Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Soruları

.
rede
10 gr
Şeker
al su
PC
10 gr
Şeker
su
C
ise
bir
L
cismi
9. Şekilde tabanlarında aynı cam yüzeyler olan ve
Il kapalı ortamlan verilmiştir. 1. ortamda bir K cismi, I
ortamda
belli
yüksekliklerden bırakıldığında 1. ortamın tabanındaki
cam yüzeyde daha fazla kinima olduğu gözlemleniyor.
(K ve L cisimleri aynı maddelerden yapılmış kürelerdir.)
1. ortam
II ortam
K
cam yüzey
cam yüzey
II. ortamdaki cam
yüzeyin üstten
görünümü
I. ortamdaki cam
yüzeyin üstten
görünümü
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cisimlerin kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler aynı
ise K cisminin hacmi daha büyük olabilir
B) Ortamın havası boşaltılmış ise K cismi kesinlikle
daha yüksekten bırakılmıştır.
C) Ortamlar sürtünmesiz ve cisimler aynı yükseklikten
bırakılmışsa K cisminin kütlesi daha fazladır./
D) L cisminin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha
fazladır.
91
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
. rede 10 gr Şeker al su PC 10 gr Şeker su C ise bir L cismi 9. Şekilde tabanlarında aynı cam yüzeyler olan ve Il kapalı ortamlan verilmiştir. 1. ortamda bir K cismi, I ortamda belli yüksekliklerden bırakıldığında 1. ortamın tabanındaki cam yüzeyde daha fazla kinima olduğu gözlemleniyor. (K ve L cisimleri aynı maddelerden yapılmış kürelerdir.) 1. ortam II ortam K cam yüzey cam yüzey II. ortamdaki cam yüzeyin üstten görünümü I. ortamdaki cam yüzeyin üstten görünümü Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cisimlerin kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler aynı ise K cisminin hacmi daha büyük olabilir B) Ortamın havası boşaltılmış ise K cismi kesinlikle daha yüksekten bırakılmıştır. C) Ortamlar sürtünmesiz ve cisimler aynı yükseklikten bırakılmışsa K cisminin kütlesi daha fazladır./ D) L cisminin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır. 91
7.
Göle balık avlamaya giden üç arkadaşın bu olay sürecinde yaşadığı durumlar aşağıdaki gibi ayrı ayrı
gözlemlenmiştir.
Evren
AXYalnız II
ERI DENEME-5
Evren, küçük bir balık yakalamış ve oltasını sabit tutmuştur. Taşkın, oltasını suya atmış ve hareketsiz
bir durumda balığın oltaya takılmasını beklemiştir. Zafer ise büyük bir balık yakalamış ve oltasına kuv-
vet uygulayarak, onu hızla yukarıya çekerek balığı da yukarıya çıkarmayı başarmıştır.
Town
Taşkın
Gerçekleşen olaylar incelenirse;
1. Evren, oltanın havada sabit kalması için uyguladığı kuvvetten dolayı fen anlamında iş yapmaktadır
II. Zafer'in oltaya uyguladığı kuvvet ile oltanın hareket doğrultusunun aynı olması, fen anlamında iş ya-
pıldığını söylemek için yeterlidir.
III. Taşkın'ın fen anlamında iş yapamamış olmasının nedeni, oltaya kuvvet uyguluyor olmamasıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
&I ve II
Zafer
I ve III
D) Ilve III
prinimleri kesmek için I. durumda makineyi F, kuvveti ile itiyor ve x, yolunu al-
I durumda olduğu gibi oturuyor ve Mehmet
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7. Göle balık avlamaya giden üç arkadaşın bu olay sürecinde yaşadığı durumlar aşağıdaki gibi ayrı ayrı gözlemlenmiştir. Evren AXYalnız II ERI DENEME-5 Evren, küçük bir balık yakalamış ve oltasını sabit tutmuştur. Taşkın, oltasını suya atmış ve hareketsiz bir durumda balığın oltaya takılmasını beklemiştir. Zafer ise büyük bir balık yakalamış ve oltasına kuv- vet uygulayarak, onu hızla yukarıya çekerek balığı da yukarıya çıkarmayı başarmıştır. Town Taşkın Gerçekleşen olaylar incelenirse; 1. Evren, oltanın havada sabit kalması için uyguladığı kuvvetten dolayı fen anlamında iş yapmaktadır II. Zafer'in oltaya uyguladığı kuvvet ile oltanın hareket doğrultusunun aynı olması, fen anlamında iş ya- pıldığını söylemek için yeterlidir. III. Taşkın'ın fen anlamında iş yapamamış olmasının nedeni, oltaya kuvvet uyguluyor olmamasıdır. yorumlarından hangileri doğrudur? &I ve II Zafer I ve III D) Ilve III prinimleri kesmek için I. durumda makineyi F, kuvveti ile itiyor ve x, yolunu al- I durumda olduğu gibi oturuyor ve Mehmet
14. Ege öğretmen iş konusunu anlatırken yerdeki ku-
tulanın yukarı kaldırılması sırasında iş yapıldığını
(Görsel-l) omuza yerleştirilen bir kutuyla düz bir
zeminde yürürken iş yapılmadığını (Görsel-ll) öğ-
rencilerine söylemiş ve aşağıdaki görselleri göster-
miştir.
