Kütle ve Ağırlık İlişkisi Soruları

14. Dengeleyici kuvvet; bileşke kuvvetin değerini sıfır yapan, cismi durduran, bileşke kuvvete daima zit ve
eşit büyüklükteki kuvvettir.
Aşağıda bir cisme uygulanan dört kuvvetten üçü verilmiştir.
F3=20N
F2=10N
F₁ = 6N
1. F4 = 6N doğu
II. F4 = 20N doğu
III. F₁ = 2N batı
kuvvetlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
YAYINLARI
B) Yalnız II
Batı yön
20
Yatay düzlem
j
C)Yalnız III
4
B+
Buna göre cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet 2N ise dördüncü kuvvetin büyüklüğü ve yönü,
Boti
20
Dağ
Cairan
G
18
X
D
sq nala
D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
14. Dengeleyici kuvvet; bileşke kuvvetin değerini sıfır yapan, cismi durduran, bileşke kuvvete daima zit ve eşit büyüklükteki kuvvettir. Aşağıda bir cisme uygulanan dört kuvvetten üçü verilmiştir. F3=20N F2=10N F₁ = 6N 1. F4 = 6N doğu II. F4 = 20N doğu III. F₁ = 2N batı kuvvetlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I YAYINLARI B) Yalnız II Batı yön 20 Yatay düzlem j C)Yalnız III 4 B+ Buna göre cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet 2N ise dördüncü kuvvetin büyüklüğü ve yönü, Boti 20 Dağ Cairan G 18 X D sq nala D) I ve III
10 12,
Yukarıdaki tabloya göre tabloyu doldurunuz.
Zaman (sn) 2 4 6 8 10 12
Sürat (m/sn)
Sürat (m/s)
IT
Zaman (sn)
14
2 4 6 8 10 12 14 Zaman (sn)
Solda
1. Doč
4. Ha
5. Uz
6. Es
8. Ho
Yuke
2. Z
NU JE
3. S
işle
7. E
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
10 12, Yukarıdaki tabloya göre tabloyu doldurunuz. Zaman (sn) 2 4 6 8 10 12 Sürat (m/sn) Sürat (m/s) IT Zaman (sn) 14 2 4 6 8 10 12 14 Zaman (sn) Solda 1. Doč 4. Ha 5. Uz 6. Es 8. Ho Yuke 2. Z NU JE 3. S işle 7. E
de
10 N
5N
20 N
X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları şekilde
eşit bölmelere ayrılmış dinamometreler
ile ölçülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan-
listir?
C
24
A) X cisminin ağırlığı 6 N dur.
B) 30 N luk bir ağırlığı yukarıdaki dina-
mometreler ile ölçemeyiz.
C) Y cisminin ağırlığı 2 N dur.
D) En hassas ölçümü, Z cismini astığımız
dinamometre ile yaparız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
de 10 N 5N 20 N X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları şekilde eşit bölmelere ayrılmış dinamometreler ile ölçülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan- listir? C 24 A) X cisminin ağırlığı 6 N dur. B) 30 N luk bir ağırlığı yukarıdaki dina- mometreler ile ölçemeyiz. C) Y cisminin ağırlığı 2 N dur. D) En hassas ölçümü, Z cismini astığımız dinamometre ile yaparız.
gr
er
9. Şekilde tabanlarında aynı cam yüzeyler olan I ve
II kapalı ortamları verilmiştir. I. ortamda bir K cismi, II.
ortamda
ise
bir
cismi
belli
L
yüksekliklerden bırakıldığında 1. ortamın tabanındaki
cam yüzeyde daha fazla kırılma olduğu gözlemleniyor.
(K ve L cisimleri aynı maddelerden yapılmış kürelerdir.)
I. ortam
II. ortam
K
cam yüzey
I. ortamdaki cam
yüzeyin üstten
görünümü
L
cam yüzey
II. ortamdaki cam
yüzeyin üstten
görünümü
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cisimlerin kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler aynı
ise K cisminin hacmi daha büyük olabilir
B) Ortamın havası boşaltılmış ise K cismi kesinlikle
daha yüksekten bırakılmıştır.
C) Ortamlar sürtünmesiz ve cisimler aynı yükseklikten
bırakılmışsa K cisminin kütlesi daha fazladır.
