Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı Soruları

A
FEN BILIMLER
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması-2
1. Sıcaklıkları önceden ayarlanmış dış ortam ile isi alışverişi olmayan iki oda arasına ısı yalıtımı olan bir kapı yerleş
tirilmiştir. Daha sonra bu kapı açılmış ve iki oda arasında yaşanan hava olayları takip edilmiştir.
Oda sıcaklığı
25 °C
İki oda arasındaki kapı açıldıktan sonra yaşanan hava olayları ile ilgili,
1. Odalar arasında yatay yönlü hava akışı olur.
II. Kapı açıldığı anda odalar arasındaki basınç farkı en fazladır.
III. İki oda arasındaki hava hareketi kapı açık kaldığı sürece devam eder.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AI ve II
ByI ve III
Oda sıcaklığı
20 °C
A
C) II ve III
D) I, II ve III
2. Aşağıdaki görselde çok hücreli bir canlıya ait DNA molekülünün bir kısmı modellenmiştir.
FEN BILIMLERİ
3. Sarı ve yeşil to
Çaprazlama
Buna göre
Anuma
ken, 2
B12 numa
3 numa
firdir.
4.
D) 1 num
len sa
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
A FEN BILIMLER LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması-2 1. Sıcaklıkları önceden ayarlanmış dış ortam ile isi alışverişi olmayan iki oda arasına ısı yalıtımı olan bir kapı yerleş tirilmiştir. Daha sonra bu kapı açılmış ve iki oda arasında yaşanan hava olayları takip edilmiştir. Oda sıcaklığı 25 °C İki oda arasındaki kapı açıldıktan sonra yaşanan hava olayları ile ilgili, 1. Odalar arasında yatay yönlü hava akışı olur. II. Kapı açıldığı anda odalar arasındaki basınç farkı en fazladır. III. İki oda arasındaki hava hareketi kapı açık kaldığı sürece devam eder. ifadelerinden hangileri doğrudur? AI ve II ByI ve III Oda sıcaklığı 20 °C A C) II ve III D) I, II ve III 2. Aşağıdaki görselde çok hücreli bir canlıya ait DNA molekülünün bir kısmı modellenmiştir. FEN BILIMLERİ 3. Sarı ve yeşil to Çaprazlama Buna göre Anuma ken, 2 B12 numa 3 numa firdir. 4. D) 1 num len sa
Tava
A
Günlük hayatta kullanılan bazı araçların kısımları aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.
I, IV ve VI
Utü
A
IV
Tost Makinesi
Fen Bilimleri
II, III ve V
V
Berke, numaralandırılan kısımları isi iletimi bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır.
VI
2. grup
1. grup
Buna göre, Berke'nin sınıflandırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
1. grupta isi iletkeni, 2. grupta ısı yalıtkanı maddeleri sınıflandırılmıştır.
B) 1. gruba Il numaralı maddeyi eklerse bu grup isi iletkeni maddeleri gösterir.
C) 2. gruba IV numaralı maddeyi eklerse bu grup, ısı yalıtkanı maddeleri gösterir.
D) 1. gruptaki VI numaralı ifade ile 2. gruptaki V numaralı ifadenin yerini değiştirirse maddeleri
durumuna göre iletken ve yalıtkan olarak sınıflandırmış olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
Tava A Günlük hayatta kullanılan bazı araçların kısımları aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. I, IV ve VI Utü A IV Tost Makinesi Fen Bilimleri II, III ve V V Berke, numaralandırılan kısımları isi iletimi bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. VI 2. grup 1. grup Buna göre, Berke'nin sınıflandırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. grupta isi iletkeni, 2. grupta ısı yalıtkanı maddeleri sınıflandırılmıştır. B) 1. gruba Il numaralı maddeyi eklerse bu grup isi iletkeni maddeleri gösterir. C) 2. gruba IV numaralı maddeyi eklerse bu grup, ısı yalıtkanı maddeleri gösterir. D) 1. gruptaki VI numaralı ifade ile 2. gruptaki V numaralı ifadenin yerini değiştirirse maddeleri durumuna göre iletken ve yalıtkan olarak sınıflandırmış olur.
