Katı Basıncı Soruları

yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) II ve II
A) Yalnız I
C) I ve III
2. Basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki gibi iki farklı deney düzeneği hazırlanıyor.
h
SU
SU
Yükseklik 1
Yükseklik
2h
1. Deney
SU
YAĞ
Yükseklik
D) I, II ve III
Yükseklik
II. Deney
Bu deneyler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur?
A) Birinci deneyin bağımsız değişkeni sıvı derinliğidir.
B) Ikinci deneyin bağımsız değişkeni Sıvı cinsidir.
C) Birinci deneyin bağımlı değişkeni sıvı yüksekliğidir.
D) Ikinci deneyde sıvı yoğunluğunun sivi basıncına etkisi araştırılmıştır.
GAMA
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? B) II ve II A) Yalnız I C) I ve III 2. Basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki gibi iki farklı deney düzeneği hazırlanıyor. h SU SU Yükseklik 1 Yükseklik 2h 1. Deney SU YAĞ Yükseklik D) I, II ve III Yükseklik II. Deney Bu deneyler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur? A) Birinci deneyin bağımsız değişkeni sıvı derinliğidir. B) Ikinci deneyin bağımsız değişkeni Sıvı cinsidir. C) Birinci deneyin bağımlı değişkeni sıvı yüksekliğidir. D) Ikinci deneyde sıvı yoğunluğunun sivi basıncına etkisi araştırılmıştır. GAMA
8. Bilgi: Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldık-
ça açık hava basıncı düşer.
K
2h
d
L
d
A)K=M>L
C)M>K>L
M
2h
2 d
K, L ve M şehirlerindeki açık hava basıncı şe-
kildeki düzeneklerde ölçülmüştür.
Buna göre K, L ve M şehirlerinin deniz se-
viyesinden yüksekliklerinin karşılaştırıl-
ması hangi seçenekteki gibidir?
B)L>K=M
D)L>K>M
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
8. Bilgi: Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldık- ça açık hava basıncı düşer. K 2h d L d A)K=M>L C)M>K>L M 2h 2 d K, L ve M şehirlerindeki açık hava basıncı şe- kildeki düzeneklerde ölçülmüştür. Buna göre K, L ve M şehirlerinin deniz se- viyesinden yüksekliklerinin karşılaştırıl- ması hangi seçenekteki gibidir? B)L>K=M D)L>K>M
10.
<>!
elteqiq idig ixe 76 cm
ibetlempi y
76 cm
Disbak K
76 cm
L
Delmanst
L>
MOT
K, L ve M noktalarında açık hava basıncı
ölçülüyor. Ölçüm sonuçları yukarıdaki gibi
oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
A) L noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının
yoğunluğu K noktasındaki ölçümde kulla-
nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır.
B) K noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının
yoğunluğu M noktasındaki ölçümde kulla-
nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır.
C) Her üç noktada da açık hava basıncı eşittir.
D) Ölçüm sonuçları kesinlikle hatalıdır. Sıvı
yükseklikleri hiçbir şekilde aynı çıkamaz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
10. <>! elteqiq idig ixe 76 cm ibetlempi y 76 cm Disbak K 76 cm L Delmanst L> MOT K, L ve M noktalarında açık hava basıncı ölçülüyor. Ölçüm sonuçları yukarıdaki gibi oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? A) L noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının yoğunluğu K noktasındaki ölçümde kulla- nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır. B) K noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının yoğunluğu M noktasındaki ölçümde kulla- nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır. C) Her üç noktada da açık hava basıncı eşittir. D) Ölçüm sonuçları kesinlikle hatalıdır. Sıvı yükseklikleri hiçbir şekilde aynı çıkamaz.
CAMA
G
10. Ege, yoğun bir kar
yağışının ardından
dışarıya çıktığında
şu gözlemi yapı-
yor: Ağırlığı kendi-
sinden çok fazla
olan abisinin kara
batmadığını kendi-
sinin ise kara batti-
ğını gözlemliyor.
Ege bu olayın nedenini araştırıyor.
1. Ege'nin yaptığı basınç, abisinin yaptığı
basınçtan fazladır.
