Karışımlar Soruları

DENEYSEL SORU
5. Aşağıda aynı cins sıvıların kullanıldığı kaplara
20'şer gram şeker atılarak çözünmeleri sağla-
niyor.
200 mL
30 °C
1
ITT
100 mL
30 °C
ist
||
898
\/> I > 111
100 mL
10 °C
Maddelerin çözünme hızları arasındaki ilişki
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I>TI > III
B) III >> T
C) II >> III
D) || > ||| > |
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
DENEYSEL SORU 5. Aşağıda aynı cins sıvıların kullanıldığı kaplara 20'şer gram şeker atılarak çözünmeleri sağla- niyor. 200 mL 30 °C 1 ITT 100 mL 30 °C ist || 898 \/> I > 111 100 mL 10 °C Maddelerin çözünme hızları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) I>TI > III B) III >> T C) II >> III D) || > ||| > |
Fen Bilimleri
18, K, L, M ve N saf maddelerinin kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kaynama Noktası
100 "C
120 °C
60 °C
90 °C
C)
K+L
Birbiri içinde çözünen sıvılarla aşağıdaki çözeltiler hazırlanmıştır.
Madde
K
Çözelti I
Çözeli
L
M
N
Soğutucu
Soğutucu
K+N
11
Buna göre, numaralanmış çözeltilerin damıtma yöntemiyle ayrılması sırasında kaplardaki mad-
deler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
D)
L+M
M
111
Çözelti II
Çözelt IV
Soğutucu
M+N
Soğutucu
IV
100 K
gov
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Fen Bilimleri 18, K, L, M ve N saf maddelerinin kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kaynama Noktası 100 "C 120 °C 60 °C 90 °C C) K+L Birbiri içinde çözünen sıvılarla aşağıdaki çözeltiler hazırlanmıştır. Madde K Çözelti I Çözeli L M N Soğutucu Soğutucu K+N 11 Buna göre, numaralanmış çözeltilerin damıtma yöntemiyle ayrılması sırasında kaplardaki mad- deler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) L+M M 111 Çözelti II Çözelt IV Soğutucu M+N Soğutucu IV 100 K gov
7. Şekilde birbirine karışmayan K, L, M ve N sivi-
larının konumu görülmektedir.
K
L
Z 3
M
N
Bu sıvılar, ayırma hunisi kullanılarak birbi-
rinden ayrılmak istenildiğinde hangi sivi ilk
önce ayrılır?
A) K
B) L
C) M
D) N
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
7. Şekilde birbirine karışmayan K, L, M ve N sivi- larının konumu görülmektedir. K L Z 3 M N Bu sıvılar, ayırma hunisi kullanılarak birbi- rinden ayrılmak istenildiğinde hangi sivi ilk önce ayrılır? A) K B) L C) M D) N
3) Kum ve çakıl karışımını hangi yöntemle
ayırabiliriz?
A) Süzme yöntemi
B) Eleme yöntemi
C) Mıknatısla ayırma yöntemi
D) Buharlaştırma yöntemi
"Koti maddelerin akışkan olmamasına karşın tuz
hun seklini
A
100004
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
3) Kum ve çakıl karışımını hangi yöntemle ayırabiliriz? A) Süzme yöntemi B) Eleme yöntemi C) Mıknatısla ayırma yöntemi D) Buharlaştırma yöntemi "Koti maddelerin akışkan olmamasına karşın tuz hun seklini A 100004
çoktan seçmeli soruları cev
7) I.
1) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) su
C) hava
D) kâğıt
2) Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?
A) bakır
B) petrol
C) ayran
D) beton
B) ışık
Yukarı
alır?
A) I v
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
çoktan seçmeli soruları cev 7) I. 1) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? A) su C) hava D) kâğıt 2) Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? A) bakır B) petrol C) ayran D) beton B) ışık Yukarı alır? A) I v
9. Be
denir.
