Elektrik Devreleri Soruları

Türbin
Deneme Sınavı
Omer, ipi sive dolu pistonu F kuvvetiyle iterek kap içerisindeki tür-
binlerde bulunan pervaneler yardımıyla elektrik üretiyor.
Buna göre,
LR deligi kapabilirsa P ve S ampullerinin parlaklığı 2 kat artar
IS deliği kapatilirsa R nin parlaklığı değişmez.
IF sabit kalmak şartıyla piston genişliği artarsa ampullerin parlaklığı azalır.
Verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
ang
B) Ivell
C) II ve III
D) Yalnız Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
Türbin Deneme Sınavı Omer, ipi sive dolu pistonu F kuvvetiyle iterek kap içerisindeki tür- binlerde bulunan pervaneler yardımıyla elektrik üretiyor. Buna göre, LR deligi kapabilirsa P ve S ampullerinin parlaklığı 2 kat artar IS deliği kapatilirsa R nin parlaklığı değişmez. IF sabit kalmak şartıyla piston genişliği artarsa ampullerin parlaklığı azalır. Verilen yargılardan hangileri yanlıştır? ang B) Ivell C) II ve III D) Yalnız Ill
31.
R
www
A)
R
wwww
5
ER
Şekil - I
B)
R
5
6
Şekil-1'de üreteç ve dirençlerle kurulan devre, şekil Il'de
yerleri değiştirilerek farklı şekilde bağlanmıştır.
Devrelerin eş değer dirençleri şekil l'de R₁, şekil Il'de
R₂ olduğuna göre, kaçtır?
R₁
R
wwwwww
R₂
R
www
C) 1
R
R
wwwww
D)
Şekil - II
E)
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
31. R www A) R wwww 5 ER Şekil - I B) R 5 6 Şekil-1'de üreteç ve dirençlerle kurulan devre, şekil Il'de yerleri değiştirilerek farklı şekilde bağlanmıştır. Devrelerin eş değer dirençleri şekil l'de R₁, şekil Il'de R₂ olduğuna göre, kaçtır? R₁ R wwwwww R₂ R www C) 1 R R wwwww D) Şekil - II E) 12
am-
do-
üre
eri
273
Su
IT
||
Halil, bu iki devreyi kullanarak üzerinden akım
geçen bir telde oluşan ısı miktarı ile ilgili,
A) Yalnız II.
C) I, III ve IV.
Su
1. Telin cinsine bağlıdır.
II. Telden geçen akım miktarına bağlıdır.
III Telin direncine bağlıdır.
IV. Telin üzerinden geçen akımın geçiş süresine
bağlıdır.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
B) II ve IV.
D) I, II, III ve IV.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
am- do- üre eri 273 Su IT || Halil, bu iki devreyi kullanarak üzerinden akım geçen bir telde oluşan ısı miktarı ile ilgili, A) Yalnız II. C) I, III ve IV. Su 1. Telin cinsine bağlıdır. II. Telden geçen akım miktarına bağlıdır. III Telin direncine bağlıdır. IV. Telin üzerinden geçen akımın geçiş süresine bağlıdır. yargılarından hangilerine ulaşabilir? B) II ve IV. D) I, II, III ve IV.
6.
B) 400
C) 600 D) 900 E) 1600
Üzerinde 200 watt yazan 4 ampul günde 5 saat kulla-
nılıyor.
1 kilowattsaat 1,2 TL ye karşılık geldiğine göre sade-
ce ampuller için aylık elektrik faturası kaç TL olur?
(1 ay 30 gündür.)
