Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Soruları

9)
Atom altı parçacık
Elektron
Nötron
Proton
Özelliği
Yüksüz parçacıktır.
Çekirdeğin etrafında hareket eder.
Pozitif yüklü parçacıktır.
Yukarıda verilen atom altı parçacıklar ile özelliklerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) ..
B).
D)
C)
X
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
9) Atom altı parçacık Elektron Nötron Proton Özelliği Yüksüz parçacıktır. Çekirdeğin etrafında hareket eder. Pozitif yüklü parçacıktır. Yukarıda verilen atom altı parçacıklar ile özelliklerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) .. B). D) C) X X
dukları enerjiyi besinlerden elde ederler.
kullanarak yer değiştirebilir.
n olmaları canlıların büyüme ve gelişme özelliğini anlat
tak
ek
ni
unmaz.
e
1. Bitkiler kökleriyle suya yönelme ha-
reketi yaparlar.
II. Bitkiler terleme yoluyla boşaltım
yaparlar.
III. Bitkiler gövdeleriyle solunum yaparlar.
IV. Bitkiler kendi besinlerini kendileri
hazırlar.
3.Yukarıda bitkilerle ilgili verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A. I, II ve III
C. I, II, III ve IV
B) I, II ve IV
İlkokulluvum Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
dukları enerjiyi besinlerden elde ederler. kullanarak yer değiştirebilir. n olmaları canlıların büyüme ve gelişme özelliğini anlat tak ek ni unmaz. e 1. Bitkiler kökleriyle suya yönelme ha- reketi yaparlar. II. Bitkiler terleme yoluyla boşaltım yaparlar. III. Bitkiler gövdeleriyle solunum yaparlar. IV. Bitkiler kendi besinlerini kendileri hazırlar. 3.Yukarıda bitkilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A. I, II ve III C. I, II, III ve IV B) I, II ve IV İlkokulluvum Yayınları
implant
20. Belli bir bölgeden aynı açıyla yıl içinde, farklı günlerde hep aynı saatte Güneş'in fotoğrafı çekilerek elde edilen
şekle gün izi denir.
Güneş'in bu bölgelere en dik açıyla geldiği tarih ile K ve L noktalarında oluşan gün izlerinin görünümü aşağıdaki
gibidir.
21 Haziran proxe
1621093enninbreposici
sinibs milest ennalilvanop noon
Y.D
E
O.D
B)
C
Ten modifikasyon geçirmiştir.
SunAnot
sinfobyol so gove brev ojalu
OVOVODAC
K noktası
L noktası
Buna göre A ve B noktalarının Dünya üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
STAFER
D)
A)
Y.D
E
O.D
C
C)
21 Haziran
SEVERA
C
Y.D
E
O.D
SINAV BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
19
Y.D
E
O.D
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
implant 20. Belli bir bölgeden aynı açıyla yıl içinde, farklı günlerde hep aynı saatte Güneş'in fotoğrafı çekilerek elde edilen şekle gün izi denir. Güneş'in bu bölgelere en dik açıyla geldiği tarih ile K ve L noktalarında oluşan gün izlerinin görünümü aşağıdaki gibidir. 21 Haziran proxe 1621093enninbreposici sinibs milest ennalilvanop noon Y.D E O.D B) C Ten modifikasyon geçirmiştir. SunAnot sinfobyol so gove brev ojalu OVOVODAC K noktası L noktası Buna göre A ve B noktalarının Dünya üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? STAFER D) A) Y.D E O.D C C) 21 Haziran SEVERA C Y.D E O.D SINAV BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 19 Y.D E O.D
15. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencilere iklim ve hava
olayları ile ilgili aşağıdaki sorulardan oluşan bir
sınav uyguluyor.
Günlük hava olaylarını inceleyen bilim insa-
nina ne denir?
Küresel iklim değişikliğine neden olan gaz-
ların genel adı nedir?
Bir bölgede uzun süreler boyunca gözlenen
hava olaylarının ortalamasına ne denir?
Havada % 21 oranında bulunan gaz hangi-
-sidir?
Yüksek basınç alanından alçak basınç alanı-
na doğru yatay hava hareketine ne denir?
me
sera
Yiğit adlı öğrenci boş bırakılan yerlere, yukarıdan
aşağıya doğru; "meteoroloji, sera gazları, iklim,
azot, razgâr" yanıtlarını veriyor.
Her doğru cevap 20 puan olduğuna göre, Yiğit
bu sınavdan kaç puan alır?
