Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Soruları

Tuz
-) Tuz
zelliği
5) Aşağ
leğildir
) Akış
Küçi
ell
B) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız. (10x1=10 puan)
(.....) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek sıvı hale geçer.
(.....) Ampulü icat eden Edison'dur.
(.....) Meşale, kandil ve gaz lambası geçmişte yaygın şekilde kullanılmıştır.
(.....) Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir.
(.....) Kabın içi boşken ölçtüğümüz kütleye dara denir.
(.....) Varlıkları görebilmemiz için mutlaka ışık olması gerekir.
(.....) Masada kitap okurken ışık karşımızdan gelmelidir.
(.....) Işık,ısı ve ses madde değildir.
(.....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar.
(.....) Sıcak ve soğuk maddelerin birbirine temas etmesi sonucu ısı alış verişi oluşur
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
Tuz -) Tuz zelliği 5) Aşağ leğildir ) Akış Küçi ell B) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız. (10x1=10 puan) (.....) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek sıvı hale geçer. (.....) Ampulü icat eden Edison'dur. (.....) Meşale, kandil ve gaz lambası geçmişte yaygın şekilde kullanılmıştır. (.....) Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir. (.....) Kabın içi boşken ölçtüğümüz kütleye dara denir. (.....) Varlıkları görebilmemiz için mutlaka ışık olması gerekir. (.....) Masada kitap okurken ışık karşımızdan gelmelidir. (.....) Işık,ısı ve ses madde değildir. (.....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar. (.....) Sıcak ve soğuk maddelerin birbirine temas etmesi sonucu ısı alış verişi oluşur
et
asi
re
D)
1
Seyir sayısı
2 Hidroelektrik santrallerde suyun hareket enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik santrallerde
akarsuların önü baraj yapılarak kapatılır ve suyun yükselmesi sağlanır. Daha sonra su yüksek bir yerden kanalla daha
alçak yerlerdeki türbinlere doğru akıtılır. Türbinlerin dönmesi sağlanır ve jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilir.
6. Sinif Fen Bilimler Soru Banko
2
Stadyum kapasitesi
3
4
Öğretmen öğrencilerine yukarıdaki fotoğrafları dağıtıyor ve bu fotoğrafları gelişim aşamalarına göre sıralamalarını
istiyor. Aşağıda bazı öğrencilerin sıralamaları verilmiştir.
Melih: 5-2-4-1-3
Can: 5-4-1-2-3
Mert: 1-2-3-4-5
Yeşim: 2-5-1-4-3
Buna göre hangi öğrencinin hidroelektrik santrallerdeki elektrik üretiminin aşamaları ile ilgili yaptığı sırala-
ma doğrudur?
A) Melih
B) Can
173
T> ||
|| > |
C) Mert
5
D) Yeşim
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
et asi re D) 1 Seyir sayısı 2 Hidroelektrik santrallerde suyun hareket enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik santrallerde akarsuların önü baraj yapılarak kapatılır ve suyun yükselmesi sağlanır. Daha sonra su yüksek bir yerden kanalla daha alçak yerlerdeki türbinlere doğru akıtılır. Türbinlerin dönmesi sağlanır ve jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilir. 6. Sinif Fen Bilimler Soru Banko 2 Stadyum kapasitesi 3 4 Öğretmen öğrencilerine yukarıdaki fotoğrafları dağıtıyor ve bu fotoğrafları gelişim aşamalarına göre sıralamalarını istiyor. Aşağıda bazı öğrencilerin sıralamaları verilmiştir. Melih: 5-2-4-1-3 Can: 5-4-1-2-3 Mert: 1-2-3-4-5 Yeşim: 2-5-1-4-3 Buna göre hangi öğrencinin hidroelektrik santrallerdeki elektrik üretiminin aşamaları ile ilgili yaptığı sırala- ma doğrudur? A) Melih B) Can 173 T> || || > | C) Mert 5 D) Yeşim
j
SORU
+
Yukarıda verilen basit elektrik devresi çalışmamaktadır.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Devrenin açık olması
B) Pillerin birbirine yanlış bağlanması
C) Bağlantı kablosunun anahtara yanlış bağlanması
D) Bağlantı kablosunun ampule yanlış bağlanması
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
j SORU + Yukarıda verilen basit elektrik devresi çalışmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Devrenin açık olması B) Pillerin birbirine yanlış bağlanması C) Bağlantı kablosunun anahtara yanlış bağlanması D) Bağlantı kablosunun ampule yanlış bağlanması D
5. ÜNİTE Kaldıraçlar
4. Aşağıdaki görselde valizleri kolay taşıyabilmek için 8. sınıf öğrencisi Selim'in tasarımı verilmiştir.
sol
sağ
valiz
3
OOO
2+
Direksiyon
→>>>
→ Ayak
Test-3
Selim'in kaldıraç sistemi prensibi ile hazırladığı tasarım, direksiyon olarak tanımladığı bölgeden tutarak bir miktar havaya
kaldırıp tekerlek üzerinde ilerleterek çalışıyor.