re-
imi
nin
bö-
Görsel I
F
Görsel II
Buna göre öğrenciler;
uygulanan kuvvet ve yer değiştirme birbirine dik
olduğu zaman fiziksel anlamda iş yapılmaz.
II. Sziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet ve
yer değiştirmenin ayni doğrultuda olması gere-
kir.
III. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için enerji har-
canması yeterlidir.
çıkarımlarından hangisine ulaşabilir?
Araotz
C) II ve III
ve il
D) 1.Il ve Il
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
14. Ege öğretmen iş konusunu anlatırken yerdeki ku- tulanın yukarı kaldırılması sırasında iş yapıldığını (Görsel-l) omuza yerleştirilen bir kutuyla düz bir zeminde yürürken iş yapılmadığını (Görsel-ll) öğ- rencilerine söylemiş ve aşağıdaki görselleri göster- miştir. re- imi nin bö- Görsel I F Görsel II Buna göre öğrenciler; uygulanan kuvvet ve yer değiştirme birbirine dik olduğu zaman fiziksel anlamda iş yapılmaz. II. Sziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet ve yer değiştirmenin ayni doğrultuda olması gere- kir. III. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için enerji har- canması yeterlidir. çıkarımlarından hangisine ulaşabilir? Araotz C) II ve III ve il D) 1.Il ve Il
zırlanmış
soru ve etkinlikleri yapalım.
4. Aşağıda verilen eğik düzlemlerin yükseklikleri
aynı, uzunlukları ise farklıdır. Bu eğik düzlemler-
de F, ve F₂ kuvvetleri uygulanarak P=30 N'luk yük
dengede tutulmaktadır.
2
8 m
30 NF₁
4 m
6 m
30 NF,
4 m
Şekil 1
Şekil 2
kuv-
Buna göre eğik düzlemlerdeki P, F, ve F₂
vetleri arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi-
ni yazınız. (Sürtünmeler önemsenmemektedir.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
zırlanmış soru ve etkinlikleri yapalım. 4. Aşağıda verilen eğik düzlemlerin yükseklikleri aynı, uzunlukları ise farklıdır. Bu eğik düzlemler- de F, ve F₂ kuvvetleri uygulanarak P=30 N'luk yük dengede tutulmaktadır. 2 8 m 30 NF₁ 4 m 6 m 30 NF, 4 m Şekil 1 Şekil 2 kuv- Buna göre eğik düzlemlerdeki P, F, ve F₂ vetleri arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi- ni yazınız. (Sürtünmeler önemsenmemektedir.)
20. Eşit bölmelendirilmiş düzlem üzerinde X, Y, Z ve T kuvvetleri aşağıdaki gibi çizilmiştir.
X
5
A) Yalnız I
282
86
O
T
HAN
Buna göre,
1. Kuvvetlerin büyüklüğü arasında X > Y>Z> T ilişkisi vardır.X
II. X ve T, Y ve Z kuvvetlerinin doğrultusu aynıdır. X
III. Z ve T kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
kuvvetler ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
B) I ve II
II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
20. Eşit bölmelendirilmiş düzlem üzerinde X, Y, Z ve T kuvvetleri aşağıdaki gibi çizilmiştir. X 5 A) Yalnız I 282 86 O T HAN Buna göre, 1. Kuvvetlerin büyüklüğü arasında X > Y>Z> T ilişkisi vardır.X II. X ve T, Y ve Z kuvvetlerinin doğrultusu aynıdır. X III. Z ve T kuvvetleri eşit büyüklüktedir. kuvvetler ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? B) I ve II II ve III D) I, II ve III
19. Aşağıda kuvvet için doğru yanlış etkinliği hazırlanmıştır.
Sorular
1.
