Güneş ve Ay Tutulmaları Soruları

X
FEN BİLİMLERİ
20
DENEME 16
oplisleg snal is
Sodyum ve klor elementlerinin bir
FEN BİLİMLERİ
11. Atom modelini Güneş sistemine benzeten bir bilim insanı ile ilgili;
ilk kez proton kavramını kullanmıştır.
11. İlk kez çekirdek kavramını kullanmıştır.
III. Elektronun çekirdek çevresinde hareket ettiğini ilk kez öne sürmüştür.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
sorulacak
DENEME 14
DENEME 15
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
X FEN BİLİMLERİ 20 DENEME 16 oplisleg snal is Sodyum ve klor elementlerinin bir FEN BİLİMLERİ 11. Atom modelini Güneş sistemine benzeten bir bilim insanı ile ilgili; ilk kez proton kavramını kullanmıştır. 11. İlk kez çekirdek kavramını kullanmıştır. III. Elektronun çekirdek çevresinde hareket ettiğini ilk kez öne sürmüştür. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III sorulacak DENEME 14 DENEME 15
73,45
x 10
0000
4945
19450
Yunus ile Fatih'ten bu
Doğru başlık altına yazı-
Damla evlerinin tavan arasına kaçan kedileri Sarman'ı bulmak için peşinden gitmiştir. Sarman oradan oraya
hareket ederken eski gazetelerin olduğu bir koliyi yıkmıştır. Damla gazeteleri düzeltirken 11 Ağustos 1999 ta
rihli gazetedeki makaleye gözü takılır. Makalede; "insanların koruyucu gözlükler alarak gökyüzüne doğru bak
tığı, gündüz vakti bir anlığına her yerin kapkaranlık olduğu yazmaktadır.
Damla'nın okuduğu makalede 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
Ay Dünya'nın gölgesinde kalmıştır.
Ayeni ay evresindendir.
Dünya
Güneş
ve Ay'in arasinda girmiştir.
Her ay düzenli gerçekleşen bir olaydır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
73,45 x 10 0000 4945 19450 Yunus ile Fatih'ten bu Doğru başlık altına yazı- Damla evlerinin tavan arasına kaçan kedileri Sarman'ı bulmak için peşinden gitmiştir. Sarman oradan oraya hareket ederken eski gazetelerin olduğu bir koliyi yıkmıştır. Damla gazeteleri düzeltirken 11 Ağustos 1999 ta rihli gazetedeki makaleye gözü takılır. Makalede; "insanların koruyucu gözlükler alarak gökyüzüne doğru bak tığı, gündüz vakti bir anlığına her yerin kapkaranlık olduğu yazmaktadır. Damla'nın okuduğu makalede 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? Ay Dünya'nın gölgesinde kalmıştır. Ayeni ay evresindendir. Dünya Güneş ve Ay'in arasinda girmiştir. Her ay düzenli gerçekleşen bir olaydır.
7. Strafor top, rulo, pinpon topu, el feneri, tel ve kitaplar kullanılarak 1. düzenek oluşturuluyor. Daha sonra tel, saat
yönünün tersi yönünde döndürülerek 2. düzenek oluşturuluyor.
Tel
Pinpon
Topu
Strafor
Top
Rulo
1. düzenek
Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. düzenek Güneş tutulmasını, 2. düzenek Ay tutulmasını temsil etmektedir.
B) 1. düzenekte Ay yeni ay, 2. düzenekte Ay dolunay evresindedir.
2 düzenekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa tutulma strafor topun ışık almayan kısmında göz-
Temlenecektir.
D) 1. düzenekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa el fenerinin ışığı, strafor topun hiçbir yerinden
görünmez.
