Lamba Parlaklığı Soruları

2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
30
Puan
içine sizce
Loyunuz.
çoğu metaller
soygazlar yer
katı hâlde
şturan
n yeni madde,
i taşımaz.
C
Aşağıda yer alan çoktan seçmeli sorularda doğru
seçeneği işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.
1)
I. Periyodik tabloda hem yapay hem de doğal
elementler vardır.
II. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere
sahiptir.
III. Elementler periyodik tabloda artan atom
numaralarına göre sıralanmıştır.
50
Puan
Periyodik tablo ile ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
2) Kimya endüstrisi ile ilgili aşağıda verilen
den hangisi doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI 30 Puan içine sizce Loyunuz. çoğu metaller soygazlar yer katı hâlde şturan n yeni madde, i taşımaz. C Aşağıda yer alan çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Her soru 5 puandır. 1) I. Periyodik tabloda hem yapay hem de doğal elementler vardır. II. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahiptir. III. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. 50 Puan Periyodik tablo ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 2) Kimya endüstrisi ile ilgili aşağıda verilen den hangisi doğrudur?
utuya
n
760
2. Aşağıda verilen periyodik tabloda bazı elementler sembollerle gösterilmiştir.
H
5864
Mg
Hangi elementler metaldir? (.....)
Hangi elementler yarı metaldir? (...)
Soygaz grubunda bulunan ametal elementler hangileridir? (
B
Al Si
He
Ne
Soruları cevaplandırıldığında hangi element veya elementler cevaplarda yer almaz?
(A) He, H
B) B, Mg
C) H
DAI
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
utuya n 760 2. Aşağıda verilen periyodik tabloda bazı elementler sembollerle gösterilmiştir. H 5864 Mg Hangi elementler metaldir? (.....) Hangi elementler yarı metaldir? (...) Soygaz grubunda bulunan ametal elementler hangileridir? ( B Al Si He Ne Soruları cevaplandırıldığında hangi element veya elementler cevaplarda yer almaz? (A) He, H B) B, Mg C) H DAI
9.
KA
Aşağıda bir kırtasiyede satılan iki farklı marka kalemin Ocak ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyat-
ları verilmiştir.
A marka kalem
B marka kalem
Maliyet (TL)
40
45
Satış Fiyatı (TL)
60
70
Bu kırtasiyenin Ocak ayı boyunca A marka kalemlerin satışından elde ettiği toplam kâr, B marka kalemlerin
satışından elde ettiği toplam kâra eşit olmuştur.
Buna göre, bu kırtasiyede Ocak ayı boyunca satılan A ve B marka kalemlerin toplam sayısı en az kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 9
D) 12
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
9. KA Aşağıda bir kırtasiyede satılan iki farklı marka kalemin Ocak ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyat- ları verilmiştir. A marka kalem B marka kalem Maliyet (TL) 40 45 Satış Fiyatı (TL) 60 70 Bu kırtasiyenin Ocak ayı boyunca A marka kalemlerin satışından elde ettiği toplam kâr, B marka kalemlerin satışından elde ettiği toplam kâra eşit olmuştur. Buna göre, bu kırtasiyede Ocak ayı boyunca satılan A ve B marka kalemlerin toplam sayısı en az kaçtır? A) 3 B) 5 C) 9 D) 12
2.
Birbirine bitişik şekilde hazırlanmış üç saydam or-
tamda ışının izlediği yol yandaki gibidir.
Hava ortamından giren işın üç farklı ortamdan geçe-
rek tekrar hava ortamına çıkmaktadır.
Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi
yanlıştır?
Hava
FENOMEN
07
X ortamı
COLL
Y ortamı
A) Üç ortamın yoğunluğu da havanın yoğunluğundan fazladır.
BIşının saydam ortamlardaki sürati Hava > X > Y> Z şeklindedir.
C) X saydam ortamının yoğunluğu Z saydam ortamının yoğunluğundan fazladır.
D) Y saydam ortamının yoğunluğu hava ortamının yoğunluğundan fazladır.
*******
Hava
Z ortamı
147
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
2. Birbirine bitişik şekilde hazırlanmış üç saydam or- tamda ışının izlediği yol yandaki gibidir. Hava ortamından giren işın üç farklı ortamdan geçe- rek tekrar hava ortamına çıkmaktadır. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Hava FENOMEN 07 X ortamı COLL Y ortamı A) Üç ortamın yoğunluğu da havanın yoğunluğundan fazladır. BIşının saydam ortamlardaki sürati Hava > X > Y> Z şeklindedir. C) X saydam ortamının yoğunluğu Z saydam ortamının yoğunluğundan fazladır. D) Y saydam ortamının yoğunluğu hava ortamının yoğunluğundan fazladır. ******* Hava Z ortamı 147
14. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır.
