Işığın Soğurulması Soruları

CİSİMLERİN SİYAH, BEYAZ
1. Cisimlerin farklı renklerde görünmesinin nedeni, cisim-
lerin beyaz ışığı oluşturan renklerden bazılarını yan-
sıtması, bazılarını da soğurmasıdır. Üzerine beyaz ışık
düşürülen bir cisim yansıttığı ışığın renginde görünür.
Beyaz ışık altında yukarıdaki renklerde görünen
cisim, yeşil ışık altında hangi seçenekteki gibi
görünür?
A)
C)
B)
Beyaz ışık
D)
Zeka Küpü Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
CİSİMLERİN SİYAH, BEYAZ 1. Cisimlerin farklı renklerde görünmesinin nedeni, cisim- lerin beyaz ışığı oluşturan renklerden bazılarını yan- sıtması, bazılarını da soğurmasıdır. Üzerine beyaz ışık düşürülen bir cisim yansıttığı ışığın renginde görünür. Beyaz ışık altında yukarıdaki renklerde görünen cisim, yeşil ışık altında hangi seçenekteki gibi görünür? A) C) B) Beyaz ışık D) Zeka Küpü Yayınları
Berna
Mert
Ela
Işık soğrulduğunda
enerjisini kaybeder.
Işığı soğuran maddelerin
sıcaklığı artar.
Işığı soğuran maddelerin
enerjisi artar
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ver-
diği bilgiler doğrudur?
A) Berna, Mert
B) Berna, Ela
C)
Mert, Ela
D) Berna, Mert, Ela
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Berna Mert Ela Işık soğrulduğunda enerjisini kaybeder. Işığı soğuran maddelerin sıcaklığı artar. Işığı soğuran maddelerin enerjisi artar Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ver- diği bilgiler doğrudur? A) Berna, Mert B) Berna, Ela C) Mert, Ela D) Berna, Mert, Ela
hangisinde güneş ışığı-
Aşağıdakilerden
nın soğrulmasının bir etkisi yoktur?
Fotosentez
B) Suda görüntümüzün oluşması
Güneş enerjisi panellerinin koyu renkli ol-
masi
D) Yazın açık renkli giysilerin tercih edilmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
hangisinde güneş ışığı- Aşağıdakilerden nın soğrulmasının bir etkisi yoktur? Fotosentez B) Suda görüntümüzün oluşması Güneş enerjisi panellerinin koyu renkli ol- masi D) Yazın açık renkli giysilerin tercih edilmesi
Aynalar günlük hayatta bir çok alanda kulla-
istenilen görüntü özelliği ve aynada oluşacak
nilir. Kullanılacak ayna çeşidi tercih edilirken
görüntü özellikleri dikkate alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde ayna çeşidi ve
kullanım alanı yanlış verilmiştir?
Kullanm alanı
Ayna çeşiti
Otomobillerin altını göste- Çukur ayna
A)
ren güvenlik aynaları
Düz ayna
Kavşak güvenlik aynaları Tümsek ayna |
Düz ayna X
T
tümsek
BPeriskop aynası
O
Arabaların iç aynaları
10
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Aynalar günlük hayatta bir çok alanda kulla- istenilen görüntü özelliği ve aynada oluşacak nilir. Kullanılacak ayna çeşidi tercih edilirken görüntü özellikleri dikkate alınır. Aşağıdakilerden hangisinde ayna çeşidi ve kullanım alanı yanlış verilmiştir? Kullanm alanı Ayna çeşiti Otomobillerin altını göste- Çukur ayna A) ren güvenlik aynaları Düz ayna Kavşak güvenlik aynaları Tümsek ayna | Düz ayna X T tümsek BPeriskop aynası O Arabaların iç aynaları 10
6.
Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi su dolu bir
bardağın içine bırakılan kaleme yandan bakıldığın-
da kırılmış gibi görülür.
Bu olayın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam
ortama geçmektedir.
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları
Dirbirinden farklıdır.
Kalem görülürken ışık havadan suya
geçmektedir.
Bu olayın nedeni işığın, yoğunluğu farklı baş-
ka bir ortama geçerken doğrultusunu değiştir-
mesidir.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
6. Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi su dolu bir bardağın içine bırakılan kaleme yandan bakıldığın- da kırılmış gibi görülür. Bu olayın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmektedir. Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları Dirbirinden farklıdır. Kalem görülürken ışık havadan suya geçmektedir. Bu olayın nedeni işığın, yoğunluğu farklı baş- ka bir ortama geçerken doğrultusunu değiştir- mesidir. 8.
