Isı ve Sıcaklık Soruları

A DOĞRU CEVABI İŞARETLEYİNİZ.(Her soru 5 puandır)
e numaralı
D)4
ğru, bazlar
6)K,L ve M Sıvılarının eşit kütlelerine eşit ısılar
verildiğinde sıcaklık artışlarına ait grafik aşağıdaki gibi
oluyor.
Sıcaklık Artışı (°C)
K
Sivilar
M
Buna göre bu cisimlerin öz ısılarının
karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisi gibi
olmalıdır?
A)K>L>M
C)L>M>K
L
B)L>K>M
D)K>M>L
7)Aşağıda saf bir maddenin ısınma grafiği
U
Hacks
NAE
Dhumahalle
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
A DOĞRU CEVABI İŞARETLEYİNİZ.(Her soru 5 puandır) e numaralı D)4 ğru, bazlar 6)K,L ve M Sıvılarının eşit kütlelerine eşit ısılar verildiğinde sıcaklık artışlarına ait grafik aşağıdaki gibi oluyor. Sıcaklık Artışı (°C) K Sivilar M Buna göre bu cisimlerin öz ısılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? A)K>L>M C)L>M>K L B)L>K>M D)K>M>L 7)Aşağıda saf bir maddenin ısınma grafiği U Hacks NAE Dhumahalle
24.
Bang
Sezin
Kaynayan çaydanlitaki suyun
buharlaşması
Çamaşarianın açak havada
kuruması
Yağmurdan sonra sokaklann
kuruması
Üzerine şu dökülen kilimin
kuruması
A) Ayşenur
C) Sezin
Berkant
Ayşenur
Yukarıdaki hangi öğrencinin belirttiği olay,
buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleşti-
ğini göstermez
B) Berkant
D) Barış
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
24. Bang Sezin Kaynayan çaydanlitaki suyun buharlaşması Çamaşarianın açak havada kuruması Yağmurdan sonra sokaklann kuruması Üzerine şu dökülen kilimin kuruması A) Ayşenur C) Sezin Berkant Ayşenur Yukarıdaki hangi öğrencinin belirttiği olay, buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleşti- ğini göstermez B) Berkant D) Barış C
den hangisi yanlıştır?
bulunuyor olabilir.
ş ise K bölgesi; Yengeç Dönencesi üzerinde olabilir.
celer kısalmaya başlamış olabilir.
afik 21 Mart'tan itibaren oluşturulmuş olabilir.
Güneş
el go-
erden
Oulu-
alara
aynı
biri
'de
kış
si,
de
ANKARA YAYINCILIK
Zaman
14. Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketi sıra-
sında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları
Dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılar-
da gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı
enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi
miktarından fazladır.
Dünya üzerinde eşit yüz ölçümüne sahip bölge-
ler aşağıda gösterilmiştir.
3
4
Bu bölgelerden hangisinin 1 yıl içerisinde
Güneş'ten aldığı Isı enerjisi en azdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
ankarayayincilik.com.tr
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
den hangisi yanlıştır? bulunuyor olabilir. ş ise K bölgesi; Yengeç Dönencesi üzerinde olabilir. celer kısalmaya başlamış olabilir. afik 21 Mart'tan itibaren oluşturulmuş olabilir. Güneş el go- erden Oulu- alara aynı biri 'de kış si, de ANKARA YAYINCILIK Zaman 14. Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketi sıra- sında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları Dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılar- da gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi miktarından fazladır. Dünya üzerinde eşit yüz ölçümüne sahip bölge- ler aşağıda gösterilmiştir. 3 4 Bu bölgelerden hangisinin 1 yıl içerisinde Güneş'ten aldığı Isı enerjisi en azdır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 ankarayayincilik.com.tr 5
2 Yakıtlar ile ilgili verilen,
Kati, sivi ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar.
Petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır.
