Hücre Soruları

KAZANI
TESTIE
7. Hipotez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal
çeşitlilik gözlenmez.
Buna göre,
Mit
1. Gül bitkisinden koparılan bir dalin saksıya dikilme-
siyle yeni bitkinin oluşması
II. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be-
zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması
A)-Yalnız I
C) +ve ll
III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle
aynı genlere sahip olması
örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular?
B Yalnız III
D) Ivel
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
KAZANI TESTIE 7. Hipotez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, Mit 1. Gül bitkisinden koparılan bir dalin saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması II. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması A)-Yalnız I C) +ve ll III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular? B Yalnız III D) Ivel
Mayo
*
*
*
6. Hücreler çok küçüktür ve onları ancak mikroskop kullanarak görebiliriz. Hücrenin keşfi ve incelenmesi
mikroskop sayesinde gerçekleşmiştir. "Hücrenin Keşfi ve Teknoloji" konusu içerisindeki bazı bilgiler
aşağıda verilmiştir.
Drexe
ner
beroucher
**
agl
Robert Hooke 1665 yılında bitki hücrelerindeki ölü hücre çeperlerini incelemiştir.
Kolliker 1857 yılında mitokondriyi gözlemlemiştir.
1833 yılında Brown, hücre çekirdeğini gözlemlemiştir.
1839 yılında Alman bilim insanları Schwan ve Matthias bütün canlıların hücrelerden oluştu-
ğunu ileri sürmüşlerdir.
* 1898 yılında Camillo Golgi, golgi cisimciğini gözlemlemiştir.
Yukarıda verilen çalışmalara bakıldığında hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
A) İlk olarak incelenen hücre canlı değildir.
B) Hücre çekirdeği golgi organelinden önce gözlemlenmiştir.
C) Bütün canlıların hücrelerden oluşturduğu teorisi, bazı organellerin keşifinden sonra ileri sürülmüş-
tür.
D) Mitokondri, hücre çeperinden sonra gözlemlenmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
Mayo * * * 6. Hücreler çok küçüktür ve onları ancak mikroskop kullanarak görebiliriz. Hücrenin keşfi ve incelenmesi mikroskop sayesinde gerçekleşmiştir. "Hücrenin Keşfi ve Teknoloji" konusu içerisindeki bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Drexe ner beroucher ** agl Robert Hooke 1665 yılında bitki hücrelerindeki ölü hücre çeperlerini incelemiştir. Kolliker 1857 yılında mitokondriyi gözlemlemiştir. 1833 yılında Brown, hücre çekirdeğini gözlemlemiştir. 1839 yılında Alman bilim insanları Schwan ve Matthias bütün canlıların hücrelerden oluştu- ğunu ileri sürmüşlerdir. * 1898 yılında Camillo Golgi, golgi cisimciğini gözlemlemiştir. Yukarıda verilen çalışmalara bakıldığında hangi seçenekteki ifade yanlıştır? A) İlk olarak incelenen hücre canlı değildir. B) Hücre çekirdeği golgi organelinden önce gözlemlenmiştir. C) Bütün canlıların hücrelerden oluşturduğu teorisi, bazı organellerin keşifinden sonra ileri sürülmüş- tür. D) Mitokondri, hücre çeperinden sonra gözlemlenmiştir.
15.2n=46 kromozomlu bir hücrenin kromozom sayısının
değişimi verilmişitir.
Kromozom sayısı
46
23
Buna göre,
16 Fon
A) I ve II
Il ve t
1. K olayı çok hücreli canlılarda büyüme ve
gelişmeyi sağlar.
II. L olayı üreme ana hücresinde gerçekleşmiştir.
III. M olayı tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
M
bilimleri
Olay
B) Ivett
-D) I, II ve t
17. Aşağı
atom
Bur
böl
ato
A)
BY
C
D
18. Bi
gr
Ta
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
15.2n=46 kromozomlu bir hücrenin kromozom sayısının değişimi verilmişitir. Kromozom sayısı 46 23 Buna göre, 16 Fon A) I ve II Il ve t 1. K olayı çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar. II. L olayı üreme ana hücresinde gerçekleşmiştir. III. M olayı tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? M bilimleri Olay B) Ivett -D) I, II ve t 17. Aşağı atom Bur böl ato A) BY C D 18. Bi gr Ta
inen birların hızını
n uzun süre frene
an gerekir.
n pabuçlan, teker-
urmasını sağlayan
eri sıkıştırarak
artırarak teker-
aracın duma-
en uzun süre
ket ene si isi
olduğu potan-
n tekerlekleri
keteerisine
11. Aşağıdaki grafikte mitoz ve mayoz bölünme
geçiren bir canlının bölünme sonrası oluştur
duğu toplam hücre sayıları gösterilmiştir.
