Destek ve Hareket Sistemi Soruları

4. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilere destek ve hareket sistemini daha iyi anlamaları için aşağıdaki kartan ha
zırlamıştır. Kartların ön yüzünde vücudumuzda bulunan kaslarla ilgili bilgiler yazarken arka tarafında kaslanın
isimleri yazmaktadır.
Elif
-Hızlı çalışır.
Istemli çalışır.
Engin
1. Kart
2. Kart
Buna göre; sınıfta kartları okuyan öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır?
A)
1. kartta yazan kas
iskeletimizin hareketini sağlar.
Hızlı çalışır.
Istemsiz çalışır.
3.kartta yazan kas mide, ince
bağırsak gibi organlarda bulunur.
Cemre
00%
Yavaş çalışır.
- Istemsiz çalışır.
Göktuğ
3. Kart
2. kartta yazan kas vücudumuz-
da sadece bir organda bulunur.
Her üç kartta bulunan kaslar
bizim kontrolümüzde çalışır.
6.
B, 2 numarali organ
Buna göre kan grupla
hangisi söylenebilir?
W
Emre, Hakan'dan kam
Oya, Bora'dan kan all
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
4. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilere destek ve hareket sistemini daha iyi anlamaları için aşağıdaki kartan ha zırlamıştır. Kartların ön yüzünde vücudumuzda bulunan kaslarla ilgili bilgiler yazarken arka tarafında kaslanın isimleri yazmaktadır. Elif -Hızlı çalışır. Istemli çalışır. Engin 1. Kart 2. Kart Buna göre; sınıfta kartları okuyan öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır? A) 1. kartta yazan kas iskeletimizin hareketini sağlar. Hızlı çalışır. Istemsiz çalışır. 3.kartta yazan kas mide, ince bağırsak gibi organlarda bulunur. Cemre 00% Yavaş çalışır. - Istemsiz çalışır. Göktuğ 3. Kart 2. kartta yazan kas vücudumuz- da sadece bir organda bulunur. Her üç kartta bulunan kaslar bizim kontrolümüzde çalışır. 6. B, 2 numarali organ Buna göre kan grupla hangisi söylenebilir? W Emre, Hakan'dan kam Oya, Bora'dan kan all
19. Aşağıda iskelet sisteminde bulunan bazı bö
lümler numaralar ile gösterilmiştir.
5
-3
Bu bölümler için bazı öğrenciler aşağıdaki
bilgileri vermişlerdir.
1 numaralı yapıda oynamaz eklemler
bulunur.
Banu
2 ve 3 numaralı kemikler "üyeler" iske-
letinde yer alır.
A) Banu
Bade
Faruk
4 numara ile gösterilen bölüm baldır
kemiğidir.
Bade
5 numara ile gösterilen kemik uzun ke-
mik sınıfında yer alır.
Nedim
Öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi
yanlıştır?
20.
B) Faruk
D) Nedim
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
19. Aşağıda iskelet sisteminde bulunan bazı bö lümler numaralar ile gösterilmiştir. 5 -3 Bu bölümler için bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. 1 numaralı yapıda oynamaz eklemler bulunur. Banu 2 ve 3 numaralı kemikler "üyeler" iske- letinde yer alır. A) Banu Bade Faruk 4 numara ile gösterilen bölüm baldır kemiğidir. Bade 5 numara ile gösterilen kemik uzun ke- mik sınıfında yer alır. Nedim Öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? 20. B) Faruk D) Nedim
apılarda çiz-
lışır.
ur?
II.
III.
e oynar,
üç çe-
En ha-
sıra-
den
6.
A) 2, 3 ve 4
A)
B)
C)
D)
kan Rumaralandırılarak verilen resimlerden hangilerini seçmelidir?
B) 1, 3 ve 6
D) 3,5 ve 6
C) 2, 4 ve 5
Eklem kıkırdağı
Eklem
Eklem kıkırdağı
Eklem
-tonguç--
: Musluklarda parçaların birleşme noktalarında conta
adı verilen bir malzeme kullanılır.
: Menteşe, kapının duvara tutunup, dönmesini sağlayan
metal araçtır.
