Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri Soruları

B
Fen Bilimleri
B
Bati
120223-1
Cemre, her sabah odasının camına vuran Güneş ışığıyla uyanmaktadır. Ancak öğle saatlerine kadar
odasına gelen Güneş ışınları, öğle saatlerinden sonra evin arka tarafındaki odalarına vurmaktadır. Bu
durumun nedenini araştıran Cemre, Güneş'in her gün doğudan doğduğu ve batıdan battığı bilgisine
ulaşmıştır.
EEE
Ay
Ay'ın kendi ekseni etrafında
dönmesi
B
Dünya
Dünya'nın kendi ekseni
etrafında dönmesi
Buna göre, Cemre'nin ulaştığı bilginin gerçekleşmesini sağlayan gök cismi hareketi aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B
12
B)
Güneş
Güneş'in kendi ekseni
etrafında dönmesi
Ay
B
Doğu
Dünya
Ay'ın Dünya çevresinde
dolanması
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
B Fen Bilimleri B Bati 120223-1 Cemre, her sabah odasının camına vuran Güneş ışığıyla uyanmaktadır. Ancak öğle saatlerine kadar odasına gelen Güneş ışınları, öğle saatlerinden sonra evin arka tarafındaki odalarına vurmaktadır. Bu durumun nedenini araştıran Cemre, Güneş'in her gün doğudan doğduğu ve batıdan battığı bilgisine ulaşmıştır. EEE Ay Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesi B Dünya Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi Buna göre, Cemre'nin ulaştığı bilginin gerçekleşmesini sağlayan gök cismi hareketi aşağıdaki- lerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B 12 B) Güneş Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi Ay B Doğu Dünya Ay'ın Dünya çevresinde dolanması Diğer sayfaya geçiniz.
KAZANDIRAN DENEMELER
1. DENEME
15. Ekvator düzlemi ile Dünya'nın dolanma düzlemi arasında 23°27'lik (23 derece 27 dakika) bir açı vardır.
Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır.
Güneş sistemine benzer bir yıldız sisteminde bulunan K gezegeninin eksen eğikliği 7° dir. Ayrıca K
gezegeni kendi yıldızının etrafındaki dolanımını 180 günde tamamlamaktadır.
Eksen eğikliğinin Dünya üzerindeki etkilerinin K gezegeni içinde aynı olabileceği düşünüldü-
ğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı anda K gezegeninin farklı yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanır.
B) K gezegeninde mevsim geçişlerinin süresi Dünya'ya göre daha uzundur.
C) Kuzey ve Güney yarım kürelerdeki sıcaklık farkı Dünya'ya göre daha az olabilir.
D) K gezegeninin bir kutbuna yakın olan bir yerde gece ve gündüz süresi yıl boyunca değişir.
16. Aşağıda bazı balıkların avlanma mevsimini gösteren bir tablo ile Dünya'nın Güneş etrafında dolanma
hareketi sırasında Dünya'nın izlediği yörünge model üzerinde numaralandırılarak verilmiştir.
Meysim
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
KAZANDIRAN DENEMELER 1. DENEME 15. Ekvator düzlemi ile Dünya'nın dolanma düzlemi arasında 23°27'lik (23 derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır. Güneş sistemine benzer bir yıldız sisteminde bulunan K gezegeninin eksen eğikliği 7° dir. Ayrıca K gezegeni kendi yıldızının etrafındaki dolanımını 180 günde tamamlamaktadır. Eksen eğikliğinin Dünya üzerindeki etkilerinin K gezegeni içinde aynı olabileceği düşünüldü- ğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı anda K gezegeninin farklı yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanır. B) K gezegeninde mevsim geçişlerinin süresi Dünya'ya göre daha uzundur. C) Kuzey ve Güney yarım kürelerdeki sıcaklık farkı Dünya'ya göre daha az olabilir. D) K gezegeninin bir kutbuna yakın olan bir yerde gece ve gündüz süresi yıl boyunca değişir. 16. Aşağıda bazı balıkların avlanma mevsimini gösteren bir tablo ile Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında Dünya'nın izlediği yörünge model üzerinde numaralandırılarak verilmiştir. Meysim
0
3.SARMAL DENEME
19. Güneş, kendi ekseni etrafında dönerken, Dünya hem kendi ekseni etrafında dönme hem de Güneş'in
etrafında dolanma hareketi yapar. Ay ise kendi ekseni etrafında döner. Dünya'nın etrafında ve Dünya ile
birlikte Güneş'in etrafında dolanır.