2.
3. Cismin cinsini değiştirebilir.
4. Büyüklüğü, doğrultusu ve yönü vardır.
Tabloyu doğru şekilde işaretleyen öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
2.
3.
4.
Ferhat
D
✓
✓
Cisimlerin yönünü değiştirebilir.
Hareket eden cismi durdurabilir.
Y
1.
2.
3.
4.
Berna
D
✓
Y
1.
2.
3.
4.
Eren
J
> >
Y
1.
23
3.
4.
Pelin
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
19. Aşağıda kuvvet için doğru yanlış etkinliği hazırlanmıştır. Sorular 1. 2. 3. Cismin cinsini değiştirebilir. 4. Büyüklüğü, doğrultusu ve yönü vardır. Tabloyu doğru şekilde işaretleyen öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? 2. 3. 4. Ferhat D ✓ ✓ Cisimlerin yönünü değiştirebilir. Hareket eden cismi durdurabilir. Y 1. 2. 3. 4. Berna D ✓ Y 1. 2. 3. 4. Eren J > > Y 1. 23 3. 4. Pelin D
20. Aşağıda kutuya uygulanan farklı kuvvetler ve cismin hareket durumu verilmiştir.
Hareket
etmiyor
Kuvvet
Kuvvet
II.
Hareket Kuvvet
yönü
III.
Hareket
yönü
Buna göre verilen durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
A) I ve It
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve IV
Kuvvet
Hareket
yönü
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
20. Aşağıda kutuya uygulanan farklı kuvvetler ve cismin hareket durumu verilmiştir. Hareket etmiyor Kuvvet Kuvvet II. Hareket Kuvvet yönü III. Hareket yönü Buna göre verilen durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır? A) I ve It B) I ve II C) I ve III D) Il ve IV Kuvvet Hareket yönü
7
FEN BİLİMLERİ
SING
Etkinlik - 1 - Sıra sende
Kayak kayıyor
Duvarı itmeye çalışıyor
iş yapar.
IV.
fr
Aşağıda verilen örnekler incelendiğinde fen anlamında iş yapan ve yapmayanlar şeklinde tabloyu doğru bir
şekilde doldurunuz.
11.
15 yapmaz
Editimde Fikir Sahibiviz
Hazırlık ve Alıştırma
1. Ünite: Kuvvet ve Enerji
Konn: Kuvvet, iş ve enerji ilişkisi
Sırt Çantasını taşıyor.
is yapar
V.
Halat zıt ve eşit kuvvetlerle çekiliyor.
S.FOY
IV.
iş yapmaz
th
Tekerlekli arabayı
itiyor.
111
Halteri havada tutuyor.
is yapmaz
VI.
VI.
is yopor
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7 FEN BİLİMLERİ SING Etkinlik - 1 - Sıra sende Kayak kayıyor Duvarı itmeye çalışıyor iş yapar. IV. fr Aşağıda verilen örnekler incelendiğinde fen anlamında iş yapan ve yapmayanlar şeklinde tabloyu doğru bir şekilde doldurunuz. 11. 15 yapmaz Editimde Fikir Sahibiviz Hazırlık ve Alıştırma 1. Ünite: Kuvvet ve Enerji Konn: Kuvvet, iş ve enerji ilişkisi Sırt Çantasını taşıyor. is yapar V. Halat zıt ve eşit kuvvetlerle çekiliyor. S.FOY IV. iş yapmaz th Tekerlekli arabayı itiyor. 111 Halteri havada tutuyor. is yapmaz VI. VI. is yopor
(1.
Hareketli bir cismin sahip olduğu kinetik enerjisi o cismin kütlesi ve sürati ile doğru orantılı olarak değişir. Bu
Bilgi nedenle kütle ve sürat birbiri ile ters orantılıdır.
Eşit uzunluktaki iki tren aynı anda karşılıklı olarak tünele giriyorlar. Trenlerin sahip olduğu kinetik enerjiler birbirine eşittir.