Yukarıda bazı malzemelerle ilgili bilgi verilmiştir.
Bu malzemelerin destek ve hareket sistemimizdeki yapılarla benzerliği aşağıdakilerden han-
gisindeki gibi olabilir?
Conta
: Araba motorlarında parçaların aşınmasını önlemek ve
hareketini kolaylaştırmak için motor yağı kullanılır.
Menteşe
Eklem
Eklem Sivisi
Eklem SIVISI
Eklem kıkırdağı
Motor yağı
Eklem SIVISI
Eklem kıkırdağı
Eklem
Eklem SIVISI
Fen Bilimleri
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çözl
Dijital Soru
6. Sınıf
33
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
apılarda çiz- lışır. ur? II. III. e oynar, üç çe- En ha- sıra- den 6. A) 2, 3 ve 4 A) B) C) D) kan Rumaralandırılarak verilen resimlerden hangilerini seçmelidir? B) 1, 3 ve 6 D) 3,5 ve 6 C) 2, 4 ve 5 Eklem kıkırdağı Eklem Eklem kıkırdağı Eklem -tonguç-- : Musluklarda parçaların birleşme noktalarında conta adı verilen bir malzeme kullanılır. : Menteşe, kapının duvara tutunup, dönmesini sağlayan metal araçtır. Yukarıda bazı malzemelerle ilgili bilgi verilmiştir. Bu malzemelerin destek ve hareket sistemimizdeki yapılarla benzerliği aşağıdakilerden han- gisindeki gibi olabilir? Conta : Araba motorlarında parçaların aşınmasını önlemek ve hareketini kolaylaştırmak için motor yağı kullanılır. Menteşe Eklem Eklem Sivisi Eklem SIVISI Eklem kıkırdağı Motor yağı Eklem SIVISI Eklem kıkırdağı Eklem Eklem SIVISI Fen Bilimleri Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çözl Dijital Soru 6. Sınıf 33
Yazılıda
Çıkabilir!
I
I
I
I
I
4. İskeletin bir görevi de kanı temizlemektir.
ca uzamasini sağlar.
4. Aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız.
a. Vücudumuz, iskelet adam gibi sadece kemikten oluşsaydı hareket edebilir miydik?
Sebebini yazınız.
b. Kol ve bacak eklemlerimiz ile kafatası eklemlerimizin farklı özellikte olmasının sebebi
nedir? Yazınız.
C. Soluk borumuz kıkırdak yapılıdır. Bu yapıların kemik yerine kıkırdak dokudan oluşma-
sının avantajı nedir? Yazınız.
d. Kalp kasımızın yapısının çizgili kasa, çalışmasının düz kasa benzemesi neyi sağlar?
Yazınız.
6. Sınıf
37
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
Yazılıda Çıkabilir! I I I I I 4. İskeletin bir görevi de kanı temizlemektir. ca uzamasini sağlar. 4. Aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız. a. Vücudumuz, iskelet adam gibi sadece kemikten oluşsaydı hareket edebilir miydik? Sebebini yazınız. b. Kol ve bacak eklemlerimiz ile kafatası eklemlerimizin farklı özellikte olmasının sebebi nedir? Yazınız. C. Soluk borumuz kıkırdak yapılıdır. Bu yapıların kemik yerine kıkırdak dokudan oluşma- sının avantajı nedir? Yazınız. d. Kalp kasımızın yapısının çizgili kasa, çalışmasının düz kasa benzemesi neyi sağlar? Yazınız. 6. Sınıf 37
Fen Bilim
Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Çizgili kas
uzun kemik
yassı kemik
Destek ve Hareket Sistemi
oynamaz eklem
......
düz kas
a. Ayak ve el bileklerinde
b. Göğüs kemiği.
c. Hareket yeteneği az olan eklemlere .........
d. ......
kısa kemik
ler bulunur.
e örnektir.
yarı oynar eklem
adı verilir.
nın yapısı çizgili kasa, çalışma şekli düz kasa benzer.
e. Testere dişleri gibi birbirine bağlanmış kemikler arasında..............
f. İç organlarımızın yapısında
...........lar görev yapar.
g. Boyları enlerinden fazla olan kemiklere..
h.
lar isteğimizle çalışan kaslardır.