3. Ayşe Öğretmen, maddelerin isi iletkenliklerini pekiştirmek amacıyla öğrencilerine tombala oynatacaktır.
Oyunun kuralı şu şekildedir:
Her öğrenciye "ısı iletkeni" ve "ısı yalıtkanı" kavramlarının farklı
hücrelerde yazılı olduğu kartlardan birer tane verilir. Hücre, böl-
melendirilmiş her bir kareye verilen addır.
Öğretmen yandaki tabloda bulunan maddeleri yukarıdan aşağıya
doğru sırayla okur.
.
A)
Öğrenciler, öğretmenin okuduğu her maddenin yalıtkan veya ilet-
ken olma durumuna göre karar vererek en üst sıradan en alt sıra-
ya doğru hücreleri boyamaya başlar.
Üst sıradaki hücrelerin boyaması bitmeden alt sıraya geçilemez.
Oyunu kazanmak hem bilgi hem şans gerektirir. Bu nedenle kart-
lar rastgele dağıtılır.
Yalıtkan
İletken
İletken
Yalıtkan İletken
Yukarıda verilen kurallara göre tüm hücreleri boyayıp oyunu kazanan öğrencinin elindeki kart, aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?
B)
Yalıtkan
Yalıtkan
İletken
Yalıtkan Yalıtkan
Yalıtkan
Yalıtkan
İletken
İletken Yalıtkan
Gazete kâğıdı
D)
Plastik şişe
Demir çubuk
Karton bardak
Bakır tel
İletken
Yalıtkan
İletken
Yalıtkan Yalıtkan
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
3. Ayşe Öğretmen, maddelerin isi iletkenliklerini pekiştirmek amacıyla öğrencilerine tombala oynatacaktır. Oyunun kuralı şu şekildedir: Her öğrenciye "ısı iletkeni" ve "ısı yalıtkanı" kavramlarının farklı hücrelerde yazılı olduğu kartlardan birer tane verilir. Hücre, böl- melendirilmiş her bir kareye verilen addır. Öğretmen yandaki tabloda bulunan maddeleri yukarıdan aşağıya doğru sırayla okur. . A) Öğrenciler, öğretmenin okuduğu her maddenin yalıtkan veya ilet- ken olma durumuna göre karar vererek en üst sıradan en alt sıra- ya doğru hücreleri boyamaya başlar. Üst sıradaki hücrelerin boyaması bitmeden alt sıraya geçilemez. Oyunu kazanmak hem bilgi hem şans gerektirir. Bu nedenle kart- lar rastgele dağıtılır. Yalıtkan İletken İletken Yalıtkan İletken Yukarıda verilen kurallara göre tüm hücreleri boyayıp oyunu kazanan öğrencinin elindeki kart, aşağı- dakilerden hangisinde verilmiştir? B) Yalıtkan Yalıtkan İletken Yalıtkan Yalıtkan Yalıtkan Yalıtkan İletken İletken Yalıtkan Gazete kâğıdı D) Plastik şişe Demir çubuk Karton bardak Bakır tel İletken Yalıtkan İletken Yalıtkan Yalıtkan
L
11.
Çivi
ISI MADDELERİ ETKİ
KAZANIM: Isı etkisiyle maddelerin genleşip
neyler yaparak sonuçlarını tartışır.
TEST-3
3.
Madeni
Para
D
Belirli sıcaklıktaki madeni bir para iki çivi arasından
geçemeyecek şekilde yerleş-tirilmiştir.
Madeni paranın çiviler arasından geçebilmesi
için;
1. Para ısıtılmalıdır.
2. Çiviler Isıtılmalıdır.
