İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Soruları

B
Fen Bilimleri
C)
45
8. Düzler aynaya gelen I, II ve III numaralı işinların aynaya gelme açıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Gelme açısı
70°
30°
20
1 11
Yansıma açısı
1
B
III
Buna göre, numaralanmış ışınların aynadan yansıma açıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde
doğru gösterilmiştir?
A) Yansıma açısı
11
70°
30"
20°
1
Işın
Işın
14
B
B) Yansıma açısı
70°
60°
20°
D) Yansıma açısı
70°
30°
20°
1
B
III
Işın
B
Işın
Diğer sayfaya geçiniz
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
B Fen Bilimleri C) 45 8. Düzler aynaya gelen I, II ve III numaralı işinların aynaya gelme açıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Gelme açısı 70° 30° 20 1 11 Yansıma açısı 1 B III Buna göre, numaralanmış ışınların aynadan yansıma açıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? A) Yansıma açısı 11 70° 30" 20° 1 Işın Işın 14 B B) Yansıma açısı 70° 60° 20° D) Yansıma açısı 70° 30° 20° 1 B III Işın B Işın Diğer sayfaya geçiniz
ruyu
1.
Bu testte 15 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Gezegenlerin arasında serbest biçimde dolaşan irili ufaklı taş par-
çalarına "meteor" adı verilir. Meteorların Dünya atmosferine girme-
siyle atmosferi oluşturan hava, meteora hava direnci adı verilen
sürtünme kuvvetini uygular. Meteorun boyutu ufak ise meteor, hava
direnci sonucunda alev alır ve yeryüzüne ulaşamadan yok olur. An-
cak boyutu büyükse atmosferde yanarak küçülse de yok olamadı-
ğından yeryüzüne küçülerek ulaşır. Bu durumda Dünya yüzeyinde
gök taşı çukurlarını oluşturur. Ay'da ise Dünya'dakine benzer bu
çukurlara "krater" adı verilir. Ancak Ay'da oluşan krater sayısı Dün-
ya'dan oldukça fazladır.
Buna göre,
I. Dünya'nın atmosferi olduğundan hiçbir meteor yeryüzüne ulaşamaz.
II. Ay'daki krater sayısının fazla olması, Ay'ın atmosferinin yok denecek kadar az olmasından kaynak-
Tanır.)
III. Ay'ın yüzeyinde bulunan kraterlerin içi suyla kaplıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
ruyu 1. Bu testte 15 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Gezegenlerin arasında serbest biçimde dolaşan irili ufaklı taş par- çalarına "meteor" adı verilir. Meteorların Dünya atmosferine girme- siyle atmosferi oluşturan hava, meteora hava direnci adı verilen sürtünme kuvvetini uygular. Meteorun boyutu ufak ise meteor, hava direnci sonucunda alev alır ve yeryüzüne ulaşamadan yok olur. An- cak boyutu büyükse atmosferde yanarak küçülse de yok olamadı- ğından yeryüzüne küçülerek ulaşır. Bu durumda Dünya yüzeyinde gök taşı çukurlarını oluşturur. Ay'da ise Dünya'dakine benzer bu çukurlara "krater" adı verilir. Ancak Ay'da oluşan krater sayısı Dün- ya'dan oldukça fazladır. Buna göre, I. Dünya'nın atmosferi olduğundan hiçbir meteor yeryüzüne ulaşamaz. II. Ay'daki krater sayısının fazla olması, Ay'ın atmosferinin yok denecek kadar az olmasından kaynak- Tanır.) III. Ay'ın yüzeyinde bulunan kraterlerin içi suyla kaplıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
YOĞUNLUK
TEST-39
3. Suyun yoğunluğunun en fazla olduğu sıcaklık
.'tur.
************
4. UNITE
Yukarıdaki ifade de boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi gelmelidir?
A) 7 °C
C) 4 °C
B) 6 °C
D) 3 °C
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
YOĞUNLUK TEST-39 3. Suyun yoğunluğunun en fazla olduğu sıcaklık .'tur. ************ 4. UNITE Yukarıdaki ifade de boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) 7 °C C) 4 °C B) 6 °C D) 3 °C
B
12. Öğretmen derste öğrencilerinden Ece'yle "Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak birer örnek verebilir mi-
lan diğer öğrenciler ise Ece'nin verdiği cevaplara göre aşağıdaki değerlendirme çizelgesinde kaç puan aldı-
sin?" şeklinde bir soru-cevap etkinliği yapacaktır ve öğrenciye puan verecektir. Bu etkinlikte Ece dışında ka-
ğını belirlemeye çalışacaklardır.
