Kimyasal Tepkimeler Soruları

Mozaik
CuSO
8.
Bir araştırmacı laboratuvar ortamında Bakır Sülfat bileşiği (CuSO4) içerisine demir bir çivi koyarak çivi yüzeyini
bakır (Cu) ile kaplamıştır
Yayınlanı
Fe
Cu
+ Cu
Fe + CuSO, → FeSO+
FeSO
Buna göre araştırmacının yapmış olduğu çalışma ile ilgili,
Kaptaki demir (Fe) miktarı zamanla azalmıştır.
II. Tepkimenin giren ve ürün kısmı karşılaştırıldığında kesinlikle atom türü ve sayısının korunduğu söylenebilir.
III. Ürünlerde oluşan maddeler ile girenlerdeki maddeler aynı kimyasal özelliğe sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Mozaik CuSO 8. Bir araştırmacı laboratuvar ortamında Bakır Sülfat bileşiği (CuSO4) içerisine demir bir çivi koyarak çivi yüzeyini bakır (Cu) ile kaplamıştır Yayınlanı Fe Cu + Cu Fe + CuSO, → FeSO+ FeSO Buna göre araştırmacının yapmış olduğu çalışma ile ilgili, Kaptaki demir (Fe) miktarı zamanla azalmıştır. II. Tepkimenin giren ve ürün kısmı karşılaştırıldığında kesinlikle atom türü ve sayısının korunduğu söylenebilir. III. Ürünlerde oluşan maddeler ile girenlerdeki maddeler aynı kimyasal özelliğe sahiptir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
Bund Cozenteri elektrik akımını iletir.
C)Tatları acıdır.
Ph değerleri 7'den küçüktür.
3)
Verilen kimyasal tepkime denklemiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Atom çeşidi korunmuştur.
B)Atom sayısı değişmiştir.
C)Maddelerin molekül yapısı değişmiştir.
D)Atomlar arası bağlar kopmuş, yeni bağlar
oluşmuştur.
4)Aşağıda verilen tesislerden hangileri kimya
endüstrisiyle ilgilidir?
7)Aşağıda saf bir mac
gösterilmiştir.
Sıcaklık(°C)
60-
20-
0
-20-
1 2
4
Bu grafikle ilgili ol
1. Madde -20 °C'd
II. Maddenin erime
III. Maddenin kayna
IV. Madde 30 °C'da
ifadelerinden hang
A) I ve II
C) III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Bund Cozenteri elektrik akımını iletir. C)Tatları acıdır. Ph değerleri 7'den küçüktür. 3) Verilen kimyasal tepkime denklemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Atom çeşidi korunmuştur. B)Atom sayısı değişmiştir. C)Maddelerin molekül yapısı değişmiştir. D)Atomlar arası bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuştur. 4)Aşağıda verilen tesislerden hangileri kimya endüstrisiyle ilgilidir? 7)Aşağıda saf bir mac gösterilmiştir. Sıcaklık(°C) 60- 20- 0 -20- 1 2 4 Bu grafikle ilgili ol 1. Madde -20 °C'd II. Maddenin erime III. Maddenin kayna IV. Madde 30 °C'da ifadelerinden hang A) I ve II C) III ve IV
3
FEN BİLİMLERİ
16. Maddelerin iç yapısındaki değişimler kimyasal olaylar sonucu meydana gelir. Kimyasal değişime giren maddenin mik
Aşağıda ısıtılmakta olan deney kaplarına belirtilen maddeler eklendikten sonra kaplardaki maddelerin kütlelerinde me
rında azalma olur ve yeni özellikte madde ya da maddeler oluşur.
dana gelen değişim grafikleri çiziliyor.
K L
Kütle (gr)
1. kap
K
X
M
Zaman (dk)
N
2. kap
Kütle (gr)
M
N
P
Zaman (dk)
R
3. kap
Kütle (gr)
R
L
1. kap
2. kap
3. kap
Kaplarda gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
At kapta K ve L maddeleri arasında kimyasal değişim meydana gelmiş ve X maddesi oluşmuştur.
B)2. kaptaki maddeler arasında kimyasal tepkime gerçekleşmemiştir.
C) kapta P ve R maddeleri arasında kimyasal tepkime meydana gelmiş ve Y ve Z maddeleri oluşmuştur.