2. düzenek
k
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
7. Strafor top, rulo, pinpon topu, el feneri, tel ve kitaplar kullanılarak 1. düzenek oluşturuluyor. Daha sonra tel, saat yönünün tersi yönünde döndürülerek 2. düzenek oluşturuluyor. Tel Pinpon Topu Strafor Top Rulo 1. düzenek Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. düzenek Güneş tutulmasını, 2. düzenek Ay tutulmasını temsil etmektedir. B) 1. düzenekte Ay yeni ay, 2. düzenekte Ay dolunay evresindedir. 2 düzenekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa tutulma strafor topun ışık almayan kısmında göz- Temlenecektir. D) 1. düzenekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa el fenerinin ışığı, strafor topun hiçbir yerinden görünmez. 2. düzenek k
2. Aşağıda, TÜRKSAT 1A uydusu hakkında bilgiler verilmiştir.
Türkiye'nin ilk haberleşme ve iletişim uydusu olan 1A,
1994 yılında uzaya fırlatıldı. Fakat uydumuz uzaydaki ye-
rini alamadı.
TURKSAT 1A, 24 Ocak 1994'te saat 23.37'de uzaya fır-
latildi. Ancak rokette meydana gelen bir arıza nedeniy-
le, firlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra havada patla-
yıp okyanusa düştü.
TÜRKSAT 1A, 1.743 kg kütleye sahipti.
BBA
Yukanda verilen bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkiye, uzay araştırmalarına 1994 yılında başladı.
BATürkiye'nin günümüzde görev yapmayan tek uydusu TÜRKSAT 1A'dır.
Uydular, sadece haberleşme ve iletişim alanında kullanılır.
Uyduların fırlatılmasında roketlerden faydalanılır.
Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3
22
den
his uxo sheriab BN
nia3
mindel.
2
inquio sbelieb (
&- (210) www.ozdebir.org
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
2. Aşağıda, TÜRKSAT 1A uydusu hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye'nin ilk haberleşme ve iletişim uydusu olan 1A, 1994 yılında uzaya fırlatıldı. Fakat uydumuz uzaydaki ye- rini alamadı. TURKSAT 1A, 24 Ocak 1994'te saat 23.37'de uzaya fır- latildi. Ancak rokette meydana gelen bir arıza nedeniy- le, firlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra havada patla- yıp okyanusa düştü. TÜRKSAT 1A, 1.743 kg kütleye sahipti. BBA Yukanda verilen bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye, uzay araştırmalarına 1994 yılında başladı. BATürkiye'nin günümüzde görev yapmayan tek uydusu TÜRKSAT 1A'dır. Uydular, sadece haberleşme ve iletişim alanında kullanılır. Uyduların fırlatılmasında roketlerden faydalanılır. Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3 22 den his uxo sheriab BN nia3 mindel. 2 inquio sbelieb ( &- (210) www.ozdebir.org
7. Poyraz, Ada, Esra, Berat ve Ayşe, köşe kapmaca
oynuyorlar. Poyraz, sınıfın tam ortasında, diğerleri
sınıfın köşelerinde duruyor. Poyraz hariç her öğ-
rencide el feneri bulunuyor.
Berat
Esra
Poyraz
A) Berat-Poyraz-Ada
B) Esra-Poyraz-Berat
C) Ayşe-Ada-Esra
D) Poyraz-Ada-Ayşe
IL
Ayşe
Ada
Buna göre, hangi öğrenciler birlikte tutulmaları
temsil edebilir?
ge:
ATA YAYINCILIK
8
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
7. Poyraz, Ada, Esra, Berat ve Ayşe, köşe kapmaca oynuyorlar. Poyraz, sınıfın tam ortasında, diğerleri sınıfın köşelerinde duruyor. Poyraz hariç her öğ- rencide el feneri bulunuyor. Berat Esra Poyraz A) Berat-Poyraz-Ada B) Esra-Poyraz-Berat C) Ayşe-Ada-Esra D) Poyraz-Ada-Ayşe IL Ayşe Ada Buna göre, hangi öğrenciler birlikte tutulmaları temsil edebilir? ge: ATA YAYINCILIK 8 3
11. Eren, Güneş sisteminin merkezindeki yıldızı; Er-
kan, üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezege-
ni; İdil, Dünya'nın tek doğal uydusunu temsil ede-
rek aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yanyana aynı
doğrultuda dizilmiştir.
