Elektriğin İletimi Soruları

X
X
bakır tel
|
Bir sınıfta, telin direncinin nelere bağlı olduğunu araştıran öğrenciler; kalınlıkları, uzunlukları ve cinsleri
şekildeki gibi verilen dört telin direncini, dirençölçer ile ölçerek aşağıdaki yorumları yapmışlardır.
Buna göre, hangi öğrencinin yaptığı yorum doğrudur?
X
Ahmet
Ayşe
bakır tel
||
Alp
2(
Duru
bakır tel alüminyum tel
IV
|||
Telin boyu artarsa direnci de artar.
Telin kesit alanı artarsa direnci artar.
Telin direnci, yapıldığı maddenin
cinsine bağlı değildir.
Bütün tellerin direnci aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
X X bakır tel | Bir sınıfta, telin direncinin nelere bağlı olduğunu araştıran öğrenciler; kalınlıkları, uzunlukları ve cinsleri şekildeki gibi verilen dört telin direncini, dirençölçer ile ölçerek aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre, hangi öğrencinin yaptığı yorum doğrudur? X Ahmet Ayşe bakır tel || Alp 2( Duru bakır tel alüminyum tel IV ||| Telin boyu artarsa direnci de artar. Telin kesit alanı artarsa direnci artar. Telin direnci, yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir. Bütün tellerin direnci aynıdır.
13. Soru
Bilgi: Maddelerin elektriksel iletimine karşı gösterdiği zorluğa "elektriksel direnç" adı verilir. Direnç; telin
cinsi, telin uzunluğu ve telin dik kesit alanına bağlıdır.
Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için özdeş ampul ve piller ile aşağıdaki dört elekt-
rik devresi hazırlanmıştır.
111
IV
Bakır tel
Alüminyum tel
Bakır tel
Bakır tel
Bu elektrik devrelerindeki iletken tel uzunlukları >||=|||=IV iken iletken tel dik kesit alanları IV>1=||=|||
olduğu biliniyor.
Buna göre;
C) L ve M
K. "İletken telin kalınlığı (dik kesit alanı) artarsa direnç azalır." bilgisine göre IV. devredeki ampulün
III. devredeki ampule göre daha parlak olması beklenir.
L. "İletken telin uzunluğu artarsa direnç artar." bilgisini, I ve II. devreleri kıyaslayarak ispatlayabiliriz.
M. "Telin yapıldığı maddenin iletkenlik özelliği arttıkça direnç azalır." bilgisinin doğruluğunu ispatlamak
için II ve IV. devrelerdeki ampul parlaklıklarına bakılması yeterlidir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız K
8) K ve M
D) K, L ve M
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
13. Soru Bilgi: Maddelerin elektriksel iletimine karşı gösterdiği zorluğa "elektriksel direnç" adı verilir. Direnç; telin cinsi, telin uzunluğu ve telin dik kesit alanına bağlıdır. Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için özdeş ampul ve piller ile aşağıdaki dört elekt- rik devresi hazırlanmıştır. 111 IV Bakır tel Alüminyum tel Bakır tel Bakır tel Bu elektrik devrelerindeki iletken tel uzunlukları >||=|||=IV iken iletken tel dik kesit alanları IV>1=||=||| olduğu biliniyor. Buna göre; C) L ve M K. "İletken telin kalınlığı (dik kesit alanı) artarsa direnç azalır." bilgisine göre IV. devredeki ampulün III. devredeki ampule göre daha parlak olması beklenir. L. "İletken telin uzunluğu artarsa direnç artar." bilgisini, I ve II. devreleri kıyaslayarak ispatlayabiliriz. M. "Telin yapıldığı maddenin iletkenlik özelliği arttıkça direnç azalır." bilgisinin doğruluğunu ispatlamak için II ve IV. devrelerdeki ampul parlaklıklarına bakılması yeterlidir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız K 8) K ve M D) K, L ve M
8.
Hipotez: Elektriksel direnç, iletkenin uzunluğu arttıkça artar.
Öğrenciler verilen hipotezi test etmek için aşağıdaki devreyi kuruyor.
L
S
Alüminyum
Hipotezi test etmek için yukarıdaki devrenin yanında kurulması gereken devre seçeneklerden hangisin-
de verilmiştir? (Tüm devrelerde kullanılan ampuller ve piller özdeştir.)
