Dolaşım Sistemi Soruları

bebi ile hücreler oksijensiz kalırsa ölür.
Yukarıdaki şekilde zamanla birlikte bir damarda meydana gelen tıkanma görülmektedir. Damar tıkanıklığı se-
Damar tıkanıklığı nedeniyle hücrelerin oksijensiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A Yeteri kadar kan pulcuğu geçememiştir.
BVücuttaki akyuvar sayısında artış meydana gelmiştir.
Vücuttaki kan miktarında azalma yaşanmıştır.
D Doku ve organlara yeteri kadar alyuvar gidememiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
bebi ile hücreler oksijensiz kalırsa ölür. Yukarıdaki şekilde zamanla birlikte bir damarda meydana gelen tıkanma görülmektedir. Damar tıkanıklığı se- Damar tıkanıklığı nedeniyle hücrelerin oksijensiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A Yeteri kadar kan pulcuğu geçememiştir. BVücuttaki akyuvar sayısında artış meydana gelmiştir. Vücuttaki kan miktarında azalma yaşanmıştır. D Doku ve organlara yeteri kadar alyuvar gidememiştir.
a gelir.
yor.
Kan dolaşımı sırasında izlenen yollar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Akciğer
atardamarı
A Yalnız I.
Ana toplar-
damar
Akciğer
Küçük dolaşım
Büyük dolaşım
C) I ve III.
↓
Kalp
↓
Akciğer
toplardamarı
Aort atardamarı
Vücut
Yukarıdaki şekille ilgili;
1. Akciğer atardamarı ile akciğerlere taşınan oksijence fakir kanı burada oksijence zenginleştirerek akciğer toplardamarıyla
kalbe taşınır.
II. Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleşir.
III. Büyük kan dolaşımının amacı, besin ve oksijence zengin kanı atardamar ile vücuttaki tüm yapı ve organlara taşımaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II.
2. DENEME
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
a gelir. yor. Kan dolaşımı sırasında izlenen yollar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Akciğer atardamarı A Yalnız I. Ana toplar- damar Akciğer Küçük dolaşım Büyük dolaşım C) I ve III. ↓ Kalp ↓ Akciğer toplardamarı Aort atardamarı Vücut Yukarıdaki şekille ilgili; 1. Akciğer atardamarı ile akciğerlere taşınan oksijence fakir kanı burada oksijence zenginleştirerek akciğer toplardamarıyla kalbe taşınır. II. Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleşir. III. Büyük kan dolaşımının amacı, besin ve oksijence zengin kanı atardamar ile vücuttaki tüm yapı ve organlara taşımaktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II. 2. DENEME D) II ve III.
Fen
Fen Bilim
KONU
ÖĞRETEN
1.
193
Dolaşım Sistemi - I
Göğüs boşluğunda, iki
akciğer arasında ve gö-
ğüs kemiğinin arkasında
bulunan hayati organımız
kalptir.
Kalple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Üstte ve altta ikişer odacık olmak üzere
toplam dört odacıktan oluşur.
B) İstemsiz olarak, güçlü ve hızlı şekilde yo-
rulmadan çalışır.
18
C) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ
tarafında oksijence fakir kan bulunur.
Kasılıp gevşeyerek kanın temizlenmesini
sağlar.
D)
3. Aşağ
land
Buna
li(oks
lar aş
rilmişt
Ter
A) I
B) III
D) II
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Fen Fen Bilim KONU ÖĞRETEN 1. 193 Dolaşım Sistemi - I Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında ve gö- ğüs kemiğinin arkasında bulunan hayati organımız kalptir. Kalple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üstte ve altta ikişer odacık olmak üzere toplam dört odacıktan oluşur. B) İstemsiz olarak, güçlü ve hızlı şekilde yo- rulmadan çalışır. 18 C) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında oksijence fakir kan bulunur. Kasılıp gevşeyerek kanın temizlenmesini sağlar. D) 3. Aşağ land Buna li(oks lar aş rilmişt Ter A) I B) III D) II
imleri
52
2. Kalbimizin sağ ve sol tarafında alt ve üst oda-
cıklar bulunur. Alt ve üst odacıkların yapıları
ve görevleri birbirinden farklıdır.
Aşağıda bu odacıklarla ilgili bazı ifadeler ve-
rilmiştir.
I. Sol alt odacıkdan pompalanan kan vü-
cuda pompalanırken, vücuttan gelen kan
sağ üst odacıkta toplanır. (...)
II. Alt odacıklar, üst odacıklara göre daha
güçlü kasılır ve gevşer (...)
III. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişi-
ni sağlayan kapakçılar bulunur. (...)
Verilen ifadelerin yanına doğru ise "", yan-
lış ise "" işareti yazılacaktır.
Buna göre doğru işaretleme aşağıdakiler-
den hangisindeki gibi olmalıdır?
A) I. ✔
B) I. ✔
III. ✔
6. Sınıf
III. X
C) I. ✔
11. X
III. ✔
D) I. X
tongug
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
imleri 52 2. Kalbimizin sağ ve sol tarafında alt ve üst oda- cıklar bulunur. Alt ve üst odacıkların yapıları ve görevleri birbirinden farklıdır. Aşağıda bu odacıklarla ilgili bazı ifadeler ve- rilmiştir. I. Sol alt odacıkdan pompalanan kan vü- cuda pompalanırken, vücuttan gelen kan sağ üst odacıkta toplanır. (...) II. Alt odacıklar, üst odacıklara göre daha güçlü kasılır ve gevşer (...) III. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişi- ni sağlayan kapakçılar bulunur. (...) Verilen ifadelerin yanına doğru ise "", yan- lış ise "" işareti yazılacaktır. Buna göre doğru işaretleme aşağıdakiler- den hangisindeki gibi olmalıdır? A) I. ✔ B) I. ✔ III. ✔ 6. Sınıf III. X C) I. ✔ 11. X III. ✔ D) I. X tongug 4.
-dacıkları numara
OL
engin) ve kir.
uran odacık
e doğru ve
5.
Test.
18
Dolaşım Sistemi - I
Dolaşım Sistemi
11
A) Temiz kanı kalbe taşır.
B) Yapısında temiz ve kirli kan farklı bölümlerde bulunur.
C) Hücrelere madde iletimini sağlar.
D) Yapısında düz kaslar bulunur.
III
Dolaşım sistemi verilen şemada olduğu gibi üç temel yapıdan oluşur.
I numaralı yapı kanın taşınmasını sağlayan yapı, II numaralı yapı damarlar içinde dolaşan sıvı
olduğuna göre, III numaralı yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
tonquc.
Kown
Heste
Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
-dacıkları numara OL engin) ve kir. uran odacık e doğru ve 5. Test. 18 Dolaşım Sistemi - I Dolaşım Sistemi 11 A) Temiz kanı kalbe taşır. B) Yapısında temiz ve kirli kan farklı bölümlerde bulunur. C) Hücrelere madde iletimini sağlar. D) Yapısında düz kaslar bulunur. III Dolaşım sistemi verilen şemada olduğu gibi üç temel yapıdan oluşur. I numaralı yapı kanın taşınmasını sağlayan yapı, II numaralı yapı damarlar içinde dolaşan sıvı olduğuna göre, III numaralı yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? tonquc. Kown Heste Bilimleri
15
12. "A, B, AB ve 0" olmak üzere dört çeşit kan gru-
bu bulunur. Kan alışverişi aynı kan grupları ara-
sında yapılmaktadır.
Cenk, Filiz, Ali ve Neşe aralarındaki kan alışveri-
şi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Cenk, Ali'ye kan veremiyor.
Ali, Filiz'e kan verebiliyor.
Filiz, Neşe'ye kan veremiyor.
Neşe, Cenk'e kan veremiyor.
Buna göre, bu kişilerin kan grupları aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler olabilir?
A)
B)
C)
D)
Cenk
0
A
AB
B
kan
Filiz
AB
Ali
B
AB
0
A
Neşe
A
0
B
0
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
15 12. "A, B, AB ve 0" olmak üzere dört çeşit kan gru- bu bulunur. Kan alışverişi aynı kan grupları ara- sında yapılmaktadır. Cenk, Filiz, Ali ve Neşe aralarındaki kan alışveri- şi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Cenk, Ali'ye kan veremiyor. Ali, Filiz'e kan verebiliyor. Filiz, Neşe'ye kan veremiyor. Neşe, Cenk'e kan veremiyor. Buna göre, bu kişilerin kan grupları aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler olabilir? A) B) C) D) Cenk 0 A AB B kan Filiz AB Ali B AB 0 A Neşe A 0 B 0 DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ A
FEN BİLİMLERİ
3.
Kitapçık Türü
Fan bilimin öğretmeni öğrencilerine büyük ve küçük kan dolaşımında kanın sırasıyla izlediği yolu öğretmek için
sex sek etkinligini hazırlamıştır. Etkinlikte öğrenciler öğretmenin vereceği komutlarla numaralı kutulara basarak
ilerleyecektir.
