Enerji Dönüşümleri Soruları

2
A+
A+
V
K
B
A) Yalnız I.
C) I ve II.
C
V = 0
V=0
L
A noktasından aynı anda ve aynı hızla harekete
başlayan özdeş iki arabanın aldıkları mesafeler
yukarıda gösterilmiştir.
1. arabanın zemini mermer yüzey, 2. arabanın
zemini tahta yüzey olabilir.
II. Arabaların kinetik enerjilerindeki azalma mikta-
ri, B ve C noktalarında aynıdır.
III. 2. arabanın zemini, 1. arabanın zemininden
daha az ısınır.
K yolu, L yolundan daha uzun olduğuna göre
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II.
D) I, II ve III.
İlk
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
2 A+ A+ V K B A) Yalnız I. C) I ve II. C V = 0 V=0 L A noktasından aynı anda ve aynı hızla harekete başlayan özdeş iki arabanın aldıkları mesafeler yukarıda gösterilmiştir. 1. arabanın zemini mermer yüzey, 2. arabanın zemini tahta yüzey olabilir. II. Arabaların kinetik enerjilerindeki azalma mikta- ri, B ve C noktalarında aynıdır. III. 2. arabanın zemini, 1. arabanın zemininden daha az ısınır. K yolu, L yolundan daha uzun olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? B) Yalnız II. D) I, II ve III. İlk
5. Kayra, ailesi ile gittiği bir tatilde seyahat balonuna biniyor.
Seyahat balonu yerden yukarı doğru sabit bir süratle yük-
seliyor.
Kayra'nın aklına fen bilimleri dersinde öğrendiği bilgiler geli-
yor ve ailesine bu durumla ilgili açıklamalar yapıyor.
Buna göre, Kayra'nın,
I. Balon yükseldikçe kinetik enerjisi azalır.
II. Balon yükseldikçe çekim potansiyel enerjisi artar.
III. Balon içinden ağırlık atılması, çekim potansiyel enerjisi-
ni etkileyebilir.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
JOU
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
5. Kayra, ailesi ile gittiği bir tatilde seyahat balonuna biniyor. Seyahat balonu yerden yukarı doğru sabit bir süratle yük- seliyor. Kayra'nın aklına fen bilimleri dersinde öğrendiği bilgiler geli- yor ve ailesine bu durumla ilgili açıklamalar yapıyor. Buna göre, Kayra'nın, I. Balon yükseldikçe kinetik enerjisi azalır. II. Balon yükseldikçe çekim potansiyel enerjisi artar. III. Balon içinden ağırlık atılması, çekim potansiyel enerjisi- ni etkileyebilir. açıklamalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I JOU B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
Güneş Enerjisine
Teknolojik Örnekler
1 Güneş panelleri
2 Hesap makinesi
3
Radyometre
4 Trafik lambaları
A) 1-c
2-b
3-a
4-d
Yukarıda verilen teknolojik örneklerle, enerji dō-
nüşüm tablosunun doğru eşleştirilmiş hâli aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
C) 1-c
2-a
3-b
Enerji
Dönüşümü
4-d
a. Işık →
Hareket
b. Işık → Elektrik
C. Işık → Isi
d. Işık → Elektrik
B) 1-a
2-b
3-c
4-d
D) 1-a
2-C
3-b
4-d
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
Güneş Enerjisine Teknolojik Örnekler 1 Güneş panelleri 2 Hesap makinesi 3 Radyometre 4 Trafik lambaları A) 1-c 2-b 3-a 4-d Yukarıda verilen teknolojik örneklerle, enerji dō- nüşüm tablosunun doğru eşleştirilmiş hâli aşa- ğıdakilerden hangisidir? C) 1-c 2-a 3-b Enerji Dönüşümü 4-d a. Işık → Hareket b. Işık → Elektrik C. Işık → Isi d. Işık → Elektrik B) 1-a 2-b 3-c 4-d D) 1-a 2-C 3-b 4-d
FEN BİLİMLERİ
MUBA
15N-
8. Yatay düzlemde sabit süratli hareket halinde olan X. cismine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir.
a
BN
Buna göre,
1. X. cismine etki eden bileşke kuvvet sifirdir.
II. Cisim sabit süratle hareket etmektedir.
IlI. X cismine etki eden bütün kuvvetlerin doğrultuları aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ivell
A Yalnız 1
7N
✓
Il ve III
6. SINIF
I, II ve III
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
FEN BİLİMLERİ MUBA 15N- 8. Yatay düzlemde sabit süratli hareket halinde olan X. cismine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. a BN Buna göre, 1. X. cismine etki eden bileşke kuvvet sifirdir. II. Cisim sabit süratle hareket etmektedir. IlI. X cismine etki eden bütün kuvvetlerin doğrultuları aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? ivell A Yalnız 1 7N ✓ Il ve III 6. SINIF I, II ve III A
9. Şekilde sürtünmesi önemsiz düzenekte top K - M noktaları arasında hareket etmektedir.