A)
B)
S
L
2 Bakır
S
D)
Bakır
L: İletken telin uzunluğu
S: İletken telin dik kesit alanı
F
2L
2S
Bakır
S
Alüminyum
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
8. Hipotez: Elektriksel direnç, iletkenin uzunluğu arttıkça artar. Öğrenciler verilen hipotezi test etmek için aşağıdaki devreyi kuruyor. L S Alüminyum Hipotezi test etmek için yukarıdaki devrenin yanında kurulması gereken devre seçeneklerden hangisin- de verilmiştir? (Tüm devrelerde kullanılan ampuller ve piller özdeştir.) A) B) S L 2 Bakır S D) Bakır L: İletken telin uzunluğu S: İletken telin dik kesit alanı F 2L 2S Bakır S Alüminyum
4.
Bütün iletkenler, üzerlerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarda direnç gösterir.
Aynı maddeden yapılmış K, L, M ve N iletkenlerinin direnç değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
A Direnç
Buna göre;
1. İletkenlerin boyları eşit ise en ince olan K iletkenidir.
II. İletkenlerin kalınlıkları eşit ise en kısa olan M iletkenidir.
III. L ve N iletkenlerinin boyları ya da uzunlukları eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
EN Yayınları
K L M N
B) I ve II
224
İletken
C) II ve III
2
D) I, II ve
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
4. Bütün iletkenler, üzerlerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarda direnç gösterir. Aynı maddeden yapılmış K, L, M ve N iletkenlerinin direnç değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. A Direnç Buna göre; 1. İletkenlerin boyları eşit ise en ince olan K iletkenidir. II. İletkenlerin kalınlıkları eşit ise en kısa olan M iletkenidir. III. L ve N iletkenlerinin boyları ya da uzunlukları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I EN Yayınları K L M N B) I ve II 224 İletken C) II ve III 2 D) I, II ve
ÇEVRE OLYME
1. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan şekilde-
ki karesel bölge, birbirine eş üç tane
dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır.
4. Bir eşkenar üçgenin çevresinin
uzunluğu, bir kenar uzunluğu 12 cm
olan karenin çevresinin uzunluğur
eşittir.
Buna göre,taralı bölgelerin çevre-
lerinin uzunlukları toplamı, karesel
bölgenin çevresinin uzunluğundan
kaç santimetre fazladır?
A) 4
B) 6
C) 8
24
D) 12
Bu eşkenar üçgenin kenarların
birinin uzunluğu kaç cm'dir?
A) 16 B) 18
C) 20
Genel Müdürlüğü
5.
8 cm
3 cm
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
ÇEVRE OLYME 1. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan şekilde- ki karesel bölge, birbirine eş üç tane dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. 4. Bir eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenar uzunluğu 12 cm olan karenin çevresinin uzunluğur eşittir. Buna göre,taralı bölgelerin çevre- lerinin uzunlukları toplamı, karesel bölgenin çevresinin uzunluğundan kaç santimetre fazladır? A) 4 B) 6 C) 8 24 D) 12 Bu eşkenar üçgenin kenarların birinin uzunluğu kaç cm'dir? A) 16 B) 18 C) 20 Genel Müdürlüğü 5. 8 cm 3 cm
et-
an
1
(-
Di
Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Test 42
9. Ahmet iletken telin direncinin ampul parlaklığına etkisi ile ilgili bir etkinlik gerçekleştiriyor. Önce bir test
devresi hazırlıyor. Ardından eşit bölmelendirilmiş bir düzlem üzerine kalınlığı sabit olan bakır telleri
belirtilen uçlarına dokundurarak ampul parlaklığını gözlemliyor.
şekilde gösterildiği gibi yerleştiriyor. Devrenin test uçlarını düzlem üzerindeki bakır tellerin harflerle.
Test uçları
1234
İşlem
1234
T
Yaptığı işlemlerden bazıları şu şekildedir.
1. işlem: Test uçlarından birini T noktasına diğerini R noktasına dokunduruyor.
2. işlem: Test uçlarından birini L noktasına diğerini K noktasına dokunduruyor.
3. işlem: Test uçlarından birini M noktasına diğerini N noktasına dokunduruyor.
4. işlem: Test uçlarından birini L noktasına diğerini R noktasına dokunduruyor.
Buna göre Ahmet'ten bu işlemlere ait ampul parlaklığı grafiği çizmesi istenirse aşağıdakilerin
hangisindeki gibi bir çizim yapması uygun olur?