Aşağıda kanın izleyeceği yollar tabloda numaralandinilarak verilmiştir. Tablodaki numara ile belirtilen her yol sek
sek oyunundaki aynı numaradaki kutuları temsil etmektedir.
a BÜTÜN VÜCUT
7
SOL ALT ODACIK
SAG ALT ODACIK
AORT
8
4 AKCIGER ATAR DAMAR 9
AKCIGER
AKCIGER TOPLAR DAMAR
ALT ÜST TOPLAR DAMAR
SOL ÜST ODACIK
10 SAĞ ÜST ODACIK
1
7
8
D) I, II ve Ill
10
Ogrenellerden biri verilen komutla 1-3-6-8-10 numaralı alanlara bastığına göre,
Hücrelere besin ve oksijen taşımayı amaçlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basarak ilerle-
yin.
II. Kanin temizlenmesini amaçlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basarak ilerleyin.
Hücrelerde oluşan atık maddelerin toplanmasını sağlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basa-
rak ilerleyin.
verilen ifadelerden hangileri öğretmenin söylediği komutlardan olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve lit
O) Il ve Ill
Mozaik Yayınlan
4. Aynı uzunluk ve kalınlıktaki X, Y ve Z çubuklanının ucuna eşit miktarda mum konularak özdeş isiticilaria eşit süre
istiliyor.
Kitapçık Türü
5. Aşağıdaki grafikte bir maddenin üç fark
verilmiştir.
6.
Buna göre,
11.
1. Madde L ve M halindeyken tar
Madde K hâlindeyken belirli bi
III. Madde L hâlinden M haline ge
ifadelerinden hangflest hatabdir
A Yalniz II
Deneyin Adı: Yoğunluk
Deneyin Amacı: Birbin için
Malzemeler:
Deneyin Yapdiqe
Sivdann
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
FEN BİLİMLERİ 3. Kitapçık Türü Fan bilimin öğretmeni öğrencilerine büyük ve küçük kan dolaşımında kanın sırasıyla izlediği yolu öğretmek için sex sek etkinligini hazırlamıştır. Etkinlikte öğrenciler öğretmenin vereceği komutlarla numaralı kutulara basarak ilerleyecektir. Aşağıda kanın izleyeceği yollar tabloda numaralandinilarak verilmiştir. Tablodaki numara ile belirtilen her yol sek sek oyunundaki aynı numaradaki kutuları temsil etmektedir. a BÜTÜN VÜCUT 7 SOL ALT ODACIK SAG ALT ODACIK AORT 8 4 AKCIGER ATAR DAMAR 9 AKCIGER AKCIGER TOPLAR DAMAR ALT ÜST TOPLAR DAMAR SOL ÜST ODACIK 10 SAĞ ÜST ODACIK 1 7 8 D) I, II ve Ill 10 Ogrenellerden biri verilen komutla 1-3-6-8-10 numaralı alanlara bastığına göre, Hücrelere besin ve oksijen taşımayı amaçlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basarak ilerle- yin. II. Kanin temizlenmesini amaçlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basarak ilerleyin. Hücrelerde oluşan atık maddelerin toplanmasını sağlayan dolaşımda, kanın izlediği yolun numaralarına basa- rak ilerleyin. verilen ifadelerden hangileri öğretmenin söylediği komutlardan olabilir? A) Yalnız I B) I ve lit O) Il ve Ill Mozaik Yayınlan 4. Aynı uzunluk ve kalınlıktaki X, Y ve Z çubuklanının ucuna eşit miktarda mum konularak özdeş isiticilaria eşit süre istiliyor. Kitapçık Türü 5. Aşağıdaki grafikte bir maddenin üç fark verilmiştir. 6. Buna göre, 11. 1. Madde L ve M halindeyken tar Madde K hâlindeyken belirli bi III. Madde L hâlinden M haline ge ifadelerinden hangflest hatabdir A Yalniz II Deneyin Adı: Yoğunluk Deneyin Amacı: Birbin için Malzemeler: Deneyin Yapdiqe Sivdann
15. Bazı belirteçlerin asit ve bazlarla olan etkileşimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Asit
Kırmızı
Kirmizi
Renksiz
Turnusol Kâğıdı
Metil Oranj
Fenolftalein
Fen bilimleri öğretmeni kullanmış olduğu belirteçlerle iç-
lerinde asit ya da baz olduğu bilinen kaplardaki madde-
lerin özelliklerini öğrencilerinin söylemesini istiyor. Öğret-
menin uyguladığı işlemler ve gözlemlenen sonuçlar aşa-
ğıdaki gibidir.
