Işığın Madde ile Etkileşimi Soruları

7. Ebru, radyometre (işık değirmeni) ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.
Özellikler
Radyometre; isi ve ışığın enerjisini ölçmek için kullanılır. Radyometre, serbestçe dönebilen ikisi siyah (karanlık yüz) diğer
ikisi gümüş kaplı (yansıtıcı yüz) dört kanattan oluşur. Bu kanatlar, bir cam ampul yardımı ile aşağıdaki gibi kapatılmıştır.
Yansıtıcı yüz
MEVSİMLER VE İKLİM
Şekil 1
Çalışma Prensibi
sıtır. Böylece ışık, siyah yüzeyde daha
Radyometreye ışık verildiğinde karanlık yüz ışığı soğururken yansıtıcı yüz ışığı
çok soğrulduğu için bu yüzey daha çok ısınır ve kanatlar dönmeye başlar. Işık miktarı ne kadar çok artarsa dönme hızı da o
kadar artar. Işık enerjisi bu şekilde hareket enerjisine dönüştürülmüş olur.
||
Cam
Ebru, radyometre ile ilgili ulaştığı bilgilere göre bazı deneyler yapmaya karar veriyor. Bu deneylerde özdeş
ışık kaynaklarını ve radyometreleri aşağıda verilen şekillerdeki gibi ayrı ayrı eşit mesafelerde koyuyor.
Işık
Kaynağı
- Karanlık yüz sur
Şekil -2
Işık
Kaynağı
Ebru, yaptığı bu deneyler sonunda radyometrelerin kanatlarının döndüğünü ve dönme hızları arasında
2 > 1 ilişkisini gözlemliyor.
Ebru'nun yaptığı araştırma, deney ve gözlemlere göre;
1. Şekil-2'deki radyometrenin kanatlarının daha hızlı dönmesinin sebebi, gelen ışığın diğer radyometre-
ye göre daha dik olmasıdır.
II. Yapılan bu deney ile birim yüzeye düşen ışık enerjisinin, ışığın gelme açısı ile bağlantılı olmadığı ispat-
lanmıştır.
III. Şekil-2'de radyometrenin daha hızlı dönmesinin sebebi, kanatların birim yüzeylerine daha az ışık
enerjisi düşmesidir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
pri
DYIl ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
7. Ebru, radyometre (işık değirmeni) ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Özellikler Radyometre; isi ve ışığın enerjisini ölçmek için kullanılır. Radyometre, serbestçe dönebilen ikisi siyah (karanlık yüz) diğer ikisi gümüş kaplı (yansıtıcı yüz) dört kanattan oluşur. Bu kanatlar, bir cam ampul yardımı ile aşağıdaki gibi kapatılmıştır. Yansıtıcı yüz MEVSİMLER VE İKLİM Şekil 1 Çalışma Prensibi sıtır. Böylece ışık, siyah yüzeyde daha Radyometreye ışık verildiğinde karanlık yüz ışığı soğururken yansıtıcı yüz ışığı çok soğrulduğu için bu yüzey daha çok ısınır ve kanatlar dönmeye başlar. Işık miktarı ne kadar çok artarsa dönme hızı da o kadar artar. Işık enerjisi bu şekilde hareket enerjisine dönüştürülmüş olur. || Cam Ebru, radyometre ile ilgili ulaştığı bilgilere göre bazı deneyler yapmaya karar veriyor. Bu deneylerde özdeş ışık kaynaklarını ve radyometreleri aşağıda verilen şekillerdeki gibi ayrı ayrı eşit mesafelerde koyuyor. Işık Kaynağı - Karanlık yüz sur Şekil -2 Işık Kaynağı Ebru, yaptığı bu deneyler sonunda radyometrelerin kanatlarının döndüğünü ve dönme hızları arasında 2 > 1 ilişkisini gözlemliyor. Ebru'nun yaptığı araştırma, deney ve gözlemlere göre; 1. Şekil-2'deki radyometrenin kanatlarının daha hızlı dönmesinin sebebi, gelen ışığın diğer radyometre- ye göre daha dik olmasıdır. II. Yapılan bu deney ile birim yüzeye düşen ışık enerjisinin, ışığın gelme açısı ile bağlantılı olmadığı ispat- lanmıştır. III. Şekil-2'de radyometrenin daha hızlı dönmesinin sebebi, kanatların birim yüzeylerine daha az ışık enerjisi düşmesidir. açıklamalarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) I ve II C) I ve III pri DYIl ve Ill
14. Işık ışınları çeşitli maddelere temas ettiğinde bazen geldiği
ortama geri dönemezken, bazen de yansıyarak geldiği or-
tama geri döner.
