İklim ve Hava Hareketleri Soruları

4. A ve B bölgesinde görülen sıcaklık değişimleri ile
ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir.
Sıcaklık
A Bölgesi
Zaman
Sıcaklık
B Bölgesi
Zaman
Buna göre, çizilen grafiklerden yararlanarak
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) A bölgesindeki hava tanecikleri seyrelirken, B
bölgesindeki hava tanecikleri sıklaşır.
B) A bölgesinde her zaman alçak basınç alanı
oluşur.
C) B bölgesinden A bölgesine doğru rüzgâr olu-
şabilir.
D) B bölgesinde sıcaklığın azalması nedeniyle
yüksek basınç alanı oluşur.
8
8. SINIF "FEN BİLİMLERİ"
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
4. A ve B bölgesinde görülen sıcaklık değişimleri ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Sıcaklık A Bölgesi Zaman Sıcaklık B Bölgesi Zaman Buna göre, çizilen grafiklerden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) A bölgesindeki hava tanecikleri seyrelirken, B bölgesindeki hava tanecikleri sıklaşır. B) A bölgesinde her zaman alçak basınç alanı oluşur. C) B bölgesinden A bölgesine doğru rüzgâr olu- şabilir. D) B bölgesinde sıcaklığın azalması nedeniyle yüksek basınç alanı oluşur. 8 8. SINIF "FEN BİLİMLERİ"
20. Bir bölgede hava açık, güneşli ve soğuksa bu durum bölgede yüksek basınç oluştururken; hava kapalı, bulutlu ve
sıcaksa bu durum bölgede alçak basınç oluşturur.
Aşağıdaki tabloda birbirleriyle komşu olan A,B,C ve D alanlarında aynı saatte gözlemlenen hava olayları
sıcaklıkları verilmiştir.
Alan
A
B
C
D
ARGON SERISI
Gözlenen Hava Olayı
Çok bulutlu
Açık ve güneşli
Sağanak yağışlı
Açık
Buna göre verilen alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) B alanının diğerlerine göre en yüksek basınca sahip olması beklenir.
B) C alanında alçaltıcı hava hareketi görülür.
C) Bölgeler arasında oluşacak en hızlı rüzgâr A ve D alanları arasında oluşur.
D) B ve C bölgeleri arasındaki rüzgarın yönü C bölgesinden B bölgesine doğrudur.
Sıcaklık (°C)
18
13
20
15
16
ve ortam
CO00-08.02CDS03
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
20. Bir bölgede hava açık, güneşli ve soğuksa bu durum bölgede yüksek basınç oluştururken; hava kapalı, bulutlu ve sıcaksa bu durum bölgede alçak basınç oluşturur. Aşağıdaki tabloda birbirleriyle komşu olan A,B,C ve D alanlarında aynı saatte gözlemlenen hava olayları sıcaklıkları verilmiştir. Alan A B C D ARGON SERISI Gözlenen Hava Olayı Çok bulutlu Açık ve güneşli Sağanak yağışlı Açık Buna göre verilen alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B alanının diğerlerine göre en yüksek basınca sahip olması beklenir. B) C alanında alçaltıcı hava hareketi görülür. C) Bölgeler arasında oluşacak en hızlı rüzgâr A ve D alanları arasında oluşur. D) B ve C bölgeleri arasındaki rüzgarın yönü C bölgesinden B bölgesine doğrudur. Sıcaklık (°C) 18 13 20 15 16 ve ortam CO00-08.02CDS03
A) Arin ve Yağız
tir.
Tarih
8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bir yerleşim merkezine ait beş günlük hava tahmin aşağıdaki tabloda verilmiş-
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
B) Arin ve Aysima
Cuma
Olay
****
****
5
****
****
En Yüksek
14
Sıcaklık (CO)
12
11
Crağız ve Aysima
9
12
BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
TAHMİN EDİLEN
En Düşük
6
4
3
-2
4
En Yüksek
61
68
66
D) Arin Yağız ve Aysima
72
96
Nem (%)
En Düşük
40
44
48
54
68
Rüzgar (km/sa)
En Yüksek
3
9
5
11
Hava tahmin tablosu incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir ?
Yıl boyunca benzerlik gösteren hava olaylarının ortalaması alınarak hazırlanmıştır.