3. Para soğutulmalıdır.
işlemlerinden hangileri
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
yapılmalıdır?
B) Yalnız 2
D) 2 ve 3
OĞA KOLEJİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
L 11. Çivi ISI MADDELERİ ETKİ KAZANIM: Isı etkisiyle maddelerin genleşip neyler yaparak sonuçlarını tartışır. TEST-3 3. Madeni Para D Belirli sıcaklıktaki madeni bir para iki çivi arasından geçemeyecek şekilde yerleş-tirilmiştir. Madeni paranın çiviler arasından geçebilmesi için; 1. Para ısıtılmalıdır. 2. Çiviler Isıtılmalıdır. 3. Para soğutulmalıdır. işlemlerinden hangileri A) Yalnız 1 C) 1 ve 3 yapılmalıdır? B) Yalnız 2 D) 2 ve 3 OĞA KOLEJİ
www
Metal
Çubuklar
K
6. Ilk sıcaklıkları ve boyutları eşit olan K ve L metal çubuk-
ların sıcaklıkları aynı miktarda artırılmıştır. Metal çubuk-
ların ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki uzunlukları
tabloya kaydedilmiştir.
L
İlk Uzunluk
(cm)
22
22
AVRAMA 18
TESTI
Isi Maddeleri Etkiler-2
9. Isir
aşa
Son Uzunluk
(cm)
24
Buna göre deneyin,
1. Bağımlı değişkeni uzama miktarıdır.
II. Bağımsız değişkeni son uzunluktur.
III. Kontrol değişkeni sıcaklık artışıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III
27
D) I, II ve III
1806
7. Yapılan etkinlikte, boş bir şişe derin bir kabın içine konul-
muştur. Şişenin ağzı ıslatılıp üzerine madenî para yerleşti-
rilmiştir. Daha sonra kaba sıcak su doldurulmuş ve şişenin
ağzındaki paranın yukarı doğru hareket ettiği gözlenmişt
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
www Metal Çubuklar K 6. Ilk sıcaklıkları ve boyutları eşit olan K ve L metal çubuk- ların sıcaklıkları aynı miktarda artırılmıştır. Metal çubuk- ların ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki uzunlukları tabloya kaydedilmiştir. L İlk Uzunluk (cm) 22 22 AVRAMA 18 TESTI Isi Maddeleri Etkiler-2 9. Isir aşa Son Uzunluk (cm) 24 Buna göre deneyin, 1. Bağımlı değişkeni uzama miktarıdır. II. Bağımsız değişkeni son uzunluktur. III. Kontrol değişkeni sıcaklık artışıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 27 D) I, II ve III 1806 7. Yapılan etkinlikte, boş bir şişe derin bir kabın içine konul- muştur. Şişenin ağzı ıslatılıp üzerine madenî para yerleşti- rilmiştir. Daha sonra kaba sıcak su doldurulmuş ve şişenin ağzındaki paranın yukarı doğru hareket ettiği gözlenmişt Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cam
ünü
Bakır
Plastik
ncunun elindeki
addeler yazmak-
unda kullanılabi-
li olduğu balon-
de hangi balon-
1
2.
Öğrenciler Fen Bilimleri dersinde, aynı plas-
tikten fakat iki plastik arasına farklı yalıtım
malzemeleri konulmuş özdeş kapların içeris-
ine eşit sıcaklıkta sıvılar koyarak gözlem
yapmışlardır.
K
0
İçerilerine özdeş termometreler koydukları
kapları daha soğuk bir ortama alıp, termomet-
relerin gösterdikleri değerleri okuduklarında
aşağıdaki grafikteki durum ortaya çıkmıştır.
Sıcaklık
-5
K
M
L
10
A) I ve II
ve III
M
Buna göre;
1. Kaplarda kullanılan malzemelerin isi ilet-
kenliklerinin karşılaştırılması K>M>L
şeklindedir.