Selim'in projesi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yükün arada olduğu kaldıraç tipine örnektir.
B) Valizin 3 numaralı tahta üzerinde konulduğu bölge kuvvet kazancını doğrudan etkiler.
C) 1 numaralı tahta bloğun uzun ya da kısa olması kuvvet kazancını etkilemez.
D) Sistemin destek noktası tekerlek olduğu için kuvvet kazancını arttırmanın yolu valizi sola doğru kaydırmaktır.
Umut, E
yanlış C
Umut,
Çi
ola
●
9
za
Ç
X
0
Bun
A)
B)
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
5. ÜNİTE Kaldıraçlar 4. Aşağıdaki görselde valizleri kolay taşıyabilmek için 8. sınıf öğrencisi Selim'in tasarımı verilmiştir. sol sağ valiz 3 OOO 2+ Direksiyon →>>> → Ayak Test-3 Selim'in kaldıraç sistemi prensibi ile hazırladığı tasarım, direksiyon olarak tanımladığı bölgeden tutarak bir miktar havaya kaldırıp tekerlek üzerinde ilerleterek çalışıyor. Selim'in projesi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Yükün arada olduğu kaldıraç tipine örnektir. B) Valizin 3 numaralı tahta üzerinde konulduğu bölge kuvvet kazancını doğrudan etkiler. C) 1 numaralı tahta bloğun uzun ya da kısa olması kuvvet kazancını etkilemez. D) Sistemin destek noktası tekerlek olduğu için kuvvet kazancını arttırmanın yolu valizi sola doğru kaydırmaktır. Umut, E yanlış C Umut, Çi ola ● 9 za Ç X 0 Bun A) B) C)
17. Tabloda yapılan bazı işlemler ve gözlemler veril-
miştir.
Yapılan İşlem
K katısı L SIVISI-
na atılıyor.
M SIVISI ile L si-
Visi karıştırılıyor.
P katısı aleve
tutuluyor.
Gözlem
K katısı L Sivisında çö-
zünüp gözden kaybol-
du. L sıvısının rengi
değişti.
A Yalnız 3
C) 1 ve 3
Karıştırılan sıvıların
bulunduğu kapta çö-
kelme meydana geli-
yor. Kap ısınıyor.
P katısı yanıyor ve
koyu renkli madde
oluşuyor.
Buna göre hangi işlemlerde maddede kimya
sal tepkime gerçekleştiği söylenebilir?
B1 ve 2
D) 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
17. Tabloda yapılan bazı işlemler ve gözlemler veril- miştir. Yapılan İşlem K katısı L SIVISI- na atılıyor. M SIVISI ile L si- Visi karıştırılıyor. P katısı aleve tutuluyor. Gözlem K katısı L Sivisında çö- zünüp gözden kaybol- du. L sıvısının rengi değişti. A Yalnız 3 C) 1 ve 3 Karıştırılan sıvıların bulunduğu kapta çö- kelme meydana geli- yor. Kap ısınıyor. P katısı yanıyor ve koyu renkli madde oluşuyor. Buna göre hangi işlemlerde maddede kimya sal tepkime gerçekleştiği söylenebilir? B1 ve 2 D) 2 ve 3
2. Nötr toprakta yetişmiş çiçekli bir bitkiden alınan tohum asidik bir toprakta yetiştiriliyor ve bu yeni bitkide aşağıdaki
değişimler gözlemleniyor.
Nötr toprakta Asidik toprak
yetişen bitki
Buna göre gözlemlenen bu değişim ile ilgili olarak;
I. Kalıtsal değilse kesinlikle modifikasyondur.
II. Bitkinin genleri değismişse kesinlikle mutasyondur.
III. Geriye döndürülemez ise modifikasyon olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.
Tohum
B) I ve III.
Yeni bitki
Bitkinin yaprak şeklinin ve
boyunun farklılaştığı görülüyor.
