Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı Soruları

C) Y, N
1
Erime
A) 1 ve 2
C) 1 ve 4
2
4 Yoğuşma
3
Tabloda verilen hâl değişimi olaylarının han-
gilerinin gerçekleşmesinde maddenin dışarı-
dan ısı alması gerekir?
Buharlaşma
Donma
B) 1 ve 3
D) 3 ve 4
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
C) Y, N 1 Erime A) 1 ve 2 C) 1 ve 4 2 4 Yoğuşma 3 Tabloda verilen hâl değişimi olaylarının han- gilerinin gerçekleşmesinde maddenin dışarı- dan ısı alması gerekir? Buharlaşma Donma B) 1 ve 3 D) 3 ve 4 S
4.
Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettirildiğinde bu maddeler arasında ısı alışverişi ger-
çekleşir.
Isı alışverişi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Isının akış yönü soğuk maddeden sıcak maddeye doğrudur.
B) Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında isi alışverişi gerçekleşmez.
C) Sıcak maddenin verdiği ısı, soğuk maddenin aldığı ısıdan büyüktür.
D) Denge sıcaklığı maddelerin sıcaklıklarının toplamına eşittir.
piirpi
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
4. Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettirildiğinde bu maddeler arasında ısı alışverişi ger- çekleşir. Isı alışverişi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Isının akış yönü soğuk maddeden sıcak maddeye doğrudur. B) Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında isi alışverişi gerçekleşmez. C) Sıcak maddenin verdiği ısı, soğuk maddenin aldığı ısıdan büyüktür. D) Denge sıcaklığı maddelerin sıcaklıklarının toplamına eşittir. piirpi
20. Aşağıda sıcak su içerisine bırakılan aynı uzunluk ve kalin-
likta olan farklı X, Y ve Z çubuklarının tanecik hızları göste-
rilmiştir.
Z
Sıcak Su
Buna göre;
LY çubuğu, Z çubuğuna göre daha iyi bir ısı iletkenidir.
II. X çubuğunun sıcaklığı, Z çubuğunun sıcaklığından daha
azdır.
PY çubuğunun tanecikleri arasındaki mesafe, X çubuğu-
nun tanecikleri arasındaki mesafeden daha fazladır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Al ve Il
C) II ve III
KAZANIM SINAVI
B) I ve III
D) I, 11 ve III
8
Ad Soyac
1 (A
6
10
Optik M
823
FERN
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
20. Aşağıda sıcak su içerisine bırakılan aynı uzunluk ve kalin- likta olan farklı X, Y ve Z çubuklarının tanecik hızları göste- rilmiştir. Z Sıcak Su Buna göre; LY çubuğu, Z çubuğuna göre daha iyi bir ısı iletkenidir. II. X çubuğunun sıcaklığı, Z çubuğunun sıcaklığından daha azdır. PY çubuğunun tanecikleri arasındaki mesafe, X çubuğu- nun tanecikleri arasındaki mesafeden daha fazladır. verilenlerden hangileri doğrudur? Al ve Il C) II ve III KAZANIM SINAVI B) I ve III D) I, 11 ve III 8 Ad Soyac 1 (A 6 10 Optik M 823 FERN
Aşağıda özellikleri verilen binalardan hangisinde isi kaybi daha iyi önlenebilir?
B)
Kapr: Metal
Zemin: Ahşap
C)
Kapi: Ahşap-
Zemin: Ahşap
6. SINIF 4 DENEME
Stec Yaylas
Cat: Ahşap
Pencere: Tek cam
Duvar: Beton
Cat: Cam yünü
Pencere: Havası
alınmış çift cam
Duvar: Plastik
köpük
Kapı: Metal-
Zemin: Fayans
Kapı: Metal
Zemin: Beton-
14>
Çatı: Ahşap
Pencere: Tek cam
Duvar: Plastik
köpük
Çatı: Metal plaka
Pencere: Havası
alınmış çift cam
Duvar: Beton
SAYISAL BÖLÜ
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
Aşağıda özellikleri verilen binalardan hangisinde isi kaybi daha iyi önlenebilir? B) Kapr: Metal Zemin: Ahşap C) Kapi: Ahşap- Zemin: Ahşap 6. SINIF 4 DENEME Stec Yaylas Cat: Ahşap Pencere: Tek cam Duvar: Beton Cat: Cam yünü Pencere: Havası alınmış çift cam Duvar: Plastik köpük Kapı: Metal- Zemin: Fayans Kapı: Metal Zemin: Beton- 14> Çatı: Ahşap Pencere: Tek cam Duvar: Plastik köpük Çatı: Metal plaka Pencere: Havası alınmış çift cam Duvar: Beton SAYISAL BÖLÜ
13-
10° Bu
Kağıt
1
fene.com
14.
