Güneş Sistemi ve Ötesi Soruları

er" konusunu öğre-
Oluşum Nedenleri"
devlerini karşılaş-
gikliği
da dolanımı
ir bölgenin
mi
Mevsimlerin Oluşumu
Alp
kları ödevle-
i seçenekler-
Alp
2
2
nu ile ilgili
D Y
duran
n ala-
ektir.
kaç
3
3.
TEST
2
DÜNYA YALPALIYOR!
"Dünya, kendi etrafinda batıdan doğuya doğru
olan hareketini 23 saat 56 dakika 4,04 saniyede
tamamlar. Bu süre sonucunda gece-gündüz
meydana gelir. Dünya, Güneş etrafındaki hareke-
tini ise 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45,51 sani-
yede tamamlar. Bu süre zarfında Dünya eliptik
düzlemi ile yaptığı 23°27'lik açıya bağlı olarak yıl
içinde Güneş ışınlarını farklı açılarla alır. Bunun
sonucunda mevsimler meydana gelir. Bunun
yanında Dünya'nın daha uzun periyotla gerçek-
leştirdiği (25.800 26.000 yıl), "yalpalama hare-
keti" olarak düşünebileceğimiz "presesyon" adı
verilen bir diğer hareketi vardır. Dünya'nın yalpa-
laması ise tam bir küre olmamasından kaynakla-
nir. Dünya'nın bu az bilinen üçüncü hareketinin
de, tıpkı diğer iki hareketinde olduğu gibi bazı
sonuçları olacaktır. Bu hareketin sonucunda
günöte ve günberi noktalarında yarım kürelerin
konumu değişir. Bu durumda mevsimlerde
değişme yaşanır. Günümüzde günberi 3 Ocak,
günöte ise 4 Temmuz tarihinde gerçekleşir. Gün-
beri durumunda Dünya'nın Kuzey yarım küresi
kış mevsimini yaşarken, Güney yarım küresi ise
yaz mevsimini yaşamaktadır. Günöte duru-
munda ise durum tam tersidir. Bundan yaklaşık
13.000 yıl sonra ise, Dünya'nın eksen eğikliği
günümüzün tam tersi yönde olacağından, Kuzey
yarım küre günberi durumunda yaz, günöte
durumunda ise kış mevsimini yaşayacaktır. Başka
bir deyişle; Aralık, Ocak ve Şubat ayları güney
sahillerimizin turist akınına uğradığı aylar duru-
muna gelecek diyebiliriz."
Kaynak:https://evrimagaci.org
Dünya'nın hareketleri ve mevsimlerin oluşumu ile
ilgili araştırma yapan Poyraz, yukarıda verilen dergi
yazısına rastlıyor.
Bu yazıya göre Poyraz, seçeneklerde verilen
yorumlardan hangisini yapabilir?
A) Dünya sadece kendi ekseni etrafında dönme ve
Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.
B) Dünya'nın yaptığı yalpalama hareketi ile eksen
eğikliğinin yönü belirli bir zaman sonra tersine
dönecektir.
C) Dünya, günümüzde günberiyi 4 Temmuz, günö-
teyi ise 3 Ocak tarihinde yaşamaktadır.
D) Eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşumu üze-
rinde bir etkisi yoktur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
er" konusunu öğre- Oluşum Nedenleri" devlerini karşılaş- gikliği da dolanımı ir bölgenin mi Mevsimlerin Oluşumu Alp kları ödevle- i seçenekler- Alp 2 2 nu ile ilgili D Y duran n ala- ektir. kaç 3 3. TEST 2 DÜNYA YALPALIYOR! "Dünya, kendi etrafinda batıdan doğuya doğru olan hareketini 23 saat 56 dakika 4,04 saniyede tamamlar. Bu süre sonucunda gece-gündüz meydana gelir. Dünya, Güneş etrafındaki hareke- tini ise 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45,51 sani- yede tamamlar. Bu süre zarfında Dünya eliptik düzlemi ile yaptığı 23°27'lik açıya bağlı olarak yıl içinde Güneş ışınlarını farklı açılarla alır. Bunun sonucunda mevsimler meydana gelir. Bunun yanında Dünya'nın daha uzun periyotla gerçek- leştirdiği (25.800 26.000 yıl), "yalpalama hare- keti" olarak düşünebileceğimiz "presesyon" adı verilen bir diğer hareketi vardır. Dünya'nın yalpa- laması ise tam bir küre olmamasından kaynakla- nir. Dünya'nın bu az bilinen üçüncü hareketinin de, tıpkı diğer iki hareketinde olduğu gibi bazı sonuçları olacaktır. Bu hareketin sonucunda günöte ve günberi noktalarında yarım kürelerin konumu değişir. Bu durumda mevsimlerde değişme yaşanır. Günümüzde günberi 3 Ocak, günöte ise 4 Temmuz tarihinde gerçekleşir. Gün- beri durumunda Dünya'nın Kuzey yarım küresi kış mevsimini yaşarken, Güney yarım küresi ise yaz mevsimini yaşamaktadır. Günöte duru- munda ise durum tam tersidir. Bundan yaklaşık 13.000 yıl sonra ise, Dünya'nın eksen eğikliği günümüzün tam tersi yönde olacağından, Kuzey yarım küre günberi durumunda yaz, günöte durumunda ise kış mevsimini yaşayacaktır. Başka bir deyişle; Aralık, Ocak ve Şubat ayları güney sahillerimizin turist akınına uğradığı aylar duru- muna gelecek diyebiliriz." Kaynak:https://evrimagaci.org Dünya'nın hareketleri ve mevsimlerin oluşumu ile ilgili araştırma yapan Poyraz, yukarıda verilen dergi yazısına rastlıyor. Bu yazıya göre Poyraz, seçeneklerde verilen yorumlardan hangisini yapabilir? A) Dünya sadece kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. B) Dünya'nın yaptığı yalpalama hareketi ile eksen eğikliğinin yönü belirli bir zaman sonra tersine dönecektir. C) Dünya, günümüzde günberiyi 4 Temmuz, günö- teyi ise 3 Ocak tarihinde yaşamaktadır. D) Eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşumu üze- rinde bir etkisi yoktur.
KAZANIMLAR
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
1. Aynı sınıftaki öğrenciler Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımına ait konumların modellerini yapacaklardır.
Zeynep ve Dila Ekinoks tarihlerine, Ada ise Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşanmaya başladığı tarihe ait model-
leme yapmışlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin modellemelerinden birisi değildir?
AJ
Kurmay
DENEME 1
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
KAZANIMLAR 8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1. Aynı sınıftaki öğrenciler Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımına ait konumların modellerini yapacaklardır. Zeynep ve Dila Ekinoks tarihlerine, Ada ise Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşanmaya başladığı tarihe ait model- leme yapmışlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin modellemelerinden birisi değildir? AJ Kurmay DENEME 1 D)
alacağı bir
zin şeklini
nlük ya-
rma sü-
im şen-
meni-
Lanyaan solsay zamında a
insanlar tarafından ve gere vaktinde yaşayan in
yaşayon
9624 Gözlemlenebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları nast olmalidir? Cour
bir
Ay tutulması
Güneş tutulması
e. Gerçekleştiğinde ortalama ne kadar süre gözlemlenebilir?
Güneş tutulması
Ay tutulması
3. Güneş tutulmasında güneş ışınları neden Dünya'mıza ulaşamaz? Ay tutulmasında Ay neden g
neş ışınlarını alamaz?
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
alacağı bir zin şeklini nlük ya- rma sü- im şen- meni- Lanyaan solsay zamında a insanlar tarafından ve gere vaktinde yaşayan in yaşayon 9624 Gözlemlenebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları nast olmalidir? Cour bir Ay tutulması Güneş tutulması e. Gerçekleştiğinde ortalama ne kadar süre gözlemlenebilir? Güneş tutulması Ay tutulması 3. Güneş tutulmasında güneş ışınları neden Dünya'mıza ulaşamaz? Ay tutulmasında Ay neden g neş ışınlarını alamaz?