A) 144
B) 100
C) 72
D) 64
E) 12
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
6. B) 400 C) 600 D) 900 E) 1600 Üzerinde 200 watt yazan 4 ampul günde 5 saat kulla- nılıyor. 1 kilowattsaat 1,2 TL ye karşılık geldiğine göre sade- ce ampuller için aylık elektrik faturası kaç TL olur? (1 ay 30 gündür.) A) 144 B) 100 C) 72 D) 64 E) 12
8. X, Y iletkenlerinin uçları arasındaki potansiyel farkı (V)
ile bu dirençlerden geçen akım şiddetleri (i) aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
AV (volt)
12
4
4
0,5
0,5
2
2
X
0
6 10
Buna göre, X ve Y'nin Ry, Ry dirençleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Rx (2)
Ry (2)
Y
0,4
2,5
0.4
2,5
i (amper)
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
8. X, Y iletkenlerinin uçları arasındaki potansiyel farkı (V) ile bu dirençlerden geçen akım şiddetleri (i) aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. A) B) C) D) E) AV (volt) 12 4 4 0,5 0,5 2 2 X 0 6 10 Buna göre, X ve Y'nin Ry, Ry dirençleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Rx (2) Ry (2) Y 0,4 2,5 0.4 2,5 i (amper) 2
7. Şekildeki elektrik devresinde reostanın sürgüsü ok
yönünde çekiliyor.
ok
Bu devreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Direnç artacağından, akım şiddeti de artar.
B) Direnç artacağından, akım şiddeti azalır.
C) Direnç azalacağından, akım şiddeti de azalır.
D) Direnç azalacağından, akım şiddeti artar.
E) Direnç değişmeyeceğinden, akım şiddeti de değişmez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
7. Şekildeki elektrik devresinde reostanın sürgüsü ok yönünde çekiliyor. ok Bu devreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Direnç artacağından, akım şiddeti de artar. B) Direnç artacağından, akım şiddeti azalır. C) Direnç azalacağından, akım şiddeti de azalır. D) Direnç azalacağından, akım şiddeti artar. E) Direnç değişmeyeceğinden, akım şiddeti de değişmez.
6. Kalınlıkları sırasıyla S, 2S; uzunlukları da L, 6L olan
bakırdan yapılmış silindirik tellerle ve özdeş pillerle
şekildeki elektrik devreleri oluşturulmuştur.
S
A)
₁₁
/6
L
2S
Bu tellerden geçen elektrik akımlarının şiddetleri
i₁, i olduğuna göre,
oranı kaçtır?
1₂
(Pillerin iç dirençleri önemsizdir.)
113
c)²2
A İ₂
B)
6L
D) 2
E) 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
6. Kalınlıkları sırasıyla S, 2S; uzunlukları da L, 6L olan bakırdan yapılmış silindirik tellerle ve özdeş pillerle şekildeki elektrik devreleri oluşturulmuştur. S A) ₁₁ /6 L 2S Bu tellerden geçen elektrik akımlarının şiddetleri i₁, i olduğuna göre, oranı kaçtır? 1₂ (Pillerin iç dirençleri önemsizdir.) 113 c)²2 A İ₂ B) 6L D) 2 E) 3
Şekil Il'deki dev-
eğerini gösterir?
05
E) 6
Şekil I, II ve III'teki
1₁, 12 ve iş akımları
2
R
Şekil II
zy≤i.R
2A
U=i₂R
A
nedir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizme
MEB .
10 Özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle
kurulmuş Şekil I, II ve III'teki elektrik devrelerinde üretec
lerin tükenme süreleri t₁, 12 ve t3'tür.
O REDMI NOTE 8
APQUAD CAMERA
www
R
www
R
Şekil I
A) ₂ > 1₁ > 13
R
www
R
Şekil III
D) t₁>t₂ > t3
E
Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki
ilişki nedir?
B) t₁ > t3>t₂
E
R
Şekil II
C) t3 > 1₂ > 1₁
E) t₁ = 1₂ > 13
2. Manyetik alana verdiği te
Buna göre,
1. Diyamanyetik madde
de etkilenir.