10. Işığın yanlış yer, miktar, yön ve zamanlarda kullanılm
C- Aşağıda verilen karışımların ayrılma yöntemlerini
yazınız. (6 x 2 = 12 puan)
mercimek + ayçiçek yağı
çivi + kürdan
fasulye+ mercimek
ayran+salatalık
un + taş
Demir tozu
-
kum
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
9. Be denir. 10. Işığın yanlış yer, miktar, yön ve zamanlarda kullanılm C- Aşağıda verilen karışımların ayrılma yöntemlerini yazınız. (6 x 2 = 12 puan) mercimek + ayçiçek yağı çivi + kürdan fasulye+ mercimek ayran+salatalık un + taş Demir tozu - kum
B) Kuç
C) Bell
D) Bul
6) Yus
koymu
çıkard
göre
1) 21
C-Aşağıdaki karışımları eşleştiriniz. (5 puan)
Çakıl taşı + su
Demir tozu + kum
Tuz + su
Talaş + su
Nohut+kum
1
2
3
4
5
eleme
yüzdürme
süzme
mıknatıslama
buharlaştırma
D-Uy
1
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
B) Kuç C) Bell D) Bul 6) Yus koymu çıkard göre 1) 21 C-Aşağıdaki karışımları eşleştiriniz. (5 puan) Çakıl taşı + su Demir tozu + kum Tuz + su Talaş + su Nohut+kum 1 2 3 4 5 eleme yüzdürme süzme mıknatıslama buharlaştırma D-Uy 1 2
ida
Lir
m ve
biliri
üzme
Eleme
Mıkna
Buhar
=) "Kati
we un gil
almakta
hangisi
A) Tuz
B) Tuz
A)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları aşağıdaki uygun kavramlarla doldurunuz. (15x1=15 puan)
doğal
meşale
enerji
eleme
A
kütle
ay
saf madde mıknatıs Işık kirliliği geri dönüşüm
madde
sol
karışım
1. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle
2. Demir tozu ve talaşı
..ile ayırırız.
3. Güneş, yıldızlar,şimşek ve ateş böceği ............. ışık kaynaklarıdır.
4. Maddelerin sahip olduğu madde miktarına
denir.
termometre
........oluşur.
5.Reçine ve odun parçalarından yapılan ................... ilk aydınlatma aracıdır.
6.İçerisinde kendinden başka madde olmayan maddelere ...............ad.d..... denir.
7.Uygun aydınlatma
.sağlığımıza zarar vermeyen aydınlatmadır.
8.Sıcaklık..........mo met.......denilen aletlerle ölçülür.
Ja2..
9. Plastik, metal, cam, kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale getirilmesine
do...............denir.
denir.
ayna
göz
10. Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşmuş maddeler ...........
yöntemi ile birbirinden ayrılabilir.
11.Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda ve gereksiz kullanılmasına ....................diyoruz.
ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi görünürler
12...
.ve
13.Okuma yazma etkinliği yaparken ışık ............ üst taraftan gelmelidir.
14. Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara .......
15. Ses madde değil.....
.dir.
B) Asamda verilen cümlelerin başına doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız. (10x1=10 puan)
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
ida Lir m ve biliri üzme Eleme Mıkna Buhar =) "Kati we un gil almakta hangisi A) Tuz B) Tuz A)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları aşağıdaki uygun kavramlarla doldurunuz. (15x1=15 puan) doğal meşale enerji eleme A kütle ay saf madde mıknatıs Işık kirliliği geri dönüşüm madde sol karışım 1. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle 2. Demir tozu ve talaşı ..ile ayırırız. 3. Güneş, yıldızlar,şimşek ve ateş böceği ............. ışık kaynaklarıdır. 4. Maddelerin sahip olduğu madde miktarına denir. termometre ........oluşur. 5.Reçine ve odun parçalarından yapılan ................... ilk aydınlatma aracıdır. 6.İçerisinde kendinden başka madde olmayan maddelere ...............ad.d..... denir. 7.Uygun aydınlatma .sağlığımıza zarar vermeyen aydınlatmadır. 8.Sıcaklık..........mo met.......denilen aletlerle ölçülür. Ja2.. 9. Plastik, metal, cam, kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale getirilmesine do...............denir. denir. ayna göz 10. Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşmuş maddeler ........... yöntemi ile birbirinden ayrılabilir. 11.Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda ve gereksiz kullanılmasına ....................diyoruz. ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi görünürler 12... .ve 13.Okuma yazma etkinliği yaparken ışık ............ üst taraftan gelmelidir. 14. Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara ....... 15. Ses madde değil..... .dir. B) Asamda verilen cümlelerin başına doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız. (10x1=10 puan)
480
mi kaç
330
gi
B) Masanın çekmecesini kapatmak
C) El arabasını öne doğru itmek
D) Kumandanın düğmesine basmak
14- Bir maddeye ait özellikler aşağıda verilmiştir.