O
SİKÜLLERİ
Il ve III.
D) I, II ve III.
9
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
2. Nötr toprakta yetişmiş çiçekli bir bitkiden alınan tohum asidik bir toprakta yetiştiriliyor ve bu yeni bitkide aşağıdaki değişimler gözlemleniyor. Nötr toprakta Asidik toprak yetişen bitki Buna göre gözlemlenen bu değişim ile ilgili olarak; I. Kalıtsal değilse kesinlikle modifikasyondur. II. Bitkinin genleri değismişse kesinlikle mutasyondur. III. Geriye döndürülemez ise modifikasyon olabilir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. Tohum B) I ve III. Yeni bitki Bitkinin yaprak şeklinin ve boyunun farklılaştığı görülüyor. O SİKÜLLERİ Il ve III. D) I, II ve III. 9
V
V: Değişmez
C) A: Değişmez
V: Azalır
wwwwwwwwwww
Sürgü
HF
Şekildeki elektrik devresinde sürgü ok yönünde
hareket ettirildiğinde voltmetre (V) ve ampermetre-
de (A) okunan değerler nasıl değişir?
A) A: Artar
B) A: Değişmez
V: Artar
D) A: Artar
V: Azalır
E) A: Azalır
V: Değişmez
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
V V: Değişmez C) A: Değişmez V: Azalır wwwwwwwwwww Sürgü HF Şekildeki elektrik devresinde sürgü ok yönünde hareket ettirildiğinde voltmetre (V) ve ampermetre- de (A) okunan değerler nasıl değişir? A) A: Artar B) A: Değişmez V: Artar D) A: Artar V: Azalır E) A: Azalır V: Değişmez
3-
FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri
mıknatısın çekme - çekmeme durumu-
na göre işaretleyiniz.
Madde Adı
Toplu iğne
Kurşun kalem
Gümüş
102 Anahtar
Vida
Silgi
Bakır tel
ca-
IP
MUTLU YAYINCILIK
Çeker/
V
-10
Çekmez
1. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs
çeşidi değildir?
ibml 080
A) Çubuk mıknatıs
B) F mıknatısı
C)
U mıknatısı bud omolot
08
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
3- FEN BİLİMLERİ A. Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri mıknatısın çekme - çekmeme durumu- na göre işaretleyiniz. Madde Adı Toplu iğne Kurşun kalem Gümüş 102 Anahtar Vida Silgi Bakır tel ca- IP MUTLU YAYINCILIK Çeker/ V -10 Çekmez 1. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir? ibml 080 A) Çubuk mıknatıs B) F mıknatısı C) U mıknatısı bud omolot 08
FEN BİLİMLER
16. Bir aileye ait soyağacı şekildeki gibidir. So-
yağacında aile bireylerinin saç şekli bakı-
mından fenotip bilgileri verilmiştir.
: kıvırcık saçlı dişi
düz saçlı dişi
: Kıvırcık saçlı erkek
: düz saçlı erkek
Bu soyağacına göre aşağıda verilen ifade-
lerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir?
A) Saç şekli bakımından düz saç aleli, kı-
vırcık saç aleline baskındır.
B) Bu ailenin yeni doğacak çocukları %25
ihtimalle kıvırcık saçlı olur.
C) Düz saçlı olan çocukların saç şekli bakı-
mından genotipleri birbiri ile aynıdır.
D) Kıvırcık saçlı kız çocuğu hem annesin-
den hem babasından saç şekli bakımın-
dan baskın gen almıştır.
18.
www.isemkitap.com
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
FEN BİLİMLER 16. Bir aileye ait soyağacı şekildeki gibidir. So- yağacında aile bireylerinin saç şekli bakı- mından fenotip bilgileri verilmiştir. : kıvırcık saçlı dişi düz saçlı dişi : Kıvırcık saçlı erkek : düz saçlı erkek Bu soyağacına göre aşağıda verilen ifade- lerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir? A) Saç şekli bakımından düz saç aleli, kı- vırcık saç aleline baskındır. B) Bu ailenin yeni doğacak çocukları %25 ihtimalle kıvırcık saçlı olur. C) Düz saçlı olan çocukların saç şekli bakı- mından genotipleri birbiri ile aynıdır. D) Kıvırcık saçlı kız çocuğu hem annesin- den hem babasından saç şekli bakımın- dan baskın gen almıştır. 18. www.isemkitap.com
Soru 1.4
Evinizde sürdürülebilir kalkınmaya en iyi desteği sağlamak için hazırlanacak bir elektrik devresinde aşağı-
da verilen malzemelerden hangilerini kullanacağınızı seçiniz.