H.Temel enerji kaynakları Güneş'tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
3. I. Linyit
II. Antrasit
B) I ve II
D) I. II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
2 Yakıtlar ile ilgili verilen, Kati, sivi ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar. Petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır. H.Temel enerji kaynakları Güneş'tir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III 3. I. Linyit II. Antrasit B) I ve II D) I. II ve II
MEB
. Ölgn
5. Ali, Emre, Elif ve Sude eşit miktarda ve sıcaklıkta suların
olduğu özdeş bardaklardan farklı miktarlarda su içtikten
sonra sularını ilik bulurlar. Bu sebeple sürahideki soğuk
sudan eşit miktarda bardaklarına eklerler. Sularının son
sıcaklıklarını termometreyle ölçerler. Ölçüm sonuçları
tablodaki gibidir.
Öğrenci
Ali
Emre
Elif
Sude
Suların Son Sıcaklıkları (°C)
10 °C
8 °C
6 °C
12 °C
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) En fazla miktarda suyu Sude içmiştir.
B) En az miktarda suyu Elif içmiştir.
C) En fazla sıcaklık değişimi Ali'nin bardağında olmuştur.
Emre'nin bardağındaki su, eklenen suya ısı vermiştir.
FILFL
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
MEB . Ölgn 5. Ali, Emre, Elif ve Sude eşit miktarda ve sıcaklıkta suların olduğu özdeş bardaklardan farklı miktarlarda su içtikten sonra sularını ilik bulurlar. Bu sebeple sürahideki soğuk sudan eşit miktarda bardaklarına eklerler. Sularının son sıcaklıklarını termometreyle ölçerler. Ölçüm sonuçları tablodaki gibidir. Öğrenci Ali Emre Elif Sude Suların Son Sıcaklıkları (°C) 10 °C 8 °C 6 °C 12 °C Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En fazla miktarda suyu Sude içmiştir. B) En az miktarda suyu Elif içmiştir. C) En fazla sıcaklık değişimi Ali'nin bardağında olmuştur. Emre'nin bardağındaki su, eklenen suya ısı vermiştir. FILFL
16. stalan maddenin sıcaklığındaki değişimi gösteren grafiğe ısınma eğrisi denir. Aşağıda ısı alan bir maddenin
isinma eğrisi verilmiştir.
Sıcaklık "C
100
0
-10-
11
111
Verilen grafiğe göre;
1. I numaralı bölgede madde en düzenli halindedir.
II. Il ve IV numaralı bölgede hal değişimi gerçekleşmektedir.
III III numaralı bölgede maddenin sıcaklığı azalmaktadır.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
IV
C) I ve II
Zaman
DI, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
16. stalan maddenin sıcaklığındaki değişimi gösteren grafiğe ısınma eğrisi denir. Aşağıda ısı alan bir maddenin isinma eğrisi verilmiştir. Sıcaklık "C 100 0 -10- 11 111 Verilen grafiğe göre; 1. I numaralı bölgede madde en düzenli halindedir. II. Il ve IV numaralı bölgede hal değişimi gerçekleşmektedir. III III numaralı bölgede maddenin sıcaklığı azalmaktadır. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II IV C) I ve II Zaman DI, II ve III
D) Taşın son sıcaklığı 30°C'den fazladır.
7-
480 ml
750 ml
Yukarıdaki ölçümde suya bırakılan taşın hacmi kaç
mL' dir?
A) 230
B) 320
D) 330
8- Ders çalışırken kullandığımız lambanın hangi
C) 270
RUG
kuv
A)
B
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
D) Taşın son sıcaklığı 30°C'den fazladır. 7- 480 ml 750 ml Yukarıdaki ölçümde suya bırakılan taşın hacmi kaç mL' dir? A) 230 B) 320 D) 330 8- Ders çalışırken kullandığımız lambanın hangi C) 270 RUG kuv A) B C
C) ve III
2. Buket, farklı sıcaklığa sahip K ve L küpleri ile aşağıdaki
işlemleri yapıyor.