•Suda batar.
• Suyu emmez.
• Mıknatısla çekilmez.
Bu özellikler hangi maddeye ait olabilir?
A) Çivi
CbCam bardak
Hme kuwet!
B) Kâğıt peçete
D) Falaş
Test sorularının her birinin doğru cevabı 4'er puandır.
(14 x 4 = 56 Puan) -BAŞARILAR-
ti hâldeki
?
en yayılır.
olarak verilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
480 mi kaç 330 gi B) Masanın çekmecesini kapatmak C) El arabasını öne doğru itmek D) Kumandanın düğmesine basmak 14- Bir maddeye ait özellikler aşağıda verilmiştir. •Suda batar. • Suyu emmez. • Mıknatısla çekilmez. Bu özellikler hangi maddeye ait olabilir? A) Çivi CbCam bardak Hme kuwet! B) Kâğıt peçete D) Falaş Test sorularının her birinin doğru cevabı 4'er puandır. (14 x 4 = 56 Puan) -BAŞARILAR- ti hâldeki ? en yayılır. olarak verilir.
4. Aşağıdaki kapta bulunan suyun içerisine bir
kaşık tuz atılıp karıştırılıyor ve tuzun suyun
içinde tamamen çözünmesi sağlanıyor.
J
Su
Tuz
Buna göre,
1. Çözücüsü su, çözüneni tuz olan bir
karışımdır.
II. Heterojen karışım oluşur.
III. Karıştırma hızı artırılırsa çözünme sü-
resi artar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
4. Aşağıdaki kapta bulunan suyun içerisine bir kaşık tuz atılıp karıştırılıyor ve tuzun suyun içinde tamamen çözünmesi sağlanıyor. J Su Tuz Buna göre, 1. Çözücüsü su, çözüneni tuz olan bir karışımdır. II. Heterojen karışım oluşur. III. Karıştırma hızı artırılırsa çözünme sü- resi artar. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
2. Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı-
yor.
Formüllerle gösterilir.
Homojen veya heterojen olabilirler. ✓
3. Saftırlar.
✓
4. Farklı cins atomlardan oluşurlar.
✓
DY
✓
Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran
Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır?
(D: Doğru, Y: Yanlış)
(A) Yalnız 1
C) 2 ve 3-
B) Yalnız 3
D) 2 ve 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
2. Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı- yor. Formüllerle gösterilir. Homojen veya heterojen olabilirler. ✓ 3. Saftırlar. ✓ 4. Farklı cins atomlardan oluşurlar. ✓ DY ✓ Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır? (D: Doğru, Y: Yanlış) (A) Yalnız 1 C) 2 ve 3- B) Yalnız 3 D) 2 ve 4
2.
Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı-
yor.
Formüllerle gösterilir.
Homojen veya heterojen olabilirler.
3. Saftırlar.
4. Farklı cins atomlardan oluşurlar.
A) Yalnız 1
C) 2 ve 3
DY
✓
B) Yalnız 3
D) 2 ve 4
✓
✓
Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran
Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır?
(D: Doğru, Y: Yanlış)
✓
29
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
2. Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı- yor. Formüllerle gösterilir. Homojen veya heterojen olabilirler. 3. Saftırlar. 4. Farklı cins atomlardan oluşurlar. A) Yalnız 1 C) 2 ve 3 DY ✓ B) Yalnız 3 D) 2 ve 4 ✓ ✓ Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır? (D: Doğru, Y: Yanlış) ✓ 29
6.
20 g
küp şeker
150 ml su
II.
20°C
Į
20 g
küp şeker
40°C
Yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlayan Hakan,
miktarları ve sıcaklıkları verilen sulara 20 g şeker
atarak çözüyor.
