Kuvvet ve Enerji Soruları

4
SIVI
7. K, L, M cisimlerinin ağırlıkları eşit X, Y ve Z cisimlerinin d
hacimleri eşittir. Cisimler farklı özkütleli P SIVISI ve R
sında şekildeki gibi dengededir.
K
P SIVISI
Mm
X
L ve Y cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit ol
duğuna göre,
K ve X cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri farkl
D) Ivell
R SIVISI
Z
dır.
L ve Y cisimlerinin hacimleri farklıdır. X
III. M ve Z cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşitti
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
E) I ve III
m 'ler aynı
v'ler
2013
(8
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
4 SIVI 7. K, L, M cisimlerinin ağırlıkları eşit X, Y ve Z cisimlerinin d hacimleri eşittir. Cisimler farklı özkütleli P SIVISI ve R sında şekildeki gibi dengededir. K P SIVISI Mm X L ve Y cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit ol duğuna göre, K ve X cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri farkl D) Ivell R SIVISI Z dır. L ve Y cisimlerinin hacimleri farklıdır. X III. M ve Z cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşitti yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II E) I ve III m 'ler aynı v'ler 2013 (8
11. K ve L cisimlerinin üzerine uygulanan kuvvetler aga-
gıda gösterilmiştir.
F.
F, ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir
F, kuvvetinin büyüklüğü F, ve F, kuvvetlerinin bü-
yüklügünün iki katına eşittir.
Buna göre bu cisimlere etki eden net (bileşke)
kuvvetler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeler-
den hangisi doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edile-
cektir)
A) K ve L cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisi
altındadır.
B) L cismine etki eden bileşke kuvvet, F, kuvveti-
ne eşittir.
3
C) K cismine etki eden bileşke kuvvet, L cismine et-
ki eden bileşke kuvvetten büyüktür.
D) K cismine etki eden bileşke kuvvet, L cismine et-
ki eden bileşke kuvvetten küçüktür.
12. X, Y ve Z araçlarının alınan yol - zaman grafikleri
aşağıda verilmiştir.
Alınan yol (km)
100
80
60
40
201
3 4
Z
5 6
X aracı
Y araci
Z aracı
Zaman (h)
Bu araçlar ile ilgili;
1. X ve Z araçlarının 2 saatte aldığı yollar birbiri-
ne eşittir.
II. Y aracının sürati, Z araçının süratinden büyük-
tür.
III. Y aracının 3 saatte aldığı yolu, X aracı 10 saat-
te alır.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve Ill
C) II ve 111
D) I, II ve III
HATIR BULUNUSLUK
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
11. K ve L cisimlerinin üzerine uygulanan kuvvetler aga- gıda gösterilmiştir. F. F, ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir F, kuvvetinin büyüklüğü F, ve F, kuvvetlerinin bü- yüklügünün iki katına eşittir. Buna göre bu cisimlere etki eden net (bileşke) kuvvetler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeler- den hangisi doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edile- cektir) A) K ve L cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. B) L cismine etki eden bileşke kuvvet, F, kuvveti- ne eşittir. 3 C) K cismine etki eden bileşke kuvvet, L cismine et- ki eden bileşke kuvvetten büyüktür. D) K cismine etki eden bileşke kuvvet, L cismine et- ki eden bileşke kuvvetten küçüktür. 12. X, Y ve Z araçlarının alınan yol - zaman grafikleri aşağıda verilmiştir. Alınan yol (km) 100 80 60 40 201 3 4 Z 5 6 X aracı Y araci Z aracı Zaman (h) Bu araçlar ile ilgili; 1. X ve Z araçlarının 2 saatte aldığı yollar birbiri- ne eşittir. II. Y aracının sürati, Z araçının süratinden büyük- tür. III. Y aracının 3 saatte aldığı yolu, X aracı 10 saat- te alır. verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve Ill C) II ve 111 D) I, II ve III HATIR BULUNUSLUK
n
a
7-
4.
