Işığın Yansıması Soruları

durur.
nklerini
soğur
yan-
6. Gün içinde gökyüzünün mavi olduğunu göz-
lemleyen Derya, Güneş batarken gökyüzünün
kipparzi ve tonlarında göründugunu fark ediyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Güneş'ten gelen ışınlar akşam saatlerinde
kırmızı renkte olduğu için
B) Kırmızı ve mavi gökyüzünü oluşturan renk-
ler olduğu için
Akşam saatlerinde havada kırmızı ve ton-
larındaki gazlar çoğaldığı için
DYAkşam saatlerinde mavi renkli ışık hava
tarafından soğurulurken, kırmızı ve tonları
yeryüzüne ulaştığı için
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
durur. nklerini soğur yan- 6. Gün içinde gökyüzünün mavi olduğunu göz- lemleyen Derya, Güneş batarken gökyüzünün kipparzi ve tonlarında göründugunu fark ediyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) Güneş'ten gelen ışınlar akşam saatlerinde kırmızı renkte olduğu için B) Kırmızı ve mavi gökyüzünü oluşturan renk- ler olduğu için Akşam saatlerinde havada kırmızı ve ton- larındaki gazlar çoğaldığı için DYAkşam saatlerinde mavi renkli ışık hava tarafından soğurulurken, kırmızı ve tonları yeryüzüne ulaştığı için
11
A) | > | > 1
|||
Işığın soğurulmasıyla ilgili deney yapan bir öğrenci yukarıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Deney düzeneğinde öz-
deş üç kaba sırası ile beyaz, siyah ve kırmızı renklerde su eklenmiştir.
B) III > | > |
KONU TE
Hazırlanan deney düzeneklerine göre, kaplardaki suların ısınma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir? (Birim zamanda gelen ışık miktarı eşittir.)
C) | > ||| > ||
D) || > | > |||
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
11 A) | > | > 1 ||| Işığın soğurulmasıyla ilgili deney yapan bir öğrenci yukarıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Deney düzeneğinde öz- deş üç kaba sırası ile beyaz, siyah ve kırmızı renklerde su eklenmiştir. B) III > | > | KONU TE Hazırlanan deney düzeneklerine göre, kaplardaki suların ısınma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Birim zamanda gelen ışık miktarı eşittir.) C) | > ||| > || D) || > | > |||
11. () Beyaz ışık sadece 6 renkten oluşur.
12. () Gök kuşağının oluşması ışık tayfına örnek verilebilir.
13. () Newton çarkı beyaz ışığın renklerin karışımından oluş-
tuğunu gösterir.
enbilim.net
14. () Saydam cisimler ışığın çok büyük bir kısmını soğurur.
15. () Işığı soğuran cisimlerin sıcaklığı azalır.
16. () Güneş ışığı beyaz renktedir.
17. () Kırmızı renkteki cisim beyaz ışık altında beyaz renkte
görülür.
18. () Beyaz renkte görülen cisimler bütün renkleri yansıtır.
19. () Güneş enerjisi yenilenemez enerji kaynağıdır.
20. () Güneş enerjisi ile deniz suyundan içme suyu elde edile-
bilir.
21. () Cisimlerin görülebilmesi için ışığı yansıtması gerekir.
22. () Güneş ışığı sayesinde bitkiler fotosentez yapabilir.
23. () Güneş ışığı küresel ısınmanın sebebi değildir.
24. ( ) Yapay uydular enerjisini güneş pillerinden sağlar.
25. ( ) Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin birleşimi ile beyaz ışık
elde edilir.
ww
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
11. () Beyaz ışık sadece 6 renkten oluşur. 12. () Gök kuşağının oluşması ışık tayfına örnek verilebilir. 13. () Newton çarkı beyaz ışığın renklerin karışımından oluş- tuğunu gösterir. enbilim.net 14. () Saydam cisimler ışığın çok büyük bir kısmını soğurur. 15. () Işığı soğuran cisimlerin sıcaklığı azalır. 16. () Güneş ışığı beyaz renktedir. 17. () Kırmızı renkteki cisim beyaz ışık altında beyaz renkte görülür. 18. () Beyaz renkte görülen cisimler bütün renkleri yansıtır. 19. () Güneş enerjisi yenilenemez enerji kaynağıdır. 20. () Güneş enerjisi ile deniz suyundan içme suyu elde edile- bilir. 21. () Cisimlerin görülebilmesi için ışığı yansıtması gerekir. 22. () Güneş ışığı sayesinde bitkiler fotosentez yapabilir. 23. () Güneş ışığı küresel ısınmanın sebebi değildir. 24. ( ) Yapay uydular enerjisini güneş pillerinden sağlar. 25. ( ) Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin birleşimi ile beyaz ışık elde edilir. ww
8. Tüm yüzeyleri ayna olan kare ve diktörtgen parçalardan
oluşan Görsel 1'deki rubik küp, parçaları ile oynandığın-
da Görsel 2 ve Görsel 3'teki gibi olabilmektedir.
Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3
Buna göre, rubik küplerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Görsel 1'deki rubik küpten ışık ışınları düzgün yansır.
B) Görsel 2'deki rubik küpün parçalarından ışık ışınları
dağınık yansır.
C) Görsel 3'teki rubik küpte meydana gelen yansımada
gelme açısı yansıma açısına eşittir.
D) Her üç küpü oluşturan tüm parçalarda net görüntü
oluşur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
8. Tüm yüzeyleri ayna olan kare ve diktörtgen parçalardan oluşan Görsel 1'deki rubik küp, parçaları ile oynandığın- da Görsel 2 ve Görsel 3'teki gibi olabilmektedir. Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3 Buna göre, rubik küplerle ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Görsel 1'deki rubik küpten ışık ışınları düzgün yansır. B) Görsel 2'deki rubik küpün parçalarından ışık ışınları dağınık yansır. C) Görsel 3'teki rubik küpte meydana gelen yansımada gelme açısı yansıma açısına eşittir. D) Her üç küpü oluşturan tüm parçalarda net görüntü oluşur.
3-
Yansıma Açıs
Aşağıda bazı nesneler verilmiştir. Bu nesneler üzerine gönderilen paralel işıkları yansımalarını düzgün ya da da-
Omnik yansımayı dikkate alarak işmi çizerek gösteriniz. Işık altında nesnenin parlak ya da mat göründüğünü altına
3
1
2
Kumaş
Yüzey
Görünür
Yüzey
Görünür
Yansıma Açısı
5
Buruşturulmuş Aluminyum
Folyo
Yüzey
Görünür
Duvar
Yüzey
Görünür
6
Calz Tahta
Yüzey
Görünür
Durgun Su
Yüzey
Görünür
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
3- Yansıma Açıs Aşağıda bazı nesneler verilmiştir. Bu nesneler üzerine gönderilen paralel işıkları yansımalarını düzgün ya da da- Omnik yansımayı dikkate alarak işmi çizerek gösteriniz. Işık altında nesnenin parlak ya da mat göründüğünü altına 3 1 2 Kumaş Yüzey Görünür Yüzey Görünür Yansıma Açısı 5 Buruşturulmuş Aluminyum Folyo Yüzey Görünür Duvar Yüzey Görünür 6 Calz Tahta Yüzey Görünür Durgun Su Yüzey Görünür
7-
Çukur ve tümsek aynalarla ilgili;
Ayşe
Ali
: Makyaj yaparken kullanılan ay-
na çukur aynadır.
: Diş fırçalarken kullanılan ayna
tümsek aynadır.
Mehmet: Dişçi aynası da aslında bir tüm-
sek aynadır.
Oya
: Arabaların yan aynaları tümsek
aynadır.
Ayşe, Ali, Mehmet ve Oya'nın verdiği ör-
neklerden hangileri doğrudur?