Çalışma Zamanı 2
1. Güneş ve Ay tutulması modellerinin üzerinde b
Güneş, Dünya ya da Ay olarak altlarına yazınız.
Güneş tutulması
O
O
O
or
2. Aşağıdaki soruları Güneş tutulması ve Ay tutulm
a. Ay'ın hangi evresinde görülür?
Güneş tutulması
b. Yılda ortalama olarak kaç defa görülür?
Güneş tutulması
c. Neden her ay gözlemlenmez?
Güne
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
Çalışma Zamanı 2 1. Güneş ve Ay tutulması modellerinin üzerinde b Güneş, Dünya ya da Ay olarak altlarına yazınız. Güneş tutulması O O O or 2. Aşağıdaki soruları Güneş tutulması ve Ay tutulm a. Ay'ın hangi evresinde görülür? Güneş tutulması b. Yılda ortalama olarak kaç defa görülür? Güneş tutulması c. Neden her ay gözlemlenmez? Güne
6. Gok cisimlerini olduğundan çok daha küçük gö-
rürüz. Bunun sebebi uzaktaki nesnelerin gerçek
boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanması-
dır. Bir gözlemci gözlediği cisme ne kadar uzak
ise cismi o kadar küçük görür.
İki gök cisminin gerçek büyüklükleri ile ilgili çizi-
len grafik aşağıda verilmiştir.
Büyüklük
1
1. gök cisminin Dünya'ya olan uzaklığını II.
gök cisminden daha fazla olduğu bilindiğine
göre gök cisimlerinin Dünya'dan gözüken bü-
yüklükleri ile ilgili,
1. gök cismi
1
11
|||
Gök Cisimleri
A ve II.
C) II ve III.
II gök cismi
çizilen görsellerden hangisi doğru olabilir?
B) I ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
6. Gok cisimlerini olduğundan çok daha küçük gö- rürüz. Bunun sebebi uzaktaki nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanması- dır. Bir gözlemci gözlediği cisme ne kadar uzak ise cismi o kadar küçük görür. İki gök cisminin gerçek büyüklükleri ile ilgili çizi- len grafik aşağıda verilmiştir. Büyüklük 1 1. gök cisminin Dünya'ya olan uzaklığını II. gök cisminden daha fazla olduğu bilindiğine göre gök cisimlerinin Dünya'dan gözüken bü- yüklükleri ile ilgili, 1. gök cismi 1 11 ||| Gök Cisimleri A ve II. C) II ve III. II gök cismi çizilen görsellerden hangisi doğru olabilir? B) I ve III. D) I, II ve III.
1
ÜNİTE
Orta
TEST
1-
Orta
GAZETE
Uzay Araştırmaları-1
Gökbilimciler, Dünya'nın Güneş Sistemi'ne en yakın yıldızlardan birinin
yörüngesinde yeni bir gezegen keşfetti. Bulunan yeni gezegene "Bernard
Yıldızı" adı verildi. Bu gezegenin kütlesinin Dünya'nınkinden 3.2 kat büyük
olduğu ve Dünya'dan yaklaşık 6 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.
Gazetede yer alan haberde yeni gezegen hangi uzay aracı sayesinde bulunmuş olabilir?
Uzay Sondası
B) Uzay Roketi
uydu
D) Uzay Teleskobu
Ke
Ro
. Bir
Di
Bilim
Buna
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
1 ÜNİTE Orta TEST 1- Orta GAZETE Uzay Araştırmaları-1 Gökbilimciler, Dünya'nın Güneş Sistemi'ne en yakın yıldızlardan birinin yörüngesinde yeni bir gezegen keşfetti. Bulunan yeni gezegene "Bernard Yıldızı" adı verildi. Bu gezegenin kütlesinin Dünya'nınkinden 3.2 kat büyük olduğu ve Dünya'dan yaklaşık 6 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Gazetede yer alan haberde yeni gezegen hangi uzay aracı sayesinde bulunmuş olabilir? Uzay Sondası B) Uzay Roketi uydu D) Uzay Teleskobu Ke Ro . Bir Di Bilim Buna C)
vrama Soruları)
5. Uzay teknolojisi, başta uzay araçları olmak üzere birçok
alanda yeni ürünler üretilmesine imkân sağlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uzay teknolojisi
sayesinde geliştirilen bir ürün değildir?