D) L cisminin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha
fazladır.
no
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
gr er 9. Şekilde tabanlarında aynı cam yüzeyler olan I ve II kapalı ortamları verilmiştir. I. ortamda bir K cismi, II. ortamda ise bir cismi belli L yüksekliklerden bırakıldığında 1. ortamın tabanındaki cam yüzeyde daha fazla kırılma olduğu gözlemleniyor. (K ve L cisimleri aynı maddelerden yapılmış kürelerdir.) I. ortam II. ortam K cam yüzey I. ortamdaki cam yüzeyin üstten görünümü L cam yüzey II. ortamdaki cam yüzeyin üstten görünümü Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cisimlerin kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler aynı ise K cisminin hacmi daha büyük olabilir B) Ortamın havası boşaltılmış ise K cismi kesinlikle daha yüksekten bırakılmıştır. C) Ortamlar sürtünmesiz ve cisimler aynı yükseklikten bırakılmışsa K cisminin kütlesi daha fazladır. D) L cisminin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır. no
Ini:
TE
or
3. İsmail Bey, İstanbul'daki evinde bulunan tartı ile belirli zaman aralıklarında aşağıdaki ölçüm değerlerini
gözlemlemiştir.
EX
OFFD
60 kg
2 hafta
sonra
2
AP
Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi hatasız bir ifade biçimidir?
Ismail Bey'in ağırlığı, iki hafta içinde 2 kg azalmıştır.
Ismail Bey'in kütlesi, iki hafta sonunda 2 N daha az olarak ölçülmüştür.
58 kg
İsmail Bey, ilk durumdaki değerini Dünya'nın her yerinde yine 60 N olarak ölçer.
Ismail Bey'in ağırlığının değeri, tartılarda okunan değerden daha fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Ini: TE or 3. İsmail Bey, İstanbul'daki evinde bulunan tartı ile belirli zaman aralıklarında aşağıdaki ölçüm değerlerini gözlemlemiştir. EX OFFD 60 kg 2 hafta sonra 2 AP Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi hatasız bir ifade biçimidir? Ismail Bey'in ağırlığı, iki hafta içinde 2 kg azalmıştır. Ismail Bey'in kütlesi, iki hafta sonunda 2 N daha az olarak ölçülmüştür. 58 kg İsmail Bey, ilk durumdaki değerini Dünya'nın her yerinde yine 60 N olarak ölçer. Ismail Bey'in ağırlığının değeri, tartılarda okunan değerden daha fazladır.
Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara güneş kollektörü denir.
D
Güneş ocağında
ışık enerjisi isi
enerjisine dönüşür.
Evrim Burcu Mehmet
A)
5
10
5
B) 10
5
C) 10
5
D) 0
10
Y
1. çıkış
2. çıkış
3. çıkış 4. çıkış
Evrim, Burcu ve Mehmet yukarıda verilen etkinlikte ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek
ilerlediğinde Evrim 1. çıkışa, Burcu 3. çıkışa ve Mehmet'te 4. çıkışa ulaşıyor.
O 5 5
Trafik lambalanında
bulunan güneş
panelleri şik
enerjisinden elektrik
üretmek için kullanılır.
Öğrenciler hatasız ilerlediği her ifade için 5 puan alacağına göre, öğrencilerin aldıkları puanlar aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
0
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara güneş kollektörü denir. D Güneş ocağında ışık enerjisi isi enerjisine dönüşür. Evrim Burcu Mehmet A) 5 10 5 B) 10 5 C) 10 5 D) 0 10 Y 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Evrim, Burcu ve Mehmet yukarıda verilen etkinlikte ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerlediğinde Evrim 1. çıkışa, Burcu 3. çıkışa ve Mehmet'te 4. çıkışa ulaşıyor. O 5 5 Trafik lambalanında bulunan güneş panelleri şik enerjisinden elektrik üretmek için kullanılır. Öğrenciler hatasız ilerlediği her ifade için 5 puan alacağına göre, öğrencilerin aldıkları puanlar aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? 0 D
7) Dilara özdeş şişeleri K, L ve M Sivilari ile farklı yüksekliklerde doldurmuş ve eşit kollu terazi ile kütlelerini ölç-
? müştür.
öð
M
K
Dilara üç sıvının kütlelerini eşit bulduğuna göre ölçümü terazi yerine yukarıdaki özdeş dinamometreleri
kullanarak yapsaydı aşağıdaki ölçüm sonuçlarından hangisini elde ederdi?
