Işığın Kırılması ve Mercekler Soruları

13. İki aynadan birincisinde oluşan görüntü cismin
boyundan küçük ve ters oluşuyor. İkincisinde ise
görüntü düz ve cismin boyundan küçük oluyor.
Buna göre birinci ve ikinci aynanın adları aşa-
ğıdakilerden hanisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Birinci Ayna
Çukur ayna
Tümsek ayna
Düz ayna
Çukur ayna
İkinci Ayna
Düz ayna
Çukur ayna
Tümsek ayna
Tümsek ayna
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
13. İki aynadan birincisinde oluşan görüntü cismin boyundan küçük ve ters oluşuyor. İkincisinde ise görüntü düz ve cismin boyundan küçük oluyor. Buna göre birinci ve ikinci aynanın adları aşa- ğıdakilerden hanisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) Birinci Ayna Çukur ayna Tümsek ayna Düz ayna Çukur ayna İkinci Ayna Düz ayna Çukur ayna Tümsek ayna Tümsek ayna
or- 3.
ığın
enr
bu gezegende
aor
a
QA
Saydam K ortamından saydam L ortamına yukarı-
daki gibi iki tane ışık ışını gönderilmiştir.
K26
Gol
K
Her iki ışık ışınının L ortamında daha hızlı hareket et-
tiği bilindiğine göre;
tir?
L
aq
√ L ortamı K ortamından daha az yoğundur.
f
3. II. işinin kırılma açısı 90° dir.
2 1. işının kırılma açısı b ise, b < a olur.
A2 ve 3
1 ve 5
Sınır acist a ya eşit açısına a= ise 1. işın kırılıp
Sınırdan geçebilir.
5 II. Işın L ortamından K ortamına aynı açıyla gön-
derilirse kırılmaya uğramaz.
numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlış
B) 2, ve 4
D) 1, 2 ve 5
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
or- 3. ığın enr bu gezegende aor a QA Saydam K ortamından saydam L ortamına yukarı- daki gibi iki tane ışık ışını gönderilmiştir. K26 Gol K Her iki ışık ışınının L ortamında daha hızlı hareket et- tiği bilindiğine göre; tir? L aq √ L ortamı K ortamından daha az yoğundur. f 3. II. işinin kırılma açısı 90° dir. 2 1. işının kırılma açısı b ise, b < a olur. A2 ve 3 1 ve 5 Sınır acist a ya eşit açısına a= ise 1. işın kırılıp Sınırdan geçebilir. 5 II. Işın L ortamından K ortamına aynı açıyla gön- derilirse kırılmaya uğramaz. numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlış B) 2, ve 4 D) 1, 2 ve 5
1. Işık, saydam bir ortamdan başka saydam bir or-
tama geçerken doğrultusunun değişmesine ışığın
kırılması denir.
hava
on
havuz
SU GOL
İbrahim havuzun derinliğini ölçmek için havuza koy-
duğu çubuğu yukarıdaki gibi görüyor.
Buna göre;
Hava ve su farklı saydam ortamlar oldukları için
ışık ışınları birinden diğerine geçerken kırılmış-
tır.
Yalnız I
C) II ve III
İbrahim'in gözünden çıkan ışık ışınları havada
suya geçerken normale yaklaşarak kıldığı için
çubuk kırılmış gibi görünür.
III. Çubuktan İbrahim'in gözüne gelen ışık ışınları
sudan havaya geçerken normalden uzaklaşa-
rak kırıldığı için çubuk kırılmış gibi görünür.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
B) I ve
Dve III
3.
var....
bu gezegende hay
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
1. Işık, saydam bir ortamdan başka saydam bir or- tama geçerken doğrultusunun değişmesine ışığın kırılması denir. hava on havuz SU GOL İbrahim havuzun derinliğini ölçmek için havuza koy- duğu çubuğu yukarıdaki gibi görüyor. Buna göre; Hava ve su farklı saydam ortamlar oldukları için ışık ışınları birinden diğerine geçerken kırılmış- tır. Yalnız I C) II ve III İbrahim'in gözünden çıkan ışık ışınları havada suya geçerken normale yaklaşarak kıldığı için çubuk kırılmış gibi görünür. III. Çubuktan İbrahim'in gözüne gelen ışık ışınları sudan havaya geçerken normalden uzaklaşa- rak kırıldığı için çubuk kırılmış gibi görünür. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? B) I ve Dve III 3. var.... bu gezegende hay
Kutular içinde verilen optik araçlara yönlendirilen
ışık ışınlarının izlediği yollar verilmiştir. K ve Loptik
araçlarıyla ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru "D",
yanlış "Y" olma durumuna göre
cevaplandırılacak-
tır.
1.
II.
III.
IV.
K cukur avna, L tümsek aynadır.