A) Dijital termometre
B) Plastik ip
C) Güneş panelleri
D) Dondurarak besin saklama
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
vrama Soruları) 5. Uzay teknolojisi, başta uzay araçları olmak üzere birçok alanda yeni ürünler üretilmesine imkân sağlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uzay teknolojisi sayesinde geliştirilen bir ürün değildir? A) Dijital termometre B) Plastik ip C) Güneş panelleri D) Dondurarak besin saklama
yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (21 Haziran, gündüz
21 Aralık, oğlak dönencesi, yengeç dönencesi, kış, ekvatora,
gece, ilkbahar, sonbahar)
1. 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de Güneş ışınlarının
dik geldiği enleme
denir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (21 Haziran, gündüz 21 Aralık, oğlak dönencesi, yengeç dönencesi, kış, ekvatora, gece, ilkbahar, sonbahar) 1. 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de Güneş ışınlarının dik geldiği enleme denir.
6. Şekilde Güneş sistemine ait bir model verilmiştir.
N
T
11
Model üzerinde numaralanmış yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
111
IV
A) Karasal gezegenier Gazsal gezegenier Mars
Meteor kuşağı
lç gezegenler
Jüpiter
Asteroit kuşağı
B) Dış gezegenler
Diş gezegenler
Mars
Meteor kuşağ
C) Iç gezegenler
D) Karasal gezegenler Gazsal gezegenler Jüpiter Asteroit kuşağ
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
6. Şekilde Güneş sistemine ait bir model verilmiştir. N T 11 Model üzerinde numaralanmış yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 111 IV A) Karasal gezegenier Gazsal gezegenier Mars Meteor kuşağı lç gezegenler Jüpiter Asteroit kuşağı B) Dış gezegenler Diş gezegenler Mars Meteor kuşağ C) Iç gezegenler D) Karasal gezegenler Gazsal gezegenler Jüpiter Asteroit kuşağ
emen
sorular
Ülkemizin ilk yapay uydusu 1994 yılında
uzaya fırlatılmıştır.
-isem yayıncılık
Buna göre ülkemizin yapay uyduları ile
ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
HOUBOKNICKS
A) Dünya yörüngesinde görev süresi dol-
muş olanları vardır.
A
10.
Aktif olarak görev yapmakta olan 7 uydu
bulunmaktadır.
C) Kaçak yapıların tespiti için araştırmalar
yapabilir.
D) Ülkemizdeki uzay üslerinden uzaya
gönderilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
emen sorular Ülkemizin ilk yapay uydusu 1994 yılında uzaya fırlatılmıştır. -isem yayıncılık Buna göre ülkemizin yapay uyduları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? HOUBOKNICKS A) Dünya yörüngesinde görev süresi dol- muş olanları vardır. A 10. Aktif olarak görev yapmakta olan 7 uydu bulunmaktadır. C) Kaçak yapıların tespiti için araştırmalar yapabilir. D) Ülkemizdeki uzay üslerinden uzaya gönderilmiştir.
ITKINLIK-1
No: UNITE 1-2
Mert, uzay araçları ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda bazı bilgilere ulaşıyor ve elde
ettiği bilgileri küçük kâğıt parçalarına not alıyor. Ancak yaptığı çalışmaları not aldığı kâ-
ğıtları elinden düşürerek karıştırıyor. Sizce Mert, uzay araçlarını ve ilgili açıklamalarını
nasıl eşleştirmelidir?
1.) Uzay teleskobu
2.) Uzay sondasi
3.
5.
Uzay roketi
Uzay mekiği
Uzay istasyonu
a.
Dünya ile uzay
istasyonu arasında
astronotların gidip
gelmesini sağlayan
uzay araçlarıdır.
d.
