Gök Cisimleri Soruları

A)
B)
C)
D)
Deneme Sınavı 06
3. Ülkemizde ilk yapay uydu 1994 yılında uzaya gönderildi. Ondan sonra çeşitli zamanlarda uzaya haber.
leşme ve gözlem uyduları gönderildi.
Türksat 1A
Türksat 1C
Ali
Göktürk 2
Göktürk 1
*Gözlem uydusu mu?
*Aktif olarak görevine devam etmekte mi?
Bilsat
Rasat
Bilsat
Türksat 4A
Uzaya gönderilen Türk uydularını araştırmak isteyen dört öğrenci yukarıdaki uydulardan birer tanesini
seçerek araştırmıştır.
Öğrenciler araştırdıkları uydularla ilgili sorulan sorulara aşağıdaki doğru cevaplan vermiştir.
Türksat 3A
Zeynep
Türksat 1B
Türksat 2A
Türksat 3A
Türksat 2A
Bilsat
Buna göre öğrencilerin araştırdıkları uydular aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Ali
Evet
Hayır
Ahmet
Türksat 2A
Türksat SA
Türksat 4A
Türksat 3A
Göktürk 2
Rasat
Fen Bilimleri
Evet
Zeynep Ahmet Merve
Hayır
Hayır
Evet
Merve
Bilsat
Göktürk 2
Bilsat
Türksat 4A
Rasat
Türksat SA
Evet
Evet
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
A) B) C) D) Deneme Sınavı 06 3. Ülkemizde ilk yapay uydu 1994 yılında uzaya gönderildi. Ondan sonra çeşitli zamanlarda uzaya haber. leşme ve gözlem uyduları gönderildi. Türksat 1A Türksat 1C Ali Göktürk 2 Göktürk 1 *Gözlem uydusu mu? *Aktif olarak görevine devam etmekte mi? Bilsat Rasat Bilsat Türksat 4A Uzaya gönderilen Türk uydularını araştırmak isteyen dört öğrenci yukarıdaki uydulardan birer tanesini seçerek araştırmıştır. Öğrenciler araştırdıkları uydularla ilgili sorulan sorulara aşağıdaki doğru cevaplan vermiştir. Türksat 3A Zeynep Türksat 1B Türksat 2A Türksat 3A Türksat 2A Bilsat Buna göre öğrencilerin araştırdıkları uydular aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ali Evet Hayır Ahmet Türksat 2A Türksat SA Türksat 4A Türksat 3A Göktürk 2 Rasat Fen Bilimleri Evet Zeynep Ahmet Merve Hayır Hayır Evet Merve Bilsat Göktürk 2 Bilsat Türksat 4A Rasat Türksat SA Evet Evet
9.
Kavram haritasında verilen ifadelerin doğru (0) vaye yo
1. cikiş
Yansıtmat telesk
A) Avci L
C) Yengeç L
B) 2. giks
Takımyıldızlar, birbirine göre konumları aynı
olan ve belirli biçimler oluşturan yıldızlar toplu-
luğudur.
verilenlerden hangisi
Buna göre aşağıda
takımyıldızı değildir?
915
B) Büyük Ayı L
D) Sombrero
10. A
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
9. Kavram haritasında verilen ifadelerin doğru (0) vaye yo 1. cikiş Yansıtmat telesk A) Avci L C) Yengeç L B) 2. giks Takımyıldızlar, birbirine göre konumları aynı olan ve belirli biçimler oluşturan yıldızlar toplu- luğudur. verilenlerden hangisi Buna göre aşağıda takımyıldızı değildir? 915 B) Büyük Ayı L D) Sombrero 10. A
astronomiann calişma alanların
C) # ve ill
labilir. L
ar Dünya'ya indiri-
D) I, II ve III
5. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi teles
kop kullanılmadan gözlenebilir?
Grudur?
(
Nebula
Kuyruklu Yıldız
D
Asteroit
Yapay uydu
luğudur.
Buna göre aşağıda ve
takımyıldızı değildir?
A) Avci L
C) Yengeç
9.
a
Aşağıd
liği de
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
astronomiann calişma alanların C) # ve ill labilir. L ar Dünya'ya indiri- D) I, II ve III 5. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi teles kop kullanılmadan gözlenebilir? Grudur? ( Nebula Kuyruklu Yıldız D Asteroit Yapay uydu luğudur. Buna göre aşağıda ve takımyıldızı değildir? A) Avci L C) Yengeç 9. a Aşağıd liği de
FEN BİLİMLERİ
1. Güneş sisteminde karasal ve gazsal gezegenlerin sayısı birbirine eşittir.
2. Merkür Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir.
Ali
1.