●
I. kaba daldırılan turnusol kağıdının renginde bir de-
ğişim olmuyor.
II. kaba metil oranj eklendiğinde maddenin rengi sarı-
ya dönüyor.
III. kaba fenolftalein eklendiğinde maddenin renginde
bir değişiklik meydana gelmiyor.
Buna göre, öğrencilerin söylediği
。
Kırmızı
turnusol
kâğıdı
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)1. kaptaki maddenin pH değeri 0 ile 7 arasında olabilir.
C) kapta bulunan madde cam ve porseleni aşındırabilir.
Baz
Mavi
Sarı
Pembe
Metil oranj
11
1392
Fenolftalein
|||
ASIL
Bez
B. Kapta bulunan maddenin tadı acıdır.
l. kaptaki madde sulu çözeltilerine OH iyonu verir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
15. Bazı belirteçlerin asit ve bazlarla olan etkileşimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asit Kırmızı Kirmizi Renksiz Turnusol Kâğıdı Metil Oranj Fenolftalein Fen bilimleri öğretmeni kullanmış olduğu belirteçlerle iç- lerinde asit ya da baz olduğu bilinen kaplardaki madde- lerin özelliklerini öğrencilerinin söylemesini istiyor. Öğret- menin uyguladığı işlemler ve gözlemlenen sonuçlar aşa- ğıdaki gibidir. ● I. kaba daldırılan turnusol kağıdının renginde bir de- ğişim olmuyor. II. kaba metil oranj eklendiğinde maddenin rengi sarı- ya dönüyor. III. kaba fenolftalein eklendiğinde maddenin renginde bir değişiklik meydana gelmiyor. Buna göre, öğrencilerin söylediği 。 Kırmızı turnusol kâğıdı daki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)1. kaptaki maddenin pH değeri 0 ile 7 arasında olabilir. C) kapta bulunan madde cam ve porseleni aşındırabilir. Baz Mavi Sarı Pembe Metil oranj 11 1392 Fenolftalein ||| ASIL Bez B. Kapta bulunan maddenin tadı acıdır. l. kaptaki madde sulu çözeltilerine OH iyonu verir.
a hangisi söylenen
atılan X, su olabilir
olabilir.
nindir.
Atıklar
X, Y
T.X
X,Z, T
L, X. M
D SOYAD
D San A
11
90
10 000
0000
12 0000
13 0000
14 0000
15 0000
16 0000
A Yalnız II.
B) I ve II.
Kan
2. Kanın yapısında bulunan maddeler aşağıdaki gibi şematize edilmiştir:
Kan plazması (%55)
(%90 su, sindirilmiş
besinler, atık maddeler,
vitamin, mineral vb.)
Kan hücreleri (%45)-
C) I ve III.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III.
B) I ve II.
Alyuvar
Vücudumuzu oluşturan
yapı birimlerine oksijeni,
burada oluşan karbon-
dioksidi de akciğere taşır.
Kan pulcukları
Akyuvar
Kanin pıhtılaşmasını sağlar.
D) II ve III.
Vücudun savunmasında görevlidir.
Buna göre,
L
Kan hücrelerinin görevleri birbirinden farklıdır.
11. Kanında kan pulcuğu yetersiz olan birisi yaralanma durumunda kan kaybından ölebilir.
III. Kanın yapısında yüksek oranda su bulunur.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
101
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
a hangisi söylenen atılan X, su olabilir olabilir. nindir. Atıklar X, Y T.X X,Z, T L, X. M D SOYAD D San A 11 90 10 000 0000 12 0000 13 0000 14 0000 15 0000 16 0000 A Yalnız II. B) I ve II. Kan 2. Kanın yapısında bulunan maddeler aşağıdaki gibi şematize edilmiştir: Kan plazması (%55) (%90 su, sindirilmiş besinler, atık maddeler, vitamin, mineral vb.) Kan hücreleri (%45)- C) I ve III. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III. B) I ve II. Alyuvar Vücudumuzu oluşturan yapı birimlerine oksijeni, burada oluşan karbon- dioksidi de akciğere taşır. Kan pulcukları Akyuvar Kanin pıhtılaşmasını sağlar. D) II ve III. Vücudun savunmasında görevlidir. Buna göre, L Kan hücrelerinin görevleri birbirinden farklıdır. 11. Kanında kan pulcuğu yetersiz olan birisi yaralanma durumunda kan kaybından ölebilir. III. Kanın yapısında yüksek oranda su bulunur. C) II ve III. D) I, II ve III. 101
4.