A) Ayşe ve Ali
C) Ali ve Mehmet
B) Ayşe ve Oya
D) Mehmet ve Oya
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
7- Çukur ve tümsek aynalarla ilgili; Ayşe Ali : Makyaj yaparken kullanılan ay- na çukur aynadır. : Diş fırçalarken kullanılan ayna tümsek aynadır. Mehmet: Dişçi aynası da aslında bir tüm- sek aynadır. Oya : Arabaların yan aynaları tümsek aynadır. Ayşe, Ali, Mehmet ve Oya'nın verdiği ör- neklerden hangileri doğrudur? A) Ayşe ve Ali C) Ali ve Mehmet B) Ayşe ve Oya D) Mehmet ve Oya
5. UNITE: IŞIĞIN YAYILMASI
DIXKAT..
yansıtıcı yüzeyden geri dönen
• Işık kaynağından yansıtıcı yüzeye ulaşan işin,
ışın,
olarak adlandırılır.
Gelen ışının yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan yüzeye dik olacak şekilde çizildiği kabul edilen hayali
doğruya
adı verilir.
Gelen ışının normal ile yaptığı açıya
yansıyan ışının normalle yaptığı açıya
ise
denir.
• Işık ışınları yansıtıcı yüzeylerden belirli bir kurala göre yansır. Yansıma kanunları olarak tanımlanan bu
kuralları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
1. Gelme açısı ile
2. Gelen ışın.
3. Yansıtıcı yüzeye
Normal
50° 50°
Gelme açısı, daima yansıma açı-
sına eşittir.
Normal
YILDIZLI BİLGİ .....
Yansıma kanunları her yüzey için geçerlidir. Işık düzgün ve dağınık yansımada yansıma kanun-
larına uygun biçimde yansır.
40°
50°
Yansıtıcı
yüzey
76 www.sadikuygun.com.tr
Yansıtıcı yüzey
Yansıtıcı
yüzey
Yansıma açısı ile yansıyan ışının
aynayla yaptığı açının toplamı
90°dir.
ve
aynı düzlem içindedir.
olarak gelen bir ışın kendi üzerinden geri yansır.
Normal
birbirine eşittir.
70° 70°
Normal
Yansıtıcı
yüzey
Gelen işının aynayla yaptığı açı,
yansıyan ışının aynayla yaptığı
açıya eşittir.
Beni İzle
Dexe
Yansıtıcı
yüzey
Gelen işin, normal ve yansıyan
ışın aynı düzlem içindedir.
Normal
40°
50°
Yansıtıcı
yüzey
Gelme açısı ile gelen ışının ay-
nayla yaptığı açının toplamı
90°dir.
Normal
Yansıtıcı
yüzey
Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen
ışık ışını, kendi üzerinden geri
yansır.
E
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
5. UNITE: IŞIĞIN YAYILMASI DIXKAT.. yansıtıcı yüzeyden geri dönen • Işık kaynağından yansıtıcı yüzeye ulaşan işin, ışın, olarak adlandırılır. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan yüzeye dik olacak şekilde çizildiği kabul edilen hayali doğruya adı verilir. Gelen ışının normal ile yaptığı açıya yansıyan ışının normalle yaptığı açıya ise denir. • Işık ışınları yansıtıcı yüzeylerden belirli bir kurala göre yansır. Yansıma kanunları olarak tanımlanan bu kuralları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz: 1. Gelme açısı ile 2. Gelen ışın. 3. Yansıtıcı yüzeye Normal 50° 50° Gelme açısı, daima yansıma açı- sına eşittir. Normal YILDIZLI BİLGİ ..... Yansıma kanunları her yüzey için geçerlidir. Işık düzgün ve dağınık yansımada yansıma kanun- larına uygun biçimde yansır. 40° 50° Yansıtıcı yüzey 76 www.sadikuygun.com.tr Yansıtıcı yüzey Yansıtıcı yüzey Yansıma açısı ile yansıyan ışının aynayla yaptığı açının toplamı 90°dir. ve aynı düzlem içindedir. olarak gelen bir ışın kendi üzerinden geri yansır. Normal birbirine eşittir. 70° 70° Normal Yansıtıcı yüzey Gelen işının aynayla yaptığı açı, yansıyan ışının aynayla yaptığı açıya eşittir. Beni İzle Dexe Yansıtıcı yüzey Gelen işin, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem içindedir. Normal 40° 50° Yansıtıcı yüzey Gelme açısı ile gelen ışının ay- nayla yaptığı açının toplamı 90°dir. Normal Yansıtıcı yüzey Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen ışık ışını, kendi üzerinden geri yansır. E
Hollanda, Bulgaristan ve Almanya'nın bayrakları aşağıda gösterilmiştir. Üç ülkenin bayrağında da yatay olarak yerleştirilen
farklı renklerden oluşan üç şerit yer almaktadır.
