Elektrik Devre Elemanları Soruları

A) 3
+10 +4
-3-7
nel B) 5
Okçuluk kulübünde eğitim gören, Mehmet yanda verilen hedef tahtasına 8 isabetli
atış yapıyor. Atışların bitiminde toplam puanı hesaplamak için hedef tahtasının
yanına gittiğinde pozitif tam sayıların bulunduğu bölgelere 3'er atış isabet ettiğini
görüyor.
Buna göre Mehmet'in toplam puanının alabileceği en büyük değer ile en
küçük değer arası fark aşağıdakilerden hangisidir?
C) 8
D) 10
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
A) 3 +10 +4 -3-7 nel B) 5 Okçuluk kulübünde eğitim gören, Mehmet yanda verilen hedef tahtasına 8 isabetli atış yapıyor. Atışların bitiminde toplam puanı hesaplamak için hedef tahtasının yanına gittiğinde pozitif tam sayıların bulunduğu bölgelere 3'er atış isabet ettiğini görüyor. Buna göre Mehmet'in toplam puanının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arası fark aşağıdakilerden hangisidir? C) 8 D) 10
13. Bilim insanları deney yaparken bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen
değişkenleri belirler.
Bağımsız Değişken: Araştırmacının doğrudan etkide bulunduğu
değişkendir.
Bağımlı Değişken: Araştırmacının doğrudan etkide bulunmadığı
değişkendir.
Kontrol Edilen Değişken: Değeri sabit tutulan değişkendir.
Yapılacak bir deney için aşağıdaki değişkenler belirleniyor.
Bağımsız Değişken: Ampul sayısı
Bağımlı Değişken: Ampul parlaklığı
Bu değişkenler üzerinde çalışma yapan bir araştırmacı hangi
seçenekte verilen düzeneği kullanamaz?
T
A
C
000 Ø
B
D00
4444
444-
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
13. Bilim insanları deney yaparken bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler. Bağımsız Değişken: Araştırmacının doğrudan etkide bulunduğu değişkendir. Bağımlı Değişken: Araştırmacının doğrudan etkide bulunmadığı değişkendir. Kontrol Edilen Değişken: Değeri sabit tutulan değişkendir. Yapılacak bir deney için aşağıdaki değişkenler belirleniyor. Bağımsız Değişken: Ampul sayısı Bağımlı Değişken: Ampul parlaklığı Bu değişkenler üzerinde çalışma yapan bir araştırmacı hangi seçenekte verilen düzeneği kullanamaz? T A C 000 Ø B D00 4444 444-
LERİ
Aşağıda bir elektrik devresi verilmiştir.
XHC
A
-1.
B
D
Verilen bu elektrik devresi ile ilgili;
A ve B ampulleri birbirlerine paralel bağ-
lanmıştır.
A) Yalnız II
I ve III
B
+II. C ve D ampulleri birbirlerine paralel bağ-
lanmıştır.
III. A ile/B, B ile C birbirlerine seri bağlanmış-
tır.
İfadelerden hangisi ya da hangileri doğru-
dur?
B) I ve II
D) II ve III
10. Aşağıda iki farklı elektrik devresi verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
LERİ Aşağıda bir elektrik devresi verilmiştir. XHC A -1. B D Verilen bu elektrik devresi ile ilgili; A ve B ampulleri birbirlerine paralel bağ- lanmıştır. A) Yalnız II I ve III B +II. C ve D ampulleri birbirlerine paralel bağ- lanmıştır. III. A ile/B, B ile C birbirlerine seri bağlanmış- tır. İfadelerden hangisi ya da hangileri doğru- dur? B) I ve II D) II ve III 10. Aşağıda iki farklı elektrik devresi verilmiştir.
ücadele'nin Hazırlık Dönemi
evleti
ak
al'in baş-
arlar alın-
:
ri
in ve ge-
dildi.
kul-
Koşul-
esi ge-
r
1. Erzurum Kongresi'nde,
Kuvayımilliye'yi etkin ve millî iradeyi
hâkim kılmak temel esastır.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
●
kararları alınmıştır.