Hücre Sayısı
16
Bölünme
2
Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan bo
lünmeler ile ilgili,
2
1. 1. bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğe ne-
den olmaz
II. 1. bölünme mitoz, 2.bölünme mayozdar
III. 3. bölünme sonucu kromozom sayısı iki
katına çıkar
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
Il ve III
3
B) I ve III
D, II ve III
X
12. Avni ci
bileşikl
Aşağıd
Verile
E
a.
E
C.
T
d. Ik
b.
Buna
A) I.
B) II.
III
DIV
13. Eme
N, F
Er
yu
B
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
inen birların hızını n uzun süre frene an gerekir. n pabuçlan, teker- urmasını sağlayan eri sıkıştırarak artırarak teker- aracın duma- en uzun süre ket ene si isi olduğu potan- n tekerlekleri keteerisine 11. Aşağıdaki grafikte mitoz ve mayoz bölünme geçiren bir canlının bölünme sonrası oluştur duğu toplam hücre sayıları gösterilmiştir. Hücre Sayısı 16 Bölünme 2 Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan bo lünmeler ile ilgili, 2 1. 1. bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğe ne- den olmaz II. 1. bölünme mitoz, 2.bölünme mayozdar III. 3. bölünme sonucu kromozom sayısı iki katına çıkar ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II Il ve III 3 B) I ve III D, II ve III X 12. Avni ci bileşikl Aşağıd Verile E a. E C. T d. Ik b. Buna A) I. B) II. III DIV 13. Eme N, F Er yu B A
12.
insanda Büyüme ve Gelişme
insanda büyüme ve gelişme anne karnında başlar. Dişinin yumurtalığında mayoz bölünme sonucu oluşan yumuna
içinde geliştiği folikül adı verilen kesenin yırtılmasıyla serbest kalarak yumurta kanalına geçer. Yumurta kanalind
sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin kaynaşmasıyla döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta yani zigot oluşumun
dan hemen sonra başlayan mitoz bölünmeler ile büyüme başlar. Artık embriyo adını alan yavru, dol yatağına ge
yerleştiğinde bir hücre kümesi haline gelmiş olur. Embriyo mitoz bölünmelerle büyümeye devam ederek 8 haftad
itibaren fetüs olarak isimlendirilir. Fetüs.anneden plasenta aracılığı ile besin ve oksijen alarak büyüme ve gelme
sürecini döl yatağında tamamladığında dünyaya gelir.
Yukarıdaki insanda büyüme ve gelişme ile ilgili metne göre,
1. Zigot döllenme sonucunda yumurta kanalında oluşur.
II. Fetüsün anneden besin ve oksijen alabilmesini plasenta sağlar.
III. Zigotun embriyoya, embriyonun fetüse dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Bi
G
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
12. insanda Büyüme ve Gelişme insanda büyüme ve gelişme anne karnında başlar. Dişinin yumurtalığında mayoz bölünme sonucu oluşan yumuna içinde geliştiği folikül adı verilen kesenin yırtılmasıyla serbest kalarak yumurta kanalına geçer. Yumurta kanalind sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin kaynaşmasıyla döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta yani zigot oluşumun dan hemen sonra başlayan mitoz bölünmeler ile büyüme başlar. Artık embriyo adını alan yavru, dol yatağına ge yerleştiğinde bir hücre kümesi haline gelmiş olur. Embriyo mitoz bölünmelerle büyümeye devam ederek 8 haftad itibaren fetüs olarak isimlendirilir. Fetüs.anneden plasenta aracılığı ile besin ve oksijen alarak büyüme ve gelme sürecini döl yatağında tamamladığında dünyaya gelir. Yukarıdaki insanda büyüme ve gelişme ile ilgili metne göre, 1. Zigot döllenme sonucunda yumurta kanalında oluşur. II. Fetüsün anneden besin ve oksijen alabilmesini plasenta sağlar. III. Zigotun embriyoya, embriyonun fetüse dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Bi G
13. Aşağıda eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili ifadeler ve üreme çeşitlerinin görüldüğü cantr örnekleri verilmiştir.
