Hücre ve Bölünmeler Soruları

4. Şekilde DNA'ya ait bir bölüm ve bu bölümde yer alan yapı-
lar numaralarla gösterilmiştir.
KX
DO
IV
YAYINLARI
|||
Şekildeki DNA çift zincirinde numaralanmış bölümler-
le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I, DNA'da yer alan fosfatı göstermektedir.
B) numaralı yapı tüm canlılarda aynıdır.
C) I numaralı yapı tüm canlılarda dört çeşittir.
D) IV, DNA'nın yapı birimi olan geni göstermektedir.
5. Aşağı
nan A
ları v
BL
1.
8. SINIF MODÜL 1 (2) (3) (4)
11
1
eu
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
4. Şekilde DNA'ya ait bir bölüm ve bu bölümde yer alan yapı- lar numaralarla gösterilmiştir. KX DO IV YAYINLARI ||| Şekildeki DNA çift zincirinde numaralanmış bölümler- le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I, DNA'da yer alan fosfatı göstermektedir. B) numaralı yapı tüm canlılarda aynıdır. C) I numaralı yapı tüm canlılarda dört çeşittir. D) IV, DNA'nın yapı birimi olan geni göstermektedir. 5. Aşağı nan A ları v BL 1. 8. SINIF MODÜL 1 (2) (3) (4) 11 1 eu 5
7.
Bilgi: Ay, içerisinde canlı yaşamını sağlayabilecek bir atmosfer tabakasına sahip değil.
Fakat Ay'ın yüzeyinde atmosfer olarak nitelendirilebilir ve Ay'ın yakınındaki gazlardan
oluşmuş “ekzosfer" adında çok ince bir gaz tabakası yer alıyor. Ay'in atmosferindeki
gaz yoğunluğu çok azdır.
Buna göre Ay'ın atmosferinin ince olması,
I. Gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olmasına
II. Ay'ın yaptığı hareketlerin aynı sürede tamamlanmasına
III. Ay yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olmasına
ifadelerinden hangilerinin oluşmasına neden olur?
A) Yalnız I
B) I ve III
Türkiye Geneli 5. Sınıf Kurumsal Denemesi - 1
C) II ve III
35
618
D) I, II ve III
AV Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
7. Bilgi: Ay, içerisinde canlı yaşamını sağlayabilecek bir atmosfer tabakasına sahip değil. Fakat Ay'ın yüzeyinde atmosfer olarak nitelendirilebilir ve Ay'ın yakınındaki gazlardan oluşmuş “ekzosfer" adında çok ince bir gaz tabakası yer alıyor. Ay'in atmosferindeki gaz yoğunluğu çok azdır. Buna göre Ay'ın atmosferinin ince olması, I. Gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olmasına II. Ay'ın yaptığı hareketlerin aynı sürede tamamlanmasına III. Ay yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olmasına ifadelerinden hangilerinin oluşmasına neden olur? A) Yalnız I B) I ve III Türkiye Geneli 5. Sınıf Kurumsal Denemesi - 1 C) II ve III 35 618 D) I, II ve III AV Yayınları
3. Kromozom kavramıyla ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsanlarda 23 çift kromozom bulunur.
B) Son çift kromozom cinsiyeti belirler.
C) Yumurta hücresi 44 + XX şeklindedir.
D) Sperm hücresi 22 + X şeklinde olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
3. Kromozom kavramıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İnsanlarda 23 çift kromozom bulunur. B) Son çift kromozom cinsiyeti belirler. C) Yumurta hücresi 44 + XX şeklindedir. D) Sperm hücresi 22 + X şeklinde olabilir.
8.
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına "D", yanlış olanların
başına "Y" harfi koyunuz.
Gözle göremediğimiz küçük
yapıları, büyüterek
görmemizi sağlayan alete.
teleskop denir.
Robert Hooke, şişe
mantarını incelerken hücreyi
bulmuştur.
2
Belirli bir görev için bir araya
gelen hücreler dokulan
meydana getirir.