1 kg kütleli cismin ağırlığının 10 N olduğu bir
gezegende her bir bölmesi 5 N'a karşılık ge-
len özdeş dört dinamometre ile kütleleri veri-
len cisimlerin ağırlıkları ölçülüyor.
012345
K=1,5 kg
TITT
01234
L=2 kg
0123456
M=3 kg
TT
C) M
t
3446@120
N=3,5 kg
Verilenlere göre hangi dinamometre yanlış
ölçüm yapmaktadır?
A) K
B)
D) N
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
n a 7- 4. 1 kg kütleli cismin ağırlığının 10 N olduğu bir gezegende her bir bölmesi 5 N'a karşılık ge- len özdeş dört dinamometre ile kütleleri veri- len cisimlerin ağırlıkları ölçülüyor. 012345 K=1,5 kg TITT 01234 L=2 kg 0123456 M=3 kg TT C) M t 3446@120 N=3,5 kg Verilenlere göre hangi dinamometre yanlış ölçüm yapmaktadır? A) K B) D) N
s
f.
Sevim
P, R, S cisimleri özdeştir. Bu cisimler ile ilgili üç farklı durum aşağıdaki gibidir.
1. Durum: P cismi 2 noktasından 3 noktasına taşınıyor.
1. Durum: R cismi 1 noktasından 3 noktasına taşınıyor.
Il Durum: S cismi 1 noktasından 2 noktasına taşınıyor.
Nese
Kivanç
1. Durum
KUVVET VE ENERJI
KUVVET VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
Bu taşıma sırasındaki ağırlık değişimini Neşe, Sevim ve Kıvanç dinamometre bölmelerini aşağıdaki gibi kırmızı
renkte boyayarak ifade etmişlerdir.
II. Durum
2
III. Durum
Kuzey Yanm
Güney Yanm Ka
UNITE 3
PEKİŞTİRİYORUM
Buna göre hangi öğrenciler değişimi doğru göstermiştir? (Dinamometreler ve cisimler özdeştir.)
A) Neşe ve Sevim B) Sevim ve Kivanç
C) Neşe ve Kivanç D) Neşe, Sevim ve Kivanç
7. SINIF FEN BILIMLERI S8/A SERIS
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
s f. Sevim P, R, S cisimleri özdeştir. Bu cisimler ile ilgili üç farklı durum aşağıdaki gibidir. 1. Durum: P cismi 2 noktasından 3 noktasına taşınıyor. 1. Durum: R cismi 1 noktasından 3 noktasına taşınıyor. Il Durum: S cismi 1 noktasından 2 noktasına taşınıyor. Nese Kivanç 1. Durum KUVVET VE ENERJI KUVVET VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ Bu taşıma sırasındaki ağırlık değişimini Neşe, Sevim ve Kıvanç dinamometre bölmelerini aşağıdaki gibi kırmızı renkte boyayarak ifade etmişlerdir. II. Durum 2 III. Durum Kuzey Yanm Güney Yanm Ka UNITE 3 PEKİŞTİRİYORUM Buna göre hangi öğrenciler değişimi doğru göstermiştir? (Dinamometreler ve cisimler özdeştir.) A) Neşe ve Sevim B) Sevim ve Kivanç C) Neşe ve Kivanç D) Neşe, Sevim ve Kivanç 7. SINIF FEN BILIMLERI S8/A SERIS
6.
Araç Gereç
FEN BİLİMLERİ
Hipotez: Bir cismin kütlesi artarsa, ağırlığı da artar.
Ada, yukarıda verilen hipotezi söylemiş ve hipotezin doğruluğunu test etmek için aşağıdaki düze-
neği oluşturmuştur.
Dinamometre
nif STS-20
5 kg'lık cisim
|||
h
(K)
2h
h
20
A KİTAPÇIĞI
2h
(L)
Yükseklik masası
Kudret Öğretmen, Ada'nın söylediği hipoteze uygun oluşturduğu düzenekte hata olduğunu söyle-
miştir.
Buna göre Ada, aşağıdakilerden hangisini yaparsa hipotezini doğrulayacak düzeneği hata-
sız bir şekilde oluşturmuş olur?