Zaman (dakika)
II. Aralarındaki en iyi iletken L, en iyi yalıt-
kan K'dir.
III. M; K'den daha iyi iletken, L'den daha iyi
yalıtkandır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
BYL ve III
D, II ve III
makset
FIRS
ERMAR
AEGY
ENTRE
PANESE
3.2106
ANDR
www
was the
M
And if
S
WAS T
jeni
O
a sacco
1
Enttuatoar
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
Cam ünü Bakır Plastik ncunun elindeki addeler yazmak- unda kullanılabi- li olduğu balon- de hangi balon- 1 2. Öğrenciler Fen Bilimleri dersinde, aynı plas- tikten fakat iki plastik arasına farklı yalıtım malzemeleri konulmuş özdeş kapların içeris- ine eşit sıcaklıkta sıvılar koyarak gözlem yapmışlardır. K 0 İçerilerine özdeş termometreler koydukları kapları daha soğuk bir ortama alıp, termomet- relerin gösterdikleri değerleri okuduklarında aşağıdaki grafikteki durum ortaya çıkmıştır. Sıcaklık -5 K M L 10 A) I ve II ve III M Buna göre; 1. Kaplarda kullanılan malzemelerin isi ilet- kenliklerinin karşılaştırılması K>M>L şeklindedir. Zaman (dakika) II. Aralarındaki en iyi iletken L, en iyi yalıt- kan K'dir. III. M; K'den daha iyi iletken, L'den daha iyi yalıtkandır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? BYL ve III D, II ve III makset FIRS ERMAR AEGY ENTRE PANESE 3.2106 ANDR www was the M And if S WAS T jeni O a sacco 1 Enttuatoar
oil
edilen
ı yıldız
te kaç
D) 5
1
su
sıcak-
nnesi
sıcak
T.
mangi
dur?
= 3
ve 3
6
23.
Öğretmen
Öğretmen, Fen Bilimleri dersinde madde ve
Isı konusuyla ilgili olarak öğrencilerine yu-
karıdaki soruyu soruyor.
A)
6. SINIF FEN BİLİMLERİ
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangi-
sinin cevabı yanlıştır?
Isıyı iyi ileten madde-
lere bir örnek veriniz.
Jo
Bilge
Gümüş çatal
Çelik tencere
Ali
B)
D)
Alüminyum
folyo
İrem
Polistren
köpük bardak
Gül
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
oil edilen ı yıldız te kaç D) 5 1 su sıcak- nnesi sıcak T. mangi dur? = 3 ve 3 6 23. Öğretmen Öğretmen, Fen Bilimleri dersinde madde ve Isı konusuyla ilgili olarak öğrencilerine yu- karıdaki soruyu soruyor. A) 6. SINIF FEN BİLİMLERİ Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangi- sinin cevabı yanlıştır? Isıyı iyi ileten madde- lere bir örnek veriniz. Jo Bilge Gümüş çatal Çelik tencere Ali B) D) Alüminyum folyo İrem Polistren köpük bardak Gül
14-
Deniz Hanım, akşam yemeği için
hazırladığı çorbayı metal kaşık
ile karıştırdıktan bir süre sonra
kaşığın ısındığını fark ediyor. Biraz
daha beklediğinde elinin
yandığını hissedip kaşığı bırakıyor,
Bu olayla ilgili,
1. Ocaktan ısı aldığı için çorbanın sıcaklığı artar.
Çorba ile kaşık arasında ısı alışverişi olur.
Deniz Hanım eli kaşıktan ısı alır,
Yargılarından hangileri doğrudur?