K'nın odak noktası kırılan ışık ışınla-
rının toplandığı yerdir.
L miyop göz kusurunda kullanılır
K cisimleri uzaklaştırırken, L cisim-
leri yakınlaştırır.
D
Her hatasız cevaplama için 10 puan kazanan biri et-
kinlikten 30 puan kazanmıştır?
DD
Buna göre ifadelere aşağıdakilerden hangisi gi-
bi cevap vermemistir?
D
Y
B)
Y
D
Y
J?
C)
S
Y
D
Y
1
D) Y
D
D
Y
For opbozob ng
(13
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
Kutular içinde verilen optik araçlara yönlendirilen ışık ışınlarının izlediği yollar verilmiştir. K ve Loptik araçlarıyla ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru "D", yanlış "Y" olma durumuna göre cevaplandırılacak- tır. 1. II. III. IV. K cukur avna, L tümsek aynadır. K'nın odak noktası kırılan ışık ışınla- rının toplandığı yerdir. L miyop göz kusurunda kullanılır K cisimleri uzaklaştırırken, L cisim- leri yakınlaştırır. D Her hatasız cevaplama için 10 puan kazanan biri et- kinlikten 30 puan kazanmıştır? DD Buna göre ifadelere aşağıdakilerden hangisi gi- bi cevap vermemistir? D Y B) Y D Y J? C) S Y D Y 1 D) Y D D Y For opbozob ng (13
F. Işığın saydam olan X ortamından Y ortamına geçerken kırılma durumu yanda verilmiştir. Işığın
izlediği yolu inceleyerek kırılma olayının neden ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki noktalı yerlere
yazınız.
152 5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME
X
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
F. Işığın saydam olan X ortamından Y ortamına geçerken kırılma durumu yanda verilmiştir. Işığın izlediği yolu inceleyerek kırılma olayının neden ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 152 5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME X Y
A- Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlışsa Y ile
işaretleyiniz.
1. () Mercekler saydam maddelerden yapılır.
2. ( ) Işık farklı saydam ortamlardan geçerken kırılmayabilir.
3. () Işık ışınlarını dağıtmak için ince kenarlı mercek kullanılır.
4. () Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık, nor-
malden uzaklaşır.
5. () Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan kişi cisimle-
ri olduğundan uzakta görür.
6. () Çok kırıcı ortamda ışığın hızı fazladır.
7. () Miyop göz kusurunu tedavi etmek için kalın kenarlı mer-
cek kullanılır.
8. ( ) İnce kenarlı merceklerin iki odak noktası vardır.
9. ( ) İnce kenarlı merceklerin ortası kenarına göre kalındır.
10. () İnce kenarlı mercekler büyüteç olarak kullanılır.
qui görerek orman yan-
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
A- Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlışsa Y ile işaretleyiniz. 1. () Mercekler saydam maddelerden yapılır. 2. ( ) Işık farklı saydam ortamlardan geçerken kırılmayabilir. 3. () Işık ışınlarını dağıtmak için ince kenarlı mercek kullanılır. 4. () Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık, nor- malden uzaklaşır. 5. () Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan kişi cisimle- ri olduğundan uzakta görür. 6. () Çok kırıcı ortamda ışığın hızı fazladır. 7. () Miyop göz kusurunu tedavi etmek için kalın kenarlı mer- cek kullanılır. 8. ( ) İnce kenarlı merceklerin iki odak noktası vardır. 9. ( ) İnce kenarlı merceklerin ortası kenarına göre kalındır. 10. () İnce kenarlı mercekler büyüteç olarak kullanılır. qui görerek orman yan-
SIMI
ay ÖĞRETEN TEST 81
elma-
diğin-
ilir?
7.5.1.3
göre
nde-
:
di-
1.3
Işığın Soğurulması
SADIK UYGUN YAYINLARI
giy-
3. Aşağıdaki tabloda farklı renkteki
silerin belirtilen renkteki ışıklar altında
nasıl göründüğü verilmiştir.
Giysi
Sari
pantalon
Kırmızı
tişört
Kırmızı ışık Yeşil ışık
altında
altında
1
AY Siyah
B) Sari
C) Beyaz
D) Kırmızı
1
Kırmızı
Buna göre tablonun doğru bir şekil-
de doldurulabilmesi için I, II ve III ile
gösterilen yerlere hangi seçenekte
verilenler gelmelidir?
F.7.5.1.3
||
Siyah
||
III
Siyah
Siyah
Yeşil
Siyah
(Spot 3, 4 ve 5'e göre)
Yeşil
Siyah deto
Yeşil
1.
