Elektrik Yüklü Cisimler Soruları

)
2. Aşağıda büyüklükleri farklı olan numaralandırılmış şekiller verilmiştir.
İç içe geçmiş bu şekiller uzay, samanyolu ve evren kavramlarıyla eşleştirilecektir.
Buna göre bu kavramların doğru eşleştirilmiş hâli hangi seçenekte verilmiştir?
B)
|
Uzay
Evren
Samanyolu
Evren
||
Samanyolu
Uzay
Evren
Samanyolu
11
|||
Evren
Samanyolu
Uzay
Uzay
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
) 2. Aşağıda büyüklükleri farklı olan numaralandırılmış şekiller verilmiştir. İç içe geçmiş bu şekiller uzay, samanyolu ve evren kavramlarıyla eşleştirilecektir. Buna göre bu kavramların doğru eşleştirilmiş hâli hangi seçenekte verilmiştir? B) | Uzay Evren Samanyolu Evren || Samanyolu Uzay Evren Samanyolu 11 ||| Evren Samanyolu Uzay Uzay
Prensipler kavramlar arasındaki ilişkilerin genelle-
masidir. Pascal prensibi sıkıştırılamayan akışkan-
lanın üzerine etki eden basıncı her noktaya aynen
D
LE PAGES
Hettiğini söyler.
F10
RA
bir
A) Yalnız II
Cve Ill
5.59
19.A
MOREN
AH.B
Yukarıda verilen şekilde hidrolik lift sisteminin ça-
lışma mekanizması şematize edilmiştir. 50;
malte
Buna göre;
Uygulanan E, kuvveti aracın ağırlığının 10'da
1'i kadardır.
26
You curat
hidrolik SIVISI
H. Hidrolik SIVISı yerine su kullanılsaydı F, kuv-
veti değişirdi.
III. Daha küçük bir kuvvet uygulamak için kuv
vetin uygulandığı yüzey alanı küçültülmelidir.
yargılarından hangileri yanliştir?
AHBSE
Plas
yapı
sevi
bulu
dal
GERÇEK BAŞARI
B) Ive ill
D
D) I, II ve III
Agbanin
güzey at
dir skun
Bu
ler
A)
B
&
sots.
C
Jol
to
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Prensipler kavramlar arasındaki ilişkilerin genelle- masidir. Pascal prensibi sıkıştırılamayan akışkan- lanın üzerine etki eden basıncı her noktaya aynen D LE PAGES Hettiğini söyler. F10 RA bir A) Yalnız II Cve Ill 5.59 19.A MOREN AH.B Yukarıda verilen şekilde hidrolik lift sisteminin ça- lışma mekanizması şematize edilmiştir. 50; malte Buna göre; Uygulanan E, kuvveti aracın ağırlığının 10'da 1'i kadardır. 26 You curat hidrolik SIVISI H. Hidrolik SIVISı yerine su kullanılsaydı F, kuv- veti değişirdi. III. Daha küçük bir kuvvet uygulamak için kuv vetin uygulandığı yüzey alanı küçültülmelidir. yargılarından hangileri yanliştir? AHBSE Plas yapı sevi bulu dal GERÇEK BAŞARI B) Ive ill D D) I, II ve III Agbanin güzey at dir skun Bu ler A) B & sots. C Jol to
FEN BİLİMLER
Appi
Verilen konumla ilgili olarak
miktan güney yarım küreye göre daha fazlade
Bu tarihten sonra güney yarım kücade gündüz
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I've l
Dy1, Il ve Ill
Yengeç D
KÖPRÜ
-Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya baş-
lar
Ekvator
Oğlak D
KÖPRO
TEST 1
VERPASS
1. Olcam
11. Görselde X, Y, Z ve T şehirlerinin Dünya üzerindeki konumlan verilmiştir.
Buna göre eseguda yaplan yorumlardan hangisi
kesinlikle doğrudur?
A X sehe kuzey yanm kürede ise, 1. um 21 Mart
8) dicum tarihinde X şehrinde yaz mevsimi ya
sanmaktad
11
C X sehri güney yarım kürede ise 3. dicam 21 Ha
ziran tarihinde yapılmiştr
x şehri kuzey yanm kürede ise, 1. diçüm ekinoks
tarihinde yapilmiştir.
Şehirlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
gesit olur
A) 23 Eylül tarihinden sonra Y şehrinde gündüzler kısalmaya başlar. rator
B) Z şehrinde en uzun gündüz 21 Aralık tarihinde yaşanır.