3. Güneş sistemiyle ilgili olan açıklamalar tabloda verilmiş; açıklamaların doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de- 5.
ğerlendirilerek ilgili sütuna "D" veya "Y" yazılması istenmiştir.
Açıklama
3. Venüs kızıl gezegen olarak da bilinir.
4. Plüton 2006 yılında gezegen sınıfından çıkartılmıştır.
Buna göre uygun işaretlemeleri aşağıdaki öğrencilerden hangisi yapmıştır?
234
4.
D/Y
D
Y
Y
D
Ece
1.
234
MUBA
YAYINLARI
4.
D/Y
Y
DDD
Efe
1.
234
3.
6. SINIF
4.
D/Y
DDYD
D/Y
Y
Y
D
Oya
234
A
HYYDD
FE
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
FEN BİLİMLERİ 1. Güneş sisteminde karasal ve gazsal gezegenlerin sayısı birbirine eşittir. 2. Merkür Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Ali 1. 3. Güneş sistemiyle ilgili olan açıklamalar tabloda verilmiş; açıklamaların doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de- 5. ğerlendirilerek ilgili sütuna "D" veya "Y" yazılması istenmiştir. Açıklama 3. Venüs kızıl gezegen olarak da bilinir. 4. Plüton 2006 yılında gezegen sınıfından çıkartılmıştır. Buna göre uygun işaretlemeleri aşağıdaki öğrencilerden hangisi yapmıştır? 234 4. D/Y D Y Y D Ece 1. 234 MUBA YAYINLARI 4. D/Y Y DDD Efe 1. 234 3. 6. SINIF 4. D/Y DDYD D/Y Y Y D Oya 234 A HYYDD FE
17. Aşağıdaki görselde alveol(hava kesesi) ile kılcal damar arasındaki gaz alış verişi görülmektedir.
X
Oksijen
Besin
Karbondioksit
Temiz kan
Y
Karbondioksit
Atık madde
Alveol
Kılcal Damar
Buna göre X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
Besin
Oksijen
X
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
17. Aşağıdaki görselde alveol(hava kesesi) ile kılcal damar arasındaki gaz alış verişi görülmektedir. X Oksijen Besin Karbondioksit Temiz kan Y Karbondioksit Atık madde Alveol Kılcal Damar Buna göre X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir? Besin Oksijen X Y
15. Aşağıdaki sütun grafiğinde K, L ve M yıldızlarının sıcaklıkları arasındaki ilişki verilmiştir.
Sıcaklık
S
G
Buna göre;
I. K yıldızı kırmızı renkte ışık yayar.
II. M yıldızı sarı renkte işık yayar.
III. L yıldızı mavi renkte ışık yayar.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
K L M Yıldızlar
C) Lve TT
DI, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
15. Aşağıdaki sütun grafiğinde K, L ve M yıldızlarının sıcaklıkları arasındaki ilişki verilmiştir. Sıcaklık S G Buna göre; I. K yıldızı kırmızı renkte ışık yayar. II. M yıldızı sarı renkte işık yayar. III. L yıldızı mavi renkte ışık yayar. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnızl K L M Yıldızlar C) Lve TT DI, II ve III
MALARI
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Evren, sonsuz uzaydan ve uzaya adacıklar
gibi serpilmiş Samanyolu'ndan meydana gel-
miştir.
B) Uzay, Dünya ve diğer gök cisimleri arasında
yer alan sonsuz boşluğa verilen isimdir.
C) Çıplak gözle uzun süre gökyüzü incelemesi
yapan bilim insanlarında görme problemleri
oluşabilmektedir.
D) Evren, giderek küçülen bir yapı halini almak-
tadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
MALARI 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Evren, sonsuz uzaydan ve uzaya adacıklar gibi serpilmiş Samanyolu'ndan meydana gel- miştir. B) Uzay, Dünya ve diğer gök cisimleri arasında yer alan sonsuz boşluğa verilen isimdir. C) Çıplak gözle uzun süre gökyüzü incelemesi yapan bilim insanlarında görme problemleri oluşabilmektedir. D) Evren, giderek küçülen bir yapı halini almak- tadır.
