Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektriğin İletimi Soruları

hangisi ho-
39. Aşağıda bir kuyumcuda bulunan altın takıların ayarla-
riyla ilgili bilgi verilmiştir.
24 Ayar %99,99 saf altın %0,01 bakır, gümüş
22 ayar %91,6 saf altın %0,84 bakır, gümüş
18 ayar %75 saf altın
%25 bakır, gümüş
14 ayar %58,3 saf altin
%41.7 bakır, gümüş
Buna göre,
1. Altinin ayarı, saflık değerine göre belirlenir.
II. Altının içine bakır ve gümüş eklenerek bileşik
oluşturulur.
III. 22 ayar altında kullanılan bakir ve gümüş, ele-
menttir
IV. Bakır ve gümüş oranı en fazlaysa 18 ayar altin
bileklik yapılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) X ve IV Dili ve IV
O
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
hangisi ho- 39. Aşağıda bir kuyumcuda bulunan altın takıların ayarla- riyla ilgili bilgi verilmiştir. 24 Ayar %99,99 saf altın %0,01 bakır, gümüş 22 ayar %91,6 saf altın %0,84 bakır, gümüş 18 ayar %75 saf altın %25 bakır, gümüş 14 ayar %58,3 saf altin %41.7 bakır, gümüş Buna göre, 1. Altinin ayarı, saflık değerine göre belirlenir. II. Altının içine bakır ve gümüş eklenerek bileşik oluşturulur. III. 22 ayar altında kullanılan bakir ve gümüş, ele- menttir IV. Bakır ve gümüş oranı en fazlaysa 18 ayar altin bileklik yapılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) X ve IV Dili ve IV O
C) Uranüs Merkür'e göre daha büyük ve daha
soğuk bir gezegendir.
D) Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegeni
olan Uranüs 1781 yılında oluşmuştur.
7
5. Merkür'ün Güneş ışığını alan böl-
gesinde yüzey sıcaklığı 450 °C'nin
üzerine çıkabilirken , Güneş ışın-
larını almayan diğer bölgelerinde
ise sıcaklık – 172°C'ye kadar dü-
şebilmektedir. Merkür çıplak gözle sadece gün
doğumunda ve gün batımında görülebilmektedir
.
Merkür ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
-
doğru değildir?
A) Merkür uydusu olmayan iki gezegenden biri-
dir.
B) Merkür karasal bir gezegendir.
C) Merkür'ün diğer adı çoban yıldızıdır.
D) Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
oriin
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
C) Uranüs Merkür'e göre daha büyük ve daha soğuk bir gezegendir. D) Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegeni olan Uranüs 1781 yılında oluşmuştur. 7 5. Merkür'ün Güneş ışığını alan böl- gesinde yüzey sıcaklığı 450 °C'nin üzerine çıkabilirken , Güneş ışın- larını almayan diğer bölgelerinde ise sıcaklık – 172°C'ye kadar dü- şebilmektedir. Merkür çıplak gözle sadece gün doğumunda ve gün batımında görülebilmektedir . Merkür ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi - doğru değildir? A) Merkür uydusu olmayan iki gezegenden biri- dir. B) Merkür karasal bir gezegendir. C) Merkür'ün diğer adı çoban yıldızıdır. D) Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. oriin
7.SINIF 2 DENEME
2020 2021 ULTRAFEN DENEME SERISI
12) Şekilde eşit aralıklarla dizilmiş özdeş tahta bloklar
vardır. Özdeş oyuncak arabalar, sabit süratle belirtilen
mesafelerden V1, V2 ve Vz hızları ile itiliyor.
1 m
V,
Arabalar sırayla iki, bir ve dört tane tahta blok devirip
duruyor. Araçların kinetik enerjileri sırayla Ekı, Ekz ve
Ekz ise bu araçların kinetik enerjileri arasında nasıl bir
ilişki vardır? (Sürtünmeler önemsenmemektedir.)