K küpünü 80°C'deki suyun içine koyduğunda küpün
hacminin azaldığını gözlemliyor.
K
buz kalıbı
A) Yalnız II
C) II ve III
80°C su
K
L küpünü buz kalıbı üzerine koyduğunda buz kalıbının
eridiğini gözlemliyor.
Buna göre;
K küpü sudan ışı almıştır.
II. K küpünün konulduğu suyun sıcaklığı artmıştır.
III. L küpünün hacminde artış olur.
ifadelerden hangileri doğrudur?
B) I ve III
I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
C) ve III 2. Buket, farklı sıcaklığa sahip K ve L küpleri ile aşağıdaki işlemleri yapıyor. K küpünü 80°C'deki suyun içine koyduğunda küpün hacminin azaldığını gözlemliyor. K buz kalıbı A) Yalnız II C) II ve III 80°C su K L küpünü buz kalıbı üzerine koyduğunda buz kalıbının eridiğini gözlemliyor. Buna göre; K küpü sudan ışı almıştır. II. K küpünün konulduğu suyun sıcaklığı artmıştır. III. L küpünün hacminde artış olur. ifadelerden hangileri doğrudur? B) I ve III I, II ve III
2.
1
C) Bir anne baball
cuklan olabilir.
D) Çocuklar saç şekli özelliğini sadece babadan alırlar.
11
San tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyelerin
saf dölleri tozlaştırılarak başlanan çalışmanın çaprazia-
ma şeması aşağıda verilmiştir.
Ikinci kuşak
Birinci kuşak
San
(SS)
San
San
San
(Ss)
X
Yeşil
(88)
San
Bu çalışma ile ilgili şema incelendiğinde;
Tohum rengi bakımından sarı baskın
özelliktedir.
San
(Ss)
Yeşil
(ss)
Birinci kuşaktaki tüm bireylerin genotip ve
fenotipleri aynıdır.
III Ikinci kuşakta oluşan sarı bezelyelerin hepsinin
genotipleri aynıdır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve Il B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
2. 1 C) Bir anne baball cuklan olabilir. D) Çocuklar saç şekli özelliğini sadece babadan alırlar. 11 San tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyelerin saf dölleri tozlaştırılarak başlanan çalışmanın çaprazia- ma şeması aşağıda verilmiştir. Ikinci kuşak Birinci kuşak San (SS) San San San (Ss) X Yeşil (88) San Bu çalışma ile ilgili şema incelendiğinde; Tohum rengi bakımından sarı baskın özelliktedir. San (Ss) Yeşil (ss) Birinci kuşaktaki tüm bireylerin genotip ve fenotipleri aynıdır. III Ikinci kuşakta oluşan sarı bezelyelerin hepsinin genotipleri aynıdır. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve Il B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
Mozaik
18. Iç içe geçerek sıkışmış iki bardağı ayırmak için aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır. L kabı ve K bardağı içine farkl
sıcaklıklarda su konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra bardaklar birbirinden ayrılmıştır.
Yayınları
K bardağı
M bardağı
L kabi
Buna göre yapılan deney ve gözlem sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) K bardağına ve L kabının her ikisine de sıcak su konularak bardakların genleşmesi sağlanmıştır.
B) L kabina sıcak su konularak M bardağının genleşmesi sağlanmıştır.
C) L kabina soğuk su, K bardağına sıcak su konulmuştur.
D) K bardağına sıcak su konularak K bardağının genleşmesi sağlanmıştır.