Fakat 1 numaralı trenin kütlesi 2 numaralı trenden fazladır.
Kütle fazloyse sunat
2
Trenler sabit süratle gittiğine göre;
Tünelden ilk çıkan2 numaralı trendir.
Trenler tünel içinde karşılaştığı anda 1 numaralı tren tünelin yarısını geçmiş durumdadır.
(III. numaralı trenin sürati 2 numaralı trenden fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(A) Yalnız I
BI ve II
C) ve III
-D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
(1. Hareketli bir cismin sahip olduğu kinetik enerjisi o cismin kütlesi ve sürati ile doğru orantılı olarak değişir. Bu Bilgi nedenle kütle ve sürat birbiri ile ters orantılıdır. Eşit uzunluktaki iki tren aynı anda karşılıklı olarak tünele giriyorlar. Trenlerin sahip olduğu kinetik enerjiler birbirine eşittir. Fakat 1 numaralı trenin kütlesi 2 numaralı trenden fazladır. Kütle fazloyse sunat 2 Trenler sabit süratle gittiğine göre; Tünelden ilk çıkan2 numaralı trendir. Trenler tünel içinde karşılaştığı anda 1 numaralı tren tünelin yarısını geçmiş durumdadır. (III. numaralı trenin sürati 2 numaralı trenden fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (A) Yalnız I BI ve II C) ve III -D) I ve III
Başlangıçta durmakta olan oyuncak bir arabaya
et eden X ve Y kuvvetleri şekilde gösterilmiştir.
X = 17N
Duruyor
=10N
Doğu
Buna göre, bu oyuncak araba ve uygulanan
kuvvetler ile ilgili hangi seçenekte verilen ifade
batalıdır?
A) Arabaya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü
Y kuvvetinin büyüklüğünden fazladır.
B) Arabaya batı yönünde 7N'luk üçüncü bir Z
kuvveti daha uygulanırsa araba dengelenmiş
kuvvetlerin etkisinde kalır.
C) Arabanın batı yönünde harekete geçebilmesi
için Y kuvvetiyle aynı yönde 7N'dan daha bü-
yük bir kuvvet daha uygulanmalıdır.
Orecephocafen
D) X kuvvetinin büyüklüğü daha az olsaydı cisim
Srdurmaya devam edebilirdi.
Sayfa
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Başlangıçta durmakta olan oyuncak bir arabaya et eden X ve Y kuvvetleri şekilde gösterilmiştir. X = 17N Duruyor =10N Doğu Buna göre, bu oyuncak araba ve uygulanan kuvvetler ile ilgili hangi seçenekte verilen ifade batalıdır? A) Arabaya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü Y kuvvetinin büyüklüğünden fazladır. B) Arabaya batı yönünde 7N'luk üçüncü bir Z kuvveti daha uygulanırsa araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır. C) Arabanın batı yönünde harekete geçebilmesi için Y kuvvetiyle aynı yönde 7N'dan daha bü- yük bir kuvvet daha uygulanmalıdır. Orecephocafen D) X kuvvetinin büyüklüğü daha az olsaydı cisim Srdurmaya devam edebilirdi. Sayfa
12. Bilgi: Uygulanan kuvvet ve alınan yol ile yapılan iş arasında doğru orantı vardır.
Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen bir araştırmacı, sürtünmesiz ortamda aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.
4F
P
A)
3F
B)
()
D)
1
3F
Buna göre araştırmacının amacına ulaşabilmesi için kullanması gereken düzenekler aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?
Kuvvet - iş ilişkisi için
1. ve 3. düzenek
2. ve 3. düzenek
1. ve 2. düzenek
2. ve 3. düzenek
2x
2
2x
3
Aunan yol - iş ilişkisi için
1. ve 2. düzenek
1. ve 2. düzenek
1. ve 3. düzenek
1. ve 3. düzenek
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
12. Bilgi: Uygulanan kuvvet ve alınan yol ile yapılan iş arasında doğru orantı vardır. Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen bir araştırmacı, sürtünmesiz ortamda aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. 4F P A) 3F B) () D) 1 3F Buna göre araştırmacının amacına ulaşabilmesi için kullanması gereken düzenekler aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Kuvvet - iş ilişkisi için 1. ve 3. düzenek 2. ve 3. düzenek 1. ve 2. düzenek 2. ve 3. düzenek 2x 2 2x 3 Aunan yol - iş ilişkisi için 1. ve 2. düzenek 1. ve 2. düzenek 1. ve 3. düzenek 1. ve 3. düzenek
A. ÖĞRENDİKLERİMİZİ HATIRLAYALIM
(Okuduğunu anlama, anahtar kavramları kullanma, günlük hayatla ilişkilendirme, görsel yorumlama, çıkarım yapabilme, sorgulama)
Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen Ifadelerden doğru olanların başına "D", yan-
lış olanların başına "Y" yazınız.