Erzurum Kongresi'nin alınan bu kararlara
dayanarak aşağıdakilerden hangisi savu-
nulamaz?
A) Tam bağımsızlık ilkesi benimsenmiştir.
B) Isgallere karşı silahlı direniş etkili hâle
getirilmek istenmiştir
Halk egemenliğinin önemi vurgulan-
mıştır.
D) istanbul Hükûmetine görevleri hatırla-
tılmak istenmiştir.
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
ücadele'nin Hazırlık Dönemi evleti ak al'in baş- arlar alın- : ri in ve ge- dildi. kul- Koşul- esi ge- r 1. Erzurum Kongresi'nde, Kuvayımilliye'yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak temel esastır. • Manda ve himaye kabul edilemez. ● kararları alınmıştır. Erzurum Kongresi'nin alınan bu kararlara dayanarak aşağıdakilerden hangisi savu- nulamaz? A) Tam bağımsızlık ilkesi benimsenmiştir. B) Isgallere karşı silahlı direniş etkili hâle getirilmek istenmiştir Halk egemenliğinin önemi vurgulan- mıştır. D) istanbul Hükûmetine görevleri hatırla- tılmak istenmiştir. 4.
i seçe- 6.
7
HHH
Yukarıda verilen elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) 2 tane pil bulunur.
B) 2 tane lamba bulunur.
C) Anahtar açık olduğundan lambalarışık vermez.
D) Pil yetersiz kaldığından lambalar ışık vermez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
i seçe- 6. 7 HHH Yukarıda verilen elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) 2 tane pil bulunur. B) 2 tane lamba bulunur. C) Anahtar açık olduğundan lambalarışık vermez. D) Pil yetersiz kaldığından lambalar ışık vermez.
me Yayınevi
8.
www
Ampul
Unite
Yukarıdaki elektrik devresiyle ilgili ola-
rak,
1. Reostanın sürgüsü 1 yönünde hareket
ettirilmeli Oirena artar
Devreye 1 pil daha eklenmeli
11. Reostanın sürgüsü 2 yönünde hareket
ettirilmeli Direna azalır
işlemlerinden hangisi ya da hangileri
yapılırsa ampulün parlaklığı artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Direna azalırsa
parlaklık artar
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
me Yayınevi 8. www Ampul Unite Yukarıdaki elektrik devresiyle ilgili ola- rak, 1. Reostanın sürgüsü 1 yönünde hareket ettirilmeli Oirena artar Devreye 1 pil daha eklenmeli 11. Reostanın sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilmeli Direna azalır işlemlerinden hangisi ya da hangileri yapılırsa ampulün parlaklığı artar? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Direna azalırsa parlaklık artar
TÖDEV 25
5. Özdeş pil, ampul ve kablo kullanılarak şekildeki
devreler oluşturuluyor.
K
seri
yan yana
akilan ampuller.
ampul arttıkça
artar
direnç
ve
ampullerin
pariek ugi azalır.
direnc akım ile
ters orantilidir.
direnc buyuk use
azalir
akım
yani
akimi
F
1. Devre
am pul tand mas
a2 altı
46
2. Devre
ampul sayısı
Parian ligi
degistirme 2
buda pilin
erken bitme ifadelerinden hangileri doğrudur?
Sini sagio..
Gernim pil A) Yalnız I
sayısı ne
kadar tala C) II ve III
ise o
kadar
iakligi
fazia
M
Paralel
Buna göre,
alt alta veya
başka bir yol Y Lve M ampulleri birbirine paralel bağlanmıştır.
ile
Y. K, L ve M ampullerinin parlaklıkları eşittir.
III. 2. devrede pilden çıkan akımın büyüklüğü daha
fazladır.