Kalp kası
..... bulunur.
... adı verilir.
3. Aşağıda verilen bulman
aşağıya ilerlenilecekti
Buna göre bulmaca
Jarın özelliklerini ince
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
Fen Bilim Etkinlik Aşağıdaki cümleleri verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız. Çizgili kas uzun kemik yassı kemik Destek ve Hareket Sistemi oynamaz eklem ...... düz kas a. Ayak ve el bileklerinde b. Göğüs kemiği. c. Hareket yeteneği az olan eklemlere ......... d. ...... kısa kemik ler bulunur. e örnektir. yarı oynar eklem adı verilir. nın yapısı çizgili kasa, çalışma şekli düz kasa benzer. e. Testere dişleri gibi birbirine bağlanmış kemikler arasında.............. f. İç organlarımızın yapısında ...........lar görev yapar. g. Boyları enlerinden fazla olan kemiklere.. h. lar isteğimizle çalışan kaslardır. Kalp kası ..... bulunur. ... adı verilir. 3. Aşağıda verilen bulman aşağıya ilerlenilecekti Buna göre bulmaca Jarın özelliklerini ince
ek ve Hareket Sistemi - II
iği
emiği
ha-
an-
tonguç
3.
Kıkırdak
tırır.
Eklem
SIVISI
5. Aşağıdaki röntge
Kol ve bacak kemiklerinin birleşme yerlerin
de eklemler arasındaki boşluk eklem sıvısı ile
doludur. Eklem sıvısı, kemiklerin uçlarında
bulunan kıkırdak doku ile hareketi kolaylaş
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Eklem sıvısının kaygan olması kemiklerin
serbest hareket etmesini kolaylaştırır.
B) Kıkırdak doku kemiklerin aşınmasını ön-
ler.
C) Uzun kemiklerde eklemler arasında ek-
lem sıvısı bulunur.
D) Omurga kemikleri arasında da hareketi
kolaylaştıran eklem sıvısı bulunur.
Röntgen resi
1. Yeni doğ
II. Bebek b
III. Kemikle
Buna göre,
A) Yalnız I.
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
ek ve Hareket Sistemi - II iği emiği ha- an- tonguç 3. Kıkırdak tırır. Eklem SIVISI 5. Aşağıdaki röntge Kol ve bacak kemiklerinin birleşme yerlerin de eklemler arasındaki boşluk eklem sıvısı ile doludur. Eklem sıvısı, kemiklerin uçlarında bulunan kıkırdak doku ile hareketi kolaylaş Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Eklem sıvısının kaygan olması kemiklerin serbest hareket etmesini kolaylaştırır. B) Kıkırdak doku kemiklerin aşınmasını ön- ler. C) Uzun kemiklerde eklemler arasında ek- lem sıvısı bulunur. D) Omurga kemikleri arasında da hareketi kolaylaştıran eklem sıvısı bulunur. Röntgen resi 1. Yeni doğ II. Bebek b III. Kemikle Buna göre, A) Yalnız I. 6.
Bilimleri
30
limleri
gevşemiştir.
D) Ön ve arka kasların boyları
yıp, aynı anda kısalır.
2. Eklemler hareket yeteneklerine göre vücu-
dun farklı bölümlerinde farklı şekillerde bu-
lunurlar.
Buna göre aşağıda verilen eklem çeşitle-
rinden hangisinin hareket yeteneği diğer-
lerine göre daha fazladır?
A)
B)
C)
Kafatası
eklemi
6. Sınıf
Omurga
eklemi
Kaburga
eklemi
D)
Bacak
eklemi
I
I
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
Bilimleri 30 limleri gevşemiştir. D) Ön ve arka kasların boyları yıp, aynı anda kısalır. 2. Eklemler hareket yeteneklerine göre vücu- dun farklı bölümlerinde farklı şekillerde bu- lunurlar. Buna göre aşağıda verilen eklem çeşitle- rinden hangisinin hareket yeteneği diğer- lerine göre daha fazladır? A) B) C) Kafatası eklemi 6. Sınıf Omurga eklemi Kaburga eklemi D) Bacak eklemi I I
6. Destek-hareket sistemi iskelet ve kaslardan olu-
şur.