C) X şehrinde 21 Mart tarihinden itibaren sonbahar mevsimi başlar.
D) X ve Y şehirleri arasında kalan bölgeye Güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez.
SIVAS MİLLİ EGİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
3
asma
Basma yok
allaşma yo
Aatlaşma
nin pH d
e dogna
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
FEN BİLİMLER Appi Verilen konumla ilgili olarak miktan güney yarım küreye göre daha fazlade Bu tarihten sonra güney yarım kücade gündüz ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I've l Dy1, Il ve Ill Yengeç D KÖPRÜ -Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya baş- lar Ekvator Oğlak D KÖPRO TEST 1 VERPASS 1. Olcam 11. Görselde X, Y, Z ve T şehirlerinin Dünya üzerindeki konumlan verilmiştir. Buna göre eseguda yaplan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? A X sehe kuzey yanm kürede ise, 1. um 21 Mart 8) dicum tarihinde X şehrinde yaz mevsimi ya sanmaktad 11 C X sehri güney yarım kürede ise 3. dicam 21 Ha ziran tarihinde yapılmiştr x şehri kuzey yanm kürede ise, 1. diçüm ekinoks tarihinde yapilmiştir. Şehirlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? gesit olur A) 23 Eylül tarihinden sonra Y şehrinde gündüzler kısalmaya başlar. rator B) Z şehrinde en uzun gündüz 21 Aralık tarihinde yaşanır. C) X şehrinde 21 Mart tarihinden itibaren sonbahar mevsimi başlar. D) X ve Y şehirleri arasında kalan bölgeye Güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. SIVAS MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 asma Basma yok allaşma yo Aatlaşma nin pH d e dogna
5.
Cetvel
todoutardmate
O
123
3
45
--5
6
8
9
10
Kanca
Lastik
Beyaz top
Yatay
Siyah top
Sevkan bir lastik, bir cetvel, bir kanca, bir beyaz top ve bir siyah top kullanarak yukarıdaki deneyleri yap-
mıştır.
Buna göre, Sevkan'ın yaptığı deneyler ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? (Deney sırasında lastiğin esnekliği bozulmamaktadır.)
A) Sevkan, kullandığı basit araçlarla bir dinamometre modeli tasarlamıştır.
B) Beyaz top, uyguladığı kuvvet ile lastiğin 2 cm uzamasına sebep olmuştur.
C) Siyah top, uyguladığı kuvvet ile lastiğin 3 cm uzamasına sebep olmuştur.
D) Siyah topun uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, beyaz topun uyguladığı kuvvetin büyüklüğünün iki katınc
fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
5. Cetvel todoutardmate O 123 3 45 --5 6 8 9 10 Kanca Lastik Beyaz top Yatay Siyah top Sevkan bir lastik, bir cetvel, bir kanca, bir beyaz top ve bir siyah top kullanarak yukarıdaki deneyleri yap- mıştır. Buna göre, Sevkan'ın yaptığı deneyler ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? (Deney sırasında lastiğin esnekliği bozulmamaktadır.) A) Sevkan, kullandığı basit araçlarla bir dinamometre modeli tasarlamıştır. B) Beyaz top, uyguladığı kuvvet ile lastiğin 2 cm uzamasına sebep olmuştur. C) Siyah top, uyguladığı kuvvet ile lastiğin 3 cm uzamasına sebep olmuştur. D) Siyah topun uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, beyaz topun uyguladığı kuvvetin büyüklüğünün iki katınc fazladır.
1. Merkezinde Güneş'in bulunduğu Güneş siste-
minde 8 gezegen vardır. Bu gezegenler farklı
büyüklüklerde olup, Güneş'e farklı uzaklıktaki yö-
rüngelerde dolanma hareketi yaparlar.
Güneş'e Uzaklık
◆ Büyüklük
H
KLM
Gezegen
FEN
KLM
→Gezegen
Güneş sistemindeki gezegenlerden üçü K, L ve
M harfleri ile belirtilerek, bu gezegenlere ait bazı
özellikler grafiklerde karşılaştırılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi
doğrudur?
A) Asteroit kuşağı L gezegeni ile Güneş arasında
olabilir.
B) K, L ve M karasal gezegenlerdir.
C) M "Kızıl gezegen" olarak bilinir.