C)
Şekildeki aynaya gelen 2 işın yansıyarak A ve B noktalarından geçtiğine göre gelen ışınların yön
ve doğrultuları hangi seçenekteki gibi olmalıdır?
A
B
47
X
B
A
B)
D)
B
A
20 e
B
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
14. Işık ışınları çeşitli maddelere temas ettiğinde bazen geldiği ortama geri dönemezken, bazen de yansıyarak geldiği or- tama geri döner. C) Şekildeki aynaya gelen 2 işın yansıyarak A ve B noktalarından geçtiğine göre gelen ışınların yön ve doğrultuları hangi seçenekteki gibi olmalıdır? A B 47 X B A B) D) B A 20 e B B
10. Ismail ve Meral tam gölge oluşumunun gösterilmesi için sınıfta aşağıdaki düzeneği hazırlayıp, karanlık
bir ortamda ışık kaynağını açarlar.
Işık kaynağı
Top
6. SINIF
Ismail ve Meral sınıf arkadaşlarının tam gölge oluşumu hakkında görüş belirtmelerini isterler.
Fuat : Top, opak madde olduğu için ışık arka tarafa geçemez ve kendi şekline benzer gölgesi ekran-
da oluşur.
Serap: Top yerine şeffaf cam bilye kullansaydık aynı şekilde gölge oluşturabilirdik.
Murat Top ekrana yaklaştıkça gölge büyüklüğü azalır.
Gölge
X
All : Işık kaynağı topa yaklaştırılırsa gölge büyüklüğü artar.
İsmail ve Meral arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra aralarında karar vererek görüş belirten arka-
daşlarından bir tanesinin yanlış söylediğini belirtirler.
Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?
A) All
B) Murat
ISLEYEN
ZEKA
Ekran
C) Serap
D) Fuat
Diger sayfaya geçiniz
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
10. Ismail ve Meral tam gölge oluşumunun gösterilmesi için sınıfta aşağıdaki düzeneği hazırlayıp, karanlık bir ortamda ışık kaynağını açarlar. Işık kaynağı Top 6. SINIF Ismail ve Meral sınıf arkadaşlarının tam gölge oluşumu hakkında görüş belirtmelerini isterler. Fuat : Top, opak madde olduğu için ışık arka tarafa geçemez ve kendi şekline benzer gölgesi ekran- da oluşur. Serap: Top yerine şeffaf cam bilye kullansaydık aynı şekilde gölge oluşturabilirdik. Murat Top ekrana yaklaştıkça gölge büyüklüğü azalır. Gölge X All : Işık kaynağı topa yaklaştırılırsa gölge büyüklüğü artar. İsmail ve Meral arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra aralarında karar vererek görüş belirten arka- daşlarından bir tanesinin yanlış söylediğini belirtirler. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) All B) Murat ISLEYEN ZEKA Ekran C) Serap D) Fuat Diger sayfaya geçiniz
15. El feneri ile yıldız şeklinde kesilmiş levhaya ışık tu-
tulmaktadır.
El feneri
Engel
Gölge
Perde
Buna göre;
I. El feneri, engele yaklaştırılırsa gölge büyür.
II. Engel, perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür.
III. Perde, engelden uzaklaştırılırsa gölge küçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CN ve ll
D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
15. El feneri ile yıldız şeklinde kesilmiş levhaya ışık tu- tulmaktadır. El feneri Engel Gölge Perde Buna göre; I. El feneri, engele yaklaştırılırsa gölge büyür. II. Engel, perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür. III. Perde, engelden uzaklaştırılırsa gölge küçülür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II CN ve ll D) I ve III
başka bir oyuncu topu aynı yükseklikte
Siması ile ilgili bir deney yapıyor.