Güneş, Dünya ve Ay'ın dönme hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
D)
İŞLEYEN ZEKA YAYINLARI-SON VIRAJ YAYINLARI - BEYİN TAKIMI
2
2 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, çöller ve-
rimli sulak alanlar olurken, okyanuslar ve bataklıklar kuruyabilirdi.
1 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, Dün-
ya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü göremezdik.
3 numaralı dolanma hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, mev-
simlerin sıralaması değişirdi.
1 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, Ay'ın
evrelerinin sıralaması değişmezdi.
Işleyen Zeka Yayınları
20. Isı etkisiyle maddelerin boyutları değişebilir. Isı alarak sıcaklığı artan bir maddenin hacmindeki artışa gen-
leşme, isi vererek sıcaklığı azalan bir maddenin hacmindeki azalışa ise büzüşme adı verilir.
XY
Başlangıç sıcaklıkları ve ilk boyları aynı olan X ve Y maddeleri
birbirlerine yapışık iken belli bir süre ısıtıldıktan sonra madde-
terin son görünümü Sekilll gibi oluyor
XY
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
0 3.SARMAL DENEME 19. Güneş, kendi ekseni etrafında dönerken, Dünya hem kendi ekseni etrafında dönme hem de Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Ay ise kendi ekseni etrafında döner. Dünya'nın etrafında ve Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Güneş, Dünya ve Ay'ın dönme hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) D) İŞLEYEN ZEKA YAYINLARI-SON VIRAJ YAYINLARI - BEYİN TAKIMI 2 2 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, çöller ve- rimli sulak alanlar olurken, okyanuslar ve bataklıklar kuruyabilirdi. 1 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, Dün- ya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü göremezdik. 3 numaralı dolanma hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, mev- simlerin sıralaması değişirdi. 1 numaralı dönme hareketinin yönü bu şekilde olsaydı, Ay'ın evrelerinin sıralaması değişmezdi. Işleyen Zeka Yayınları 20. Isı etkisiyle maddelerin boyutları değişebilir. Isı alarak sıcaklığı artan bir maddenin hacmindeki artışa gen- leşme, isi vererek sıcaklığı azalan bir maddenin hacmindeki azalışa ise büzüşme adı verilir. XY Başlangıç sıcaklıkları ve ilk boyları aynı olan X ve Y maddeleri birbirlerine yapışık iken belli bir süre ısıtıldıktan sonra madde- terin son görünümü Sekilll gibi oluyor XY
8.
Aşağıda K ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları (Şekil - 1) ile şehirlerde aynı gün ölçülen gece ve gündüz sürelerinin kar
şılaştırılması (Şekil - 2) verilmiştir.
Yengeç Dönencesi
Yalnız I
Ekvator
Oğlak Dönencesi
FEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 3
M
Şekil - 1
12
B) Yalnız II
+ Süre (Saat)
K
Şekil - 2
M
Buna göre,
I. Güneş ışınları öğle vakti, K şehrine daha büyük açı ile düşer.
II. Eşit miktarda Güneş ışığı öğle vakti, M şehrinde daha büyük alanı aydınlatır.
III. M şehrinde yere dik saplanan çubuğun öğle vakti oluşan gölge boyu, K şehrinde yere dik saplanan özdeş çubuğun öğle vak-
ti oluşan gölge boyundan uzundur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
C) I ve II
Şehir
Gündüz
Gece
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
8. Aşağıda K ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları (Şekil - 1) ile şehirlerde aynı gün ölçülen gece ve gündüz sürelerinin kar şılaştırılması (Şekil - 2) verilmiştir. Yengeç Dönencesi Yalnız I Ekvator Oğlak Dönencesi FEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI - 3 M Şekil - 1 12 B) Yalnız II + Süre (Saat) K Şekil - 2 M Buna göre, I. Güneş ışınları öğle vakti, K şehrine daha büyük açı ile düşer. II. Eşit miktarda Güneş ışığı öğle vakti, M şehrinde daha büyük alanı aydınlatır. III. M şehrinde yere dik saplanan çubuğun öğle vakti oluşan gölge boyu, K şehrinde yere dik saplanan özdeş çubuğun öğle vak- ti oluşan gölge boyundan uzundur. verilenlerden hangileri doğrudur? C) I ve II Şehir Gündüz Gece D) I, II ve III
20. Dünya üzerinde genel olarak yaz mevsiminde
gündüz süreleri daha uzunken kış mevsiminde
ise gece süreleri daha uzundur.