Plastik köpük Pamuk
2a
10° su
Şekildeki termosların içinde 10°C de eşit
miktarda sular bulunmaktadır. Termoslarda-
ki boşluklara kağıt, plastik köpük, pamuk
ve hava konulmuştur.
Buna göre termoslar eşit süre 30 °C lik
bir ortamda bekletildiğinde hangi termo-
metre ilk sıcaklığına daha yakın bir de-
ğer gösterir?
A) I B) II
3a
mum
10° su
mum
Hava
IV
C) III
Uzunluklan 2a, 3a, a
kadar olan eşit kalın-
lıktaki X, Y, Z çubukları
mum birer uçlarından per-
çinlenerek diğer uçla-
rına özdeş mumlar ya-
piştiriliyor. Çubuklar
birleştirilen uçlarından isitilmaya başlandıktan
sonra; önce X teki mum, sonra Z deki mum en
son da Y deki mum erimeye başlıyor.
D) IV
C) II
15
ALİ UZUN-FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
13- 10° Bu Kağıt 1 fene.com 14. Plastik köpük Pamuk 2a 10° su Şekildeki termosların içinde 10°C de eşit miktarda sular bulunmaktadır. Termoslarda- ki boşluklara kağıt, plastik köpük, pamuk ve hava konulmuştur. Buna göre termoslar eşit süre 30 °C lik bir ortamda bekletildiğinde hangi termo- metre ilk sıcaklığına daha yakın bir de- ğer gösterir? A) I B) II 3a mum 10° su mum Hava IV C) III Uzunluklan 2a, 3a, a kadar olan eşit kalın- lıktaki X, Y, Z çubukları mum birer uçlarından per- çinlenerek diğer uçla- rına özdeş mumlar ya- piştiriliyor. Çubuklar birleştirilen uçlarından isitilmaya başlandıktan sonra; önce X teki mum, sonra Z deki mum en son da Y deki mum erimeye başlıyor. D) IV C) II 15 ALİ UZUN-FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
B-5. SINIF >>
14.
K
200 ml
Fen Bilimleri
200 ml
->
400 ml
K ve L karıştırılıyor.
Sıcaklık (°C)
70
55
50
0
K
10
→ Zaman (dk)
Özdeş kaplarda 200 ml K ve 200 ml D sıvıları bulunmaktadır. Bu sivilar görseldeki gibi başka bir kapta
karıştırılıyor. K ve L sıvılarının başlangıç sıcaklıkları ve sıvıların karıştırılması sonucundaki sıcaklıklar ölçü-
lerek yukarıdaki grafik çiziliyor.
Buna göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? (Sıvıların karıştırıldığı kap ısıca yalıtılmıştır.)
A) Kve L sıvıları arasında sıcaklık alışverişi olmuştur.
B10. dakikada sıvılar arasındaki ısı alışverişi tamamlanmıştır.
CYL SIVISının sıcaklığı K'den aldığı ısının etkisiyle azalmıştır.
DHISI veren K'nin sıcaklığı 10 dakika boyunca artmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
B-5. SINIF >> 14. K 200 ml Fen Bilimleri 200 ml -> 400 ml K ve L karıştırılıyor. Sıcaklık (°C) 70 55 50 0 K 10 → Zaman (dk) Özdeş kaplarda 200 ml K ve 200 ml D sıvıları bulunmaktadır. Bu sivilar görseldeki gibi başka bir kapta karıştırılıyor. K ve L sıvılarının başlangıç sıcaklıkları ve sıvıların karıştırılması sonucundaki sıcaklıklar ölçü- lerek yukarıdaki grafik çiziliyor. Buna göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? (Sıvıların karıştırıldığı kap ısıca yalıtılmıştır.) A) Kve L sıvıları arasında sıcaklık alışverişi olmuştur. B10. dakikada sıvılar arasındaki ısı alışverişi tamamlanmıştır. CYL SIVISının sıcaklığı K'den aldığı ısının etkisiyle azalmıştır. DHISI veren K'nin sıcaklığı 10 dakika boyunca artmıştır.