1. (...) Enerjiden tasarruf sağlar.
2. (...) Kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir.
3. (...) Iş kolaylığı sağlayarak işten kazanç sağlayabilir.
4. (...) Kuvvetin yönünü değiştirebilir.
5. (...) Daha küçük bir giriş kuvveti ile daha büyük bir çıkış kuvveti oluşturabilir.
6. () Aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlayabilir.
Abi önemsiz kaldıraç şekildeki gibi dengededir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
A. ÖĞRENDİKLERİMİZİ HATIRLAYALIM (Okuduğunu anlama, anahtar kavramları kullanma, günlük hayatla ilişkilendirme, görsel yorumlama, çıkarım yapabilme, sorgulama) Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen Ifadelerden doğru olanların başına "D", yan- lış olanların başına "Y" yazınız. 1. (...) Enerjiden tasarruf sağlar. 2. (...) Kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir. 3. (...) Iş kolaylığı sağlayarak işten kazanç sağlayabilir. 4. (...) Kuvvetin yönünü değiştirebilir. 5. (...) Daha küçük bir giriş kuvveti ile daha büyük bir çıkış kuvveti oluşturabilir. 6. () Aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlayabilir. Abi önemsiz kaldıraç şekildeki gibi dengededir.
7.
Sürat (m/s)
XXN
Y
A) Ex = Ey = E₂
C) Ex > Ey > E₂
- Z
Zaman (s)
Kütleleri aynı olan X, Y, Z arabalarına ait sürat-za-
man grafiği şekildeki gibidir.
Arabalar grafikte verilen süratlerle giderken ki-
netik enerjileri Ex, Ey, Ez olduğuna göre, bu ener-
jiler arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru veril-
miştir?
B) E₂ > Ey > Ex
D) Ey > Ex > E₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7. Sürat (m/s) XXN Y A) Ex = Ey = E₂ C) Ex > Ey > E₂ - Z Zaman (s) Kütleleri aynı olan X, Y, Z arabalarına ait sürat-za- man grafiği şekildeki gibidir. Arabalar grafikte verilen süratlerle giderken ki- netik enerjileri Ex, Ey, Ez olduğuna göre, bu ener- jiler arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru veril- miştir? B) E₂ > Ey > Ex D) Ey > Ex > E₂
ma hızındaki farklılık has-
llanılabilir.
ileri yapılabilir?
B) IVe III
D) I, II ve III
sayfaya geçiniz.
18. Batu, aşağıdaki düzenekleri kurarak özdeş topları X ve Y noktalarından serbest bırakıyor. Bunun sonucun-
da K tahta bloğunun L tahta bloğundan daha fazla sürüklendiğini gözlemliyor.
Top
X
Kafa Dengi
2h
Tahta
blok
K
Top
15
AV
ker alltida eşit iş yapılmıştır.
h
K ve L tahta blokları özdeş olduğuna göre Batu'nun yaptığı deneyin hipotezi aşağıdakilerden han-
gisi olabilir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
11
A) Bir cismin çekim potansiyel enerjisi süratine bağlıdır.
B) Bir cismin kinetik enerjisi süratine bağlıdır.
e) Bir cismin kinetik enerjisi kütlesine bağlıdır.
DY Bir cismin çekim potansiyel enerjisi kütlesine bağlıdır.