5.
Yaz tatili için yolculuğa çıkan Özlem, yolculukları
esnasında sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintile-
rine benzer şeyler görmüş ve fotoğrafını çekmiştir.
Fakat bir müddet sonra yolda su olmadığını fark
etmiştir.
Buna göre,
Özlem' in gördüğü bu olay serap clayı olarak
adlandırılır.
II
Bu olay sıcak ve soğuk hava arasındaki
yoğunluk farkından kaynaklanmıştır.
III Asfalta yakın olan hava daha sıcak olur. Isinan
havanın yoğunluğu azalır. Bu sayede oluşan
yoğunluk farkı ışığın soğurulmasına yol açar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
I ve II
Cve III
M2
BI ve III
DNI ve III
S
NARTEST
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
5. Yaz tatili için yolculuğa çıkan Özlem, yolculukları esnasında sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintile- rine benzer şeyler görmüş ve fotoğrafını çekmiştir. Fakat bir müddet sonra yolda su olmadığını fark etmiştir. Buna göre, Özlem' in gördüğü bu olay serap clayı olarak adlandırılır. II Bu olay sıcak ve soğuk hava arasındaki yoğunluk farkından kaynaklanmıştır. III Asfalta yakın olan hava daha sıcak olur. Isinan havanın yoğunluğu azalır. Bu sayede oluşan yoğunluk farkı ışığın soğurulmasına yol açar. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve II Cve III M2 BI ve III DNI ve III S NARTEST
TESTİ - 4
CAMA TESTİ
LE KARŞILAŞMASI
8. Aşağıdaki tabloda K, L ve M maddelerinin ışı-
ğı geçirme özelliklerine göre sınıflandırılması
verilmiştir.
Saydam
Yarı saydam
Opak
Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A) K→ Sisli hava
L→ Tahta
M➜ Şeffaf poşet
M
K
L
K→ Bulut
L→ Taş
M→ Yağlı kağıt
BK → Tül perde
L→ Yağlı kağıt
M→ Buzlu cam
D) K→ Buzlu cam
L→ Duvar
M - Bulut
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
TESTİ - 4 CAMA TESTİ LE KARŞILAŞMASI 8. Aşağıdaki tabloda K, L ve M maddelerinin ışı- ğı geçirme özelliklerine göre sınıflandırılması verilmiştir. Saydam Yarı saydam Opak Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) K→ Sisli hava L→ Tahta M➜ Şeffaf poşet M K L K→ Bulut L→ Taş M→ Yağlı kağıt BK → Tül perde L→ Yağlı kağıt M→ Buzlu cam D) K→ Buzlu cam L→ Duvar M - Bulut
Aşağıdaki şekilde yatay bir yüzeye gelen ve yü-
zeyden yansıyan renkli ışınlar gösterilmiştir.
Mavi Yeşit Kırmızı
Kırmızı
Yüzey
Bu şekle göre;
1. Yüzey kırmızı renklidir.
II. Kırmızı renkli cisimler mavi ve yeşil renk ışı-
ğı yansıtmaz soğurur.
yerd
III. Yüzeyde mavi ve yeşil ışığın düştüğü bölge-
ler siyah renkte görülür.
(19th
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
bevar
A) Yalnız 1 B) I ve Il Cive III D) I, II ve III
7.
Fen
rum"
zem
Uf
cap.com
Ki
Ka
ell
Ce
U
re
O
derilmirs
(duyur)
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Aşağıdaki şekilde yatay bir yüzeye gelen ve yü- zeyden yansıyan renkli ışınlar gösterilmiştir. Mavi Yeşit Kırmızı Kırmızı Yüzey Bu şekle göre; 1. Yüzey kırmızı renklidir. II. Kırmızı renkli cisimler mavi ve yeşil renk ışı- ğı yansıtmaz soğurur. yerd III. Yüzeyde mavi ve yeşil ışığın düştüğü bölge- ler siyah renkte görülür. (19th çıkarımlarından hangileri doğrudur? bevar A) Yalnız 1 B) I ve Il Cive III D) I, II ve III 7. Fen rum" zem Uf cap.com Ki Ka ell Ce U re O derilmirs (duyur)
18
2+1 AR
76
Buna göre, hangi plastik kutudaki buz kalıpları en geç erir. Açıklayınız.
A
Kırmızı ışık
altında
Beyaz ışık altında yandaki şekildeki gibi görünen geometrik cisimler; kırmızı, sarı,
yeşil ve mavi ışık altında hangi renklerde görünürler? Açıklayınız. Aşağıdaki şekil-
leri boyayarak gösteriniz.