B) I ve II
D) I, II ve III
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
TÖDEV 25 5. Özdeş pil, ampul ve kablo kullanılarak şekildeki devreler oluşturuluyor. K seri yan yana akilan ampuller. ampul arttıkça artar direnç ve ampullerin pariek ugi azalır. direnc akım ile ters orantilidir. direnc buyuk use azalir akım yani akimi F 1. Devre am pul tand mas a2 altı 46 2. Devre ampul sayısı Parian ligi degistirme 2 buda pilin erken bitme ifadelerinden hangileri doğrudur? Sini sagio.. Gernim pil A) Yalnız I sayısı ne kadar tala C) II ve III ise o kadar iakligi fazia M Paralel Buna göre, alt alta veya başka bir yol Y Lve M ampulleri birbirine paralel bağlanmıştır. ile Y. K, L ve M ampullerinin parlaklıkları eşittir. III. 2. devrede pilden çıkan akımın büyüklüğü daha fazladır. B) I ve II D) I, II ve III 8.
7
Deneme 13
19. Günlük hayattan pek çok alanda aydınlatma yapılır
bu aydınlatmalar için bazen tek bazen çok sayıda
ampul gerekebilir. Evlerde kullandığımız ampuller
çok sayıdadır. Bu ampuller bağlanma şekillerine
göre farklılıklar gösterebilir.
sen
Fen Bilimleri
Ahmet öğretmen öğrencilerine malzeme vererek
seri bağılı ve paralel bağlı devre yapmalarını istiyor.
Malzemeler
5 adet ampul, 5 adet duy), 5 adet 1,5 V'luk pil, bağ-
lantı kablosu
det
duy
Öğrencilerin yaptığı seri bağlı ve paralel bağlı
devrelerin çizimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Seri bağlı devre
OD
4
6
Paralel bağlı devre
6
20. Bi
ilg
ABNIAVA
H
ta
B
ģ
.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
7 Deneme 13 19. Günlük hayattan pek çok alanda aydınlatma yapılır bu aydınlatmalar için bazen tek bazen çok sayıda ampul gerekebilir. Evlerde kullandığımız ampuller çok sayıdadır. Bu ampuller bağlanma şekillerine göre farklılıklar gösterebilir. sen Fen Bilimleri Ahmet öğretmen öğrencilerine malzeme vererek seri bağılı ve paralel bağlı devre yapmalarını istiyor. Malzemeler 5 adet ampul, 5 adet duy), 5 adet 1,5 V'luk pil, bağ- lantı kablosu det duy Öğrencilerin yaptığı seri bağlı ve paralel bağlı devrelerin çizimleri aşağıdakilerden hangisidir? Seri bağlı devre OD 4 6 Paralel bağlı devre 6 20. Bi ilg ABNIAVA H ta B ģ .
com
2.
ADI
SOYADI:
SINIFI
TARİH
1.
11
NO :
1
5
III
Fen Bilim
ELEKTRI
Ampul Par
Mini Tes
t
Şekildeki devreye aşağıdakilerden
hangisi uygulanırsa ampullerin par-
laklığı azalır?
A) Pil eklemek
B) I numaralı ampulü çıkarmak
C) II ve III numaralı ampulleri çıkarmak
D) Pillerden birini sökmek
3.
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
com 2. ADI SOYADI: SINIFI TARİH 1. 11 NO : 1 5 III Fen Bilim ELEKTRI Ampul Par Mini Tes t Şekildeki devreye aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa ampullerin par- laklığı azalır? A) Pil eklemek B) I numaralı ampulü çıkarmak C) II ve III numaralı ampulleri çıkarmak D) Pillerden birini sökmek 3. 4.
murekkepli kalemin içinde bulunan gümüş, elektrik enerjisinin etimesini sağlar. Özel kağıtara yeregtimi
de devre elemanlarını birbirine bağlayan bağlantı kablosu yerine "letken mürekkepli kalem kullanılabilir
mandan bu kalemle yapılan çizimlerle birbirlerine bağlanır ve ampul yanar.
down
hetken
mürekkep
pa gopé letken mürekkepli kalem" ile aşağıda verilen çizimlerden hangisi yapılırsa görseldeki ampullerin
ik verir?