A) II. Dinamometreye 5N'luk bir cisim ekleyip, III. dinamometredeki cismin değerini L noktasında
ölçmeli
B) II. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, dinamometredeki değeri K noktasında ölçmeli
C) III. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, dinamometredeki değeri L noktasında ölçmeli
D) III. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, I. dinamometredeki cismin değerini K noktasında
ölçmeli
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
6. Araç Gereç FEN BİLİMLERİ Hipotez: Bir cismin kütlesi artarsa, ağırlığı da artar. Ada, yukarıda verilen hipotezi söylemiş ve hipotezin doğruluğunu test etmek için aşağıdaki düze- neği oluşturmuştur. Dinamometre nif STS-20 5 kg'lık cisim ||| h (K) 2h h 20 A KİTAPÇIĞI 2h (L) Yükseklik masası Kudret Öğretmen, Ada'nın söylediği hipoteze uygun oluşturduğu düzenekte hata olduğunu söyle- miştir. Buna göre Ada, aşağıdakilerden hangisini yaparsa hipotezini doğrulayacak düzeneği hata- sız bir şekilde oluşturmuş olur? A) II. Dinamometreye 5N'luk bir cisim ekleyip, III. dinamometredeki cismin değerini L noktasında ölçmeli B) II. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, dinamometredeki değeri K noktasında ölçmeli C) III. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, dinamometredeki değeri L noktasında ölçmeli D) III. Dinamometreye 5 kg'lık bir cisim ekleyip, I. dinamometredeki cismin değerini K noktasında ölçmeli
8.
Kuvvet ve Hareket
7. Kuzeye doğru sabit süratle hareket etmekte olan araca biri güneye biri kuzeye olmak üzere iki kuwet
uygulanıyor.
Kuvvetlerin büyüklükleri bilinmediğine göre aracın bundan sonraki hareketi için aşağıdakilerden
hangisi doğru olamaz?
A) Önce yavaşlar ve durur sonra ters yönde hareket eder.
B) Hızlanarak hareketine devam eder.
C) Önce hızlanır, sonra yavaşlayarak durur.
D) Sabit süratle hareketine devam eder.
90 km/sa.
ÜNİTE TESTİ
60 km/sa.
Kuv
12.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
8. Kuvvet ve Hareket 7. Kuzeye doğru sabit süratle hareket etmekte olan araca biri güneye biri kuzeye olmak üzere iki kuwet uygulanıyor. Kuvvetlerin büyüklükleri bilinmediğine göre aracın bundan sonraki hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? A) Önce yavaşlar ve durur sonra ters yönde hareket eder. B) Hızlanarak hareketine devam eder. C) Önce hızlanır, sonra yavaşlayarak durur. D) Sabit süratle hareketine devam eder. 90 km/sa. ÜNİTE TESTİ 60 km/sa. Kuv 12.
5-
Kuvvet (N)
80
60
40
20
A) 20
S 10
15
26
20
Uzama
Miktarı (cm)
B)25
Grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetler ve uzama miktarlan
verilmiştir.
Buna göre bu dinamometreye 100N'luk kuvvet uygulandığında
uzama miktarı kaç cm olur?
14
D) 35
D)
7-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
5- Kuvvet (N) 80 60 40 20 A) 20 S 10 15 26 20 Uzama Miktarı (cm) B)25 Grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetler ve uzama miktarlan verilmiştir. Buna göre bu dinamometreye 100N'luk kuvvet uygulandığında uzama miktarı kaç cm olur? 14 D) 35 D) 7-
FEN BILIMLERI
20. Bir öğrenci fiziksel anlamda yapılan işin uygulanan kuvvet ve kuvvet doğrultusunda alınan yola bağlı
olduğunu göstermek için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor.
I. Düzenek
X
2x
III. Düzenek
Z
B) | > ||| > ||
3F
X
II. Düzenek
Y
2F
Öğrenci hazırladığı düzeneklerde özdeş cisimlere farklı büyüklüklerde kuvvet uygulayarak cisimlerin
sürtünmesiz yüzeyde aldığı yolları gözlemlemiştir.