Şehir
1
11
|||
Dünya'nın Güneş çevresindeki konumu yukarı-
daki gibiyken I, II ve III numaralı şehirlerdeki gece
ve gündüz süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gündüz süresi
10 saat
13 saat
11 saat
A) Yalnız I
C) I ve II
Bve III
Ekvator
Yukarıda verilen bilgilere göre numaralan-
dırılarak belirtilen şehirlerin hangilerindeki
gece ve gündüz süreleri yanlış yazılmıştır?
B) Yalnız II
D) II ve III
ayincilik www.isemkitap.com
Gece süresi
14 saat
11 saat
13 saat
8
a ya
C) II
ÖĞRENCİ N
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
20. Dünya üzerinde genel olarak yaz mevsiminde gündüz süreleri daha uzunken kış mevsiminde ise gece süreleri daha uzundur. Şehir 1 11 ||| Dünya'nın Güneş çevresindeki konumu yukarı- daki gibiyken I, II ve III numaralı şehirlerdeki gece ve gündüz süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gündüz süresi 10 saat 13 saat 11 saat A) Yalnız I C) I ve II Bve III Ekvator Yukarıda verilen bilgilere göre numaralan- dırılarak belirtilen şehirlerin hangilerindeki gece ve gündüz süreleri yanlış yazılmıştır? B) Yalnız II D) II ve III ayincilik www.isemkitap.com Gece süresi 14 saat 11 saat 13 saat 8 a ya C) II ÖĞRENCİ N
tik
2.
C)
Bir öğrenci, Güneş tutulması sırasında Dünya'nın
uzaydan görünümünü merak ediyor ve bunu zih-
ninde canlandırmaya çalışıyor.
Buna göre, Güneş tutulması sırasında Dün-
ya'nın uzaydan görünümü, öğrencinin zihnin-
den geçen aşağıdaki görsellerden hangisi-
ne benzer?
A)
C)
Martibir
yayınları
B)
D)
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
tik 2. C) Bir öğrenci, Güneş tutulması sırasında Dünya'nın uzaydan görünümünü merak ediyor ve bunu zih- ninde canlandırmaya çalışıyor. Buna göre, Güneş tutulması sırasında Dün- ya'nın uzaydan görünümü, öğrencinin zihnin- den geçen aşağıdaki görsellerden hangisi- ne benzer? A) C) Martibir yayınları B) D) 12
Güneş, temiz bir enerji kaynağı olduğundan son yıllarda güneş panellerinin kullanım oranı artış göstermiştir. Güneş
enerjisinden yararlanmada birim alana düşen Güneş ışığı miktarı, güneş panelinin verimliliği, güneşlenme süresi ve
panelin Güneş'e göre yönü ve konumu etkili olan faktörlerdendir. Güneş panelleri yerleştirilmesi planlanan aynı ya-
rım kürede bulunan üç farklı şehirde yıllık toplam güneş enerjisi ve güneşlenme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Güneşlenme Süresi (Saat/Yıl)
2993
2628
1971
O
Şehirler
K
L
M
Buna göre; K, L ve M şehirlerinin konumları aşağıdaki dünya modellerinin hangisinde gösterildiği gibi ola-
bilir? (Şehirlerin yıllık bulutlanma miktarlarının eşit olduğu düşünülecektir.)
A)
B)
K.