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
murekkepli kalemin içinde bulunan gümüş, elektrik enerjisinin etimesini sağlar. Özel kağıtara yeregtimi de devre elemanlarını birbirine bağlayan bağlantı kablosu yerine "letken mürekkepli kalem kullanılabilir mandan bu kalemle yapılan çizimlerle birbirlerine bağlanır ve ampul yanar. down hetken mürekkep pa gopé letken mürekkepli kalem" ile aşağıda verilen çizimlerden hangisi yapılırsa görseldeki ampullerin ik verir? C) D)
1. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiştir.
(Ampuller özdeştir.)
2
Bu devre ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden han-
gisi yanlış yorum yapmıştır?
A)
B)
C)
Reosta
D)
Ampuller özdeş olduğu için parlaklıkları
aynıdır.
Reosta 1 yönünde hareket ettirilirse,
ampullerin parlaklığı artar.
Reosta 2 yönünde hareket ettirilirse,
ampullerin parlaklığı artar.
Reosta 1 ya da 2 yönünde hareket ettiri-
lerek, ampul parlaklığı değiştirilebilir.
A
ti
O
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
1. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiştir. (Ampuller özdeştir.) 2 Bu devre ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden han- gisi yanlış yorum yapmıştır? A) B) C) Reosta D) Ampuller özdeş olduğu için parlaklıkları aynıdır. Reosta 1 yönünde hareket ettirilirse, ampullerin parlaklığı artar. Reosta 2 yönünde hareket ettirilirse, ampullerin parlaklığı artar. Reosta 1 ya da 2 yönünde hareket ettiri- lerek, ampul parlaklığı değiştirilebilir. A ti O
A
A
A
A
20. Özdeş ampuller, ampermetre, voltmetre ve piller kullanılarak aşağıdaki devreler oluşturulmuştur.
Lo
(V₂₁
10
A₁₂
K-Devresi
8
(A₂
s
V₂
F
V
(A₁
A₂
L -Devresi
A
a
Yukarıdaki çizilen K ve L devrelerinin gerilim, akım ve dirençleri ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden
hangisi hatalıdır?
A) K devresinde her ampulür üzerindeki gerilim, birbirine ve pilin gerilimine eşittir.
B) devresi paralel bağlı bir devredir, her ampulün üzerindeki gerilim birbirine ve pilin gerilimine eşittir.
13
C) K devresi-seri-bağır bir devredir, her ampulün üzerinden geçen akım birbirine eşittir ve devrenin ana kol akımına
da eşittir.
D) L devresinde her koldan geçen akımların (yani her ampulün üzerinden geçen akımların) toplamı, ana koldan
geçen akıma eşittir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
A A A A 20. Özdeş ampuller, ampermetre, voltmetre ve piller kullanılarak aşağıdaki devreler oluşturulmuştur. Lo (V₂₁ 10 A₁₂ K-Devresi 8 (A₂ s V₂ F V (A₁ A₂ L -Devresi A a Yukarıdaki çizilen K ve L devrelerinin gerilim, akım ve dirençleri ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? A) K devresinde her ampulür üzerindeki gerilim, birbirine ve pilin gerilimine eşittir. B) devresi paralel bağlı bir devredir, her ampulün üzerindeki gerilim birbirine ve pilin gerilimine eşittir. 13 C) K devresi-seri-bağır bir devredir, her ampulün üzerinden geçen akım birbirine eşittir ve devrenin ana kol akımına da eşittir. D) L devresinde her koldan geçen akımların (yani her ampulün üzerinden geçen akımların) toplamı, ana koldan geçen akıma eşittir.
umpulun parlaklığı II. devredeki ampullerden fazladır.
D) Anahtarlar açık olduğunda devrelerden elektrik enerjisi geçmez.
tonguç
Özdeş devre elemanları kullanılarak oluşturulan bir devrede yapılan değişiklikler tablolardaki gi-
bidir.
Pil sayısı Ampul sayısı
12
2
3
Buna göre,
2
3
Tablo-1
Ampulün
bağlanma şekli
Seri
Seri
Seri
Pil sayısı Ampul sayısı
1
2
3
-232-
(2
3
Tablo-2
Tablo-1'e göre parlaklık değişmez.
Tablo-2'ye göre parlaklık artar.