Küçük kan dolaşımında amaç karbondioksit miktarı fazla olan kanın, akciğerlerdeki gaz değişimi sonucunda
sijen yüklenerek temizlenmesidir.
Küçük kan dolaşımında görevli X, Y damarları ile kalbin K ve L bölümlerindeki kanda bulunan oksijen ve karbo
dioksit gazlarının miktarı sütun grafiklerinde gösterilmiştir.
AY
64 6. Sinif Fen Bilimleri
Oksijen Karbondioksit
AK
Solunum
gazi
Solunum
gazi
→ Solunum
Oksijen Karbondioksit gazi
AL
Oksijen Karbondioksit
Verilen sütun grafiklerine göre, küçük kan dolaşımında kanın X, Y, K, L yapılarında ve akciğerlerde izlediğ
yol aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisindeki gibi olabilir?
→X→ Akciğer →Y→K
ek→Y→Akciğer →L→X
Solunum
Oksijen Karbondioksit gazi
B) Y→X→ Akciğer →K→ L
DL→X→Akciğer →K→Y
6.
Vücudumuza şekil veren ve iç
Bir dergide kıkırdakla ilgili aşağ
Kıkırdak kemik gibi sert E
gibi yapılara şekil verir. Kik
kolaylaştırarak eklemler ara
sağlar. Bu sayede k
sağlayarak kemikle
Dergideki bilgiye göre, kıkı
A) Vücudumuzda yalnızca F
B) Zamanla kıkırdak dokunu
C) Kemiklerin kıkırdaki gibi
D) Kemiklerin hareket yete
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
4. Küçük kan dolaşımında amaç karbondioksit miktarı fazla olan kanın, akciğerlerdeki gaz değişimi sonucunda sijen yüklenerek temizlenmesidir. Küçük kan dolaşımında görevli X, Y damarları ile kalbin K ve L bölümlerindeki kanda bulunan oksijen ve karbo dioksit gazlarının miktarı sütun grafiklerinde gösterilmiştir. AY 64 6. Sinif Fen Bilimleri Oksijen Karbondioksit AK Solunum gazi Solunum gazi → Solunum Oksijen Karbondioksit gazi AL Oksijen Karbondioksit Verilen sütun grafiklerine göre, küçük kan dolaşımında kanın X, Y, K, L yapılarında ve akciğerlerde izlediğ yol aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisindeki gibi olabilir? →X→ Akciğer →Y→K ek→Y→Akciğer →L→X Solunum Oksijen Karbondioksit gazi B) Y→X→ Akciğer →K→ L DL→X→Akciğer →K→Y 6. Vücudumuza şekil veren ve iç Bir dergide kıkırdakla ilgili aşağ Kıkırdak kemik gibi sert E gibi yapılara şekil verir. Kik kolaylaştırarak eklemler ara sağlar. Bu sayede k sağlayarak kemikle Dergideki bilgiye göre, kıkı A) Vücudumuzda yalnızca F B) Zamanla kıkırdak dokunu C) Kemiklerin kıkırdaki gibi D) Kemiklerin hareket yete
2.
Akciğer
2
3 Kalp
3
4
3
4
Beyin
Böbrek
Yukarıdaki şemada vücudumuzdaki bazı organ-
lar arasındaki kanın hareket yönleri numaralarla
gösterilerek büyük ve küçük kan dolaşımları mo-
dellenmiştir.
Verilen şemada belirtilen kan hareket yönle-
ri ve organlar dikkate alındığında, aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
A) Küçük kan dolaşımında akciğerlerde temizle-
nen kan 1 numaralı ok yönünde ilerler ve kalbin
sağ tarafında bulunan odacıklardan birine gelir.
B) Büyük kan dolaşımında kalbin sol tarafındaki
odacıklardan birinden çıkan kirli kan 3 numa-
ralı ok yönünde ilerler ve organlara iletilir.
C) Küçük kan dolaşımında oksijence fakir kan 2
numaralı ok yönünde ilerler ve akciğer atarda-
marı ile akciğere gelir.
D) Büyük kan dolaşımında oksijence zengin kan
4 numaralı ok yönünde ilerler ve kalbe gelir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
2. Akciğer 2 3 Kalp 3 4 3 4 Beyin Böbrek Yukarıdaki şemada vücudumuzdaki bazı organ- lar arasındaki kanın hareket yönleri numaralarla gösterilerek büyük ve küçük kan dolaşımları mo- dellenmiştir. Verilen şemada belirtilen kan hareket yönle- ri ve organlar dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Küçük kan dolaşımında akciğerlerde temizle- nen kan 1 numaralı ok yönünde ilerler ve kalbin sağ tarafında bulunan odacıklardan birine gelir. B) Büyük kan dolaşımında kalbin sol tarafındaki odacıklardan birinden çıkan kirli kan 3 numa- ralı ok yönünde ilerler ve organlara iletilir. C) Küçük kan dolaşımında oksijence fakir kan 2 numaralı ok yönünde ilerler ve akciğer atarda- marı ile akciğere gelir. D) Büyük kan dolaşımında oksijence zengin kan 4 numaralı ok yönünde ilerler ve kalbe gelir.