Toplam Güneş Enerjisi (kWh/m²-Yıl)
1460
1314
1120
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
D)
M
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
BOS
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
Güneş, temiz bir enerji kaynağı olduğundan son yıllarda güneş panellerinin kullanım oranı artış göstermiştir. Güneş enerjisinden yararlanmada birim alana düşen Güneş ışığı miktarı, güneş panelinin verimliliği, güneşlenme süresi ve panelin Güneş'e göre yönü ve konumu etkili olan faktörlerdendir. Güneş panelleri yerleştirilmesi planlanan aynı ya- rım kürede bulunan üç farklı şehirde yıllık toplam güneş enerjisi ve güneşlenme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güneşlenme Süresi (Saat/Yıl) 2993 2628 1971 O Şehirler K L M Buna göre; K, L ve M şehirlerinin konumları aşağıdaki dünya modellerinin hangisinde gösterildiği gibi ola- bilir? (Şehirlerin yıllık bulutlanma miktarlarının eşit olduğu düşünülecektir.) A) B) K. Toplam Güneş Enerjisi (kWh/m²-Yıl) 1460 1314 1120 Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi D) M Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi BOS
6. K ve L şehirlerinde ticari araçlarda yaz ve kış aylarında mevsime uygun lastik takma zorunluluğu uygu-
lanmaktadır. Şehirlerin bulunduğu ülkede trafik yasalarının belirlediği ölçülere göre yaz lastiklerinde diş
derinliği en az 3 mm, kış lastiklerinde ise en az 4 mm olmalıdır. Aşağıda K ve L şehirlerinin Dünya üzerindeki
konumları ile 1 ve 2. tekerleklerin lastiklerinin diş derinliği verilmiştir.
3,2 mm
B)
Ocak
1
Ekvator
1. tekerlek
Buna göre K ve L şehirlerinde ocak ve temmuz aylarında kullanılabilecek tekerlekler aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?
K şehri
20
2
1
K
Temmuz
2
1
1
2
L şehri
Ocak
1
1.
2
2
Temmuz
2
2
1
2. tekerlek
1
4,3 mm
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
6. K ve L şehirlerinde ticari araçlarda yaz ve kış aylarında mevsime uygun lastik takma zorunluluğu uygu- lanmaktadır. Şehirlerin bulunduğu ülkede trafik yasalarının belirlediği ölçülere göre yaz lastiklerinde diş derinliği en az 3 mm, kış lastiklerinde ise en az 4 mm olmalıdır. Aşağıda K ve L şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları ile 1 ve 2. tekerleklerin lastiklerinin diş derinliği verilmiştir. 3,2 mm B) Ocak 1 Ekvator 1. tekerlek Buna göre K ve L şehirlerinde ocak ve temmuz aylarında kullanılabilecek tekerlekler aşağıdakile- rin hangisinde doğru verilmiştir? K şehri 20 2 1 K Temmuz 2 1 1 2 L şehri Ocak 1 1. 2 2 Temmuz 2 2 1 2. tekerlek 1 4,3 mm
nk-
nim
em
sa-
op-
'in
et-
en
ZI
ni
13.
Fen bilimleri dersinde Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
konusunda hazırlanan doğru (D) - yanlış (Y) etkin-
liği ve bir öğrencinin cevapları aşağıdaki gibidir.
İFADE
Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yakla-
şık 384 bin km'dir.
Ay'ın atmosferi Dünya'nınki ile aynı
kalınlıktadır.
Ay'da rüzgâr ve yağmur gibi hava
olayları olmadığı için yüzeydeki toz
tabakası bozulmaz
D
Ay yüzeyinde kraterler vardır.
Ay'ın çapı Dünya'nın çapının dört
katıdır.
Y
S
+
D) 5
+
Buna göre, öğrencinin yaptığı doğru işaretle-
me sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
B) 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
nk- nim em sa- op- 'in et- en ZI ni 13. Fen bilimleri dersinde Ay'ın Yapısı ve Özellikleri konusunda hazırlanan doğru (D) - yanlış (Y) etkin- liği ve bir öğrencinin cevapları aşağıdaki gibidir. İFADE Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yakla- şık 384 bin km'dir. Ay'ın atmosferi Dünya'nınki ile aynı kalınlıktadır. Ay'da rüzgâr ve yağmur gibi hava olayları olmadığı için yüzeydeki toz tabakası bozulmaz D Ay yüzeyinde kraterler vardır. Ay'ın çapı Dünya'nın çapının dört katıdır. Y S + D) 5 + Buna göre, öğrencinin yaptığı doğru işaretle- me sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3
12.
Erkan, İbrahim ve Eren görselde verilen renk
toplarla bir oyun oynuyorlar. Oyunda, İbrahim
mavi topla hem Erkan'ın etrafında dolanıyor, hem
kendi etrafında dönüyor. Erkan siyah topla sa-
dece kendi etrafında dönüyor. Eren kırmızı top-
la hem kendi etrafında dönüyor, hem İbrahim'in
etrafında hem de Ibrahim'le birlikte Erkanin et-
rafında dolanıyor. Oyunda Erkan, Ibrahim, Eren
tuttukları toplarla ve yaptıkları hareketlerle bazı
gök cisimlerini ve bu gök cisimlerinin hareketlerini
modellemek istiyorlar.