BEn yüksek ve en düşük hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları gözlenmiştir.
C) Rüzgar hızının fazla olduğu gün en düşük nem oranı diğer günlere göre fazladır.
Bu yerlesim merkezindeki hava tahmini yalnızca kış aylarında gözlemlenir.
8
Ove
En Düşük
↑
+
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
A) Arin ve Yağız tir. Tarih 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bir yerleşim merkezine ait beş günlük hava tahmin aşağıdaki tabloda verilmiş- Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe B) Arin ve Aysima Cuma Olay **** **** 5 **** **** En Yüksek 14 Sıcaklık (CO) 12 11 Crağız ve Aysima 9 12 BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ TAHMİN EDİLEN En Düşük 6 4 3 -2 4 En Yüksek 61 68 66 D) Arin Yağız ve Aysima 72 96 Nem (%) En Düşük 40 44 48 54 68 Rüzgar (km/sa) En Yüksek 3 9 5 11 Hava tahmin tablosu incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir ? Yıl boyunca benzerlik gösteren hava olaylarının ortalaması alınarak hazırlanmıştır. BEn yüksek ve en düşük hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları gözlenmiştir. C) Rüzgar hızının fazla olduğu gün en düşük nem oranı diğer günlere göre fazladır. Bu yerlesim merkezindeki hava tahmini yalnızca kış aylarında gözlemlenir. 8 Ove En Düşük ↑ +
gös-
angi
8. Aşağıda Antalya ilinin 1991-2021 yılları arasındaki bazı iklim değerlerinin ortalamasını gösteren bir
tablo verilmiştir.
Ortalama
Sıcaklık
(°C)
Yağmurlu
Gün Sayısı
Güneşli
Saatler
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
7,7 8,7 11,5
8
8
15
20
6 4
5,8 7,0 8,8 10,2
11,9
25,6
1
13,0
29,3
C) II ve
0
12,9
Buna göre,
1. Güneşli saatler en fazla yaz mevsimindedir.
II. Sıcaklık arttıkça gelen turist sayısı da artmıştır.
III. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ayda yağış görülmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve T
BI ve III
29,1 24,6 18,9 13,4 9,3
0
12,1
2
4
6
D), II ve III
10
10,8 9,1 7,6 6,2
A......
LEN
119"
SINA
AZI, S
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
gös- angi 8. Aşağıda Antalya ilinin 1991-2021 yılları arasındaki bazı iklim değerlerinin ortalamasını gösteren bir tablo verilmiştir. Ortalama Sıcaklık (°C) Yağmurlu Gün Sayısı Güneşli Saatler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 7,7 8,7 11,5 8 8 15 20 6 4 5,8 7,0 8,8 10,2 11,9 25,6 1 13,0 29,3 C) II ve 0 12,9 Buna göre, 1. Güneşli saatler en fazla yaz mevsimindedir. II. Sıcaklık arttıkça gelen turist sayısı da artmıştır. III. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ayda yağış görülmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve T BI ve III 29,1 24,6 18,9 13,4 9,3 0 12,1 2 4 6 D), II ve III 10 10,8 9,1 7,6 6,2 A...... LEN 119" SINA AZI, S
BİLİMLERİ
13. Avustralya'da 2019 Eylül ayında başlayan yangınlar
2020'nin Ocak ayı olmasına karşın hâlâ söndürüle-
miyor. 500'e yakın koalanın öldüğü yangınlarda top-
lam 500 milyon hayvanının öldüğü tahmin ediliyor.
Yangınların söndürülememesinin sebeplerinden bir
tanesinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin
üzerinde seyretmesi olduğunu söyleyen uzmanlar
bir diğer nedenin ise bölgede hakim olan okaliptüs
ağaçları olduğunu söylüyorlar. Okaliptüs ağaçlarında
bulunan yağ, başta nefes darlığı olmak üzere birçok
sağlık probleminde tedavi amaçlı kullanılıyor. Ağacın
yağlı yapısı ise yangında kolaylıkla alev almasına
sebep oluyor. Ayrıca bazı uzmanlara göre okaliptüs
ağaçlarında yangın sırasında oluşan patlamalar, kı-
vılcımların 8 kilometre uzağa kadar fırlatılmasına ne-
den oluyor. Bu sebeple göl ve nehir gibi su birikintileri
bile yangının dağılmasını engelleyemiyor.
