Güneş'in Yapısı ve Özellikleri Soruları

B
N
1.
2.
5. SINIF
B
HOSPITAL
B
1. Bu testte 15 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
SAYISAL BÖLÜM
B
Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Güneş sisteminin kütlece %99,8'ini
oluşturacak büyüklükte olan Güneş'in içine bir milyondan fazla Dünya sığabilir.
Güneş, oluşumundan bu yana hiç ara vermeden ısı ve ışık yaymaktadır. Bunu
yapısındaki hidrojeni helyuma çevirerek sağlamaktadır. Dev gaz bulutu dediğimiz
Güneş'in Dünya gibi katmanları bulunur. En sıcak kısmı, bu katmanların en iç
kısmında yer alan çekirdektedir. Ayrıca Dünya'nın isi ve ışık kaynağı olan Güneş,
kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döndüğü gibi içinde bulunduğumuz
galakside de dolanmaktadır.
Gezegenlerin arasında serbest biçimde dolaşan irili ufaklı taş par-
çalarına "meteor" adı verilir. Meteorların Dünya atmosferine girme-
siyle atmosferi oluşturan hava, meteora hava direnci adı verilen
sürtünme kuvvetini uygular. Meteorun boyutu ufak ise meteor, hava
direnci sonucunda alev alır ve yeryüzüne ulaşamadan yok olur. An-
cak boyutu bemükee atmosferde vanarak kicules de yok olamadı
Sadece bu metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Güneş'in dönme süresi 27 gündür.
B) Güneş'in sıcaklığı en az olan katmanı, en dış kısmıdır.
C) Güneş, katmanlardan oluşur.
D) Güneş, Dünya'nın etrafında dolanır.
8 6931
FEN BİLİMLERİ
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
B N 1. 2. 5. SINIF B HOSPITAL B 1. Bu testte 15 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. SAYISAL BÖLÜM B Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Güneş sisteminin kütlece %99,8'ini oluşturacak büyüklükte olan Güneş'in içine bir milyondan fazla Dünya sığabilir. Güneş, oluşumundan bu yana hiç ara vermeden ısı ve ışık yaymaktadır. Bunu yapısındaki hidrojeni helyuma çevirerek sağlamaktadır. Dev gaz bulutu dediğimiz Güneş'in Dünya gibi katmanları bulunur. En sıcak kısmı, bu katmanların en iç kısmında yer alan çekirdektedir. Ayrıca Dünya'nın isi ve ışık kaynağı olan Güneş, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döndüğü gibi içinde bulunduğumuz galakside de dolanmaktadır. Gezegenlerin arasında serbest biçimde dolaşan irili ufaklı taş par- çalarına "meteor" adı verilir. Meteorların Dünya atmosferine girme- siyle atmosferi oluşturan hava, meteora hava direnci adı verilen sürtünme kuvvetini uygular. Meteorun boyutu ufak ise meteor, hava direnci sonucunda alev alır ve yeryüzüne ulaşamadan yok olur. An- cak boyutu bemükee atmosferde vanarak kicules de yok olamadı Sadece bu metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Güneş'in dönme süresi 27 gündür. B) Güneş'in sıcaklığı en az olan katmanı, en dış kısmıdır. C) Güneş, katmanlardan oluşur. D) Güneş, Dünya'nın etrafında dolanır. 8 6931 FEN BİLİMLERİ B
mm
7-) 1. Güneş'in içine yaklaşık 1 milyon Dünya sığar.