Eren İdil Erkan
İdil
Erkan Eren
1. dizilim
2. dizilim
Erkan, İdil ve Eren yukarıdaki dizilimler ile tutul-
ma olaylarını modellemiştir.
Öğrencilerin temsil ettikleri gök cisimleri ve
dizilimleri dikkate alındığında, aşağıdaki çıka-
rimlardan hangisi doğrudur?
A) 1. dizilim Ay'ın dolunay evresinde meydana
gelir.
B) 2. dizilim gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
C) 1. dizilimdeki tutulma 2. dizilimdeki tutulmaya
göre daha uzun süre gözlenir.
D) 2. dizilimdeki tutulmayı gözlemek için kesinlik-
le koruyucu ekipman kullanmak gerekir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
11. Eren, Güneş sisteminin merkezindeki yıldızı; Er- kan, üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezege- ni; İdil, Dünya'nın tek doğal uydusunu temsil ede- rek aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yanyana aynı doğrultuda dizilmiştir. Eren İdil Erkan İdil Erkan Eren 1. dizilim 2. dizilim Erkan, İdil ve Eren yukarıdaki dizilimler ile tutul- ma olaylarını modellemiştir. Öğrencilerin temsil ettikleri gök cisimleri ve dizilimleri dikkate alındığında, aşağıdaki çıka- rimlardan hangisi doğrudur? A) 1. dizilim Ay'ın dolunay evresinde meydana gelir. B) 2. dizilim gece yaşanan bölgelerde gözlenir. C) 1. dizilimdeki tutulma 2. dizilimdeki tutulmaya göre daha uzun süre gözlenir. D) 2. dizilimdeki tutulmayı gözlemek için kesinlik- le koruyucu ekipman kullanmak gerekir.
4.
Kanlı Ay, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesi altında
kaldığı konumda gerçekleşir. Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden, Ay yalnız
ca Dünya'nın atmosferinden yansıyan ışıkla aydınlanır ve bu yüzden kızıl bir görünüme
bürünür. Diğer yandan Ay'ın, Dünya'dan parlak bir küre gibi göründüğü yani Dünya'ya en
yakın konumundaki görüntüsüne Süper Ay denir. Gök bilimciler, bu iki durumun aynı anda
gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan duruma Süper Kanlı Ay diyorlar.
Süper Kanlı Ay gerçekleştikten iki hafta sonra Ay'ın Dünya'dan görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A)
B)
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
4. Kanlı Ay, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesi altında kaldığı konumda gerçekleşir. Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden, Ay yalnız ca Dünya'nın atmosferinden yansıyan ışıkla aydınlanır ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünür. Diğer yandan Ay'ın, Dünya'dan parlak bir küre gibi göründüğü yani Dünya'ya en yakın konumundaki görüntüsüne Süper Ay denir. Gök bilimciler, bu iki durumun aynı anda gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan duruma Süper Kanlı Ay diyorlar. Süper Kanlı Ay gerçekleştikten iki hafta sonra Ay'ın Dünya'dan görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A) B) C) D)
igobli
NAY
LAPT
D) 3 numaralı hareketin gerçekleşme süresi 1 ile gösterin hareketin süresinden daha azdır.
Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk, 16
Temmuz 1969'da gerçekleşti. Apollo
11'de Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Mi-
chael Collins vardı. 20 Temmuz 1969'da
Ay yörüngesine girdiler. Neil Amstrong.
Ay yüzeyine ilk ayak basan insan oldu.
15 dakika sonra onu Edwin Aldrin izledi.
Ay üzerinde toplam 21 saat 36 dakika
kaldılar. Daha sonra sırasıyla Apollo 12,
Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15 Ay'a yol-
culuk etti. 1972 tarihinde Apollo 17'nin yaptığı yolculuk Ay'a yapılan son yolculuktu. 1972 yılında yapı-
lan yolculukta Ay'ın yüzeyinde 1969'da Apollo 11 astronotlarının Ay yüzeyinde oluşturdukları ayak iz-
lerinin günümüze kadar bozulmadan kaldığı gözlenmiştir.