Avustralya yangını ve okaliptüs ağaçlarıyla ilgili,
I. Yangının söndürülememesinin ve yayılmasının
sebeplerinden biri Avustralya'da 21 Aralık tarihin-
de yaz mevsiminin başlaması olabilir.
II. Okaliptüs ağaçlarının sahip olduğu yağlı gövdesi
sağlık alanında fayda sağlarken yangının kontrol
altına alınmasında zararı olmuştur.
III. Yangınlar bitki ve hayvan türlerini tehlikeye so-
kar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
BİLİMLERİ 13. Avustralya'da 2019 Eylül ayında başlayan yangınlar 2020'nin Ocak ayı olmasına karşın hâlâ söndürüle- miyor. 500'e yakın koalanın öldüğü yangınlarda top- lam 500 milyon hayvanının öldüğü tahmin ediliyor. Yangınların söndürülememesinin sebeplerinden bir tanesinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu söyleyen uzmanlar bir diğer nedenin ise bölgede hakim olan okaliptüs ağaçları olduğunu söylüyorlar. Okaliptüs ağaçlarında bulunan yağ, başta nefes darlığı olmak üzere birçok sağlık probleminde tedavi amaçlı kullanılıyor. Ağacın yağlı yapısı ise yangında kolaylıkla alev almasına sebep oluyor. Ayrıca bazı uzmanlara göre okaliptüs ağaçlarında yangın sırasında oluşan patlamalar, kı- vılcımların 8 kilometre uzağa kadar fırlatılmasına ne- den oluyor. Bu sebeple göl ve nehir gibi su birikintileri bile yangının dağılmasını engelleyemiyor. Avustralya yangını ve okaliptüs ağaçlarıyla ilgili, I. Yangının söndürülememesinin ve yayılmasının sebeplerinden biri Avustralya'da 21 Aralık tarihin- de yaz mevsiminin başlaması olabilir. II. Okaliptüs ağaçlarının sahip olduğu yağlı gövdesi sağlık alanında fayda sağlarken yangının kontrol altına alınmasında zararı olmuştur. III. Yangınlar bitki ve hayvan türlerini tehlikeye so- kar. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
202
ar
2. Aşağıda Mersin ilinin bir haftalık hava durumu verilmiştir.
Pazartesi
+15°
Sali
+9°
Çarşamba
+5°
Perşembe
+2°
A
14
Bu görsele göre;
Haftalık ortalama sıcaklık değerinin 0°C altına düşmesi beklenmiyor.
II. Aynı sıcaklıkta farklı hava koşulları gözlenebilir.
. Cumartesi günü havadaki nem oranı azalabiliy
ifadelerinden hangilerine ulaşılabili?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve
A
Cuma
-3°
Cumartesi
0°
Sıcaklık
artıyor
Basıncın cames/= hovenin soğumes,
Pazar
D) I ve III
+5°
>>> Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
202 ar 2. Aşağıda Mersin ilinin bir haftalık hava durumu verilmiştir. Pazartesi +15° Sali +9° Çarşamba +5° Perşembe +2° A 14 Bu görsele göre; Haftalık ortalama sıcaklık değerinin 0°C altına düşmesi beklenmiyor. II. Aynı sıcaklıkta farklı hava koşulları gözlenebilir. . Cumartesi günü havadaki nem oranı azalabiliy ifadelerinden hangilerine ulaşılabili? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve A Cuma -3° Cumartesi 0° Sıcaklık artıyor Basıncın cames/= hovenin soğumes, Pazar D) I ve III +5° >>> Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda deniz kenarında bulunan bir şehir ve bu şeh-
re gündüz saatlerinde deniz tarafından kara tarafına
doğru esen rüzgarın yönü gösterilmiştir
Rüzgar yönü
2
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı-
lamaz?
A Deniz üzerinde alçaltıcı hava hareketi gerçekleş-
mektedir.
B) Rüzgarın denizden karaya doğru esiyor olması
deniz üzerinin sıcaklığının daha düşük olduğunu
göstermektedir.
C) Deniz üzerindeki hava basıncı karadakinde
daha yüksektir.