Al vell
C. Il ve Ill
BI ve Ill
D. I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
14- Deniz Hanım, akşam yemeği için hazırladığı çorbayı metal kaşık ile karıştırdıktan bir süre sonra kaşığın ısındığını fark ediyor. Biraz daha beklediğinde elinin yandığını hissedip kaşığı bırakıyor, Bu olayla ilgili, 1. Ocaktan ısı aldığı için çorbanın sıcaklığı artar. Çorba ile kaşık arasında ısı alışverişi olur. Deniz Hanım eli kaşıktan ısı alır, Yargılarından hangileri doğrudur? Al vell C. Il ve Ill BI ve Ill D. I, II ve III
yapmışlardır.
20. Mert ve arkadaşlan, öğretmenler ile beraber "Madde ve Değişim" ünitesindeki bir konu ile ilgili aşağıdaki etkinlig
2. Adim: Oğretmenleri her bir silindir için eşit mik.
tarda oyun hamurunu öğrencilerine vermiş, öğrenci
ler de bu oyun hamurlarını 1. adımda oluşturduklan
silindirlerin üstüne eklemişlerdir. Son durumda ek-
olacak şekilde eklenmiştir. Son olarak elde edilen
lenen oyun hamurları, her bir silindire eşit miktarda
yeni silindirler arasında bir miktar boşluk bırakılmıştır.
V
1. Adm: Oyun hamurlan ile birbiri ile aynı boyut-
larda olacak şekilde görseldeki gibi silindirler yap-
mışlar ve bunları aralarında hiç boşluk kalmayacak
şekilde yan yana koymuşlardır.
Yapılan etkinliğe göre,
1. Öğretmenin sonradan verdiği oyun hamurları ısı enerjisini temsil etmektedir.
II. Şekillerin boyutlarının artması genleşmeyi temsil etmektedir.
"
III Şekillerin 1. adımda sıcaklıklan aynı ise aralarında ısı alışverişi olur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I've Il
C) Il ve Ill
Benim için
kalp çizer
misin?
♡
D) I, II ve Ill
Ahmet, kurabiye yemek için mutfak dolabından ola
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
yapmışlardır. 20. Mert ve arkadaşlan, öğretmenler ile beraber "Madde ve Değişim" ünitesindeki bir konu ile ilgili aşağıdaki etkinlig 2. Adim: Oğretmenleri her bir silindir için eşit mik. tarda oyun hamurunu öğrencilerine vermiş, öğrenci ler de bu oyun hamurlarını 1. adımda oluşturduklan silindirlerin üstüne eklemişlerdir. Son durumda ek- olacak şekilde eklenmiştir. Son olarak elde edilen lenen oyun hamurları, her bir silindire eşit miktarda yeni silindirler arasında bir miktar boşluk bırakılmıştır. V 1. Adm: Oyun hamurlan ile birbiri ile aynı boyut- larda olacak şekilde görseldeki gibi silindirler yap- mışlar ve bunları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana koymuşlardır. Yapılan etkinliğe göre, 1. Öğretmenin sonradan verdiği oyun hamurları ısı enerjisini temsil etmektedir. II. Şekillerin boyutlarının artması genleşmeyi temsil etmektedir. " III Şekillerin 1. adımda sıcaklıklan aynı ise aralarında ısı alışverişi olur. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I've Il C) Il ve Ill Benim için kalp çizer misin? ♡ D) I, II ve Ill Ahmet, kurabiye yemek için mutfak dolabından ola
SAYISAL BÖLÜM
6. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ
1. Sude, Mehmet ve Hande üç farklı dış yalıtım malzemesini denemek için aşağıdaki deneyi hazırlıyorlar.
A)
Sude
32 °C
B)
21 °C
C) 24 °C
D) 28 °C
Sude
Bakır
Mehmet
Kutuların içindeki havanın ilk sıcaklığı: 25 °C
Mehmet
26 °C
34 °C
24 °C
26 °C
Cam yünü
Özdeş üç karton kutudan birinin dışını Sude bakır ile, diğerinin dışını Mehmet cam yünü ile ve Hande ise üçüncü
kutunun dışını sarı bezle kaplıyor. Kutuların içine birer termometre koyup kapaklarını kapattıktan sonra 35 °C sıcak-
lıktaki bir ortamda bekletiyorlar. Belirli bir süre sonunda kutuları açarak termometrelerdeki sıcaklıkları kaydedi-
yorlar.