D), 2 ve 3. kaplarda meydana gelen olaylar sonucu toplam kütle sabit kalmıştır.
P
Zaman (dk)
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
3 FEN BİLİMLERİ 16. Maddelerin iç yapısındaki değişimler kimyasal olaylar sonucu meydana gelir. Kimyasal değişime giren maddenin mik Aşağıda ısıtılmakta olan deney kaplarına belirtilen maddeler eklendikten sonra kaplardaki maddelerin kütlelerinde me rında azalma olur ve yeni özellikte madde ya da maddeler oluşur. dana gelen değişim grafikleri çiziliyor. K L Kütle (gr) 1. kap K X M Zaman (dk) N 2. kap Kütle (gr) M N P Zaman (dk) R 3. kap Kütle (gr) R L 1. kap 2. kap 3. kap Kaplarda gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? At kapta K ve L maddeleri arasında kimyasal değişim meydana gelmiş ve X maddesi oluşmuştur. B)2. kaptaki maddeler arasında kimyasal tepkime gerçekleşmemiştir. C) kapta P ve R maddeleri arasında kimyasal tepkime meydana gelmiş ve Y ve Z maddeleri oluşmuştur. D), 2 ve 3. kaplarda meydana gelen olaylar sonucu toplam kütle sabit kalmıştır. P Zaman (dk)
15. Kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimenin
denklemi ile tepkimeye ait kütle - zaman grafiği veril-
miştir.
Tepkime Denklemi:
X
S2(gaz)
O2(gaz)
Kütle - Zaman Grafiği:
Kütle (g)
S2(gaz) kütlesi:
O2(gaz) kütlesi:
SO 3(gaz) kütlesi:
Zaman (dk)
SO 3(gaz)
Buna göre,
1. Tepkime denkleminde girenler ve ürünlerdeki
molekül sayıları birbirine eşit değildir.
II. Tepkime tamamlandığında tepkime kabında iki
farklı gaz bulunur.
III. Tepkime denkleminde atomun türü ve sayısı
korunmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve Il
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
15. Kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimenin denklemi ile tepkimeye ait kütle - zaman grafiği veril- miştir. Tepkime Denklemi: X S2(gaz) O2(gaz) Kütle - Zaman Grafiği: Kütle (g) S2(gaz) kütlesi: O2(gaz) kütlesi: SO 3(gaz) kütlesi: Zaman (dk) SO 3(gaz) Buna göre, 1. Tepkime denkleminde girenler ve ürünlerdeki molekül sayıları birbirine eşit değildir. II. Tepkime tamamlandığında tepkime kabında iki farklı gaz bulunur. III. Tepkime denkleminde atomun türü ve sayısı korunmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve Il B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D harfleri ile tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan ürünler ve bunların küt-
leleri verilmiştir.
O
Maddeler
A
B
C
D
Girenler
A ve B
A ve C
A ve D
A, B ve C
Artansız gerçekleşen bu tepkimenin kapalı bir kapta gerçekleştiği bilindiğine göre, tepkimeye giren ve
tepkime sonucu oluşan ürünler hangi seçenekteki gibi olabilir?
Kütle (gram)
22
47
13
38
Ürünler
C ve D
B ve D
B ve C
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D harfleri ile tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan ürünler ve bunların küt- leleri verilmiştir. O Maddeler A B C D Girenler A ve B A ve C A ve D A, B ve C Artansız gerçekleşen bu tepkimenin kapalı bir kapta gerçekleştiği bilindiğine göre, tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan ürünler hangi seçenekteki gibi olabilir? Kütle (gram) 22 47 13 38 Ürünler C ve D B ve D B ve C D
B Fen Bilimleri
DO
O
iHİ VE AT
4. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkime aşağıdaki
şekilde modellenmiştir.
Do
Bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Toplam kütle değişmemiştir.
B) İki farklı madde tepkimeye girmiştir.
C Toplam molekül sayısı değişmemiştir.
D) Atom sayısı ve cinsi korunmuştur.
SHIMET
PAISHI
meve yönelik 10 son
Kasnew
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
B Fen Bilimleri DO O iHİ VE AT 4. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkime aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Do Bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) Toplam kütle değişmemiştir. B) İki farklı madde tepkimeye girmiştir. C Toplam molekül sayısı değişmemiştir. D) Atom sayısı ve cinsi korunmuştur. SHIMET PAISHI meve yönelik 10 son Kasnew 6.