A) K = L = M
B) K > L > M
C) M > L > K
D) L> K> M
ra öğren-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7) Dilara özdeş şişeleri K, L ve M Sivilari ile farklı yüksekliklerde doldurmuş ve eşit kollu terazi ile kütlelerini ölç- ? müştür. öð M K Dilara üç sıvının kütlelerini eşit bulduğuna göre ölçümü terazi yerine yukarıdaki özdeş dinamometreleri kullanarak yapsaydı aşağıdaki ölçüm sonuçlarından hangisini elde ederdi? A) K = L = M B) K > L > M C) M > L > K D) L> K> M ra öğren-
BECE
U
Buna göre Samet'in sıraladığı çiçek yapraklarının
temsil ettiği kavramlar sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Çekinik gen - Gen - Homozigot - Fenotip
B) Fenotip - Gen - Çekinik Gen - Homozigot
C) Homozigot - Çekinik Gen - Fenotip - Gen
D) Gen - Homozigot - Çekinik Gen - Fenotip
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
BECE U Buna göre Samet'in sıraladığı çiçek yapraklarının temsil ettiği kavramlar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Çekinik gen - Gen - Homozigot - Fenotip B) Fenotip - Gen - Çekinik Gen - Homozigot C) Homozigot - Çekinik Gen - Fenotip - Gen D) Gen - Homozigot - Çekinik Gen - Fenotip
koltuk
nemen
na ya
3. Duru, Fen Bilimleri dersi için aşağıda görseli verilen projeyi tasarlamıştır. Duru projesinde enjektörler, tahtalar, farkh
renklerde fon kartonları ve bazı maddeleri kullanarak dört farklı çıkışı olan bir yol tasarlamıştır. Bu projede uzaktan ku-
mandalı her yöne dönebilen bir oyuncak araba kullanmıştır.
Maddenin Tanecikli Yapisi TEST-10
B) I ve III.
M
Duru'nun hazırladığı proje ile ilgili,
1. K enjektörünün içine demir tozu ve L enjektörünün içine şeker konulursa, oyuncak araba 1 numaralı yola ulaşabilir.
II. Oyuncak arabanın 4 numaralı yola ulaşabilmesi için, K ve M enjektörlerinin içi boş bırakılmalıdır.
III. K enjektörünün içine hava, M enjektörünün içine kum konulduğunda oyuncak araba 3 numaralı yola ulaşabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
ile renksiz alkolü bir erlenin içinde karıştırıyor. İyot alkol
inda par-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
koltuk nemen na ya 3. Duru, Fen Bilimleri dersi için aşağıda görseli verilen projeyi tasarlamıştır. Duru projesinde enjektörler, tahtalar, farkh renklerde fon kartonları ve bazı maddeleri kullanarak dört farklı çıkışı olan bir yol tasarlamıştır. Bu projede uzaktan ku- mandalı her yöne dönebilen bir oyuncak araba kullanmıştır. Maddenin Tanecikli Yapisi TEST-10 B) I ve III. M Duru'nun hazırladığı proje ile ilgili, 1. K enjektörünün içine demir tozu ve L enjektörünün içine şeker konulursa, oyuncak araba 1 numaralı yola ulaşabilir. II. Oyuncak arabanın 4 numaralı yola ulaşabilmesi için, K ve M enjektörlerinin içi boş bırakılmalıdır. III. K enjektörünün içine hava, M enjektörünün içine kum konulduğunda oyuncak araba 3 numaralı yola ulaşabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. C) II ve III. D) I, II ve III. ile renksiz alkolü bir erlenin içinde karıştırıyor. İyot alkol inda par-
Engin
18. Farklı gök cisimlerindeki kütle ve ağırlığı ölçmek için bir yazılım geliştirilmiştir. Astronot simgesini hangi gök
cisminin üzerine taşırsanız yanındaki kutuda astronotun Dünya üzerinde sahip olduğu kütle ve ağırlık verileri-
ne göre hesap yapılarak sonuç yazılmaktadır.
Dünya'daki
Kütle
Ağırlık
60 kg
600 N
Ay
Akütle:
AKütle:
60 kg Ağırlık: 100 N
C) Kütle: 60 kg Ağırlık: 600 N
Ay'daki
Kütle
Ağırlık
Dünya
Öğrenci Dünya üzerinde 60 kg kütlesi ve 600 N ağırlığı olan astronotu Ay yüzeyine taşımıştır.
Buna göre yazılımda Ay'ın yanında yer alan kütle ve ağırlık ölçümlerinin sonucu aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur?
?
?