Buna göre Ay'ın yüzeyindeki ayak izlerinin bozulmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay'ın yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olması
B) Ay'da gece-gündüz sıcaklık farkının çok olması
C) ince bir atmosfere sahip olduğu için Ay'da hava olaylarının görülmemesi
D) Ay'ın kendi etrafında dönme süresinin Dünya etrafındaki dolanma süresine eşit olması
5. Sınıf/DENEME 3
GUNAY
SCHED
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
igobli NAY LAPT D) 3 numaralı hareketin gerçekleşme süresi 1 ile gösterin hareketin süresinden daha azdır. Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk, 16 Temmuz 1969'da gerçekleşti. Apollo 11'de Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Mi- chael Collins vardı. 20 Temmuz 1969'da Ay yörüngesine girdiler. Neil Amstrong. Ay yüzeyine ilk ayak basan insan oldu. 15 dakika sonra onu Edwin Aldrin izledi. Ay üzerinde toplam 21 saat 36 dakika kaldılar. Daha sonra sırasıyla Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15 Ay'a yol- culuk etti. 1972 tarihinde Apollo 17'nin yaptığı yolculuk Ay'a yapılan son yolculuktu. 1972 yılında yapı- lan yolculukta Ay'ın yüzeyinde 1969'da Apollo 11 astronotlarının Ay yüzeyinde oluşturdukları ayak iz- lerinin günümüze kadar bozulmadan kaldığı gözlenmiştir. Buna göre Ay'ın yüzeyindeki ayak izlerinin bozulmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ay'ın yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olması B) Ay'da gece-gündüz sıcaklık farkının çok olması C) ince bir atmosfere sahip olduğu için Ay'da hava olaylarının görülmemesi D) Ay'ın kendi etrafında dönme süresinin Dünya etrafındaki dolanma süresine eşit olması 5. Sınıf/DENEME 3 GUNAY SCHED
»FEN BİLİMLERİ
A)
B)
C)
D)
İlk dördün
1
323
Yenia
1
2
Yeniay
4
1
4
DENEME 3
Dolunay
Buna göre şişeler ile kapaklar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
İlk dördün
Dolunay
Son dördün
2
1
3
2
3
1
3
Son dördün
4
4
4
2
ZOOM
700M la başarya ndaklant
Aybüke, arkadaşları ile ta-
sarladığı oyunda şişe ka-
paklarına Ay'ın evrelerinin
resimlerini yapıştirmiştir. Su
şişelerinin üzerine ise Ay'ın
evrelerinin isimlerini yaz-
mıştır. Arkadaşlarından ka-
pak ve şişeleri doğru bir şe-
kilde
eşleştirmelerini
istemiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
»FEN BİLİMLERİ A) B) C) D) İlk dördün 1 323 Yenia 1 2 Yeniay 4 1 4 DENEME 3 Dolunay Buna göre şişeler ile kapaklar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? İlk dördün Dolunay Son dördün 2 1 3 2 3 1 3 Son dördün 4 4 4 2 ZOOM 700M la başarya ndaklant Aybüke, arkadaşları ile ta- sarladığı oyunda şişe ka- paklarına Ay'ın evrelerinin resimlerini yapıştirmiştir. Su şişelerinin üzerine ise Ay'ın evrelerinin isimlerini yaz- mıştır. Arkadaşlarından ka- pak ve şişeleri doğru bir şe- kilde eşleştirmelerini istemiştir.
Güneş
Dünya
Ay
Buna göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
B) Ay tutulmasında, Dünya'nın üzerine
Ay'in gölgesi düşer.
Ay tutulması ışığın doğrusal yolla yayıl-
diğini gösterir.
D) Ay tutulmasında Güneş ile Ay'ın arasına
giren Dünya, opaktır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş Dünya Ay Buna göre aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır. B) Ay tutulmasında, Dünya'nın üzerine Ay'in gölgesi düşer. Ay tutulması ışığın doğrusal yolla yayıl- diğini gösterir. D) Ay tutulmasında Güneş ile Ay'ın arasına giren Dünya, opaktır.