Değerlendirme
Yaptığı tanımlar ve verdiği örnekler yanlıştır.
Yaptığı tanımlar doğru, örnekler yanlıştır.
Yaptığı tanımlar yanlış, örnekler doğrudur.
Yaptığı tanımlar doğru, örneklerden ikisi doğrudur.
Puan
2
3
Yapılan etkinlik sonucunda Ece'nin verdiği cevaplara karşılık 2 puan aldığı belirlendiğine göre,
Ece'nin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
4
A) Mutasyon gen yapısında meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen sayısında meydana gelen de-
ğişimdir. Mutasyona örnek ışık alan bitkinin uzun olması, modifikasyona örnek ise karahindiba bitkisinin
dağda yetiştiğinde kısa boylu olmasıdır.
B) Mutasyon gen yapısında meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen işleyişinde meydana gelen de-
gişimdir. Mutasyona örnek ortanca bitkisinin asidik topraklarda mavi renkli çiçek açması, modifikasyona
örnek ise albinoluk verilebilir.
C) Mutasyon gen işleyişinde meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen yapısında meydana gelen de
ğişimdir. Mutasyona örnek olarak güneşte bronzlaşmak, modifikasyona örnek olarak ise down sendrom
du olmak verilebilir.
D) Mutasyon gen işleyişinde meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen yapısında meydana gelen.
ğişimdir. Mutasyona örnek olarak altı parmaklılık, modifikasyona örnek olarak ise ari larvalarının s
beslenmesi ile kraliçe arı olması verilebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
B 12. Öğretmen derste öğrencilerinden Ece'yle "Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak birer örnek verebilir mi- lan diğer öğrenciler ise Ece'nin verdiği cevaplara göre aşağıdaki değerlendirme çizelgesinde kaç puan aldı- sin?" şeklinde bir soru-cevap etkinliği yapacaktır ve öğrenciye puan verecektir. Bu etkinlikte Ece dışında ka- ğını belirlemeye çalışacaklardır. Değerlendirme Yaptığı tanımlar ve verdiği örnekler yanlıştır. Yaptığı tanımlar doğru, örnekler yanlıştır. Yaptığı tanımlar yanlış, örnekler doğrudur. Yaptığı tanımlar doğru, örneklerden ikisi doğrudur. Puan 2 3 Yapılan etkinlik sonucunda Ece'nin verdiği cevaplara karşılık 2 puan aldığı belirlendiğine göre, Ece'nin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 4 A) Mutasyon gen yapısında meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen sayısında meydana gelen de- ğişimdir. Mutasyona örnek ışık alan bitkinin uzun olması, modifikasyona örnek ise karahindiba bitkisinin dağda yetiştiğinde kısa boylu olmasıdır. B) Mutasyon gen yapısında meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen işleyişinde meydana gelen de- gişimdir. Mutasyona örnek ortanca bitkisinin asidik topraklarda mavi renkli çiçek açması, modifikasyona örnek ise albinoluk verilebilir. C) Mutasyon gen işleyişinde meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen yapısında meydana gelen de ğişimdir. Mutasyona örnek olarak güneşte bronzlaşmak, modifikasyona örnek olarak ise down sendrom du olmak verilebilir. D) Mutasyon gen işleyişinde meydana gelen değişim iken, modifikasyon gen yapısında meydana gelen. ğişimdir. Mutasyona örnek olarak altı parmaklılık, modifikasyona örnek olarak ise ari larvalarının s beslenmesi ile kraliçe arı olması verilebilir.
FEN BİLİMLERİ
7.
YAYINLARI
X
A) X ile temsil edilen yapı soluk borusudur.
Elastik zar 1 yönünde hareket ettirilirse balonların hacmi artar.
6) Elastik zar diyafram kasını temsil etmektedir.
DY ile temsil edilen yapı akciğerlerdir.
Y
8. SINI
Elastik zar
Solunum sisteminin çalışmasını modelle göstermek isteyen Müge, pipet ve balonlar kullanarak şekildeki mo-
deli hazırlamıştır.