166
Kırmızı + Yeşil
Almanya Bayrağı
2.
Hollanda Bayrağı
Bulgaristan Bayrağı
Karanlık bir ortamda üç ülkenin bayraklarına aynı anda farklı ışık kaynaklarından ışık ışınları gönderilerek bayraklardaki şeritlerin
hangi renklerde görüldüğü gözlemleniyor.
Buna göre gözlem sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2
2
A) Kırmızı renkli ışık kaynağı altında bayraklarda gözlemlenen kırmızı renkli şerit sayıları arasında; Hollanda = Bulgaristan
X
Almanya ilişkisi vardır.
B) Yeşil renkli ışık kaynağı altında bayraklarda siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en az olan Bulgaristan bayrağıdır.
Mavi renkli ışık kaynağı altında bayraklarda mavi renkli gözlemlenen şerit sayısı en fazla olan Hollanda bayrağıdır
D) Sarı renkli ışık kaynağı altında bayraklarda siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en fazla olan Almanya bayrağıdır.
12
ty
1 2
GUNAY
tahn
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
Hollanda, Bulgaristan ve Almanya'nın bayrakları aşağıda gösterilmiştir. Üç ülkenin bayrağında da yatay olarak yerleştirilen farklı renklerden oluşan üç şerit yer almaktadır. 166 Kırmızı + Yeşil Almanya Bayrağı 2. Hollanda Bayrağı Bulgaristan Bayrağı Karanlık bir ortamda üç ülkenin bayraklarına aynı anda farklı ışık kaynaklarından ışık ışınları gönderilerek bayraklardaki şeritlerin hangi renklerde görüldüğü gözlemleniyor. Buna göre gözlem sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2 2 A) Kırmızı renkli ışık kaynağı altında bayraklarda gözlemlenen kırmızı renkli şerit sayıları arasında; Hollanda = Bulgaristan X Almanya ilişkisi vardır. B) Yeşil renkli ışık kaynağı altında bayraklarda siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en az olan Bulgaristan bayrağıdır. Mavi renkli ışık kaynağı altında bayraklarda mavi renkli gözlemlenen şerit sayısı en fazla olan Hollanda bayrağıdır D) Sarı renkli ışık kaynağı altında bayraklarda siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en fazla olan Almanya bayrağıdır. 12 ty 1 2 GUNAY tahn
13. Boyları eşit olan öğrenciler birbirlerine bakarlarken arkalarına türlerini bilmedikleri farklı tür aynalar yerleştiriy
A aynası
1. öğrenci
2. öğrenci
C) Il ve Ill
B aynası
Buna göre;