D) Deniz üzerinde yağmur yağma ihtimali kara üz
rinde yağmur yağma ihtimalinden fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
Aşağıda deniz kenarında bulunan bir şehir ve bu şeh- re gündüz saatlerinde deniz tarafından kara tarafına doğru esen rüzgarın yönü gösterilmiştir Rüzgar yönü 2 Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı- lamaz? A Deniz üzerinde alçaltıcı hava hareketi gerçekleş- mektedir. B) Rüzgarın denizden karaya doğru esiyor olması deniz üzerinin sıcaklığının daha düşük olduğunu göstermektedir. C) Deniz üzerindeki hava basıncı karadakinde daha yüksektir. D) Deniz üzerinde yağmur yağma ihtimali kara üz rinde yağmur yağma ihtimalinden fazladır.
1.
A bölgesi
B bölgesi
Yukarıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında kalan
bir fabrika bacasından çıkan dumanlar gösterilmiştir.
Buna göre A ve B bölgeleri ile ilgili aşağıdaki çı-
karımlardan hangisi yapılabilir?
A) A bölgesi yüksek basınç alanı etkisi altındadır.
BB bölgesinde yükseltici hava hareketi görülmekte-
dir,
A bölgesinde havanın yoğunluğu B bölgesinde-
kinden daha azdır.
DA bölgesinin hava sıcaklığı B bölgesinin hava si-
caklığından düşüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
1. A bölgesi B bölgesi Yukarıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında kalan bir fabrika bacasından çıkan dumanlar gösterilmiştir. Buna göre A ve B bölgeleri ile ilgili aşağıdaki çı- karımlardan hangisi yapılabilir? A) A bölgesi yüksek basınç alanı etkisi altındadır. BB bölgesinde yükseltici hava hareketi görülmekte- dir, A bölgesinde havanın yoğunluğu B bölgesinde- kinden daha azdır. DA bölgesinin hava sıcaklığı B bölgesinin hava si- caklığından düşüktür.
17.
K
L
Yukarıda rüzgârgülünün dönüş yönü veril-
miştir.
K ile gösterilen alan yüksek
basınç alanı, L lle gösterilen
Suna alan alçak basınç alanıdır.
Enes
K ile gösterilen alanın sıcak-
liği, L ile gösterilen alanın
Betül sıcaklığından düşüktür.
K ile gösterilen alandaki ha-
vanın neml, L ile gösterilen
alandaki havanın neminden
düşüktür.
14
Buna göre öğrencilerden hangisinin ya da
hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?
Yalnız Betül X
Suna ve Betül
CSuna ve Enes X
D. Suna, Betül ve Enes X
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
17. K L Yukarıda rüzgârgülünün dönüş yönü veril- miştir. K ile gösterilen alan yüksek basınç alanı, L lle gösterilen Suna alan alçak basınç alanıdır. Enes K ile gösterilen alanın sıcak- liği, L ile gösterilen alanın Betül sıcaklığından düşüktür. K ile gösterilen alandaki ha- vanın neml, L ile gösterilen alandaki havanın neminden düşüktür. 14 Buna göre öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? Yalnız Betül X Suna ve Betül CSuna ve Enes X D. Suna, Betül ve Enes X
FEN BİLİMLERİ
6. Ayşe, iklim ve hava durumu ile ilgili kartlar hazırlamış ve arkadaşlarının her birine rastgele birer kart vermiştir. Daha
sonra bu kartlardaki boşluklara uygun olan özellikleri yazmalarını istemiştir.
●
İklim karti
Geniş bölgeler için geçerlidir.
A) Ece ve Canan
Sınıftan bazı arkadaşlarının yazdığı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Ali: Çok sık değişiklik gösterir.
Ece: Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler.
Canan: Karadeniz en çok yağış alan bölgedir.
●
Ayşe'nin tüm arkadaşlarının yazdığı bilgiler doğru olduğuna göre hangi öğrenciler iklim kartına bilgi yaz-
mıştır?
B) Ali ve Ece
Hava durumu karti
Dar bölgeler için geçerlidir.