çalışma Zamanı 4
1. Istediğiniz şekil ve büyüklükte bir ev maketi hazırlayınız. Hazırladığınız ev maketine ısı yalıtımı ya-
pınız. Bu maket üzerinde oklarla gösterilen kısımlarda numaralandırılmış yalıtım malzemelerinden
hangisini kullanacağınızı belirtiniz.
Tavan
(4)
Zemin
(....)
Çatı
Pencereler
(..)
Dış cephe
524
Duvar arası
(..4+3)
-Sıcak su
boruları
(F)
Silikon yünü
Taş yünü
2
Katran
İzolasyon bandı
6
Cam yünü
Strafor köpük
2. Günlük yaşantınızda ısı yalıtımının yapıldığı yerlere örnekler veriniz. Bu yerlerde yalıtımın hangi
amaçla yapıldığını kısaca yazınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
çalışma Zamanı 4 1. Istediğiniz şekil ve büyüklükte bir ev maketi hazırlayınız. Hazırladığınız ev maketine ısı yalıtımı ya- pınız. Bu maket üzerinde oklarla gösterilen kısımlarda numaralandırılmış yalıtım malzemelerinden hangisini kullanacağınızı belirtiniz. Tavan (4) Zemin (....) Çatı Pencereler (..) Dış cephe 524 Duvar arası (..4+3) -Sıcak su boruları (F) Silikon yünü Taş yünü 2 Katran İzolasyon bandı 6 Cam yünü Strafor köpük 2. Günlük yaşantınızda ısı yalıtımının yapıldığı yerlere örnekler veriniz. Bu yerlerde yalıtımın hangi amaçla yapıldığını kısaca yazınız.
Strafor köpük Taş yünü
Delikli tuğla Cam yünü Çift camlı pencere
Yukarıda konutlarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bu malzemelerin inşaatta kullanılması maliyeti arttırdığından uygun değildir.
B) Hepsinin ortak özelliği boşluklu yapı oranlarının fazla olmasıdır.
C) Isınmada enerji tüketimini azaltır ve çevreye daha az zarar verir.
D) Bunların kullanılmasıyla ısınmak için daha az yakıt kullanılır.
MAR
20
tv A
X
P
W
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
Strafor köpük Taş yünü Delikli tuğla Cam yünü Çift camlı pencere Yukarıda konutlarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bu malzemelerin inşaatta kullanılması maliyeti arttırdığından uygun değildir. B) Hepsinin ortak özelliği boşluklu yapı oranlarının fazla olmasıdır. C) Isınmada enerji tüketimini azaltır ve çevreye daha az zarar verir. D) Bunların kullanılmasıyla ısınmak için daha az yakıt kullanılır. MAR 20 tv A X P W
15. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısınan
gazların genleşmesiyle ilişkilidir?
A) Termometrelerde bulunan sıvının
yükselmesi.
B) Yazın elektrik tellerinin sarkması.
C) Gözlük camlarının yaz aylarında çerçeve-
den düşmesi.
D) Sıcak hava balonlarının yükselmesi.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
15. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısınan gazların genleşmesiyle ilişkilidir? A) Termometrelerde bulunan sıvının yükselmesi. B) Yazın elektrik tellerinin sarkması. C) Gözlük camlarının yaz aylarında çerçeve- den düşmesi. D) Sıcak hava balonlarının yükselmesi.
5.
Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin deniz
seviyesindeki kaynama noktası değerleri
verilmiştir.
Madde
Su
Etil alkol
Eter
Metil alkol
Kaynama sıcaklığı (°C)
100
78
35
64,5
Buna göre,
1. Saf sıvıları tanımak için kaynama sıcaklı-
ğı kullanılabilir.
II. Saf sıvıların kaynama noktalan farklı ise
Sivilar da farklıdır.
III. Aynı Isıtıcılarda isitilan ve başlangıç si-
caklıkları eşit olan suyla eşit kütledeki
eter, sudan önce kaynar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve Il
D) I, II ve III
7.
VITAMIN
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
5. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin deniz seviyesindeki kaynama noktası değerleri verilmiştir. Madde Su Etil alkol Eter Metil alkol Kaynama sıcaklığı (°C) 100 78 35 64,5 Buna göre, 1. Saf sıvıları tanımak için kaynama sıcaklı- ğı kullanılabilir. II. Saf sıvıların kaynama noktalan farklı ise Sivilar da farklıdır. III. Aynı Isıtıcılarda isitilan ve başlangıç si- caklıkları eşit olan suyla eşit kütledeki eter, sudan önce kaynar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve Il D) I, II ve III 7. VITAMIN
10. Boş bir cam şişeye balon takılarak şişe önce
Şekil l'deki suya, sonra da Şekil Il'deki suya
koyulmuştur. Şekil I ve Il'de balonun görün-
tüsü aşağıdaki gibidir.
