Eğik Düzlem Soruları

pa
bazen
Eğik Düzlem
ONU TESTI
ile
neği
yapıldı-
3. Ömer Usta, inşaatta biriken çöpleri el arabasının
içine koyarak önce Şekil-1'deki kısa tahta ile daha
sonra da Şekil-2'deki uzun tahta ile taşıyor.
Şekil-1
Şekil-2
Ömer Usta'nın uzun tahta kullanması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Daha az kuvvet uygulamasını sağlamıştır.
B) Yoldan kaybı artmıştır.
C) Kuvvetten kazancı artmıştır.
D) İşten kazancı artmıştır.
AM
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
pa bazen Eğik Düzlem ONU TESTI ile neği yapıldı- 3. Ömer Usta, inşaatta biriken çöpleri el arabasının içine koyarak önce Şekil-1'deki kısa tahta ile daha sonra da Şekil-2'deki uzun tahta ile taşıyor. Şekil-1 Şekil-2 Ömer Usta'nın uzun tahta kullanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Daha az kuvvet uygulamasını sağlamıştır. B) Yoldan kaybı artmıştır. C) Kuvvetten kazancı artmıştır. D) İşten kazancı artmıştır. AM
FEN
GÜLEY ♡
NAZ
VIDEO
UJ
ÇÖZÜMLÜ
A
200
1. Duru, tahta kalas, kitaplar ve oyuncak araba ile 3. Öme
sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki düzeneği
hazırlıyor.
içine
sonra
Tahta kalas
A) Yalnız I
C) II ve III
Kitap
Duru'nun dinamometrede okuduğu değer;
1. Kitap sayısı azaltılırsa
II. Kalasın boyu uzatılırsa
III. Arabanın içine yük koyulursa
uygulamalardan hangileri tek başına yapıldı-
ğında azalır?
im
1. düzenek
KONU SONU TESTİ
3. KONU Eğik Düzler
A) Yalnız I
C) II ve Ill
B) I ve II
D) I, II ve III
2. Gözde, özdeş kalaslar ile şekildeki düzenekleri
hazırlıyor ve dinamometrede okunan değerleri öl-
çüyor.
1m
2. düzenek
Gözde, sadece hazırladığı bu düzeneklerle;
1. Eğik düzlemin eğimi arttıkça uygulanacak kuv-
vet artar.
II. Eğik düzlemin boyu arttıkça uygulanacak kuv-
vet artar.
III. Eğik düzlem işten kazanç sağlamaz.
çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?
B) I ve II
D) I, II ve III
4.
5.
Öme
olara
A) D
B) Y
C) K
D) iş
Sürtü
özde:
1 m
Buna
den h
A) D
B) K
C) Fi
D) Y
Bir e
doğr
A) iş
B) K
C) Y
D) is
SAYISAL YETENEK
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
FEN GÜLEY ♡ NAZ VIDEO UJ ÇÖZÜMLÜ A 200 1. Duru, tahta kalas, kitaplar ve oyuncak araba ile 3. Öme sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki düzeneği hazırlıyor. içine sonra Tahta kalas A) Yalnız I C) II ve III Kitap Duru'nun dinamometrede okuduğu değer; 1. Kitap sayısı azaltılırsa II. Kalasın boyu uzatılırsa III. Arabanın içine yük koyulursa uygulamalardan hangileri tek başına yapıldı- ğında azalır? im 1. düzenek KONU SONU TESTİ 3. KONU Eğik Düzler A) Yalnız I C) II ve Ill B) I ve II D) I, II ve III 2. Gözde, özdeş kalaslar ile şekildeki düzenekleri hazırlıyor ve dinamometrede okunan değerleri öl- çüyor. 1m 2. düzenek Gözde, sadece hazırladığı bu düzeneklerle; 1. Eğik düzlemin eğimi arttıkça uygulanacak kuv- vet artar. II. Eğik düzlemin boyu arttıkça uygulanacak kuv- vet artar. III. Eğik düzlem işten kazanç sağlamaz. çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? B) I ve II D) I, II ve III 4. 5. Öme olara A) D B) Y C) K D) iş Sürtü özde: 1 m Buna den h A) D B) K C) Fi D) Y Bir e doğr A) iş B) K C) Y D) is SAYISAL YETENEK
1
2
9-) Yanda verilen
prizmadan çıkan
ışınları sırası ile
yazıldığında K, L
ve M ile belirtilen
yerlere hangi
renkler
gelmelidir?