A 40
B) 60
C) 80
D) 100
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
15. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencilere iklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdaki sorulardan oluşan bir sınav uyguluyor. Günlük hava olaylarını inceleyen bilim insa- nina ne denir? Küresel iklim değişikliğine neden olan gaz- ların genel adı nedir? Bir bölgede uzun süreler boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına ne denir? Havada % 21 oranında bulunan gaz hangi- -sidir? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanı- na doğru yatay hava hareketine ne denir? me sera Yiğit adlı öğrenci boş bırakılan yerlere, yukarıdan aşağıya doğru; "meteoroloji, sera gazları, iklim, azot, razgâr" yanıtlarını veriyor. Her doğru cevap 20 puan olduğuna göre, Yiğit bu sınavdan kaç puan alır? A 40 B) 60 C) 80 D) 100
B
FEN BİLİMLERİ
14. Mide öz suyunda bulunan maddelerden biri hidroklorik asittir.
Aşağıda besinlerin vücudumuzdaki sindirimi ile ilgili yapılan bir deneye ait bilgiler verilmiştir.
Deney Malzemeleri
• 200 g hidroklorik asit çözeltisi
• İki adet beher
• 2 tane haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta
İçlerinde 100 g hidroklorik asit çözeltisi bulunan beherlerden birine dilimlenmemiş yumurta, diğerine ise
dilimlenmiş yumurta eklenerek yaklaşık 40 dakika gözlem yapılıyor.
Deney sonunda dilimlenmemiş yumurta yüzeyinde çok az aşınma olduğu, dilimlenen yumurtanın ise
küçük parçalara ayrıldığı belirleniyor.
Buna göre bu deneyden yararlanılarak fiziksel ve kimyasal sindirim ile ilgili aşağıdaki
dirmelerden hangisi yapılabilir?
A) Proteinlerin fiziksel sindirimi, kimyasal sindiriminden daha kısa sürede gerçekleşir.
B) Proteinlerin fiziksel sindirimi gerçekleşmeden kimyasal sindirimi başlamaz.
C) Mide öz suyu tüm besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
D) Fiziksel sindirim, proteinlerin kimyasal sindirimini hızlandırır.
15. Bir öğrenci boşaltım sistemindeki yapı ve organların tamamını göstererek modelleme
Modelleme için aşağıda görselleri verilen huni, iki adet sünger ve hortumu kullanacak
6
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
B FEN BİLİMLERİ 14. Mide öz suyunda bulunan maddelerden biri hidroklorik asittir. Aşağıda besinlerin vücudumuzdaki sindirimi ile ilgili yapılan bir deneye ait bilgiler verilmiştir. Deney Malzemeleri • 200 g hidroklorik asit çözeltisi • İki adet beher • 2 tane haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta İçlerinde 100 g hidroklorik asit çözeltisi bulunan beherlerden birine dilimlenmemiş yumurta, diğerine ise dilimlenmiş yumurta eklenerek yaklaşık 40 dakika gözlem yapılıyor. Deney sonunda dilimlenmemiş yumurta yüzeyinde çok az aşınma olduğu, dilimlenen yumurtanın ise küçük parçalara ayrıldığı belirleniyor. Buna göre bu deneyden yararlanılarak fiziksel ve kimyasal sindirim ile ilgili aşağıdaki dirmelerden hangisi yapılabilir? A) Proteinlerin fiziksel sindirimi, kimyasal sindiriminden daha kısa sürede gerçekleşir. B) Proteinlerin fiziksel sindirimi gerçekleşmeden kimyasal sindirimi başlamaz. C) Mide öz suyu tüm besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. D) Fiziksel sindirim, proteinlerin kimyasal sindirimini hızlandırır. 15. Bir öğrenci boşaltım sistemindeki yapı ve organların tamamını göstererek modelleme Modelleme için aşağıda görselleri verilen huni, iki adet sünger ve hortumu kullanacak 6
18. Aşağıda, şişenin içine ateş yakılıp bırakıldığında,
haşlanmış yumurtanın kuvvet uygulamadan şişenin
içine düştüğü görülmektedir.
ATT
Yanan kâğıt
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğrudur?
Haşlanmış
yumurta
Cam şişe
tir.X
A) Yanan kâğıtla birlikte açık hava basıncı artmıştır,
B) Yumurtanın şişenin içine düşmesi için şişenin
içindeki basıncın, açık hava basıncından büyük
eurt het olması gerekir. X
C)Yumurtanın şişenin içine düşmesinin sebebi şi-
şenin içindeki basıncın, açık hava basıncından
küçük olmasıdır.