D) K, parlak görünümünden dolayı halk arasında
"Çoban yıldızı" olarak bilinir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
1. Merkezinde Güneş'in bulunduğu Güneş siste- minde 8 gezegen vardır. Bu gezegenler farklı büyüklüklerde olup, Güneş'e farklı uzaklıktaki yö- rüngelerde dolanma hareketi yaparlar. Güneş'e Uzaklık ◆ Büyüklük H KLM Gezegen FEN KLM →Gezegen Güneş sistemindeki gezegenlerden üçü K, L ve M harfleri ile belirtilerek, bu gezegenlere ait bazı özellikler grafiklerde karşılaştırılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) Asteroit kuşağı L gezegeni ile Güneş arasında olabilir. B) K, L ve M karasal gezegenlerdir. C) M "Kızıl gezegen" olarak bilinir. D) K, parlak görünümünden dolayı halk arasında "Çoban yıldızı" olarak bilinir.
20
Verilen bilgilere göre;
Belirtilen özellikler jaguarların yaşama şansını artırır
Genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimler sayesinde bu özellikler ortaya çıkmıştır.
Belirtilen özellikler kalıtsal olup gelecek kuşaklara aktarılabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve Ill
1.
11.
III.
JAGUAR
Jaguarlar diğer kedi türlerine göre daha
yetenekli yüzücülerdir. Bu sayede balık ve
kaplumbağalar ile beslenebilirler. Keskin
dişleri sayesinde avlanmaları çok daha
kolaydır ayrıca güçlü çeneleri sayesinde
kaplumbağaların kabuklarını kırabilirler.
Güçlü bacak kasları ve kondisyonları
sayesinde avlarını uzun süre kovalaya-
bilirler. Post rengi ve desenleri sayesinde
kolayca kamufle olabilirler.
A) Yalnız II
C) II ve III
D) I, ve III
8. SINIF
8. SIN
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
20 Verilen bilgilere göre; Belirtilen özellikler jaguarların yaşama şansını artırır Genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimler sayesinde bu özellikler ortaya çıkmıştır. Belirtilen özellikler kalıtsal olup gelecek kuşaklara aktarılabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve Ill 1. 11. III. JAGUAR Jaguarlar diğer kedi türlerine göre daha yetenekli yüzücülerdir. Bu sayede balık ve kaplumbağalar ile beslenebilirler. Keskin dişleri sayesinde avlanmaları çok daha kolaydır ayrıca güçlü çeneleri sayesinde kaplumbağaların kabuklarını kırabilirler. Güçlü bacak kasları ve kondisyonları sayesinde avlarını uzun süre kovalaya- bilirler. Post rengi ve desenleri sayesinde kolayca kamufle olabilirler. A) Yalnız II C) II ve III D) I, ve III 8. SINIF 8. SIN
10. Aşağıdaki tabloda katı haldeki bir maddenin isitilması sonucu oluşan sıcaklık-zaman ilişkisi yer almak
tadır.
Lan an (Uky
Steak ((E)
4 8 12 16 20 24
15 20 20 20 25 30
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Madde isi alarak sıvı hale geçmiştir.
B) 8. dakikadan sonra madde isi almamıştır.
C) 20 °C'de madde kaynamaya başlamıştır.
D) 24. dakikada madde gaz haldedir.
5. Sınıf/DENEME 3
GUNAY
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
10. Aşağıdaki tabloda katı haldeki bir maddenin isitilması sonucu oluşan sıcaklık-zaman ilişkisi yer almak tadır. Lan an (Uky Steak ((E) 4 8 12 16 20 24 15 20 20 20 25 30 Tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Madde isi alarak sıvı hale geçmiştir. B) 8. dakikadan sonra madde isi almamıştır. C) 20 °C'de madde kaynamaya başlamıştır. D) 24. dakikada madde gaz haldedir. 5. Sınıf/DENEME 3 GUNAY
S
A)
B)
N
S
N
S S
N
1- Yukarıdaki görselde 2 tane sarı 2 tane
kırmızı mıknatıs yan yana konulmuştur. Buna
göre mıknatıslar arasındaki etkileşim nasıl
olur?
N
Sarı Mıknatıslar Kırmızı Mıknatıslar
Iter
Çeker
İter
Çeker
Çeker
Iter
Etki yapmaz
Etki yapmaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
S A) B) N S N S S N 1- Yukarıdaki görselde 2 tane sarı 2 tane kırmızı mıknatıs yan yana konulmuştur. Buna göre mıknatıslar arasındaki etkileşim nasıl olur? N Sarı Mıknatıslar Kırmızı Mıknatıslar Iter Çeker İter Çeker Çeker Iter Etki yapmaz Etki yapmaz
BİLİMLERİ
nek
smi
eş
4
ne
n
ste-
ettiği
sin-
ala-
cm
cm
sin-
dik
cm
cm
asin-
bağ-
cm
3 cm
14:33 M
asin-
ala-
cm
3 cm
19. Aşağıda basıncın günlük yaşam ve teknoloji-
deki uygulamalarına örnek olan iki durum ve-
rilmiştir.