Hücre duvarı, bitki ve hayvan
hücrelerinde bulunur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
8. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına "D", yanlış olanların başına "Y" harfi koyunuz. Gözle göremediğimiz küçük yapıları, büyüterek görmemizi sağlayan alete. teleskop denir. Robert Hooke, şişe mantarını incelerken hücreyi bulmuştur. 2 Belirli bir görev için bir araya gelen hücreler dokulan meydana getirir. Hücre duvarı, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur.
Dünme
oluşan
itoplazma
meri farkl
01
(
.
32 8
16
2
Derya öğretmen tahtaya dört sayı yazıyor ve öğrencilerinden mitoz bölünmenin
kurallarını dikkate alarak bu sayılara ulaşmalarını istiyor.
Öğrenciler aşağıda verilen işlemleri yapıyor.
2n = 2 kromozomlu bir hücre art arda 4 kez mitoz geçirdikten sonra
oluşan her bir hücredeki kromozom sayısı:.....................
. 2n = 16 kromozomlu bir hücre art arda 3 kez mitoz bölünme geçirdikten
sonra oluşan hücre sayısı:
. Kromozom sayısı 16 olan bir hücre art arda 2 kez mitoz bölünme
geçirdikten sonra her bir hücredeki kromozom sayısı:.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işlemler sonucunda ulaşılan sayılardan biri değildir?
32
16
C) 8
D) 2
71
GUNAYT
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
Dünme oluşan itoplazma meri farkl 01 ( . 32 8 16 2 Derya öğretmen tahtaya dört sayı yazıyor ve öğrencilerinden mitoz bölünmenin kurallarını dikkate alarak bu sayılara ulaşmalarını istiyor. Öğrenciler aşağıda verilen işlemleri yapıyor. 2n = 2 kromozomlu bir hücre art arda 4 kez mitoz geçirdikten sonra oluşan her bir hücredeki kromozom sayısı:..................... . 2n = 16 kromozomlu bir hücre art arda 3 kez mitoz bölünme geçirdikten sonra oluşan hücre sayısı: . Kromozom sayısı 16 olan bir hücre art arda 2 kez mitoz bölünme geçirdikten sonra her bir hücredeki kromozom sayısı:. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işlemler sonucunda ulaşılan sayılardan biri değildir? 32 16 C) 8 D) 2 71 GUNAYT YAYINLARI
17. Hücrenin yönetim merkezi olan çekirdekteki genetik yapı-
lar aşağıda gösterilmiştir.
DNA
Hücre
Gen X
Protein
Çekirdek
'88'
Gen Y
Kromozom
Nükleotid
Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Çekirdekteki genler DNA'nin en küçük yapı taşıdır.
B) Nükleotidlerin dizilimindeki farklılıklar genlerin farklı bil-
giler taşımasına neden olur.
C) Çekirdekteki genetik yapılar büyükten küçüğe doğru;
Kromozom> DNA > Gen > Nükleotid şeklinde sırala-
nir.
D) Bir hücredeki gen sayısı kromozom sayısından fazla-
dır.
VİP Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
17. Hücrenin yönetim merkezi olan çekirdekteki genetik yapı- lar aşağıda gösterilmiştir. DNA Hücre Gen X Protein Çekirdek '88' Gen Y Kromozom Nükleotid Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Çekirdekteki genler DNA'nin en küçük yapı taşıdır. B) Nükleotidlerin dizilimindeki farklılıklar genlerin farklı bil- giler taşımasına neden olur. C) Çekirdekteki genetik yapılar büyükten küçüğe doğru; Kromozom> DNA > Gen > Nükleotid şeklinde sırala- nir. D) Bir hücredeki gen sayısı kromozom sayısından fazla- dır. VİP Yayınları
-gimiherzog ng nontossiam Konu Değerlendirme
1. Hayvan hücresindeki bir molekülü inceleyen 5.
bilim adamı yapısında deoksiriboz şekeri ol-
duğunu ve molekülün kendini eşleyebildiği-
ni gözlemlemiştir. T
Buna göre, bilim adamının gözlemlediği mo-
lekül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İkili sarmal yapıdadır.