Florasan lamba
Akkor filamalı ampul
Nikel - krom kablo
Bakır kablo
55
Pil
Anahtar
FABER CAS
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
Soru 1.4 Evinizde sürdürülebilir kalkınmaya en iyi desteği sağlamak için hazırlanacak bir elektrik devresinde aşağı- da verilen malzemelerden hangilerini kullanacağınızı seçiniz. Florasan lamba Akkor filamalı ampul Nikel - krom kablo Bakır kablo 55 Pil Anahtar FABER CAS
12. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya yandaki şekli çi-
ziyor.
Emir verilen devreyi eksiksiz ve malzeme
artmayacak şekilde yapmak için;
1.2 adet ampul, 3 adet pil almalıdır
II.3 adet ampul, 2 adet pil almalıdır.
III. 1 adet anahtar ve kablo almalıdır.
yukarıda verilen malzemelerden hangilerini
kullanmalıdır?
A) I ve III.
C) I ve II.
B) II ve III.
D) I, II ve III.
5. SINIF FEN BİLİMLERİ ATÖLYEM 215
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
12. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya yandaki şekli çi- ziyor. Emir verilen devreyi eksiksiz ve malzeme artmayacak şekilde yapmak için; 1.2 adet ampul, 3 adet pil almalıdır II.3 adet ampul, 2 adet pil almalıdır. III. 1 adet anahtar ve kablo almalıdır. yukarıda verilen malzemelerden hangilerini kullanmalıdır? A) I ve III. C) I ve II. B) II ve III. D) I, II ve III. 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ATÖLYEM 215
ok
r.
3.
Kütle (g)
80
50
B
A Z
Zaman (s)
Tepkimeye giren maddeler
Tepkimede oluşan madde
Tepkime denklemi..........
Tepkimede kullanılan A maddesinin miktarı............
Tepkimede kullanılan B maddesinin miktarı............
Tepkimede kullanılmadan artan B maddesinin miktarı.............
Tepkimede oluşan C maddesinin miktarı............
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
ok r. 3. Kütle (g) 80 50 B A Z Zaman (s) Tepkimeye giren maddeler Tepkimede oluşan madde Tepkime denklemi.......... Tepkimede kullanılan A maddesinin miktarı............ Tepkimede kullanılan B maddesinin miktarı............ Tepkimede kullanılmadan artan B maddesinin miktarı............. Tepkimede oluşan C maddesinin miktarı............
i
15.
9
14. Bir elektrik devresindeki devre elemanları
aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.
211
3
1
4
Elektrik devre elemanları ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı devre elemanı anahtar
olup devrenin açılıp kapanmasını
sağlar.
B) 2 numaralı devre elemanı pildir ve
devrenin güç kaynağıdır.
3 numaralı devre elemanı ampuldür
ve anahtar açıldığında ışık veren dev-
re elemanıdır.
D) 4 numaralı devre elemanı bağlantı
kablosu olup elektriği diğer devre ele-
manlarına iletir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
i 15. 9 14. Bir elektrik devresindeki devre elemanları aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. 211 3 1 4 Elektrik devre elemanları ile ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 numaralı devre elemanı anahtar olup devrenin açılıp kapanmasını sağlar. B) 2 numaralı devre elemanı pildir ve devrenin güç kaynağıdır. 3 numaralı devre elemanı ampuldür ve anahtar açıldığında ışık veren dev- re elemanıdır. D) 4 numaralı devre elemanı bağlantı kablosu olup elektriği diğer devre ele- manlarına iletir.
Ampermetre, Akım, Kısa devre ,Reosta,
Yalıtkan madde
a)Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen
yük miktarına....
......denir.
b)Bir sürgü sayesinde direncin değiştirildiği
düzeneğe......
......denir
c)İçerisinde
yükler bulunan
....denir.
serbest
maddelere.......
d)Basit elektrik devresinde akım ölçen araca
denir.
e)Bir elektrik devresinde akımın dirençsiz yolu
izlemesine .....
.....denir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
Ampermetre, Akım, Kısa devre ,Reosta, Yalıtkan madde a)Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına.... ......denir. b)Bir sürgü sayesinde direncin değiştirildiği düzeneğe...... ......denir c)İçerisinde yükler bulunan ....denir. serbest maddelere....... d)Basit elektrik devresinde akım ölçen araca denir. e)Bir elektrik devresinde akımın dirençsiz yolu izlemesine ..... .....denir.