Müge'nin hazırladığı modelden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
9.
Yatay düzlemd
Buna göre;
1. X cismine
II. Cisim sab
III. X cismine
ifadelerinde
A) Yalnız I
10.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
FEN BİLİMLERİ 7. YAYINLARI X A) X ile temsil edilen yapı soluk borusudur. Elastik zar 1 yönünde hareket ettirilirse balonların hacmi artar. 6) Elastik zar diyafram kasını temsil etmektedir. DY ile temsil edilen yapı akciğerlerdir. Y 8. SINI Elastik zar Solunum sisteminin çalışmasını modelle göstermek isteyen Müge, pipet ve balonlar kullanarak şekildeki mo- deli hazırlamıştır. Müge'nin hazırladığı modelden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 9. Yatay düzlemd Buna göre; 1. X cismine II. Cisim sab III. X cismine ifadelerinde A) Yalnız I 10.
4.
IV
Duru, hazırladığı insanın hayat döngüsü posteri-
ne fetüs resmi de eklemek istiyor.
Buna göre fetüs resmini posterinde nereye
eklemelidir?
I ve II arasına
B) II ve III arasına
C) I ve IV arasına
D) IV ve I arasına
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
4. IV Duru, hazırladığı insanın hayat döngüsü posteri- ne fetüs resmi de eklemek istiyor. Buna göre fetüs resmini posterinde nereye eklemelidir? I ve II arasına B) II ve III arasına C) I ve IV arasına D) IV ve I arasına
3. Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar farklı
dönemlerde doktorlar tarafından çeşitli tahliller ve
testler yapılmalıdır. Bu testler embriyonun gelişi-
mi hakkında bilgi verir. Gebelikte yapılan testlerin
bir kısmı her gebede rutin olarak yapılır, bir kısım
testler de sadece bazı durumlarda yapılır. Bazı
testlerin gebeliğin belirli haftalarında yapılması
gereklidir. Bu nedenle hamilelikte bu testler dik-
katle takip edilmeli, zamanları kaçırılmamalıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Hamilelik doktor gözetimde geçmesi gereken
bir süreçtir.
B) Embriyo gelişiminin sağlıklı sürüp sürmediği
bazı testlerle belirlenebilir.
C) Hamilelik süresince her test mutlaka yapılma-
Udır.
D) Sağlık kontrolleri düzenli ve zamanında yapıl-
malıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
3. Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar farklı dönemlerde doktorlar tarafından çeşitli tahliller ve testler yapılmalıdır. Bu testler embriyonun gelişi- mi hakkında bilgi verir. Gebelikte yapılan testlerin bir kısmı her gebede rutin olarak yapılır, bir kısım testler de sadece bazı durumlarda yapılır. Bazı testlerin gebeliğin belirli haftalarında yapılması gereklidir. Bu nedenle hamilelikte bu testler dik- katle takip edilmeli, zamanları kaçırılmamalıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Hamilelik doktor gözetimde geçmesi gereken bir süreçtir. B) Embriyo gelişiminin sağlıklı sürüp sürmediği bazı testlerle belirlenebilir. C) Hamilelik süresince her test mutlaka yapılma- Udır. D) Sağlık kontrolleri düzenli ve zamanında yapıl- malıdır.
6. Mayoz bölünmenin ilk evresinde biri anneden diğeri babadan gelen aynı özellikleri taşıyan kromozomlar yan
yana gelerek birbirinin üzerine kıvrılır. Bu sırada aşağıdaki şekildeki gibi parça değişimi gerçekleşir.
XX-XX-XX
Verilen bu olay ile ilgili,
1. Mayoz bölünmede görülen bir olaydır.
II. Canlılar içinde kalıtsal çeşitliliği sağlar.
III. Tek hücreli canlıların çoğalmasında görülür.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) ve Till
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
6. Mayoz bölünmenin ilk evresinde biri anneden diğeri babadan gelen aynı özellikleri taşıyan kromozomlar yan yana gelerek birbirinin üzerine kıvrılır. Bu sırada aşağıdaki şekildeki gibi parça değişimi gerçekleşir. XX-XX-XX Verilen bu olay ile ilgili, 1. Mayoz bölünmede görülen bir olaydır. II. Canlılar içinde kalıtsal çeşitliliği sağlar. III. Tek hücreli canlıların çoğalmasında görülür. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) ve Till
nde ve-
9. HASAT TESTİ
Çiftçi Osman Amca ile gerçekleştirilen röportajdan alıntıdır.