Tahta
blok
Diğer sayfaya geçiniz>>
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
ma hızındaki farklılık has- llanılabilir. ileri yapılabilir? B) IVe III D) I, II ve III sayfaya geçiniz. 18. Batu, aşağıdaki düzenekleri kurarak özdeş topları X ve Y noktalarından serbest bırakıyor. Bunun sonucun- da K tahta bloğunun L tahta bloğundan daha fazla sürüklendiğini gözlemliyor. Top X Kafa Dengi 2h Tahta blok K Top 15 AV ker alltida eşit iş yapılmıştır. h K ve L tahta blokları özdeş olduğuna göre Batu'nun yaptığı deneyin hipotezi aşağıdakilerden han- gisi olabilir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.) 11 A) Bir cismin çekim potansiyel enerjisi süratine bağlıdır. B) Bir cismin kinetik enerjisi süratine bağlıdır. e) Bir cismin kinetik enerjisi kütlesine bağlıdır. DY Bir cismin çekim potansiyel enerjisi kütlesine bağlıdır. Tahta blok Diğer sayfaya geçiniz>>
Türü
içer-
A
Kitapçık Türü
14. Günlük hayatta emek harcadığımız veya yorulduğumuz her durumda iş yaptığımızı söyleriz. Ancak bilimsel (fiziksel)
anlamda iş yapabilmek için cisimin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.
Baran Oğretmen akıllı tahtada dağa tırmanan ve sırt çantasıyla yatay yönde hareket eden iki öğrenci görseli pay-
laşmıştır.
Berk
Mısra
109990045
Meral
Görsel - 1
Görsellerde fiziksel anlamda işin gerçekleşmesiyle ilgili öğrencileri aşağıdaki şekilde yorum yapıyor.
Görsel-1'de çocuğun uyguladığı kuvvet ile hareketinin yönü aynı
doğrultuda olduğu için çocuk fiziksel anlamda iş yapmıştır.
Görsel - 2
FEN BİLİMLERİ
Görsel-2' de çocuğun çantaya uyguladığı kuvvet ile çantanın hareket yönü aynı
doğrultuda olmadığından çocuk fiziksel anlamda iş yapmamıştır.
Görsel-1'de çocuğun uyguladığı kuvvet ile hareketinin yönü farklı olduğu için
çocuk iş yapmamıştır.
Buna göre, hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur?
A) Berk ve Misra
B) Misra ve Meral
C) Berk ve Meral
D) Berk, Misra ve Meral
Yayınları
Mozaik
otansiyel enerji ve es-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Türü içer- A Kitapçık Türü 14. Günlük hayatta emek harcadığımız veya yorulduğumuz her durumda iş yaptığımızı söyleriz. Ancak bilimsel (fiziksel) anlamda iş yapabilmek için cisimin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Baran Oğretmen akıllı tahtada dağa tırmanan ve sırt çantasıyla yatay yönde hareket eden iki öğrenci görseli pay- laşmıştır. Berk Mısra 109990045 Meral Görsel - 1 Görsellerde fiziksel anlamda işin gerçekleşmesiyle ilgili öğrencileri aşağıdaki şekilde yorum yapıyor. Görsel-1'de çocuğun uyguladığı kuvvet ile hareketinin yönü aynı doğrultuda olduğu için çocuk fiziksel anlamda iş yapmıştır. Görsel - 2 FEN BİLİMLERİ Görsel-2' de çocuğun çantaya uyguladığı kuvvet ile çantanın hareket yönü aynı doğrultuda olmadığından çocuk fiziksel anlamda iş yapmamıştır. Görsel-1'de çocuğun uyguladığı kuvvet ile hareketinin yönü farklı olduğu için çocuk iş yapmamıştır. Buna göre, hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur? A) Berk ve Misra B) Misra ve Meral C) Berk ve Meral D) Berk, Misra ve Meral Yayınları Mozaik otansiyel enerji ve es-
23.
Sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi hareket
eden 4 kg kütleli bir cisme, 20 N'lik F kuvveti ile 4 N'lik
sürtünme kuvveti etki ediyor.
F = 20 N
C) 5
20-4-16
16=m_a
↓
Buna göre cisim duruncaya kadar ivmenin büyük-
lüğü kaç m/s² olur?
A) 3
B) 4
4 ise
a=4
Hareket yönü
m= 4 kg
4N= Fs
D) 6
E) 10
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
23. Sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi hareket eden 4 kg kütleli bir cisme, 20 N'lik F kuvveti ile 4 N'lik sürtünme kuvveti etki ediyor. F = 20 N C) 5 20-4-16 16=m_a ↓ Buna göre cisim duruncaya kadar ivmenin büyük- lüğü kaç m/s² olur? A) 3 B) 4 4 ise a=4 Hareket yönü m= 4 kg 4N= Fs D) 6 E) 10