FEN BİLİMLERİ TESTİ
A) Yalnız
Blive ||
16. Tabloda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimenin 1. ve 2. dakikalarında kapta bulunan maddelerin kütle
değişimleri verilmiştir.
Madde
K
L
M
N
1. dakikadaki
kütlesi (g)
48
6
10
36
2. dakikadaki
kütlesi (g)
36
12
9) ve III
20
32
Grafik incelendiğinde;
Tepkime tamamlandığında kapta sadece L ve M maddeleri bulunur.
II. K ve N maddeleri tepkimenin girenler kısmında bulunmaktadır.
III. Tepkime başlamadan önce kapta 48 g K maddesi bulunmaktadır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Qu
Girenler
Urünler
K+N → L+M
48+36
T2 + 4
68
TZ
33
No
D1, II ve III
6+10
D) SIVI Dashi
18. Özdeş küpler kulla
küp konularak etki
1. Ba
Zem
bas
çıka
Bun
A) 1
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
FEN BİLİMLERİ TESTİ A) Yalnız Blive || 16. Tabloda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimenin 1. ve 2. dakikalarında kapta bulunan maddelerin kütle değişimleri verilmiştir. Madde K L M N 1. dakikadaki kütlesi (g) 48 6 10 36 2. dakikadaki kütlesi (g) 36 12 9) ve III 20 32 Grafik incelendiğinde; Tepkime tamamlandığında kapta sadece L ve M maddeleri bulunur. II. K ve N maddeleri tepkimenin girenler kısmında bulunmaktadır. III. Tepkime başlamadan önce kapta 48 g K maddesi bulunmaktadır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Qu Girenler Urünler K+N → L+M 48+36 T2 + 4 68 TZ 33 No D1, II ve III 6+10 D) SIVI Dashi 18. Özdeş küpler kulla küp konularak etki 1. Ba Zem bas çıka Bun A) 1
LERI
aldeki
n sa-
FEN BİLİMLERİ
13. Görselde metan gazının yanma tepkimesi verilmiştir.
CHA
+
+
20₂2
Buna göre tepkime ile ilgili;
I. Bağ kırılımı ve bağ oluşumu gerçekleşmiştir.
II. Atom çeşidi korunmuştur.
III. Yeni maddeler oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
+
CO₂ +
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması 2
2H,O
C) ve III
Hidrojen atomu
Oksijen atomu
Karbon atomu
D) I, II ve III
14. Aşağıdaki görselde K, L ve M kaplarına konulan eşit kütleli bazı maddeler ve çeşitli doğal belirteçlerin asit-baz et-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
LERI aldeki n sa- FEN BİLİMLERİ 13. Görselde metan gazının yanma tepkimesi verilmiştir. CHA + + 20₂2 Buna göre tepkime ile ilgili; I. Bağ kırılımı ve bağ oluşumu gerçekleşmiştir. II. Atom çeşidi korunmuştur. III. Yeni maddeler oluşmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II + CO₂ + LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması 2 2H,O C) ve III Hidrojen atomu Oksijen atomu Karbon atomu D) I, II ve III 14. Aşağıdaki görselde K, L ve M kaplarına konulan eşit kütleli bazı maddeler ve çeşitli doğal belirteçlerin asit-baz et-
5.
Cam-
balon joje
balon
I.
Şekerli su
Şekil I
FEN BİLİMLERİ -8
II.
Şekerli su
+
bira mayası
balon
15 dk
sonra
Şekerli su
balon
Özdeş iki cam balon joje alınarak aşağıda verilen adımlar sırası ile gerçekleştiriliyor.
I. Kaba 200 ml şekerli su ilave ediliyor ve cam kabın ağzına balon bağlanıyor.
II. Kaba 200 ml şekerli su ve 40 g bira mayası koyularak ağzı balon takılarak kapatılıyor.
15 dk sonra Şekil Il'deki durumelde ediliyor.
Buna göre gerçekleştirilen etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) I. kapta fotosentez gerçekleşmiştir.
B) II. kapta fotosentez gerçekleşmiştir.
C) I. kapta solunum gerçekleşmiştir.
D) II. kapta fermantasyon gerçekleşmiştir.
Şekil II
II.