Oğul, eskiden hasattan aldığımız ürünün bir kısmını, satar bir kısmını ihtiyacımız için ayırır, bir kısmını da tohumluk olarak kul-
lanırdık. Son 10 yıldır yeni nesil tohumlar ekmeye başladık. İyiydi, tarladan aldığımız ürün arttı. Ama tohumluk olarak ayırdığı-
mız üründen bir sonraki sene aldığımız verim çok azaldı. Yine tohumluk almak zorunda kaldık. Bu tohumların verimi çok ama
tohumlukları sürekli satın almamız gerekiyor.
AMUBA
YAYINLARI
Diğer sebzelerde de aynı durumu yaşadık. Bamya, domates, kavun, karpuz gibi yeni nesil tohumlardan çok ürün aldık ama
ürünlerden ayırdığımız tohumlukların hiçbiri bir sene sonra ürün vermedi.
Parçada Osman Amca'nın belirttiği durumla ilgili olarak;
1. Osman Amca'nın yeni nesil olarak ifade ettiği tohumlar GDO olarak bilinir.
II. GDO'lu bitkilerin verimi daha fazladır.
III. Tohumların belirli kişilerin tekeline düşmesi biyoteknolojinin olumsuz sonuçları arasında sayılabilir.
IV. Yapay seçilimle elde edilen ürünlerin olumlu özellikleri ile birlikte olumsuz özellikleri de yeni canlıya aktarılır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
nde ve- 9. HASAT TESTİ Çiftçi Osman Amca ile gerçekleştirilen röportajdan alıntıdır. Oğul, eskiden hasattan aldığımız ürünün bir kısmını, satar bir kısmını ihtiyacımız için ayırır, bir kısmını da tohumluk olarak kul- lanırdık. Son 10 yıldır yeni nesil tohumlar ekmeye başladık. İyiydi, tarladan aldığımız ürün arttı. Ama tohumluk olarak ayırdığı- mız üründen bir sonraki sene aldığımız verim çok azaldı. Yine tohumluk almak zorunda kaldık. Bu tohumların verimi çok ama tohumlukları sürekli satın almamız gerekiyor. AMUBA YAYINLARI Diğer sebzelerde de aynı durumu yaşadık. Bamya, domates, kavun, karpuz gibi yeni nesil tohumlardan çok ürün aldık ama ürünlerden ayırdığımız tohumlukların hiçbiri bir sene sonra ürün vermedi. Parçada Osman Amca'nın belirttiği durumla ilgili olarak; 1. Osman Amca'nın yeni nesil olarak ifade ettiği tohumlar GDO olarak bilinir. II. GDO'lu bitkilerin verimi daha fazladır. III. Tohumların belirli kişilerin tekeline düşmesi biyoteknolojinin olumsuz sonuçları arasında sayılabilir. IV. Yapay seçilimle elde edilen ürünlerin olumlu özellikleri ile birlikte olumsuz özellikleri de yeni canlıya aktarılır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II, III ve IV
larak
organların isimleri
MERANG TESTLER
1. Aşağıdaki şemada dişi vücudunda gerçekleşen sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi gösterilmiştir.
Verilen şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Döllenme sırasında spermin tamamı yumurta içine giremez.
B) Bir yumurta en fazla bir sperm ile birleşebilir.
Yumurta, spermden daha büyüktür.
D Olay yumurtalıkta gerçekleşir.
» ÜNİTE
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
larak organların isimleri MERANG TESTLER 1. Aşağıdaki şemada dişi vücudunda gerçekleşen sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi gösterilmiştir. Verilen şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Döllenme sırasında spermin tamamı yumurta içine giremez. B) Bir yumurta en fazla bir sperm ile birleşebilir. Yumurta, spermden daha büyüktür. D Olay yumurtalıkta gerçekleşir. » ÜNİTE
3. Bir bölgenin yağış ve sıcaklık değerlerinin
aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gös-
terilmiştir.