D) Yanan kâğıtla birlikte şişenin içindeki hava gen-
leşerek hacmi arttığı için şişenin içindeki basın-
ci artmıştır,
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
18. Aşağıda, şişenin içine ateş yakılıp bırakıldığında, haşlanmış yumurtanın kuvvet uygulamadan şişenin içine düştüğü görülmektedir. ATT Yanan kâğıt Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Haşlanmış yumurta Cam şişe tir.X A) Yanan kâğıtla birlikte açık hava basıncı artmıştır, B) Yumurtanın şişenin içine düşmesi için şişenin içindeki basıncın, açık hava basıncından büyük eurt het olması gerekir. X C)Yumurtanın şişenin içine düşmesinin sebebi şi- şenin içindeki basıncın, açık hava basıncından küçük olmasıdır. D) Yanan kâğıtla birlikte şişenin içindeki hava gen- leşerek hacmi arttığı için şişenin içindeki basın- ci artmıştır,
4. Zeynep, beherglasa koyduğu suyu ısıtmıştır. Bir
süre sonra oluşan su buharının üstüne, üstünde
buz olan metal levha koymuş ve levhanın altın-
da su damlacıklarının oluştuğunu, metal levhanın
üzerindeki buzların erimeye başladığını gözlemle-
miştir. Zeynep, suyun hâllerinin tanecik modellerini
aşağıdaki gibi çizmiştir.
111
Bu deneyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Madde, isi aldıkça taneciklerin yapısı değişmiş-
B) Deneyde üç farklı hâl değişimi gözlemlenebilir.
C) Madde isi aldıkça taneciklerin hareket yeteneği
artmıştır.
D) Madde isi aldıkça taneciklerin arasındaki boş-
luk artmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
4. Zeynep, beherglasa koyduğu suyu ısıtmıştır. Bir süre sonra oluşan su buharının üstüne, üstünde buz olan metal levha koymuş ve levhanın altın- da su damlacıklarının oluştuğunu, metal levhanın üzerindeki buzların erimeye başladığını gözlemle- miştir. Zeynep, suyun hâllerinin tanecik modellerini aşağıdaki gibi çizmiştir. 111 Bu deneyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Madde, isi aldıkça taneciklerin yapısı değişmiş- B) Deneyde üç farklı hâl değişimi gözlemlenebilir. C) Madde isi aldıkça taneciklerin hareket yeteneği artmıştır. D) Madde isi aldıkça taneciklerin arasındaki boş- luk artmıştır.
2. Aşağıda etki ile elektriklenmenin aşamaları modellenmiştir.
K
L
-+- +
sol sağ
K
||||
2. Aşama
L
++++
B) K ve L cisimleri arasında yük akışı gerçekleşmiştir.
C) 2. aşamada L cisminin karşılıklı uçlarında yük dengesizliği oluşmuştur.
D) 3. aşamada L cismi başlangıçtaki durumuna dönmüştür.
+1
1. Aşama
Pozitif yüklü K küresi nötr iletken L cismine yaklaştırılıyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2. aşamada L cismindeki negatif (-) yükler K cismindeki pozitif yükün etkisi ile sol tarafa doğru hareket
eder.
-+-+
3. Aşama
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
2. Aşağıda etki ile elektriklenmenin aşamaları modellenmiştir. K L -+- + sol sağ K |||| 2. Aşama L ++++ B) K ve L cisimleri arasında yük akışı gerçekleşmiştir. C) 2. aşamada L cisminin karşılıklı uçlarında yük dengesizliği oluşmuştur. D) 3. aşamada L cismi başlangıçtaki durumuna dönmüştür. +1 1. Aşama Pozitif yüklü K küresi nötr iletken L cismine yaklaştırılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 2. aşamada L cismindeki negatif (-) yükler K cismindeki pozitif yükün etkisi ile sol tarafa doğru hareket eder. -+-+ 3. Aşama
10. X ve Y kürelerine kırmızı ve yeşil renkte işıklar gönderildiğinde cisimlerin göründükleri renkler aşağıdaki gibi not alınıyor.
Işık rengi
Kırmızı
Yeşil
Buna göre,
+
Cisim
X
Y
X ve Y cisimleri aynı renk olabilir.
X cismi yeşil, Y cismi kırmızı olabilir.