II. Yüzey alanının artması basıncı azaltmak-
tadır. V
III. Ağırlığın artması basıncı artırmaktadır.
Buna göre Ege yukarıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşabilir?
A) Yalnız I
C) II ve I
B) Ivetl
D) I, II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
CAMA G 10. Ege, yoğun bir kar yağışının ardından dışarıya çıktığında şu gözlemi yapı- yor: Ağırlığı kendi- sinden çok fazla olan abisinin kara batmadığını kendi- sinin ise kara batti- ğını gözlemliyor. Ege bu olayın nedenini araştırıyor. 1. Ege'nin yaptığı basınç, abisinin yaptığı basınçtan fazladır. II. Yüzey alanının artması basıncı azaltmak- tadır. V III. Ağırlığın artması basıncı artırmaktadır. Buna göre Ege yukarıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Yalnız I C) II ve I B) Ivetl D) I, II ve II
DENEME 10
18.
2
Ayşe
Ayşe, buz tutmuş gölün üzerinden geçmektedir. Ayşe'nin ağırlığı 60 G, bir ayakkabısının taban alanı
ise 10s'dir. Ayşe gölün üzerinden geçerken buzların çıtırdamasını duymuş fakat gölün üzerinden
zorda olsa geçmiştir.
9
Aslı
Ahmet
Murat
Ege
Aslı
Ağırlığı
90G
120G
100G
50G
Ahmet
Murat
Ege
Bir ayakkabısının taban alanı
15s
20s
25s
5s
Yukarıda verilen tabloda ise Asli, Ahmet, Murat ve Ege'nin ağırlıkları ile bir ayakkabısının taban alanı
verilmiştir.
Buna göre bu kişilerden hangisi ya da hangileri karşı tarafa güvenli bir şekilde buzu kırmadan
geçebilir?
A) Yalnız Murat
C) Aslı, Murat ve Ahmet
B) Aslı ve Murat
D) Aslı, Murat, Ahmet ve Ege
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
DENEME 10 18. 2 Ayşe Ayşe, buz tutmuş gölün üzerinden geçmektedir. Ayşe'nin ağırlığı 60 G, bir ayakkabısının taban alanı ise 10s'dir. Ayşe gölün üzerinden geçerken buzların çıtırdamasını duymuş fakat gölün üzerinden zorda olsa geçmiştir. 9 Aslı Ahmet Murat Ege Aslı Ağırlığı 90G 120G 100G 50G Ahmet Murat Ege Bir ayakkabısının taban alanı 15s 20s 25s 5s Yukarıda verilen tabloda ise Asli, Ahmet, Murat ve Ege'nin ağırlıkları ile bir ayakkabısının taban alanı verilmiştir. Buna göre bu kişilerden hangisi ya da hangileri karşı tarafa güvenli bir şekilde buzu kırmadan geçebilir? A) Yalnız Murat C) Aslı, Murat ve Ahmet B) Aslı ve Murat D) Aslı, Murat, Ahmet ve Ege
UG-
56
S
3 S
A) 9P = P
C) 12P,= P
S
Y duvarı
X duvarı
G ağırlığındaki cisme şekildeki çocuk 4G bü-
yüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.
Bu durumda X duvarına uygulanan basınç
P₁, Y duvarına uygulanan basınç P, ise P
1³
2
ve P₂ basınçları arasında nasıl bir ilişki
2
vardır?
B) 9P₂ = P₁
D) P-12P1
}
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
UG- 56 S 3 S A) 9P = P C) 12P,= P S Y duvarı X duvarı G ağırlığındaki cisme şekildeki çocuk 4G bü- yüklüğünde kuvvet uygulamaktadır. Bu durumda X duvarına uygulanan basınç P₁, Y duvarına uygulanan basınç P, ise P 1³ 2 ve P₂ basınçları arasında nasıl bir ilişki 2 vardır? B) 9P₂ = P₁ D) P-12P1 }
9. PROJE ÖDEVİ: Kimyasal Tepkime Deneyleri
Proje Ödevi verilen öğrenciler evde deney yaparak
kısa bir süre sonra proje özetlerini öğretmenlerine
sunmuştur.
Berna: Kâğıdı yaktım.
Hilal : Buzu erittim.