Buna göre, toplarla gök cisimlerinin eşleştir-
mesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapıl
mıştır?
A Güneş
B Ay
Ay
DDünya
BBS-4
13.
Dünya
Güneş
Dünya
Ay
Ay
Dünya
Güneş
Güneş
Sınav sonu
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
12. Erkan, İbrahim ve Eren görselde verilen renk toplarla bir oyun oynuyorlar. Oyunda, İbrahim mavi topla hem Erkan'ın etrafında dolanıyor, hem kendi etrafında dönüyor. Erkan siyah topla sa- dece kendi etrafında dönüyor. Eren kırmızı top- la hem kendi etrafında dönüyor, hem İbrahim'in etrafında hem de Ibrahim'le birlikte Erkanin et- rafında dolanıyor. Oyunda Erkan, Ibrahim, Eren tuttukları toplarla ve yaptıkları hareketlerle bazı gök cisimlerini ve bu gök cisimlerinin hareketlerini modellemek istiyorlar. Buna göre, toplarla gök cisimlerinin eşleştir- mesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapıl mıştır? A Güneş B Ay Ay DDünya BBS-4 13. Dünya Güneş Dünya Ay Ay Dünya Güneş Güneş Sınav sonu
>
Bir öğrenci aldığı proje görevi için bir ay boyunca Ay'ın her gece aynı saatte görünen şeklini çizelgeye kaydedecektir.
Öğrencinin ilk üç gün gözlerinin çizimi aşağıdaki gibidir.
A) Yalnızl
Pazartesi
Öğrencinin yaptığı çizimlere göre,
1. Üçüncü günden sonra Ay Güneş'ten uzaklaşmaya başlar.
II. Onuncu gün dairenin yarısını siyaha boyaması gerekir.
Çizelgenin son satırında öğrenci şişkin ay evresini çizmelidir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve Il
5. Sınıf
Sali Çarşamba Perşembe
30
Cuma Cumartesi
C) Il ve Ill
Pazar
D) I, II ve II!
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
> Bir öğrenci aldığı proje görevi için bir ay boyunca Ay'ın her gece aynı saatte görünen şeklini çizelgeye kaydedecektir. Öğrencinin ilk üç gün gözlerinin çizimi aşağıdaki gibidir. A) Yalnızl Pazartesi Öğrencinin yaptığı çizimlere göre, 1. Üçüncü günden sonra Ay Güneş'ten uzaklaşmaya başlar. II. Onuncu gün dairenin yarısını siyaha boyaması gerekir. Çizelgenin son satırında öğrenci şişkin ay evresini çizmelidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? B) I ve Il 5. Sınıf Sali Çarşamba Perşembe 30 Cuma Cumartesi C) Il ve Ill Pazar D) I, II ve II!
3. Dora gece gökyüzünde Ay'ı gözlemlerken fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafını çektiği evrede Güneş, Dünya ve Ay'ın konumla-
rını defterine aşağıdaki gibi çiziyor.
Dora ertesi gün okula gittiğinde öğretmenine hem çektiği fotoğrafı hem de çizimini gösteriyor. Öğretmeni Dora'ya çizimi-
nin, çektiği fotoğraftaki Ay evresinden bir hafta sonraki evre olduğunu söylüyor.
Buna göre Dora'nın çektiği fotoğraf aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
3. Dora gece gökyüzünde Ay'ı gözlemlerken fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafını çektiği evrede Güneş, Dünya ve Ay'ın konumla- rını defterine aşağıdaki gibi çiziyor. Dora ertesi gün okula gittiğinde öğretmenine hem çektiği fotoğrafı hem de çizimini gösteriyor. Öğretmeni Dora'ya çizimi- nin, çektiği fotoğraftaki Ay evresinden bir hafta sonraki evre olduğunu söylüyor. Buna göre Dora'nın çektiği fotoğraf aşağıdakilerden hangisidir? A) C) B) D)
4. Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanmaktadır.
Aşağıdaki görselde Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri ve aralarındaki uzaklık ilişkisi gösterilmiştir.