3
A) Kırmızı-Mavi-Mor
B) Kırmızı-Sarı-Mavi
C) Sarı-Yeşil-Mavi
D)
Yeşil-Mavi-Mor
2
KTL M
3
Turuncu
görülebildiği
lenmiştir.
Buna göre g
değerlendirm
A) Masaya
sayısı görül
B) Masaya
sayısı beyaz
sından fazla
C) Masaya
renkli top s
D) Masaya.
mez.
2
Mahm
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
1 2 9-) Yanda verilen prizmadan çıkan ışınları sırası ile yazıldığında K, L ve M ile belirtilen yerlere hangi renkler gelmelidir? 3 A) Kırmızı-Mavi-Mor B) Kırmızı-Sarı-Mavi C) Sarı-Yeşil-Mavi D) Yeşil-Mavi-Mor 2 KTL M 3 Turuncu görülebildiği lenmiştir. Buna göre g değerlendirm A) Masaya sayısı görül B) Masaya sayısı beyaz sından fazla C) Masaya renkli top s D) Masaya. mez. 2 Mahm
15. Bir cisim aşağıdaki gibi üç farklı eğik düzlemde dengeleniyor.
C) D1
40N
20N
D2
D₁
D2 D3
40N
3m
40N
Sürtünmeler önemsenmediğine göre D₁, D, ve D, dinamometrelerinde okunan değerler nasıl
olabilir?
2
A) D1
D3
40N
1m
20N
D₂
2
3m
B) D1
20N
D2
40N
2m
D) D1 D2
40N
40N
D3
40N
D3
D₂
20N
6m
2m
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
15. Bir cisim aşağıdaki gibi üç farklı eğik düzlemde dengeleniyor. C) D1 40N 20N D2 D₁ D2 D3 40N 3m 40N Sürtünmeler önemsenmediğine göre D₁, D, ve D, dinamometrelerinde okunan değerler nasıl olabilir? 2 A) D1 D3 40N 1m 20N D₂ 2 3m B) D1 20N D2 40N 2m D) D1 D2 40N 40N D3 40N D3 D₂ 20N 6m 2m
251
D)
8. Sik6
B)
C)
FEN BILIMLERI
B
14. Bra eğik düzlemin kuvvet karanna etsin incelemek için aşağıdaki deney düzenin
hazırlam
Deney Düsenegi
2h
Deney Düzeneg
---------
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Buna göre araştırmacının hazırladığı deney düzenekleri ile ispatlayabileceği b➖➖➖➖➖➖
kilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
P₁
1. Deney Düzeneği:
II. Deney Düzeneği:
1. Deney Düzeneği: Eğik düzlemde uygulanan kuvvet yükün ağırlığı ile doğru orantilidir.
II. Deney Düzeneği:
Eğik düzlemde uygulanan kuvvet eğim açısıyla ters orantilidir.
1. Deney Düzeneği:
II. Deney Düzeneği:
Eğik düzlemde eğim arttıkça uygulanması gereken kuvvet azalır.
Eğik düzlemde yükün ağırlığı arttıkça uygulanması gereken kuvvet artar.
Yüksekliği fazla olan eğik düzlemde yol kaybı fazladır.
Boyu uzun olan eğik düzlemde yol kaybı daha azdır.
aşağıda-
1. Deney Düzeneği:
Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar.
Il Deney Düzeneği: Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı azalır.
SLEVEN
ZEKA
Diger sayfaya geçiniz. 23
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
251 D) 8. Sik6 B) C) FEN BILIMLERI B 14. Bra eğik düzlemin kuvvet karanna etsin incelemek için aşağıdaki deney düzenin hazırlam Deney Düsenegi 2h Deney Düzeneg --------- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Buna göre araştırmacının hazırladığı deney düzenekleri ile ispatlayabileceği b➖➖➖➖➖➖ kilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) P₁ 1. Deney Düzeneği: II. Deney Düzeneği: 1. Deney Düzeneği: Eğik düzlemde uygulanan kuvvet yükün ağırlığı ile doğru orantilidir. II. Deney Düzeneği: Eğik düzlemde uygulanan kuvvet eğim açısıyla ters orantilidir. 1. Deney Düzeneği: II. Deney Düzeneği: Eğik düzlemde eğim arttıkça uygulanması gereken kuvvet azalır. Eğik düzlemde yükün ağırlığı arttıkça uygulanması gereken kuvvet artar. Yüksekliği fazla olan eğik düzlemde yol kaybı fazladır. Boyu uzun olan eğik düzlemde yol kaybı daha azdır. aşağıda- 1. Deney Düzeneği: Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Il Deney Düzeneği: Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı azalır. SLEVEN ZEKA Diger sayfaya geçiniz. 23
Yaramaz bir çocuk olan Ali, bisikleti ile kamyonun kasasına çıkmak için yerden kamyonun kasasına doğru bir
tahta uzatmıştır. Bu duruma göre aşağıda verilen soruları doğru-yanlış şeklinde cevaplandırınız.
denne fendaolmas.COM
Ali'nin kullandığı tahta daha uzun olsaydı kamyonun kasasına daha rahat çıkabilirdi.