A)
B)
C)
D)
Buna göre, Şekil I ve Şekil Il'deki suyun
sıcaklık değerleri aşağıda verilenlerden
hangisi olabilir?
Şekil I
V
Şekil I
50
25
70
25
AB
Şekil II
Şekil II
50
85
10
0
K50053
OWO
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
10. Boş bir cam şişeye balon takılarak şişe önce Şekil l'deki suya, sonra da Şekil Il'deki suya koyulmuştur. Şekil I ve Il'de balonun görün- tüsü aşağıdaki gibidir. A) B) C) D) Buna göre, Şekil I ve Şekil Il'deki suyun sıcaklık değerleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Şekil I V Şekil I 50 25 70 25 AB Şekil II Şekil II 50 85 10 0 K50053 OWO
bukların
dığında
un bo-
daha
plan
?
9.
Aşağıda verilen termometrelerin hazne bö-
lümünde eşit miktarda sivi bulunmaktadır.
Termometreler, aynı ısıtıcılarla eşit süre ısıtıl-
dığında görünümleri şekildeki gibi olmakta-
dır.
Isıtılmadan önce
Isıtıldıktan sonra
Y SIVISI
°C
Y SIVISI
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
O
-20
-40
-60
°C
• 100
80
60
40
20
0
-20
X SIVISI
°C
X SIVISI
100
80
60
40
20
0
-20
°C
X SIVISI
°C
100
80
60
40
20
●
- 100
80
60
40
20
0
-20
Xsivisi
0
-20
Buna göre bu deneyle ilgili olarak;
I. Isıtılan sıvılar genleşir ve hacimleri artar.
II. Aynı sıvıların genleşmesi de aynı olur.
III. Farklı sıvıların genleşmeleri farklıdır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10.
VITAMIN
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
bukların dığında un bo- daha plan ? 9. Aşağıda verilen termometrelerin hazne bö- lümünde eşit miktarda sivi bulunmaktadır. Termometreler, aynı ısıtıcılarla eşit süre ısıtıl- dığında görünümleri şekildeki gibi olmakta- dır. Isıtılmadan önce Isıtıldıktan sonra Y SIVISI °C Y SIVISI 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 O -20 -40 -60 °C • 100 80 60 40 20 0 -20 X SIVISI °C X SIVISI 100 80 60 40 20 0 -20 °C X SIVISI °C 100 80 60 40 20 ● - 100 80 60 40 20 0 -20 Xsivisi 0 -20 Buna göre bu deneyle ilgili olarak; I. Isıtılan sıvılar genleşir ve hacimleri artar. II. Aynı sıvıların genleşmesi de aynı olur. III. Farklı sıvıların genleşmeleri farklıdır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 10. VITAMIN
8.
M L
L
K
M K
|||
ısı kaynağı
K, L ve M metallerinden yapılmış şekildeki ısı çatalının uçlarına özdeş bal mumları yapıştırılmıştır. Isı çatalı ısıtılmaya
başlandığında ilk düşen mum III, sonra II, en son I numaralı çatalın ucundaki olmuştur.
Buna göre K, L ve M metallerinin ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) K> L > M
B) K>M>L
C) M>L>K
D) L>K>M
107
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
8. M L L K M K ||| ısı kaynağı K, L ve M metallerinden yapılmış şekildeki ısı çatalının uçlarına özdeş bal mumları yapıştırılmıştır. Isı çatalı ısıtılmaya başlandığında ilk düşen mum III, sonra II, en son I numaralı çatalın ucundaki olmuştur. Buna göre K, L ve M metallerinin ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) K> L > M B) K>M>L C) M>L>K D) L>K>M 107
6. Eşit kütleli X, Y, Z cisimleri özdeş Isıtıcılarla 20 dakika boyunca ısıtılmıştır.
Başlangıç
sıcaklığı
20
20
20
106
X
Y
Z
10. dakika
25
30
40
20. dakika
30
40
60
X, Y, Z cisimlerinin başlangıç, 10. dakika ve 20. dakikalardaki sıcaklıkları tabloda verilmiştir.