JI.
cam filmi camlarda perde yerine kullanılan bir sistemdir. Filmlerin üzerinden geçen elektrik akımı süresi cam
sig geçirme miktarını değiştirir. Böylece opak filmlere elektrik verilerek cam haline getirildiği gibi elektrik ke-
pinde de duvar görüntüsü elde edilir.
Bktrik enerjisi verilen camlarda meydana gelen değişiklik aşağıda gösterilmiştir.
0-0-0-
3 dakika elektrik veriliyor. 5 dakika elektrik veriliyor.
Camlarda meydana gelen bu değişiklik aşağıdaki grafiklerden hangisi ile açıklanabilir?
Al Saydamlaşma
miktan
C) Işığı geçirme
miktarı
ELKE
Zaman
Zaman
B) Opaklaşma
miktarı
10 dakika elektrik veriliyor.
231
D) Opaklaşma
Zaman
miktarı
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
başka bir oyuncu topu aynı yükseklikte Siması ile ilgili bir deney yapıyor. JI. cam filmi camlarda perde yerine kullanılan bir sistemdir. Filmlerin üzerinden geçen elektrik akımı süresi cam sig geçirme miktarını değiştirir. Böylece opak filmlere elektrik verilerek cam haline getirildiği gibi elektrik ke- pinde de duvar görüntüsü elde edilir. Bktrik enerjisi verilen camlarda meydana gelen değişiklik aşağıda gösterilmiştir. 0-0-0- 3 dakika elektrik veriliyor. 5 dakika elektrik veriliyor. Camlarda meydana gelen bu değişiklik aşağıdaki grafiklerden hangisi ile açıklanabilir? Al Saydamlaşma miktan C) Işığı geçirme miktarı ELKE Zaman Zaman B) Opaklaşma miktarı 10 dakika elektrik veriliyor. 231 D) Opaklaşma Zaman miktarı Zaman
11. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N ortamlarında işığın süratleri verilmiştir.
Işığın Sürati (m/s)
300.000
225.000
280.000
290.000
M
Buna göre ışığın aynı sıcaklıktaki bu ortamlar arasında geçişi aşağıdakilerden hangisi gibi ola-
maz?
A)
N
K
L
N
Ortam
K
L
N
M
N
B)
D)
K
M
L
M
N
N
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
11. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N ortamlarında işığın süratleri verilmiştir. Işığın Sürati (m/s) 300.000 225.000 280.000 290.000 M Buna göre ışığın aynı sıcaklıktaki bu ortamlar arasında geçişi aşağıdakilerden hangisi gibi ola- maz? A) N K L N Ortam K L N M N B) D) K M L M N N
9. Aşağıda üç farklı aynada özdeş bir cismin görüntüleri gösterilmiştir.
Kaynası
Laynası
M aynası
Buna göre bu aynalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) K aynasında her zaman cismin aynaya uzaklığı görüntünün aynaya uzaklığına eşittir.
B) L aynasında cisim aynadan uzaklaştıkça görüntünün boyu kısalır.
C) M aynasında cismin yerine göre görüntü ters ve cisimden büyük olabilir.
D) L aynasında görüntü cismin yerine göre ters ve cisimden büyük olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
9. Aşağıda üç farklı aynada özdeş bir cismin görüntüleri gösterilmiştir. Kaynası Laynası M aynası Buna göre bu aynalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K aynasında her zaman cismin aynaya uzaklığı görüntünün aynaya uzaklığına eşittir. B) L aynasında cisim aynadan uzaklaştıkça görüntünün boyu kısalır. C) M aynasında cismin yerine göre görüntü ters ve cisimden büyük olabilir. D) L aynasında görüntü cismin yerine göre ters ve cisimden büyük olabilir.
Batuhan fen bilimleri atölyesinde aşağıdaki düzenekleri belirlediği hipotezi test etmek için kullanıyor.
10 cm
Termometre
1. düzenek
2. düzenek
Batuhan iki düzenekte de özdeş fenerler, termometreler ve kutular kullanarak, fenerleri şekildeki gibi
eşit süre tutup termometreler üzerindeki sıcaklık değişimlerini not ediyor.