Tablo-1'de yapılan değişiklikler sonucunda devrenin toplam direnci artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Devrelere eklenen piller seri bağlanmıştır.)
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
Ampulün
bağlanma şekli
Seri
Paralel
Seri
Regione
D) I, II ve III.
AJ
Test-01 De
8. SINIF
01. SÜRT
02.
DOKL
03. ETK
04. ELE
05.
ELE
AVO
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
umpulun parlaklığı II. devredeki ampullerden fazladır. D) Anahtarlar açık olduğunda devrelerden elektrik enerjisi geçmez. tonguç Özdeş devre elemanları kullanılarak oluşturulan bir devrede yapılan değişiklikler tablolardaki gi- bidir. Pil sayısı Ampul sayısı 12 2 3 Buna göre, 2 3 Tablo-1 Ampulün bağlanma şekli Seri Seri Seri Pil sayısı Ampul sayısı 1 2 3 -232- (2 3 Tablo-2 Tablo-1'e göre parlaklık değişmez. Tablo-2'ye göre parlaklık artar. Tablo-1'de yapılan değişiklikler sonucunda devrenin toplam direnci artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Devrelere eklenen piller seri bağlanmıştır.) A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. Ampulün bağlanma şekli Seri Paralel Seri Regione D) I, II ve III. AJ Test-01 De 8. SINIF 01. SÜRT 02. DOKL 03. ETK 04. ELE 05. ELE AVO
CON
RISH
Kony
vide
121
DEVRE ELEMANLARININ SEMBOLLERLE GÖSTERİMİ VE DEVRE ŞEMALARI
Erdi'nin Devresi
H
İnci'nin Devresi
Erdi ve İnci'nin hazırladıkları basit elektrik devrelerindeki ampullerden yalnızca İnci'ninki yan-
maktadır. Erdi, İnci'nin hazırlamış olduğu devrenin kurulumuna dikkat ederek kendi devresi
üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra ampulünün yanmasını sağlayacaktır.
Buna göre Erdi'nin yapacağı değişiklikler;
1. devresindeki pillerden birinin yönünü değiştirmek,
II. devresindeki anahtarı kapatmak,
II. devresindeki anahtarın yerini değiştirmek
a
hangileri olmalıdır? (Devredeki kablo, pil, ampul ve anahtarlar özdeştir.)
Vela
Cve Ill
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
CON RISH Kony vide 121 DEVRE ELEMANLARININ SEMBOLLERLE GÖSTERİMİ VE DEVRE ŞEMALARI Erdi'nin Devresi H İnci'nin Devresi Erdi ve İnci'nin hazırladıkları basit elektrik devrelerindeki ampullerden yalnızca İnci'ninki yan- maktadır. Erdi, İnci'nin hazırlamış olduğu devrenin kurulumuna dikkat ederek kendi devresi üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra ampulünün yanmasını sağlayacaktır. Buna göre Erdi'nin yapacağı değişiklikler; 1. devresindeki pillerden birinin yönünü değiştirmek, II. devresindeki anahtarı kapatmak, II. devresindeki anahtarın yerini değiştirmek a hangileri olmalıdır? (Devredeki kablo, pil, ampul ve anahtarlar özdeştir.) Vela Cve Ill D) II ve III
21. I.
II.
III.
IV.
20
Bakır tel
1
Bakır tel
20
Bakır tel
20
Altın tel
S
S
2S
S
Mine:
Eray:
FEN BİLİMLERİ
Yukarıda bakır ve altın tellerin boy (4) ve kesit alanları (A) verilmiştir. Mine, Eray ve Efe "Bir iletkenin direnci nelere bağ-
lıdır?" sorusunun yanıtlanması ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyorlar.
Efe:
I. ve II. teller kullanılarak telin direncinin,
telin uzunluğu ile ilişkisi incelenebilir.
bibsią nim¹69 0700 Gus
1. ve III. teller kullanılarak telin direcinin
telin kesit alanı ile ilişkisi incelenebilir.
III. ve IV. teller kullanılarak telin direncinin
telin cinsi ile ilişkisi incelenebilir.