I. Bazı canlıların vücudunda oluşan çıkıntıların büyüyüp gelişerek yeni canlılar oluşturmasıdır. Bira maya
sı, denizanası ve sünger gibi canlılarda görülür.
II. Belirli bir büyüklüğe ulaşan tek hücreli canlıların bölünerek yavru canlılar oluşturmasıdır. Amip, bakter
öglena gibi canlılarda görülür.
III. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bir bitki meydana gelmesidir. Gül ve söğütün
kesilen dallarının toprağa dikilmesiyle yeni gül ve söğüt ağacının oluşması örnektir.
IV. Canlıların yıpranan ya da kopan kısımlarının kendini tamamlayarak yeni canlı oluşturmasıdır. İkiye bö
lünen toprak solucanının her bir parçasından yeni bir canlı oluşması örnektir.
Buna göre I, II, III ve IV ile numaralandırılan eşeysiz üreme çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiş
tir?
A) I. Tomurcuklanarak üreme
II. Rejenerasyonla üreme
III. Vejetatif üreme
IV. Bölünerek üreme
C) I. Tomurcuklanarak üreme
II. Bölünerek üreme
III. Vejetatif üreme
IV. Rejenerasyonla üreme
B) 1. Bölünerek üreme
II. Tomurcuklanarak üreme
III. Vejetatif üreme
IV. Rejenerasyonla üreme
D) 1. Rejenerasyonla üreme
II. Bölünerek üreme
III. Tomurcuklanarak üreme
IV. Vejetatif üreme
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
13. Aşağıda eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili ifadeler ve üreme çeşitlerinin görüldüğü cantr örnekleri verilmiştir. I. Bazı canlıların vücudunda oluşan çıkıntıların büyüyüp gelişerek yeni canlılar oluşturmasıdır. Bira maya sı, denizanası ve sünger gibi canlılarda görülür. II. Belirli bir büyüklüğe ulaşan tek hücreli canlıların bölünerek yavru canlılar oluşturmasıdır. Amip, bakter öglena gibi canlılarda görülür. III. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bir bitki meydana gelmesidir. Gül ve söğütün kesilen dallarının toprağa dikilmesiyle yeni gül ve söğüt ağacının oluşması örnektir. IV. Canlıların yıpranan ya da kopan kısımlarının kendini tamamlayarak yeni canlı oluşturmasıdır. İkiye bö lünen toprak solucanının her bir parçasından yeni bir canlı oluşması örnektir. Buna göre I, II, III ve IV ile numaralandırılan eşeysiz üreme çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiş tir? A) I. Tomurcuklanarak üreme II. Rejenerasyonla üreme III. Vejetatif üreme IV. Bölünerek üreme C) I. Tomurcuklanarak üreme II. Bölünerek üreme III. Vejetatif üreme IV. Rejenerasyonla üreme B) 1. Bölünerek üreme II. Tomurcuklanarak üreme III. Vejetatif üreme IV. Rejenerasyonla üreme D) 1. Rejenerasyonla üreme II. Bölünerek üreme III. Tomurcuklanarak üreme IV. Vejetatif üreme
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
Hücre dışı
18. Aşağıda hücre tarafından gerçekleştirilen bir yıkım olayı verilmiştir.
Hücre içi
B) I ve II
2
3
C) I ve III
4
D) II ve III
1. Hücre zarının belirli bir kısmı maddeleri
sararak cep şeklinde içe doğru tomur-
cuklanır.
2. Yıkımı yapılacak madde hücre içerisine
alınır.
3. Bu yapı hücre zarından kopar ve endo-
zom adı verilen bir keseciğe dönüşür.
4. Endozomlar yıkımı yapılacak maddeleri
lizozomlara taşır.