(b.)
içinde astronotların
deneysel çalışmalar
yapabileceği laboratuvar
bulunan, Dünya'nın
yörüngesine yerleşmiş
uzay araçlarıdır.
Uzaya, uzay aracı ve
yapay uydu göndermek
amacıyla kullanılır.
e.
C.
Yeryüzündeki
teleskoplara oranla
daha uzak mesafeleri
görmemizi sağlayan ve
uzay boşluğunda belli
yörüngelere
yerleştirilmiş insansız
uzay araçlarıdır.
İçinde astronot bulunmayan,
derin uzay araştırmaları
yapmak amacıyla uzayın
derinliklerine ya da gök
cisimlerine gönderilen uzay
araçlarıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
ITKINLIK-1 No: UNITE 1-2 Mert, uzay araçları ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda bazı bilgilere ulaşıyor ve elde ettiği bilgileri küçük kâğıt parçalarına not alıyor. Ancak yaptığı çalışmaları not aldığı kâ- ğıtları elinden düşürerek karıştırıyor. Sizce Mert, uzay araçlarını ve ilgili açıklamalarını nasıl eşleştirmelidir? 1.) Uzay teleskobu 2.) Uzay sondasi 3. 5. Uzay roketi Uzay mekiği Uzay istasyonu a. Dünya ile uzay istasyonu arasında astronotların gidip gelmesini sağlayan uzay araçlarıdır. d. (b.) içinde astronotların deneysel çalışmalar yapabileceği laboratuvar bulunan, Dünya'nın yörüngesine yerleşmiş uzay araçlarıdır. Uzaya, uzay aracı ve yapay uydu göndermek amacıyla kullanılır. e. C. Yeryüzündeki teleskoplara oranla daha uzak mesafeleri görmemizi sağlayan ve uzay boşluğunda belli yörüngelere yerleştirilmiş insansız uzay araçlarıdır. İçinde astronot bulunmayan, derin uzay araştırmaları yapmak amacıyla uzayın derinliklerine ya da gök cisimlerine gönderilen uzay araçlarıdır.
0
D
Apadidaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın-
da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir.
ANIU
Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kal-
masina,
1. Ay'ın şeklinin küresel olması
II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması
III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması
durumlarından hangileri sebep gösterilebilir?
A) Yalnız 1 B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
0 D Apadidaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. ANIU Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kal- masina, 1. Ay'ın şeklinin küresel olması II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilebilir? A) Yalnız 1 B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
6. Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır.
Sevda uzay araştırmaları sonucu üretilen bazı araç gereçleri belirleyerek bir poster hazırlamıştır.
Pusula
2000
Alüminyum folyo
Cam bardak
Streç film
20
Teflon
7:58
C) 70
Dijital saat
Düny
Uzay,
olduğu d
bulunman
Gök cismi;
Diş teli
Diş fırçası
Sevda hazırlamış olduğu bu posterde uzay teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen her malzeme için 10 puan alacaktır.
Buna göre Sevda bu poster ödevinden kaç puan alır?
A) 50
B) 60
UDON...
Gök cisimler
D) 80
7. Sinif Fen Bilimleri Caligna
Aşağıc
1.
2.
3.
4.
7.Sinif Fen B
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
6. Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Sevda uzay araştırmaları sonucu üretilen bazı araç gereçleri belirleyerek bir poster hazırlamıştır. Pusula 2000 Alüminyum folyo Cam bardak Streç film 20 Teflon 7:58 C) 70 Dijital saat Düny Uzay, olduğu d bulunman Gök cismi; Diş teli Diş fırçası Sevda hazırlamış olduğu bu posterde uzay teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen her malzeme için 10 puan alacaktır. Buna göre Sevda bu poster ödevinden kaç puan alır? A) 50 B) 60 UDON... Gök cisimler D) 80 7. Sinif Fen Bilimleri Caligna Aşağıc 1. 2. 3. 4. 7.Sinif Fen B
9.
Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaştırmak ve uzay araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla insan
eliyle yapılmış uydulara "yapay uydu" adı verilir.
Yaptıkları uyduları uzaya kendisi fırlatabilen bazı ülkeler ve ilk uydularını fırlatma tarihleri aşağıdaki tab-
lolarda verilmiştir:
Ülke
ABD
Çin
Fransa
İran
A) Yalnız I
İlk Uydu Fırlatma Tarihi
1 Şubat 1958
24 Nisan 1970
26 Kasım 1965
2 Şubat 2009
Ülke
Japonya
Kuzey Kore
SSCB (Rusya)
İngiltere
Buna göre verilen bilgiler dikkate alınırsa;
1. ABD, SSCB (Rusya)'ye göre daha sonra uzaya uydu göndermesine rağmen uzayda en fazla uyduya
sahip ülkedir.
19
II. Japonya, Çin'e göre uydusunu daha önce fırlatmıştır. Bu yüzden Çin, uydusunu fırlatırken Japonya'dan
teknik destek almıştır.
III. Türkiye'nin bu tabloda olmamasının sebebi, yaptığı uyduları kendisinin fırlatma kapasitesine erişeme-
mesidir.
yorumlarından hangilerine ulaşamayız?
B) I ve II
İlk Uydu Fırlatma Tarihi
11 Şubat 1970
12 Aralık 2012
4 Ekim 1957
28 Ekim 1971
C) II ve III
D) I, II ve III
OZEL MASTER SORUSU
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
9. Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaştırmak ve uzay araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla insan eliyle yapılmış uydulara "yapay uydu" adı verilir. Yaptıkları uyduları uzaya kendisi fırlatabilen bazı ülkeler ve ilk uydularını fırlatma tarihleri aşağıdaki tab- lolarda verilmiştir: Ülke ABD Çin Fransa İran A) Yalnız I İlk Uydu Fırlatma Tarihi 1 Şubat 1958 24 Nisan 1970 26 Kasım 1965 2 Şubat 2009 Ülke Japonya Kuzey Kore SSCB (Rusya) İngiltere Buna göre verilen bilgiler dikkate alınırsa; 1. ABD, SSCB (Rusya)'ye göre daha sonra uzaya uydu göndermesine rağmen uzayda en fazla uyduya sahip ülkedir. 19 II. Japonya, Çin'e göre uydusunu daha önce fırlatmıştır. Bu yüzden Çin, uydusunu fırlatırken Japonya'dan teknik destek almıştır. III. Türkiye'nin bu tabloda olmamasının sebebi, yaptığı uyduları kendisinin fırlatma kapasitesine erişeme- mesidir. yorumlarından hangilerine ulaşamayız? B) I ve II İlk Uydu Fırlatma Tarihi 11 Şubat 1970 12 Aralık 2012 4 Ekim 1957 28 Ekim 1971 C) II ve III D) I, II ve III OZEL MASTER SORUSU
SAYISAL
FEN BİLİMLERİ
Bir gök cisminin üzerinde canlı yaşamın oluşabilmesi ve devam edebilmesi için bazı ihtiyaçlara gerek
duyulur. Oksijen, su, besin, uygun sıcaklık bunlardan bazılarıdır.
Aşağıda Ay'ın bazı özelliklerinin yer aldığı bir tablo verilmiştir.
Gök cismi
Su
Oksijen
Ortalama Sıcaklık
Besin
2
Ay
Var (Kati)
Yok
-24°C
Yok
Buna göre bir canlının Ay'da yaşaması için aşağıdaki önerilerden hangisinin yapılması uygun
değildir?
A) Ay'daki ortalama sıcaklık değerinin yükseltilmesi için bazı çalışmalar yapılabilir.
B) Ay'daki oksijen yetersizliğinin önüne geçebilmek için ortama oksijen verebilen canlılar eklenebilir.
C) Ay'da atmosfer olayları oluşturabilecek yapay ortamlar oluşturulabilir.