Şekerli su
+
bira mayası
balon
7.
Bir d
kinli
1. C
2.
G
A
E
C
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
5. Cam- balon joje balon I. Şekerli su Şekil I FEN BİLİMLERİ -8 II. Şekerli su + bira mayası balon 15 dk sonra Şekerli su balon Özdeş iki cam balon joje alınarak aşağıda verilen adımlar sırası ile gerçekleştiriliyor. I. Kaba 200 ml şekerli su ilave ediliyor ve cam kabın ağzına balon bağlanıyor. II. Kaba 200 ml şekerli su ve 40 g bira mayası koyularak ağzı balon takılarak kapatılıyor. 15 dk sonra Şekil Il'deki durumelde ediliyor. Buna göre gerçekleştirilen etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A) I. kapta fotosentez gerçekleşmiştir. B) II. kapta fotosentez gerçekleşmiştir. C) I. kapta solunum gerçekleşmiştir. D) II. kapta fermantasyon gerçekleşmiştir. Şekil II II. Şekerli su + bira mayası balon 7. Bir d kinli 1. C 2. G A E C C
FEN BİLİMLERİ
17. Bir kimyasal tepkimede P ve R maddelerinin mikta-
rının zamanla azaldığı S maddesinin miktarının ise
zamanla arttığı biliniyor. Bu tepkimeye ilişkin aşağı-
daki grafik veriliyor.
AMadde miktarı (g)
?
40
30
15
0
PR S
: Önce
: Sonra
→ Maddeler
Buna göre bu kimyasal tepkimeye ilişkin,
1. P maddesinden 30 gram kullanılmıştır.
II. ? yerine 55 gram yazılmalıdır.
III. Tepkime denklemi P+R → S şeklindedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
FEN BİLİMLERİ 17. Bir kimyasal tepkimede P ve R maddelerinin mikta- rının zamanla azaldığı S maddesinin miktarının ise zamanla arttığı biliniyor. Bu tepkimeye ilişkin aşağı- daki grafik veriliyor. AMadde miktarı (g) ? 40 30 15 0 PR S : Önce : Sonra → Maddeler Buna göre bu kimyasal tepkimeye ilişkin, 1. P maddesinden 30 gram kullanılmıştır. II. ? yerine 55 gram yazılmalıdır. III. Tepkime denklemi P+R → S şeklindedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
FEN BİLİMLERİ
17. Sodyum klorür bir başka deyişle yemek tuzu, pek çok yemeğin olmazsa olmazıdır, Sodyum ve kior elementerin bir
araya gelmesiyle oluşmuş molekül yapılı olmayan bir bileşiktir.
X
18.
FEN BILIMLERI
Yemek tuzu ile ilgili;
Yapısında S ve Cl elementleri vardır.
II. Sodyum elementinin özelliğini göstermez.
a Yemek tuzu moleküler yapılı olmayan saf madde örneğidir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
B) ve III
A) Yalnız II
0
C) II ve III
D) I, II ve
Bileşik formülleri belirlenirken, bileşiği oluşturan elementlerin sembollerinden faydalanılır. Formülde
hilesik oluşurken hangi element atomundan kaç tane kullanıldığı element sembolünün sağ alt kısmın-
in Hşeklinde yazılan bir bileşikte 2 tane H atomu ve 1 tane de O atomu kullanıl-
olarak bilinen oldukça tehlikeli bir maddedir. Sülfürik asitin
N
m=3 ko
edir.
in to
ler
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
FEN BİLİMLERİ 17. Sodyum klorür bir başka deyişle yemek tuzu, pek çok yemeğin olmazsa olmazıdır, Sodyum ve kior elementerin bir araya gelmesiyle oluşmuş molekül yapılı olmayan bir bileşiktir. X 18. FEN BILIMLERI Yemek tuzu ile ilgili; Yapısında S ve Cl elementleri vardır. II. Sodyum elementinin özelliğini göstermez. a Yemek tuzu moleküler yapılı olmayan saf madde örneğidir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? B) ve III A) Yalnız II 0 C) II ve III D) I, II ve Bileşik formülleri belirlenirken, bileşiği oluşturan elementlerin sembollerinden faydalanılır. Formülde hilesik oluşurken hangi element atomundan kaç tane kullanıldığı element sembolünün sağ alt kısmın- in Hşeklinde yazılan bir bileşikte 2 tane H atomu ve 1 tane de O atomu kullanıl- olarak bilinen oldukça tehlikeli bir maddedir. Sülfürik asitin N m=3 ko edir. in to ler
sadece dış görü-
eğişimlere "fiziksel
adde kendi özelli-
idaki ifadelerden
erek katı hâle geç-
er oluşur.
el değişimlere ör-
ini kaybettiği için
Newton Yayınları
GUMDE+0₂
4. Mete, biraz suya birkaç kaşık yoğurt ve biraz tuz atarak
karıştırıp ayran yapmıştır.