10. Element kavramı ilk kez 1661 yılında Robert Boyle tarafından tanımlandı. 1829 yılında Johann Döbereiner bilinen
elementleri üçlü gruplar halinde sınıflandırdı. Bu elementler benzer özellikler gösterdiği için aynı gruplarda yer alı-
yordu 1864 yılında John Newlands elementleri atom kütlelerine göre sıralandığında sekizinci elementten sonra bu
durumun tekrar ettiğini buldu. Fakat bu önerme Kalsiyum elementinden sonrası için işlemiyordu.
1869 yılında Mendeleyev'in, Periyodik Yasa şeklinde ifade ettiği-element tablosu, özelliklerin belli aralıklarla tekrar
ettiğine atıf yapıyordu. Mendeleyev o gün bilinen 63 elementi artan atom kütlelerine göre dikey olarak sıralamıştı.
Benzer elementler aynı grupta yer alıyordu. Fakat gruplar yatay olarak düzenlenmişti. 1871 yılında tablonun ikinci
versiyonunda aynı gruptaki elementler yatay değil dikey olarak sıralanmıştı. Henüz keşfedilmeyen elementler için işe
boşluklar bırakılmıştı. Çünkü artan atom kütlelerinde bir ardışıklık göze çarpıyordu. 1890 yılında keşfedilen soygazlar
tablonun üçüncü versiyonuna 1905'te Mendeleyev tarafından yeni bir grup olarak eklendi Bugün geçiş metalleri
adını alan elementler ise tek bir grupta toplanmıştı.
Bir fizikçi olan Henry Moseley elementin kendine has kimyasal özelliklerinin atom numarası tarafından belirlendiğini
buldu. Bugün tabloda sıralama atom numarasına göre yapılmaya devam ediyor. 118 elementten oluşan tablo, bilim
insanlarının kararlı ve süper ağır yeni element keşifleri ve araştırmalarından etkilenmeye devam ediyor.
Periyodik tablonun keşfi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Tablonun oluşumuna birçok bilim insanı katkı sağlamıştır.
B) Periyot ve grupların oluşumu elementlerin dizilim ile belirlenmiştir.
C) En başından beri benzer özellikteki elementler aynı grupta yer almaktadır.
D) Elementlerin aynı periyotta bulunmaları nedeniyle tabloya periyodik tablo adı verilmiştir.
17
Diğer sayfaya geçiniz. <
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
10. Element kavramı ilk kez 1661 yılında Robert Boyle tarafından tanımlandı. 1829 yılında Johann Döbereiner bilinen elementleri üçlü gruplar halinde sınıflandırdı. Bu elementler benzer özellikler gösterdiği için aynı gruplarda yer alı- yordu 1864 yılında John Newlands elementleri atom kütlelerine göre sıralandığında sekizinci elementten sonra bu durumun tekrar ettiğini buldu. Fakat bu önerme Kalsiyum elementinden sonrası için işlemiyordu. 1869 yılında Mendeleyev'in, Periyodik Yasa şeklinde ifade ettiği-element tablosu, özelliklerin belli aralıklarla tekrar ettiğine atıf yapıyordu. Mendeleyev o gün bilinen 63 elementi artan atom kütlelerine göre dikey olarak sıralamıştı. Benzer elementler aynı grupta yer alıyordu. Fakat gruplar yatay olarak düzenlenmişti. 1871 yılında tablonun ikinci versiyonunda aynı gruptaki elementler yatay değil dikey olarak sıralanmıştı. Henüz keşfedilmeyen elementler için işe boşluklar bırakılmıştı. Çünkü artan atom kütlelerinde bir ardışıklık göze çarpıyordu. 1890 yılında keşfedilen soygazlar tablonun üçüncü versiyonuna 1905'te Mendeleyev tarafından yeni bir grup olarak eklendi Bugün geçiş metalleri adını alan elementler ise tek bir grupta toplanmıştı. Bir fizikçi olan Henry Moseley elementin kendine has kimyasal özelliklerinin atom numarası tarafından belirlendiğini buldu. Bugün tabloda sıralama atom numarasına göre yapılmaya devam ediyor. 118 elementten oluşan tablo, bilim insanlarının kararlı ve süper ağır yeni element keşifleri ve araştırmalarından etkilenmeye devam ediyor. Periyodik tablonun keşfi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Tablonun oluşumuna birçok bilim insanı katkı sağlamıştır. B) Periyot ve grupların oluşumu elementlerin dizilim ile belirlenmiştir. C) En başından beri benzer özellikteki elementler aynı grupta yer almaktadır. D) Elementlerin aynı periyotta bulunmaları nedeniyle tabloya periyodik tablo adı verilmiştir. 17 Diğer sayfaya geçiniz. <