B) Organik bazlar arasında hidrojen bağları
vardır. 5
C) Hücrenin hayatsal faaliyetlerini yönetir.
D) Sitoplazmada dağınık olarak bulunur.
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
-gimiherzog ng nontossiam Konu Değerlendirme 1. Hayvan hücresindeki bir molekülü inceleyen 5. bilim adamı yapısında deoksiriboz şekeri ol- duğunu ve molekülün kendini eşleyebildiği- ni gözlemlemiştir. T Buna göre, bilim adamının gözlemlediği mo- lekül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İkili sarmal yapıdadır. B) Organik bazlar arasında hidrojen bağları vardır. 5 C) Hücrenin hayatsal faaliyetlerini yönetir. D) Sitoplazmada dağınık olarak bulunur. 1
zny
10. 46 kromozomlu insana ait bir hücrede,
- aşağıdaki hücre bölünmesi gerçekleşiyor.
A)
46
C)
Buna göre aşağıdaki yapı ve organların
hangisinde bu bölünme gerçekleşmez?
Deri hücresi
46
Karaciğer hücresi
46
B)
Beyinde sinir hücresi
Kemik hücresi
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
zny 10. 46 kromozomlu insana ait bir hücrede, - aşağıdaki hücre bölünmesi gerçekleşiyor. A) 46 C) Buna göre aşağıdaki yapı ve organların hangisinde bu bölünme gerçekleşmez? Deri hücresi 46 Karaciğer hücresi 46 B) Beyinde sinir hücresi Kemik hücresi
nin
Neler öğrendik?
Yumurta
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
1-Bebeğin oluşum sürecindeki aşamaları düşününüz. Aşağıda karışık olarak verilen
kavramları boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
zigot, fetüs, embriyo, sperm
2.................
3
************
6.
ÜNİTE
4..................
Bebek
ait verilen yapı ve organ isimlerini uygun açıklama ile eş-
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
nin Neler öğrendik? Yumurta CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 1-Bebeğin oluşum sürecindeki aşamaları düşününüz. Aşağıda karışık olarak verilen kavramları boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz. zigot, fetüs, embriyo, sperm 2................. 3 ************ 6. ÜNİTE 4.................. Bebek ait verilen yapı ve organ isimlerini uygun açıklama ile eş-
5. Aşağıda bir hücrenin zamanla geçirdiği olaylar sonucu kromozom sayısında meydana gelen değişimleri
gösteren grafik verilmiştir.
2n
n
Kromozom Sayısı
11
|||
IV
→ Zaman
Buna göre bu hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki kez mitoz bölünme geçirmiştir.
B) Geçirdiği mayoz bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya inmiştir.
C) Hücre mayoz bölünme nrası mitoz geçirerek kromozom sayısını iki katına çıkarmıştır.
D) Hücrenin geçirdiği bölünmeler sonrasında tür içi çeşitlilik sağlanmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
5. Aşağıda bir hücrenin zamanla geçirdiği olaylar sonucu kromozom sayısında meydana gelen değişimleri gösteren grafik verilmiştir. 2n n Kromozom Sayısı 11 ||| IV → Zaman Buna göre bu hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İki kez mitoz bölünme geçirmiştir. B) Geçirdiği mayoz bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Hücre mayoz bölünme nrası mitoz geçirerek kromozom sayısını iki katına çıkarmıştır. D) Hücrenin geçirdiği bölünmeler sonrasında tür içi çeşitlilik sağlanmıştır.
S
3.
Test
MILU2
OKUL GAZETESİ
İlçemizde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında okulumuzu temsil eden takımımız ilk iki karşılaşmasını
kazanarak çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Çeyrek final karşılaşmasında takımımızın önemli oyuncula-
rından Şeyma'nın ayak bileğinden sakatlanması moralimizi bozdu. Şeyma, maçı tamamlayamasa da maçı
kazandık. Beden eğitimi öğretmenimiz Tarık Bey, yarı finalde karşılaşacağımız takımın çok güçlü olduğunu,
Şeyma'nın iyileşmesi için gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Gerekli sağlık kontrollerinden geçen Şey-
ma'nın uygun tedavi ile 2 hafta sonraki yarı final maçında oynaması bekleniyor.