Buna göre gerçekleşen olay ile ilgili,
1. Hücre zarı, hücre dışındaki maddeleri hücre içerisine alabilir.
II. Lizozom yıkımı yapılacak maddeleri sindirmekle görevlidir.
III. Gerçekleşen bu olay bütün canlı hücrelerde gözlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
ankarayayincilik.com.tr
7
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I Hücre dışı 18. Aşağıda hücre tarafından gerçekleştirilen bir yıkım olayı verilmiştir. Hücre içi B) I ve II 2 3 C) I ve III 4 D) II ve III 1. Hücre zarının belirli bir kısmı maddeleri sararak cep şeklinde içe doğru tomur- cuklanır. 2. Yıkımı yapılacak madde hücre içerisine alınır. 3. Bu yapı hücre zarından kopar ve endo- zom adı verilen bir keseciğe dönüşür. 4. Endozomlar yıkımı yapılacak maddeleri lizozomlara taşır. Buna göre gerçekleşen olay ile ilgili, 1. Hücre zarı, hücre dışındaki maddeleri hücre içerisine alabilir. II. Lizozom yıkımı yapılacak maddeleri sindirmekle görevlidir. III. Gerçekleşen bu olay bütün canlı hücrelerde gözlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III ankarayayincilik.com.tr 7
M
M
ORTA
GÜÇLENDİREN DENEMELER
10. Fotosentez, yeşil yapraklı bitki ve bazı canlıların, klorofil
organeli sayesinde Güneş ışığını kullanarak besin ve ok-
sijen üretmesidir. Fotosentezin gerçekleştiği bir ortamda
oksijen seviyesi artarken karbondioksit seviyesinde düşüş
gözlenir.
DE
wwww
Gaz miktarı (ppm)
Gün sonu
11. Vücudumuzdaki her yapı ve dokunun özelleş-
miş hücreleri bulunmaktadır. Temel kısımları
benzer olmasına karşın bazı özellikler bakımın-
dan bu hücrelerde farklılıklar bulunur.
Başlangıç
AK canlısı bir menekşe, L canlısı ise fare olabilir.
B) K canlısının bazı hücrelerinde kloroplast organeli bulunur
C) L canlısının hücreleri genellikle köşeli şekildedir
D) L canlısının bazı hücrelerinde sentrozom organeline fastlanır.
5. DENEME
Oksijen
Karbondioksit
K gindi
L
fece
Farklı özelliklere sahip K ve L canlıları Güneş ışığı alan, öz-
deş camdan yapılmış odalara yerleştirilerek ortamdaki ok-
sijen ve karbondioksit gaz oranları gün boyunca ölçülüyor. (Odalar özdeş büyüklükte ve ölçümler gündüz
Elde edilen veriler yandaki grafikte gösterilmiştir.
saatleri içerisinde yapılmıştır.)
Buna göre K ve L canlıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başlangıç
Gün
sonu
12. Ortak özelliğe sahip hücrelerin bir araya gelerek
oluşturdukları yapıya "doku" denir.
Aşağıda bazı dokuların hücrelerine ait özellik-
ler verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
M M ORTA GÜÇLENDİREN DENEMELER 10. Fotosentez, yeşil yapraklı bitki ve bazı canlıların, klorofil organeli sayesinde Güneş ışığını kullanarak besin ve ok- sijen üretmesidir. Fotosentezin gerçekleştiği bir ortamda oksijen seviyesi artarken karbondioksit seviyesinde düşüş gözlenir. DE wwww Gaz miktarı (ppm) Gün sonu 11. Vücudumuzdaki her yapı ve dokunun özelleş- miş hücreleri bulunmaktadır. Temel kısımları benzer olmasına karşın bazı özellikler bakımın- dan bu hücrelerde farklılıklar bulunur. Başlangıç AK canlısı bir menekşe, L canlısı ise fare olabilir. B) K canlısının bazı hücrelerinde kloroplast organeli bulunur C) L canlısının hücreleri genellikle köşeli şekildedir D) L canlısının bazı hücrelerinde sentrozom organeline fastlanır. 5. DENEME Oksijen Karbondioksit K gindi L fece Farklı özelliklere sahip K ve L canlıları Güneş ışığı alan, öz- deş camdan yapılmış odalara yerleştirilerek ortamdaki ok- sijen ve karbondioksit gaz oranları gün boyunca ölçülüyor. (Odalar özdeş büyüklükte ve ölçümler gündüz Elde edilen veriler yandaki grafikte gösterilmiştir. saatleri içerisinde yapılmıştır.) Buna göre K ve L canlıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Başlangıç Gün sonu 12. Ortak özelliğe sahip hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya "doku" denir. Aşağıda bazı dokuların hücrelerine ait özellik- ler verilmiştir.