Su
Yoğurt
Ayran
Buna göre yapılan işlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yoğurt ve suyun karıştırılması fiziksel bir değişime ne-
den olur.
B) Tuzun suda çözünmesi kimyasal değişimdir.
C) Hiçbir maddenin kimliğinde değişim görülmemiştir.
D) Tuz, su ve yoğurt kendi özelliklerini korur.
Adım Adım Zirveye 8. Sınıf Fen Bilimleri
Şekilde gö
SIVISI dökü
rinde artış
Buna göre
Sivilar
II. Sivilar
III. X ve Y
ifadelerind
A) I ve II
CII ve III
Adım Adım Zi
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
sadece dış görü- eğişimlere "fiziksel adde kendi özelli- idaki ifadelerden erek katı hâle geç- er oluşur. el değişimlere ör- ini kaybettiği için Newton Yayınları GUMDE+0₂ 4. Mete, biraz suya birkaç kaşık yoğurt ve biraz tuz atarak karıştırıp ayran yapmıştır. Su Yoğurt Ayran Buna göre yapılan işlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yoğurt ve suyun karıştırılması fiziksel bir değişime ne- den olur. B) Tuzun suda çözünmesi kimyasal değişimdir. C) Hiçbir maddenin kimliğinde değişim görülmemiştir. D) Tuz, su ve yoğurt kendi özelliklerini korur. Adım Adım Zirveye 8. Sınıf Fen Bilimleri Şekilde gö SIVISI dökü rinde artış Buna göre Sivilar II. Sivilar III. X ve Y ifadelerind A) I ve II CII ve III Adım Adım Zi
17. Kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimeye ait grafik aşağıdaki gibi verilmiştir.
Kütle
26-
22-
19-
17-
6
Verilen grafiğe göre,
1.
K ve L tepkimeye girenler, M ve N tepkime sonucu oluşanlardır.
II. Tepkime sonunda kapta üç farklı madde bulunur.
III. K tepkimede arttığı için M ve N, K'nin özelliğini gösterir.
IV. Tepkimede kütle korunmuştur.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve Il
B) I ve III
M
N
K
L
C) I, II ve IV
Zaman
D) II, III ve IV
30
20
(₂)
Kütle (g)
80
50
30%
10
B
C
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
17. Kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimeye ait grafik aşağıdaki gibi verilmiştir. Kütle 26- 22- 19- 17- 6 Verilen grafiğe göre, 1. K ve L tepkimeye girenler, M ve N tepkime sonucu oluşanlardır. II. Tepkime sonunda kapta üç farklı madde bulunur. III. K tepkimede arttığı için M ve N, K'nin özelliğini gösterir. IV. Tepkimede kütle korunmuştur. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) I ve Il B) I ve III M N K L C) I, II ve IV Zaman D) II, III ve IV 30 20 (₂) Kütle (g) 80 50 30% 10 B C C
Adı Soyadı
Sınıfı: 8-
Konu: Türkiye'de Kimya Endüstrisi
Soru 1: Kimya endüstrisi ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde kimya sanayisi ithalata bağımlıdır.
B) Ülkemizde kimya sanayinde ihracat ithalattan fazladır.
C) Ülkemizde kimya sanayinde faaliyet gösteren fabrikalar
genellikle kıyı bölgelerindedir.
D) Sanayileşmiş ülkelerin kimya sanayi gelişmiştir.