X ve Y cisimleri beyaz renkte olamaz.
hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Cismin göründüğü renk
Siyah
Siyah
C) II ve III
DY I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
10. X ve Y kürelerine kırmızı ve yeşil renkte işıklar gönderildiğinde cisimlerin göründükleri renkler aşağıdaki gibi not alınıyor. Işık rengi Kırmızı Yeşil Buna göre, + Cisim X Y X ve Y cisimleri aynı renk olabilir. X cismi yeşil, Y cismi kırmızı olabilir. X ve Y cisimleri beyaz renkte olamaz. hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II Cismin göründüğü renk Siyah Siyah C) II ve III DY I, II ve III
A A A A A A A A A A A A A
19. Aşağıdaki görselde Güneş sisteminde bulunan gezegenler verilmiştir.
30
Güneş
imi
Merkür Venüs Dünya Mars
Karasal yapıda olanlar
Jüpiter
tia
10
Görseli inceleyen bir öğrenci,
ebniel
Gazsal yapıdaki gezegenler, karasal yapıdakilere göre Güneş'e daha uzaktır.
Satürn Uranüs Neptün
Gazsal yapıda olanlar
"
II. Güneş sistemindeki en büyük gezegen gazsal yapıdadır.
gob nnels
III. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça büyüklükleri azalır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
A A A A A A A A A A A A A 19. Aşağıdaki görselde Güneş sisteminde bulunan gezegenler verilmiştir. 30 Güneş imi Merkür Venüs Dünya Mars Karasal yapıda olanlar Jüpiter tia 10 Görseli inceleyen bir öğrenci, ebniel Gazsal yapıdaki gezegenler, karasal yapıdakilere göre Güneş'e daha uzaktır. Satürn Uranüs Neptün Gazsal yapıda olanlar " II. Güneş sistemindeki en büyük gezegen gazsal yapıdadır. gob nnels III. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça büyüklükleri azalır. çıkarımlarından hangilerine ulaşır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
20. Fen bilimleri dersinde elektroskop kullanılarak yapılan uygulamalar ve gözlemler aşağıdaki gibidir.
1. uygulama
2. uygulama
K
K çubuğu, yaprakları kapalı olan
elektroskoba yaklaştırılıyor. Elektros-
kobun yaprakları hareketsiz kalıyor.
L çubuğu, yaprakları tamamen kapalı
olan elektroskoba yaklaştırılıyor.
Elektroskobun yaprakları biraz açılıyor.
Buna göre,
1. K çubuğu nötrdür.
II. L ve M çubukları aynı cins yüklüdür.
III. M çubuğu ve yaklaştırıldığı elektroskop yüklüdür.
çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
3. uygulama
M
M çubuğu, yaprakları açık olan
elektroskoba yaklaştırılıyor. Elektros-
kobun yaprakları biraz daha açılıyor.
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
20. Fen bilimleri dersinde elektroskop kullanılarak yapılan uygulamalar ve gözlemler aşağıdaki gibidir. 1. uygulama 2. uygulama K K çubuğu, yaprakları kapalı olan elektroskoba yaklaştırılıyor. Elektros- kobun yaprakları hareketsiz kalıyor. L çubuğu, yaprakları tamamen kapalı olan elektroskoba yaklaştırılıyor. Elektroskobun yaprakları biraz açılıyor. Buna göre, 1. K çubuğu nötrdür. II. L ve M çubukları aynı cins yüklüdür. III. M çubuğu ve yaklaştırıldığı elektroskop yüklüdür. çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III 3. uygulama M M çubuğu, yaprakları açık olan elektroskoba yaklaştırılıyor. Elektros- kobun yaprakları biraz daha açılıyor. D) I, II ve III
5.
1/ BİLGİ
Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamızda belirli dönemlerde, doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmasına
bağlı olarak iklimde büyük değişimler olmuştur. İklim değişiklikleri Dünya coğrafyasının şekillenmesine neden
olmuştur. Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri; iklim sistemini oluşturan güneş, atmosfer ve yerküre arasındaki
ilişkilerin, doğal mekanizmalarla bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibaren doğal etkenlerle ilişkili
olan değişimlere, insan etkilerinin de katkısı oldukça fazladır.
LC)
Grafik: Son 18.000 Yıl içinde Görülen Ortalama Hava Sıcaklığı Değişimleri
Sıcaklık Değişimleri
FOT7?TY
18 16 14 12 10 8 6 42 0
Bin yıl
Sadece yukarıda verilen bilgileri ve grafiği inceleyen öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır?