20. Aşağıda farklı canlılara ait hücreler verilmiştir.
www
Hayvan hücresi
A) Yalnız I
C) I ve II
Bakteri hücresi
Buna göre bu canlılar ile ilgili;
1. çok hücreli olma,
kalıtsal materyalin yer aldığı çekirdekleri
bulunma,
III. ribozom organeline sahip olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) Yalnız III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
20. Aşağıda farklı canlılara ait hücreler verilmiştir. www Hayvan hücresi A) Yalnız I C) I ve II Bakteri hücresi Buna göre bu canlılar ile ilgili; 1. çok hücreli olma, kalıtsal materyalin yer aldığı çekirdekleri bulunma, III. ribozom organeline sahip olma özelliklerinden hangileri ortaktır? B) Yalnız III D) II ve III
12. Ortak özelliğe sahip hücrelerin bir araya gelerek
oluşturdukları yapıya "doku" denir.
Aşağıda bazı dokuların hücrelerine ait özellik-
ler verilmiştir.
Kan dokusunda yer alan kırmızı kan hücreleri
Oksijen taşımakla görevli alyuvar
hücrelerinin çekirdeği yeterli olgunlu-
ğa eriştiği zaman kaybolur.
Kas dokusunda yer alan çizgili kas hücreleri
Üst üste gelen kas lifleri arasında
hücre zarının erimesinden dolayı
çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir.
Bu özelliklere göre,
I. Farklı dokuların hücrelerinin şekilleri bir-
birinden farklı olabilir.
II. Çekirdek sayısı fazla olan çizgili kas hüc-
releri alyuvar hücrelerine göre daha ge-
lişmiştir.
III. Bazı hücrelerin çekirdeği zamanla kay-
bolurken bazı hücreler birden fazla çe-
kirdekli olabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
12. Ortak özelliğe sahip hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya "doku" denir. Aşağıda bazı dokuların hücrelerine ait özellik- ler verilmiştir. Kan dokusunda yer alan kırmızı kan hücreleri Oksijen taşımakla görevli alyuvar hücrelerinin çekirdeği yeterli olgunlu- ğa eriştiği zaman kaybolur. Kas dokusunda yer alan çizgili kas hücreleri Üst üste gelen kas lifleri arasında hücre zarının erimesinden dolayı çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Bu özelliklere göre, I. Farklı dokuların hücrelerinin şekilleri bir- birinden farklı olabilir. II. Çekirdek sayısı fazla olan çizgili kas hüc- releri alyuvar hücrelerine göre daha ge- lişmiştir. III. Bazı hücrelerin çekirdeği zamanla kay- bolurken bazı hücreler birden fazla çe- kirdekli olabilir. ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
ZOR
5. DENEME
GÜÇLENDİREN DENEMELER
19. Aşağıdaki grafikte hücre, doku, organ, sistem, organizma yapıları harflendirilerek sahip oldukları hücre
sayıları gösterilmiştir.
Sahip olduğu hücre sayısı
1.1.
M
K L
N
canlılara ait hücreler verilmiştir.
P
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) M harfi ile belirtilen yapı, kalp organını temsil ediyor olabilir.
B) N harfi ile belirtilen yapı, kan damarlarını temsil ediyor olabilir.
C) P harfi ile belirtilen yapı, benzer görevlere sahip hücrelerden oluşmuştur.
D) K harfi ile belirtilen yapı, farklı görevler üstlenmiş sistemlerden oluşur.
Yapılar
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
ZOR 5. DENEME GÜÇLENDİREN DENEMELER 19. Aşağıdaki grafikte hücre, doku, organ, sistem, organizma yapıları harflendirilerek sahip oldukları hücre sayıları gösterilmiştir. Sahip olduğu hücre sayısı 1.1. M K L N canlılara ait hücreler verilmiştir. P Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) M harfi ile belirtilen yapı, kalp organını temsil ediyor olabilir. B) N harfi ile belirtilen yapı, kan damarlarını temsil ediyor olabilir. C) P harfi ile belirtilen yapı, benzer görevlere sahip hücrelerden oluşmuştur. D) K harfi ile belirtilen yapı, farklı görevler üstlenmiş sistemlerden oluşur. Yapılar
11. Vücudumuzdaki her yapı ve dokunun özelleş-
miş hücreleri bulunmaktadır. Temel kısımları
benzer olmasına karşın bazı özellikler bakımın-
dan bu hücrelerde farklılıklar bulunur.