1. Çaprazlama
3. Çaprazlama
Yukarıda bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan bazı çaprazlamaların olasılıkları verilmiştir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2. Çaprazlama
A) 1. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisinde de beyaz çiçek geni bulunur.
B) 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de çiçek rengi bakımından homozigottur.
C) 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin çiçek renkleri birbirinden farklıdır.
D) 3. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin çiçek renkleri birbirinden farklıdır.
17
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
14. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. 1. Çaprazlama 3. Çaprazlama Yukarıda bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan bazı çaprazlamaların olasılıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2. Çaprazlama A) 1. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisinde de beyaz çiçek geni bulunur. B) 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de çiçek rengi bakımından homozigottur. C) 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin çiçek renkleri birbirinden farklıdır. D) 3. çaprazlamada kullanılan bezelyelerin çiçek renkleri birbirinden farklıdır. 17
11.
ve iletir.
yasal
lerin
tirir.
dirimi-
lgılar.
sindirim ger
M
N
kle, sindirim sistemin-
ne yardımcı olan bazı
eri ile eşleştirilmiştir.
yapı ve organlar-
miştir?
K
--tonguç-
6. Vücudumuzdaki bazı besinlerin kimyasal sindirimi, aşağıdaki gibi temsili olarak gösterilmiştir.
Protein
Karbonhidrat
Yağ
-
K organi
X SIVISI
L organi
Y SIVISI
M organi
Z SIVISI
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) L organı ağız, Y Sıvısı tükürüktür.
B) K organı mide, X SIVISI mide öz suyudur.
C) Z SIVISI; protein, karbonhidrat ve yağların sindirimini gerçekleştirir.
D) M organı pankreas, Z Sivisi safra sıvısıdır.
Hop!
IE
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
Fen Bilimleri
Dijital Soru
6. Sınıf
47
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
11. ve iletir. yasal lerin tirir. dirimi- lgılar. sindirim ger M N kle, sindirim sistemin- ne yardımcı olan bazı eri ile eşleştirilmiştir. yapı ve organlar- miştir? K --tonguç- 6. Vücudumuzdaki bazı besinlerin kimyasal sindirimi, aşağıdaki gibi temsili olarak gösterilmiştir. Protein Karbonhidrat Yağ - K organi X SIVISI L organi Y SIVISI M organi Z SIVISI Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) L organı ağız, Y Sıvısı tükürüktür. B) K organı mide, X SIVISI mide öz suyudur. C) Z SIVISI; protein, karbonhidrat ve yağların sindirimini gerçekleştirir. D) M organı pankreas, Z Sivisi safra sıvısıdır. Hop! IE Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! Fen Bilimleri Dijital Soru 6. Sınıf 47
FEN BİLİMLERİ
17. Hidrojen ve oksijen gazları kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa-
ğıdaki gibi modellenmiştir.
Oksijen
+
Hidrojen
Genel Deneme Sınavi-3
Sayısal
A
Su
Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur?
A) Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayıları toplamı, ürünlerin tanecik sayıları toplamından farklı olamaz.
B) Ürünlerin taneciklerinde, tepkimeye giren maddelerin taneciklerinde olmayan atomlar bulunabilir.
C) Tepkimede yer alan farklı maddelerin tanecikleri aynı olabilir.
D) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin tanecik yapıları bozulur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
FEN BİLİMLERİ 17. Hidrojen ve oksijen gazları kimyasal tepkimeye girerek suyu oluşturur. Bu olayın tanecikler düzeyinde meydana gelişi aşa- ğıdaki gibi modellenmiştir. Oksijen + Hidrojen Genel Deneme Sınavi-3 Sayısal A Su Yukarıdaki suyun oluşma modeline göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kimyasal tepkimeler için doğrudur? A) Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayıları toplamı, ürünlerin tanecik sayıları toplamından farklı olamaz. B) Ürünlerin taneciklerinde, tepkimeye giren maddelerin taneciklerinde olmayan atomlar bulunabilir. C) Tepkimede yer alan farklı maddelerin tanecikleri aynı olabilir. D) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin tanecik yapıları bozulur.
ştir.
un
D)
Mutasyon
Jalut men inteignen
14. Bezelyelerde sarı tohumluluk baskın, yeşil tohumluluk çekinik olan özelliklerdir.
Tohum rengi bakımından K ve L bezelyelerinin çaprazlanmasıyla M bezelyesi meydana gelmiştir.
K bezelyesi
M bezelyesi
Evet
X L bezelyesi
-A) Sarı tohumludur.
B) Genetipinde yeşil tohum rengi aleli vardır.
C) Heterozigot (melez döl) özelliğe sahiptir.
D) Yeşil tohumludur.
Sınav Kodu: 04823
Gen işleyişi değişmiştir.
Gen yapısı değişmiştir.