C) Yalnız Ece
D) Ali, Ece ve Canan
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
FEN BİLİMLERİ 6. Ayşe, iklim ve hava durumu ile ilgili kartlar hazırlamış ve arkadaşlarının her birine rastgele birer kart vermiştir. Daha sonra bu kartlardaki boşluklara uygun olan özellikleri yazmalarını istemiştir. ● İklim karti Geniş bölgeler için geçerlidir. A) Ece ve Canan Sınıftan bazı arkadaşlarının yazdığı bilgiler aşağıdaki gibidir. Ali: Çok sık değişiklik gösterir. Ece: Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler. Canan: Karadeniz en çok yağış alan bölgedir. ● Ayşe'nin tüm arkadaşlarının yazdığı bilgiler doğru olduğuna göre hangi öğrenciler iklim kartına bilgi yaz- mıştır? B) Ali ve Ece Hava durumu karti Dar bölgeler için geçerlidir. C) Yalnız Ece D) Ali, Ece ve Canan
() Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.
( ) Sıcak hava yüksek basınç alanı oluştururken, soğuk hava ise alçak basınç alanı oluşturur.
( ) Hava durumunu bilmek balıkçı, çiftçi, pilot, kaptan ve şoförler için oldukça
( ) Hava durumu tahmini sonuçlar içerirken, iklim daha kesin sonuçlar
önemlidir.
ortaya
koyar.
sbrettet moley.
( ) Rüzgâr basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru eser.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
() Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. ( ) Sıcak hava yüksek basınç alanı oluştururken, soğuk hava ise alçak basınç alanı oluşturur. ( ) Hava durumunu bilmek balıkçı, çiftçi, pilot, kaptan ve şoförler için oldukça ( ) Hava durumu tahmini sonuçlar içerirken, iklim daha kesin sonuçlar önemlidir. ortaya koyar. sbrettet moley. ( ) Rüzgâr basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru eser.
....
eis
C
DİKKAT: 1. Bu testte toplam 20 soru vardır.
Yayınları
+ twity Cove
....
&
1. A şehrinin sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaki gi-
bidir.
(mm)
60
40
30
20
10
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm
FEN BİLİMLE
10n6l/15
Yağış
A) Yalnız I
C) I ve III
Sıcaklık
(°C)
25
0
OŞ M NMHTAE EKA
Aylar
20
15
10
5
0
Sadece grafikten yararlanarak;
IA şehri hangi yarım kürededir?
II. A şehri hangi günlerde yağış almaktadır?
III. A şehrinde hangi iklim görülür?
sorularından hangilerinin cevaplarına ulaşa ei
biliriz?
Yayınl
2.
B) II ve III
D) I ve Il lais
II
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
.... eis C DİKKAT: 1. Bu testte toplam 20 soru vardır. Yayınları + twity Cove .... & 1. A şehrinin sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaki gi- bidir. (mm) 60 40 30 20 10 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm FEN BİLİMLE 10n6l/15 Yağış A) Yalnız I C) I ve III Sıcaklık (°C) 25 0 OŞ M NMHTAE EKA Aylar 20 15 10 5 0 Sadece grafikten yararlanarak; IA şehri hangi yarım kürededir? II. A şehri hangi günlerde yağış almaktadır? III. A şehrinde hangi iklim görülür? sorularından hangilerinin cevaplarına ulaşa ei biliriz? Yayınl 2. B) II ve III D) I ve Il lais II
1. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin iklim ya da hava olaylarına ait olma durumuna karar vererek ilgili
kutucuğu “√√" işareti ile işaretleyiniz.
66
İKLİM
OLAYLAR
Samsun'da yağan yağmur derelerin taşmasına neden oldu.
Karadeniz'de şiddetli yağan dolu ve yağmur araçlara zarar verdi.
Çanakkale'deki fırtına deniz otobüsü seferlerinin iptal olmasına neden
oldu.
Türkiye'de yaz mevsiminde en sicak bölge Güneydoğu Anadolu'dur.
Kutuplardaki buzulların bir kısmı zamanla erimiştir.
Bugün Ege Bölgesi'nde etkili olan sis, hava ve deniz ulaşımını aksattı.
Kars'ta kışlar uzun ve sert, yazlar ise ılık geçer.
Bursa'da hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin altındadır.
İzmir'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı geçer.
İstanbul'da meydana gelen firtina sonucu bazı evlerin çatısı uçtu.
Ekvator Bölgesi genellikle sıcak olur.