1. örnek: Damperli kamyonlarla çok büyük
yüklerin küçük bir kolun hareket ettirilmesi
ile kısa süre içinde boşaltılabilmesi
B
5
2. örnek: Hidrolik fren sisteminde, fren
pedalina uygulanan küçük bir kuvvetten
büyük kuvvetin elde edilmesi
|||
Buna göre;
I. basıncın aynı büyüklükte iletilmesi,
II. basıncın her yöne iletilmesi,
III. kuvvetin artırılarak iletilmesi
durumlarından hangileri iki örnekte de göz-
lenir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
VO) 4.5G %30
LTE1 T
<
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
BİLİMLERİ nek smi eş 4 ne n ste- ettiği sin- ala- cm cm sin- dik cm cm asin- bağ- cm 3 cm 14:33 M asin- ala- cm 3 cm 19. Aşağıda basıncın günlük yaşam ve teknoloji- deki uygulamalarına örnek olan iki durum ve- rilmiştir. 1. örnek: Damperli kamyonlarla çok büyük yüklerin küçük bir kolun hareket ettirilmesi ile kısa süre içinde boşaltılabilmesi B 5 2. örnek: Hidrolik fren sisteminde, fren pedalina uygulanan küçük bir kuvvetten büyük kuvvetin elde edilmesi ||| Buna göre; I. basıncın aynı büyüklükte iletilmesi, II. basıncın her yöne iletilmesi, III. kuvvetin artırılarak iletilmesi durumlarından hangileri iki örnekte de göz- lenir? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. VO) 4.5G %30 LTE1 T <
4. Bir cisim;
Yeşil ışık altında yeşil,
Kırmızı ışık altında siyah görünmektedir.
Buna göre bu cismin mavi ışık altında ve güneş ışığı altında göründüğü renkler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
C)
Mavi Işık
Altında
Mavi
Siyah
Siyah
Sarı
Güneş ışığı
Altında
Yeşil
Beyaz
Yeşil
Beyaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
4. Bir cisim; Yeşil ışık altında yeşil, Kırmızı ışık altında siyah görünmektedir. Buna göre bu cismin mavi ışık altında ve güneş ışığı altında göründüğü renkler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) C) Mavi Işık Altında Mavi Siyah Siyah Sarı Güneş ışığı Altında Yeşil Beyaz Yeşil Beyaz
vsimlerin Oluşumu
il
Hakan
FEN BİLİMLERİ
5. Hakan, Elif ve Sude Dünya'nın farklı bölgelerinde bulun-
maktadır. Her gün öğle saatinde özdeş elektrik direklerinin
gölge boyunu ölçen üç arkadaşın arasında aşağıdaki gibi
mesajlaşma geçmiştir.
Benim ölçümlerimde di-
reğin gölgesi her gün kü-
çülüyordu.
Bulunduğum bölgede
direğin gölgesinin boyu
sürekli uzadı.
Direğin gölge boyu, ilk öl-
çüme göre daha kısaydı.
A) Elif
C) Hakan ve Sude
TEST 2
Sude
İlk ölçümlerini 21 Aralık tarihinde yaptıklarına göre öğ-
rencilerden hangisi yada hangileri Güney yarım kürede
yaşamaktadır?
Elif
Gölge Boyu
B) Sude
D) Hakan ve Elif
1 metre boyundaki çubuğun gölge boyunu ölçmüş ve grafiklere
7.