K
Topun hareketi ile ilgili,
I. K'den L'ye giderken topun kinetik enerjisi azalır.
II. L'den M'ye giderken topun potansiyel enerjisi azalır.
III. M'den L'ye giderken topun kinetik enerjisi artar.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
B) I ve II
A) Yalnız I
C) I ve III
M
Zemin
obnhes
D) I, II ve III
em
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
9. Şekilde sürtünmesi önemsiz düzenekte top K - M noktaları arasında hareket etmektedir. K Topun hareketi ile ilgili, I. K'den L'ye giderken topun kinetik enerjisi azalır. II. L'den M'ye giderken topun potansiyel enerjisi azalır. III. M'den L'ye giderken topun kinetik enerjisi artar. yorumlarından hangileri yapılamaz? B) I ve II A) Yalnız I C) I ve III M Zemin obnhes D) I, II ve III em
8. Küresel X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri ve serbest bırakıldıkları yükseklikler verilmiştir.
3m X
X<Z<X
4h
2m
4h
Kum zemin
5m
2h
X, Y ve Z kürelerinin hacimleri eşit olduğuna göre kum zeminde açtıkları çukurun derinliklerinin kü-
çükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?
C.
B) Z<X<Y
N
C) X<Z<Y
D) X<Y <Z
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
8. Küresel X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri ve serbest bırakıldıkları yükseklikler verilmiştir. 3m X X<Z<X 4h 2m 4h Kum zemin 5m 2h X, Y ve Z kürelerinin hacimleri eşit olduğuna göre kum zeminde açtıkları çukurun derinliklerinin kü- çükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir? C. B) Z<X<Y N C) X<Z<Y D) X<Y <Z 1
eden
netik
15
C) I, II ve III.
18. Sürtünme kuvveti,
D) I, II, III ve IV.
Birbirine temas eden yüzeyler arasında ger-
çekleşir.
Hareket eden cisimlerde enerji kaybına ne-
den olur.
• Yüzeylerde sıcaklık artışı oluşturur.
Murat'ın yapmış olduğu açıklamalar,
1. Ellerimizi birbirine sürtünce ellerimizin ISIN-
ması
II. Uzun süre birbirine sürtülen kuru tahta
parçalarının yanmaya başlaması
III. Güneş'in Dünya'yı ısıtması
verilen örneklerden hangileri ile açıklana-
bilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
eden netik 15 C) I, II ve III. 18. Sürtünme kuvveti, D) I, II, III ve IV. Birbirine temas eden yüzeyler arasında ger- çekleşir. Hareket eden cisimlerde enerji kaybına ne- den olur. • Yüzeylerde sıcaklık artışı oluşturur. Murat'ın yapmış olduğu açıklamalar, 1. Ellerimizi birbirine sürtünce ellerimizin ISIN- ması II. Uzun süre birbirine sürtülen kuru tahta parçalarının yanmaya başlaması III. Güneş'in Dünya'yı ısıtması verilen örneklerden hangileri ile açıklana- bilir? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
9. Şekildeki sistemde, eğimli ve sürtünme-
si ihmal edilen zeminden serbest bırakı- Ko
lan oyuncak araba M noktasında durmak-
tadır.
Oyuncak arabanın şekilde verilen N nok-
tasına ulaşabilmesi için,
h
1. arabanın içerisine bir cisim koyarak kütlesini artırmak,
II. yolun L - M arasına yağ dökmek,
III. arabayı kuvvet uygulayarak itmek
uygulamalarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) ve III
D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
HAR
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
9. Şekildeki sistemde, eğimli ve sürtünme- si ihmal edilen zeminden serbest bırakı- Ko lan oyuncak araba M noktasında durmak- tadır. Oyuncak arabanın şekilde verilen N nok- tasına ulaşabilmesi için, h 1. arabanın içerisine bir cisim koyarak kütlesini artırmak, II. yolun L - M arasına yağ dökmek, III. arabayı kuvvet uygulayarak itmek uygulamalarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) ve III D) II ve III Diğer sayfaya geçiniz. HAR
winin üstüne L ve N siviları döküldü. Daha sonra sivilar ayırma işlem-
re,
si kalmıştır.
rılmıştır.
yoğunlukları farklı sıvıların ayrıştırılmasında kullanılır.
es
re
ki
C) II ve III
9.