Vucut dokusu
Toplardamar
Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh uygunsuzluğuna verilen addır. Rh (-) bir annenin Rh (+)
bebeğe sahip olması durumu gebeliğin ilk dönemlerinde çok büyük sorun yaratmaz. Anne karnındaki bebeği
çevreleyen yapılar, bebeğin Rh faktörlerinin anneye geçmesine izin vermez. Böylece anne Rh faktörüne
karşı antikorlar üretemez ve bebeğe zarar veremez. Fakat doğum sırasında karışan kanlar sebebiyle anne
kanina bebekten Rh faktörü geçer. Annenin bağışıklık sistemi, tanımadığı bu proteine karşı Rh antikoru
üretir. Annede üretilen bu antikorlar bebeğe geçer ve bebeğin alyuvarlarındaki bu proteinlere tutunarak
alyuvarların çökmesine yol açar. Bu nedenle kan grubu Rh (-) olup eşi Rh (+) olan gebelere 28. haftada anti-D
iğnesi yapılmalıdır.
Buna göre kan uyuşmazlığı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Alyuvarlarında aynı tip proteini barındıran bireyler arasında olur.
B) Antikor adı verilen bağışıklık sistemi elemanlarının rolü vardır.
C) A Rh (+) birine A Rh (-) kan verilmesi benzer şekilde kişinin hayatını tehlikeye sokabilir.
D) Kan alışverişinde aynı kan gruplarına sahip olmak bu durumdan dolayı önemlidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Vucut dokusu Toplardamar Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh uygunsuzluğuna verilen addır. Rh (-) bir annenin Rh (+) bebeğe sahip olması durumu gebeliğin ilk dönemlerinde çok büyük sorun yaratmaz. Anne karnındaki bebeği çevreleyen yapılar, bebeğin Rh faktörlerinin anneye geçmesine izin vermez. Böylece anne Rh faktörüne karşı antikorlar üretemez ve bebeğe zarar veremez. Fakat doğum sırasında karışan kanlar sebebiyle anne kanina bebekten Rh faktörü geçer. Annenin bağışıklık sistemi, tanımadığı bu proteine karşı Rh antikoru üretir. Annede üretilen bu antikorlar bebeğe geçer ve bebeğin alyuvarlarındaki bu proteinlere tutunarak alyuvarların çökmesine yol açar. Bu nedenle kan grubu Rh (-) olup eşi Rh (+) olan gebelere 28. haftada anti-D iğnesi yapılmalıdır. Buna göre kan uyuşmazlığı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Alyuvarlarında aynı tip proteini barındıran bireyler arasında olur. B) Antikor adı verilen bağışıklık sistemi elemanlarının rolü vardır. C) A Rh (+) birine A Rh (-) kan verilmesi benzer şekilde kişinin hayatını tehlikeye sokabilir. D) Kan alışverişinde aynı kan gruplarına sahip olmak bu durumdan dolayı önemlidir.
2.
Kanın akış hızı
Atardamar Kılcal damar Toplardamar
Damarlar
Yukarıdaki grafik damarlarda kanın akış hızının değişimini göstermektedir.
Buna göre,
I. Kılcal damarlarda kanın akış hızının yavaşlaması madde alışverişini kolaylaştırır.
II. Kanın akış hızının en yüksek olduğu yer atardamarlardır.
III. Kanla hücreler arasında madde alışverişi toplardamarlarda yapılır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
2. Kanın akış hızı Atardamar Kılcal damar Toplardamar Damarlar Yukarıdaki grafik damarlarda kanın akış hızının değişimini göstermektedir. Buna göre, I. Kılcal damarlarda kanın akış hızının yavaşlaması madde alışverişini kolaylaştırır. II. Kanın akış hızının en yüksek olduğu yer atardamarlardır. III. Kanla hücreler arasında madde alışverişi toplardamarlarda yapılır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
Dolaşi Sistem
7. Vücudumuzda aynı anda iki ayrı dolaşım gerçekleşir.
Bunlardan birinde kanın yolculuğu kalple tüm vücut
arasında olur. Bu dolaşımın amacı; vücudun tüm yapı
ve organlarına oksijence zengin olan kandaki besin
ve oksijenin taşınmasını sağlamaktır. Aynı anda
gerçekleşen diğer kan dolaşımı daha kısa
mesafelidir. Kalple akciğer arasında gerçekleşen bu
yolculuğun amacı; vücutta kirlenen yani oksijence
fakirleşen kanın akciğerlerde temizlenmesini
sağlamaktır.