II. Demir, nikel gibi mad
III. Altın, manyetik alan
yargılarından hangiler
A) Yalnız I
B)
D) II ve I
3. Mıknatıslık ile ilgili
1. Mıknatısın çekm
sımlarına mıkna
II. Manyetik cisimle
vet çizgileri olus
III. Mıknatıs ikiye
elde edilir.
yargılarından han
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
Şekil Il'deki dev- eğerini gösterir? 05 E) 6 Şekil I, II ve III'teki 1₁, 12 ve iş akımları 2 R Şekil II zy≤i.R 2A U=i₂R A nedir? Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizme MEB . 10 Özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş Şekil I, II ve III'teki elektrik devrelerinde üretec lerin tükenme süreleri t₁, 12 ve t3'tür. O REDMI NOTE 8 APQUAD CAMERA www R www R Şekil I A) ₂ > 1₁ > 13 R www R Şekil III D) t₁>t₂ > t3 E Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir? B) t₁ > t3>t₂ E R Şekil II C) t3 > 1₂ > 1₁ E) t₁ = 1₂ > 13 2. Manyetik alana verdiği te Buna göre, 1. Diyamanyetik madde de etkilenir. II. Demir, nikel gibi mad III. Altın, manyetik alan yargılarından hangiler A) Yalnız I B) D) II ve I 3. Mıknatıslık ile ilgili 1. Mıknatısın çekm sımlarına mıkna II. Manyetik cisimle vet çizgileri olus III. Mıknatıs ikiye elde edilir. yargılarından han
1. Aşağıdaki şekilde K, L, M, N tüplerinin kesitlerinden birim
zamanda geçen elektronlar (-) ve protonlar (+) modelle
gösterilmiştir.
K
+
← +
M
+
L
A) IK =İL > IM > IN
C) IN > K = IL > IM
big
E) IN > İM> İL İK
N
Bu yük geçişlerine karşılık oluşan akım şiddetleri
İK, İL, İM, İN olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki
nedir?
B) IK => IN IM
D) IN > İM>İK =İL
10
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
1. Aşağıdaki şekilde K, L, M, N tüplerinin kesitlerinden birim zamanda geçen elektronlar (-) ve protonlar (+) modelle gösterilmiştir. K + ← + M + L A) IK =İL > IM > IN C) IN > K = IL > IM big E) IN > İM> İL İK N Bu yük geçişlerine karşılık oluşan akım şiddetleri İK, İL, İM, İN olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir? B) IK => IN IM D) IN > İM>İK =İL 10
ADI SOYADI
SINIFI-NO
Soru-T
19
A) 21
B) 28
C) 42
D) 48
E) 56
BEKİRPAŞA
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 S
3Q
www
352
www
ε = 42 volt
İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede
voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur?
Soru 2
direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal
ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
ADI SOYADI SINIFI-NO Soru-T 19 A) 21 B) 28 C) 42 D) 48 E) 56 BEKİRPAŞA 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 S 3Q www 352 www ε = 42 volt İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? Soru 2 direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir.
tron 2
deti
5. Devredeki üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.
216
11-2
K
6 V
2
3 V
B) 3
3 V
3V
5.
31.
2 V
C) 5
Devre parçasında K-L noktaları arasındaki toplam potan-
siyel farkıkaç V'tur?
A) 2
9
D) 6
15
E) 7
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
tron 2 deti 5. Devredeki üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir. 216 11-2 K 6 V 2 3 V B) 3 3 V 3V 5. 31. 2 V C) 5 Devre parçasında K-L noktaları arasındaki toplam potan- siyel farkıkaç V'tur? A) 2 9 D) 6 15 E) 7
TEST-10 Kuvvet, iş ve Enerjilişkist
1. Kitaplıkta bulunan t, r, k ve m kitaplarının kütleleri eşittir.
1. Raf
2. Raf
3. Raf
4. Raf
TEL
Kitaplar eşit kuvvet uygulanarak aynı rafa konulduk-
larında en çok iş yapılan kitap t kitabı olduğuna göre
kitaplar hangi rafta toplanmıştır?