Hava
dolu
sise
D) I, II ve III
Su
dolu
sise
II
Yukarıdaki şişelerin içine aynı anda özdes bilyeler
atıldığında bilyenin dibe düşme süresinin II. şişede
daha fazla olduğu görülüyor.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava tarafından bilyeye sürtünme kuvveti etki
etmemesi
B) Su direncinin, hava direncinden fazla olması
C) Suyun akışkan yapıya sahip olması
Bilyenin suda kayması
7.
Sinif
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
winin üstüne L ve N siviları döküldü. Daha sonra sivilar ayırma işlem- re, si kalmıştır. rılmıştır. yoğunlukları farklı sıvıların ayrıştırılmasında kullanılır. es re ki C) II ve III 9. Hava dolu sise D) I, II ve III Su dolu sise II Yukarıdaki şişelerin içine aynı anda özdes bilyeler atıldığında bilyenin dibe düşme süresinin II. şişede daha fazla olduğu görülüyor. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava tarafından bilyeye sürtünme kuvveti etki etmemesi B) Su direncinin, hava direncinden fazla olması C) Suyun akışkan yapıya sahip olması Bilyenin suda kayması 7. Sinif
13. Aşağıda K noktasından serbest bırakılan bir cisim, sürtünmesiz yolda L, M ve N noktalarından ge-
çerek yoluna devam etmektedir.
4h
K
M
Kinetik enerji
3h
L
Bu cismin K noktasındaki enerjisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
N
h
Potansiyel enerji
Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu cismin L, M ve N noktalarından birisine ait ola-
maz? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A)
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
13. Aşağıda K noktasından serbest bırakılan bir cisim, sürtünmesiz yolda L, M ve N noktalarından ge- çerek yoluna devam etmektedir. 4h K M Kinetik enerji 3h L Bu cismin K noktasındaki enerjisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. N h Potansiyel enerji Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu cismin L, M ve N noktalarından birisine ait ola- maz? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) B)
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salınan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir.
4 g/kw. saat
Hidroelektrik
20 g/kw.saat
Rüzgâr
380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw.saat 910 g/kw.saat
Doğal gaz
Petrol
19
Taş kömürü
Linyit
Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar.
B) Karbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir.
C)
Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir.
D) Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
2. Aşağıda bazı enerji kaynaklarından atmosfere salınan karbondioksit gazı miktarları verilmiştir. 4 g/kw. saat Hidroelektrik 20 g/kw.saat Rüzgâr 380 g/kw. saat 760 g/kw. saat 790 g/kw.saat 910 g/kw.saat Doğal gaz Petrol 19 Taş kömürü Linyit Bu bilgiler incelendiğinde karbondioksit salınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Yenilenebilir enerji kaynakları da karbondioksit salınımı yapar. B) Karbondioksit salınımını azaltmak için doğal gaz, linyitten daha doğru bir tercihtir. C) Yenilenemez enerji kaynaklarının karbondioksit salınım miktarı daha yüksektir. D) Eşit süre içinde 1 tane rüzgâr santrali, bir hidroelektrik santral kadar karbondioksit salınımı yapar.
8. Yeryüzünde canlılar tarafından ihtiyaç duyulan enerjilerin
temel kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisi doğrudan
kullanılamaz fakat farklı araçlar tarafından farklı enerji tür-
lerine dönüştürülerek kullanılabilir hâle getirilir. İnsanlar
tarafından güneş enerjisinin Isı, ışık, elektrik ve hareket
enerjisine dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan araçlar
üretilmiştir.
Buna göre aşağıdaki araçların hangisinde güneş ener-
jisi diğerlerinden farklı bir enerji türüne dönüştürülerek
kullanılabilir hâle getirilmiştir?
A)
C)
0
B)
C) 2v
D)
9.
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
8. Yeryüzünde canlılar tarafından ihtiyaç duyulan enerjilerin temel kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisi doğrudan kullanılamaz fakat farklı araçlar tarafından farklı enerji tür- lerine dönüştürülerek kullanılabilir hâle getirilir. İnsanlar tarafından güneş enerjisinin Isı, ışık, elektrik ve hareket enerjisine dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan araçlar üretilmiştir. Buna göre aşağıdaki araçların hangisinde güneş ener- jisi diğerlerinden farklı bir enerji türüne dönüştürülerek kullanılabilir hâle getirilmiştir? A) C) 0 B) C) 2v D) 9.
ÜNİTE TESTİ
iz yol aşağıdakile
21.