D) Ay ortamına dışarıdan hazır besin takviyesi yapılması yeterlidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
SAYISAL FEN BİLİMLERİ Bir gök cisminin üzerinde canlı yaşamın oluşabilmesi ve devam edebilmesi için bazı ihtiyaçlara gerek duyulur. Oksijen, su, besin, uygun sıcaklık bunlardan bazılarıdır. Aşağıda Ay'ın bazı özelliklerinin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Gök cismi Su Oksijen Ortalama Sıcaklık Besin 2 Ay Var (Kati) Yok -24°C Yok Buna göre bir canlının Ay'da yaşaması için aşağıdaki önerilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) Ay'daki ortalama sıcaklık değerinin yükseltilmesi için bazı çalışmalar yapılabilir. B) Ay'daki oksijen yetersizliğinin önüne geçebilmek için ortama oksijen verebilen canlılar eklenebilir. C) Ay'da atmosfer olayları oluşturabilecek yapay ortamlar oluşturulabilir. D) Ay ortamına dışarıdan hazır besin takviyesi yapılması yeterlidir.
laştırmak,
amacıyla
de yapay
sayıla-
Antenler
Dünyayı
görüntülemek
için kullanılan
optik cihaz
Sıkıştırılmış gaz
tanki
→Geri dönüş roketi
Valentina Tereshkova, 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın oldu.
Üç günlük görevi için fırlatma koltuğuna bağlanan Tereshkova, 7,5
metre genişliğindeki basınçlı Vostok-6 kabininin içine girdi ve bir R-7
güçlendirici roket tarafından yörüngeye taşındı.
Tereshkova'nın SK-2 uzay giysisi, Yuri Gagarin tarafından giyi-
len SK-1'e benziyordu ancak kadınlar için bu uzay giysisi değiştirildi.
Tereshkova, 48 tur Dünya yörüngesinde dolaştıktan sonra Dünya
atmosferine tekrar girdi ve düşmekte olan uzay aracından fırlayarak
kendi paraşütü ile aşağıya indi.
Vostok uzay aracı ile ilgili verilen bilgiler ve görsel dikkate alınırsa aşağıdaki hangi sorunun ce-
vabı verilebilir?
A) Vostok uzay aracı üzerinde yer alan geri dönüş roketi nasıl çalışmaktadır?
B) Valentina Tereshkova, Vostok ile yaptığı uzay macerasında hangi gözlem notlarını almıştır?
C) SK-2 uzay giysisi, SK-1 uzay giysisine göre daha mı dayanıklıdır?
D) Vostok uzay aracının yörüngeye taşınması için hangi uzay aracı yardımcı olmuştur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi ve Ötesi
laştırmak, amacıyla de yapay sayıla- Antenler Dünyayı görüntülemek için kullanılan optik cihaz Sıkıştırılmış gaz tanki →Geri dönüş roketi Valentina Tereshkova, 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın oldu. Üç günlük görevi için fırlatma koltuğuna bağlanan Tereshkova, 7,5 metre genişliğindeki basınçlı Vostok-6 kabininin içine girdi ve bir R-7 güçlendirici roket tarafından yörüngeye taşındı. Tereshkova'nın SK-2 uzay giysisi, Yuri Gagarin tarafından giyi- len SK-1'e benziyordu ancak kadınlar için bu uzay giysisi değiştirildi. Tereshkova, 48 tur Dünya yörüngesinde dolaştıktan sonra Dünya atmosferine tekrar girdi ve düşmekte olan uzay aracından fırlayarak kendi paraşütü ile aşağıya indi. Vostok uzay aracı ile ilgili verilen bilgiler ve görsel dikkate alınırsa aşağıdaki hangi sorunun ce- vabı verilebilir? A) Vostok uzay aracı üzerinde yer alan geri dönüş roketi nasıl çalışmaktadır? B) Valentina Tereshkova, Vostok ile yaptığı uzay macerasında hangi gözlem notlarını almıştır? C) SK-2 uzay giysisi, SK-1 uzay giysisine göre daha mı dayanıklıdır? D) Vostok uzay aracının yörüngeye taşınması için hangi uzay aracı yardımcı olmuştur?