I. 1. öğrenci B aynasında 2. öğrenciyi ters, kendini ise düz ve büyük görüyordur.
II. A aynasında 1. öğrencinin görüntüsü düz ise, B aynasında oluşan görüntü düz olamaz,
III. B aynasındaki görüntü ile A aynasındaki görüntülerin boyları birbirine eşit olamaz.
çıkarımlarından hangisi yapılamaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, H've Ill
2. Aşa
ŞISI
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
13. Boyları eşit olan öğrenciler birbirlerine bakarlarken arkalarına türlerini bilmedikleri farklı tür aynalar yerleştiriy A aynası 1. öğrenci 2. öğrenci C) Il ve Ill B aynası Buna göre; I. 1. öğrenci B aynasında 2. öğrenciyi ters, kendini ise düz ve büyük görüyordur. II. A aynasında 1. öğrencinin görüntüsü düz ise, B aynasında oluşan görüntü düz olamaz, III. B aynasındaki görüntü ile A aynasındaki görüntülerin boyları birbirine eşit olamaz. çıkarımlarından hangisi yapılamaz? A) Yalnız I B) I ve II D) I, H've Ill 2. Aşa ŞISI
TÖDEV 16
3. Ercan, özdeş karelerden oluşan yandaki düzlemde aynaya ışık ışını gönderiyor
ve ışık ışınının hangi noktalardan geçtiğini gözlemliyor.
.Buna göre aynaya gelen ışık ışınıyla ilgili olarak,
I. B noktasından geçer.
II. C noktasından geçer.
III. A ve D noktalarından geçer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve III
lens Musell syliss
B) I ve II
D) II ve III
TI
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
TÖDEV 16 3. Ercan, özdeş karelerden oluşan yandaki düzlemde aynaya ışık ışını gönderiyor ve ışık ışınının hangi noktalardan geçtiğini gözlemliyor. .Buna göre aynaya gelen ışık ışınıyla ilgili olarak, I. B noktasından geçer. II. C noktasından geçer. III. A ve D noktalarından geçer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) I ve III lens Musell syliss B) I ve II D) II ve III TI
7.
K
IIIIII
D
A) K ve T
C) Y, N ve Z
Y
TEST 01
N
L
M
Engellerin olduğu odada A ışık kaynağı açıla-
caktır.
N
Buna göre K, L, M, N, T, Y ve Z noktalarından
hangileri aydınlanır?
B) L, M ve N
D) K, L, M ve T
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
7. K IIIIII D A) K ve T C) Y, N ve Z Y TEST 01 N L M Engellerin olduğu odada A ışık kaynağı açıla- caktır. N Buna göre K, L, M, N, T, Y ve Z noktalarından hangileri aydınlanır? B) L, M ve N D) K, L, M ve T
Beyaz
4
Siyah cisim
nci aşağıdaki sonuç
mızı rengi yang
sıtılır.
a soğurur.
rasıyla b
şik renkleriyle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki şekilde gösterilen düzenek hazırlanıyor.
000
Renklerin Oluşumu
Mavi lamba yakıldığında
Karton bardak içerisine kırmızı, mavi ve yeşil
renkli özdeş led lambalar yerleştiriliyor elektrik
bağlantıları yapılıyor.
Led lambalar tek tek veya birlikte yakıldığında karton bardağın üstten görünümleri aşağıdakiler gibi oluyor.
Kırmızı lamba yakıldığında
Bu etkinlikle ilgili,
1. Beyaz renk, tüm renkteki ışıkların birleşiminden oluşur.
B) I ve Il
000
Bardağın üzeri yarı saydam bir kağıtla kapa-
tiliyor.