Buna göre, Batuhan'ın düzenekler ile test ettiği bir bölgedeki ısınma miktarlarıyla ilgili hipotez
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Işık kaynağının bölgeye olan uzaklığı arttıkça artar.
B) Işık kaynağının gücü arttıkça artar.
C) Işık kaynağından çıkan ışınların bölgeye düşme açısı dikleştikçe artar.
D) Işık kaynağının bölgeyi aydınlattığı süre arttıkça artar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
Batuhan fen bilimleri atölyesinde aşağıdaki düzenekleri belirlediği hipotezi test etmek için kullanıyor. 10 cm Termometre 1. düzenek 2. düzenek Batuhan iki düzenekte de özdeş fenerler, termometreler ve kutular kullanarak, fenerleri şekildeki gibi eşit süre tutup termometreler üzerindeki sıcaklık değişimlerini not ediyor. Buna göre, Batuhan'ın düzenekler ile test ettiği bir bölgedeki ısınma miktarlarıyla ilgili hipotez aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Işık kaynağının bölgeye olan uzaklığı arttıkça artar. B) Işık kaynağının gücü arttıkça artar. C) Işık kaynağından çıkan ışınların bölgeye düşme açısı dikleştikçe artar. D) Işık kaynağının bölgeyi aydınlattığı süre arttıkça artar.
7. SINIF
9. K ve L toplarına beyaz ışık altında bakıldığın-
da şekildeki gibi K topu kırmızı, L topu mavi
renkte görünmektedir.
Beyaz ışık
kaynağı
K topu
FEN BİLİMLERİ
Kırmızı
Beyaz ışık
kaynağı
A) Yalnız I
C) I ve III
L topu
Mavi
Bu topların birbirinden farklı renkte gö-
rünmesinin nedeni;
K topunun kırmızı ışığı soğurup, beyaz
ışıktaki diğer renkleri yansıtması,
II. L topunun mavi ışığı yansıtıp, beyaz ışık-
taki diğer renkleri soğurması,
III. K ve L toplarının beyaz ışığın tamamını
soğurması
durumlarından hangileriyle açıklanır?
B) Yalnız II
D) II ve III
10.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
7. SINIF 9. K ve L toplarına beyaz ışık altında bakıldığın- da şekildeki gibi K topu kırmızı, L topu mavi renkte görünmektedir. Beyaz ışık kaynağı K topu FEN BİLİMLERİ Kırmızı Beyaz ışık kaynağı A) Yalnız I C) I ve III L topu Mavi Bu topların birbirinden farklı renkte gö- rünmesinin nedeni; K topunun kırmızı ışığı soğurup, beyaz ışıktaki diğer renkleri yansıtması, II. L topunun mavi ışığı yansıtıp, beyaz ışık- taki diğer renkleri soğurması, III. K ve L toplarının beyaz ışığın tamamını soğurması durumlarından hangileriyle açıklanır? B) Yalnız II D) II ve III 10.
İMLERİ TESTİ
1-
na
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9. Özdeş noktasal ışık kaynakları ile perdelere
eşit mesafede ve bunlarla aynı doğrultuda
bulunan farklı büyüklükteki saydam olmayan
futbol topu ve pinpon topunun aynı birim
karelere bölünmüş perde üzerinde oluşan
gölgeleri şekilde gösterilmiştir.