DOĞRU/YANLIŞ
Kamyonun arka kapağı açık olsaydı Ali ayns tahtayı kullansaydı daha rahat çıkabilirdi.
DOĞRU YANLIŞ
Ali kullandığı tahtayı kısaltarak aynı şekilde kamyona yerleştirirse daha rahat çıkabilir.
DOĞRU/YANLIŞ
Ali aym tahtayı kullanarak kamyon yerine daha kısa bir aracın üzerine çıkmak isteseydi daha az güç kullanırdı.
DOĞRU YANLIŞ
Ali'nin kullandığı tahtanın uzun olması eğimi azaltacağından şimdiki duruma göre yoldan kaybı kuvvetten kazancı olur.
DOĞRU YANLIŞ
www.fensizolmaz.com
FITT
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
Yaramaz bir çocuk olan Ali, bisikleti ile kamyonun kasasına çıkmak için yerden kamyonun kasasına doğru bir tahta uzatmıştır. Bu duruma göre aşağıda verilen soruları doğru-yanlış şeklinde cevaplandırınız. denne fendaolmas.COM Ali'nin kullandığı tahta daha uzun olsaydı kamyonun kasasına daha rahat çıkabilirdi. DOĞRU/YANLIŞ Kamyonun arka kapağı açık olsaydı Ali ayns tahtayı kullansaydı daha rahat çıkabilirdi. DOĞRU YANLIŞ Ali kullandığı tahtayı kısaltarak aynı şekilde kamyona yerleştirirse daha rahat çıkabilir. DOĞRU/YANLIŞ Ali aym tahtayı kullanarak kamyon yerine daha kısa bir aracın üzerine çıkmak isteseydi daha az güç kullanırdı. DOĞRU YANLIŞ Ali'nin kullandığı tahtanın uzun olması eğimi azaltacağından şimdiki duruma göre yoldan kaybı kuvvetten kazancı olur. DOĞRU YANLIŞ www.fensizolmaz.com FITT
ORTADOR
ARI SINAVINA HAZIRL
FEN BİLİMLERİ
Jamin kaplama taşlan satan bir dükkanda bulunan taşların kütleleri ve taban alanları aşağıda verilmiştir.
50 cm²
200 g
40 cm²
600
757
200 g
20 cm
200 g
120
60 cm²
100 g
Dukkan sahibi bir kenar uzunluklanı eşit olan bu taşların döşenmiş hallerni müşterilerin görmeleri için bir yüzeyi bu taş-
600
lara aşağıdaki gibi döşemiştir.
bb
Döşeli olan zemin dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Birim alana düşen ağırlık en fazla sarı bölgededir.
3 Yeşil ve mavi alanlara uygulanan basınçlar eşittir.
Turuncu alana uygulanan basınç yeşil alana uygulanan basınçtan büyüktür.
D) Renkli alanların her birinde birim alana düşen ağırlık farklıdır.
A
180
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
ORTADOR ARI SINAVINA HAZIRL FEN BİLİMLERİ Jamin kaplama taşlan satan bir dükkanda bulunan taşların kütleleri ve taban alanları aşağıda verilmiştir. 50 cm² 200 g 40 cm² 600 757 200 g 20 cm 200 g 120 60 cm² 100 g Dukkan sahibi bir kenar uzunluklanı eşit olan bu taşların döşenmiş hallerni müşterilerin görmeleri için bir yüzeyi bu taş- 600 lara aşağıdaki gibi döşemiştir. bb Döşeli olan zemin dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birim alana düşen ağırlık en fazla sarı bölgededir. 3 Yeşil ve mavi alanlara uygulanan basınçlar eşittir. Turuncu alana uygulanan basınç yeşil alana uygulanan basınçtan büyüktür. D) Renkli alanların her birinde birim alana düşen ağırlık farklıdır. A 180
Bakil-I
Pm
LON
V
Gokil-11
TON
Am
2.m
Bell-111
Yukarıdaki şekillerde 10 N' luk yükler, makara ve eğik düzlemden oluşmuş bileşik makinelerde
üç farklı yolla dengeleniyor. Eğik düzlem sürtünmesiz ve makaralar ağırlıksız kabul edilirse; F1
ve F2 kuvvetleri ile X yükü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
Bakil-I Pm LON V Gokil-11 TON Am 2.m Bell-111 Yukarıdaki şekillerde 10 N' luk yükler, makara ve eğik düzlemden oluşmuş bileşik makinelerde üç farklı yolla dengeleniyor. Eğik düzlem sürtünmesiz ve makaralar ağırlıksız kabul edilirse; F1 ve F2 kuvvetleri ile X yükü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
15.