Yeşil lamba yakıldığında
II. Her ışık, kendi rengini yansıtır.
II. Tüm lambalar yakıldığında, beyaz renk dışında siyah renk de oluşabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
5.Unite
Tüm lambalar yakıldığında
C) I ve III
D) II ve III
una cisim görünmez. Bir cismin gerçek
özümüze gelen
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
Beyaz 4 Siyah cisim nci aşağıdaki sonuç mızı rengi yang sıtılır. a soğurur. rasıyla b şik renkleriyle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki şekilde gösterilen düzenek hazırlanıyor. 000 Renklerin Oluşumu Mavi lamba yakıldığında Karton bardak içerisine kırmızı, mavi ve yeşil renkli özdeş led lambalar yerleştiriliyor elektrik bağlantıları yapılıyor. Led lambalar tek tek veya birlikte yakıldığında karton bardağın üstten görünümleri aşağıdakiler gibi oluyor. Kırmızı lamba yakıldığında Bu etkinlikle ilgili, 1. Beyaz renk, tüm renkteki ışıkların birleşiminden oluşur. B) I ve Il 000 Bardağın üzeri yarı saydam bir kağıtla kapa- tiliyor. Yeşil lamba yakıldığında II. Her ışık, kendi rengini yansıtır. II. Tüm lambalar yakıldığında, beyaz renk dışında siyah renk de oluşabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I 5.Unite Tüm lambalar yakıldığında C) I ve III D) II ve III una cisim görünmez. Bir cismin gerçek özümüze gelen
ambası
elirtilen
ktır.
Kul-
Gelen
ışın
Kumaş
Yansıyan
ışın
Gelen
ışın
Yansıyan
ışın
Alüminyum folyo
Yukarıda kumaş ve alüminyum folyo üzerine
gönderilen ışın demetlerinin izlediği yollar gös-
terilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Kumaş üzerinde dağınık yansıma gerçek-
leşmiştir.
B) Alüminyum folyo üzerinde gelme açısı yan-
sıma açısına eşittir.
C) Kumaş zeminde gelme açısı yansıma açı-
sına eşit değildir.
D) Kumaş zeminde yansıyan ışınlar birbirleri-
ne paralel değildir.
6.
REVIE
267
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
ambası elirtilen ktır. Kul- Gelen ışın Kumaş Yansıyan ışın Gelen ışın Yansıyan ışın Alüminyum folyo Yukarıda kumaş ve alüminyum folyo üzerine gönderilen ışın demetlerinin izlediği yollar gös- terilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kumaş üzerinde dağınık yansıma gerçek- leşmiştir. B) Alüminyum folyo üzerinde gelme açısı yan- sıma açısına eşittir. C) Kumaş zeminde gelme açısı yansıma açı- sına eşit değildir. D) Kumaş zeminde yansıyan ışınlar birbirleri- ne paralel değildir. 6. REVIE 267
umizi azaltmak için neler yaps
erinden şu cevaplar gelmi
olduğu kadar uzun süre kul
timini artırmalıyız.
sonlandırmalıyız.
rin verdiği cevap yanlışt
Sok bolgelerde evlerin dış cephesini beyaza boyamak
is gin kırılması
maye beyaz ışık gönderildiğinde aslında farklı renk
e sahip birçok işin demeti gönderilmiş olur. Prizmaya
bunlar farklı açılarla kırılarak prizma çıkışında bir-
wenden aynlır. Beyaz ışık prizmadan geçerek spektrum
gururken en fazla mor ışık, en az ise kırmızı ışık kırılır.
Asagidaki şekilde prizmaya gönderilen beyaz ışığın kırıl-
mala prizmadan çıkan ışık ışınları gösterilmiştir.
Beyaz k
ile gerceksin
K
Buna göre oluşan ışık ışınları ile ilgili verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Lişini sarı ise M işını mor olabilir.
B) Kişını yeşil ise, M ışını kırmızı olabilir.
C) En fazla M ışını kırılmaya uğramıştır.
D) Kişini turuncu ise L ışını yeşil olabilir.
Hizmetleri Genel Müdürügo
yun karton
gözlemleyeceği bir deney düzene hany
Öğrenci amacına ulaşabilmek için aşağıdaki düze
neklerden hangisini ilave olarak hazırlamalidir?
(Kullanilan kartoniann yanaz renkten fark olup et enten d
degtir.)