A) Ekı > Ek2 > Ek3
B) Ek2 > Ek3 > Eki
Q) Ekz > Ek;> Ekz Ek3 > Ek>> Eki
10 m
2 m
Kütle
13) Maddenin yapı taşı atomdur. Atom, atom altı parçacıklar olan
proton, nötron ve elektronu içerir. Atom, çekirdek ve katman
olmak üzere iki temel kısımdan olusur Atamun kütlesini
Sekirdek
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
7.SINIF 2 DENEME 2020 2021 ULTRAFEN DENEME SERISI 12) Şekilde eşit aralıklarla dizilmiş özdeş tahta bloklar vardır. Özdeş oyuncak arabalar, sabit süratle belirtilen mesafelerden V1, V2 ve Vz hızları ile itiliyor. 1 m V, Arabalar sırayla iki, bir ve dört tane tahta blok devirip duruyor. Araçların kinetik enerjileri sırayla Ekı, Ekz ve Ekz ise bu araçların kinetik enerjileri arasında nasıl bir ilişki vardır? (Sürtünmeler önemsenmemektedir.) A) Ekı > Ek2 > Ek3 B) Ek2 > Ek3 > Eki Q) Ekz > Ek;> Ekz Ek3 > Ek>> Eki 10 m 2 m Kütle 13) Maddenin yapı taşı atomdur. Atom, atom altı parçacıklar olan proton, nötron ve elektronu içerir. Atom, çekirdek ve katman olmak üzere iki temel kısımdan olusur Atamun kütlesini Sekirdek
02
12. Genetik mühendisleri tarafından, DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canliya aktarılmasına geri aktarm denir.
Gen aktarımı ile genler bir canlı türünden, başka bir canli türüne aktarıldığında geni aktarılan caninun kendine özgü
özellikleri aktarılan canlıda ortaya çıkar.
Bu durumu araştırmak için dikenli şeytan kertenkelesinin çöllerde iki ile üç hafta boyunca su aramadan yaşamasına
olanak sağlayan geni çıkartılarak altın tegu kertenkelesine aktarılıyor.
Gen
aktarımi
Dikenli Şeytan Kertenkelesi
Altın Tegu Kertenkelesi
Gen aktarımı yapılan altın tegu kertenkelesinde suya karşı dayanıklık gelişmektedir. Fakat yeni doğan yavrularda bu
özellik bulunmamaktadır.
Buna göre
Gen aktarımı sonucu oluşan özellik çok hücrelilerde kalıtsal bir özelliğe dönüşmüştür.
II. DNA yapısında meydana gelen değişimler yeni nesillere aktarılmamaktadır.
III. Altın tegu kertenkelesi hayatı boyunca bir daha su sorunu yaşamayacaktır
Yukarıda verilen bilgilere göre hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) Il ve III
Dl. It ve in
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
02 12. Genetik mühendisleri tarafından, DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canliya aktarılmasına geri aktarm denir. Gen aktarımı ile genler bir canlı türünden, başka bir canli türüne aktarıldığında geni aktarılan caninun kendine özgü özellikleri aktarılan canlıda ortaya çıkar. Bu durumu araştırmak için dikenli şeytan kertenkelesinin çöllerde iki ile üç hafta boyunca su aramadan yaşamasına olanak sağlayan geni çıkartılarak altın tegu kertenkelesine aktarılıyor. Gen aktarımi Dikenli Şeytan Kertenkelesi Altın Tegu Kertenkelesi Gen aktarımı yapılan altın tegu kertenkelesinde suya karşı dayanıklık gelişmektedir. Fakat yeni doğan yavrularda bu özellik bulunmamaktadır. Buna göre Gen aktarımı sonucu oluşan özellik çok hücrelilerde kalıtsal bir özelliğe dönüşmüştür. II. DNA yapısında meydana gelen değişimler yeni nesillere aktarılmamaktadır. III. Altın tegu kertenkelesi hayatı boyunca bir daha su sorunu yaşamayacaktır Yukarıda verilen bilgilere göre hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) I ve III C) Il ve III Dl. It ve in
Verilenlerden hangileri
A) Yalnız!
C) II ve III
B) I ve il
DA, II ve III
2.