Işık
kaynağı
Işık
kaynağı
Futbol
topu
Pinpon
topu
A) Yalnız I
I ve II
Perde
Perde
Perdede oluşan
gölge
I
I
1
111
L_L_1_1_L
Perdede oluşan
gölge
1
Buna göre;
1. futbol topunu, doğrultusunu değiştirme-
den ışık kaynağından uzaklaştırmak,
II. pinpon topunu, doğrultusunu değiştirme-
den ışık kaynağına yaklaştırmak,
III. pinpon topunu, doğrultusunu değiştirme-
den perdeye yaklaştırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldı-
ğında futbol topunun ve pinpon topunun
gölgeleri birbirine eşit olabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
F
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
İMLERİ TESTİ 1- na ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. Özdeş noktasal ışık kaynakları ile perdelere eşit mesafede ve bunlarla aynı doğrultuda bulunan farklı büyüklükteki saydam olmayan futbol topu ve pinpon topunun aynı birim karelere bölünmüş perde üzerinde oluşan gölgeleri şekilde gösterilmiştir. Işık kaynağı Işık kaynağı Futbol topu Pinpon topu A) Yalnız I I ve II Perde Perde Perdede oluşan gölge I I 1 111 L_L_1_1_L Perdede oluşan gölge 1 Buna göre; 1. futbol topunu, doğrultusunu değiştirme- den ışık kaynağından uzaklaştırmak, II. pinpon topunu, doğrultusunu değiştirme- den ışık kaynağına yaklaştırmak, III. pinpon topunu, doğrultusunu değiştirme- den perdeye yaklaştırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapıldı- ğında futbol topunun ve pinpon topunun gölgeleri birbirine eşit olabilir? B) Yalnız II D) I ve III F
8. Hava ortamından su ortamına gönderilen bir
lazer ışığı şekildeki gibi ışın modeliyle göste-
rilmiştir.
Lazer Normal
ışığı
A) Yalnız I
C) ve II
Hava
Su
| 11
|||
Buna göre, bu ışık I, II ve III ile numaralan-
mış yollardan hangilerini izleyebilir?
BYalnız II
DH I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
8. Hava ortamından su ortamına gönderilen bir lazer ışığı şekildeki gibi ışın modeliyle göste- rilmiştir. Lazer Normal ışığı A) Yalnız I C) ve II Hava Su | 11 ||| Buna göre, bu ışık I, II ve III ile numaralan- mış yollardan hangilerini izleyebilir? BYalnız II DH I ve III
X
Y
50°
N
40⁰
XZ
X
Z
50°
Yukarıda X saydam ortamından, Y ve Z saydam or-
tamlarına gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar
gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
30
A) X ortamının yoğunluğu, Y ortamının yoğunlu-
ğundan azdır.
B) Y ortamının yoğunluğu, Z ortamının yoğunlu-
ğundan azdır.
C) Z ortamının yoğunluğu, X ortamının yoğunlu-
ğundan fazladır.
D) X, Y ve Z ortamlarının yoğunluklan eşittir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
X Y 50° N 40⁰ XZ X Z 50° Yukarıda X saydam ortamından, Y ve Z saydam or- tamlarına gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? 30 A) X ortamının yoğunluğu, Y ortamının yoğunlu- ğundan azdır. B) Y ortamının yoğunluğu, Z ortamının yoğunlu- ğundan azdır. C) Z ortamının yoğunluğu, X ortamının yoğunlu- ğundan fazladır. D) X, Y ve Z ortamlarının yoğunluklan eşittir.
1. Bir kaynaktan çıkan ışığın doğrusal yolla ya-
yıldığını gösteren ışınlara ışık ışını denir.
II. Işık ışınlarının bir yüzeye çarpıp geldiği or-
tama geri dönmesi yansıma olarak adlandı-
rılır.
III. Işınlar çarptıkları yüzeyden yansıma kanun-
larına göre yansıma yaparlar.
Yukarıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
1. Bir kaynaktan çıkan ışığın doğrusal yolla ya- yıldığını gösteren ışınlara ışık ışını denir. II. Işık ışınlarının bir yüzeye çarpıp geldiği or- tama geri dönmesi yansıma olarak adlandı- rılır. III. Işınlar çarptıkları yüzeyden yansıma kanun- larına göre yansıma yaparlar. Yukarıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve III D) I, II ve III
TEST Fen Bilimleri 7. sınıf
F31 ISIGIN SOĞURULMASI,
1.
FISIMLERIN RENKLİ GÖRÜLMESİ -1
Domates satan Tonguç, pazar yerinde kır-
mızı renkte tente kullanarak domateslerin
olduğundan daha kırmızı görünmesini sağ-
lamaktadır.