HAVA OLAYLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
1. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin iklim ya da hava olaylarına ait olma durumuna karar vererek ilgili kutucuğu “√√" işareti ile işaretleyiniz. 66 İKLİM OLAYLAR Samsun'da yağan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Karadeniz'de şiddetli yağan dolu ve yağmur araçlara zarar verdi. Çanakkale'deki fırtına deniz otobüsü seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Türkiye'de yaz mevsiminde en sicak bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Kutuplardaki buzulların bir kısmı zamanla erimiştir. Bugün Ege Bölgesi'nde etkili olan sis, hava ve deniz ulaşımını aksattı. Kars'ta kışlar uzun ve sert, yazlar ise ılık geçer. Bursa'da hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin altındadır. İzmir'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı geçer. İstanbul'da meydana gelen firtina sonucu bazı evlerin çatısı uçtu. Ekvator Bölgesi genellikle sıcak olur. HAVA OLAYLARI
Test-9
iklim ve Hava Har
1. İklim değişikliğine dikkat çekmek için yapılan "Buzdan eriyen insanlar çalışması aşağıdaki gibi resmedilmiştir.
TIN
KLASSS
İklim değişikliği Dünya üzerindeki bütün canlıları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir. Buzdan heykellerin
her biri farklı bir şehri temsil etmektedir. Başlangıçta aynı şekilde plan özdeş buz heykeller bir süre sıcak havada
bekletildiklerinde erime miktarlarının birbirinden farklı olduğu daha uzun süre bekletildiğinde de erime miktarının
arttığ görülmektedir.
Buna göre gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak;
a
Küresel iklim değişikliğinin etkisi her bölgede aynı hissedilmez.
Önlem alınmadan aynı yaşam alışkanlıkları devam ettirilirse iklim değişikliğinin etkileri gittikçe artacaktır.
İklim değişikliği yüzünden tarım ürünü yetiştirilen alanlar zamanla çölleşecektir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız III
vell
D) Ive !!!
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
Test-9 iklim ve Hava Har 1. İklim değişikliğine dikkat çekmek için yapılan "Buzdan eriyen insanlar çalışması aşağıdaki gibi resmedilmiştir. TIN KLASSS İklim değişikliği Dünya üzerindeki bütün canlıları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir. Buzdan heykellerin her biri farklı bir şehri temsil etmektedir. Başlangıçta aynı şekilde plan özdeş buz heykeller bir süre sıcak havada bekletildiklerinde erime miktarlarının birbirinden farklı olduğu daha uzun süre bekletildiğinde de erime miktarının arttığ görülmektedir. Buna göre gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak; a Küresel iklim değişikliğinin etkisi her bölgede aynı hissedilmez. Önlem alınmadan aynı yaşam alışkanlıkları devam ettirilirse iklim değişikliğinin etkileri gittikçe artacaktır. İklim değişikliği yüzünden tarım ürünü yetiştirilen alanlar zamanla çölleşecektir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A Yalnız I B) Yalnız III vell D) Ive !!!
ve Hava Hareketleri
Ortamlar arasında sıcaklık farkı oluştuğunda ortamlardaki hava taneciklerinin sayısı ve ortamların basınçları değişir.
Özdeş mumlar kullanılarak aşağıdaki şekillerde gösterilen deney gerçekleştiriliyor. 1. şekilde aralarında plakalar
bulunan mumlar yakıldığında mum alevlerinin yönlerinin yukarı doğru olduğu gözlemleniyor. 2. şekilde mumlar
arasındaki plakalar kaldırıldıktan sonra mum alevlerinin yön değiştirdiği gözlemleniyor.
Dış ortam
555
İç ortam
1. Şekil
Dış ortam
TEP
Dış ortam
adelerinden hangileri doğrudur?
AYaloz
B) I ve Il
Iç ortam
2. Şekil
Buna göre mum alevlerinin yönlerinde gerçekleşen değişimler ile ilgili olarak;
Mum alevlerinin yönünün değişmesinin sebebi iç ortamın basıncının, dış ortamdan küçük olmasıdır.
Dış ortamdaki tanecikler artan ısının etkisiyle yukarı doğru yükselerek dış ortamda alçak basınç alanı oluşma-
sına sebep olmuştur. V
Love I
Dış ortam
H. 1. şekildeki mumlardan biri ortamdan uzaklaştırılırsa plakalar kaldırıldıktan sonra kalan mumun alevinin yönü
vine yukarı doğru olacaktır.