Anlatılan olayın şeması yanda verilmiştir.
Buna göre,
1. Oksijence zengin kan çoğunlukla atardamarla
taşınır.
II. Kısa süren dolaşımda yalnızca toplardamarlar
görevlidir.
III. Akciğer ve kalbin alt kısmında kalan vücut
kısmındaki dolaşım büyük dolaşımın bir parçası
kapsamında değerlendirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
Toplardamarlar
Kollar
CO₂
Beyin
Akciğerler
Karaciğer Kalp
Böbrekler
Bacaklar
D) II ve III
Kollar
Mide
Atardamarlar
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Dolaşi Sistem 7. Vücudumuzda aynı anda iki ayrı dolaşım gerçekleşir. Bunlardan birinde kanın yolculuğu kalple tüm vücut arasında olur. Bu dolaşımın amacı; vücudun tüm yapı ve organlarına oksijence zengin olan kandaki besin ve oksijenin taşınmasını sağlamaktır. Aynı anda gerçekleşen diğer kan dolaşımı daha kısa mesafelidir. Kalple akciğer arasında gerçekleşen bu yolculuğun amacı; vücutta kirlenen yani oksijence fakirleşen kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamaktır. Anlatılan olayın şeması yanda verilmiştir. Buna göre, 1. Oksijence zengin kan çoğunlukla atardamarla taşınır. II. Kısa süren dolaşımda yalnızca toplardamarlar görevlidir. III. Akciğer ve kalbin alt kısmında kalan vücut kısmındaki dolaşım büyük dolaşımın bir parçası kapsamında değerlendirilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Toplardamarlar Kollar CO₂ Beyin Akciğerler Karaciğer Kalp Böbrekler Bacaklar D) II ve III Kollar Mide Atardamarlar
A)
B)
C)
D)
3.
2
Kompresor
1
1
Kalp
Akciğer
Kalp
Atardamar
3
2
Toplardamar
Atardamar
Atardamar
Kılcal damar
4
Buzdolabının soğutucu işlevinden kompresör adlı
bir makine sorumludur. Kompresör gaz hâldeki
soğutucuyu iyice sıkıştırır ve sıkışmış gazı dolabın
borularına gönderir. Soğuk gaz dolabın içerisinde
dolanarak ortamın soğumasını sağlar. Bu sırada
isinan gaz sivi hâle dönüşür ve dolabın dışındaki
borulara geçer. Dolap içerisinde döngüde olan bu
madde, dolaşım sistemindeki kan olarak
düşünülebilir. Bu benzetmedeki fark, kanın vücut
içerisinde hâl değiştirmemesidir.
Buzdolabında kullanılan numaralandırılmış
bölümler ile dolaşım sistemindeki yapı ve
organların eşleştirilmesi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3
Kılcal damar
Vücut dokusu
Kılcal damar
Vücut dokusu
4
Atardamar
Toplardamar
Toplardamar
Toplardamar
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
A) B) C) D) 3. 2 Kompresor 1 1 Kalp Akciğer Kalp Atardamar 3 2 Toplardamar Atardamar Atardamar Kılcal damar 4 Buzdolabının soğutucu işlevinden kompresör adlı bir makine sorumludur. Kompresör gaz hâldeki soğutucuyu iyice sıkıştırır ve sıkışmış gazı dolabın borularına gönderir. Soğuk gaz dolabın içerisinde dolanarak ortamın soğumasını sağlar. Bu sırada isinan gaz sivi hâle dönüşür ve dolabın dışındaki borulara geçer. Dolap içerisinde döngüde olan bu madde, dolaşım sistemindeki kan olarak düşünülebilir. Bu benzetmedeki fark, kanın vücut içerisinde hâl değiştirmemesidir. Buzdolabında kullanılan numaralandırılmış bölümler ile dolaşım sistemindeki yapı ve organların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3 Kılcal damar Vücut dokusu Kılcal damar Vücut dokusu 4 Atardamar Toplardamar Toplardamar Toplardamar