20
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Mozaik 18. Iç içe geçerek sıkışmış iki bardağı ayırmak için aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır. L kabı ve K bardağı içine farkl sıcaklıklarda su konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra bardaklar birbirinden ayrılmıştır. Yayınları K bardağı M bardağı L kabi Buna göre yapılan deney ve gözlem sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) K bardağına ve L kabının her ikisine de sıcak su konularak bardakların genleşmesi sağlanmıştır. B) L kabina sıcak su konularak M bardağının genleşmesi sağlanmıştır. C) L kabina soğuk su, K bardağına sıcak su konulmuştur. D) K bardağına sıcak su konularak K bardağının genleşmesi sağlanmıştır. 20
3) Maddelerin ısı alışverişinde bulunmaları
durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Su dışında hacim değişir.
B) Isı veren maddenin sıcaklığı düşer.
(sous]
C) Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
D) Maddelerin kütleleri değişir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
3) Maddelerin ısı alışverişinde bulunmaları durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Su dışında hacim değişir. B) Isı veren maddenin sıcaklığı düşer. (sous] C) Isı alan maddenin sıcaklığı artar. D) Maddelerin kütleleri değişir.
Fatih bir kaptaki etil alkol ile deney yaparak elde et-
tiği verileri bir deftere kaydetmiştir.
1. Etil alkolün sıcaklığı 78°C'a ulaştığından kaynama-
ya başladı.
II. Etil alkol kaynayana kadar her sıcaklıkta buharlaş-
III. Etil alkolün buharlaşma ve kaynama noktası ay-
nidir.
Fatih'in deney sonuçlarını inceleyen öğretmeni
Fatih'in yukarıda bulduğu sonuçlardan hangisini
ya da hangilerini doğru kabul eder? (Etil alkolün
kaynama noktası 78°C'tur.)
Yalnız I
e. Yalnız II
Q
B. Ive ll
D. Il ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Fatih bir kaptaki etil alkol ile deney yaparak elde et- tiği verileri bir deftere kaydetmiştir. 1. Etil alkolün sıcaklığı 78°C'a ulaştığından kaynama- ya başladı. II. Etil alkol kaynayana kadar her sıcaklıkta buharlaş- III. Etil alkolün buharlaşma ve kaynama noktası ay- nidir. Fatih'in deney sonuçlarını inceleyen öğretmeni Fatih'in yukarıda bulduğu sonuçlardan hangisini ya da hangilerini doğru kabul eder? (Etil alkolün kaynama noktası 78°C'tur.) Yalnız I e. Yalnız II Q B. Ive ll D. Il ve Ill
K SIVISI
grafikler çiziliyor.
60
L
SIVISI
40
Sıcaklık (°C)
K
Yandaki şekilde içerisinde K
SIVISI bulunan küçük kap, L
SIVISI bulunan büyük kabın
içerisine konuluyor.
Kaplarda gerçekleşen ısı alış-
verişi sonucunda aşağıdaki
Zaman
40
20
Sıcaklık (°C)
L
Zaman
C) II ve
3. Aşağ
rine
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) Isinin akış yönü K SIVISından L SIVISına doğru-
dur.
B) Isı alışverişi bittiğinde sıvıların son sıcaklıkları
40 °C olmuştur.
C) L SIVISının ilk sıcaklığı, K sıvısının ilk sıcaklı-
ğından fazladır.
D) K sıvısının sıcaklığı azaldıktan sonra 40°C'ta
sabit kalmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
K SIVISI grafikler çiziliyor. 60 L SIVISI 40 Sıcaklık (°C) K Yandaki şekilde içerisinde K SIVISI bulunan küçük kap, L SIVISI bulunan büyük kabın içerisine konuluyor. Kaplarda gerçekleşen ısı alış- verişi sonucunda aşağıdaki Zaman 40 20 Sıcaklık (°C) L Zaman C) II ve 3. Aşağ rine Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? A) Isinin akış yönü K SIVISından L SIVISına doğru- dur. B) Isı alışverişi bittiğinde sıvıların son sıcaklıkları 40 °C olmuştur. C) L SIVISının ilk sıcaklığı, K sıvısının ilk sıcaklı- ğından fazladır. D) K sıvısının sıcaklığı azaldıktan sonra 40°C'ta sabit kalmıştır.