(Sarı tohumlu)
(Yeşil tohumlu)
Buna göre, L bezelyesinin sahip olduğu özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
17
Aa
ÖZDEBİR YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
ştir. un D) Mutasyon Jalut men inteignen 14. Bezelyelerde sarı tohumluluk baskın, yeşil tohumluluk çekinik olan özelliklerdir. Tohum rengi bakımından K ve L bezelyelerinin çaprazlanmasıyla M bezelyesi meydana gelmiştir. K bezelyesi M bezelyesi Evet X L bezelyesi -A) Sarı tohumludur. B) Genetipinde yeşil tohum rengi aleli vardır. C) Heterozigot (melez döl) özelliğe sahiptir. D) Yeşil tohumludur. Sınav Kodu: 04823 Gen işleyişi değişmiştir. Gen yapısı değişmiştir. (Sarı tohumlu) (Yeşil tohumlu) Buna göre, L bezelyesinin sahip olduğu özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 17 Aa ÖZDEBİR YAYINLARI
D) I. aynadan uzaklaşmıştır.
16. Öğretmen, Ömer ve Ali'ye ikişer tane özdeş
ampul, ikişer tane özdeş pil, bağlantı kablosu
ve anahtar vererek birer elektrik devresi kurma-
larını istiyor.
K L
II. aynadan uza
N
Ömer'in kurduğu devre
Ali'nin kurduğu devre
Buna göre, Ömer ve Ali'nin kurduğu dev-
relerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Ömer ve Ali'nin kurduğu devrelerdeki L ve
M ampulleri aynı parlaklıkta ışık verir.
B) Ömer'in kurduğu devredeki ampuller,
Ali'nin kurduğu devredeki ampullere göre
daha uzun süre ışık verir.
C) Ali, kurduğu devreye paralel bir ampul
daha eklerse M ve N ampullerinin parlaklı-
ğı artar.
D) Ömer'in kurduğu devreye seri bağlı bir
ampul daha eklenirse K ve L ampullerinin
parlaklığı değişmez.
17.
31
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
D) I. aynadan uzaklaşmıştır. 16. Öğretmen, Ömer ve Ali'ye ikişer tane özdeş ampul, ikişer tane özdeş pil, bağlantı kablosu ve anahtar vererek birer elektrik devresi kurma- larını istiyor. K L II. aynadan uza N Ömer'in kurduğu devre Ali'nin kurduğu devre Buna göre, Ömer ve Ali'nin kurduğu dev- relerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ömer ve Ali'nin kurduğu devrelerdeki L ve M ampulleri aynı parlaklıkta ışık verir. B) Ömer'in kurduğu devredeki ampuller, Ali'nin kurduğu devredeki ampullere göre daha uzun süre ışık verir. C) Ali, kurduğu devreye paralel bir ampul daha eklerse M ve N ampullerinin parlaklı- ğı artar. D) Ömer'in kurduğu devreye seri bağlı bir ampul daha eklenirse K ve L ampullerinin parlaklığı değişmez. 17. 31
Yeşil
Beyaz
7.
Sinif
Yeşil
Kırmızı
7. Kağan, aynı renkte ve eşit büyüklükteki kaplara
eşit miktarlarda su koyup birini güneş ışığını doğ-
rudan alan bir yere, diğerini gölgeye bırakarak ye-
terli süre bekliyor.
diba Kagan'ın yaptığı deney ile ilgili,
th
1. Işık, üzerine düştüğü maddelerde sıcaklık artı-
şına neden olur.
houl
II. Gölgede sıcaklık değişimi daha az olur.
III. Her iki termometre de aynı değeri gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I ART
B) Yalnız III
Yeşil
Yeşil
ciminulla
C) I ve II
17
D) I ve III
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
Yeşil Beyaz 7. Sinif Yeşil Kırmızı 7. Kağan, aynı renkte ve eşit büyüklükteki kaplara eşit miktarlarda su koyup birini güneş ışığını doğ- rudan alan bir yere, diğerini gölgeye bırakarak ye- terli süre bekliyor. diba Kagan'ın yaptığı deney ile ilgili, th 1. Işık, üzerine düştüğü maddelerde sıcaklık artı- şına neden olur. houl II. Gölgede sıcaklık değişimi daha az olur. III. Her iki termometre de aynı değeri gösterir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ART B) Yalnız III Yeşil Yeşil ciminulla C) I ve II 17 D) I ve III FEN BİLİMLERİ
Aşağıda mutasyonlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
1. Canlıların gen dizilimini değiştirebilir.
II. Üreme ve vücut hücrelerinde görülebilir.
III. Bazıları canlının yaşam şansını artırır.
Bu ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
Aşağıda mutasyonlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. 1. Canlıların gen dizilimini değiştirebilir. II. Üreme ve vücut hücrelerinde görülebilir. III. Bazıları canlının yaşam şansını artırır. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
3.