7. Sınıf
150 ml su
Hakan tanecik boyutunun çözünme hızına etki-
sini araştırmak istediğine göre, düzeneklerde
nasıl bir değişiklik yapmalıdır?
A) I. düzenekte 20 g toz şeker yerine 10 g toz şe-
ker kullanmalıdır.
B) I. düzenekte sıcaklığı 40 °C yapıp 20 g küp şe-
ker yerine 20 g toz şeker kullanmalıdır.
C) Her iki düzeneteki suların sıcaklıklarını 50 °C'
ye çıkarmalıdır. V
-D) I. düzenekte küp şeker yerine aynı miktarda
toz şeker kullanmalıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
6. 20 g küp şeker 150 ml su II. 20°C Į 20 g küp şeker 40°C Yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlayan Hakan, miktarları ve sıcaklıkları verilen sulara 20 g şeker atarak çözüyor. 7. Sınıf 150 ml su Hakan tanecik boyutunun çözünme hızına etki- sini araştırmak istediğine göre, düzeneklerde nasıl bir değişiklik yapmalıdır? A) I. düzenekte 20 g toz şeker yerine 10 g toz şe- ker kullanmalıdır. B) I. düzenekte sıcaklığı 40 °C yapıp 20 g küp şe- ker yerine 20 g toz şeker kullanmalıdır. C) Her iki düzeneteki suların sıcaklıklarını 50 °C' ye çıkarmalıdır. V -D) I. düzenekte küp şeker yerine aynı miktarda toz şeker kullanmalıdır.
2. Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı-
yor.
Formüllerle gösterilir.
Homojen veya heterojen olabilirler.
3. Saftırlar.
4. Farklı cins atomlardan oluşurlar.
DY
(A) Yalnız 1
C) 2 ve 3-
✓
Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran
Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır?
(D: Doğru, Y: Yanlış)
B) Yalnız 3
D) 2 ve 4
29
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
2. Melis, karışımlarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlı- yor. Formüllerle gösterilir. Homojen veya heterojen olabilirler. 3. Saftırlar. 4. Farklı cins atomlardan oluşurlar. DY (A) Yalnız 1 C) 2 ve 3- ✓ Tabloyu yukarıdaki gibi "✔" işareti ile dolduran Melis, hangi satırlarda hata yapmıştır? (D: Doğru, Y: Yanlış) B) Yalnız 3 D) 2 ve 4 29
12. Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Homojen Karışımlar
KARIŞIMLAR
Malpintant
Heterojen Karışımlar
Homojen ve heterojen karışımların özellik kısmı boş bırakılmıştır.
Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi hem homojen hem de heterojen karışıma yazılabilir?
A) Çözelti olarak adlandırılırlar.
B) Her yerinde aynı özelliği göstermezler.
CDKarışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
DY Dişarıdan bakıldıklarında tek bir madde gibi görünürler.
MT desact
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
12. Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen Karışımlar KARIŞIMLAR Malpintant Heterojen Karışımlar Homojen ve heterojen karışımların özellik kısmı boş bırakılmıştır. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi hem homojen hem de heterojen karışıma yazılabilir? A) Çözelti olarak adlandırılırlar. B) Her yerinde aynı özelliği göstermezler. CDKarışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. DY Dişarıdan bakıldıklarında tek bir madde gibi görünürler. MT desact
7. SINIF FEN BİLİMLERİ
navi ti-
yor. Ti-
aki gra-
renkte-
3.
Ünite Tekrar Testi -2
Güneş enerjisi ile tuzlu sudan tatlı su elde
edilebilir.
Işık enerjisi, enerji olanda suyun buhar
laştırılması için kullanılır.
117
Güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan elek-
trik enerjisine dönüştürür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve ll
C) II ve III
6) I've Ill
D) I, II ve III
6. D
ki
E
k
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
7. SINIF FEN BİLİMLERİ navi ti- yor. Ti- aki gra- renkte- 3. Ünite Tekrar Testi -2 Güneş enerjisi ile tuzlu sudan tatlı su elde edilebilir. Işık enerjisi, enerji olanda suyun buhar laştırılması için kullanılır. 117 Güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan elek- trik enerjisine dönüştürür. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve ll C) II ve III 6) I've Ill D) I, II ve III 6. D ki E k