Küresel iklim değişikliği binlerce yıldır
Dünya'da var olan bir sorundur.
Günümüzde küresel iklim değişikliği sa-
nayi devriminden sonra atmosfere sali-
nan sera gazları sonucu artış göstermiş-
tir.
D)
Küresel iklim değişikliği sadece insan
faaliyetleri sonucu oluşmaz.
Küresel iklim değişimine sıcaklıktaki ar-
tışlar neden olabilirken sıcaklığın düş
mesine de neden olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
5. 1/ BİLGİ Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamızda belirli dönemlerde, doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmasına bağlı olarak iklimde büyük değişimler olmuştur. İklim değişiklikleri Dünya coğrafyasının şekillenmesine neden olmuştur. Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri; iklim sistemini oluşturan güneş, atmosfer ve yerküre arasındaki ilişkilerin, doğal mekanizmalarla bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibaren doğal etkenlerle ilişkili olan değişimlere, insan etkilerinin de katkısı oldukça fazladır. LC) Grafik: Son 18.000 Yıl içinde Görülen Ortalama Hava Sıcaklığı Değişimleri Sıcaklık Değişimleri FOT7?TY 18 16 14 12 10 8 6 42 0 Bin yıl Sadece yukarıda verilen bilgileri ve grafiği inceleyen öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır? Küresel iklim değişikliği binlerce yıldır Dünya'da var olan bir sorundur. Günümüzde küresel iklim değişikliği sa- nayi devriminden sonra atmosfere sali- nan sera gazları sonucu artış göstermiş- tir. D) Küresel iklim değişikliği sadece insan faaliyetleri sonucu oluşmaz. Küresel iklim değişimine sıcaklıktaki ar- tışlar neden olabilirken sıcaklığın düş mesine de neden olabilir.
2
(lb)
Yük durumları bilinmeyen K, L, M ve N cisimlerinin birbiriyle olan etkileşimleri aşağıdaki gibidir.
K ve L cisimleri arasında itme kuvveti oluşmaktadır.
L cismi, M cismine çekme kuvveti uygular.
N ve M cisimleri arasında itme kuvveti oluşmaktadır.
.
.
●
Buna göre,
aofer
Yük miktarın
yan
Album
KL MN
or
layari almo
Codur?
→→Cisim
Yük miktarı
(8) en (3
(lb) ru
|
Vor
grafiklerinden hangileri doğru olabilir?
A) I ve II.
K L M
||
N
B) I ve III.
dar kullanılarak hazırlanan num
est nnaltenved Iso
chou
AB (O
bulunan azot bağlayın
Yük miktarı
AÐ (0
→→Cisim
AB (8
X
WILL
K L M N
AS (A
+ yükler
- yükler
-ha ebi
nayes
ella rubrahinas
Cisim
Blynelgeb
nayesy obill
neblubulgulo sbnnelsis ons)) pününü onal us
C) II ve III. helmetsie mial D) I, II ve III.ar
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
2 (lb) Yük durumları bilinmeyen K, L, M ve N cisimlerinin birbiriyle olan etkileşimleri aşağıdaki gibidir. K ve L cisimleri arasında itme kuvveti oluşmaktadır. L cismi, M cismine çekme kuvveti uygular. N ve M cisimleri arasında itme kuvveti oluşmaktadır. . . ● Buna göre, aofer Yük miktarın yan Album KL MN or layari almo Codur? →→Cisim Yük miktarı (8) en (3 (lb) ru | Vor grafiklerinden hangileri doğru olabilir? A) I ve II. K L M || N B) I ve III. dar kullanılarak hazırlanan num est nnaltenved Iso chou AB (O bulunan azot bağlayın Yük miktarı AÐ (0 →→Cisim AB (8 X WILL K L M N AS (A + yükler - yükler -ha ebi nayes ella rubrahinas Cisim Blynelgeb nayesy obill neblubulgulo sbnnelsis ons)) pününü onal us C) II ve III. helmetsie mial D) I, II ve III.ar
14.
İfade
1. Mitokondri organe-
linde gerçekleşir.
2. Kloroplast organe-
linde gerçekleşir.
3. Sonucunda 0₂
ve besin oluşur.
4. Sonucunda CO₂
ve H₂O oluşur.
Yukarıda solunum ve fotosentez ile ilgili ifadeler
ve bu ifadelere karşılık gelecek kavramlar veril-
miştir.