Buna göre, öğrencilerin
Hande
30 °℃
30 °C
33 °C
21 °C
Hande
San bez
B
termometrelerde okudukları değerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
SAYISAL BÖLÜM 6. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Sude, Mehmet ve Hande üç farklı dış yalıtım malzemesini denemek için aşağıdaki deneyi hazırlıyorlar. A) Sude 32 °C B) 21 °C C) 24 °C D) 28 °C Sude Bakır Mehmet Kutuların içindeki havanın ilk sıcaklığı: 25 °C Mehmet 26 °C 34 °C 24 °C 26 °C Cam yünü Özdeş üç karton kutudan birinin dışını Sude bakır ile, diğerinin dışını Mehmet cam yünü ile ve Hande ise üçüncü kutunun dışını sarı bezle kaplıyor. Kutuların içine birer termometre koyup kapaklarını kapattıktan sonra 35 °C sıcak- lıktaki bir ortamda bekletiyorlar. Belirli bir süre sonunda kutuları açarak termometrelerdeki sıcaklıkları kaydedi- yorlar. Buna göre, öğrencilerin Hande 30 °℃ 30 °C 33 °C 21 °C Hande San bez B termometrelerde okudukları değerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
13. Şekildeki 1. kap, 2. kabın içerisine aşağıdaki
gibi yerleştiriliyor.
K
9
Su
Su
1. kap
2. kap
Bir süre sonra 1. kabın sıcaklığının azaldığı,
2. kabın sıcaklığının ise arttığı gözlemleniyor.
Bu olay ile ilgili,
I. 1 ve 2. kaptaki suların ilk sıcaklıkları
eşit değildir.
L
A) Yalnız I
9₁₁
1. kaptaki su ısı vermiş, 2. kaptaki su
ise ısı almıştır.
II. Bir süre sonra K ve L termometreleri
aynı değeri gösterir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
KL
II ve III
B) I ve II
D.
D), II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
13. Şekildeki 1. kap, 2. kabın içerisine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. K 9 Su Su 1. kap 2. kap Bir süre sonra 1. kabın sıcaklığının azaldığı, 2. kabın sıcaklığının ise arttığı gözlemleniyor. Bu olay ile ilgili, I. 1 ve 2. kaptaki suların ilk sıcaklıkları eşit değildir. L A) Yalnız I 9₁₁ 1. kaptaki su ısı vermiş, 2. kaptaki su ise ısı almıştır. II. Bir süre sonra K ve L termometreleri aynı değeri gösterir. yorumlarından hangileri doğrudur? KL II ve III B) I ve II D. D), II ve III
4. Deney yapmayı çok seven Zeynep için annesi aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırlıyor.
DENEY
Deney I: Pet şişenin ağzına bir balon takıp şişeyi sıcak su ile
dolu kaba batırarak bir süre bekletiyor. Zeynep ve annesi balonun
şiştiğini gözlemliyor.
Deney II: Sıcak su içinde bekletilen ve ucundan şişkin balon bulu-
nan pet şişeyi sıcak sudan çıkartıp içinde buzlu su bulunan kaba
daldırıyor. Zeynep ve annesi bir süre sonra balonun büzüldüğünü
gözlemliyor.
San Sicak su
Buzlu Su
Zeynep ve annesinin birlikte yaptığı bu deney ve gözlem sonuçları dikkate alındığında, aşağıdaki değer-
lendirmelerden hangisinin yapılması uygun olmaz?
24
A) Deney I'de pet şişe içerisinde bulunan hava molekülleri arasındaki boşluk artmış ve balon şişmiştir.