Kuvvet ve Hareket
A) 10
Kve L noktalarından belirtilen yönlerde sabit süratlerle ilerleyen araçların süratleri sırasıyla 72 km/sa.
ve 36 km/sa.'dir.
K ile L noktaları arası mesafe 18 km olduğuna göre araçlar kaç dakika sonra yan yana gelir?
B) 20
BECERİ TEMELLI ÜNİTE TESTI 1
18 km
C) 30
st
D) 40
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
ÜNİTE TESTİ iz yol aşağıdakile 21. Kuvvet ve Hareket A) 10 Kve L noktalarından belirtilen yönlerde sabit süratlerle ilerleyen araçların süratleri sırasıyla 72 km/sa. ve 36 km/sa.'dir. K ile L noktaları arası mesafe 18 km olduğuna göre araçlar kaç dakika sonra yan yana gelir? B) 20 BECERİ TEMELLI ÜNİTE TESTI 1 18 km C) 30 st D) 40
19. Evrende enerji yok olmaz, bir türden başka bir türe dönüşür. Kinetik enerji ve potansiyel enerji birbirlerine
dönüşebildiği için cisimlerin sahip olduğu toplam enerji değişmez. Cisimlerin toplam enerji miktarının de-
ğişmemesine enerjinin korunumu denir.
Şekildeki cisim sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılıyor.
imi
A)
B)
C)
D)
L noktası
K
Kinetik
enerji
100 J
100 J
50 J
50 J
10 m
Cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi 100 J olduğuna göre, L ve M noktalarındaki kinetik ve
Olay
potansiyel enerjileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Devis
2628 lor
nus
Potansiyel
enerji
0
0
50 J
50 J
L
M noktası
Kinetik
enerji
50 J
0
0
50 J
M
5 m
Potansiyel
enerji
50 J
100 J
100 J
SU TO
aparken i
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
19. Evrende enerji yok olmaz, bir türden başka bir türe dönüşür. Kinetik enerji ve potansiyel enerji birbirlerine dönüşebildiği için cisimlerin sahip olduğu toplam enerji değişmez. Cisimlerin toplam enerji miktarının de- ğişmemesine enerjinin korunumu denir. Şekildeki cisim sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılıyor. imi A) B) C) D) L noktası K Kinetik enerji 100 J 100 J 50 J 50 J 10 m Cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi 100 J olduğuna göre, L ve M noktalarındaki kinetik ve Olay potansiyel enerjileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Devis 2628 lor nus Potansiyel enerji 0 0 50 J 50 J L M noktası Kinetik enerji 50 J 0 0 50 J M 5 m Potansiyel enerji 50 J 100 J 100 J SU TO aparken i
6. Güneş enerjisinin soğurulması sonucunda,
• Bitkiler fotosentez yapar.
• Güneş pillerinde elektrik enerjisi üretilir.
• Cisimlerin sıcaklığı artar.
• Cisimlerde genleşme gerçekleşir.
olaylarından kaç tanesi gerçekleşir?
C) 3
A) 1
B) 2
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
6. Güneş enerjisinin soğurulması sonucunda, • Bitkiler fotosentez yapar. • Güneş pillerinde elektrik enerjisi üretilir. • Cisimlerin sıcaklığı artar. • Cisimlerde genleşme gerçekleşir. olaylarından kaç tanesi gerçekleşir? C) 3 A) 1 B) 2 D) 4
a.
A) a →
CA
b.
Alınan
Enerji
Hareket
Enerjisi
Işık
Enerjisi
Elektrik
Enerjisi
→>>
B) a →
Güneş Pilleri
Radyometre
Güneş Ocağı
C→ ★
Dönüştürülen
Enerji
Yukarıdaki resimlerde verilen araçların alınan ve dönüştürülen enerji türleri yazılırken bir hata yapılmıştır.
Bu hatanın düzeltilebilmesi için hangi ikilinin yer değiştirmesi gerekir?
202
Güneş
Enerjisi
Güneş
Enerjisi
Isı
Enerjisi
C) b→
C->
A)
D) b→ *
a →l
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
a. A) a → CA b. Alınan Enerji Hareket Enerjisi Işık Enerjisi Elektrik Enerjisi →>> B) a → Güneş Pilleri Radyometre Güneş Ocağı C→ ★ Dönüştürülen Enerji Yukarıdaki resimlerde verilen araçların alınan ve dönüştürülen enerji türleri yazılırken bir hata yapılmıştır. Bu hatanın düzeltilebilmesi için hangi ikilinin yer değiştirmesi gerekir? 202 Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Isı Enerjisi C) b→ C-> A) D) b→ * a →l C)