Şeyma'nın ayak bileğinde meydana gelen hasarın onarılmasını sağlayan bölünme çeşidi ile ilgili aşağıda
kilerden hangisi doğurudur?
A) Vücudumuzdaki yaraların ve hasarların onarımı mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir.
B) Şeyma, büyüme ve gelişmesini tamamlamış bir birey olsaydı mitoz bölünme gerçekleşmeyeceği için yarası
iyileşmezdi.
C) Yaralarımızın iyileşmesini sağlayan mitoz bölünme hayvan hücrelerine özgüdür.
D) Tek hücreli canlıların üremesi ile yaralarımızın iyileşmesi aynı çeşit hücre bölünmesi ile gerçekleşir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
S 3. Test MILU2 OKUL GAZETESİ İlçemizde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında okulumuzu temsil eden takımımız ilk iki karşılaşmasını kazanarak çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Çeyrek final karşılaşmasında takımımızın önemli oyuncula- rından Şeyma'nın ayak bileğinden sakatlanması moralimizi bozdu. Şeyma, maçı tamamlayamasa da maçı kazandık. Beden eğitimi öğretmenimiz Tarık Bey, yarı finalde karşılaşacağımız takımın çok güçlü olduğunu, Şeyma'nın iyileşmesi için gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Gerekli sağlık kontrollerinden geçen Şey- ma'nın uygun tedavi ile 2 hafta sonraki yarı final maçında oynaması bekleniyor. Şeyma'nın ayak bileğinde meydana gelen hasarın onarılmasını sağlayan bölünme çeşidi ile ilgili aşağıda kilerden hangisi doğurudur? A) Vücudumuzdaki yaraların ve hasarların onarımı mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir. B) Şeyma, büyüme ve gelişmesini tamamlamış bir birey olsaydı mitoz bölünme gerçekleşmeyeceği için yarası iyileşmezdi. C) Yaralarımızın iyileşmesini sağlayan mitoz bölünme hayvan hücrelerine özgüdür. D) Tek hücreli canlıların üremesi ile yaralarımızın iyileşmesi aynı çeşit hücre bölünmesi ile gerçekleşir.
2.
Sorular
Yıpranan dokuların onarımında görev alır mı?
Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar mı?
Canlı çeşitliliğine katkıda bulunur mu?
Figen Öğretmen adını vermediği bir bölünme çeşidiyle ilgili çeşitli soruların ve cevaplarının yer aldığı yukarıdaki
tabloyu tahtaya çizer. Öğrencilerinden tahtadaki tablodan yararlanarak grafiklerde X, Y ve Z ile gösterilen yerlere
getirilebilecek uygun kavramları yazmalarını ister.
AY
X
Y
N
2 3
Dilimleri
Bölünme
sayısı
8.
A)
Kromozom sayısı
DNA miktarı
Hücre sayısı
4
2.
B)
Kromozom sayısı
Hücre sayısı
DNA'daki gen sayısı
Cevap
Evet
Bölünme
► sayısı
52
Hayır
Hayır
Buna göre öğrencilerin X, Y ve Z ile gösterilen yerler için yazdığı kavramlar hangi seçenekte verilenler olabilin
4.
