Işığın Yayılması Soruları

Zeka Küpü Yayınları
2. Kırmızı, mavi ve yeşil ışık beyaz ışığı oluşturan ana
renklerdir. Ana renkte olan bir cismin üzerine başka
bir ana renkte işık düşürülürse cisim siyah renkte gö-
rünür. Beyaz zemin üzerine gönderilen iki ana rengin
birleşmesi ile oluşan renge ise ara renk denir. Ara renk-
teki cisme kendisini oluşturan ana renklerde bir ışık
düşürülürse cisim üzerine tutulan ana renkte görünür.
Kırmızı
ışık
Karanlık bir ortamda farklı renklerdeki altı karton
parçasına kırmızı ışık altında bakılıyor.
A)
B)
(C)
D)
18
MAITIS
Buna göre bu karton parçalarından kaç tanesi
siyah, kaç tanesi kırmızı görünür?
Siyah
Kırmızı
3
3
2
1
4
52
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Zeka Küpü Yayınları 2. Kırmızı, mavi ve yeşil ışık beyaz ışığı oluşturan ana renklerdir. Ana renkte olan bir cismin üzerine başka bir ana renkte işık düşürülürse cisim siyah renkte gö- rünür. Beyaz zemin üzerine gönderilen iki ana rengin birleşmesi ile oluşan renge ise ara renk denir. Ara renk- teki cisme kendisini oluşturan ana renklerde bir ışık düşürülürse cisim üzerine tutulan ana renkte görünür. Kırmızı ışık Karanlık bir ortamda farklı renklerdeki altı karton parçasına kırmızı ışık altında bakılıyor. A) B) (C) D) 18 MAITIS Buna göre bu karton parçalarından kaç tanesi siyah, kaç tanesi kırmızı görünür? Siyah Kırmızı 3 3 2 1 4 52
B) Durum I'de, halka büzülmüştür.
c) Durum Il'de, kürenin Isı vermesiyle kütlesi artmıştır.
D) Durum Il'de, küre genleşmiştir.
7. Aşağıda bazı ışık kaynaklarından yayılan ışığın izlediği yol numaralandırılarak gösterilmiştir.
T
1
5ULTİ20223-1
IT
11
13
Buna göre, numaralandırılan gösterimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, her yönde doğrusal yayılır.
B) Il numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, her yönde dalgalar hâlinde yayılır.
C) III numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, tek yönde titreşimler hâlinde yayılır.
D) Yapılan çizimlerin tamamı hatalıdır çünkü ışık, tek yönde doğrusal yayılır.
|||
Diğer s
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
B) Durum I'de, halka büzülmüştür. c) Durum Il'de, kürenin Isı vermesiyle kütlesi artmıştır. D) Durum Il'de, küre genleşmiştir. 7. Aşağıda bazı ışık kaynaklarından yayılan ışığın izlediği yol numaralandırılarak gösterilmiştir. T 1 5ULTİ20223-1 IT 11 13 Buna göre, numaralandırılan gösterimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, her yönde doğrusal yayılır. B) Il numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, her yönde dalgalar hâlinde yayılır. C) III numaralı gösterim doğrudur çünkü ışık, tek yönde titreşimler hâlinde yayılır. D) Yapılan çizimlerin tamamı hatalıdır çünkü ışık, tek yönde doğrusal yayılır. ||| Diğer s
Grün-
YILDIZ SORU
saati aynada aşağıdaki görseldeki gibi görmektedir.
7. sınıf öğrencisi Ali, saçlarını kestirmek için berber koltuğuna oturduğunda arkasındaki duvarda duran
15:5215
Ali'nin 30 dakika sonra okulda olması gerektiğine göre Ali'nin okulda olma saatinin aynadaki
görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
51:251
12:251
15:221
15:551
A)
12
25
JU
1255
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Grün- YILDIZ SORU saati aynada aşağıdaki görseldeki gibi görmektedir. 7. sınıf öğrencisi Ali, saçlarını kestirmek için berber koltuğuna oturduğunda arkasındaki duvarda duran 15:5215 Ali'nin 30 dakika sonra okulda olması gerektiğine göre Ali'nin okulda olma saatinin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? 51:251 12:251 15:221 15:551 A) 12 25 JU 1255 B) D)
2. Bilgi: Aynalar işığın neredeyse %100'üne yakın bir kısmını yansıtabilen, cam ve pürüzsüzleştirilmiş me-
talin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir araçtır. Aynaya baktığımızda gördüğümüz görüntü, bizden
yansıyarak aynaya ulaşan ışınların aynadan da yansıyarak gözümüze ulaşması ile gerçekleşmektedir.
Aşağıda iki özdeş aynada aynı kişiye ait iki görüntü verilmiştir.