B) Deney Il'de pet şişe içindeki hava molekülleri birbirine yaklaşmıştır.
C) Deney I ve Deney Il'de pet şişe içindeki hava hål değiştirmiştir.
D) Bir maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe artabilir ya da azalabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
4. Deney yapmayı çok seven Zeynep için annesi aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırlıyor. DENEY Deney I: Pet şişenin ağzına bir balon takıp şişeyi sıcak su ile dolu kaba batırarak bir süre bekletiyor. Zeynep ve annesi balonun şiştiğini gözlemliyor. Deney II: Sıcak su içinde bekletilen ve ucundan şişkin balon bulu- nan pet şişeyi sıcak sudan çıkartıp içinde buzlu su bulunan kaba daldırıyor. Zeynep ve annesi bir süre sonra balonun büzüldüğünü gözlemliyor. San Sicak su Buzlu Su Zeynep ve annesinin birlikte yaptığı bu deney ve gözlem sonuçları dikkate alındığında, aşağıdaki değer- lendirmelerden hangisinin yapılması uygun olmaz? 24 A) Deney I'de pet şişe içerisinde bulunan hava molekülleri arasındaki boşluk artmış ve balon şişmiştir. B) Deney Il'de pet şişe içindeki hava molekülleri birbirine yaklaşmıştır. C) Deney I ve Deney Il'de pet şişe içindeki hava hål değiştirmiştir. D) Bir maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe artabilir ya da azalabilir.
C) I ve II
9. K, L ve M maddeleri ile çevrelenen ortamlardaki ısı
akışı aşağıdaki gibi modellenmiştir.
K
D
L
M
D) I, II ve III
1600
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yan-
lıştır?
A) K maddesinin Isı iletkenliği, M maddesinin isi ilet-
kenliğinden fazladır.
B) Binalarda ısı yalıtımı için L maddesinin kullanıl-
ması K ve M maddelerinin kullanılmasından da-
160 890
ha fazla enerji tasarrufu sağlar.
C) K maddesini oluşturan tanecikler arasındaki boş-
luk, L ve M maddelerini oluşturan tanecikler ara-
sındaki boşluktan fazladır.
D) M maddesinin ısı yalıtım özelliği, K maddesinin Isı
yalıtım özelliğinden fazladır.
1 si
Diğer Sayfaya Geçiniz
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
C) I ve II 9. K, L ve M maddeleri ile çevrelenen ortamlardaki ısı akışı aşağıdaki gibi modellenmiştir. K D L M D) I, II ve III 1600 Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yan- lıştır? A) K maddesinin Isı iletkenliği, M maddesinin isi ilet- kenliğinden fazladır. B) Binalarda ısı yalıtımı için L maddesinin kullanıl- ması K ve M maddelerinin kullanılmasından da- 160 890 ha fazla enerji tasarrufu sağlar. C) K maddesini oluşturan tanecikler arasındaki boş- luk, L ve M maddelerini oluşturan tanecikler ara- sındaki boşluktan fazladır. D) M maddesinin ısı yalıtım özelliği, K maddesinin Isı yalıtım özelliğinden fazladır. 1 si Diğer Sayfaya Geçiniz
lemlenecektir
D) 1. düzepekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa el fenerinin işığı, strafor topun hiçbir yerinden
göpinmez.
8. Isı yalıtımı yapılarak evin dış ortamla ısı alışverişi engellenmeye çalışılır.
Aşağıda ocak ve temmuz aylarının sıcaklık ortalaması ile bu aylarda ısı yalıtımı yapılmış bir ev ve ısı yalıtımı yapılma-
mış bir evin sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Ocak
Isı yalıtımı yapılmış 1. ev 21°C
Isı yalıtımı yapılmamış II. ev 12 °C
Ocak ayı sıcaklık ortalaması 3 °C
Temmuz
Isı yalıtımı yapılmış 1. ev 23°C
Isı yalıtımı yapılmamış II. ev 25 °C
Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 32 °C
Evlerde kullanılan tüm malzemeler aynı özellikte olup ocak ayında ısınma için eşit miktarda yakıt harcanmıştır.