Aşağıdaki tabloda insanların farklı dokularında
bulunan bazı hücreler ve özellikleri verilmiştir.
Hücre
Trombosit (kan
hücresi)
Yumurta (üreme
hücresi)
Gözle Boyut
görülme (mikron)
Yok
Var
2-4
150
Bu tabloya göre,
1. Hücreler farklı büyüklüklere sahip olabilir.
II. Bazı hücreler mikroskop kullanılmadan
görülebilir.
III. Farklı dokulara sahip hücreler birbirinden
farklıdır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Yalnız I
I ve Il
II ve III
DT, II ve III
12.
ANKARA YAYINCILIK
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
11. Vücudumuzdaki her yapı ve dokunun özelleş- miş hücreleri bulunmaktadır. Temel kısımları benzer olmasına karşın bazı özellikler bakımın- dan bu hücrelerde farklılıklar bulunur. Aşağıdaki tabloda insanların farklı dokularında bulunan bazı hücreler ve özellikleri verilmiştir. Hücre Trombosit (kan hücresi) Yumurta (üreme hücresi) Gözle Boyut görülme (mikron) Yok Var 2-4 150 Bu tabloya göre, 1. Hücreler farklı büyüklüklere sahip olabilir. II. Bazı hücreler mikroskop kullanılmadan görülebilir. III. Farklı dokulara sahip hücreler birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? Yalnız I I ve Il II ve III DT, II ve III 12. ANKARA YAYINCILIK
5. DENEME
GÜÇLENDİREN DENEMELER
Canlılarda toplam hücre sayısı aşağı yukarı bir denge hâlindedir. Örneğin insanda 100 trilyon kadar hücre
vardır ve her dakika yaklaşık olarak 3 milyar hücre ölür ve yerlerine yenileri oluşturulur. Bölünebilme
yeteneğine göre hücrelerin yaşam süreleri değişiklik göstermektedir.
Bazı hücrelerin yaşam süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hücre türü
Kemik iliği hücresi
Mide hücresi
Sperm hücresi
Deri hücresi
Karaciğer hücresi
PA ZOR
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Yaklaşık yaşam süresi
10 saat
Buna göre,
1. Farklı tür hücrelerin yaşam süreleri genellikle birbirinden farklıdır.
II. Farklı canlılarda aynı görevi yapan hücrelerin yaşam süreleri farklıdır.
III. Kemik iliği hücrelerindeki sentrozom faaliyeti, karaciğer hücrelerindeki sentrozom faaliyetinden
fazladır.
2 gün
2-3 gün
19 - 34 gün
18 ay
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
5. DENEME GÜÇLENDİREN DENEMELER Canlılarda toplam hücre sayısı aşağı yukarı bir denge hâlindedir. Örneğin insanda 100 trilyon kadar hücre vardır ve her dakika yaklaşık olarak 3 milyar hücre ölür ve yerlerine yenileri oluşturulur. Bölünebilme yeteneğine göre hücrelerin yaşam süreleri değişiklik göstermektedir. Bazı hücrelerin yaşam süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hücre türü Kemik iliği hücresi Mide hücresi Sperm hücresi Deri hücresi Karaciğer hücresi PA ZOR ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II Yaklaşık yaşam süresi 10 saat Buna göre, 1. Farklı tür hücrelerin yaşam süreleri genellikle birbirinden farklıdır. II. Farklı canlılarda aynı görevi yapan hücrelerin yaşam süreleri farklıdır. III. Kemik iliği hücrelerindeki sentrozom faaliyeti, karaciğer hücrelerindeki sentrozom faaliyetinden fazladır. 2 gün 2-3 gün 19 - 34 gün 18 ay C) I ve III D) II ve III
5. DENEME
GUÇLI
13. Farklı mikroskopların icat zamanları ve mikroskoplara ait özellikler tablosu aşağıda verilmiştir.
Mikroskop türü Büyüteç mikroskobu
Elektron mikroskobu
Işık mikroskobu
1684
icat edildiği yıl
Mikroskobun büyütme
yeteneği (kat)
1590
Hücre
keşif yılı 1665
60
500
1000 kat
büyütme
Aşağıda ise bir hücrenin, hücre içerisinde yer alan mitokondri organelinin ve mitokondri organelinin ya-
pısında bulunan DNA'nın keşif yılları görsel üzerinde işaretlenmiştir.