Kemikler
a) Uzun
b) Kısa
c) III
İSKELET
a) Oynar
b) IV
c) Yarı oynar
a
Yukarıdaki kavram haritasında iskeleti oluşturan
yapılar verilmiştir. Kavram haritasında bazı alan-
lar boş bırakılarak numaralandırılmıştır.
Buna göre, numaralandırılmış kavramları kul-
lanılarak yazılan aşağıdaki bilgilerden hangisi
hatalıdır?
A) İki kemiğin birbirine bağlandığı yere I denir.
B) II, esnek yapıdadır ve kemiklerin boyca uza-
masını sağlar.
C) Omur, ayak ve el bilek kemikleri IIl'e örnektir.
D) IV, bulunduğu bölgedeki kemikler birbiriyle
kaynaşmış olduğu için hareket etmez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
6. Destek-hareket sistemi iskelet ve kaslardan olu- şur. Kemikler a) Uzun b) Kısa c) III İSKELET a) Oynar b) IV c) Yarı oynar a Yukarıdaki kavram haritasında iskeleti oluşturan yapılar verilmiştir. Kavram haritasında bazı alan- lar boş bırakılarak numaralandırılmıştır. Buna göre, numaralandırılmış kavramları kul- lanılarak yazılan aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalıdır? A) İki kemiğin birbirine bağlandığı yere I denir. B) II, esnek yapıdadır ve kemiklerin boyca uza- masını sağlar. C) Omur, ayak ve el bilek kemikleri IIl'e örnektir. D) IV, bulunduğu bölgedeki kemikler birbiriyle kaynaşmış olduğu için hareket etmez.
15. Genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji teknolojileri farklı doku
hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahip kök hücre alanında in-
sanlığın sağlık sorunlarına ciddi anlamda çözümler üretebilecek
çalışmalar yapmaktadır. İnsanlarda kök hücre her doku ve organ-
da bulunmakla birlikte yaşlanmaya bağlı olarak yok olmaktadır.
Bilim insanları kök hücre tedavisiyle laboratuvarda aktif olarak
çalışan birçok farklı kök hücre ve doku oluşturmayı başarmıştır.
Kök hücre alanındaki biyoteknoloji çalışmaları;
I. Bu yöntem gelecekte organ kaybı yaşayan hastaların tedavi-
sinde kullanılabilir.
Kas hücreleri
Kan hücreleri
II. İnsanlarda yaşlanmayı durdurabilecek bir yöntemdir.
III. İnsanlardaki özelliklerin diğer canlılara aktarılmasında kullanılan bir yöntemdir. X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
Kök hücre
Sihir hücreleri
www.w
D) I, II ve III
Bağırsak hücreleri
Karaciğer
hücreleri
Kalp hücreleri
al
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
15. Genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji teknolojileri farklı doku hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahip kök hücre alanında in- sanlığın sağlık sorunlarına ciddi anlamda çözümler üretebilecek çalışmalar yapmaktadır. İnsanlarda kök hücre her doku ve organ- da bulunmakla birlikte yaşlanmaya bağlı olarak yok olmaktadır. Bilim insanları kök hücre tedavisiyle laboratuvarda aktif olarak çalışan birçok farklı kök hücre ve doku oluşturmayı başarmıştır. Kök hücre alanındaki biyoteknoloji çalışmaları; I. Bu yöntem gelecekte organ kaybı yaşayan hastaların tedavi- sinde kullanılabilir. Kas hücreleri Kan hücreleri II. İnsanlarda yaşlanmayı durdurabilecek bir yöntemdir. III. İnsanlardaki özelliklerin diğer canlılara aktarılmasında kullanılan bir yöntemdir. X ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Kök hücre Sihir hücreleri www.w D) I, II ve III Bağırsak hücreleri Karaciğer hücreleri Kalp hücreleri al
20. Aşağıdaki şekillerd
ait bazı yapılar numaralanarak gösterilmiştir.
5
2
6
3
mine
Şekil-2
Şekil-1
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
IPAVE yanlıştır?
hol
A) 1 ve 2 ile gösterilen kemikler şekillerine gö-
re farklı grupta yer alır.