Etkinlik 3.
8
1
Güneş ve Ay Tutulması
Şekildeki modelde Ay, Dünya etrafında döndü-
rülerek I ve II konumlarına getiriliyor.
Buna göre aşağıda verilen olaylar Ay hangi
konuma getirildiğinde gerçekleşir?
Cümlelerin yanlarındaki kutucuğa I veya II ya-
zınız.
(.....) a. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.
(.....) b. Güneş, Dünya'dan bir süre gözlenemez.
(.....) c. Ay dolunay evresindedir.
(.....) d. Ay'ın önce bir kısmı, sonra tamamı görünmemeye başlar.
harak Güneş ve Ay tutulması olay-
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
Etkinlik 3. 8 1 Güneş ve Ay Tutulması Şekildeki modelde Ay, Dünya etrafında döndü- rülerek I ve II konumlarına getiriliyor. Buna göre aşağıda verilen olaylar Ay hangi konuma getirildiğinde gerçekleşir? Cümlelerin yanlarındaki kutucuğa I veya II ya- zınız. (.....) a. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. (.....) b. Güneş, Dünya'dan bir süre gözlenemez. (.....) c. Ay dolunay evresindedir. (.....) d. Ay'ın önce bir kısmı, sonra tamamı görünmemeye başlar. harak Güneş ve Ay tutulması olay- A
17
azılıda
(.....) d. Ay'ın önce bir kısmı, sonra tamamı görünmemeye başlar.
4. Ekrem; el feneri, basketbol topu ve tenis topunu kullanarak Güneş ve Ay tutulması olay-
larını modellemek istiyor.
Güneş tutulması
K
L
M
Ay tutulması
Buna göre harflerle gösterdiği cisimleri hangi sırayla aynı hizaya dizmesi gerekti-
ğini yukarıya yazınız.
tulmasına ait olmalarına göre sınıflandı-
Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
17 azılıda (.....) d. Ay'ın önce bir kısmı, sonra tamamı görünmemeye başlar. 4. Ekrem; el feneri, basketbol topu ve tenis topunu kullanarak Güneş ve Ay tutulması olay- larını modellemek istiyor. Güneş tutulması K L M Ay tutulması Buna göre harflerle gösterdiği cisimleri hangi sırayla aynı hizaya dizmesi gerekti- ğini yukarıya yazınız. tulmasına ait olmalarına göre sınıflandı- Fen Bilimleri
Fen Bilimleri
22
2.
Yeni ay
f..
kısa
gece
c. Her ay, Ay tutulması olayı
d. Güneş tutulması Dünya'da
e. Ay tutulması Ay'ın
6. Sınıf
gündüz
geniş
dolunay
Dünya
gözlenmez
Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı seçerek tamamlayınız.
a. Ay tutulması sırasında
'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.
b. Güneş tutulması Ay'ın
evresinde gerçekleşir.
Güneş
gözlenir
g. Güneş tutulması sırasında
h. Ay tutulması Dünya'da
1. Güneş tutulması, Ay tutulmasına göre daha
i. Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha
j. Güneş tutulmasında Ay, Dünya'ya göre Güneş'e daha
k. Güneş tutulması özel koruyucu gözlüklerle
yaşanan yerlerde gözlenebilir.
evresinde gerçekleşir.
tutulması Dünya'da daha dar bir alanda gözlenir.
Dünya ile Güneş arasındadır.
yaşanan yerlerde gözlenebilir.
yakın
ay
sürede gerçekleşir.
bir alanda gözlenir.
konumdadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
Fen Bilimleri 22 2. Yeni ay f.. kısa gece c. Her ay, Ay tutulması olayı d. Güneş tutulması Dünya'da e. Ay tutulması Ay'ın 6. Sınıf gündüz geniş dolunay Dünya gözlenmez Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı seçerek tamamlayınız. a. Ay tutulması sırasında 'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. b. Güneş tutulması Ay'ın evresinde gerçekleşir. Güneş gözlenir g. Güneş tutulması sırasında h. Ay tutulması Dünya'da 1. Güneş tutulması, Ay tutulmasına göre daha i. Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha j. Güneş tutulmasında Ay, Dünya'ya göre Güneş'e daha k. Güneş tutulması özel koruyucu gözlüklerle yaşanan yerlerde gözlenebilir. evresinde gerçekleşir. tutulması Dünya'da daha dar bir alanda gözlenir. Dünya ile Güneş arasındadır. yaşanan yerlerde gözlenebilir. yakın ay sürede gerçekleşir. bir alanda gözlenir. konumdadır.
itulmala-
rilmiştir.