# Priz
A Teller
• Santral
* Trafo
Otudem
Şehir cereyanının evlerimize ge-
linceye kadar yaptığı yolculuğun
doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
5
A) ,
C) *
B) A
D)
Elektrikli aletlerin çalışması, tasarımı
e yapımıyla ilgili çalışır. Elektrik tesi-
atlarının tasarimini yapar.
tasarımını
una göre yukarıda bahsedilen
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Verilenlerden hangileri A) Yalnız! C) II ve III B) I ve il DA, II ve III 2. # Priz A Teller • Santral * Trafo Otudem Şehir cereyanının evlerimize ge- linceye kadar yaptığı yolculuğun doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 5 A) , C) * B) A D) Elektrikli aletlerin çalışması, tasarımı e yapımıyla ilgili çalışır. Elektrik tesi- atlarının tasarimini yapar. tasarımını una göre yukarıda bahsedilen
Deneme Sınavı 5
re
19. Nalan yalıtkan maddelerle ilgili aşağıdaki kavram hari-
tasını hazırlamıştır.
-
Yalıtkan maddeler
iletken hale gelebilirler.
Katı, sivi ya da gaz
olabilirler.
2
Yalıtkan
Madde
r
Islak tahta, insan
vücudu örnek verilir.
Elektrik enerjisinin
geçişine izin vermez.
Nalan'ın hazırladığı kavram haritasında numaralan-
dırılan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Deneme Sınavı 5 re 19. Nalan yalıtkan maddelerle ilgili aşağıdaki kavram hari- tasını hazırlamıştır. - Yalıtkan maddeler iletken hale gelebilirler. Katı, sivi ya da gaz olabilirler. 2 Yalıtkan Madde r Islak tahta, insan vücudu örnek verilir. Elektrik enerjisinin geçişine izin vermez. Nalan'ın hazırladığı kavram haritasında numaralan- dırılan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9.
Ohm kanunu, direncin uçları arasındaki gerilimin akıma oranıdır. Bir devrede direnç arttıkça ampulün
parlaklığı azalır
Aşağıda üç farklı devrede bulunan ampullerden geçen gerilim-akim grafiği verilmiştir.
Gerilim (Volt)
H
,K
N
Akim
(Amper)
Buna göre;
M. Devrelerin dirençleri arasındaki ilişki N<K<H şeklindedir.
* Üç ampulden eşit miktarda akım geçtiğinde parlaklığı en az olan H ampulü olur.
1. N ampulünün gerilimi arttığında direnci de artar.
yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I.
BT ve II.
C) ve III.
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
9. Ohm kanunu, direncin uçları arasındaki gerilimin akıma oranıdır. Bir devrede direnç arttıkça ampulün parlaklığı azalır Aşağıda üç farklı devrede bulunan ampullerden geçen gerilim-akim grafiği verilmiştir. Gerilim (Volt) H ,K N Akim (Amper) Buna göre; M. Devrelerin dirençleri arasındaki ilişki N<K<H şeklindedir. * Üç ampulden eşit miktarda akım geçtiğinde parlaklığı en az olan H ampulü olur. 1. N ampulünün gerilimi arttığında direnci de artar. yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Yalnız I. BT ve II. C) ve III. D) II ve III.
13. Fen bilimleri dersinde bir öğrenci ampul parlaklığına etki eden faktörlerle ilgili bir hipotez kurmuştur.
Hipotezini test etmek için aşağıdaki elektrik devrelerini hazırlamıştır.
Devrelerde kullanılan pil ve ampuller özdeş olduğuna göre, öğrencinin kurduğu hipotez aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A/ Elektrik devrelerinde paralel bağlı pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar.
Elektrik devrelerinde seri bağlı ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır
Elektrik devrelerinde paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalin
Elektrik devrelerinde paralel bağlı pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez.