Sürtünmelerin önemsiz olduğu aşağıdaki eğik düzlemlerde
X, Y ve Z yükleri eşit F kuvvetleriyle dengededir.
+-F
e
N
F
A) Gx < Gy< Gz
C) G₂ < Gx < Gy
20
h
→F
2h
30
Buna göre X, Y ve Z yüklerinin ağırlıkları arasındaki ilişki
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
B) G₂ < Gy <Gx
D) Gx = G₂ < Gy
h
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
15. Sürtünmelerin önemsiz olduğu aşağıdaki eğik düzlemlerde X, Y ve Z yükleri eşit F kuvvetleriyle dengededir. +-F e N F A) Gx < Gy< Gz C) G₂ < Gx < Gy 20 h →F 2h 30 Buna göre X, Y ve Z yüklerinin ağırlıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? B) G₂ < Gy <Gx D) Gx = G₂ < Gy h
4.
Gökhan
Duvar
Murat
Gökhan ve Murat eşit kütledeki cisimleri belirli bir
yüksekliğe çıkarmak için şekildeki gibi farklı uzun-
luktaki yolları kat etmişlerdir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış
olur?
A) Gökhan, kuvvetten kazanç sağlamamıştır.
B) Murat, cismi çıkarırken daha uzun yol kat etmiş-
tir.
C) Murat, kuvvetten kazanç sağlamıştır.
D) Gökhan, Murat'a göre kuvvetten daha az kazanç
sağlamıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
4. Gökhan Duvar Murat Gökhan ve Murat eşit kütledeki cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkarmak için şekildeki gibi farklı uzun- luktaki yolları kat etmişlerdir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? A) Gökhan, kuvvetten kazanç sağlamamıştır. B) Murat, cismi çıkarırken daha uzun yol kat etmiş- tir. C) Murat, kuvvetten kazanç sağlamıştır. D) Gökhan, Murat'a göre kuvvetten daha az kazanç sağlamıştır.
1.
Kuvvet kazancı
M
Eğik Düzlem
Sürtünmesiz K, L ve M eğik düzlemlerinin sağladık-
ları kuvvet kazançlarına ait sütun grafiği şekildeki gi-
bidir.
Buna göre, bu eğik düzlemlerde bulunan özdeş
yüklerin dengelenmesi için uygulanacak kuvvet-
ler arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir?
A) M > L > K
C) L > K > M
B) K> L > M
D) M > K> L
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
1. Kuvvet kazancı M Eğik Düzlem Sürtünmesiz K, L ve M eğik düzlemlerinin sağladık- ları kuvvet kazançlarına ait sütun grafiği şekildeki gi- bidir. Buna göre, bu eğik düzlemlerde bulunan özdeş yüklerin dengelenmesi için uygulanacak kuvvet- ler arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? A) M > L > K C) L > K > M B) K> L > M D) M > K> L
5. Ferdi değişik sistemler kullanarak farklı yükleri
dengelemek için gerekli kuvvetleri ölçüp, ölçüm
sonuçlarını aşağıdaki gibi kaydediyor.
1. Sistem
2. Sistem
3. Sistem
4. Sistem
Yükün Ağırlığı
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
90 N
40 N
60 N
80 N
Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci hangi sis-
temlerde kuvvet kazançlarının aynı olduğu-
nu söyleyebilir?