Seren: Çinko üzerine tuz ruhu döktüm.
Eren : Asit ile bazı karıştırıp tuz elde ettim.
Sınıfta yapılan bu deneyler incelendiğinde han-
gi öğrencinin yaptığı deney, proje konusu ola-
maz?
A) Berna
C) Seren
B) Hilal
D) Eren
11.
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
9. PROJE ÖDEVİ: Kimyasal Tepkime Deneyleri Proje Ödevi verilen öğrenciler evde deney yaparak kısa bir süre sonra proje özetlerini öğretmenlerine sunmuştur. Berna: Kâğıdı yaktım. Hilal : Buzu erittim. Seren: Çinko üzerine tuz ruhu döktüm. Eren : Asit ile bazı karıştırıp tuz elde ettim. Sınıfta yapılan bu deneyler incelendiğinde han- gi öğrencinin yaptığı deney, proje konusu ola- maz? A) Berna C) Seren B) Hilal D) Eren 11.
6.
BİLGİ
• Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye uyguladığı kuvvetin de etkisiyle basınç oluştururlar.
• Katı maddelerin basıncı ağırlıklarına ve temas eden yüzeylerinin alanına bağlıdır.
Aşağıdaki silindir şeklindeki K, L ve M kaplarında belirtilen yüksekliklerde su bulunmaktadır.
K
L
0 10
2h
S
S
2S
A
A) K ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir.
B) L ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir.
C) K, L-ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir.
L
D) K, L ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları farklıdır.
M
10
2h
2 = 1
2S
Buna göre K, L ve M kaplarının zemine uyguladıkları katı basınçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?
25
Doğan
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
6. BİLGİ • Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye uyguladığı kuvvetin de etkisiyle basınç oluştururlar. • Katı maddelerin basıncı ağırlıklarına ve temas eden yüzeylerinin alanına bağlıdır. Aşağıdaki silindir şeklindeki K, L ve M kaplarında belirtilen yüksekliklerde su bulunmaktadır. K L 0 10 2h S S 2S A A) K ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir. B) L ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir. C) K, L-ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları eşittir. L D) K, L ve M'nin zemine uyguladıkları katı basınçları farklıdır. M 10 2h 2 = 1 2S Buna göre K, L ve M kaplarının zemine uyguladıkları katı basınçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ- rudur? 25 Doğan
14. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Bu kuvvet yüzeyde basınç oluşturur. Katıların
basıncı uygulanan kuvvet ile doğru, temas eden yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Aşağıda özdeş küplerden oluşan cismin düz yüzeye yapmış olduğu basınç P kadardır.
Bu küpler kullanılarak elde edilen şeklin düz yüzeye yapacak olduğu basınç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğru olur? (Küpler düz yüzeyleri yere temas edecek şekilde bırakılacaktır.)
A) 2 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı P kadar olamaz.
B)4 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı ile 3 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı eşit
olamaz.
2 tane küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı, 4 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncının iki katı
olabilir.
D) Küpler ile en büyük basıncın elde edilmesi için küplerin tamamının kullanılmasına gerek yoktur.
50
8. Sınıf Deneme Sınav
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
14. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Bu kuvvet yüzeyde basınç oluşturur. Katıların basıncı uygulanan kuvvet ile doğru, temas eden yüzey alanı ile ters orantılıdır. Aşağıda özdeş küplerden oluşan cismin düz yüzeye yapmış olduğu basınç P kadardır. Bu küpler kullanılarak elde edilen şeklin düz yüzeye yapacak olduğu basınç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi doğru olur? (Küpler düz yüzeyleri yere temas edecek şekilde bırakılacaktır.) A) 2 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı P kadar olamaz. B)4 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı ile 3 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı eşit olamaz. 2 tane küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncı, 4 adet küp kullanılarak elde edilecek cismin basıncının iki katı olabilir. D) Küpler ile en büyük basıncın elde edilmesi için küplerin tamamının kullanılmasına gerek yoktur. 50 8. Sınıf Deneme Sınav
FEN BİLİMLERİ
K
şekilleri kullanarak aşağıda verilen hipotezleri test etmek için deney düzenekleri hazırlıyorlar.