A) 1 → a
2 b
Buna göre, ifadeler ile kavramların doğru eş-
leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisinde ve-
spilio rilmiştir?
3-b
4-a
b
2 b
3
a
4
Kavram
C) 1
a. O'li solunum
b. Fotosentez
W WO
a
B) 1 → a
2 b
75008
3 a
4 b
D) 1 → b
2 a
3
a
4 b
BAHCESEHİR KOLEJ
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
14. İfade 1. Mitokondri organe- linde gerçekleşir. 2. Kloroplast organe- linde gerçekleşir. 3. Sonucunda 0₂ ve besin oluşur. 4. Sonucunda CO₂ ve H₂O oluşur. Yukarıda solunum ve fotosentez ile ilgili ifadeler ve bu ifadelere karşılık gelecek kavramlar veril- miştir. A) 1 → a 2 b Buna göre, ifadeler ile kavramların doğru eş- leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisinde ve- spilio rilmiştir? 3-b 4-a b 2 b 3 a 4 Kavram C) 1 a. O'li solunum b. Fotosentez W WO a B) 1 → a 2 b 75008 3 a 4 b D) 1 → b 2 a 3 a 4 b BAHCESEHİR KOLEJ 12
BOHAB
16. Elektrik konusunu işleyen öğretmen, tahtaya iki iletken cismin dokundurulduğu aşağıdaki görseli çizerek altına
açıklamasını yapıyor.
R
OO
K
Pozitif (+) yüklü K küresi, yük fazlalığı daha faz-
la olan negatif (-) yüklü L küresine dokunduru-
lursa
Öğretmenin bu açıklamasında boş bırakılan yer aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz?
A) Son durumda K küresi negatif (-) yüklü olur.
B) L küresinden K küresine negatif (-) yük geçişi olur.
C) Son durumda L küresinin yük cinsi değişmemiştir.
D) K küresinden L küresine pozitif (+) yük geçişi olmuştur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
BOHAB 16. Elektrik konusunu işleyen öğretmen, tahtaya iki iletken cismin dokundurulduğu aşağıdaki görseli çizerek altına açıklamasını yapıyor. R OO K Pozitif (+) yüklü K küresi, yük fazlalığı daha faz- la olan negatif (-) yüklü L küresine dokunduru- lursa Öğretmenin bu açıklamasında boş bırakılan yer aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz? A) Son durumda K küresi negatif (-) yüklü olur. B) L küresinden K küresine negatif (-) yük geçişi olur. C) Son durumda L küresinin yük cinsi değişmemiştir. D) K küresinden L küresine pozitif (+) yük geçişi olmuştur.
20
A
Fen Bilimleri
12. Aşağıda asit yağmurlarının oluşumu şematize edilmiştir.
Kirlilik
yapan
gazlar
606
100
800
888 888
Fabrikalar
CO₂
SO₂
NO₂
SO₂
Atmosferdeki
gaz kirliliği
Kuru
birikim
Yanardağ patlamaları
8. Sınıf Deneme Sınavı
Bulutlardaki
kirlilik ve yağış
Asit
yağmuru
Islak birikim
Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Asit yağmurlarının sebeplerinden biri doğal afetlerdir.
B) CO, SO₂ ve NO₂ gibi gazların atmosfere salınması asit yağmurlarına neden olur.
C) Kirlilik yapan gazlar sadece ıslak birikim şeklinde yeryüzüne inmez.
D) Asit yağmurları sadece bitki örtüsüne zarar verir.
Atmosferdeki
partikül kirliliği
Kuru
birikim
TH
Bitki örtüsü tahribatı
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
20 A Fen Bilimleri 12. Aşağıda asit yağmurlarının oluşumu şematize edilmiştir. Kirlilik yapan gazlar 606 100 800 888 888 Fabrikalar CO₂ SO₂ NO₂ SO₂ Atmosferdeki gaz kirliliği Kuru birikim Yanardağ patlamaları 8. Sınıf Deneme Sınavı Bulutlardaki kirlilik ve yağış Asit yağmuru Islak birikim Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Asit yağmurlarının sebeplerinden biri doğal afetlerdir. B) CO, SO₂ ve NO₂ gibi gazların atmosfere salınması asit yağmurlarına neden olur. C) Kirlilik yapan gazlar sadece ıslak birikim şeklinde yeryüzüne inmez. D) Asit yağmurları sadece bitki örtüsüne zarar verir. Atmosferdeki partikül kirliliği Kuru birikim TH Bitki örtüsü tahribatı 1