133
C)
Hücre sayısı
DNA miktarı
Kromozom sayısı
N
Bölünme
sayisi
Z
D)
Kromozom sayısı
DNA çeşidi
Hücre sayısı
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
2. Sorular Yıpranan dokuların onarımında görev alır mı? Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar mı? Canlı çeşitliliğine katkıda bulunur mu? Figen Öğretmen adını vermediği bir bölünme çeşidiyle ilgili çeşitli soruların ve cevaplarının yer aldığı yukarıdaki tabloyu tahtaya çizer. Öğrencilerinden tahtadaki tablodan yararlanarak grafiklerde X, Y ve Z ile gösterilen yerlere getirilebilecek uygun kavramları yazmalarını ister. AY X Y N 2 3 Dilimleri Bölünme sayısı 8. A) Kromozom sayısı DNA miktarı Hücre sayısı 4 2. B) Kromozom sayısı Hücre sayısı DNA'daki gen sayısı Cevap Evet Bölünme ► sayısı 52 Hayır Hayır Buna göre öğrencilerin X, Y ve Z ile gösterilen yerler için yazdığı kavramlar hangi seçenekte verilenler olabilin 4. 133 C) Hücre sayısı DNA miktarı Kromozom sayısı N Bölünme sayisi Z D) Kromozom sayısı DNA çeşidi Hücre sayısı
Fernus z-Kitap
17. Serdar, öğretmenin verdiği performans ödevinde mekanik ve kimyasal sindirim ile ilgili notlar çıkar-
mıştır. Serdar, mekanik sindirim ile ilgili yazdığı doğru notlardan 5 puan, kimyasal sindirim ile ilgili
? yazdığı doğru notlardan 10 puan alacaktır.
A)
Mekanik Sindirim
D)
Besinlerin mide kaslarıyla küçük parçalara
ayrılması örnek verilebilir.
Besinler yapı taşlarına ayrılır.
Kimyasal sindirimin etkisini artırır.
Ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir.
Buna göre Serdar, performans ödevinden kaç puan almıştır?
Mekanik Sindirim
Kimyasal Sindirim
20 puan
5 puan
30 puan
15 puan
40 puan
10 puan
20 puan
15 puan
Kimyasal Sindirim
Safra sıvısıyla yağların küçük parçalara
ayrılması örnek verilebilir.
Besinlerin sindiriminde enzim kullanılır.
Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar.
Sindirim sisteminin bütün organlarında gerçekleşir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
Fernus z-Kitap 17. Serdar, öğretmenin verdiği performans ödevinde mekanik ve kimyasal sindirim ile ilgili notlar çıkar- mıştır. Serdar, mekanik sindirim ile ilgili yazdığı doğru notlardan 5 puan, kimyasal sindirim ile ilgili ? yazdığı doğru notlardan 10 puan alacaktır. A) Mekanik Sindirim D) Besinlerin mide kaslarıyla küçük parçalara ayrılması örnek verilebilir. Besinler yapı taşlarına ayrılır. Kimyasal sindirimin etkisini artırır. Ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir. Buna göre Serdar, performans ödevinden kaç puan almıştır? Mekanik Sindirim Kimyasal Sindirim 20 puan 5 puan 30 puan 15 puan 40 puan 10 puan 20 puan 15 puan Kimyasal Sindirim Safra sıvısıyla yağların küçük parçalara ayrılması örnek verilebilir. Besinlerin sindiriminde enzim kullanılır. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Sindirim sisteminin bütün organlarında gerçekleşir.
2. Aşağıda basit bir DNA modeli gösterilmiştir.
nmek
rtacak
A
G
T
C
T
C
A
G
Bu modele bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) DNA'nin 1. ve 2. ipliğindeki nükleptid sayısı eşittir.
D) Bir nükleotid iki ya da üç nükleotid ile bağ yapabilir.
Nukleotidler, organik bazlar ile birbirine bağlanarak, bir DNA
Zincirini oluşturur.
er iki zincirdeki nükleotid dizilişi farklı olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
2. Aşağıda basit bir DNA modeli gösterilmiştir. nmek rtacak A G T C T C A G Bu modele bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) DNA'nin 1. ve 2. ipliğindeki nükleptid sayısı eşittir. D) Bir nükleotid iki ya da üç nükleotid ile bağ yapabilir. Nukleotidler, organik bazlar ile birbirine bağlanarak, bir DNA Zincirini oluşturur. er iki zincirdeki nükleotid dizilişi farklı olabilir.
OXU
1.
Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinden mikroskopta inceledikleri hücre örneklerinin şekillerini defterlerine çizme-
lerini istemiştir.