A)
lon üzerine e tenen le 10 dakika k
tutarak karton Gended sa atm
Iki el fenen le
kırmızı kartona
15 dk gik tutmak
C)
Tek el feneri le
beyaz kartona
10 dk işik tutmak
BY
D)
koyu gr kartina
20 dkk tutmak
Sıcaklık artigi ("C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
umizi azaltmak için neler yaps erinden şu cevaplar gelmi olduğu kadar uzun süre kul timini artırmalıyız. sonlandırmalıyız. rin verdiği cevap yanlışt Sok bolgelerde evlerin dış cephesini beyaza boyamak is gin kırılması maye beyaz ışık gönderildiğinde aslında farklı renk e sahip birçok işin demeti gönderilmiş olur. Prizmaya bunlar farklı açılarla kırılarak prizma çıkışında bir- wenden aynlır. Beyaz ışık prizmadan geçerek spektrum gururken en fazla mor ışık, en az ise kırmızı ışık kırılır. Asagidaki şekilde prizmaya gönderilen beyaz ışığın kırıl- mala prizmadan çıkan ışık ışınları gösterilmiştir. Beyaz k ile gerceksin K Buna göre oluşan ışık ışınları ile ilgili verilen ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) Lişini sarı ise M işını mor olabilir. B) Kişını yeşil ise, M ışını kırmızı olabilir. C) En fazla M ışını kırılmaya uğramıştır. D) Kişini turuncu ise L ışını yeşil olabilir. Hizmetleri Genel Müdürügo yun karton gözlemleyeceği bir deney düzene hany Öğrenci amacına ulaşabilmek için aşağıdaki düze neklerden hangisini ilave olarak hazırlamalidir? (Kullanilan kartoniann yanaz renkten fark olup et enten d degtir.) A) lon üzerine e tenen le 10 dakika k tutarak karton Gended sa atm Iki el fenen le kırmızı kartona 15 dk gik tutmak C) Tek el feneri le beyaz kartona 10 dk işik tutmak BY D) koyu gr kartina 20 dkk tutmak Sıcaklık artigi ("C)
Aşağıda pürüzsüz yansıtıcı bir düzlem aynaya
gönderilen L ışık ışınının yansıdıktan sonra izlediği
yol gösterilmiştir.
TIT
Am
T
a) Yansıma açısı kaç derecedir?
b) Gelme açısı kaç derecedir?
c) Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı kaç
erecedir?
lar
C.N
ry
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
Aşağıda pürüzsüz yansıtıcı bir düzlem aynaya gönderilen L ışık ışınının yansıdıktan sonra izlediği yol gösterilmiştir. TIT Am T a) Yansıma açısı kaç derecedir? b) Gelme açısı kaç derecedir? c) Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı kaç erecedir? lar C.N ry
Soru II
Ayla
5/A sınıfı öğrencilerinden Cemil ve Ayla çeşitli malzemeler kullanarak kendi aynalarını yapmışlardır. Cemil tasarladığı aynada
kendi net görüntüsünü görebilirken, Ayla net bir görüntü elde edememiştir.
Buna göre Cemil ve Ayla'nın aynaları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Cemil
A) Cemil'in aynasında ışık ışınları birbirine paralel yansımıştır.
B) Ayla'nın kullandığı malzemenin yüzeyi pürüzlüdür.
C) Cemil'in kullandığı malzeme ile düzgün alüminyum folyoda aynı yansıma türü görülmektedir.
D) Ayla'nın aynasına gönderilen ışın ile yansıyan ışının normalle yaptığı açılar eşit değildir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
Soru II Ayla 5/A sınıfı öğrencilerinden Cemil ve Ayla çeşitli malzemeler kullanarak kendi aynalarını yapmışlardır. Cemil tasarladığı aynada kendi net görüntüsünü görebilirken, Ayla net bir görüntü elde edememiştir. Buna göre Cemil ve Ayla'nın aynaları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Cemil A) Cemil'in aynasında ışık ışınları birbirine paralel yansımıştır. B) Ayla'nın kullandığı malzemenin yüzeyi pürüzlüdür. C) Cemil'in kullandığı malzeme ile düzgün alüminyum folyoda aynı yansıma türü görülmektedir. D) Ayla'nın aynasına gönderilen ışın ile yansıyan ışının normalle yaptığı açılar eşit değildir.