Buna göre düzeneklerde yapılan işlerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) | = || = |||
C) ||| > | > |
2x
D) || > | > |
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
FEN BILIMLERI 20. Bir öğrenci fiziksel anlamda yapılan işin uygulanan kuvvet ve kuvvet doğrultusunda alınan yola bağlı olduğunu göstermek için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. I. Düzenek X 2x III. Düzenek Z B) | > ||| > || 3F X II. Düzenek Y 2F Öğrenci hazırladığı düzeneklerde özdeş cisimlere farklı büyüklüklerde kuvvet uygulayarak cisimlerin sürtünmesiz yüzeyde aldığı yolları gözlemlemiştir. Buna göre düzeneklerde yapılan işlerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) | = || = ||| C) ||| > | > | 2x D) || > | > |
20. Ali elindeki topu yükseklikleri eşit olan aşağıdaki düzeneklerden sırasıyla serbest bırakıyor.
Mermer
Kum
Topun aldığı yolları ölçerek aşağıdaki grafiği elde ediyor.
Topun aldığı yol
Mermer Kum
Buz
Ortam
A) Sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlıdır.
B) Sürtünme kuvveti ısı oluşumuna neden olur.
C) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir.
D) Ortamın pürüzsüzlüğü arttıkça sürtünme kuvveti azalır.
Buz
Ali yaptığı bu etkinlikte aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
20. Ali elindeki topu yükseklikleri eşit olan aşağıdaki düzeneklerden sırasıyla serbest bırakıyor. Mermer Kum Topun aldığı yolları ölçerek aşağıdaki grafiği elde ediyor. Topun aldığı yol Mermer Kum Buz Ortam A) Sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlıdır. B) Sürtünme kuvveti ısı oluşumuna neden olur. C) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. D) Ortamın pürüzsüzlüğü arttıkça sürtünme kuvveti azalır. Buz Ali yaptığı bu etkinlikte aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?
Bircisme etki eden sürtünme kuvvetinin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.
Sürtünme kuvveti
1.
11.
Zaman
Buna göre verilen örneklerden hangisinde sürtünmede meydana gelen değişim bu grafiğe uygundur?
A) Hava dalgıçlarının yere inmeden önce paraşütlerini açmaları
B) Kışın arabadaki yaz lastiğinin çıkarılarak kış lastiğinin takılması
Ata sporumuz olan yağlı güreşte sporcuların vücutlarını yağlaması
D) Millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırmadan önce elini pudralaması
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
Bircisme etki eden sürtünme kuvvetinin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Sürtünme kuvveti 1. 11. Zaman Buna göre verilen örneklerden hangisinde sürtünmede meydana gelen değişim bu grafiğe uygundur? A) Hava dalgıçlarının yere inmeden önce paraşütlerini açmaları B) Kışın arabadaki yaz lastiğinin çıkarılarak kış lastiğinin takılması Ata sporumuz olan yağlı güreşte sporcuların vücutlarını yağlaması D) Millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırmadan önce elini pudralaması
12. Bir öğrenci özdeş oyuncak arabaları üç farklı zeminde aynı süratle hareket ettiriyor. Hareket sırasında uygulanan
kuvvetler ile zemin arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor.
Kuvvet (N)
Buna göre I, II ve III ile gösterilen zeminler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A) Cam
B) Cam
C) Beton
D) Hali
11
Hali
Beton
Cam
Cam
Zemin
III
Beton
Hali
Hali
Beton
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
12. Bir öğrenci özdeş oyuncak arabaları üç farklı zeminde aynı süratle hareket ettiriyor. Hareket sırasında uygulanan kuvvetler ile zemin arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor. Kuvvet (N) Buna göre I, II ve III ile gösterilen zeminler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) Cam B) Cam C) Beton D) Hali 11 Hali Beton Cam Cam Zemin III Beton Hali Hali Beton
etreye bir cisim astığımızda y
ekil 1). 6 N'lik cisim bu dinamon
tasına gelmiştir (Şekil II).
2. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. Yayların esneklik özelliğinden faydalanila-
rak yapılan dinamometrelere takılan cisim, ağırlığından dolayı yayda uzamaya neden olur.
Özdeş topların farklı dinamometrelerde meydana getirdiği uzamalar şekildeki gibi olmuştur.
K
M
Buna göre yaylarda meydana gelen uzamanın farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dinamometrelerdeki yaylar birbirinden farklıdır.
B) Topların yaylara uyguladıkları kuvvetler farklıdır.
C) Dinamometredeki yaylar esnek özelliktedir.
D) Havanın toplara uyguladığı sürtünme kuvvetleri farklıdır.
3. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılır. Her yayın bir esneklik sınırı vardır. Bu sınır
aşıldığı zaman yay esneklik özelliğini kaybeder ve eski hâline dönemez. Bu nedenle her dinamometrenin üzerinde,
değer gösterilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
etreye bir cisim astığımızda y ekil 1). 6 N'lik cisim bu dinamon tasına gelmiştir (Şekil II). 2. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. Yayların esneklik özelliğinden faydalanila- rak yapılan dinamometrelere takılan cisim, ağırlığından dolayı yayda uzamaya neden olur. Özdeş topların farklı dinamometrelerde meydana getirdiği uzamalar şekildeki gibi olmuştur. K M Buna göre yaylarda meydana gelen uzamanın farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Dinamometrelerdeki yaylar birbirinden farklıdır. B) Topların yaylara uyguladıkları kuvvetler farklıdır. C) Dinamometredeki yaylar esnek özelliktedir. D) Havanın toplara uyguladığı sürtünme kuvvetleri farklıdır. 3. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılır. Her yayın bir esneklik sınırı vardır. Bu sınır aşıldığı zaman yay esneklik özelliğini kaybeder ve eski hâline dönemez. Bu nedenle her dinamometrenin üzerinde, değer gösterilir.
UMLERI
e göre azals w
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
BECERİ TEMELLİ TEST -11
5.
Hava ve su direncinin yaşamımıza önemli etkileri vardır. Pek çok araç kullanım amacına göre, havanın
veya suyun sürtünme kuvvetini azaltacak ve artıracak şekilde tasarlanmış olup yaşamımızı kolaylaştır-
maktadır.
GÜÇ
Rüzgâr sörfü genellikle iki ila beş metre arasında yüzer bir tahta ve hare-
ketini tek bir yelken yardımıyla rüzgârı kullanarak su üzerinde yapılan bir
yelken sporudur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Tahta yüzeyi, su direncini azaltacak şekilde tasarlanır.
B) Yelken kısmı, hava direncini artıracak şekilde tasarlanır.
C) Sürtünme kuvvetinin cisimleri hareket ettirici özelliği vardır.
D) Hareket eden rüzgâr sörfü suyun sürtünme kuvveti ile durabilir.
ama yapan bir sporcunun hareketleri aşağıda gös-
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
UMLERI e göre azals w ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BECERİ TEMELLİ TEST -11 5. Hava ve su direncinin yaşamımıza önemli etkileri vardır. Pek çok araç kullanım amacına göre, havanın veya suyun sürtünme kuvvetini azaltacak ve artıracak şekilde tasarlanmış olup yaşamımızı kolaylaştır- maktadır. GÜÇ Rüzgâr sörfü genellikle iki ila beş metre arasında yüzer bir tahta ve hare- ketini tek bir yelken yardımıyla rüzgârı kullanarak su üzerinde yapılan bir yelken sporudur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Tahta yüzeyi, su direncini azaltacak şekilde tasarlanır. B) Yelken kısmı, hava direncini artıracak şekilde tasarlanır. C) Sürtünme kuvvetinin cisimleri hareket ettirici özelliği vardır. D) Hareket eden rüzgâr sörfü suyun sürtünme kuvveti ile durabilir. ama yapan bir sporcunun hareketleri aşağıda gös-
e Ill
an-
3.
Kağıdı Kalecinin gelen Bozulmuş
buruşturmak topu kornere arabayı iten
çıkarması insanlar
Yukarıdaki resimlerle ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?