A) 1. Raf
B) 2. Raf
C) 3. Raf
D) 4. Raf
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
TEST-10 Kuvvet, iş ve Enerjilişkist 1. Kitaplıkta bulunan t, r, k ve m kitaplarının kütleleri eşittir. 1. Raf 2. Raf 3. Raf 4. Raf TEL Kitaplar eşit kuvvet uygulanarak aynı rafa konulduk- larında en çok iş yapılan kitap t kitabı olduğuna göre kitaplar hangi rafta toplanmıştır? A) 1. Raf B) 2. Raf C) 3. Raf D) 4. Raf
9-
Ohm yasası ile ilgili olarak;
Sabit sıcaklıkta ve sabit direnç ile kurulan devrede
akım ile gerilim doğru orantılıdır.
Gerilim sabitken akım arttıkça direnç azalır.
V=I-R
III Akım sabitken direnç artırılırsa direncin gerilimi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sub
A) Yalnız +
D) II ve III
mens 12 meserveb pebblog
2113
B) Lovell
(0
201
C) I ve III
€78
0:0
E), II ve III
Dabrycana helation YX nimesog prvob NanoB
1614 bondio quope
V=J.R
$(A
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
9- Ohm yasası ile ilgili olarak; Sabit sıcaklıkta ve sabit direnç ile kurulan devrede akım ile gerilim doğru orantılıdır. Gerilim sabitken akım arttıkça direnç azalır. V=I-R III Akım sabitken direnç artırılırsa direncin gerilimi artar. yargılarından hangileri doğrudur? Sub A) Yalnız + D) II ve III mens 12 meserveb pebblog 2113 B) Lovell (0 201 C) I ve III €78 0:0 E), II ve III Dabrycana helation YX nimesog prvob NanoB 1614 bondio quope V=J.R $(A
1-
Webidley long -7
VA
I. Volt amper
VI. (Volt)2
ohm
VII.
ll. (Amper)2 ohm
.
Yukarıda verilen birimlerden
gücün birimidir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I yell
the nohal lay
P= I ². R
P= I.V
P =
hangileri elektriksel
C) I ve II
E) I, II ve III
malgrat
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
1- Webidley long -7 VA I. Volt amper VI. (Volt)2 ohm VII. ll. (Amper)2 ohm . Yukarıda verilen birimlerden gücün birimidir? A) Yalnız II D) II ve III B) I yell the nohal lay P= I ². R P= I.V P = hangileri elektriksel C) I ve II E) I, II ve III malgrat
2
1
12-
24
603
www
Huy dmolto malcor
30
72
B) //
120
www
12
abbig
010g
Şekildeki devre parçasında voltmetre 12 voltu gös-me
teriyor.
2
3 ope
Buna göre, ampermetre kaç amperi gösterir?
A) 3
C) 4
D) 2/1/20
E) 6
caurstall 18
pimpag
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
2 1 12- 24 603 www Huy dmolto malcor 30 72 B) // 120 www 12 abbig 010g Şekildeki devre parçasında voltmetre 12 voltu gös-me teriyor. 2 3 ope Buna göre, ampermetre kaç amperi gösterir? A) 3 C) 4 D) 2/1/20 E) 6 caurstall 18 pimpag
8-
9-
beg
7-0
4
2R
www
2R
www
Şekildeki elektrikdevresinde K anahtarı açık iken
ampermetre i, değerini, kapalı iken i, değerini
gösteriyor.
Buna göre,
A) 3/12
oranı kaçtır?
¹2
B) C) / D) ²2/2
65/35
11-
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Devreleri
8- 9- beg 7-0 4 2R www 2R www Şekildeki elektrikdevresinde K anahtarı açık iken ampermetre i, değerini, kapalı iken i, değerini gösteriyor. Buna göre, A) 3/12 oranı kaçtır? ¹2 B) C) / D) ²2/2 65/35 11-