Yağış (mm)
200-
150-
100-
50
Sıcaklık (°C)
-35
-30
-25
Yağış
Buna göre bu bölge ile ilgili,
1. Kuzey Yarım Küre'dedir.
20
-15
-10
-5
-0
-5
--10
OSMNMHTA EEKA (Aylar)
-Sıcaklık
II. Aralık, ocak ve şubat aylarında bölgede
birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı
diğer aylardakinden daha azdır.
III. En fazla yağış eylül, ekim aylarında ger-
çekleşmektedir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğ-
rudur?
AYalnız I
erli ve III
B) Ivell-
D) I. II ve U
1
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
3. Bir bölgenin yağış ve sıcaklık değerlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gös- terilmiştir. Yağış (mm) 200- 150- 100- 50 Sıcaklık (°C) -35 -30 -25 Yağış Buna göre bu bölge ile ilgili, 1. Kuzey Yarım Küre'dedir. 20 -15 -10 -5 -0 -5 --10 OSMNMHTA EEKA (Aylar) -Sıcaklık II. Aralık, ocak ve şubat aylarında bölgede birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı diğer aylardakinden daha azdır. III. En fazla yağış eylül, ekim aylarında ger- çekleşmektedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğ- rudur? AYalnız I erli ve III B) Ivell- D) I. II ve U 1
Etkinlik 5:
insanlarda meydana gelen üreme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru "D" ya da yanlış "Y" olmasına
karar vererek uygun kutucuklara "/" işareti koyarak belirtiniz.
L
f.
h.
}
9.
a.
C.
d.
b.
e.
ifade
insanlarda cinsiyeti belirleyen eşey kromozomlan X ve Y'dir.
Erkek bireylerde eşey kromozomlan XX şeklinde bulunur.
Dişi bireylerde eşey kromozomlan XY şeklinde bulunur.
X, eşey kromozomu bulunduran bireyler dişidir.
Y, eşey kromozomu bulunduran bireyler erkektir.
Bir ailede doğacak çocuğun erkek ya da kız olma ihtimali daima % 50 dir.
Bir ailede doğacak çocuğun cinsiyetini çocuğu doğuran anne belirler.
Babanın erkek çocuklarına aktardığı eşey kromozomu Y'dir.
Annenin erkek ve kız çocuklarına aktardığı eşey kromozomu X' dir.
Y kromozomu X kromozomuna göre daha büyüktür
3
D
V
✓
✓
Y
✓
V
✓
Y
V
✓
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Etkinlik 5: insanlarda meydana gelen üreme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru "D" ya da yanlış "Y" olmasına karar vererek uygun kutucuklara "/" işareti koyarak belirtiniz. L f. h. } 9. a. C. d. b. e. ifade insanlarda cinsiyeti belirleyen eşey kromozomlan X ve Y'dir. Erkek bireylerde eşey kromozomlan XX şeklinde bulunur. Dişi bireylerde eşey kromozomlan XY şeklinde bulunur. X, eşey kromozomu bulunduran bireyler dişidir. Y, eşey kromozomu bulunduran bireyler erkektir. Bir ailede doğacak çocuğun erkek ya da kız olma ihtimali daima % 50 dir. Bir ailede doğacak çocuğun cinsiyetini çocuğu doğuran anne belirler. Babanın erkek çocuklarına aktardığı eşey kromozomu Y'dir. Annenin erkek ve kız çocuklarına aktardığı eşey kromozomu X' dir. Y kromozomu X kromozomuna göre daha büyüktür 3 D V ✓ ✓ Y ✓ V ✓ Y V ✓
13. Biyoteknoloji ile üretilen ilk ürünlerden birisi insülin hormonudur. Geçmişte insülin hormonu domuz ve sığırlardan elde
edilirken, günümüzde bakterilerden elde edilmektedir. Insülin hormonunun günümüzde nasıl üretildiği ile ilgili aşağıda
ki görsel verilmiştir.
Insan hücresi
Hormon
Bakteri
Hormon
DNA'SI
Hedef gen
O
Plazmid
DNA'SI
FEN BİLİMLERİ
Insülin üreten hormon
Plazmid DNA'ya
aktarılır.
O-
H
Bakteriler
çoğalır.
Laboratuvar
ortamında
insülin üretilir.
Biyoteknoloji yöntemiyle hormon üretimi süreci ile ilgili olarak; aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) Bir cantinin hucrelerine başka bir canlının DNA'sının parçasının-aktarımı yapılabilir..