Katı basıncının nelere bağlı olduğunu anlamak isteyen Yunus ve Mert yukarıda verilen özdeş küpler ile oluşturulmuş
Yunus'un deneyi:
Hipotez: Katı basıncı ağırlık azaldıkça artar.
Düzenek:
K
K ve L cisimlerinin kum zemine batma miktarlarını karşılaştırıyor.
Mert'in deneyi:
Hipotez: Yüzey alanı arttıkça basınç azalır.
Düzenek:
60
K
M
K ve M cisimlerinin kum zemine batma miktarlarını karşılaştırıyor.
Yapılan deneylere göre;
I. Sadece Mert'in kurduğu hipotez test edilebilir.
II. Yunus ve Mert'in düzeneklerinde kurdukları hipotezler test edilebilir.
II Yunus hipotezini "Ağırlık azaldıkça basınç azalır." şeklinde değiştirirse kurduğu düzenekle hipotezini test edebilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
19
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
FEN BİLİMLERİ K şekilleri kullanarak aşağıda verilen hipotezleri test etmek için deney düzenekleri hazırlıyorlar. Katı basıncının nelere bağlı olduğunu anlamak isteyen Yunus ve Mert yukarıda verilen özdeş küpler ile oluşturulmuş Yunus'un deneyi: Hipotez: Katı basıncı ağırlık azaldıkça artar. Düzenek: K K ve L cisimlerinin kum zemine batma miktarlarını karşılaştırıyor. Mert'in deneyi: Hipotez: Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Düzenek: 60 K M K ve M cisimlerinin kum zemine batma miktarlarını karşılaştırıyor. Yapılan deneylere göre; I. Sadece Mert'in kurduğu hipotez test edilebilir. II. Yunus ve Mert'in düzeneklerinde kurdukları hipotezler test edilebilir. II Yunus hipotezini "Ağırlık azaldıkça basınç azalır." şeklinde değiştirirse kurduğu düzenekle hipotezini test edebilir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. 19 D) II ve III.
Aynı boyutta olan ve üstlerinde atom numaraları yazılı olan küpler kullanılarak yu-
karıdaki grafik elde edilmek istenmektedir. Kural olarak her küpün üzerinde yazan
atom numarasının 2 katı, küpün ağırlığı olarak kabul edilecektir.
H₂He
B)
He H3Li
65
A Basınç
2He 5B Li
6P
1
4
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oluşturulan şekilde yere uygulanan basınç grafikteki 1, 2, 3 ve 4 durumlanı
ile eşleşmez?
A)
O
4P
3P
2P
2
111
3
D)
Durum
H
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
Aynı boyutta olan ve üstlerinde atom numaraları yazılı olan küpler kullanılarak yu- karıdaki grafik elde edilmek istenmektedir. Kural olarak her küpün üzerinde yazan atom numarasının 2 katı, küpün ağırlığı olarak kabul edilecektir. H₂He B) He H3Li 65 A Basınç 2He 5B Li 6P 1 4 Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oluşturulan şekilde yere uygulanan basınç grafikteki 1, 2, 3 ve 4 durumlanı ile eşleşmez? A) O 4P 3P 2P 2 111 3 D) Durum H
20. Kerim öğretmen özdeş pet şişeleri birbirine bantlayıp bu şişelere belirtilen miktarlarda su dolduruyor. Daha sonra
hazırladığı düzeneklerin kum zeminde bıraktıkları iz derinliklerini gösteren bir grafik çiziyor.
160/
A) Kum zeminde
iz derinliği
ABC Düzenek
A
B)
th
Kum zeminde
iz derinliği
10
B
Jo
20 cm³
20 cm³ O
10 cm³
Buna göre Kerim Öğretmen'in çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Şişe ve kapak ağırlıkları
ihmal edilecektir)
O
A B C Düzenek
2h
2h
C
Kum zeminde
iz derinliği
6
D) Kum zeminde
iz derinliği
A B C Düzenek
120/
videligay
ev (@ay (0
A B C Düzenek
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
20. Kerim öğretmen özdeş pet şişeleri birbirine bantlayıp bu şişelere belirtilen miktarlarda su dolduruyor. Daha sonra hazırladığı düzeneklerin kum zeminde bıraktıkları iz derinliklerini gösteren bir grafik çiziyor. 160/ A) Kum zeminde iz derinliği ABC Düzenek A B) th Kum zeminde iz derinliği 10 B Jo 20 cm³ 20 cm³ O 10 cm³ Buna göre Kerim Öğretmen'in çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Şişe ve kapak ağırlıkları ihmal edilecektir) O A B C Düzenek 2h 2h C Kum zeminde iz derinliği 6 D) Kum zeminde iz derinliği A B C Düzenek 120/ videligay ev (@ay (0 A B C Düzenek
5.