A)
B)
C)
D)
Ayşe'nin Defteri
Ayşe
Buna göre yukarıdaki çizimleri yapan öğrencilerin incelediği hücreler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Biber hücresi
Kedi hücresi
Lahana hücresi
Tavşan hücresi
Zümral
8
Salatalık hücresi
Havuç hücresi
Köpek hücresi
Yılan hücresi
Zümral'in Defteri
Savaş
Savaş'ın Defteri
Tavuk hücresi
İnsan hücresi
Domates hücresi
Soğan hücresi
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
OXU 1. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinden mikroskopta inceledikleri hücre örneklerinin şekillerini defterlerine çizme- lerini istemiştir. A) B) C) D) Ayşe'nin Defteri Ayşe Buna göre yukarıdaki çizimleri yapan öğrencilerin incelediği hücreler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biber hücresi Kedi hücresi Lahana hücresi Tavşan hücresi Zümral 8 Salatalık hücresi Havuç hücresi Köpek hücresi Yılan hücresi Zümral'in Defteri Savaş Savaş'ın Defteri Tavuk hücresi İnsan hücresi Domates hücresi Soğan hücresi
14- Onemli bir ilaç firması yeni ürettiği bir şampuan
sayesinde insanlardaki bit sorununa büyük oranda
çözüm ürettiğini açıklamıştır. İlacı kullanan tüke-
ticiler arasında yapılan memnuniyet anketlerinde
%95 orarunda ilacın etkili olduğu tespit edilmiştir.
Ne var ki her ay düzenli olarak yapılan anketlerde
memnuniyet oranının gittikçe düştüğü, yaklaşık ikdi
yıl sonra ise ilacın bitler üzerinde hiç bir işe yarama-
diği görülmüştür. Bunun üzerine ilaç firması, bitlerin
şampuana karşı direnç sağladığını belirterek çalışan-
larına yeni bir formül üzerinde çalışmalan talimatını
vermiştir.
Bu durumla ilgili olarak üç farkh hipotez yaipalmeştar.
L Şampuana karşı dirençli bitler önceden de var-
di, fakat sayılan azdı. Dirençsiz bitler ölünce
sadece dirençli bitler hayatta kaldı.
IL Şampuan üretildikten sonra bitlerden bazılan
geçirdikleri mutasyonla formüle karşı direnç
sağlamayı başardılar ve hayatta kalıp çoğaldı-
lar, dirençsiz bitler ise yok oldular.
III. Şampuandaki etkin maddeye maruz kalan bit-
ler, zamanla bu maddeyle mücadele etmeyi
öğrendiler.
Yapılan bu hipotezlerden hangileri doğru ola-
bilir?
A) Yalnız 1
C) Ivell
B) Yalnız III
D) LIl ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre ve Bölünmeler
14- Onemli bir ilaç firması yeni ürettiği bir şampuan sayesinde insanlardaki bit sorununa büyük oranda çözüm ürettiğini açıklamıştır. İlacı kullanan tüke- ticiler arasında yapılan memnuniyet anketlerinde %95 orarunda ilacın etkili olduğu tespit edilmiştir. Ne var ki her ay düzenli olarak yapılan anketlerde memnuniyet oranının gittikçe düştüğü, yaklaşık ikdi yıl sonra ise ilacın bitler üzerinde hiç bir işe yarama- diği görülmüştür. Bunun üzerine ilaç firması, bitlerin şampuana karşı direnç sağladığını belirterek çalışan- larına yeni bir formül üzerinde çalışmalan talimatını vermiştir. Bu durumla ilgili olarak üç farkh hipotez yaipalmeştar. L Şampuana karşı dirençli bitler önceden de var- di, fakat sayılan azdı. Dirençsiz bitler ölünce sadece dirençli bitler hayatta kaldı. IL Şampuan üretildikten sonra bitlerden bazılan geçirdikleri mutasyonla formüle karşı direnç sağlamayı başardılar ve hayatta kalıp çoğaldı- lar, dirençsiz bitler ise yok oldular. III. Şampuandaki etkin maddeye maruz kalan bit- ler, zamanla bu maddeyle mücadele etmeyi öğrendiler. Yapılan bu hipotezlerden hangileri doğru ola- bilir? A) Yalnız 1 C) Ivell B) Yalnız III D) LIl ve Ill