B) Kütle; 10 kg Ağırlık: 100 N
D) Kütle: 10 kg Ağırlık: 600 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Engin 18. Farklı gök cisimlerindeki kütle ve ağırlığı ölçmek için bir yazılım geliştirilmiştir. Astronot simgesini hangi gök cisminin üzerine taşırsanız yanındaki kutuda astronotun Dünya üzerinde sahip olduğu kütle ve ağırlık verileri- ne göre hesap yapılarak sonuç yazılmaktadır. Dünya'daki Kütle Ağırlık 60 kg 600 N Ay Akütle: AKütle: 60 kg Ağırlık: 100 N C) Kütle: 60 kg Ağırlık: 600 N Ay'daki Kütle Ağırlık Dünya Öğrenci Dünya üzerinde 60 kg kütlesi ve 600 N ağırlığı olan astronotu Ay yüzeyine taşımıştır. Buna göre yazılımda Ay'ın yanında yer alan kütle ve ağırlık ölçümlerinin sonucu aşağıdakilerden han- gisi gibi olur? ? ? B) Kütle; 10 kg Ağırlık: 100 N D) Kütle: 10 kg Ağırlık: 600 N
7.
Fen bilimleri dersinde öğrendiklerini test etmek isteyen Eren hafta sonu dağ yürüyüşü için yanına bir adet ka-
vun, dinamometre ve eşit kollu terazi almıştır.
M
N
P
Yanında getirdiği ölçüm araçlarını kullanarak K noktasından başlayarak L, M, N ve P noktalarında kavunun
kütlesini ölçen Eren bütün ölçüm sonuçlarını kaydetmiştir.
Buna göre Eren'in kaydettiği ölçüm sonuçları
A) K=N>L>M>P
B) K = L = M = N = P
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
C) P>N=K>M>L
D) L>M>K=N>P
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7. Fen bilimleri dersinde öğrendiklerini test etmek isteyen Eren hafta sonu dağ yürüyüşü için yanına bir adet ka- vun, dinamometre ve eşit kollu terazi almıştır. M N P Yanında getirdiği ölçüm araçlarını kullanarak K noktasından başlayarak L, M, N ve P noktalarında kavunun kütlesini ölçen Eren bütün ölçüm sonuçlarını kaydetmiştir. Buna göre Eren'in kaydettiği ölçüm sonuçları A) K=N>L>M>P B) K = L = M = N = P aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? C) P>N=K>M>L D) L>M>K=N>P
Hava Direnci ve Su Direnci
H
Aşağıdaki araçların hangisinin tasarı-
mında haya direncini arttırmak amac-
lanmamıştır?
isem yayıncılık
sem yayıncılık
4.
Elif'i
guna
sind
A) 1
4.
THE
TV.
Yul
hav
Pile
A)
ef
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Hava Direnci ve Su Direnci H Aşağıdaki araçların hangisinin tasarı- mında haya direncini arttırmak amac- lanmamıştır? isem yayıncılık sem yayıncılık 4. Elif'i guna sind A) 1 4. THE TV. Yul hav Pile A) ef
yapılamaz.
16. Halil, fen bilimleri dersinde özdeş boş bar
daklardan birine su dolduruyor. Bardaklara
aynı yükseklikten özdeş cisimleri aynı an-
da bırakıyor. Cisimlerin bardaklanın diplerine
farklı zamanlarda ulaştığını gözlemliyor.
Halil'in yaptığı deney sonucunda,
1. Su cisimlere direnç uygular.
II. Su direnci cismin hızında azalmaya neden
olur.
III. Boş bardağın dibine çarpan cismin kinetik
enerjisi çarpma anında daha fazladır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
yapılamaz. 16. Halil, fen bilimleri dersinde özdeş boş bar daklardan birine su dolduruyor. Bardaklara aynı yükseklikten özdeş cisimleri aynı an- da bırakıyor. Cisimlerin bardaklanın diplerine farklı zamanlarda ulaştığını gözlemliyor. Halil'in yaptığı deney sonucunda, 1. Su cisimlere direnç uygular. II. Su direnci cismin hızında azalmaya neden olur. III. Boş bardağın dibine çarpan cismin kinetik enerjisi çarpma anında daha fazladır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III. 7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
6. Şekilde dinamometreye ait
bazı parçalar numaralar ile
gösterilmiştir.
Buna göre dinamometre
modeli tasarlamak isteyen
bir öğrenci numaralar ile
gösterilen parçalar yerine
aşağıdakilerden hangisini
kullanabilir?
1
A Paket lastiği
B) Metal ataş
C) Enjektör
D) Paket lastiği
2
Enjektör
Paket lastiği
Metal ataş
Metal ataş
-40
3
3
Metal ataş
Enjektör
Paket lastiği
Enjektör
71
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
6. Şekilde dinamometreye ait bazı parçalar numaralar ile gösterilmiştir. Buna göre dinamometre modeli tasarlamak isteyen bir öğrenci numaralar ile gösterilen parçalar yerine aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? 1 A Paket lastiği B) Metal ataş C) Enjektör D) Paket lastiği 2 Enjektör Paket lastiği Metal ataş Metal ataş -40 3 3 Metal ataş Enjektör Paket lastiği Enjektör 71
le
FEN BİLİMLERİ
mas Gemsenmeyen ortamda K noktasından serbest badan demir bilye K, L, M ve N ricts
en grigerek yayı sikiptinyor.