DA
Sarı ışık
altında
Yeşil ışık
altında
2+1 ARADA FEN BİLİMLERİ
letlerde ışık et
O
Mavi ışık
altında
7. SINIF Fenito
dönüştürülerek
jide ve gün-
Z
142
ini soğuran cisimler ise siyah görünür.
nda baktığında aşağıdaki gibi görmüştür.
e düşen beyaz ışığın hangi rengini yar
Pa
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
18 2+1 AR 76 Buna göre, hangi plastik kutudaki buz kalıpları en geç erir. Açıklayınız. A Kırmızı ışık altında Beyaz ışık altında yandaki şekildeki gibi görünen geometrik cisimler; kırmızı, sarı, yeşil ve mavi ışık altında hangi renklerde görünürler? Açıklayınız. Aşağıdaki şekil- leri boyayarak gösteriniz. DA Sarı ışık altında Yeşil ışık altında 2+1 ARADA FEN BİLİMLERİ letlerde ışık et O Mavi ışık altında 7. SINIF Fenito dönüştürülerek jide ve gün- Z 142 ini soğuran cisimler ise siyah görünür. nda baktığında aşağıdaki gibi görmüştür. e düşen beyaz ışığın hangi rengini yar Pa
4. K, L ve M radyometre ve özdeş ışık kaynakları ile şekildeki düzeneklerde kuruluyor.
Düzeneklerdeki radyometrelerin dönme hızları arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve sutün grafiği çizerek
gösteriniz.
1m
1 m
WA
3 m
K
L
Dönme hızı
3-
M
2=2>M
Radyometreler
L
M
& ved sadyometrelin koin de
bir metre olması M. Sadyaneteine
göre daha rahat gerebildiklefish
gösterir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
4. K, L ve M radyometre ve özdeş ışık kaynakları ile şekildeki düzeneklerde kuruluyor. Düzeneklerdeki radyometrelerin dönme hızları arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve sutün grafiği çizerek gösteriniz. 1m 1 m WA 3 m K L Dönme hızı 3- M 2=2>M Radyometreler L M & ved sadyometrelin koin de bir metre olması M. Sadyaneteine göre daha rahat gerebildiklefish gösterir.
13.
Işığın yansıması ile ilgili bir tablo hazırlanmıştır.
1
2
3
Düzgün yansıma
Pürüzsüz yüzeylerde
gerçekleşir
Paralel gelen ışık de-
metieni paralel yansır.
Mat görünürler.
5 Ciali tahta ömektir.
b
C
Dağınık yansıma
Pürüzlü yüzeylerde
gerçekleşir.
Paralel gelen ışınlar
dağınık yansır.
d Parlak görünürler.
O
Yukarıdaki tablonun doğru bir şekilde tamamlanması
için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) 3 numaralı alana "net bir görüntü oluşmasını sağlar
yazılabilir.
B) 4 ve d numaralı alanlar yer değiştirmelidir.
C) e numaralı alana "mutfak fayansi ömek yazılabilir
D) Düzgün yansıma ve dağınık yansıma yer değiştire-
bilir.
ayna
Il'del
olara
A) I
16.
X ay
gibi
ayn
ede
A)
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
13. Işığın yansıması ile ilgili bir tablo hazırlanmıştır. 1 2 3 Düzgün yansıma Pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşir Paralel gelen ışık de- metieni paralel yansır. Mat görünürler. 5 Ciali tahta ömektir. b C Dağınık yansıma Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Paralel gelen ışınlar dağınık yansır. d Parlak görünürler. O Yukarıdaki tablonun doğru bir şekilde tamamlanması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A) 3 numaralı alana "net bir görüntü oluşmasını sağlar yazılabilir. B) 4 ve d numaralı alanlar yer değiştirmelidir. C) e numaralı alana "mutfak fayansi ömek yazılabilir D) Düzgün yansıma ve dağınık yansıma yer değiştire- bilir. ayna Il'del olara A) I 16. X ay gibi ayn ede A) C)
5. Hangi tür ayna olduğu bilinmeyen S küresel aynasının asal eksenine paralel gönderilen ışık ışınları aynadan
kildeki gibi yansıyor.