2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
SIMI ay ÖĞRETEN TEST 81 elma- diğin- ilir? 7.5.1.3 göre nde- : di- 1.3 Işığın Soğurulması SADIK UYGUN YAYINLARI giy- 3. Aşağıdaki tabloda farklı renkteki silerin belirtilen renkteki ışıklar altında nasıl göründüğü verilmiştir. Giysi Sari pantalon Kırmızı tişört Kırmızı ışık Yeşil ışık altında altında 1 AY Siyah B) Sari C) Beyaz D) Kırmızı 1 Kırmızı Buna göre tablonun doğru bir şekil- de doldurulabilmesi için I, II ve III ile gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler gelmelidir? F.7.5.1.3 || Siyah || III Siyah Siyah Yeşil Siyah (Spot 3, 4 ve 5'e göre) Yeşil Siyah deto Yeşil 1. 2.
i
C)Yeşil
4.
2. Aşağıda verilen topa beyaz ışık gönde-
rildiğinde top kırmızı görünmektedir.
(Spot 4, 5 ve 6'ya göre)
A) Kırmızı
C) Yeşil
Beyaz Işık
Kırmızı
Buna göre topa sarı ışık gönderildi-
ğinde top hangi renkte görünür?
F.7.5.1.3
B Sarı
D Siyah
(Spot 3,4 ve 5e göre)
Yeşil ış
sarı sar
Buna g
siyah re
A) Yalnız
B) Dolan
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
i C)Yeşil 4. 2. Aşağıda verilen topa beyaz ışık gönde- rildiğinde top kırmızı görünmektedir. (Spot 4, 5 ve 6'ya göre) A) Kırmızı C) Yeşil Beyaz Işık Kırmızı Buna göre topa sarı ışık gönderildi- ğinde top hangi renkte görünür? F.7.5.1.3 B Sarı D Siyah (Spot 3,4 ve 5e göre) Yeşil ış sarı sar Buna g siyah re A) Yalnız B) Dolan
epesi
11. Bir çubuk üzerinde yer alan bir cisim ve mercek yardımıyla perde üzerinde oluşan görüntü aşağıdaki
gibi gözlemlenmiştir.
Cisim
FEN BİLİMLERİ DENEME - 9
X
A) Yalnız I
Verilenlere göre;
I. Görüntüsü elde edilmek için kullanılan cismin şekli
Cismin büyüklüğünün, perdede oluşan görüntüden küçük olması
Cisim ile görüntünün birbirine göre ters olması
Mercek
ifadelerinden hangileri, kullanılan merceğin ince kenarlı olduğunun tespit edilmesi için tek ba-
şına yeterli değildir?
B ve Il
Perde
C) I ve Ill
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
epesi 11. Bir çubuk üzerinde yer alan bir cisim ve mercek yardımıyla perde üzerinde oluşan görüntü aşağıdaki gibi gözlemlenmiştir. Cisim FEN BİLİMLERİ DENEME - 9 X A) Yalnız I Verilenlere göre; I. Görüntüsü elde edilmek için kullanılan cismin şekli Cismin büyüklüğünün, perdede oluşan görüntüden küçük olması Cisim ile görüntünün birbirine göre ters olması Mercek ifadelerinden hangileri, kullanılan merceğin ince kenarlı olduğunun tespit edilmesi için tek ba- şına yeterli değildir? B ve Il Perde C) I ve Ill D) II ve III
3.
I numaralı optik kutuya gönderilen ışık ışınlarının II nu-
maralı optik kutudan çıktıktan sonra izlediği yol şekilde
verilmiştir.
H
Buna göre I ve II numaralı optik kutularda aşağıda
verilen merceklerden hangisi olabilir?
||
ABORA
||
ince
11
Kalin
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
3. I numaralı optik kutuya gönderilen ışık ışınlarının II nu- maralı optik kutudan çıktıktan sonra izlediği yol şekilde verilmiştir. H Buna göre I ve II numaralı optik kutularda aşağıda verilen merceklerden hangisi olabilir? || ABORA || ince 11 Kalin
sir gözlemci akvaryum içerisindeki balığı bulunduğu yerden daha yakında görmektedir.
N
Buna göre gözlemci,
A
Gde
Bell
Gözlemci
durumlanının hangilerinde varlıklan bulunduğu konumda göremez?
A Yanzi
C) I ve ill
çok
III
ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
sir gözlemci akvaryum içerisindeki balığı bulunduğu yerden daha yakında görmektedir. N Buna göre gözlemci, A Gde Bell Gözlemci durumlanının hangilerinde varlıklan bulunduğu konumda göremez? A Yanzi C) I ve ill çok III ve III
A)
IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
7.
Işığın X Y ve Z ortamlarındaki yayılma hızları tabloda verilmiştir.
I ışını x saydam ortamından Y saydam ortamına şekildeki gibi
gönderiliyor.