Demik bilye
Buna göre bilye,
1. Çekim potansiyel enerjisi
II. Esneklik potansiyel enerjisi
III. Kinetik enerji
verilen enerji çeşitlerinden hangilerine sahip olmuştur?
A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
14. Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim kuvvet
doğrultusunda hareket etmelidir.
D) 1, II ve III.
Masal, kütüphanesinden kitap alırken tuttuğu olduğu kitabın yanındaki başka bir
kitabın yere düşmesine neden olur.
Kitap havadan yere doğru düşerken iş yapılıp yapılmaması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerde
hangisi doğrudur?
A) Kitaba etki eden yerçekimi kuvveti, kitabı kendi doğrultusunda hareket ettirdiği için iş yapılmış ol
B) Kitap kendiliğinden yere doğru düştüğü için bu durumda iş yapılmamış olur.
C) Kitaba etki eden yerçekimi kuvveti, kitabın hareket yönüne zıt olduğu için iş yapılmamış olur.
D) Masal kitaba kuvvet uygulamadığı için iş yapılmamış olur.
7. Sinif Kurumsal Deneme Sınavı -5
14
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
le FEN BİLİMLERİ mas Gemsenmeyen ortamda K noktasından serbest badan demir bilye K, L, M ve N ricts en grigerek yayı sikiptinyor. Demik bilye Buna göre bilye, 1. Çekim potansiyel enerjisi II. Esneklik potansiyel enerjisi III. Kinetik enerji verilen enerji çeşitlerinden hangilerine sahip olmuştur? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. 14. Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir. D) 1, II ve III. Masal, kütüphanesinden kitap alırken tuttuğu olduğu kitabın yanındaki başka bir kitabın yere düşmesine neden olur. Kitap havadan yere doğru düşerken iş yapılıp yapılmaması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerde hangisi doğrudur? A) Kitaba etki eden yerçekimi kuvveti, kitabı kendi doğrultusunda hareket ettirdiği için iş yapılmış ol B) Kitap kendiliğinden yere doğru düştüğü için bu durumda iş yapılmamış olur. C) Kitaba etki eden yerçekimi kuvveti, kitabın hareket yönüne zıt olduğu için iş yapılmamış olur. D) Masal kitaba kuvvet uygulamadığı için iş yapılmamış olur. 7. Sinif Kurumsal Deneme Sınavı -5 14
2595
Alınan yol (m)
20-
15
10-
01
2 3 4
Alınan yol (m)
80
60+
40
20
*5m/50/
Zaman (sn.)
120m150
Alınan yol (m)
A) M cisminin sürati, K cisminin süratinden fazladır.
8L cismi sabit süratle hareket etmektedirx
20
2013 G5
0 1 2 3 4
20
40+
TODEV 16
MSNSK dengelemis
14 dengelenmemis
Alınan yol (m)
N
| Tomiso!
Zaman (sn.)
Zaman (sn.)
Zaman (sn.)
0 1
2 3 4
0
2
4
Elif K.L.M ve N cisimlerini gözlemleyip bu cisimlerin hareketlerine ait yukarıdaki grafikleri çiziyor.
Buna göre K, L, M ve N cisimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
N cisminin 10. saniyede tamamladığı yolu, L cismi 5. saniyede tamamlayabilir. N=120
D) K cisminin 4. saniyede aldığı yolu, L cismi de 4. saniyede alın
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
2595 Alınan yol (m) 20- 15 10- 01 2 3 4 Alınan yol (m) 80 60+ 40 20 *5m/50/ Zaman (sn.) 120m150 Alınan yol (m) A) M cisminin sürati, K cisminin süratinden fazladır. 8L cismi sabit süratle hareket etmektedirx 20 2013 G5 0 1 2 3 4 20 40+ TODEV 16 MSNSK dengelemis 14 dengelenmemis Alınan yol (m) N | Tomiso! Zaman (sn.) Zaman (sn.) Zaman (sn.) 0 1 2 3 4 0 2 4 Elif K.L.M ve N cisimlerini gözlemleyip bu cisimlerin hareketlerine ait yukarıdaki grafikleri çiziyor. Buna göre K, L, M ve N cisimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? N cisminin 10. saniyede tamamladığı yolu, L cismi 5. saniyede tamamlayabilir. N=120 D) K cisminin 4. saniyede aldığı yolu, L cismi de 4. saniyede alın