S aynası
Buna göre S aynası ile ilgili olarak;
1. Tümsek aynadır.
II. Cisim aynanın önünde nerede olursa olsun görüntü düzdür.
III. Görüntünün boyu cismin aynaya olan uzaklığına göre değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
GUNAY
168
C) II ve III
Asal eksen
D) I, II ve III
seris
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
5. Hangi tür ayna olduğu bilinmeyen S küresel aynasının asal eksenine paralel gönderilen ışık ışınları aynadan kildeki gibi yansıyor. S aynası Buna göre S aynası ile ilgili olarak; 1. Tümsek aynadır. II. Cisim aynanın önünde nerede olursa olsun görüntü düzdür. III. Görüntünün boyu cismin aynaya olan uzaklığına göre değişir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II GUNAY 168 C) II ve III Asal eksen D) I, II ve III seris
göre Zeynep
Zeynep
Küresel bir ayna mı?
Görüntünün özelliği cismin
olan uzaklığına
Dikiz aypa
aynaya
göre değişir mi?
Görüntü ters olabilir mi?
Buna göre Zeynep'in tahmini aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C)
A)
Güvenlik aynası
167
Evet
Evet
Evet
Makyaj aynası
(D)
Bahar
052 ayna
-)032
ay
Tepegöz aynası
ZOOMY
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
göre Zeynep Zeynep Küresel bir ayna mı? Görüntünün özelliği cismin olan uzaklığına Dikiz aypa aynaya göre değişir mi? Görüntü ters olabilir mi? Buna göre Zeynep'in tahmini aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) A) Güvenlik aynası 167 Evet Evet Evet Makyaj aynası (D) Bahar 052 ayna -)032 ay Tepegöz aynası ZOOMY
10.
Cisim
Yeşil kalem
Kırmızı kalem
Mavi tshirt
Sarı limon
Yukarıdaki tabloda renkli ışık altındaki cisimler ve
bu cisimlerin göründükleri renkler verilmiştir.
Göründüğü renk
Yeşil
Kırmızı
A) Sarı
C) Yeşil
Siyah
Sarı
Buna göre, bu cisimlere hangi ışık altında bakıl-
maktadır?
B) Kırmızı
D) Mavi
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
10. Cisim Yeşil kalem Kırmızı kalem Mavi tshirt Sarı limon Yukarıdaki tabloda renkli ışık altındaki cisimler ve bu cisimlerin göründükleri renkler verilmiştir. Göründüğü renk Yeşil Kırmızı A) Sarı C) Yeşil Siyah Sarı Buna göre, bu cisimlere hangi ışık altında bakıl- maktadır? B) Kırmızı D) Mavi
11. Beyaz k
Kırmızı kitap
K
A)
B)
C)
D)
Mavi ışık
K
Beyaz
Kırmızı
Bayez Hap
L
Beyaz, mavi ve kırmızı ışık K, L ve M kitaplana
sırasıyla şekildeki gibi gönderiliyor.
Buna göre K, L ve M kitaplarının renkleri aşağ
dakilerden hangisi gibi görünür?
Beyaz
Kırmızı
Kirmizi k
Bayne
M
L
Mavi
Mavi
Beyaz
Mavi
M
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Beyaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
11. Beyaz k Kırmızı kitap K A) B) C) D) Mavi ışık K Beyaz Kırmızı Bayez Hap L Beyaz, mavi ve kırmızı ışık K, L ve M kitaplana sırasıyla şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre K, L ve M kitaplarının renkleri aşağ dakilerden hangisi gibi görünür? Beyaz Kırmızı Kirmizi k Bayne M L Mavi Mavi Beyaz Mavi M Beyaz Kırmızı Kırmızı Beyaz
Göz
Beyaz ışık
Kırmızı ışık
Sarı ışık
Yeşil ışık
Sari duvar
Sarı renkli duvar üzerine şekildeki gibi beyaz
ışık gönderilirse bu olayla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisine ulaşılabilir?
A) Göz, duvarı yeşil olarak algılar.
B) Sarı renkli duvar kırmızı, sarı ve yeşil ışıkları
yansıtır.
C) Beyaz ışıkta sadece kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar
bulunur.
D) Sarı renkli duvar, kırmızı ve yeşil renkleri soğu-
rur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Göz Beyaz ışık Kırmızı ışık Sarı ışık Yeşil ışık Sari duvar Sarı renkli duvar üzerine şekildeki gibi beyaz ışık gönderilirse bu olayla ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisine ulaşılabilir? A) Göz, duvarı yeşil olarak algılar. B) Sarı renkli duvar kırmızı, sarı ve yeşil ışıkları yansıtır. C) Beyaz ışıkta sadece kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar bulunur. D) Sarı renkli duvar, kırmızı ve yeşil renkleri soğu- rur.