00 km'dir. Bu
Dünya
isinin
7.
Tıpkı evlerimizin adresi olduğu gibi uzaydaki gezegen-
lerin de bir adresi vardır.
Dünya'nın evrendeki yerini gösteren, bir anlamda
adresi olan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
A) Samanyolu gökadasında, Güneş sisteminde, Ve-
nüs ile Mars arasındaki gezegendir.
B) Sombrero gökadasında, Güneş sisteminde, Güneş'e
en yakın gezegendir.
C) Andromeda gökadasında, Güneş sisteminde,
Güneş'e en uzak gezegendir.
D) Samanyolu gökadasında, Güneş sisteminde, Ay'ın
uydusudur.
RU BANKASI
9.
11
Atmosferden geçerken yanarak tüker
ne kaya olarak düşen .......a...... par
denir. Gök taşının yeryüzüne ulaştık
duğu çukura .......b... çukuru de-
büyük gök taşları Dünya'ya çarpmis
Doğubeyazıt'ta 35 metre genişliğin
liğinde bir .......b...... çukuru bulur
Yukarıdaki metinde a ve b olar
lere gelmesi gereken kavramla
gisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
D)
a
meteor
gök taşı
meteor
gök taşı
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
00 km'dir. Bu Dünya isinin 7. Tıpkı evlerimizin adresi olduğu gibi uzaydaki gezegen- lerin de bir adresi vardır. Dünya'nın evrendeki yerini gösteren, bir anlamda adresi olan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? A) Samanyolu gökadasında, Güneş sisteminde, Ve- nüs ile Mars arasındaki gezegendir. B) Sombrero gökadasında, Güneş sisteminde, Güneş'e en yakın gezegendir. C) Andromeda gökadasında, Güneş sisteminde, Güneş'e en uzak gezegendir. D) Samanyolu gökadasında, Güneş sisteminde, Ay'ın uydusudur. RU BANKASI 9. 11 Atmosferden geçerken yanarak tüker ne kaya olarak düşen .......a...... par denir. Gök taşının yeryüzüne ulaştık duğu çukura .......b... çukuru de- büyük gök taşları Dünya'ya çarpmis Doğubeyazıt'ta 35 metre genişliğin liğinde bir .......b...... çukuru bulur Yukarıdaki metinde a ve b olar lere gelmesi gereken kavramla gisinde doğru verilmiştir? A) B) D) a meteor gök taşı meteor gök taşı
BENIM
HOCAM
kuvveti azal-
BENIM
HOCAM
7.
5. Ünite
Ünite Değerlendirme Testi-5
8
Sint
HHH
Aynı binada oturan üç kardeş aynı marka ve model arabalarıyla şekilde verilen dağın tepesindeki restorana
gitmek istiyorlar.
Kırmızı aracın sahibi eğimi en fazla olan yoldan giderek restorana ulaşmıştır.
Mavi aracın sahibi kırmızı aracın gittiği yola göre eğimi daha az bir yoldan giderek restorana ulaşmıştır.
Yeşil aracın sahibi eğimi en az olan yolu tercih ederek restorana ulaşmıştır.
Buna göre kırmızı, yeşil ve mavi araçların restorana çıkarken yaptıkları işler arasındaki ilişki
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Sürücülerin ağırlıkları önemsenmemektedir.)
A)
B)
8. Fen bilimleri dersinde Fatma Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki malzemeleri kullanarak eğik düzlem
Ortaokul Fen Bilgisi
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
BENIM HOCAM kuvveti azal- BENIM HOCAM 7. 5. Ünite Ünite Değerlendirme Testi-5 8 Sint HHH Aynı binada oturan üç kardeş aynı marka ve model arabalarıyla şekilde verilen dağın tepesindeki restorana gitmek istiyorlar. Kırmızı aracın sahibi eğimi en fazla olan yoldan giderek restorana ulaşmıştır. Mavi aracın sahibi kırmızı aracın gittiği yola göre eğimi daha az bir yoldan giderek restorana ulaşmıştır. Yeşil aracın sahibi eğimi en az olan yolu tercih ederek restorana ulaşmıştır. Buna göre kırmızı, yeşil ve mavi araçların restorana çıkarken yaptıkları işler arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Sürücülerin ağırlıkları önemsenmemektedir.) A) B) 8. Fen bilimleri dersinde Fatma Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki malzemeleri kullanarak eğik düzlem
1