B) Bir canlıya ait gen, farklı bir cantida işlevini yerine getirebilir.
C) Bakteriler tarafından insülin üretilmesi olayı gen aktarımına örnektir ve genetik mühendisliği çalışma alanına girer.
Insan hücresinden bakteri hücresine yapılan gen aktarımı bakterinin gen işleyişinde değişime yol açmıştır.
15.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
13. Biyoteknoloji ile üretilen ilk ürünlerden birisi insülin hormonudur. Geçmişte insülin hormonu domuz ve sığırlardan elde edilirken, günümüzde bakterilerden elde edilmektedir. Insülin hormonunun günümüzde nasıl üretildiği ile ilgili aşağıda ki görsel verilmiştir. Insan hücresi Hormon Bakteri Hormon DNA'SI Hedef gen O Plazmid DNA'SI FEN BİLİMLERİ Insülin üreten hormon Plazmid DNA'ya aktarılır. O- H Bakteriler çoğalır. Laboratuvar ortamında insülin üretilir. Biyoteknoloji yöntemiyle hormon üretimi süreci ile ilgili olarak; aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşıla- maz? A) Bir cantinin hucrelerine başka bir canlının DNA'sının parçasının-aktarımı yapılabilir.. B) Bir canlıya ait gen, farklı bir cantida işlevini yerine getirebilir. C) Bakteriler tarafından insülin üretilmesi olayı gen aktarımına örnektir ve genetik mühendisliği çalışma alanına girer. Insan hücresinden bakteri hücresine yapılan gen aktarımı bakterinin gen işleyişinde değişime yol açmıştır. 15.
t
2. UNITE
Adaptasyon
11. Bazı canlilar ortam sıcaklığına göre refleks hareketler geliştirmiştir. Sonradan geliştirilen refleksler olabildig bis
gelen refleksler de vardır.
zayıf bir madde olduğu için kuşların dış ortamla arasındaki ısı alışverişi en aza inmiş olur. Bu sayede kuglar soga
Omegin, ortam sıcaklığı düştüğünde kuşlar tüylerini kabartarak boşluklarının hava ile dolmasını sağlar Hava,
dan fazla etkilenmeden yaşamına devam edebilir. Benzer bir durum insanlarda da gözlenir. Soğuk havaya ç
vücudumuzdaki killar diken diken olacak şekilde kabarır, Insanlarda kılların kabarması ve kuşlarda tüylerin kabam
sebepten dolayı gerçekleşen benzer reflekslerdir.
Verilen bilgilere göre;
1. Farklı türdeki canlilar benzer adaptasyonlara sahip olabilir.
II. Doğacak her yavrunun bu adaptasyona sahip olmak için genlerinde değişim yaşanması gerekir.
gerekir A
III. Bu adaptasyonu canlılar üreme şanslarını arttırmak için kullanırlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
B) I ve Il
Test-7
C) I ve Ill
D) Il ve Ill
2. GNITE
Adaptanya
13. Ogretmen tahtaya doğal seçim t
Doğal Begilim Canida
olanların hayatta kal
Ornek: Geomigte na
beslenemedikleri i
ajaplar yaprakla
Ogretmen, 0ğrencilerinden de
Buna göre öğrencilerin ver
AT Kuzey kutbundaki buzulla
nin yok olmasina ve nes
B) Denizlerin ve okyanusian
C) resel isirumadan kayn
Meşmesine neden olabil
D) Radyasyon yayan tekm
canlı türünün neslinin
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
t 2. UNITE Adaptasyon 11. Bazı canlilar ortam sıcaklığına göre refleks hareketler geliştirmiştir. Sonradan geliştirilen refleksler olabildig bis gelen refleksler de vardır. zayıf bir madde olduğu için kuşların dış ortamla arasındaki ısı alışverişi en aza inmiş olur. Bu sayede kuglar soga Omegin, ortam sıcaklığı düştüğünde kuşlar tüylerini kabartarak boşluklarının hava ile dolmasını sağlar Hava, dan fazla etkilenmeden yaşamına devam edebilir. Benzer bir durum insanlarda da gözlenir. Soğuk havaya ç vücudumuzdaki killar diken diken olacak şekilde kabarır, Insanlarda kılların kabarması ve kuşlarda tüylerin kabam sebepten dolayı gerçekleşen benzer reflekslerdir. Verilen bilgilere göre; 1. Farklı türdeki canlilar benzer adaptasyonlara sahip olabilir. II. Doğacak her yavrunun bu adaptasyona sahip olmak için genlerinde değişim yaşanması gerekir. gerekir A III. Bu adaptasyonu canlılar üreme şanslarını arttırmak için kullanırlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız i B) I ve Il Test-7 C) I ve Ill D) Il ve Ill 2. GNITE Adaptanya 13. Ogretmen tahtaya doğal seçim t Doğal Begilim Canida olanların hayatta kal Ornek: Geomigte na beslenemedikleri i ajaplar yaprakla Ogretmen, 0ğrencilerinden de Buna göre öğrencilerin ver AT Kuzey kutbundaki buzulla nin yok olmasina ve nes B) Denizlerin ve okyanusian C) resel isirumadan kayn Meşmesine neden olabil D) Radyasyon yayan tekm canlı türünün neslinin
16. İçinde cıva ya da alkol bu-
lunan termometreler, içinde
kullanılan maddelerin hangi
özelliğinden faydalanılarak
yapılmış aletlerdir?