Buna göre, hangi öğrenci ya da öğrencilerin yorumları doğrudur?
A) Yalnız Mine
C) Eray ve Efe
TEST
ipibushisa luamA (3
B) Mine ve Eray
D) Mine, Eray ve Efe
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
21. I. II. III. IV. 20 Bakır tel 1 Bakır tel 20 Bakır tel 20 Altın tel S S 2S S Mine: Eray: FEN BİLİMLERİ Yukarıda bakır ve altın tellerin boy (4) ve kesit alanları (A) verilmiştir. Mine, Eray ve Efe "Bir iletkenin direnci nelere bağ- lıdır?" sorusunun yanıtlanması ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Efe: I. ve II. teller kullanılarak telin direncinin, telin uzunluğu ile ilişkisi incelenebilir. bibsią nim¹69 0700 Gus 1. ve III. teller kullanılarak telin direcinin telin kesit alanı ile ilişkisi incelenebilir. III. ve IV. teller kullanılarak telin direncinin telin cinsi ile ilişkisi incelenebilir. Buna göre, hangi öğrenci ya da öğrencilerin yorumları doğrudur? A) Yalnız Mine C) Eray ve Efe TEST ipibushisa luamA (3 B) Mine ve Eray D) Mine, Eray ve Efe
bekletip, yaptıkları gözlem sonucunda nohutların çimlenmediğini gördüler.
3. Düzenekte üç nohudu islak pamuk arasına koyarak buzdolabının karanlık bir yerinde
bekletip, yaptıklan gözlem sonucunda nohutların çimlendiğini gördüler.
2. Düzenekte üç nohudu islak pamuk arasına koyarak oda sıcaklığında karanlık b.
bekletip, yaptıklan gözlem sonucunda nohutlanın çimlenmediğini gördüler.
1. Düzenekte üç nohudu kuru pamuk arasına koyarak oda sıcaklığında k
düzeneği kurdular.
AS-Egemen-Mert bitkilerde çimlenmeyi etkileyen faktörler
we Elemanları
3 tane ampul
1 tane pil
Bağlantı kablosu
3 tane ampul
2 1 tane pil
Bağlantı kablosu
4 tane ampul
3 2 tane pil
verilen devrelerin şemalarını çiziniz.
Bağlantı kablosu
3 tane ampul
4 2 tane pil
Bağlantı Kablosu
5 tane ampul
5 2 tane pil
Bağlantı Kablosu
Devre Elemanlarının
Bağlanma Şekli
3 tane ampul seri
3 tane ampul paralel
2 tane ampul seri
2 tane ampul paralel
2 ampul paralel
1 ampul seri
3 ampul seri
2 ampul paralel
Devre Şemalan
#
FEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devre Elemanları
bekletip, yaptıkları gözlem sonucunda nohutların çimlenmediğini gördüler. 3. Düzenekte üç nohudu islak pamuk arasına koyarak buzdolabının karanlık bir yerinde bekletip, yaptıklan gözlem sonucunda nohutların çimlendiğini gördüler. 2. Düzenekte üç nohudu islak pamuk arasına koyarak oda sıcaklığında karanlık b. bekletip, yaptıklan gözlem sonucunda nohutlanın çimlenmediğini gördüler. 1. Düzenekte üç nohudu kuru pamuk arasına koyarak oda sıcaklığında k düzeneği kurdular. AS-Egemen-Mert bitkilerde çimlenmeyi etkileyen faktörler we Elemanları 3 tane ampul 1 tane pil Bağlantı kablosu 3 tane ampul 2 1 tane pil Bağlantı kablosu 4 tane ampul 3 2 tane pil verilen devrelerin şemalarını çiziniz. Bağlantı kablosu 3 tane ampul 4 2 tane pil Bağlantı Kablosu 5 tane ampul 5 2 tane pil Bağlantı Kablosu Devre Elemanlarının Bağlanma Şekli 3 tane ampul seri 3 tane ampul paralel 2 tane ampul seri 2 tane ampul paralel 2 ampul paralel 1 ampul seri 3 ampul seri 2 ampul paralel Devre Şemalan # FEN