II. Dünya, Ay'dan 5 kat büyüktür.
III. Güneş ve Ay aynı büyüklüktedir. -
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) II ve III
D) I,II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
mm 7-) 1. Güneş'in içine yaklaşık 1 milyon Dünya sığar. II. Dünya, Ay'dan 5 kat büyüktür. III. Güneş ve Ay aynı büyüklüktedir. - Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) I ve II B) II ve III D) I,II ve III
SEKİL ED
A) 1
B3
1. UNITE
OT
Güneş'ten yayılan ve gik onun bir ateş topu gibi görünmesini sağ
lar. Bu ve ikoneral Güney'in yapisindaki hidrojenin helyuma
dinmesinde ortaya çikar. Bu dönüşüm sırasında çok büyük
patamalar gerçekleşir. Güney'in sicakliğe yüzeyde 6 bin santigrat de-
recey, pinde ise 15 milyon santigrat dereceyi bulur.
L
2
Yukandaki grafikte Güneş'in katmanlarına ait sıcaklık değerleri verilmiştir.
Güneş modeli üzerinde yer alan K, L ve M noktaları ile grafikte gösterilen bölgeler aşağıdakilerden hangi
sinde doğru eşleştirilmiştir?
K
M
2
3
3
3
Sicak (C)
1
Colla
1
2
Giney'in Yap ve Or
3
Bölgeler
1. ÜNİTE
Kovromo Testi
arasında
glan
Güneş
orta
Gonegin Donya ya olan uzaklığı vakiagik 150
çok daha büyük ve parlak yildizlar da vard
Bu yedizlar Donya'ya o kadar uzadu ki onlar ancak gökyüzünde bir
nokta olarak görür
bytokte bir yildach
milyon km'dir Güne
>> Güney in Yapıs
Güneşi olduğundan çok daha küçük görürüz. Bunun sebebi uzak
nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanmas
Güneş'in olduğundan çok daha küçükmüş gibi görünmesine benz
çıkmaktadır.
Buna göre, Güneş'in olduğundan çok daha küçük görünme
bir öğretmenin aşağıdaki görsellerden hangisini kullanmas
A)
2. Güneş ile ilgili olarak;
ve çok sıcaktır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
SEKİL ED A) 1 B3 1. UNITE OT Güneş'ten yayılan ve gik onun bir ateş topu gibi görünmesini sağ lar. Bu ve ikoneral Güney'in yapisindaki hidrojenin helyuma dinmesinde ortaya çikar. Bu dönüşüm sırasında çok büyük patamalar gerçekleşir. Güney'in sicakliğe yüzeyde 6 bin santigrat de- recey, pinde ise 15 milyon santigrat dereceyi bulur. L 2 Yukandaki grafikte Güneş'in katmanlarına ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Güneş modeli üzerinde yer alan K, L ve M noktaları ile grafikte gösterilen bölgeler aşağıdakilerden hangi sinde doğru eşleştirilmiştir? K M 2 3 3 3 Sicak (C) 1 Colla 1 2 Giney'in Yap ve Or 3 Bölgeler 1. ÜNİTE Kovromo Testi arasında glan Güneş orta Gonegin Donya ya olan uzaklığı vakiagik 150 çok daha büyük ve parlak yildizlar da vard Bu yedizlar Donya'ya o kadar uzadu ki onlar ancak gökyüzünde bir nokta olarak görür bytokte bir yildach milyon km'dir Güne >> Güney in Yapıs Güneşi olduğundan çok daha küçük görürüz. Bunun sebebi uzak nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanmas Güneş'in olduğundan çok daha küçükmüş gibi görünmesine benz çıkmaktadır. Buna göre, Güneş'in olduğundan çok daha küçük görünme bir öğretmenin aşağıdaki görsellerden hangisini kullanmas A) 2. Güneş ile ilgili olarak; ve çok sıcaktır.
ka-
5
O
gelen ifadeler
aşağıda veril-
miştir:
Kendi ekseni etrafında 365 günde döner.
İç sıcaklığı yaklaşık 15 milyon derecedir.
Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon km'dir.
Dünya'nın enerji kaynağıdır.
5 En büyük yıldızdır.
Güneş ile ilgili yanlış ifadelerin olduğu toplar de-
liklere atıldığında masanın üzerinde hangi top-
lar kalır?
orabel bisbigans Highl
A)
1 5
3
Yanda bilardo
masası üzerin-
de toplar bulun-
maktadır.