Göster
Kendini
Şekildeki X ve Y çubukları birbirine sıkıca sabitlenmiştir. Çubuklar,
birbirinden bağımsız hareket edememektedir.
X çubuğu, Y çubuğuna göre daha fazla genleşebildiğine göre çubuklar
ısıtıldığında çubukların son görünümleri nasıl olur? Çiziniz.
XY
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Göster Kendini Şekildeki X ve Y çubukları birbirine sıkıca sabitlenmiştir. Çubuklar, birbirinden bağımsız hareket edememektedir. X çubuğu, Y çubuğuna göre daha fazla genleşebildiğine göre çubuklar ısıtıldığında çubukların son görünümleri nasıl olur? Çiziniz. XY
Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun
olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar
bitkilere sulama kabıyla yağmur gibi üstten verilerek
gözlem sonuçlanı karşılaştırılıyor.
Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde
verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır?
A) L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu, eş değer
miktarda H₂SO4 ve NaOH'ten oluşan karışım, cam
fanus
RK bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su
Özdeş K bitkileri, H₂SO4 çözeltisi, saf su
D) L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H₂SO4 ve
NaOH'ten oluşan karışım, termometre, cam fanus
LGS-2018
30. Sıcaklıkları 10 °C olan demir K parçası ile kütlesi K'den
fazla olan demir L parçası 100 °C'taki saf suyun içerisine
şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar
bekletiliyor.
Daha sonra bu demir parçaları şekildeki gibi aynı
miktarda ve 10 °C sıcaklığında saf su bulunan özdeş
kaplara ayrı ayrı bırakılıyor.
A) 10
B)
12)
14
12
100 °C
11
Demir K ve L parçalan
D)
10 °C
1. Kap
11. Kap
Buna göre kaplardaki suların son sıcaklıkları
kaç °C olabilir?
1. Kap
10 °C
II. Kap
12
14
12.
12
LGS 2018
C)
32. Gi
es
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçlanı karşılaştırılıyor. Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır? A) L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu, eş değer miktarda H₂SO4 ve NaOH'ten oluşan karışım, cam fanus RK bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su Özdeş K bitkileri, H₂SO4 çözeltisi, saf su D) L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H₂SO4 ve NaOH'ten oluşan karışım, termometre, cam fanus LGS-2018 30. Sıcaklıkları 10 °C olan demir K parçası ile kütlesi K'den fazla olan demir L parçası 100 °C'taki saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor. Daha sonra bu demir parçaları şekildeki gibi aynı miktarda ve 10 °C sıcaklığında saf su bulunan özdeş kaplara ayrı ayrı bırakılıyor. A) 10 B) 12) 14 12 100 °C 11 Demir K ve L parçalan D) 10 °C 1. Kap 11. Kap Buna göre kaplardaki suların son sıcaklıkları kaç °C olabilir? 1. Kap 10 °C II. Kap 12 14 12. 12 LGS 2018 C) 32. Gi es
Sıcaklıkları aynı olan, eşit miktarda su dolu X, Y ve Z kaplarının renkleri sıra-
sıyla siyah, beyaz ve yeşildir. Bu kaplar on beşer dakika süreyle eşit miktarda
güneş ışığı alan ortamda bekletiliyor.
Buna göre sürenin sonunda kaplardaki sularda meydana gelen sıcaklık
değişimleri arasındaki ilişkiyi yazarak sebebini açıklayınız.
X Y Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Sıcaklıkları aynı olan, eşit miktarda su dolu X, Y ve Z kaplarının renkleri sıra- sıyla siyah, beyaz ve yeşildir. Bu kaplar on beşer dakika süreyle eşit miktarda güneş ışığı alan ortamda bekletiliyor. Buna göre sürenin sonunda kaplardaki sularda meydana gelen sıcaklık değişimleri arasındaki ilişkiyi yazarak sebebini açıklayınız. X Y Z