Verilen görüntülerden birinde ayna kırık olduğu için kırık olmayan aynadaki görüntüye göre farklı bir
görüntü oluştuğu gözlenmektedir.
Buna göre, aynadaki görüntü farklılıklarının oluşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kınık olmayan aynanın yüzey normali yüzeye dik iken kırık aynanın yüzey normallerinin yüzeye dik
olmaması
8) Kınık aynadaki yüzeylerin kırık olmayan aynaya göre bir miktar yer değiştirmiş (kaymış) olması
C) Her iki aynaya da gelen ve aynalardan yansıyan ışınların açılarının birbirinden farklı olması
D) Ayna parçalarından yansıyan ışınların gözümüze birbirinden farklı açılarla ulaşması
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
2. Bilgi: Aynalar işığın neredeyse %100'üne yakın bir kısmını yansıtabilen, cam ve pürüzsüzleştirilmiş me- talin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir araçtır. Aynaya baktığımızda gördüğümüz görüntü, bizden yansıyarak aynaya ulaşan ışınların aynadan da yansıyarak gözümüze ulaşması ile gerçekleşmektedir. Aşağıda iki özdeş aynada aynı kişiye ait iki görüntü verilmiştir. Verilen görüntülerden birinde ayna kırık olduğu için kırık olmayan aynadaki görüntüye göre farklı bir görüntü oluştuğu gözlenmektedir. Buna göre, aynadaki görüntü farklılıklarının oluşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kınık olmayan aynanın yüzey normali yüzeye dik iken kırık aynanın yüzey normallerinin yüzeye dik olmaması 8) Kınık aynadaki yüzeylerin kırık olmayan aynaya göre bir miktar yer değiştirmiş (kaymış) olması C) Her iki aynaya da gelen ve aynalardan yansıyan ışınların açılarının birbirinden farklı olması D) Ayna parçalarından yansıyan ışınların gözümüze birbirinden farklı açılarla ulaşması
5. Bilgi: Çukur aynada görüntü, cismin aynaya olan
uzaklığına göre farklı şekillerde oluşabilir.
Yukarıdaki bilginin doğruluğunu görmek isteyen bir
öğrenci, bir çukur aynanın önüne bir oyuncak araba
koyarak rabayı aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak
görüntünün özelliklerine bakmıştır.
Buna göre bu öğrenci;
Ters ve cisimden küçük görüntü görebilir.
Ters ve cisimle aynı boyda görüntü görebilir.
HII. Düz ve cisimden küçük görüntü görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I vell
D) I, II ve III
7.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
5. Bilgi: Çukur aynada görüntü, cismin aynaya olan uzaklığına göre farklı şekillerde oluşabilir. Yukarıdaki bilginin doğruluğunu görmek isteyen bir öğrenci, bir çukur aynanın önüne bir oyuncak araba koyarak rabayı aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak görüntünün özelliklerine bakmıştır. Buna göre bu öğrenci; Ters ve cisimden küçük görüntü görebilir. Ters ve cisimle aynı boyda görüntü görebilir. HII. Düz ve cisimden küçük görüntü görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I vell D) I, II ve III 7.
BECERİ TEMELLİ TEST - 4
GÜÇ
3. Aşağıda beyaz renkli küresel bir cisim kırmızı ve yeşil ışıkla aydınlatılıyor.
3 Y
K
2
Y
IŞIĞIN SOĞURULMASI
IŞIĞIN SC
5. Merve, buzda
bezleri seriyo
Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölgelerin renkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4- Siyah
A1-Siyah
12→ Kırmızı →Yeşil
3
4. Işık enerjisinin madde tarafından tutulmasına soğurulma adı verilir. Işığı soğuran maddelerin sıcaklığı
oldi cisimler üzerine gelen ışığın çoğunu soğururken açık renkli cisimler, ışığın çoğunu
Güneş a
dakileri
A) K>
C) L>
6. Berk c
caklık
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
BECERİ TEMELLİ TEST - 4 GÜÇ 3. Aşağıda beyaz renkli küresel bir cisim kırmızı ve yeşil ışıkla aydınlatılıyor. 3 Y K 2 Y IŞIĞIN SOĞURULMASI IŞIĞIN SC 5. Merve, buzda bezleri seriyo Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölgelerin renkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4- Siyah A1-Siyah 12→ Kırmızı →Yeşil 3 4. Işık enerjisinin madde tarafından tutulmasına soğurulma adı verilir. Işığı soğuran maddelerin sıcaklığı oldi cisimler üzerine gelen ışığın çoğunu soğururken açık renkli cisimler, ışığın çoğunu Güneş a dakileri A) K> C) L> 6. Berk c caklık
Bir ışınının aynadan yansıdıktan
sonra izlediği yol ve oluşan açılar
şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. R ve T açıları birbirine eşittir