D)
C) Ampul parlaklığı
A) Ampul parlaklığı
B) Ampul parlaklığı
→İşlem
R
1234
M
→→İşlem
N
Ampul parlaklığı
1 2 3 4
→→İşlem
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
et- an 1 (- Di Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Test 42 9. Ahmet iletken telin direncinin ampul parlaklığına etkisi ile ilgili bir etkinlik gerçekleştiriyor. Önce bir test devresi hazırlıyor. Ardından eşit bölmelendirilmiş bir düzlem üzerine kalınlığı sabit olan bakır telleri belirtilen uçlarına dokundurarak ampul parlaklığını gözlemliyor. şekilde gösterildiği gibi yerleştiriyor. Devrenin test uçlarını düzlem üzerindeki bakır tellerin harflerle. Test uçları 1234 İşlem 1234 T Yaptığı işlemlerden bazıları şu şekildedir. 1. işlem: Test uçlarından birini T noktasına diğerini R noktasına dokunduruyor. 2. işlem: Test uçlarından birini L noktasına diğerini K noktasına dokunduruyor. 3. işlem: Test uçlarından birini M noktasına diğerini N noktasına dokunduruyor. 4. işlem: Test uçlarından birini L noktasına diğerini R noktasına dokunduruyor. Buna göre Ahmet'ten bu işlemlere ait ampul parlaklığı grafiği çizmesi istenirse aşağıdakilerin hangisindeki gibi bir çizim yapması uygun olur? D) C) Ampul parlaklığı A) Ampul parlaklığı B) Ampul parlaklığı →İşlem R 1234 M →→İşlem N Ampul parlaklığı 1 2 3 4 →→İşlem
9. Düzgün çalışan pil, ampul ve bağlantı kabloları ile aşağıdaki elektrik devresi hazırlanıyor. Devrenin
test uçları içinde saf su bulunan kaba daldırıldığında ampulün ışık vermediği gözleniyor.
Test 41
eler
Test uçları
Daha sonra bu devrede numaralanarak belirtilen şu işlemler ayrı ayrı gerçekleştiriliyor.
1. işlem
4. işlem
2. işlem
3. işlem
Saf su
Devreye bir pil
ilave ediliyor.
Saf su +
Çeşme suyu
Saf su içine çeşme
suyu karıştırılıyor.
B) 1 ve 2
Saf su
Saf su
Devrenin siviya temas
eden test uçlarının ikisi de
gümüşle kaplanıyor.
C) 1 ve 4
Saf su
Buna göre yapılan hangi işlem ya da işlemler sonucunda devredeki ampulün ışık vermesi
beklenir?
A) Yalnız 2
Devreye bir ampul
ilave ediliyor.
D) 2 ve 3
makinesi ve su ısıtıcısının yapısında bulunan bazı kısımlar numa-
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
9. Düzgün çalışan pil, ampul ve bağlantı kabloları ile aşağıdaki elektrik devresi hazırlanıyor. Devrenin test uçları içinde saf su bulunan kaba daldırıldığında ampulün ışık vermediği gözleniyor. Test 41 eler Test uçları Daha sonra bu devrede numaralanarak belirtilen şu işlemler ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. 1. işlem 4. işlem 2. işlem 3. işlem Saf su Devreye bir pil ilave ediliyor. Saf su + Çeşme suyu Saf su içine çeşme suyu karıştırılıyor. B) 1 ve 2 Saf su Saf su Devrenin siviya temas eden test uçlarının ikisi de gümüşle kaplanıyor. C) 1 ve 4 Saf su Buna göre yapılan hangi işlem ya da işlemler sonucunda devredeki ampulün ışık vermesi beklenir? A) Yalnız 2 Devreye bir ampul ilave ediliyor. D) 2 ve 3 makinesi ve su ısıtıcısının yapısında bulunan bazı kısımlar numa-
ilmiş X, Y, Z tellerinin dirençleri
ilişki vardır?
B) X> Y>Z
D) Y> X = Z
S
20
gümüş
eş elektrik devresi
diliyor.
hangi sorunun
ar mı?
kiler mi?
ilişki nedir?
zerindeki et-
I tüm sonuçlara bakılarak değerlendirme yapılabilir.
Uüzenekleri II. ve IV, tellerin takıldığı düzeneklerdir.
I tellerin takıldığı sonuçlara bakılmalidir
D) I ve II. numarall Ullerin takıldığı deneylere bakıldığında bağımsız değişken maddenin cinsi olur.
CO co co
123
123
Verilen dirençler bir devreye ayrı ayrı takılıp ampulün parlaklığındaki değişim gözlemlenecektir.