A) 1. resim kuvvetin şekil değiştirme etkisi-
dir.
B) 2. resim kuvvetin yön değiştirme etkisidir.
C) 3. resim kuvvetin hareket ettirme etkisidir.
D) 3. resim çekme kuvvetidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
e Ill an- 3. Kağıdı Kalecinin gelen Bozulmuş buruşturmak topu kornere arabayı iten çıkarması insanlar Yukarıdaki resimlerle ilgili aşağıda verilen- lerden hangisi yanlıştır? A) 1. resim kuvvetin şekil değiştirme etkisi- dir. B) 2. resim kuvvetin yön değiştirme etkisidir. C) 3. resim kuvvetin hareket ettirme etkisidir. D) 3. resim çekme kuvvetidir.
3.
TATS
ÇÖZÜM
lçin
KODU
YAZ
yada
OKUT
1.
Yarış arabası
A) Yalnız III.
C) II ve III.
lend
bilag
III.
Paraşüt
ene levienstoq soniast
Yukarıda verilen araçların hangisi veya hangile-
rinin tasarımında hava direncinin azaltılması amaç-
lanmıştır?
11.
Uçak
B) I ve II.
D) I, II ve III.
K
Hava
2.
tonguç
L
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
3. TATS ÇÖZÜM lçin KODU YAZ yada OKUT 1. Yarış arabası A) Yalnız III. C) II ve III. lend bilag III. Paraşüt ene levienstoq soniast Yukarıda verilen araçların hangisi veya hangile- rinin tasarımında hava direncinin azaltılması amaç- lanmıştır? 11. Uçak B) I ve II. D) I, II ve III. K Hava 2. tonguç L
2.
A)
B)
C)
D)
Ertuğ
15 N - batı
10 N - bati
Işıl
Işıl ile Ertuğ; yeni taşındıkları evlerine 91 cm genişliğe ve 177 cm yüksekliğe sahip boyutlarda bir buzdo-
labı almışlardır. Buzdolabını mutfaklarında uygun bir yere yerleştirmek isteyen Işıl doğu yönünde; Ertuğ ise
batı yönünde maksimum kuvvetleri uygulamışlar ve buzdolabını hareket ettirememişlerdir.
10 N - batı
5N - doğu
Arkadaşları Deniz ve Seda'dan yardım isteyen Işıl, maksimum 10 N'luk kuvveti yine doğu yönünde
uyguladığına göre, buzdolabının doğu yönünde gidebilmesi için; Ertuğ, Deniz ve Seda'nın maksi-
mum uygulayacağı kuvvetler yönleriyle birlikte aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olabilir? (Kuv-
vetler aynı doğrultuludur.)
Deniz
20N - doğu
20N - batı
Bati
8N - batı
Doğu
8N - bati
Ertuğ
ID BULUNUS
Seda
20N - batı
5N - doğu
20N - doğu
7N - bati
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet ve Enerji
2. A) B) C) D) Ertuğ 15 N - batı 10 N - bati Işıl Işıl ile Ertuğ; yeni taşındıkları evlerine 91 cm genişliğe ve 177 cm yüksekliğe sahip boyutlarda bir buzdo- labı almışlardır. Buzdolabını mutfaklarında uygun bir yere yerleştirmek isteyen Işıl doğu yönünde; Ertuğ ise batı yönünde maksimum kuvvetleri uygulamışlar ve buzdolabını hareket ettirememişlerdir. 10 N - batı 5N - doğu Arkadaşları Deniz ve Seda'dan yardım isteyen Işıl, maksimum 10 N'luk kuvveti yine doğu yönünde uyguladığına göre, buzdolabının doğu yönünde gidebilmesi için; Ertuğ, Deniz ve Seda'nın maksi- mum uygulayacağı kuvvetler yönleriyle birlikte aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olabilir? (Kuv- vetler aynı doğrultuludur.) Deniz 20N - doğu 20N - batı Bati 8N - batı Doğu 8N - bati Ertuğ ID BULUNUS Seda 20N - batı 5N - doğu 20N - doğu 7N - bati