17
Mercek
A) Iraksak
B) Iraksak
C) Yakınsak
D) Yakınsak
BAHÇEŞEHİR
Yukarıda gösterilen merceğin türü ve bu mer
ceğin hangi göz kusurunun düzeltilmesinde
kullanıldığı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
Göz kusuru
Miyop
Hipermetrop
Miyop
Hipermetrop
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
3. 17 Mercek A) Iraksak B) Iraksak C) Yakınsak D) Yakınsak BAHÇEŞEHİR Yukarıda gösterilen merceğin türü ve bu mer ceğin hangi göz kusurunun düzeltilmesinde kullanıldığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Göz kusuru Miyop Hipermetrop Miyop Hipermetrop
35. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirmek için
bulunduğu çevrenin iklim koşullarına uyum sağlamasına
adaptasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olarak
gösterilemez?
A) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının
bulunması
B) Buzun içindeki yuvalarında kutup ayılarının kışı
uyuyarak geçirmesi
C) Kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda daha önce
bir arada bulunmayan türlerin bir arada yaşaması
Çöl bitkilerinin suyu buldukları zaman kısa sürede
filizlenip meyve vermeleri
D)
E)
Çöllerde yaşayan bazı hayvanların başka bölgelerde
yaşayan hayvanlara göre renklerinin açık olması
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
35. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirmek için bulunduğu çevrenin iklim koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olarak gösterilemez? A) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması B) Buzun içindeki yuvalarında kutup ayılarının kışı uyuyarak geçirmesi C) Kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda daha önce bir arada bulunmayan türlerin bir arada yaşaması Çöl bitkilerinin suyu buldukları zaman kısa sürede filizlenip meyve vermeleri D) E) Çöllerde yaşayan bazı hayvanların başka bölgelerde yaşayan hayvanlara göre renklerinin açık olması 3
4. Aşağıda verilen esnek çocuk balonu, hazırlanan düzenek yardımıyla havuzun tabanına doğru çekiliyor.
Balon havuzun tabanına yaklaştıkça;
I. Balona etki eden sıvı basıncı artar.
II. Balonun hacmi küçülür.
III. Balonun içindeki gazın basıncı artar.
durumlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Havuz
13
Balon
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
4. Aşağıda verilen esnek çocuk balonu, hazırlanan düzenek yardımıyla havuzun tabanına doğru çekiliyor. Balon havuzun tabanına yaklaştıkça; I. Balona etki eden sıvı basıncı artar. II. Balonun hacmi küçülür. III. Balonun içindeki gazın basıncı artar. durumlarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II Havuz 13 Balon C) II ve III D) I, II ve III
17"Bilimsellik, olaylara bilimsel esaslara göre
bakmayı, gerçeği bilimsel yöntemlerle araş-
tırarak bulmayı esas alır."
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
bilimselliğe uymaz?
A) Suyun kaynama sıcaklığını termometrede
100 °C olarak gözledim.
B) Güneşe bıraktığım islak havlu gölgedekine
göre daha kısa sürede kurudu.
C) Terazide bir miktar yemek tuzunun kütlesini
10 g olarak ölçtüm.
D) Hacmi büyük olan cismin suda batacağını
zannediyorum.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
17"Bilimsellik, olaylara bilimsel esaslara göre bakmayı, gerçeği bilimsel yöntemlerle araş- tırarak bulmayı esas alır." Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimselliğe uymaz? A) Suyun kaynama sıcaklığını termometrede 100 °C olarak gözledim. B) Güneşe bıraktığım islak havlu gölgedekine göre daha kısa sürede kurudu. C) Terazide bir miktar yemek tuzunun kütlesini 10 g olarak ölçtüm. D) Hacmi büyük olan cismin suda batacağını zannediyorum.
erilmiştir.
verilebilir.
Diger sayfaya geçiniz.
15. Bir hücrede bulunan kalıtsal yapılar aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.
11
7ULTI20222-2
X $
IV
|||
Buna göre, numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I numaralı yapı, bitki hücresidir.
B) Il numaralı yapı, tüm canlılarda bulunur.
C) III numaralı yapının sayısı, canlının gelişmişliğini gösterir.
D) V numaralı kalıtsal yapılar bir araya gelerek IV numaralı yapıyı oluşturur.
JANT
17
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
erilmiştir. verilebilir. Diger sayfaya geçiniz. 15. Bir hücrede bulunan kalıtsal yapılar aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. 11 7ULTI20222-2 X $ IV ||| Buna göre, numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I numaralı yapı, bitki hücresidir. B) Il numaralı yapı, tüm canlılarda bulunur. C) III numaralı yapının sayısı, canlının gelişmişliğini gösterir. D) V numaralı kalıtsal yapılar bir araya gelerek IV numaralı yapıyı oluşturur. JANT 17 Diğer sayfaya geçiniz.