II. P ve Z açıları birbirine eşittir.
III. T ve Z açılarının toplamı 90° dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız | B) I ve II
P
RT
Z
C) II ve III D) I, II vel
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Bir ışınının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibidir. Buna göre, 1. R ve T açıları birbirine eşittir II. P ve Z açıları birbirine eşittir. III. T ve Z açılarının toplamı 90° dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız | B) I ve II P RT Z C) II ve III D) I, II vel
Yeşil
Mavi Kırmızı
C)
5-
Münevver bu kartona güneş ışığı altında,
kırmızı camlı bir gözlükle baktığında karton-
daki renkleri hangi seçenekteki gibi görür?
A)
B)
Yeşil
Münevver,
beyaz bir karto-
nu dairesel keserek üç par-
çaya ayırıyor ve bu parçala-
nı şekildeki gibi boyuyor.
Siyah Kırmızı
Siyah
Siyah Kırmızı
D)
San
Mavi Kırmız
San
Siyah Kırmızı
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Yeşil Mavi Kırmızı C) 5- Münevver bu kartona güneş ışığı altında, kırmızı camlı bir gözlükle baktığında karton- daki renkleri hangi seçenekteki gibi görür? A) B) Yeşil Münevver, beyaz bir karto- nu dairesel keserek üç par- çaya ayırıyor ve bu parçala- nı şekildeki gibi boyuyor. Siyah Kırmızı Siyah Siyah Kırmızı D) San Mavi Kırmız San Siyah Kırmızı
3.
5. ÜNİTE
10
10 cm
20 cm
2
Figen, zemine dik olarak yerleştirilen iki düzlem ayna arasına bir mumu zemine dik olacak şekilde ko
Buna göre aynalarda oluşan ilk görüntülerin birbirine uzaklığı kaç cm'dir?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 60
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
3. 5. ÜNİTE 10 10 cm 20 cm 2 Figen, zemine dik olarak yerleştirilen iki düzlem ayna arasına bir mumu zemine dik olacak şekilde ko Buna göre aynalarda oluşan ilk görüntülerin birbirine uzaklığı kaç cm'dir? A) 10 B) 20 C) 40 D) 60
6. Ayşe Oğretmen, fen bilimleri dersinde öğrencilerin-
den günlük hayatta ışığın madde ile etkileşimiyle
ilgili karşılaştıkları örnekleri vermelerini istiyor.
Buna göre,
1. Deniz suyu; beyaz ışıkta bulunan kırmızı rengi
soğurur, mavi rengi yansıtır. Bu nedenle deniz-
ler mavi görünür.
BAHÇES
II. Güneş doğarken ve batarken mavi ışık tonları-
nın çoğu hava molekülleri tarafında soğurulur.
Bu sebeple gökyüzü kırmızı tonlarında görü-
nür.
III. Atmosfer ışığın mavi tonlarını, kırmızıya göre
daha çok soğurur. Bu nedenle gökyüzü mavi
görünür.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
6. Ayşe Oğretmen, fen bilimleri dersinde öğrencilerin- den günlük hayatta ışığın madde ile etkileşimiyle ilgili karşılaştıkları örnekleri vermelerini istiyor. Buna göre, 1. Deniz suyu; beyaz ışıkta bulunan kırmızı rengi soğurur, mavi rengi yansıtır. Bu nedenle deniz- ler mavi görünür. BAHÇES II. Güneş doğarken ve batarken mavi ışık tonları- nın çoğu hava molekülleri tarafında soğurulur. Bu sebeple gökyüzü kırmızı tonlarında görü- nür. III. Atmosfer ışığın mavi tonlarını, kırmızıya göre daha çok soğurur. Bu nedenle gökyüzü mavi görünür. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II C) I ve II B) Yalnız III D) I, II ve III
LERI OGRETMENI
12-
Beyaz
ışık
Kırmızı Beyaz
Bir cisim, yanısı kırmızı, yanısı beyaza bo-
yandıktan sonra beyaz ışık altına konuluyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) 1. ve II. bölümler beyaz renkte görünür.
B) II. bölüm, üzerine düşen işığın tamamına
yakınını yansıtır.
C1. bölüm beyaz ışık içindeki kırmızı rengi
soğurur.
D) 1. bölüm siyah renkte görünür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
LERI OGRETMENI 12- Beyaz ışık Kırmızı Beyaz Bir cisim, yanısı kırmızı, yanısı beyaza bo- yandıktan sonra beyaz ışık altına konuluyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) 1. ve II. bölümler beyaz renkte görünür. B) II. bölüm, üzerine düşen işığın tamamına yakınını yansıtır. C1. bölüm beyaz ışık içindeki kırmızı rengi soğurur. D) 1. bölüm siyah renkte görünür.