A
tapçık
FEN BILI
1. Aşağıda, Güneş sisteminde bulunan bazı gök ci-
simleri gösterilmiştir.
K
Bu gök cisimleri ile ilgili,
I. K, çevresine kendiliğinden ışık yayar.
II. L, asteroitlerden biridir.
III. M, doğal uydudur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
M
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
A tapçık FEN BILI 1. Aşağıda, Güneş sisteminde bulunan bazı gök ci- simleri gösterilmiştir. K Bu gök cisimleri ile ilgili, I. K, çevresine kendiliğinden ışık yayar. II. L, asteroitlerden biridir. III. M, doğal uydudur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) I ve III B) I ve II D) I, II ve III M 3.
Ticaret ve Sanay
T-Denem
O
Takımyıldızlarıyla ilgili olarak
Ismien genellikle mitolojik kahramanlar hayvanlar
veya nesnelerden oluşur
il Kuzey Yarım Küre'de 58 Güney Yarım Kürede 88
olmak üzere 178 tanedirler
Radyo teleskoplar hanç merceki veya aynali teles
koplarla görülmelen imkansizdir
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız I
C) Il ve Ill
B) I've ll
D) LIl ve ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
Ticaret ve Sanay T-Denem O Takımyıldızlarıyla ilgili olarak Ismien genellikle mitolojik kahramanlar hayvanlar veya nesnelerden oluşur il Kuzey Yarım Küre'de 58 Güney Yarım Kürede 88 olmak üzere 178 tanedirler Radyo teleskoplar hanç merceki veya aynali teles koplarla görülmelen imkansizdir yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru- dur? A) Yalnız I C) Il ve Ill B) I've ll D) LIl ve ill
öğle vakti
diği enlem Yengeç
arihten ibaren Ku-
am Küre'de ise kış
uzey Yarım Küre'de
maya; Güney Yarım
ündüzler uzamaya
MOBIL YA
mak istenirse han-
halik
Haziran
DERGİ HABERİ
Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde mevsimlerin
oluşmasının iki nedeni var. Birincisi, bazı gezegenle
rin ekseninin eğik olması, Tipki Dünya'nın ekseninin
23,5 derece eğik olması gibi. Ikincisiyse, gezegenle-
rin Güneş'in çevresindeki belli bir yörüngede dolan-
maları.
20.
Yukarıdaki dergi haberini sınıfa getiren öğretmen
öğrencilerine aşağıda verilen sorulardan hangisi-
nin cevabını buldurmaya çalışıyor olabilir?
Dünyada mevsimler nasıl oluşur?
B) zegenlerin izlediği yörünge neden elipstir?
C) Dünya' nın haricindeki gezegenlerde de mevsim-
ler yaşanıyor mu?
D) Dünya' nın eksen eğikliği nelere sebep olur?
Amaç Ögrenmekse Asta Vazgeçme.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
öğle vakti diği enlem Yengeç arihten ibaren Ku- am Küre'de ise kış uzey Yarım Küre'de maya; Güney Yarım ündüzler uzamaya MOBIL YA mak istenirse han- halik Haziran DERGİ HABERİ Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde mevsimlerin oluşmasının iki nedeni var. Birincisi, bazı gezegenle rin ekseninin eğik olması, Tipki Dünya'nın ekseninin 23,5 derece eğik olması gibi. Ikincisiyse, gezegenle- rin Güneş'in çevresindeki belli bir yörüngede dolan- maları. 20. Yukarıdaki dergi haberini sınıfa getiren öğretmen öğrencilerine aşağıda verilen sorulardan hangisi- nin cevabını buldurmaya çalışıyor olabilir? Dünyada mevsimler nasıl oluşur? B) zegenlerin izlediği yörünge neden elipstir? C) Dünya' nın haricindeki gezegenlerde de mevsim- ler yaşanıyor mu? D) Dünya' nın eksen eğikliği nelere sebep olur? Amaç Ögrenmekse Asta Vazgeçme.
1.
Öğrencinin öğrendiği yeni kavramlar aşağıda verilmiştir.
Bir öğrenci, gök cisimleri konusunda öğrendiği bazı kavramların büyüklüklerini bir şema üzerinde gösterecektir.
DİKKAT: Bu bölümde ce
Verilen cevap kâğıdmin "FEN BİLİMLER
1- Uzay
2- Güneş sistemi
den hangisi olabilir?