X ortamı
Y ortamı
Z ortamı
Z
Ortam
Işığın sürati (km/s)
C)
Ünite
299703 225000
X, Y ve Z ortamlarının yayılma hızları değerlendirildiğinde I ışını ortamlarda aşağıda
ki yollardan hangisini izleyebilir?
Z
124000
D)
Test
3.
og onimaha Y nptinimoto Xablis?
ligi si izominul na shibisz naliv
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
A) IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 7. Işığın X Y ve Z ortamlarındaki yayılma hızları tabloda verilmiştir. I ışını x saydam ortamından Y saydam ortamına şekildeki gibi gönderiliyor. X ortamı Y ortamı Z ortamı Z Ortam Işığın sürati (km/s) C) Ünite 299703 225000 X, Y ve Z ortamlarının yayılma hızları değerlendirildiğinde I ışını ortamlarda aşağıda ki yollardan hangisini izleyebilir? Z 124000 D) Test 3. og onimaha Y nptinimoto Xablis? ligi si izominul na shibisz naliv
Aşağıda hava ortamında bulunan K ve L merceklerinde asal eksene paralel olarak gönderilen ışınların kırılmaları gösterilmiştir.
K
L
Asal
eksen
Asal
eksen
3 cm
6 cm
Asal
eksen
1
Buna göre, aşağıda verilen ışınlardan hangisinin izlediği yol doğru çizilmiştir? (Mercekler hava ortamındadır).
B)
6 cm
K
5 cm
10 cm
10 cm
Asal
eksen
D)
Asal
eksen
4 cm
Asal
eksen
5 cm
3 cm
K
10 cm
5 cm
3 cm
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
Aşağıda hava ortamında bulunan K ve L merceklerinde asal eksene paralel olarak gönderilen ışınların kırılmaları gösterilmiştir. K L Asal eksen Asal eksen 3 cm 6 cm Asal eksen 1 Buna göre, aşağıda verilen ışınlardan hangisinin izlediği yol doğru çizilmiştir? (Mercekler hava ortamındadır). B) 6 cm K 5 cm 10 cm 10 cm Asal eksen D) Asal eksen 4 cm Asal eksen 5 cm 3 cm K 10 cm 5 cm 3 cm
6.
Işık kaynağından
da şekildeki yolu izliyor.
Işık
kaynağı
X
= 0y = 0₂
Z
çıkan ışın x, y, z ortamların-
0₂ >
Z
0
X
Buna göre ışığın ortamlardaki ortalama
suratleri arasındaki ilişki hangisi gibi ola
bilir?
B0₂>0x10₂
Z
X
D) 0₂ > 0₂
Y
Z
y
> 0x
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
6. Işık kaynağından da şekildeki yolu izliyor. Işık kaynağı X = 0y = 0₂ Z çıkan ışın x, y, z ortamların- 0₂ > Z 0 X Buna göre ışığın ortamlardaki ortalama suratleri arasındaki ilişki hangisi gibi ola bilir? B0₂>0x10₂ Z X D) 0₂ > 0₂ Y Z y > 0x 8.
de
em
aki
7.
Çukur aynada yansıyan uzantıların ve tüm-
sek aynada ışınların uzantılarının kesiştiği nokta-
dır.
Periskopta bulunan ayna -
aynadır.
iraksak ayna olarak da bilinir.
----,
Au
1111
Yukarıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara s
rasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır?
A) Asal eksen - tümsek - Çukur
B) Odak noktası - çukur - Tümsek
C) Odak noktası - düz - Tümsek
D) Asal eksen - düz - Çukur
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
de em aki 7. Çukur aynada yansıyan uzantıların ve tüm- sek aynada ışınların uzantılarının kesiştiği nokta- dır. Periskopta bulunan ayna - aynadır. iraksak ayna olarak da bilinir. ----, Au 1111 Yukarıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara s rasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır? A) Asal eksen - tümsek - Çukur B) Odak noktası - çukur - Tümsek C) Odak noktası - düz - Tümsek D) Asal eksen - düz - Çukur
Soru 7
1-12071010111
Beyaz
ışık
Cam
Hava
Bir öğrenci gün ışığında cam prizma ile bir deney yaparak
KONGS
beyaz ışığın renklerini ayırmak istemektedir.
N
Buna göre prizmadan geçen ışığın içindeki hangi renk
daha az kırılmaya uğrar?
A) Kırmızı B) Sarı
C) Yeşil
D) Mor
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Kırılması ve Mercekler
Soru 7 1-12071010111 Beyaz ışık Cam Hava Bir öğrenci gün ışığında cam prizma ile bir deney yaparak KONGS beyaz ışığın renklerini ayırmak istemektedir. N Buna göre prizmadan geçen ışığın içindeki hangi renk daha az kırılmaya uğrar? A) Kırmızı B) Sarı C) Yeşil D) Mor