Güneş
150 milyon
kilometre
B) I ve II
Dünya
Buna göre gök cisimlerinin hareketleri sırasında aralarındaki uzaklıklar ile ilgili,
1. Ay'ın Güneş'e olan uzaklığı, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından daima fazladır
11. Ay'ın Güneş'e olan uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından daima fazladır
. Ay'ın, Dünya ve Güneş'e olan uzaklığı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
C) II ve III
380 bin
kilometre
Ay
D) I, II ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
4. Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanmaktadır. Aşağıdaki görselde Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri ve aralarındaki uzaklık ilişkisi gösterilmiştir. Güneş 150 milyon kilometre B) I ve II Dünya Buna göre gök cisimlerinin hareketleri sırasında aralarındaki uzaklıklar ile ilgili, 1. Ay'ın Güneş'e olan uzaklığı, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından daima fazladır 11. Ay'ın Güneş'e olan uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından daima fazladır . Ay'ın, Dünya ve Güneş'e olan uzaklığı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız i C) II ve III 380 bin kilometre Ay D) I, II ve Ill
3. Ay In, Güneş ve Dunya ya gore gokyüzündeki konumu ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.
Ay'ın gökyüzünde yapığı 3 çeşit hareket vardır:
1. hareket Kendi etrafında dönme hareketi
2. hareket - Dünya etrafında dolanma hareketi
3. hareket → Güneş etrafında dolanma hareketi
10
Ay'ın gökyüzündeki hareketlerinin 1 tam turunu tamamlama süresi için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğ-
rudur?
A) Süre
1. 2. 3.
→→Hareket
B) Süre
1. 2. 3.
→ Hareket
C) Süre
1. 2. 3.
→Hareket
D) Süre
1. 2. 3.
Hareket
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
3. Ay In, Güneş ve Dunya ya gore gokyüzündeki konumu ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir. Ay'ın gökyüzünde yapığı 3 çeşit hareket vardır: 1. hareket Kendi etrafında dönme hareketi 2. hareket - Dünya etrafında dolanma hareketi 3. hareket → Güneş etrafında dolanma hareketi 10 Ay'ın gökyüzündeki hareketlerinin 1 tam turunu tamamlama süresi için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğ- rudur? A) Süre 1. 2. 3. →→Hareket B) Süre 1. 2. 3. → Hareket C) Süre 1. 2. 3. →Hareket D) Süre 1. 2. 3. Hareket
1. Aşağıda ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ve eksen eğikliğinin açısı ve yeri hangi model üzerinde doğ-
ru gösterilmiştir?
A)
Ekvator
düzlemi
Dolanma
düzlemi
23°27
Eksen
eğikliği
B)
Ekvator
düzlemi.
Dolanma
düzlemi
23°27
Eksen
eğikliği
C)
Ekvator
düzlemi
Dolanma
düzlemi
23 27
Eksen
eğikliği
D)
Ekvator
düzlemi
Dolanma
düzlemi
23°27
Eksen
eğikliği
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
1. Aşağıda ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ve eksen eğikliğinin açısı ve yeri hangi model üzerinde doğ- ru gösterilmiştir? A) Ekvator düzlemi Dolanma düzlemi 23°27 Eksen eğikliği B) Ekvator düzlemi. Dolanma düzlemi 23°27 Eksen eğikliği C) Ekvator düzlemi Dolanma düzlemi 23 27 Eksen eğikliği D) Ekvator düzlemi Dolanma düzlemi 23°27 Eksen eğikliği
13. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre iki farklı konumu verilmiştir.
I. Konum
Güneş
Ay
Dünya
II. Konum
Güneş
Dünya
Ay
Bu konumlarda meydana gelebilecek olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş, Dünya ve Ay'ın I. konuma geldiği her durumda Güneş tutulması meydana gelir.
B) II. konumda Ay dolunay evresindedir.
C) 1. konumda meydana gelen tutulma dünyanın her yerinde aynı anda gözlemlenemez.
D) I. konumda Ay yeni ay evresindedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
13. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre iki farklı konumu verilmiştir. I. Konum Güneş Ay Dünya II. Konum Güneş Dünya Ay Bu konumlarda meydana gelebilecek olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, Dünya ve Ay'ın I. konuma geldiği her durumda Güneş tutulması meydana gelir. B) II. konumda Ay dolunay evresindedir. C) 1. konumda meydana gelen tutulma dünyanın her yerinde aynı anda gözlemlenemez. D) I. konumda Ay yeni ay evresindedir.