Buna göre, öğrencinin gök cisimlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi doğru şekilde gösterdiği şema aşağıdaki
B
2
190
3
3 - Evren
ebe
2
3
naska
4-Yıldız
2
3
FEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
1. Öğrencinin öğrendiği yeni kavramlar aşağıda verilmiştir. Bir öğrenci, gök cisimleri konusunda öğrendiği bazı kavramların büyüklüklerini bir şema üzerinde gösterecektir. DİKKAT: Bu bölümde ce Verilen cevap kâğıdmin "FEN BİLİMLER 1- Uzay 2- Güneş sistemi den hangisi olabilir? Buna göre, öğrencinin gök cisimlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi doğru şekilde gösterdiği şema aşağıdaki B 2 190 3 3 - Evren ebe 2 3 naska 4-Yıldız 2 3 FEN
2. Duru. Ay'in evreleri konusu için aşağıda görseli verilen proje ödevini tasarlıyor.
• Iki plastik bardaktan birine keçeli kalem yardımıyla Ay'ın ana ve ara evrelerini aynı yatay hizada çiziyor.
- Siyah kâğıt üzerine sarı renkli kâğıttan bir daire keserek yapıştırıyor ve daha sonra çizim yaptığı plastik bardağın için
yerleştiriyor.
Siyah karton yapıştırdığı bardağı, çizim yaptığı bardağın içine koyuyor ve dışarıda kalan bardağı saat yönünün tersi
donduruyor. Aşağıda görselleri verilen Ay'ın ana ve ara evrelerini gözlemleyerek isimlerini yazıyor.
Yeni Ay
Chatetracy
)
Hilal
İlk Dördün
Şişkin Ay
Hilal
Dolunay
Şişkin Ay
Son Dördün
Duru'nun Ay'ın ana ve ara evreleri için hazırladığı proje ödeviyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılab
A) 1 ay içindeki Ay'in ana ve ara evrelerinin gözlemlenmesini doğru bir şekilde göstermiştir.
B) Ay'in, Dünya etrafındaki dolanma yönünü hatalı bir şekilde göstermiştir.
C) Dolunaydan sonra gelmesi gereken ara evrenin çiziminde hata yapmıştır.
D) Yeni aydan sonra gelmesi gereken ara evrenin çiziminde hata yapmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
2. Duru. Ay'in evreleri konusu için aşağıda görseli verilen proje ödevini tasarlıyor. • Iki plastik bardaktan birine keçeli kalem yardımıyla Ay'ın ana ve ara evrelerini aynı yatay hizada çiziyor. - Siyah kâğıt üzerine sarı renkli kâğıttan bir daire keserek yapıştırıyor ve daha sonra çizim yaptığı plastik bardağın için yerleştiriyor. Siyah karton yapıştırdığı bardağı, çizim yaptığı bardağın içine koyuyor ve dışarıda kalan bardağı saat yönünün tersi donduruyor. Aşağıda görselleri verilen Ay'ın ana ve ara evrelerini gözlemleyerek isimlerini yazıyor. Yeni Ay Chatetracy ) Hilal İlk Dördün Şişkin Ay Hilal Dolunay Şişkin Ay Son Dördün Duru'nun Ay'ın ana ve ara evreleri için hazırladığı proje ödeviyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılab A) 1 ay içindeki Ay'in ana ve ara evrelerinin gözlemlenmesini doğru bir şekilde göstermiştir. B) Ay'in, Dünya etrafındaki dolanma yönünü hatalı bir şekilde göstermiştir. C) Dolunaydan sonra gelmesi gereken ara evrenin çiziminde hata yapmıştır. D) Yeni aydan sonra gelmesi gereken ara evrenin çiziminde hata yapmıştır.
Teleskop
A)
K ve L gezegenindeki gözlem sonuçları karşılaştırılıp tabloya kaydediliyor.
Aynı
✓
K Gezegeni
Gözlenen durum
Yıldız Sayısı
Yıldızların oluşturduğu şekil
K ve L gezegeninden bakılınca yıldızların hiç biri diğerinin arkasında kalmıyor.
Buna göre tablo tamamen doğru şekilde doldurulursa görüntüsü hangi seçenekteki gibi olur?