Domates Salatalık
Buna göre aynı tentenin altındaki salatalık
ve siyah üzümün görüldüğü renkler aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Üzüm
Salatalık
A) Siyah
B) Yeşil
C) Yeşil
D) Siyah
Siyah
Kırmızı
Siyah
üzüm
Siyah
Kırmızı
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
TEST Fen Bilimleri 7. sınıf F31 ISIGIN SOĞURULMASI, 1. FISIMLERIN RENKLİ GÖRÜLMESİ -1 Domates satan Tonguç, pazar yerinde kır- mızı renkte tente kullanarak domateslerin olduğundan daha kırmızı görünmesini sağ- lamaktadır. Domates Salatalık Buna göre aynı tentenin altındaki salatalık ve siyah üzümün görüldüğü renkler aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Üzüm Salatalık A) Siyah B) Yeşil C) Yeşil D) Siyah Siyah Kırmızı Siyah üzüm Siyah Kırmızı
1.
• Işığın dalga boyu (renk) değiştikçe fotosentez hi-
zı değişir.
↓↓↓
Hava
K
A)
B)
C)
D)
Hava
K
Kırmızı
L
Yeşil
Yeşil
Mor
Özdeş K, L ve M bitkileri koşulları aynı olan cam fa-
nusların içine konularak farklı renkteki yapay ışık kay-
nakları ile aydınlatılıyor. Bir süre sonra kaplardaki O₂
miktarları arasındaki ilişkinin L > M > K olduğu tes-
pit ediliyor.
Hizina Etki E
Hava
Buna göre fanusların aydınlatılmasında kullanılan
ışıkların renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir
L
Mor
Kırmızı
Mor
Yeşil
M
M
Yeşil
Mor
Kırmızı
Kırmızı
2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
1. • Işığın dalga boyu (renk) değiştikçe fotosentez hi- zı değişir. ↓↓↓ Hava K A) B) C) D) Hava K Kırmızı L Yeşil Yeşil Mor Özdeş K, L ve M bitkileri koşulları aynı olan cam fa- nusların içine konularak farklı renkteki yapay ışık kay- nakları ile aydınlatılıyor. Bir süre sonra kaplardaki O₂ miktarları arasındaki ilişkinin L > M > K olduğu tes- pit ediliyor. Hizina Etki E Hava Buna göre fanusların aydınlatılmasında kullanılan ışıkların renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir L Mor Kırmızı Mor Yeşil M M Yeşil Mor Kırmızı Kırmızı 2.
LERİ TESTİ
Ayşe
Ali
5
Ali
21. Ali ve Ayşe şekildeki gibi K noktasında durup
farklı uzaklıkta bulunan panolardaki harfleri
okumaya çalışıyorlar.
30 cm
K
Cevan -
çıkarma
Miyop
B Hipermetrop
C) Katarakt
D) Şaşılık
ABC
Orulara
5m
ayilaca..
Ali 30 cm uzaklıktaki harfleri net görürken,
5 m uzaklıktaki harfleri net göremiyor. Ayşe ise
30 cm uzaklıktaki harfleri net göremezken, 5 m
uzaklıktaki harfleri net görüyor.
Buna göre Ali ve Ayşe'nin göz kusuru aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilenler olabilir?
Ayşe
Hipermetrop
A
ABC
Miyop
Şaşılık
Katarakt
yanı-
dlar il-
kabr
tü
ur
9
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Madde ile Etkileşimi
LERİ TESTİ Ayşe Ali 5 Ali 21. Ali ve Ayşe şekildeki gibi K noktasında durup farklı uzaklıkta bulunan panolardaki harfleri okumaya çalışıyorlar. 30 cm K Cevan - çıkarma Miyop B Hipermetrop C) Katarakt D) Şaşılık ABC Orulara 5m ayilaca.. Ali 30 cm uzaklıktaki harfleri net görürken, 5 m uzaklıktaki harfleri net göremiyor. Ayşe ise 30 cm uzaklıktaki harfleri net göremezken, 5 m uzaklıktaki harfleri net görüyor. Buna göre Ali ve Ayşe'nin göz kusuru aşa- ğıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? Ayşe Hipermetrop A ABC Miyop Şaşılık Katarakt yanı- dlar il- kabr tü ur 9