Topların numa-
ralarına karşılık
4
shi
B)
2 3 5
allinellul obrimienü niead (A
D)
1 3 5
an
ilk sıcaklıkları eşit alkol ve su bulunmaktadır.
NIKKO
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
ka- 5 O gelen ifadeler aşağıda veril- miştir: Kendi ekseni etrafında 365 günde döner. İç sıcaklığı yaklaşık 15 milyon derecedir. Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon km'dir. Dünya'nın enerji kaynağıdır. 5 En büyük yıldızdır. Güneş ile ilgili yanlış ifadelerin olduğu toplar de- liklere atıldığında masanın üzerinde hangi top- lar kalır? orabel bisbigans Highl A) 1 5 3 Yanda bilardo masası üzerin- de toplar bulun- maktadır. Topların numa- ralarına karşılık 4 shi B) 2 3 5 allinellul obrimienü niead (A D) 1 3 5 an ilk sıcaklıkları eşit alkol ve su bulunmaktadır. NIKKO
Z.COM
a basalyo akia!
ke, arkadaşlan ile ta-
big oyunda şişe ka-
na Ayin evrelerinin
arini yapiştirmişhr. Su
min üzerine ise Ay'ın
min isimlerini yaz-
arkadaşlarınden ka-
galeri doğru bir şe-
eşleştirmelerini
3. Dünya, doğu-batı doğrultusunda ve saat yönünün tersi yönünde kendi ekseni etrafında hızla dönerek
yirmi dört saatte bir günlük hareketini tamamlar. Dünya'nın günlük hareketi sonucunda gece-gündüz
oluşur. Güneş ise kendi etrafında dönmesini 25 günde yapmaktadır.
Dünya'nın hareketlerinden biri de Güneş'in etrafında saat yönünün tersine yaptığı dolanma hareketidir.
Dolanma hareketi 365 gün 8 saatte tamamlanir (1 yıl).
Buna göre şekildekl numaralandırılmış durumlarla ligili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangis!
yanlıstır?
A) 1 ile gösterilen hareketin sonucunda gece gündüz oluşur.
B) 2 numaralı hareketin süresi 365 gün 6 saat sürer.
C) 1 ve 3 numaralı hareket dönme, 2 numaralı hareket ise dolanma hareketidir.
D) 3 numaralı hareketin gerçekleşme süresi 1 ile gösterin hareketin süresinden daha azdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
Z.COM a basalyo akia! ke, arkadaşlan ile ta- big oyunda şişe ka- na Ayin evrelerinin arini yapiştirmişhr. Su min üzerine ise Ay'ın min isimlerini yaz- arkadaşlarınden ka- galeri doğru bir şe- eşleştirmelerini 3. Dünya, doğu-batı doğrultusunda ve saat yönünün tersi yönünde kendi ekseni etrafında hızla dönerek yirmi dört saatte bir günlük hareketini tamamlar. Dünya'nın günlük hareketi sonucunda gece-gündüz oluşur. Güneş ise kendi etrafında dönmesini 25 günde yapmaktadır. Dünya'nın hareketlerinden biri de Güneş'in etrafında saat yönünün tersine yaptığı dolanma hareketidir. Dolanma hareketi 365 gün 8 saatte tamamlanir (1 yıl). Buna göre şekildekl numaralandırılmış durumlarla ligili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangis! yanlıstır? A) 1 ile gösterilen hareketin sonucunda gece gündüz oluşur. B) 2 numaralı hareketin süresi 365 gün 6 saat sürer. C) 1 ve 3 numaralı hareket dönme, 2 numaralı hareket ise dolanma hareketidir. D) 3 numaralı hareketin gerçekleşme süresi 1 ile gösterin hareketin süresinden daha azdır.