DY Tive H
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
ve Hava Hareketleri Ortamlar arasında sıcaklık farkı oluştuğunda ortamlardaki hava taneciklerinin sayısı ve ortamların basınçları değişir. Özdeş mumlar kullanılarak aşağıdaki şekillerde gösterilen deney gerçekleştiriliyor. 1. şekilde aralarında plakalar bulunan mumlar yakıldığında mum alevlerinin yönlerinin yukarı doğru olduğu gözlemleniyor. 2. şekilde mumlar arasındaki plakalar kaldırıldıktan sonra mum alevlerinin yön değiştirdiği gözlemleniyor. Dış ortam 555 İç ortam 1. Şekil Dış ortam TEP Dış ortam adelerinden hangileri doğrudur? AYaloz B) I ve Il Iç ortam 2. Şekil Buna göre mum alevlerinin yönlerinde gerçekleşen değişimler ile ilgili olarak; Mum alevlerinin yönünün değişmesinin sebebi iç ortamın basıncının, dış ortamdan küçük olmasıdır. Dış ortamdaki tanecikler artan ısının etkisiyle yukarı doğru yükselerek dış ortamda alçak basınç alanı oluşma- sına sebep olmuştur. V Love I Dış ortam H. 1. şekildeki mumlardan biri ortamdan uzaklaştırılırsa plakalar kaldırıldıktan sonra kalan mumun alevinin yönü vine yukarı doğru olacaktır. DY Tive H
5. Kışın karalardan denizlere doğru soğuk ve kuru, yazın ise denizlerden karalara doğru nemli ve sıcak olarak esen
mevsimsel rüzgarlara muson rüzgârlar denir.
Aşağıda bir bölümü verilen Dünya haritalarında aynı bölgede oluşan kış ve yaz muson rüzgârlarının yönleri gös
terilmiştir.
-1020-
1023
-1020
1026-
1032-
1028-
1017-
1014-
-1011-
60°
45°
30°
15°
N
1020
1019 10171014 1011
1020
++
R
1023
1026
1030
60⁰
45°
30°
15°
IN
10°
Kış Muson Rüzgârları
Yaz Muson Rüzgârları
Muson rüzgârlarının özellikleri ve yönlerine göre yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez?
A Yaz mevsiminde karalar, kış mevsiminde denizler alçak basınç merkezi konumundadır.
B) Kış muson rüzgârlarının yağış bırakma ihtimali, yaz muson rüzgârlarının yağış bırakma ihtimalinden fazladır.
Yaz muson rüzgârları estikleri bölgede nem oranını artırarak sıcaklığın daha etkili hissedilmesine neden olabilir.
D) Muson rüzgârlarının yaz ve kış mevsimlerinde yön değiştirmesine kara ve denizlerin ısınma ve soğuma sürelerinin
farkı neden olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
5. Kışın karalardan denizlere doğru soğuk ve kuru, yazın ise denizlerden karalara doğru nemli ve sıcak olarak esen mevsimsel rüzgarlara muson rüzgârlar denir. Aşağıda bir bölümü verilen Dünya haritalarında aynı bölgede oluşan kış ve yaz muson rüzgârlarının yönleri gös terilmiştir. -1020- 1023 -1020 1026- 1032- 1028- 1017- 1014- -1011- 60° 45° 30° 15° N 1020 1019 10171014 1011 1020 ++ R 1023 1026 1030 60⁰ 45° 30° 15° IN 10° Kış Muson Rüzgârları Yaz Muson Rüzgârları Muson rüzgârlarının özellikleri ve yönlerine göre yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez? A Yaz mevsiminde karalar, kış mevsiminde denizler alçak basınç merkezi konumundadır. B) Kış muson rüzgârlarının yağış bırakma ihtimali, yaz muson rüzgârlarının yağış bırakma ihtimalinden fazladır. Yaz muson rüzgârları estikleri bölgede nem oranını artırarak sıcaklığın daha etkili hissedilmesine neden olabilir. D) Muson rüzgârlarının yaz ve kış mevsimlerinde yön değiştirmesine kara ve denizlerin ısınma ve soğuma sürelerinin farkı neden olabilir.