Uygulanan
Kuvvet
30 N
20 N
20 N
20 N
B) 1 ve 3
D) 2 ve 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
5. Ferdi değişik sistemler kullanarak farklı yükleri dengelemek için gerekli kuvvetleri ölçüp, ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi kaydediyor. 1. Sistem 2. Sistem 3. Sistem 4. Sistem Yükün Ağırlığı A) 1 ve 2 C) 2 ve 3 90 N 40 N 60 N 80 N Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci hangi sis- temlerde kuvvet kazançlarının aynı olduğu- nu söyleyebilir? Uygulanan Kuvvet 30 N 20 N 20 N 20 N B) 1 ve 3 D) 2 ve 4
2. Sinem, eğik düzlem yapmaya karar veriyor. Bunun
için farklı uzunluklarda demir çubuklar ve aynı uzun-
luklarda tahta bloklar alıyor. Demir çubukları boy (L),
tahta blokları ise yükseklik (h) olarak kullanmaya ka-
rar veriyor.
XYN
Demir Çubuklar
Tahta Bloklar
Sinem, en fazla kuvvet kazancı için yukarıda veri-
len malzemeleri nasıl kullanmalıdır?
A) X çubuğu ve 3 tane blok
B) Z çubuğu ve 1 tane blok
C) Y çubuğu ve 2 tane blok
D) X çubuğu ve 1 tane blok
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
2. Sinem, eğik düzlem yapmaya karar veriyor. Bunun için farklı uzunluklarda demir çubuklar ve aynı uzun- luklarda tahta bloklar alıyor. Demir çubukları boy (L), tahta blokları ise yükseklik (h) olarak kullanmaya ka- rar veriyor. XYN Demir Çubuklar Tahta Bloklar Sinem, en fazla kuvvet kazancı için yukarıda veri- len malzemeleri nasıl kullanmalıdır? A) X çubuğu ve 3 tane blok B) Z çubuğu ve 1 tane blok C) Y çubuğu ve 2 tane blok D) X çubuğu ve 1 tane blok
5.
3G
G
I
A) I ve II
C) II ve IV
26
III
2h
2h
G
2G
l
B) II ve III
D) I ve IV
||
20
IV
2h
"Eğik düzlemde eğim azaldıkça kuvvet kazancı ar-
tar." hipotezini ispatlamak isteyen öğrenci, han-
gi iki düzeneği kullanmalıdır?
2h
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
5. 3G G I A) I ve II C) II ve IV 26 III 2h 2h G 2G l B) II ve III D) I ve IV || 20 IV 2h "Eğik düzlemde eğim azaldıkça kuvvet kazancı ar- tar." hipotezini ispatlamak isteyen öğrenci, han- gi iki düzeneği kullanmalıdır? 2h
1.
İTÜ
(TE YERFI
doga
Kalas
Koliler
Yukarıdaki kolileri yerden yüksekliği h, boyu olan kalas yardımıyla kamyonun kasasına yüklemek istiyorlar.
I. e'yi arttırmak
II. h'yi arttırmak
III. h'yi azaltmak
Yukarıdaki işlemlerden
A) Yalnız I
hangileri yapılırsa kuvvetten kazanç artar?
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
1. İTÜ (TE YERFI doga Kalas Koliler Yukarıdaki kolileri yerden yüksekliği h, boyu olan kalas yardımıyla kamyonun kasasına yüklemek istiyorlar. I. e'yi arttırmak II. h'yi arttırmak III. h'yi azaltmak Yukarıdaki işlemlerden A) Yalnız I hangileri yapılırsa kuvvetten kazanç artar? B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
15. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı malzemeler aşağıdaki gibidir.
Kan alma tüpü
Maske
Kullanılmış şırınga
Gazlı bez
Ameliyat eldiveni
2222992
Plastik hap kutusu
Verilen maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ameliyat eldiveni plastik olduğu için plastik geri dönüşüm kutusuna atılabilir.
B) Şırınganın iğnesi atılır, geri kalan kısmı tekrar kullanılabilir.
C) Plastik hap kutusu geri dönüşüme katılabilir.
OD
D) Görsellerde yer alan tibbi atıkların hiçbiri geri dönüşüme atılamaz, kanunlarla ayrı toplanıp taşınması kararlaştırıl-
mıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
15. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı malzemeler aşağıdaki gibidir. Kan alma tüpü Maske Kullanılmış şırınga Gazlı bez Ameliyat eldiveni 2222992 Plastik hap kutusu Verilen maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ameliyat eldiveni plastik olduğu için plastik geri dönüşüm kutusuna atılabilir. B) Şırınganın iğnesi atılır, geri kalan kısmı tekrar kullanılabilir. C) Plastik hap kutusu geri dönüşüme katılabilir. OD D) Görsellerde yer alan tibbi atıkların hiçbiri geri dönüşüme atılamaz, kanunlarla ayrı toplanıp taşınması kararlaştırıl- mıştır.