TEST
Aşa
E
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
vsimlerin Oluşumu il Hakan FEN BİLİMLERİ 5. Hakan, Elif ve Sude Dünya'nın farklı bölgelerinde bulun- maktadır. Her gün öğle saatinde özdeş elektrik direklerinin gölge boyunu ölçen üç arkadaşın arasında aşağıdaki gibi mesajlaşma geçmiştir. Benim ölçümlerimde di- reğin gölgesi her gün kü- çülüyordu. Bulunduğum bölgede direğin gölgesinin boyu sürekli uzadı. Direğin gölge boyu, ilk öl- çüme göre daha kısaydı. A) Elif C) Hakan ve Sude TEST 2 Sude İlk ölçümlerini 21 Aralık tarihinde yaptıklarına göre öğ- rencilerden hangisi yada hangileri Güney yarım kürede yaşamaktadır? Elif Gölge Boyu B) Sude D) Hakan ve Elif 1 metre boyundaki çubuğun gölge boyunu ölçmüş ve grafiklere 7. TEST Aşa E
Paraşutsuz ang tun
Yay
7. Top ve yay kullanılarak yapılan deney sonucunda topun konumu ve yayın görünümü aşağıdaki gibi oluyor.
Serbest
bırakılıyor.
Top
1. durum
araşute maigi ata
2. durum
3. durum
Luigi alan
26
1. durum: Top, şekildeki yükseklik seviyesinden
üzerine serbest bırakılıyor.
2. durum: Top, yayın üzerine düşüyor ve yay sıkışıy
3. durum: Yay, topu havaya fırlatıyor ve serbest kalıyor
şekildeki yüksekliğe kadar çıkabiliyor.
C) Il ve Ill
You
Buna göre,
1. Top, sürtünmeden dolayı enerji kaybına uğramıştır.
Topun 1. durumdaki çekim potansiyel enerjisi 2. durumdaki yayın esneklik potansiyel enerjisinden daha yükse
A. 3. durumda esneklik potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisine, isi enerjisine ve kinetik enerjiye dön
müştür.
yorumlarından hangileri doğrudur? (Ortam sürtünmelidir.)
A) Yalnızl
B) ve Il
D) I, II ve III
9. Oz
O
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Paraşutsuz ang tun Yay 7. Top ve yay kullanılarak yapılan deney sonucunda topun konumu ve yayın görünümü aşağıdaki gibi oluyor. Serbest bırakılıyor. Top 1. durum araşute maigi ata 2. durum 3. durum Luigi alan 26 1. durum: Top, şekildeki yükseklik seviyesinden üzerine serbest bırakılıyor. 2. durum: Top, yayın üzerine düşüyor ve yay sıkışıy 3. durum: Yay, topu havaya fırlatıyor ve serbest kalıyor şekildeki yüksekliğe kadar çıkabiliyor. C) Il ve Ill You Buna göre, 1. Top, sürtünmeden dolayı enerji kaybına uğramıştır. Topun 1. durumdaki çekim potansiyel enerjisi 2. durumdaki yayın esneklik potansiyel enerjisinden daha yükse A. 3. durumda esneklik potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisine, isi enerjisine ve kinetik enerjiye dön müştür. yorumlarından hangileri doğrudur? (Ortam sürtünmelidir.) A) Yalnızl B) ve Il D) I, II ve III 9. Oz O
2.
1.
Suzan
Öğretmen
B)
JUflere ve Ilahi Kitaplara Inang
Suzan Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisi doğru cevap vereme-
miştir?
A)
C)
D)
Ömer
Kerim
Nalan
Yeter
Çocuklart Allah insanlara peygam
berler göndermeseydi neler olurdu?
Insanlar, Allah'ı yeterince tanı-
yamazlardı.
Allah'a ibadeti öğrenemezlerdi.
A) Yalnız I
C) I ve III
Kötü davranışlara yönelirlerdi.
Allah ile aralarındaki engel
kalkmış olurdu.
Vahiy: Allah'tan gelen haber, Allah'ın sözleri
demektir.
Suhuf: Allah tarafından bazı peygamberlere
gönderilen küçük kitapçıklardır.
Mushaf: Kur'an sayfalarının toplanarak kitap
haline getirilmiş şeklidir.
Yukarıdaki kavram açıklama eşleştirmele-
rinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
2. 1. Suzan Öğretmen B) JUflere ve Ilahi Kitaplara Inang Suzan Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğ- rencilerden hangisi doğru cevap vereme- miştir? A) C) D) Ömer Kerim Nalan Yeter Çocuklart Allah insanlara peygam berler göndermeseydi neler olurdu? Insanlar, Allah'ı yeterince tanı- yamazlardı. Allah'a ibadeti öğrenemezlerdi. A) Yalnız I C) I ve III Kötü davranışlara yönelirlerdi. Allah ile aralarındaki engel kalkmış olurdu. Vahiy: Allah'tan gelen haber, Allah'ın sözleri demektir. Suhuf: Allah tarafından bazı peygamberlere gönderilen küçük kitapçıklardır. Mushaf: Kur'an sayfalarının toplanarak kitap haline getirilmiş şeklidir. Yukarıdaki kavram açıklama eşleştirmele- rinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) I, II ve III
13. Aşağıda solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar ile solunuma yardımcı yapı ve organların rakam-
lar ile gösterildiği model verilmiştir.