B) 3 ile gösterilen eklemin hareket kabiliyeti,
ile gösterilen eklemin hareket kabiliyetin-
den fazladır.
5 ve 6 ile gösterilen kaslar istemli çalışır.
Şekil-1'de 5, Şekil-2'de 6 numaralı kas ka-
sılmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
20. Aşağıdaki şekillerd ait bazı yapılar numaralanarak gösterilmiştir. 5 2 6 3 mine Şekil-2 Şekil-1 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi IPAVE yanlıştır? hol A) 1 ve 2 ile gösterilen kemikler şekillerine gö- re farklı grupta yer alır. B) 3 ile gösterilen eklemin hareket kabiliyeti, ile gösterilen eklemin hareket kabiliyetin- den fazladır. 5 ve 6 ile gösterilen kaslar istemli çalışır. Şekil-1'de 5, Şekil-2'de 6 numaralı kas ka- sılmıştır.
kciğerler sıkışır.)
acmi azal
Ciğerlerin basıncı art
ollerdeki karbondiok
dışanı atılır.
Alyuvar
Akyuvar
Kan Pulcuklan
ETKİNLİK-2
Aşağıdaki tabloda kas çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler hangi kas grubuna ait ise
o kutucuğa "/" işareti koyunuz.
Kas Çeşitleri
Düz Kas
Çizgili Kas
Kalp Kası
Istemli
Çalışır
Istemsiz
Çalışır
Çabuk
Yorulur
Çabuk
Yorulmaz
Kalpte bu-
lunur
lc
organlarda
bulunur.
Kol ve
bacaklarda
bulunur.
49
6. SINIF FEN BİLİMLERİ final yayınları
TION
ID
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
kciğerler sıkışır.) acmi azal Ciğerlerin basıncı art ollerdeki karbondiok dışanı atılır. Alyuvar Akyuvar Kan Pulcuklan ETKİNLİK-2 Aşağıdaki tabloda kas çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler hangi kas grubuna ait ise o kutucuğa "/" işareti koyunuz. Kas Çeşitleri Düz Kas Çizgili Kas Kalp Kası Istemli Çalışır Istemsiz Çalışır Çabuk Yorulur Çabuk Yorulmaz Kalpte bu- lunur lc organlarda bulunur. Kol ve bacaklarda bulunur. 49 6. SINIF FEN BİLİMLERİ final yayınları TION ID
ETKİNLİK - 1
Aşağıda verilen Destek ve Hareket Sistemi ile ilgili kavram ağını uygun bir şekilde doldurunuz.
Kemikler
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Kısa Kemik
Destek ve Hareket Sistemi
Kalp Kası
Oynar Eklem
10000
MMS
NEW EDITION
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
ETKİNLİK - 1 Aşağıda verilen Destek ve Hareket Sistemi ile ilgili kavram ağını uygun bir şekilde doldurunuz. Kemikler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Kısa Kemik Destek ve Hareket Sistemi Kalp Kası Oynar Eklem 10000 MMS NEW EDITION
A
arı ile ilgili bil-
8.
6)
Görselde insan vücudunun bazı organlarında bulunan kaslar harflerle verilmiştir.
SINIF
DÜZEYİ
una göre, blu
K kası
göre nasıl değiş
3
KDS
B)
Yanıya inmiştir.
*** katına çıkmıştır.
Merkür
9. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin Güneş'e ya-
C) II ve III
venas
Nepton Dünya Mors
L kası
Görselde verilen kaslarla ilgili;