4. Görselde Dünya üzerindeki bazı bölgeler K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.
Kuzey kutup dairesi
Yengeç dönencesi
Ekvator
Oğlak dönencesi
A) Yalnız II
Güney kutup dairesi
66° 33°
C) II ve III
23° 27
23° 27°
Belirtilen bölgelerle ilgili;
1. 23 Eylül tarihinde özdeş cisimlerin gölge boyları arasında L = M = K ilişkisi vardır.
II. 15 Mayıs tarihinde gündüz süreleri arasındaki ilişki K> L > M ilişkisi vardır.
III. L ve M bölgelerine yılda iki defa Güneş ışınları dik gelirken K bölgesine Güneş ışınları hiçbir zaman dik
gelmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III
66° 33°
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
4. Görselde Dünya üzerindeki bazı bölgeler K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir. Kuzey kutup dairesi Yengeç dönencesi Ekvator Oğlak dönencesi A) Yalnız II Güney kutup dairesi 66° 33° C) II ve III 23° 27 23° 27° Belirtilen bölgelerle ilgili; 1. 23 Eylül tarihinde özdeş cisimlerin gölge boyları arasında L = M = K ilişkisi vardır. II. 15 Mayıs tarihinde gündüz süreleri arasındaki ilişki K> L > M ilişkisi vardır. III. L ve M bölgelerine yılda iki defa Güneş ışınları dik gelirken K bölgesine Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III 66° 33° D) I, II ve III
FEN BİLİMLERİ TESTİ
11. Hücre ile ilgili bir etkinlik tablosu verilmiştir.
Ifade
Tüm hücreler hücre zarı, si-
toplazma ve çekirdek olmak Doğru/Yanlış
üzere üç ana kısımdan oluşur.
Bitki hücresinde kofuller-kü
çük ve sayıca fazla olarak Doğru Yanlış
bulunur.
Canlının sahip olduğu kromo-
zom sayısı arttıkça canlının
gelişmişliği de artar.
Ter bezleri ve süt bezleri gibi
yapılarda golgi cisimciği sayı- Doğru Yanlış
ca fazla bulunur.
Doğra/Yanlış
Etkinlik tablosunda 'Doğru' ya da 'Yanlış' ke-
limesini daire içine alarak hatasız dolduran
bir öğrenci sırasıyla hangi ifadeleri daire içine
almıştır?
Doğru - Yanlış - Yanlış - Doğru
B) Doğru - Doğru - Doğru - Yanlış
C) Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru
D) Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru
12. Türkiye'nin sahip olduğu uydular hakkında aşağı-
daki ifadeler kullanılmıştır:
Türksat 1C, Türksat 2A ve Bilsat görevini ta-
mamlamış uydulardır.
3 haberleşme uydusu, 3 gözlem ve keşif uy-
dusu olmak üzere toplam 6 tane aktif uydu-
muz bulunmaktadır.
Göktürk-1 uydusu Göktürk-2 uydusundan
önce fırlatılmıştır.
Turksat 4A ve 4B haberleşme uyduları iken
Rasat gözlem ve keşif uydusudur.
Buna göre, verilen ifadelerden doğru olanla-
rin başına "D", yanlış olanların başına ise "Y"
yazıldığında aşağıdaki sıralamalardan hangisi
elde edilir?
A) D.D. Y. Y
D. D, Y, D
Y.Y.D. D
D, Y, Y, D
7. Sind-0718S
13. Fen bilimleri dersinde bazı öğrenciler oyun ha-
muru kullanarak aşağıdaki molekül modellerini
oluşturmuştur.
14
Aylin: Farklı tür atomlardan oluşan molekül mc
delleri oluşturdum.
Ege: Aynı tür atomlardan oluşan molekül mode
leri oluşturdum.
Buna göre, Aylin ve Ege numaralanmış m
dellerden hangilerini yapmıştır?