*Dagismez
7. Sinit Fen Bilimleri
209
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
13. Fen bilimleri dersinde bir öğrenci ampul parlaklığına etki eden faktörlerle ilgili bir hipotez kurmuştur. Hipotezini test etmek için aşağıdaki elektrik devrelerini hazırlamıştır. Devrelerde kullanılan pil ve ampuller özdeş olduğuna göre, öğrencinin kurduğu hipotez aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? A/ Elektrik devrelerinde paralel bağlı pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar. Elektrik devrelerinde seri bağlı ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır Elektrik devrelerinde paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalin Elektrik devrelerinde paralel bağlı pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez. *Dagismez 7. Sinit Fen Bilimleri 209
Fen Bilim
18. Aşağıda bir bilim dergisinde yer alan haberin bir kısmı verilmiştir.
71 Ayı Kış Uykusuna Yatamadil
Bursa'da bulunan bir barnakta
yaşayan 5 yavru, 66 yetişkin ayı
kiş uykusuna yatamadı. Uzmanlar
kış uykusu gelmeyen ayıların mevsim
normalleri dışında görülen hava
şartlarından etkilendiğini düşünüyor. Uzmanlar kış
uykusuna yatmasa da ayıların metabolizmalarının
yavaşladığını bu nedenle beslenme şekillerinin
değiştirilmesi gerektiğini paylaştı.
Buna göre,
1. Ayıların kış uykusuna yatmama nedenlerini inceleyen bilim insanları klimatologlardır.
II. Bursa'da hava olaylarının mevsim normallerinden daha sıcak seyretmesi ayıların dengesini bozmuş olabie
III. Kutuplardaki buzulların iklim değişikliğine bağlı olarak erimesi de orada yaşayan ayıların kış uykusuna ya
masına engel olabilir,
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) II ve III
D) 1, Il ve III
17. Çaprazlamalarla ilgili kurulan bir hipotez aşağıda verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Fen Bilim 18. Aşağıda bir bilim dergisinde yer alan haberin bir kısmı verilmiştir. 71 Ayı Kış Uykusuna Yatamadil Bursa'da bulunan bir barnakta yaşayan 5 yavru, 66 yetişkin ayı kiş uykusuna yatamadı. Uzmanlar kış uykusu gelmeyen ayıların mevsim normalleri dışında görülen hava şartlarından etkilendiğini düşünüyor. Uzmanlar kış uykusuna yatmasa da ayıların metabolizmalarının yavaşladığını bu nedenle beslenme şekillerinin değiştirilmesi gerektiğini paylaştı. Buna göre, 1. Ayıların kış uykusuna yatmama nedenlerini inceleyen bilim insanları klimatologlardır. II. Bursa'da hava olaylarının mevsim normallerinden daha sıcak seyretmesi ayıların dengesini bozmuş olabie III. Kutuplardaki buzulların iklim değişikliğine bağlı olarak erimesi de orada yaşayan ayıların kış uykusuna ya masına engel olabilir, yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız! B) I ve II C) II ve III D) 1, Il ve III 17. Çaprazlamalarla ilgili kurulan bir hipotez aşağıda verilmiştir.
Unite 3: Kuvvet ve Hareket
Sabit Süratli Hareket
TEST
D
B
0.5 km
Betül, yukarıdaki parkurda A noktasından harekete başlayarak C noktasına kadar 4 dakikada koşuyor. Ardın-
dan yarım saat mola verip tekrar koşmaya başlıyor ve 3 dakika sonra bitiş noktası olan F'ye ulaşıyor.
Betül'ün moladan önceki ve sonraki süratleri aynıdır.
Y
Betül'ün mola boyunca
sürati sıfırdır.
Betül, A'dan C'ye dakikada
1 km süratle koşmuştur.
D
Y
metre
saniye
m/s
Newton
Betül'ün hareketi ile ilgili yukarıdaki şemada verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerlen-
diğinde ulaşılan çıkışta bulunan birim, hangi büyüklüğe karşılık gelir?