3. Soluk borusu
4. Bronş
6. Akciğer
7. Diyafram
1
3-
B)
CI ve III
-Sol
1. Gırtlak
3. Soluk borusu
5. Göğüs kafesi
7. Akciğer
+2 Gir
-4Bros
550g
6Ak
Pi
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde modelde rakamlarla gösterilen yapı veya organlardan dör-
dünün isimlendirilmesinde hata yapılmamıştır?
D) I, II ve III
>7
1. Yutak
3. Soluk borusu
4. Bronşçuk
6. Diyafram
D
2. Gırtlak
5. Diyafram
6. Akciğer
7. Göğüs kafesi
GUNAY G
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
13. Aşağıda solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar ile solunuma yardımcı yapı ve organların rakam- lar ile gösterildiği model verilmiştir. 3. Soluk borusu 4. Bronş 6. Akciğer 7. Diyafram 1 3- B) CI ve III -Sol 1. Gırtlak 3. Soluk borusu 5. Göğüs kafesi 7. Akciğer +2 Gir -4Bros 550g 6Ak Pi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde modelde rakamlarla gösterilen yapı veya organlardan dör- dünün isimlendirilmesinde hata yapılmamıştır? D) I, II ve III >7 1. Yutak 3. Soluk borusu 4. Bronşçuk 6. Diyafram D 2. Gırtlak 5. Diyafram 6. Akciğer 7. Göğüs kafesi GUNAY G YAYINLARI
Yansıma Açısı: 80°
15. Aşağıdaki ışık ışınlanının gelme ve yansıma açılarını hesaplayarak altına yazınız. Gelme açısını kırmızıya, yansıma
açısını maviye boyayınız.
120°
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
40°
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
30°
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
90°
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
Getme Açısı: 0°
10
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
200
Gelme Açısı:
Yansıma Açısı:
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Yansıma Açısı: 80° 15. Aşağıdaki ışık ışınlanının gelme ve yansıma açılarını hesaplayarak altına yazınız. Gelme açısını kırmızıya, yansıma açısını maviye boyayınız. 120° Gelme Açısı: Yansıma Açısı: 40° Gelme Açısı: Yansıma Açısı: 30° Gelme Açısı: Yansıma Açısı: 90° Gelme Açısı: Yansıma Açısı: Getme Açısı: 0° 10 Gelme Açısı: Yansıma Açısı: 200 Gelme Açısı: Yansıma Açısı:
a
Soada
muma tutan Musa, du-
inlandığını görüyor.
deney sonucunda
sini söyleyemez?
Işınlar aynanın ken-
duvara yansıtmıştır.
mumun ışınlarıdır.
UE
yan Sung
olay, deneyle anlat
7. Aşağıda aynalar ve kullanım alanlarıyla ilgili
bilgiler verilmiştir.
Buna göre;
1. Aynalar düzlem ve tümsek ayna olmak
üzere iki gruba ayrılır.
II. Yansıtıcı yüzeyleri bir küre şeklinde olan
aynalara küresel ayna denir.
III. Kuaför, terzi, giyim mağazası gibi iş yerle-
rinde düz ayna kullanılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız ll
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
8. Aşağıda bazı kelimelerin düz aynadaki gö-
rüntüleri verilmiştir.
5 ur
Jann
auke
jeux
au
UI
juej
uek
ueu
Gille
eu
enl
a
201
uu
la r
UI
ye.
Concommon
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
a Soada muma tutan Musa, du- inlandığını görüyor. deney sonucunda sini söyleyemez? Işınlar aynanın ken- duvara yansıtmıştır. mumun ışınlarıdır. UE yan Sung olay, deneyle anlat 7. Aşağıda aynalar ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre; 1. Aynalar düzlem ve tümsek ayna olmak üzere iki gruba ayrılır. II. Yansıtıcı yüzeyleri bir küre şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. III. Kuaför, terzi, giyim mağazası gibi iş yerle- rinde düz ayna kullanılır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ll C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III 8. Aşağıda bazı kelimelerin düz aynadaki gö- rüntüleri verilmiştir. 5 ur Jann auke jeux au UI juej uek ueu Gille eu enl a 201 uu la r UI ye. Concommon