Soru 2: Ülkemizde kimya sanayinin tarihi gelişiminde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
zde Cumhuriyet dönemi öncesinde birçok kimya tesisi
Tes
1
So
har
ka
ne
A
B
C
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Adı Soyadı Sınıfı: 8- Konu: Türkiye'de Kimya Endüstrisi Soru 1: Kimya endüstrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ülkemizde kimya sanayisi ithalata bağımlıdır. B) Ülkemizde kimya sanayinde ihracat ithalattan fazladır. C) Ülkemizde kimya sanayinde faaliyet gösteren fabrikalar genellikle kıyı bölgelerindedir. D) Sanayileşmiş ülkelerin kimya sanayi gelişmiştir. Soru 2: Ülkemizde kimya sanayinin tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? zde Cumhuriyet dönemi öncesinde birçok kimya tesisi Tes 1 So har ka ne A B C C
10. Bir kimyasal tepkime ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
• Tepkime denklemi, K+L→M + N şeklindedir.
• Tepkime sonucunda, K maddesinden 3 gram artmıştır.
• Tepkime sonucunda, kaptaki toplam kütle 25 gramdır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu kimyasal tepkimeye ait olabilir?
Madde miktarı (g)
16
13
12
17
3
13
12
8
9--
L
K
+ Madde miktarı (g)
N
- M
M
N
Zaman
K
➜ Zaman
Vart
B) Madde miktarı (g)
DY
15
12
10
8
16+
15
A Madde miktarı (g)
10
N
6
3
M
-K
-M
16
to
22
Zaman
N
K
12.
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
10. Bir kimyasal tepkime ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. • Tepkime denklemi, K+L→M + N şeklindedir. • Tepkime sonucunda, K maddesinden 3 gram artmıştır. • Tepkime sonucunda, kaptaki toplam kütle 25 gramdır. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu kimyasal tepkimeye ait olabilir? Madde miktarı (g) 16 13 12 17 3 13 12 8 9-- L K + Madde miktarı (g) N - M M N Zaman K ➜ Zaman Vart B) Madde miktarı (g) DY 15 12 10 8 16+ 15 A Madde miktarı (g) 10 N 6 3 M -K -M 16 to 22 Zaman N K 12. Zaman
1.
Onur Öğretmen, kimyasal tepkime konusunu anlatmak için
balon jojeye kalsiyum karbonat (CaCO,) koymuş, cam balo-
nun ağzını tipa ile kapatıp aşağıdaki düzeneği hazırlamıştır.
Deney öncesi, bu kabin kütlesini ölçerek kenara not etmiştir.
Sonra bu kabi Isıtıcı üzerine bırakmış, bir süre sonra kapta
CaO olduğu bilinen beyaz renkli bir çökelti oluşurken, baş-
langıçtaki kütlenin değişmediğini ölçüm yaparak gözlemle
miştir.
Sinifi
CaCO
-ATI ve II.
C) I ve III.
2.
Bu deneye göre,
Cam balonda kimyasal bir tepkime meydana gelir.
II. Balonun şişmesine neden olan gaz, karbondioksittir.
Kapalı kapta gerçekleşen bu tepkimede kütle korun-
muştur.
ifadelerinden hangilerine ulaşılır?
B) Il ve Ill.
D) I, II ve III.
Yüksel Öğretm
aşağıdaki oyu
Ik adin
puan k
Ikinci
eleme
Ikinc
elem
Yüksel C
grafiği a
çıkarıml
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
1. Onur Öğretmen, kimyasal tepkime konusunu anlatmak için balon jojeye kalsiyum karbonat (CaCO,) koymuş, cam balo- nun ağzını tipa ile kapatıp aşağıdaki düzeneği hazırlamıştır. Deney öncesi, bu kabin kütlesini ölçerek kenara not etmiştir. Sonra bu kabi Isıtıcı üzerine bırakmış, bir süre sonra kapta CaO olduğu bilinen beyaz renkli bir çökelti oluşurken, baş- langıçtaki kütlenin değişmediğini ölçüm yaparak gözlemle miştir. Sinifi CaCO -ATI ve II. C) I ve III. 2. Bu deneye göre, Cam balonda kimyasal bir tepkime meydana gelir. II. Balonun şişmesine neden olan gaz, karbondioksittir. Kapalı kapta gerçekleşen bu tepkimede kütle korun- muştur. ifadelerinden hangilerine ulaşılır? B) Il ve Ill. D) I, II ve III. Yüksel Öğretm aşağıdaki oyu Ik adin puan k Ikinci eleme Ikinc elem Yüksel C grafiği a çıkarıml