Dirençler üzerindeki şeritler dirençlerin uzunluk, kesit alanı ve iletkenlikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler
de aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Şerit Rengi
Uzunluk (cm)
2
222
2
11.
Şerit Rengi
123
Kesit Alanı
S
2S
3S
4S
5S
Şerit Rengi
İletkenlik
Buna göre dirençler devreye bağlandığında ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur?
A) | > | > III
B) | = ||| > ||
C) || = ||| > |
D) III > | > ||
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
ilmiş X, Y, Z tellerinin dirençleri ilişki vardır? B) X> Y>Z D) Y> X = Z S 20 gümüş eş elektrik devresi diliyor. hangi sorunun ar mı? kiler mi? ilişki nedir? zerindeki et- I tüm sonuçlara bakılarak değerlendirme yapılabilir. Uüzenekleri II. ve IV, tellerin takıldığı düzeneklerdir. I tellerin takıldığı sonuçlara bakılmalidir D) I ve II. numarall Ullerin takıldığı deneylere bakıldığında bağımsız değişken maddenin cinsi olur. CO co co 123 123 Verilen dirençler bir devreye ayrı ayrı takılıp ampulün parlaklığındaki değişim gözlemlenecektir. Dirençler üzerindeki şeritler dirençlerin uzunluk, kesit alanı ve iletkenlikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler de aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Şerit Rengi Uzunluk (cm) 2 222 2 11. Şerit Rengi 123 Kesit Alanı S 2S 3S 4S 5S Şerit Rengi İletkenlik Buna göre dirençler devreye bağlandığında ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? A) | > | > III B) | = ||| > || C) || = ||| > | D) III > | > ||
T
Eylül, hazırladığı basit bir elektrik devresinde test uçlarına farklı maddeler yerleştiriyor. Ampulün ışık verip
vermeme durumunu gözlemleyerek aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
Madde
Ampul ışık verdi.
✓
Metal ataç
Tuzlu su
Saf su
Şekerli su
Cam
A) İletken sıvılar
Tuzlu su
Sirkeli su
Etil alkol
Sirkeli su
Gümüş
Tahta
✓
✓
Ampul ışık vermedi.
✓
✓
✓
✓
✓
Aşağıda belirtilen özelliklere göre yapılan gruplandırmalardan hangisi bu tabloya göre yanlıştır?
C) Yalıtkan katılar
D) Yalıtkan sıvılar
B) İletken katılar
Saf su
Metal átaç
Gümüş
Cam
Etil alkol
Şekerli su
Tahta
Etil alkol
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
T Eylül, hazırladığı basit bir elektrik devresinde test uçlarına farklı maddeler yerleştiriyor. Ampulün ışık verip vermeme durumunu gözlemleyerek aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Madde Ampul ışık verdi. ✓ Metal ataç Tuzlu su Saf su Şekerli su Cam A) İletken sıvılar Tuzlu su Sirkeli su Etil alkol Sirkeli su Gümüş Tahta ✓ ✓ Ampul ışık vermedi. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aşağıda belirtilen özelliklere göre yapılan gruplandırmalardan hangisi bu tabloya göre yanlıştır? C) Yalıtkan katılar D) Yalıtkan sıvılar B) İletken katılar Saf su Metal átaç Gümüş Cam Etil alkol Şekerli su Tahta Etil alkol
3- Bir araştırmacı bazı sıvıların iletken bazılarının yalıtkan olabileceğini ispatlamak için aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.
sirkeli su
I. düzenek
saf su
II. düzenek
ayçiçek yağı
III. düzenek
kolonya
IV. düzenek
çeşme suyu
V. düzenek
Araştırmacı kurduğu düzeneklerden 3 tanesini seçerek bazı sıvıların iletken bazılarının ise yalıtkan olduğunu
gözlemleyebilmiştir.
Buna göre araştırmacının seçtiği düzenekler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) I. düzenek, II. düzenek, III. düzenek
B) I. düzenek, III. düzenek, IV. düzenek
C) II. düzenek, III. düzenek, IV. düzenek
D) III. düzenek, IV. düzenek, V. Düzenek
4- Asanida sistemlerin hastalıklarından kaynaklı ülkemizde 2015 ve 2016 villanına ait ölüm oranları verilmistir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
3- Bir araştırmacı bazı sıvıların iletken bazılarının yalıtkan olabileceğini ispatlamak için aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. sirkeli su I. düzenek saf su II. düzenek ayçiçek yağı III. düzenek kolonya IV. düzenek çeşme suyu V. düzenek Araştırmacı kurduğu düzeneklerden 3 tanesini seçerek bazı sıvıların iletken bazılarının ise yalıtkan olduğunu gözlemleyebilmiştir. Buna göre araştırmacının seçtiği düzenekler aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) I. düzenek, II. düzenek, III. düzenek B) I. düzenek, III. düzenek, IV. düzenek C) II. düzenek, III. düzenek, IV. düzenek D) III. düzenek, IV. düzenek, V. Düzenek 4- Asanida sistemlerin hastalıklarından kaynaklı ülkemizde 2015 ve 2016 villanına ait ölüm oranları verilmistir.
Elektrik
İletkeni
Elektrik
Yalıtkanı
1
A)
B)
C)
D)
Porselen
Sirkeli
su
Limonlu su
Alkollü su
Altın
bilezik
İnsan
||
Yukarıdaki tabloda I, II ve III ile belirtilen
boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazıla-
bilir?
II
Cam
Tahta
Plastik
Kurşun
kalem
ucu
İçme suyu
III
Saf su
Cam
Sirkeli su
Tahta
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Elektrik İletkeni Elektrik Yalıtkanı 1 A) B) C) D) Porselen Sirkeli su Limonlu su Alkollü su Altın bilezik İnsan || Yukarıdaki tabloda I, II ve III ile belirtilen boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazıla- bilir? II Cam Tahta Plastik Kurşun kalem ucu İçme suyu III Saf su Cam Sirkeli su Tahta
7.
D=G
A
KAVRATAN TESTLER
Bir elektrik devresinde kullanılan ampulün uçları arasındaki gerilimin, ampulden geçen akım şiddetine orani sabittir ve bu oran
ampulün direncine eşittir. Bu kanuna ohm kanunu denir.
Özdeş piller ve ampuller kullanılarak K, L ve M devreleri kuruluyor.
V-1:
*3
Buna göre K, L ve M devrelerindeki gerilim, akım şiddeti
Akım şiddeti
Gerilim
KLM
→→Devre
grafiklerinden hangiler dogrudur
A) Yalnız I
y
B) I ve III
L
direnç değerlerinin değişimini gösteren;
M
Devre
C) Ive III
Direnç
Direnço Geni
Akım
M
Devre
D) I, II ve III
KAVRATAN TES
Sena, öğretmeninin verdiği sen v
ip kullanıyor.
Sena; düğmeyi ampule, ipi kat
V=I.R
8. Özdeş ampuller ve piller kullanılarak kurulan devreler aşa- 9. Özdeş K, L ve Mampulleri kullanılarak şekildeki devre ku-
ğıda gösterilmiştir.
ruluyor.
Buna göre
iki d
Bin
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
7. D=G A KAVRATAN TESTLER Bir elektrik devresinde kullanılan ampulün uçları arasındaki gerilimin, ampulden geçen akım şiddetine orani sabittir ve bu oran ampulün direncine eşittir. Bu kanuna ohm kanunu denir. Özdeş piller ve ampuller kullanılarak K, L ve M devreleri kuruluyor. V-1: *3 Buna göre K, L ve M devrelerindeki gerilim, akım şiddeti Akım şiddeti Gerilim KLM →→Devre grafiklerinden hangiler dogrudur A) Yalnız I y B) I ve III L direnç değerlerinin değişimini gösteren; M Devre C) Ive III Direnç Direnço Geni Akım M Devre D) I, II ve III KAVRATAN TES Sena, öğretmeninin verdiği sen v ip kullanıyor. Sena; düğmeyi ampule, ipi kat V=I.R 8. Özdeş ampuller ve piller kullanılarak kurulan devreler aşa- 9. Özdeş K, L ve Mampulleri kullanılarak şekildeki devre ku- ğıda gösterilmiştir. ruluyor. Buna göre iki d Bin
TEST
6
sıyla
ının
Şekildeki elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki tablo-
da verilen ifadeler doğru ise, yanlış ise sem-
bolü kullanılarak doldurulacaktır.
A)
Reosta sürgüsü A noktasına getirilirse
ampulün parlaklığı azalır.
Reosta sürgüsü B noktasına getirilirse
ampulün parlaklığı artar.
Reosta sürgüsü D noktasına getirilirse
ampulün parlaklığı artar.
Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş hâli
aşağıdakilerden hangisidir?