Mitokondri keşif yılı 1894
1931
1000 kat
büyütme
1000000
C) I ve III
DNA
keşif yılı 1953
Buna göre,
1. Büyütme yeteneği daha fazla olan mikroskopların icat edilmesi ile çok daha küçük yapılar keşfe-
dilmiştir.
II. Teknolojinin gelişmesi ile hücrede daha ayrıntılı incelemeler yapılmıştır.
III. Mitokondri ile birlikte yeni organellerin keşfedilmesi elektron mikroskobu ile birlikte olmuştur.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) II ve III
anılar birlikte ve uyum
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
5. DENEME GUÇLI 13. Farklı mikroskopların icat zamanları ve mikroskoplara ait özellikler tablosu aşağıda verilmiştir. Mikroskop türü Büyüteç mikroskobu Elektron mikroskobu Işık mikroskobu 1684 icat edildiği yıl Mikroskobun büyütme yeteneği (kat) 1590 Hücre keşif yılı 1665 60 500 1000 kat büyütme Aşağıda ise bir hücrenin, hücre içerisinde yer alan mitokondri organelinin ve mitokondri organelinin ya- pısında bulunan DNA'nın keşif yılları görsel üzerinde işaretlenmiştir. Mitokondri keşif yılı 1894 1931 1000 kat büyütme 1000000 C) I ve III DNA keşif yılı 1953 Buna göre, 1. Büyütme yeteneği daha fazla olan mikroskopların icat edilmesi ile çok daha küçük yapılar keşfe- dilmiştir. II. Teknolojinin gelişmesi ile hücrede daha ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. III. Mitokondri ile birlikte yeni organellerin keşfedilmesi elektron mikroskobu ile birlikte olmuştur. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) I ve Il D) II ve III anılar birlikte ve uyum
ANKARA YAYINCILIK
9. Hücre zanı ile çekirdek arasındaki yarı akışkan
Siviya "sitoplazma" denir.
→→Sitoplazma
Aşağıda verilen olaylardan hangisi gelişmiş
yapılı bir hayvan hücresinin sitoplazmasın-
da gerçekleşmez?
A) Mitokondride enerji üretimi
üretimi
B) Besinlerin lizozomda sindikimi
C) DNA'dan kromozom oluşması
DGolgi aygıtından paket yapılmast
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
ANKARA YAYINCILIK 9. Hücre zanı ile çekirdek arasındaki yarı akışkan Siviya "sitoplazma" denir. →→Sitoplazma Aşağıda verilen olaylardan hangisi gelişmiş yapılı bir hayvan hücresinin sitoplazmasın- da gerçekleşmez? A) Mitokondride enerji üretimi üretimi B) Besinlerin lizozomda sindikimi C) DNA'dan kromozom oluşması DGolgi aygıtından paket yapılmast
ENEMELER
5. Aşağıda defne bitkisinin yaprağına ait bir hücre
verilmiştir.
1
2
3
Hücrenin numaralanmış yapıları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu yapılar bütün bitki hüerelerinde bulunur.
B) 1 numaralı yapı, hayvan hücrelerinde bulun-
maz
C) 2 numaralı yapı, beslenme ve solunum gibi
yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yerdir.
3 numaralı yapı, defne bitkisinin yaprak hüc-
relerinde bulunmaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
ENEMELER 5. Aşağıda defne bitkisinin yaprağına ait bir hücre verilmiştir. 1 2 3 Hücrenin numaralanmış yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu yapılar bütün bitki hüerelerinde bulunur. B) 1 numaralı yapı, hayvan hücrelerinde bulun- maz C) 2 numaralı yapı, beslenme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yerdir. 3 numaralı yapı, defne bitkisinin yaprak hüc- relerinde bulunmaz