A) Alinan yol
B) Zaman
C) Sürat
D) Kuvvet
GAMA
fehle
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Unite 3: Kuvvet ve Hareket Sabit Süratli Hareket TEST D B 0.5 km Betül, yukarıdaki parkurda A noktasından harekete başlayarak C noktasına kadar 4 dakikada koşuyor. Ardın- dan yarım saat mola verip tekrar koşmaya başlıyor ve 3 dakika sonra bitiş noktası olan F'ye ulaşıyor. Betül'ün moladan önceki ve sonraki süratleri aynıdır. Y Betül'ün mola boyunca sürati sıfırdır. Betül, A'dan C'ye dakikada 1 km süratle koşmuştur. D Y metre saniye m/s Newton Betül'ün hareketi ile ilgili yukarıdaki şemada verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerlen- diğinde ulaşılan çıkışta bulunan birim, hangi büyüklüğe karşılık gelir? A) Alinan yol B) Zaman C) Sürat D) Kuvvet GAMA fehle
Test 4
İletken tel
Nötr
Anahtar
L
K
Yukarıdaki şekilde anahtar kapatılınca L cismininde pozitif
(+) yükle yüklendiği görülüyor.
Buna göre;
1. Dokunma ile elektriklenme gerçekleşmiştir.
II. Etki ile elektriklenme gerçekleşmiştir.
III. L cismindeki negatif ( yükler K cismine geçmiştir.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
B) I vet
A) I, We III
C) I ve II
D) Il ve III
daki düzenekler kuruluyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Test 4 İletken tel Nötr Anahtar L K Yukarıdaki şekilde anahtar kapatılınca L cismininde pozitif (+) yükle yüklendiği görülüyor. Buna göre; 1. Dokunma ile elektriklenme gerçekleşmiştir. II. Etki ile elektriklenme gerçekleşmiştir. III. L cismindeki negatif ( yükler K cismine geçmiştir. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? B) I vet A) I, We III C) I ve II D) Il ve III daki düzenekler kuruluyor.
Kız
Kız
26
280
100°
80°
Erkek
Erkek
8-A
8-B
Yukarıdaki dairesel grafikler 8-A ve 8-B sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin oransal dağılımını göster-
mektedir.
Bu iki sınıftaki erkek öğrenci sayıları eşit olduğuna göre 8-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının, 8-B
sinifındaki kız öğrenci sayısına oranı kaçtır?
1
13
7
35
2
26
14
11
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
Kız Kız 26 280 100° 80° Erkek Erkek 8-A 8-B Yukarıdaki dairesel grafikler 8-A ve 8-B sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin oransal dağılımını göster- mektedir. Bu iki sınıftaki erkek öğrenci sayıları eşit olduğuna göre 8-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının, 8-B sinifındaki kız öğrenci sayısına oranı kaçtır? 1 13 7 35 2 26 14 11
kuvveti uygular.
* Miknatısın mıknatıslık özelliğinin en çok
görüldüğü yer
bölgeleridir.
* Miknatısların zıt kutupları birbirine
kuvveti uygular
Noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi
gelmez?
B) kutup
A) kuzey
C) itme
D) çekme
9- Mıknatısla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her miknatısta kuzey ve güney kutupları
bulunur.
B) Mıknatıslar bölününce özellikleri kaybolmaz.
C) Miknatıslar demir tozunu çeker.
D) Miknatıslar çelik tencereyi çeker.
10- Odun talaşı ile birbirine karışan toplu
iğneleri en kolay nasıl toplarız?
A) Süpürge ile süpürerek
B) Elimizle seçerek
C) Süzgeç kullanarak
D) Miknatısla çekerek
Selda DEMİRCİOĞL
www.egitimhane.com
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektriğin İletimi
kuvveti uygular. * Miknatısın mıknatıslık özelliğinin en çok görüldüğü yer bölgeleridir. * Miknatısların zıt kutupları birbirine kuvveti uygular Noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez? B) kutup A) kuzey C) itme D) çekme 9- Mıknatısla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Her miknatısta kuzey ve güney kutupları bulunur. B) Mıknatıslar bölününce özellikleri kaybolmaz. C) Miknatıslar demir tozunu çeker. D) Miknatıslar çelik tencereyi çeker. 10- Odun talaşı ile birbirine karışan toplu iğneleri en kolay nasıl toplarız? A) Süpürge ile süpürerek B) Elimizle seçerek C) Süzgeç kullanarak D) Miknatısla çekerek Selda DEMİRCİOĞL www.egitimhane.com