℗ ℗
B)
FEN BİLİMLERİ
B C D
Ⓒ
B
2. Ellerimiz ıslak iken
elektrikli aletlerden
C)
D)
☺☺☺
Dire
ohm
ölç
1. çık
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Elektrik kablolarını in
plastik ile kaplamak
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
TEST 6 sıyla ının Şekildeki elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki tablo- da verilen ifadeler doğru ise, yanlış ise sem- bolü kullanılarak doldurulacaktır. A) Reosta sürgüsü A noktasına getirilirse ampulün parlaklığı azalır. Reosta sürgüsü B noktasına getirilirse ampulün parlaklığı artar. Reosta sürgüsü D noktasına getirilirse ampulün parlaklığı artar. Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş hâli aşağıdakilerden hangisidir? ℗ ℗ B) FEN BİLİMLERİ B C D Ⓒ B 2. Ellerimiz ıslak iken elektrikli aletlerden C) D) ☺☺☺ Dire ohm ölç 1. çık BAHÇEŞEHİR KOLEJİ Elektrik kablolarını in plastik ile kaplamak
Haryan
MAAN
Merry Mes
5.
A) D
D
Saf su
D
I. devre
Tuzlu su
B) D
Y
II. devre
Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah, öğrencilerinden yukarıda verilen düzenekleri incelemelerini ve tabloyu doldur-
malarını istemiştir.
D
ifadeler
I. devredeki ampul yanmaz. Çünkü saf su ilet-
ken değildir.
Tabloda doğru ifadelerin karşısına "D", yanlış ifadelerin karşısına "Y" yazılarak hatasız olarak doldurul-
duğunda, tablonun son hâli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Ampuller ve piller özdeştir. Aynı miktarda saf
su ve tuzlu su kullanılmıştır.)
I. devredeki saf suya toz şeker atıp karıştırırsa
ampul yanmaz. Çünkü şekerli su iletken değil-
dir.
II. devredeki ampul yanar. Çünkü tuzlu su ilet-
kendir.
C) D
D
Y
id qumlinublob un ob
DM
PD)
Y
DY
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Haryan MAAN Merry Mes 5. A) D D Saf su D I. devre Tuzlu su B) D Y II. devre Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah, öğrencilerinden yukarıda verilen düzenekleri incelemelerini ve tabloyu doldur- malarını istemiştir. D ifadeler I. devredeki ampul yanmaz. Çünkü saf su ilet- ken değildir. Tabloda doğru ifadelerin karşısına "D", yanlış ifadelerin karşısına "Y" yazılarak hatasız olarak doldurul- duğunda, tablonun son hâli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Ampuller ve piller özdeştir. Aynı miktarda saf su ve tuzlu su kullanılmıştır.) I. devredeki saf suya toz şeker atıp karıştırırsa ampul yanmaz. Çünkü şekerli su iletken değil- dir. II. devredeki ampul yanar. Çünkü tuzlu su ilet- kendir. C) D D Y id qumlinublob un ob DM PD) Y DY
18.
A)
S
Yukarıda verilen elektrik devresinde ampulün en parlak yanması için M ve N noktaları arasına aşa-
ğıda uzunlukları (4) ve kesit alanları (S) verilen aynı maddeden yapılmış iletken tellerden hangisi
konulmalıdır?
B)
20
(ooooo
2S
M
C)
ON
21
S
D)
2S
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
18. A) S Yukarıda verilen elektrik devresinde ampulün en parlak yanması için M ve N noktaları arasına aşa- ğıda uzunlukları (4) ve kesit alanları (S) verilen aynı maddeden yapılmış iletken tellerden hangisi konulmalıdır? B) 20 (ooooo 2S M C) ON 21 S D) 2S
15. 1. Elektrik kabloları plastik ile elekt-
rik enerjisini iletir.
II. Elektrik, evlerimize kablolar aracı-
lığı ile taşınır.
V
III. Trafolarda elektrik üretimi yapılır.
Sibel'in elektrikle ilgili çalışmasından
sonra hazırladığı bazı notlar verilmiş-
tir.
Buna göre kaç numaralı notların-
daki bilgiler yanlıştır?
A) Yalnız I
C) Lve-III
ve Il
D) II ve III
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
15. 1. Elektrik kabloları plastik ile elekt- rik enerjisini iletir. II. Elektrik, evlerimize kablolar aracı- lığı ile taşınır. V III. Trafolarda elektrik üretimi yapılır. Sibel'in elektrikle ilgili çalışmasından sonra hazırladığı bazı notlar verilmiş- tir. Buna göre kaç numaralı notların- daki bilgiler yanlıştır? A) Yalnız I C) Lve-III ve Il D) II ve III FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.