C
Kaynası
Ters
L aynası
Adım Adım Zirveye 7. Sınıf Fen Bilimleri
Küçük
M aynası
Küçük
Caner'in birbirinden farklı özellikleri olan K, L, M ve N aynalarındaki görüntüleri verilmiştir.
Buna göre,
I. Laynası kesinlikle düz aynadır.
II. K aynası düz ayna ise M aynası kesinlikle tümsek aynadır.
III. L aynası düz ayna ise N aynası kesinlikle çukur aynadır.
yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
N aynası
00
D) II ve III
/Fen Bilimleri
(209
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
C Kaynası Ters L aynası Adım Adım Zirveye 7. Sınıf Fen Bilimleri Küçük M aynası Küçük Caner'in birbirinden farklı özellikleri olan K, L, M ve N aynalarındaki görüntüleri verilmiştir. Buna göre, I. Laynası kesinlikle düz aynadır. II. K aynası düz ayna ise M aynası kesinlikle tümsek aynadır. III. L aynası düz ayna ise N aynası kesinlikle çukur aynadır. yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III N aynası 00 D) II ve III /Fen Bilimleri (209
1. Evinizde bulunan bir odadaki ışık kaynaklarını defterinize çiziniz. Bu ışık kaynakların
Ddar
dan çıkan ışınları, farklı renkteki bir kalemle gösteriniz.
CNN
2. Bir caddede yer alan sokak lambalarının caddeyi nasıl aydınlattığını çizimle gösteriniz.
3. Evinizde ya da başka bir yerdeki masa lambasının resmini çizerek lambanın yaydığı
ışınları çizimle gösteriniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
1. Evinizde bulunan bir odadaki ışık kaynaklarını defterinize çiziniz. Bu ışık kaynakların Ddar dan çıkan ışınları, farklı renkteki bir kalemle gösteriniz. CNN 2. Bir caddede yer alan sokak lambalarının caddeyi nasıl aydınlattığını çizimle gösteriniz. 3. Evinizde ya da başka bir yerdeki masa lambasının resmini çizerek lambanın yaydığı ışınları çizimle gösteriniz.
5-
A) Makas B) Yağ
A)
Po
B)
C) Deterjan
Yandaki resimde A ile
belirtilen yere bir lamba
yerleştirilecektir.
D) Sabun
Aşağıdaki lambalardan
hangisi yerleştirilirse
bahçe daha iyi aydınlanır?
C)
D)
10-
bulu
deği
C)
11
A
P
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
5- A) Makas B) Yağ A) Po B) C) Deterjan Yandaki resimde A ile belirtilen yere bir lamba yerleştirilecektir. D) Sabun Aşağıdaki lambalardan hangisi yerleştirilirse bahçe daha iyi aydınlanır? C) D) 10- bulu deği C) 11 A P
Üzerine düşen
ışığın tamamını
geçirir.
2
Ulaşılan rakam:
B. Aşağıda bazı özellikler ve örnekler verilmiştir. Özelliğe ait örneğin yanındaki kutucuğa "x" işa-
reti koyunuz.
1
Işığın tamamını geçirir.
Tahta masa
a
Arkasındaki cisimler hiç görünmez.
Üzerine düşen
ışığın bir kısmını
geçirir.
a
Temiz hava
Sisli hava
5
C. Aşa
[
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Üzerine düşen ışığın tamamını geçirir. 2 Ulaşılan rakam: B. Aşağıda bazı özellikler ve örnekler verilmiştir. Özelliğe ait örneğin yanındaki kutucuğa "x" işa- reti koyunuz. 1 Işığın tamamını geçirir. Tahta masa a Arkasındaki cisimler hiç görünmez. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirir. a Temiz hava Sisli hava 5 C. Aşa [
5. Uzunluğu 15 cm olan bir cismin K, L ve M aynalarındaki görüntü boyları aşağıdaki grafikteki gibidir.
A Görüntü boyu (cm)
20
15
10
K
L
Grafiğe göre;
K düz aynadır.
M
Aynalar
tümsek aynadır.
çukur aynadır. ✔
verilenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
AYalnız III
B) II ve III
Q) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
5. Uzunluğu 15 cm olan bir cismin K, L ve M aynalarındaki görüntü boyları aşağıdaki grafikteki gibidir. A Görüntü boyu (cm) 20 15 10 K L Grafiğe göre; K düz aynadır. M Aynalar tümsek aynadır. çukur aynadır. ✔ verilenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? AYalnız III B) II ve III Q) I, II ve III