A) Farklı sıvıların genleşme mik-
tarlarının farklı oluşundan.
B) Saf sıvılar için kaynama
noktasının ayırt edici özellik
oluşundan.
°C
-100
-80
-60
-40
20
D) Siviların isi etkisiyle genleşme ve
büzülmesinden.
-20
C) Saf sıvıların belli bir donma noktasına
hip olmalarından.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
16. İçinde cıva ya da alkol bu- lunan termometreler, içinde kullanılan maddelerin hangi özelliğinden faydalanılarak yapılmış aletlerdir? A) Farklı sıvıların genleşme mik- tarlarının farklı oluşundan. B) Saf sıvılar için kaynama noktasının ayırt edici özellik oluşundan. °C -100 -80 -60 -40 20 D) Siviların isi etkisiyle genleşme ve büzülmesinden. -20 C) Saf sıvıların belli bir donma noktasına hip olmalarından.
3. Fen bilimleri öğretmeni
Bağımlı değişken
Fotosentez hızı
öğrencilerinden aşağıdaki değişkenlere göre bir deney düzeneği hazırlamalarını istemiştir.
Bağımsız
değişken
Kontrol edilen değişkenler
Su miktarı
Bitki çeşidi, ışık miktarı
Aşağıdaki hangi öğrencinin hazırladığı düzenek doğrudur?
A
Can, farklı büyüklükteki domates bitkilerini güneş alan bir yerde bekletmiş, bitkilerden birine az birisine çok su vermiştir.
Ayşe, özdeş iki bitki kullanmış, düzenli aralıklarla aynı miktarda su verdiği bu bitkilerden birini gölgede birini güneşte bekletmiştir.
C Ömer, ışıklı ortamda tuttuğu özdeş iki bitkiye farklı miktarlarda su vererek bitkilerin gelişimlerini gözlemlemiştir.
D Esra, gölgede tutuğu özdeş bitkilere aynı miktarda su vererek bitkilerin gelişimlerini gözlemlemiştir.
B
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
3. Fen bilimleri öğretmeni Bağımlı değişken Fotosentez hızı öğrencilerinden aşağıdaki değişkenlere göre bir deney düzeneği hazırlamalarını istemiştir. Bağımsız değişken Kontrol edilen değişkenler Su miktarı Bitki çeşidi, ışık miktarı Aşağıdaki hangi öğrencinin hazırladığı düzenek doğrudur? A Can, farklı büyüklükteki domates bitkilerini güneş alan bir yerde bekletmiş, bitkilerden birine az birisine çok su vermiştir. Ayşe, özdeş iki bitki kullanmış, düzenli aralıklarla aynı miktarda su verdiği bu bitkilerden birini gölgede birini güneşte bekletmiştir. C Ömer, ışıklı ortamda tuttuğu özdeş iki bitkiye farklı miktarlarda su vererek bitkilerin gelişimlerini gözlemlemiştir. D Esra, gölgede tutuğu özdeş bitkilere aynı miktarda su vererek bitkilerin gelişimlerini gözlemlemiştir. B