Aylin
1 ve 4
2, 3 ve 4
2 ve 4
1,3 ve 4
Ege
2 ve 3
1
1 ve 3
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
FEN BİLİMLERİ TESTİ 11. Hücre ile ilgili bir etkinlik tablosu verilmiştir. Ifade Tüm hücreler hücre zarı, si- toplazma ve çekirdek olmak Doğru/Yanlış üzere üç ana kısımdan oluşur. Bitki hücresinde kofuller-kü çük ve sayıca fazla olarak Doğru Yanlış bulunur. Canlının sahip olduğu kromo- zom sayısı arttıkça canlının gelişmişliği de artar. Ter bezleri ve süt bezleri gibi yapılarda golgi cisimciği sayı- Doğru Yanlış ca fazla bulunur. Doğra/Yanlış Etkinlik tablosunda 'Doğru' ya da 'Yanlış' ke- limesini daire içine alarak hatasız dolduran bir öğrenci sırasıyla hangi ifadeleri daire içine almıştır? Doğru - Yanlış - Yanlış - Doğru B) Doğru - Doğru - Doğru - Yanlış C) Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru D) Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru 12. Türkiye'nin sahip olduğu uydular hakkında aşağı- daki ifadeler kullanılmıştır: Türksat 1C, Türksat 2A ve Bilsat görevini ta- mamlamış uydulardır. 3 haberleşme uydusu, 3 gözlem ve keşif uy- dusu olmak üzere toplam 6 tane aktif uydu- muz bulunmaktadır. Göktürk-1 uydusu Göktürk-2 uydusundan önce fırlatılmıştır. Turksat 4A ve 4B haberleşme uyduları iken Rasat gözlem ve keşif uydusudur. Buna göre, verilen ifadelerden doğru olanla- rin başına "D", yanlış olanların başına ise "Y" yazıldığında aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir? A) D.D. Y. Y D. D, Y, D Y.Y.D. D D, Y, Y, D 7. Sind-0718S 13. Fen bilimleri dersinde bazı öğrenciler oyun ha- muru kullanarak aşağıdaki molekül modellerini oluşturmuştur. 14 Aylin: Farklı tür atomlardan oluşan molekül mc delleri oluşturdum. Ege: Aynı tür atomlardan oluşan molekül mode leri oluşturdum. Buna göre, Aylin ve Ege numaralanmış m dellerden hangilerini yapmıştır? Aylin 1 ve 4 2, 3 ve 4 2 ve 4 1,3 ve 4 Ege 2 ve 3 1 1 ve 3 2
GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
4. Aysel öğretmen, Ayşe'den Güneş ve Dünya'nın resimlerini çizmesini istemiştir. Ayşe'nin çizdiği aşağıdaki resmi
inceleyen öğretmen: Ayşe'ye resimde bir hata olduğunu söylemiştir.
Öğretmenin belirlediği hata nedir? Resmin yanında verilen kutucuğa yazınız.
UYGULAMA
5. Erhan, yeni görev yeri olan Kars'a gitmek için, eşi ve kızı Doğa ile birlikte havaalanına doğru yola koyuldu. lik dela
cheon Doha
adglede usarken parmakuda kapatabildiki ucadın gercekte ook buite aldet
1.
Oğrencs
D
Tinge
Günes
lerde
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
GÜNEŞ'İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4. Aysel öğretmen, Ayşe'den Güneş ve Dünya'nın resimlerini çizmesini istemiştir. Ayşe'nin çizdiği aşağıdaki resmi inceleyen öğretmen: Ayşe'ye resimde bir hata olduğunu söylemiştir. Öğretmenin belirlediği hata nedir? Resmin yanında verilen kutucuğa yazınız. UYGULAMA 5. Erhan, yeni görev yeri olan Kars'a gitmek için, eşi ve kızı Doğa ile birlikte havaalanına doğru yola koyuldu. lik dela cheon Doha adglede usarken parmakuda kapatabildiki ucadın gercekte ook buite aldet 1. Oğrencs D Tinge Günes lerde A)
radyometre (ışık
önmesinin
sidir?