H
kismi-
leş-
klere
ğına
ağı-
pil-
SUPER
ak
FARKLISEM
3
TEST
1. olay
II. olay
Yukarıdaki şekillerde Güneş ve Ay tutulma-
ları sırasında gök cisimleri üzerine düşen
gölgeler (tam ve yarı gölge) gösterilmiştir.
Buna göre numaralandırılarak verilen
olaylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi doğrudur?
A) I. olay Ay tutulmasıdır.
B) II. olay Güneş tutulmasıdır.
C) I. olay sonucunda oluşan gölge Ay yüze-
yi üzerinde gözlenir.
D) II. olay gözlemlenirken koruyucu gözlük-
lere ihtiyaç duyulmaz.
4. Güneş tutulması gerçekleşirken Ay han-
gi evrededir?
^)
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
itulmala- rilmiştir. H kismi- leş- klere ğına ağı- pil- SUPER ak FARKLISEM 3 TEST 1. olay II. olay Yukarıdaki şekillerde Güneş ve Ay tutulma- ları sırasında gök cisimleri üzerine düşen gölgeler (tam ve yarı gölge) gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılarak verilen olaylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisi doğrudur? A) I. olay Ay tutulmasıdır. B) II. olay Güneş tutulmasıdır. C) I. olay sonucunda oluşan gölge Ay yüze- yi üzerinde gözlenir. D) II. olay gözlemlenirken koruyucu gözlük- lere ihtiyaç duyulmaz. 4. Güneş tutulması gerçekleşirken Ay han- gi evrededir? ^) B)
1
1
1
YAZILIYA HAZIRLANALIM 2
a.
Güneş ve Ay Tutulması
Etkinlik 1. Dünya, Güneş ve Ay aşağıdaki şekillerdeki gibi aynı doğrultuda olduğunda han-
gi tutulma olayları gerçekleşir? Altlarına yazınız.
b.
YOO
TATS
Etkinlik 3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
1 1 1 YAZILIYA HAZIRLANALIM 2 a. Güneş ve Ay Tutulması Etkinlik 1. Dünya, Güneş ve Ay aşağıdaki şekillerdeki gibi aynı doğrultuda olduğunda han- gi tutulma olayları gerçekleşir? Altlarına yazınız. b. YOO TATS Etkinlik 3.
KO
**
OD WIMI
mas yaşandı. Amerika Birleşik Devletlen One
20.49'da gerçekleşen bu olayı ülkemizden
elay de igili aşağıdakilerden hangisi söy
A) AX Dünya ile Güneş arasına girerek GG-
neş'in işığını engellemiştir.
8) Amerika'da bulunan kişiler, Güneş tutul-
masini gece saatlerinde gözlemlemiş
lerdin
Kisa sürede sona ermiştir.
D) Türkiye'den tam Güneş tutulmasının iz
lenmesi 2060 yılından önce gerçekleşme-
yecektir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş ve Ay Tutulmaları
KO ** OD WIMI mas yaşandı. Amerika Birleşik Devletlen One 20.49'da gerçekleşen bu olayı ülkemizden elay de igili aşağıdakilerden hangisi söy A) AX Dünya ile Güneş arasına girerek GG- neş'in işığını engellemiştir. 8) Amerika'da bulunan kişiler, Güneş tutul- masini gece saatlerinde gözlemlemiş lerdin Kisa sürede sona ermiştir. D) Türkiye'den tam Güneş tutulmasının iz lenmesi 2060 yılından önce gerçekleşme- yecektir.