Tablo incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Tencere yapımında X maddesi kullanılmalıdır.
B) Termos yapımında Z maddesi kullanılmalıdır.
C) Aynı sıcaklıktaki Y ve X maddelerinin soğuma hızları arasındaki ilişki Y> X'tir.
D) Z'deki sıcaklık değişiminin fazla olması, tanecikleri arasındaki boşluğun fazla olmasından kaynaklanır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
6. Eşit kütleli X, Y, Z cisimleri özdeş Isıtıcılarla 20 dakika boyunca ısıtılmıştır. Başlangıç sıcaklığı 20 20 20 106 X Y Z 10. dakika 25 30 40 20. dakika 30 40 60 X, Y, Z cisimlerinin başlangıç, 10. dakika ve 20. dakikalardaki sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Tablo incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Tencere yapımında X maddesi kullanılmalıdır. B) Termos yapımında Z maddesi kullanılmalıdır. C) Aynı sıcaklıktaki Y ve X maddelerinin soğuma hızları arasındaki ilişki Y> X'tir. D) Z'deki sıcaklık değişiminin fazla olması, tanecikleri arasındaki boşluğun fazla olmasından kaynaklanır.
7. Kaynayan sudan çıkarılan 100°C'de tahta ve metal kaşıklar
oda sıcaklığında (25°C) soğumaya bırakılıyor.
Tahta kaşığın isi iletkenliğinin metal kaşığınkinden az olduğu bilin-
diğine göre kaşıklardaki sıcaklık değişimleri aşağıdaki grafiklerden
hangisinde gösterildiği gibi olacaktır?
A)
C)
100°
Sıcaklık
Sıcaklık
Metal kaşık
Tahta kaşık
→ Zaman
Tahta kaşık
Metal kaşık
➜ Zaman
B)
D)
100⁰
Sıcaklık
Tahta kaşık
100°
Metal kaşık
Sıcaklık
Tahta kaşık
► Zaman
Tahta kaşık
Metal kaşık
Metal kaşk
100°C
➜ Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
7. Kaynayan sudan çıkarılan 100°C'de tahta ve metal kaşıklar oda sıcaklığında (25°C) soğumaya bırakılıyor. Tahta kaşığın isi iletkenliğinin metal kaşığınkinden az olduğu bilin- diğine göre kaşıklardaki sıcaklık değişimleri aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterildiği gibi olacaktır? A) C) 100° Sıcaklık Sıcaklık Metal kaşık Tahta kaşık → Zaman Tahta kaşık Metal kaşık ➜ Zaman B) D) 100⁰ Sıcaklık Tahta kaşık 100° Metal kaşık Sıcaklık Tahta kaşık ► Zaman Tahta kaşık Metal kaşık Metal kaşk 100°C ➜ Zaman
8.
%20
Konut Diğer
%26
%24
Ulaştırma
%30
Sanayi
Makine Mühendisleri Odası "Enerji Çalışma Grubu Raporu'na göre
ülkemizde enerji tüketiminin sektörel dağılımını gösteren grafik yanda
verilmiştir. Grafiğe göre ülkemizde enerji tüketiminin büyük bir bölü-
münü konutlar oluşturmaktadır. Bu nedenle konutlarda ısı yalıtımının
önemine vurgu yapılmaktadır.
Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı 2018
Buna göre,
1. Isi kayıplarını azaltarak enerji israfın önlemesi
II. Aile ekonomisine katkı sağlaması
III. Çevre kirliliğini azaltması
verilenlerden hangileri konutlarda yapılan ısı yalıtımının faydalarındandır?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
8. %20 Konut Diğer %26 %24 Ulaştırma %30 Sanayi Makine Mühendisleri Odası "Enerji Çalışma Grubu Raporu'na göre ülkemizde enerji tüketiminin sektörel dağılımını gösteren grafik yanda verilmiştir. Grafiğe göre ülkemizde enerji tüketiminin büyük bir bölü- münü konutlar oluşturmaktadır. Bu nedenle konutlarda ısı yalıtımının önemine vurgu yapılmaktadır. Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı 2018 Buna göre, 1. Isi kayıplarını azaltarak enerji israfın önlemesi II. Aile ekonomisine katkı sağlaması III. Çevre kirliliğini azaltması verilenlerden hangileri konutlarda yapılan ısı yalıtımının faydalarındandır? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III