Temmuz ayında ise ısınma için yakıt harcanmamıştır.
Buna göre, yapılan ısı yalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ocak ayında özellikle 1. evde isinin evin dışına çıkmasını önlemiştir
5 Temmuz ayında özellikle I. evde isinin eve girmesini önlemiştir.X
Ocak ayında ısının dışarıdan eve girmesini engellemiştir.
D) Temmuz ayında II. eve daha fazla ısı girişi olmuştur. ✔✔
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
lemlenecektir D) 1. düzepekte gerçekleşen tutulmaya strafor toptan bakılırsa el fenerinin işığı, strafor topun hiçbir yerinden göpinmez. 8. Isı yalıtımı yapılarak evin dış ortamla ısı alışverişi engellenmeye çalışılır. Aşağıda ocak ve temmuz aylarının sıcaklık ortalaması ile bu aylarda ısı yalıtımı yapılmış bir ev ve ısı yalıtımı yapılma- mış bir evin sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Ocak Isı yalıtımı yapılmış 1. ev 21°C Isı yalıtımı yapılmamış II. ev 12 °C Ocak ayı sıcaklık ortalaması 3 °C Temmuz Isı yalıtımı yapılmış 1. ev 23°C Isı yalıtımı yapılmamış II. ev 25 °C Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 32 °C Evlerde kullanılan tüm malzemeler aynı özellikte olup ocak ayında ısınma için eşit miktarda yakıt harcanmıştır. Temmuz ayında ise ısınma için yakıt harcanmamıştır. Buna göre, yapılan ısı yalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ocak ayında özellikle 1. evde isinin evin dışına çıkmasını önlemiştir 5 Temmuz ayında özellikle I. evde isinin eve girmesini önlemiştir.X Ocak ayında ısının dışarıdan eve girmesini engellemiştir. D) Temmuz ayında II. eve daha fazla ısı girişi olmuştur. ✔✔
3.
6.
SINIF
ABRARE
HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI - 20
*******
24 MART 2023
doga
KOLEJI
Bir evin ısı yalıtımını sağlamak için evin hangi bölümlerinde hangi malzemelerin kullanılması gerekmekte-
dir?
CEPCEASE
***********
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
3. 6. SINIF ABRARE HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI - 20 ******* 24 MART 2023 doga KOLEJI Bir evin ısı yalıtımını sağlamak için evin hangi bölümlerinde hangi malzemelerin kullanılması gerekmekte- dir? CEPCEASE ***********
2.
Gamze Hanım, balkonuna koyduğu güneş şemsiyesini demir çubuğundan sökerek evin içinde tutmuş-
tur. Diğer gün hava sıcakken yuvasına taktığında yuvanın büyük geldiğini fark etmiştir.
Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şemsiye sapı, evin içinde ortama ısı vererek büzülmeye uğramış olabilir.
B) Yuva, balkonda ısı alarak genleşmiş olabilir.
C) Yuva soğutularak sap kısmını tam kavraması sağlanabilir.
D) Sap soğutularak yuvaya tam sığacak kalınlığa getirilebilir.
FEN BİLİM
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
2. Gamze Hanım, balkonuna koyduğu güneş şemsiyesini demir çubuğundan sökerek evin içinde tutmuş- tur. Diğer gün hava sıcakken yuvasına taktığında yuvanın büyük geldiğini fark etmiştir. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şemsiye sapı, evin içinde ortama ısı vererek büzülmeye uğramış olabilir. B) Yuva, balkonda ısı alarak genleşmiş olabilir. C) Yuva soğutularak sap kısmını tam kavraması sağlanabilir. D) Sap soğutularak yuvaya tam sığacak kalınlığa getirilebilir. FEN BİLİM