Deniz seviyesinde bir ucu açık cam boru civa ile doldurulduktan sonra açık olan ucu kapatılarak ters çevriliyor ve
civa çanağına daldırılıyor. Cam borunun kapatılan ucu açılıyor ve denge sağlanıncaya kadar borudaki cıvanın bir
kısmı boşalıyor. Hazırlanan düzenek bu hâliyle bir kaba konulup kabın ağız kısmına aşağıdaki şekilde sızdırmaz
hareketli piston yerleştiriliyor.
Kap
K
Piston
1
→Cam boru
h
Civa
Hava
Buna göre hazırlanan düzenekle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? (Piston ağır-
lığı ve sıcaklık değişimleri önemsenmemektedir.)
A) Düzenek deniz seviyesinde iken açık hava basıncı, cam borudaki cıvanın basıncına
asinping
eşittir.
B) Düzenek deniz seviyesinde iken pistonun K noktasına kuvvet uygulanırsa cam borudaki civa 1 yönünde hare-
ket eder.
Piston bulunduğu konumda tutularak düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir bölgeye çıkarıldıktan sonra
serbest bırakılırsa piston ve cam borudaki civa 2 yönünde hareket eder.
D) Piston bulunduğu konumda tutularak düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir bölgeye çıkarılırsa kaptaki
gazın basıncı, açık hava basıncından büyük olur..
GUNAY
XVINI
121
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
5. Deniz seviyesinde bir ucu açık cam boru civa ile doldurulduktan sonra açık olan ucu kapatılarak ters çevriliyor ve civa çanağına daldırılıyor. Cam borunun kapatılan ucu açılıyor ve denge sağlanıncaya kadar borudaki cıvanın bir kısmı boşalıyor. Hazırlanan düzenek bu hâliyle bir kaba konulup kabın ağız kısmına aşağıdaki şekilde sızdırmaz hareketli piston yerleştiriliyor. Kap K Piston 1 →Cam boru h Civa Hava Buna göre hazırlanan düzenekle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? (Piston ağır- lığı ve sıcaklık değişimleri önemsenmemektedir.) A) Düzenek deniz seviyesinde iken açık hava basıncı, cam borudaki cıvanın basıncına asinping eşittir. B) Düzenek deniz seviyesinde iken pistonun K noktasına kuvvet uygulanırsa cam borudaki civa 1 yönünde hare- ket eder. Piston bulunduğu konumda tutularak düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir bölgeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakılırsa piston ve cam borudaki civa 2 yönünde hareket eder. D) Piston bulunduğu konumda tutularak düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir bölgeye çıkarılırsa kaptaki gazın basıncı, açık hava basıncından büyük olur.. GUNAY XVINI 121
LIMLERI DENEME-C
apta) 16. Özdeş üç balık su dolu akvaryum içerisinde
aşağıdaki konumlarda bulunmaktadır.
aba
du-
in
-?
3-
7
2
3
K
Bir süre sonra;
• K balığı, 2 yönünde hareket edip M balığı-
nın olduğu noktaya gidiyor.
L balığı, 4 yönünde derinliğini değiştirme-
den hareket ediyor.
• M balığı, 1 yönünde hareket edip K balığı-
nın olduğu noktaya gidiyor.