SI
SI
renkli ol-
nda yer
ISTON RETRILEŞIMI
9 Bir bölgeye yapılacak bir gökdelenin dış yüzeyi için aşağıda yer alan maketler hazırlanmıştır.
1. Maket
2. Maket
→ Siyah
fayans
B) I ve II
- Aynalı
cam
All, 2. makette yer alan her bölüm, ışığın tamamen yansıması için idealdir.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız L
Beyaz
fayans
Bu gökdelen için;
Yazları çok fazla güneş ışığı olan bir ortamda yer alıyorsa 1. maket tamamen uygundur.
Kışları gökdelenin iç kısmının daha sıcak olması için siyah fayans ve şeffaf cam olan bir çalışma yapılması uygun
olabilir.
I ve III
Şeffaf
cam
36
DII ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
radyometre (ışık önmesinin sidir? SI SI renkli ol- nda yer ISTON RETRILEŞIMI 9 Bir bölgeye yapılacak bir gökdelenin dış yüzeyi için aşağıda yer alan maketler hazırlanmıştır. 1. Maket 2. Maket → Siyah fayans B) I ve II - Aynalı cam All, 2. makette yer alan her bölüm, ışığın tamamen yansıması için idealdir. açıklamalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız L Beyaz fayans Bu gökdelen için; Yazları çok fazla güneş ışığı olan bir ortamda yer alıyorsa 1. maket tamamen uygundur. Kışları gökdelenin iç kısmının daha sıcak olması için siyah fayans ve şeffaf cam olan bir çalışma yapılması uygun olabilir. I ve III Şeffaf cam 36 DII ve III
A
bölmelerin kenar
eden kesrin on-
A
FEN BİLİMLERİ
A
1. Yapılan etkinlikte Güneş'e doğru tutulan bir dürbünün arkasındaki A4 kâğıdında Güneş'in görüntüsü
oluşuyor.
A4 kâğıdında oluşan görüntü ile ilgili,
1. Görüntüdeki koyu renkler, Güneş lekesi olarak isimlendirilir.
II. Görüntü ile Güneş'in tüm katmanları belirlenmiş olur.
III. Koyu lekeler, Güneş yüzeyindeki en sıcak bölgelerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
X
Yalnız I
B) I ve II
✓
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
A bölmelerin kenar eden kesrin on- A FEN BİLİMLERİ A 1. Yapılan etkinlikte Güneş'e doğru tutulan bir dürbünün arkasındaki A4 kâğıdında Güneş'in görüntüsü oluşuyor. A4 kâğıdında oluşan görüntü ile ilgili, 1. Görüntüdeki koyu renkler, Güneş lekesi olarak isimlendirilir. II. Görüntü ile Güneş'in tüm katmanları belirlenmiş olur. III. Koyu lekeler, Güneş yüzeyindeki en sıcak bölgelerdir. ifadelerinden hangileri doğrudur? X Yalnız I B) I ve II ✓ C) I ve III D) II ve III
B Kitapçık Türü
10. Asya, renkli oyun hamurlarını kullanarak Güneş'in
katmanlarını oluşturmuştur.
Siyah
hamur
Kırmızı
hamur
Buna göre farklı renklerle oluşturduğu Güneş'in
katmanlarının doğru adlandırılması hangi seçe-
nekte verilmiştir?
A) Taç küre
Taç küre
B
Turuncu Sarı
-Turuncu
hamur
Sarı
hamur
Kırmızı Siyah
Işık küre Renk küre
Çekirdek
Renk küre
Işık küre
Çekirdek
Taç küre
Çekirdek
Renk küre Çekirdek
C) Renk küre
Işık küre
D) Işık küre Taç küre
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
B Kitapçık Türü 10. Asya, renkli oyun hamurlarını kullanarak Güneş'in katmanlarını oluşturmuştur. Siyah hamur Kırmızı hamur Buna göre farklı renklerle oluşturduğu Güneş'in katmanlarının doğru adlandırılması hangi seçe- nekte verilmiştir? A) Taç küre Taç küre B Turuncu Sarı -Turuncu hamur Sarı hamur Kırmızı Siyah Işık küre Renk küre Çekirdek Renk küre Işık küre Çekirdek Taç küre Çekirdek Renk küre Çekirdek C) Renk küre Işık küre D) Işık küre Taç küre 1
C)
UNITE DEĞERLENDİRME TESTİ
A)
www
B)
1.
Güneş etra
Yukarıdaki görselde Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasını görebilirsiniz. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü ve
ki dolanımı da yine saat yönünün tersidir. Ay, Güneş etrafında Dünyamız ile birlikte saat yönünün tersi yönünde dolanmak
dolanma yönü saatin dönme yönünün tersidir. Ay, kendi etrafında Dünya gibi saat yönünün tersine dönmektedir. Dünya etra
Bu bilgilere göre Ay'ın Dünya etrafındaki ve Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketini doğru gösteren
hangisidir?
D)
Ünite
Ay'ın 4 an
liğine de s
Yuk
Bu
I.
11.
III
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
C) UNITE DEĞERLENDİRME TESTİ A) www B) 1. Güneş etra Yukarıdaki görselde Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasını görebilirsiniz. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü ve ki dolanımı da yine saat yönünün tersidir. Ay, Güneş etrafında Dünyamız ile birlikte saat yönünün tersi yönünde dolanmak dolanma yönü saatin dönme yönünün tersidir. Ay, kendi etrafında Dünya gibi saat yönünün tersine dönmektedir. Dünya etra Bu bilgilere göre Ay'ın Dünya etrafındaki ve Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketini doğru gösteren hangisidir? D) Ünite Ay'ın 4 an liğine de s Yuk Bu I. 11. III 1
FEN BILIMU
A
Aşağıda Ay ve Dünya'nın donme ve dolanma hareketleri numaralarla gösterilmişti
Bu hareketlerden barlannin tamamlanma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren aga
werden hangisi doğrudur?
a mantar çeşitleri ve dzelliklere gi kavram harita
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
FEN BILIMU A Aşağıda Ay ve Dünya'nın donme ve dolanma hareketleri numaralarla gösterilmişti Bu hareketlerden barlannin tamamlanma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren aga werden hangisi doğrudur? a mantar çeşitleri ve dzelliklere gi kavram harita
ALİ UZUN - FEN BİLİ
CFurkan
48-
1
Sıcak gazlar-
dan oluşur.
Güneş'in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgi
kartları hazırlanmıştır.
3
Dış kısmı, iç
kısmından
daha sıcaktır.
B) Bünyamin
Buna göre hangi
yanlıştır?
A) 1. kart
C) 3. kart
D) Esra
Dünya'daki
yaşamın
kaynağıdır.
Yapısındaki hidroje-
nin helyuma dönüşü-
mü sırasında büyük
patlamalar olur.
kartta yazan bilgi
B) 2. kart
D) 4. kart
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
ALİ UZUN - FEN BİLİ CFurkan 48- 1 Sıcak gazlar- dan oluşur. Güneş'in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgi kartları hazırlanmıştır. 3 Dış kısmı, iç kısmından daha sıcaktır. B) Bünyamin Buna göre hangi yanlıştır? A) 1. kart C) 3. kart D) Esra Dünya'daki yaşamın kaynağıdır. Yapısındaki hidroje- nin helyuma dönüşü- mü sırasında büyük patlamalar olur. kartta yazan bilgi B) 2. kart D) 4. kart
in
harondig w
once kessings
iz.
5. Sinif
B)
D)
piklerinin krystendi ber modelleme yake
pada gad
Caps: 50 cm
Çapı: 1 cm
Çapı: 50 cm
ya ve Güneş için sırasıyla seçmesi gereken en uy-
Buna göre, Sevgi'nin yapacağı modellemede Dün
gun strafor toplar aşağıdaki seçeneklerden hang
sinde verilmiştir?
Çapı: 1 cm
Caps:75 om
Caps: 5 cm
Çapı: 1 cm
Fen Bilimleri 500m
Çapı: 75 cm
Çapı: 100 cm
Çapı: 100 cm
Çapı: 100 cm
2 de
Çapı: 75 cm
NINKLIN
VITAMIN
9
de gay
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
in harondig w once kessings iz. 5. Sinif B) D) piklerinin krystendi ber modelleme yake pada gad Caps: 50 cm Çapı: 1 cm Çapı: 50 cm ya ve Güneş için sırasıyla seçmesi gereken en uy- Buna göre, Sevgi'nin yapacağı modellemede Dün gun strafor toplar aşağıdaki seçeneklerden hang sinde verilmiştir? Çapı: 1 cm Caps:75 om Caps: 5 cm Çapı: 1 cm Fen Bilimleri 500m Çapı: 75 cm Çapı: 100 cm Çapı: 100 cm Çapı: 100 cm 2 de Çapı: 75 cm NINKLIN VITAMIN 9 de gay
hareket türü
ya farklı açı-
mlarla
ktedir.
Yayınları
Mozaik
21 Mart
21 Haziran
Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili,
Uşehri Kuzey Yarım Küre'de olup 21 Haziran tarihin-
de yaz mevsimini yaşamaktadır.
A) I ve II
-G) Hve t
23 Eylül
UM şehrinde 21 Aralık'tan 21 Haziran tarihine kadar
gölge boyu uzamaktadır.
21 Aralık
LMT. K şehri Ekvator bölgesinde olup yıl boyu gece süresi
aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Z
A) X=Y=Z
C) Z>Y>X
12. Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dönüşü
Güneş ışınlarının Dünya'ya gelme açısının değişmesine
sebep olur. Yeryüzüne dik düşen ışınlar yüzeyde enerji
birikiminin fazla olmasını, dolayısıyla sıcaklığın yüksel-
mesine neden olur.
24 Hoziran
B)tve itt
D) I, II ve III
Güneş'e göre konumu şekildeki gibi olan Dünya'nın,
X, Y ve Z noktalarında bulunan şehirlere Güneş ışın-
larının yeryüzü ile yaptığı açılar arasındaki ilişki han-
gi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
GUNES
B) X Y Z
D)Y>X=Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
hareket türü ya farklı açı- mlarla ktedir. Yayınları Mozaik 21 Mart 21 Haziran Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili, Uşehri Kuzey Yarım Küre'de olup 21 Haziran tarihin- de yaz mevsimini yaşamaktadır. A) I ve II -G) Hve t 23 Eylül UM şehrinde 21 Aralık'tan 21 Haziran tarihine kadar gölge boyu uzamaktadır. 21 Aralık LMT. K şehri Ekvator bölgesinde olup yıl boyu gece süresi aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Z A) X=Y=Z C) Z>Y>X 12. Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dönüşü Güneş ışınlarının Dünya'ya gelme açısının değişmesine sebep olur. Yeryüzüne dik düşen ışınlar yüzeyde enerji birikiminin fazla olmasını, dolayısıyla sıcaklığın yüksel- mesine neden olur. 24 Hoziran B)tve itt D) I, II ve III Güneş'e göre konumu şekildeki gibi olan Dünya'nın, X, Y ve Z noktalarında bulunan şehirlere Güneş ışın- larının yeryüzü ile yaptığı açılar arasındaki ilişki han- gi seçenekte doğru olarak verilmiştir? GUNES B) X Y Z D)Y>X=Z