D)
B)
Farklı
L Gezegeni
Aynı
Farklı
Aynı Farklı
Teleskop
Aynı
Farklı
Aynı
Farklı
✓
yayıncılık
sem
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
Teleskop A) K ve L gezegenindeki gözlem sonuçları karşılaştırılıp tabloya kaydediliyor. Aynı ✓ K Gezegeni Gözlenen durum Yıldız Sayısı Yıldızların oluşturduğu şekil K ve L gezegeninden bakılınca yıldızların hiç biri diğerinin arkasında kalmıyor. Buna göre tablo tamamen doğru şekilde doldurulursa görüntüsü hangi seçenekteki gibi olur? D) B) Farklı L Gezegeni Aynı Farklı Aynı Farklı Teleskop Aynı Farklı Aynı Farklı ✓ yayıncılık sem
10.
ud shaped bi mnd fangio
HA
Bulutlu Gece Sayısı
Bölge
X
Y
Z
T
Rasathane kurmak için araştırma yapılmış X, Y, Z ve T bölgelerine ait özellikler"
Buna göre hangi bölgeye rasathane kurmak daha uygun olur?
A) X
B) Y
C) Z
Yerleşim Yerine Uzaklık
Hava Kirliliği
""
i nebni
ile gösterilmiştir.
D) T
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
10. ud shaped bi mnd fangio HA Bulutlu Gece Sayısı Bölge X Y Z T Rasathane kurmak için araştırma yapılmış X, Y, Z ve T bölgelerine ait özellikler" Buna göre hangi bölgeye rasathane kurmak daha uygun olur? A) X B) Y C) Z Yerleşim Yerine Uzaklık Hava Kirliliği "" i nebni ile gösterilmiştir. D) T
7. Grafikte farklı renkte görünen üç yıldızın sıcaklıkları arasındaki ilişki verilmiştir.
Buna göre yıldızların renkleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
K
L
Turuncu Kırmızı
B)
Sarı
Beyaz
C) Turuncu
Mavi
D)
Kırmızı Sarı
M
Mavi
Turuncu
Sarı
Beyaz
8. Atom modelleri ve oluşum süreci şekilde verilmiştir.
critos
son
Sıcaklık
K L M
ford
Yıldız
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
7. Grafikte farklı renkte görünen üç yıldızın sıcaklıkları arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre yıldızların renkleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? K L Turuncu Kırmızı B) Sarı Beyaz C) Turuncu Mavi D) Kırmızı Sarı M Mavi Turuncu Sarı Beyaz 8. Atom modelleri ve oluşum süreci şekilde verilmiştir. critos son Sıcaklık K L M ford Yıldız
OS
Verilen
ICH ayrılan kısımlarını işaretleyiniz.
1. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine iç ve dış gezegenler ile ilgili bilgi kartı dağıtmıştır. Ancak dağıttığı kartta
bazı yerleri boş bırakmıştır.
İç Gezegenler
AL
B)
Karasal yapıdadır.
Merkür,..........., Mars, ...!!
gezegenleridir.
Halkaları yoktur.
C)
DI
Öğrencilerin bilgi kartlarını doğru tamamlaması için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?
Venüs V
Dünya
Venüs
Dünya
||
Jüpiter
Uranüs
Dış Gezegenler
Dünya
Jüpiter
Gazsal yapıdadır.
III
IV
.......... Satürn,......... Neptün
gezegenleridir.
Halkaları vardır.
III
Dünya
Venüs
Jüpiter
Uranüs
2. Fen bilimleri öğretmeni, derste gezegenler ve özellikleriyle ilgili tabloyu tahtaya çiziyor.
IV
Uranüs
Jüpiter
Uranüs
Venüs
Ortaokul Fen Bilgisi
Gök Cisimleri
OS Verilen ICH ayrılan kısımlarını işaretleyiniz. 1. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine iç ve dış gezegenler ile ilgili bilgi kartı dağıtmıştır. Ancak dağıttığı kartta bazı yerleri boş bırakmıştır. İç Gezegenler AL B) Karasal yapıdadır. Merkür,..........., Mars, ...!! gezegenleridir. Halkaları yoktur. C) DI Öğrencilerin bilgi kartlarını doğru tamamlaması için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gel- melidir? Venüs V Dünya Venüs Dünya || Jüpiter Uranüs Dış Gezegenler Dünya Jüpiter Gazsal yapıdadır. III IV .......... Satürn,......... Neptün gezegenleridir. Halkaları vardır. III Dünya Venüs Jüpiter Uranüs 2. Fen bilimleri öğretmeni, derste gezegenler ve özellikleriyle ilgili tabloyu tahtaya çiziyor. IV Uranüs Jüpiter Uranüs Venüs