1. K kasının kasılmaları hızlı ve güçlüdür ancak kısa sürede yorulur.
II. L kasının kasılmaları yavaştır ve güçsüzdür ancak uzun süre yorulmadan çalışabilir.
III. K kası yapı olarak çizgili kaslara benzese de düz kas gibi istemsiz çalışır
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
KITAPÇIK A
D) I, II ve III
Jüpiter
Satorn
10. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletmek
lidir
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
A arı ile ilgili bil- 8. 6) Görselde insan vücudunun bazı organlarında bulunan kaslar harflerle verilmiştir. SINIF DÜZEYİ una göre, blu K kası göre nasıl değiş 3 KDS B) Yanıya inmiştir. *** katına çıkmıştır. Merkür 9. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin Güneş'e ya- C) II ve III venas Nepton Dünya Mors L kası Görselde verilen kaslarla ilgili; 1. K kasının kasılmaları hızlı ve güçlüdür ancak kısa sürede yorulur. II. L kasının kasılmaları yavaştır ve güçsüzdür ancak uzun süre yorulmadan çalışabilir. III. K kası yapı olarak çizgili kaslara benzese de düz kas gibi istemsiz çalışır ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III KITAPÇIK A D) I, II ve III Jüpiter Satorn 10. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletmek lidir
5.
Dilem: Destek ve hareket sistemimiz birçok doku
grubunun birlikte çalışmasıyla olur.
Tuana: İnsan vücudu hareket ederken sadece kaslar görev
yapmaz
Hazal: Destek ve hareket sistemi iç organlarımızı dış
etkilerden korur.
Destek ve hareket sistemiyle ilgili yukarıdaki bilgileri
veren öğrencilerden hangilerinin yorumları
doğrudur?
A) Dilem
B) Dilem ve Hazal
Hazal ve Tuana
D) Dilem, Hazal ve Tuana
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
5. Dilem: Destek ve hareket sistemimiz birçok doku grubunun birlikte çalışmasıyla olur. Tuana: İnsan vücudu hareket ederken sadece kaslar görev yapmaz Hazal: Destek ve hareket sistemi iç organlarımızı dış etkilerden korur. Destek ve hareket sistemiyle ilgili yukarıdaki bilgileri veren öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur? A) Dilem B) Dilem ve Hazal Hazal ve Tuana D) Dilem, Hazal ve Tuana
4.
Kan
hücrelerini
üretir.
İç
organlarımızı
korur.
3
Kaslarla
hareketi
sağlar.
2
Tüm
organlarımızı
çalıştımır.
4
Balonlarda iskelet sisteminin görevleri verilmiştir
Özelliği yanlış yazılan balonlar patlatılacaktır.
Kaç numaralı balonlar patlatılmadan kalmıştır?
A) 2-3
B) 2-3-4
C) 1-2-4
D) 1-3-4
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
4. Kan hücrelerini üretir. İç organlarımızı korur. 3 Kaslarla hareketi sağlar. 2 Tüm organlarımızı çalıştımır. 4 Balonlarda iskelet sisteminin görevleri verilmiştir Özelliği yanlış yazılan balonlar patlatılacaktır. Kaç numaralı balonlar patlatılmadan kalmıştır? A) 2-3 B) 2-3-4 C) 1-2-4 D) 1-3-4
BİLİMLERİ
semkitap.com
19. Esra, fen bilimleri dersinde aşağıdaki etkin-
liği doldurmuştur. Esra, bir bilgiyi işaretler-
ken hata yapmıştır.
1.
2.
3.
4.
Kıkırdak; kemik ka-
dar sert olmayan,
esnek ve cansız do-
kudur.
A) 1.
Kol ve bacak kemik-
leri, boyları enlerin-
den daha fazla olan
kemiklere örnektir.
Vücudumuzdaki en
küçük kemikler el ve
ayak bileklerimizde
bulunur.
Alt çene eklemi oynar
eklemlere örnektir.
Doğru Yanlış
Esra'nın hata yaptığı bilgi aşağıdakiler-
den hangisidir?
B) 2.
✓
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
BİLİMLERİ semkitap.com 19. Esra, fen bilimleri dersinde aşağıdaki etkin- liği doldurmuştur. Esra, bir bilgiyi işaretler- ken hata yapmıştır. 1. 2. 3. 4. Kıkırdak; kemik ka- dar sert olmayan, esnek ve cansız do- kudur. A) 1. Kol ve bacak kemik- leri, boyları enlerin- den daha fazla olan kemiklere örnektir. Vücudumuzdaki en küçük kemikler el ve ayak bileklerimizde bulunur. Alt çene eklemi oynar eklemlere örnektir. Doğru Yanlış Esra'nın hata yaptığı bilgi aşağıdakiler- den hangisidir? B) 2. ✓ C) 3. D) 4.