A) Yalnız I
C) I ve III
Buna göre;
1. K balığına etki eden sivi basıncı artmıştır.
II. L balığına etki eden sivi basıncı azalmıştır.
III. M balığına etki eden sivi basıncı artmıştır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) II ve III
●
Katıların basıncı, cismin
Katılar, üzerlerine uy
Siviların basings
FEN BILING
●
ne uygular
kuvve
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
LIMLERI DENEME-C apta) 16. Özdeş üç balık su dolu akvaryum içerisinde aşağıdaki konumlarda bulunmaktadır. aba du- in -? 3- 7 2 3 K Bir süre sonra; • K balığı, 2 yönünde hareket edip M balığı- nın olduğu noktaya gidiyor. L balığı, 4 yönünde derinliğini değiştirme- den hareket ediyor. • M balığı, 1 yönünde hareket edip K balığı- nın olduğu noktaya gidiyor. A) Yalnız I C) I ve III Buna göre; 1. K balığına etki eden sivi basıncı artmıştır. II. L balığına etki eden sivi basıncı azalmıştır. III. M balığına etki eden sivi basıncı artmıştır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) II ve III ● Katıların basıncı, cismin Katılar, üzerlerine uy Siviların basings FEN BILING ● ne uygular kuvve C
15. Mehmet Ali, sıvıların basıncına etki eden faktör-
ler ile ilgili aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır.
1. Sıvının derinliği ile sıvı basıncı ilişkisi
2h
K
L
II. Kabın şekli ile sıvı basıncı ilişkisi
2h
A) L ve N yer değiştirmelidir.
B) K ve M yer değiştirmelidir.
C) L ve M yer değiştirmelidir.
D) K ve N yer değiştirmelidir.
2h
M
N
Mehmet Ali, hazırladığı düzeneklerin amacı-
na uygun olmadığını fark ediyor.
Deneylerde aynı cins sıvı kullandığı-
na göre aşağıdaki hangi işlemi yaparsa
amaçladığı deneyleri doğru gözlemler?
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
15. Mehmet Ali, sıvıların basıncına etki eden faktör- ler ile ilgili aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır. 1. Sıvının derinliği ile sıvı basıncı ilişkisi 2h K L II. Kabın şekli ile sıvı basıncı ilişkisi 2h A) L ve N yer değiştirmelidir. B) K ve M yer değiştirmelidir. C) L ve M yer değiştirmelidir. D) K ve N yer değiştirmelidir. 2h M N Mehmet Ali, hazırladığı düzeneklerin amacı- na uygun olmadığını fark ediyor. Deneylerde aynı cins sıvı kullandığı- na göre aşağıdaki hangi işlemi yaparsa amaçladığı deneyleri doğru gözlemler?
14. Şekil-1'de bulunan sabit hacimli kapalı kapta
su ve gaz bulunmaktadır. Şekil -1'deki kaba
bir miktar su ilave edilerek Şekil - 2'deki du-
rum elde ediliyor.
K.
Gaz
N.
M
FEN BİLİMLERI DENEME
K*
Gaz
N• Su
L
M
() 16.
Su
Şekil - 1
Şekil - II
Kapta verilen bölümlerdeki basınçlar için
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(Gaz, suda çözünmemektir.)
A) Şekil-1'de K ve L noktalarındaki gaz ba-
sınçları eşittir.
B) Su eklenince M noktasına etki eden SIVI
basıncı artmıştır.
C) Su eklenince N noktasına etki eden SIVI
basıncı azalmıştır.
D) Şekil-2'de sivi basınçları arasında N > M
> L ilişkisi vardır.
15. Mehmet Ali, sıvıların basıncına etki eden faktör
ler ile ilgili aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
14. Şekil-1'de bulunan sabit hacimli kapalı kapta su ve gaz bulunmaktadır. Şekil -1'deki kaba bir miktar su ilave edilerek Şekil - 2'deki du- rum elde ediliyor. K. Gaz N. M FEN BİLİMLERI DENEME K* Gaz N• Su L M () 16. Su Şekil - 1 Şekil - II Kapta verilen bölümlerdeki basınçlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (Gaz, suda çözünmemektir.) A) Şekil-1'de K ve L noktalarındaki gaz ba- sınçları eşittir. B) Su eklenince M noktasına etki eden SIVI basıncı artmıştır. C) Su eklenince N noktasına etki eden SIVI basıncı azalmıştır. D) Şekil-2'de sivi basınçları arasında N > M > L ilişkisi vardır. 15. Mehmet Ali, sıvıların basıncına etki eden faktör ler ile ilgili aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır.