Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Soruları

- ve
ay-
lak-
nlar
den
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdüric
.
5. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ-
rafi Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti
Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda
islahatlar yapmak zorunda kalmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin islahatlar yapmasının
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek
(3) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemesini engellemek
C) Dini alanda yenilikler yapmak
D) Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmakt
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
- ve ay- lak- nlar den Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdüric . 5. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- rafi Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda islahatlar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin islahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek (3) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemesini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmakt
Gaz→ St
10-
Fen bilimleri dersinde Rånå, öğretme-
nine, "Islak fayansta ayağumuz kolay-
hikla kayarken kuru fayansta neden
kaymaz?" sorusunu soruyor.
Rana'nın sorusuna öğretmenin ver-
diği cevap aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Islak fayansta sürtünmenin fazla,
kuru fayansta az olması
B) Sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsi-
ne bağlı olmaması
C) Islak fayansta sürtünmenin az, ku-
ru fayansta fazla olması
D) Sürtünme kuvvetinin cismin hare-
ket etmesini kolaylaştırması
zit yöndedir.
III. Sürtünme kuvvetini yenem
zaman cisimleri hareket et
B) I ve
A) Yalnız III
C) Ive Ill
13-
M
N
life co
Ayni yükseklikten se
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Gaz→ St 10- Fen bilimleri dersinde Rånå, öğretme- nine, "Islak fayansta ayağumuz kolay- hikla kayarken kuru fayansta neden kaymaz?" sorusunu soruyor. Rana'nın sorusuna öğretmenin ver- diği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Islak fayansta sürtünmenin fazla, kuru fayansta az olması B) Sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsi- ne bağlı olmaması C) Islak fayansta sürtünmenin az, ku- ru fayansta fazla olması D) Sürtünme kuvvetinin cismin hare- ket etmesini kolaylaştırması zit yöndedir. III. Sürtünme kuvvetini yenem zaman cisimleri hareket et B) I ve A) Yalnız III C) Ive Ill 13- M N life co Ayni yükseklikten se
7.
Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4)
CO,
NO₂
SO,
CO₂
SO,
NO₂
SO, + H₂O
CO, THO
NO₂ + H₂O
Deniz
H,SO, (sülfürik asit)
H,CO, (karbonik asit)
H,NO, (nitrik asit)
8. X, Y ve Z şehirlerinin 15 yıllık ortalama sıcaklık değer-
leri aylara göre
9.
Fen Bilimleri-
H,NO,
H₂NO, H₂SO4 H₂CO,
H₂SO4 H,CO,
Göl
Yeraltı su
kaynakları
Asit yağmurları ile ilgili verilen şemayı inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz?
A) Fabrika ve taşıtlar asit yağmurlarına sebep olan CO₂, NO₂ ve SO₂ gazlarını açığa çıkaran kaynaklardır.
B) Atmosfere karışan CO₂, NO₂ ve SO₂ gazları suyla tepkimeye girerek asit yağmurlarının oluşumuna sebep olur.
C) Yağışlarla yeryüzüne inen asit yağmurları hem yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına hem de toprağa karışır.
D) Volkanik patlamalar sonucunda asit yağmurlarına sebep olan zararlı CO2, NO₂ ve SO₂ gazları açığa çıkabilir.
A
Tatlı su ekosisteminde yaşayan bazı tek hücreli canlı-
Afyonkarahisar ÖD
10. Bir karakterden s
Bu zincire sahip
Buna göre, aşa
A)
G-
A
C
11. Dünya'nın
eksen eğik
bölgelere C
Böylece m
Güneş ışı
sinin sonu
ve özdeş
yapılıyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
7. Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4) CO, NO₂ SO, CO₂ SO, NO₂ SO, + H₂O CO, THO NO₂ + H₂O Deniz H,SO, (sülfürik asit) H,CO, (karbonik asit) H,NO, (nitrik asit) 8. X, Y ve Z şehirlerinin 15 yıllık ortalama sıcaklık değer- leri aylara göre 9. Fen Bilimleri- H,NO, H₂NO, H₂SO4 H₂CO, H₂SO4 H,CO, Göl Yeraltı su kaynakları Asit yağmurları ile ilgili verilen şemayı inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz? A) Fabrika ve taşıtlar asit yağmurlarına sebep olan CO₂, NO₂ ve SO₂ gazlarını açığa çıkaran kaynaklardır. B) Atmosfere karışan CO₂, NO₂ ve SO₂ gazları suyla tepkimeye girerek asit yağmurlarının oluşumuna sebep olur. C) Yağışlarla yeryüzüne inen asit yağmurları hem yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına hem de toprağa karışır. D) Volkanik patlamalar sonucunda asit yağmurlarına sebep olan zararlı CO2, NO₂ ve SO₂ gazları açığa çıkabilir. A Tatlı su ekosisteminde yaşayan bazı tek hücreli canlı- Afyonkarahisar ÖD 10. Bir karakterden s Bu zincire sahip Buna göre, aşa A) G- A C 11. Dünya'nın eksen eğik bölgelere C Böylece m Güneş ışı sinin sonu ve özdeş yapılıyor.
a-
in
11.
D) Bitkiler
Sürdürülebilir gıda üretim sistemi olan akuaponik, geleneksel balık yetiştiriciliği ile topraksız tarım üretiminin birleştiril-
mesinden oluşur.
Bu sistemin çalışma prensibi aşağıda verilmiştir.
Yetiştirme
tankı
2. Katı atıklar
filtrelenerek
tanklardan
uzaklaştırılır.
1. Balık atıkları zararlı
olan amonyaklı
bileşikler içerir.
2
Katı atık
4. Azotlu bileşikler yönünden
zengin su içerisine
yerleştirilen fideler
büyümeye başlar.
Hava pompas
3. Tankta bulunan bakteriler
suda çözünmüş amonyağı
bitkilerin kullanabileceği
azotlu bileşiklere dönüştürür.
Yapılan bu uygulamadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
A) Sistemde zararlı amonyaktan arındırılan suyun tamamı balık tankına geri dönmektedir.
Üretilen bitkilerin balıklar tarafından tüketilmesiyle kendi kendine yeten bir ekolojik sistem oluşmuştur.
Balık atıklarının bitkilerin kullanacağı azotlu bileşikler haline dönüştürülmesi azot döngüsüne örnektir.
D) Balıkların solunumu sonucu açığa çıkan ve suda çözünen CO₂ gazını bitkiler fotosentez için kullanılır.
201
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
a- in 11. D) Bitkiler Sürdürülebilir gıda üretim sistemi olan akuaponik, geleneksel balık yetiştiriciliği ile topraksız tarım üretiminin birleştiril- mesinden oluşur. Bu sistemin çalışma prensibi aşağıda verilmiştir. Yetiştirme tankı 2. Katı atıklar filtrelenerek tanklardan uzaklaştırılır. 1. Balık atıkları zararlı olan amonyaklı bileşikler içerir. 2 Katı atık 4. Azotlu bileşikler yönünden zengin su içerisine yerleştirilen fideler büyümeye başlar. Hava pompas 3. Tankta bulunan bakteriler suda çözünmüş amonyağı bitkilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürür. Yapılan bu uygulamadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A) Sistemde zararlı amonyaktan arındırılan suyun tamamı balık tankına geri dönmektedir. Üretilen bitkilerin balıklar tarafından tüketilmesiyle kendi kendine yeten bir ekolojik sistem oluşmuştur. Balık atıklarının bitkilerin kullanacağı azotlu bileşikler haline dönüştürülmesi azot döngüsüne örnektir. D) Balıkların solunumu sonucu açığa çıkan ve suda çözünen CO₂ gazını bitkiler fotosentez için kullanılır. 201
BİLİMLERİ
alarında
Brünüş
rakları
ceye
aşını
zının
and
da avantaj
çerisin-
- 1608
alnış - 2 b
Inış
A
Bos
502
IV SÜRESİ
KİKA)
FEN BİLİMLERİ
19. Küresel ısınma insan aktivitesi sonucu sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının hızla artmasıdır. Sanayi
devrimi ile artan insan aktivitesi, gelişen teknolojinin hızla yaygınlaşması ve yaşam standartının yükseltilmesi çabalan
atmosferde sera etkisi yapan gazların da miktarının gereğinden fazla artmasına sebep olmuştur. CO₂ sera etkisinin
artması ile küresel ısınmaya sebep olan gazların başında gelmektedir. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya
çıkan bu
gaz,
fosil yakıtların kullanımının artması sonucu havaya fazla miktarda karışmaya başlamıştır.
Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınmanın aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olacağı
söylenemez?
A) Deniz ve okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesine sebep olur.
B) Tatlı su kaynaklarının azalmasına sebep olur.
C) Bazı canlı türlerinin yok olarak ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur.
D) Insan nüfusunun aşırı derecede artmasına sebep olur.
se veya
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
BİLİMLERİ alarında Brünüş rakları ceye aşını zının and da avantaj çerisin- - 1608 alnış - 2 b Inış A Bos 502 IV SÜRESİ KİKA) FEN BİLİMLERİ 19. Küresel ısınma insan aktivitesi sonucu sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının hızla artmasıdır. Sanayi devrimi ile artan insan aktivitesi, gelişen teknolojinin hızla yaygınlaşması ve yaşam standartının yükseltilmesi çabalan atmosferde sera etkisi yapan gazların da miktarının gereğinden fazla artmasına sebep olmuştur. CO₂ sera etkisinin artması ile küresel ısınmaya sebep olan gazların başında gelmektedir. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bu gaz, fosil yakıtların kullanımının artması sonucu havaya fazla miktarda karışmaya başlamıştır. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınmanın aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olacağı söylenemez? A) Deniz ve okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesine sebep olur. B) Tatlı su kaynaklarının azalmasına sebep olur. C) Bazı canlı türlerinin yok olarak ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur. D) Insan nüfusunun aşırı derecede artmasına sebep olur. se veya
2. Aşağıda azot döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar
numaralarla verilmiştir.
lezentu
6192
IV
autorohen ship cas 227
AL
Hayvanlar
24
nunmelniel 25005
shresadutut orbrul
B) II
1790
Hava
||
Toprak
Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangisi
havadaki azot miktarının artmasını sağlar?
Bitkiler
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
2. Aşağıda azot döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar numaralarla verilmiştir. lezentu 6192 IV autorohen ship cas 227 AL Hayvanlar 24 nunmelniel 25005 shresadutut orbrul B) II 1790 Hava || Toprak Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangisi havadaki azot miktarının artmasını sağlar? Bitkiler D)
A) 0,80
055-0.64
(2010)
2107
L
4. (x-1)-29 (X
(x-1)-C4-2
X-1.-2, C2-37
2 (1+2x-xy-
8.
TER Bilimleri
Güneşten gelen ışınların bir bölümü yeryüzü tarafından tutulur. Yeryüzü tarafından tutulamayan işinlar varsiyarak uzaya doğru
geri döner. Ancak atmosferde bulunan sera gazı adı verilen bazı gazlar yeryüzünden yansıyarrismierin büyük bir kısminin uzaya
dönmesine izin vermez. Atmosfer içerisinde kalan bu işinlar Dünya'nın isinmasında önemli rol oynar.
A) Atmosferdeki sera
gazı miktarı
Uzaya dönen işinlar yansıyan işinlar
Yeryüzünden
Dünya'nın
ortalama
sıcaklığı
Sera etkisi nedeniyle
atmosferde kalan
Işınlar
44
Buna göre atmosferdeki sera gazları ve Dünya'nın sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
B) Atmosferdeki sera
gazı miktarı
(C)
Güneş'ten
gelen işinlar
Dünya'nın
ortalama
sıcaklığı
Atmosfer
Deneme
Atmosferdeki sera
gazı miktarı
Dünya'nın
ortalama
sıcaklığı
Atmosferdeki sera
gazı miktarı
Dünya'nın
ortalama
sıcaklığı
DST
hirbirine sarmal şekilde bağlanmış iki zincirden meydana gelir. Her bir zincir nükleotid olarak isimlendirilen
59-
molekül birimle-
nükleotid dizilerinin kendilerine has işlevleri vardır ve bu DNA parçaları
kac
23, 20
SEA
95a
D) 9
332
281
Gect
g
yan
autt ball
9,7781
(23
ve drapet
wat by
Imo
mis
to
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
A) 0,80 055-0.64 (2010) 2107 L 4. (x-1)-29 (X (x-1)-C4-2 X-1.-2, C2-37 2 (1+2x-xy- 8. TER Bilimleri Güneşten gelen ışınların bir bölümü yeryüzü tarafından tutulur. Yeryüzü tarafından tutulamayan işinlar varsiyarak uzaya doğru geri döner. Ancak atmosferde bulunan sera gazı adı verilen bazı gazlar yeryüzünden yansıyarrismierin büyük bir kısminin uzaya dönmesine izin vermez. Atmosfer içerisinde kalan bu işinlar Dünya'nın isinmasında önemli rol oynar. A) Atmosferdeki sera gazı miktarı Uzaya dönen işinlar yansıyan işinlar Yeryüzünden Dünya'nın ortalama sıcaklığı Sera etkisi nedeniyle atmosferde kalan Işınlar 44 Buna göre atmosferdeki sera gazları ve Dünya'nın sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? B) Atmosferdeki sera gazı miktarı (C) Güneş'ten gelen işinlar Dünya'nın ortalama sıcaklığı Atmosfer Deneme Atmosferdeki sera gazı miktarı Dünya'nın ortalama sıcaklığı Atmosferdeki sera gazı miktarı Dünya'nın ortalama sıcaklığı DST hirbirine sarmal şekilde bağlanmış iki zincirden meydana gelir. Her bir zincir nükleotid olarak isimlendirilen 59- molekül birimle- nükleotid dizilerinin kendilerine has işlevleri vardır ve bu DNA parçaları kac 23, 20 SEA 95a D) 9 332 281 Gect g yan autt ball 9,7781 (23 ve drapet wat by Imo mis to
Sayısı (
ektron sayıs
Toplanan Atık Miktarı (milyon to
30
25
20
15
10
5
0
1994 1996 1998 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Yukarıdaki tabloda ülkemizde toplanan katı atık miktarları gösterilmiştir.
Buna göre;
Ülkemizde toplanan katı atık miktarı genellikle her yıl artmıştır.
II. Toplanan katı atıkların ülke ekonomisine katkısı 2016 yılında diğer yıllara göre daha fazladır.
III. Toplanan katı atıkları değerlendirmenin en iyi yolu gömmektir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
S
I
N
A
V
A
N
A
L
i
NVV
S
I
N
A
V
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sayısı ( ektron sayıs Toplanan Atık Miktarı (milyon to 30 25 20 15 10 5 0 1994 1996 1998 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Yukarıdaki tabloda ülkemizde toplanan katı atık miktarları gösterilmiştir. Buna göre; Ülkemizde toplanan katı atık miktarı genellikle her yıl artmıştır. II. Toplanan katı atıkların ülke ekonomisine katkısı 2016 yılında diğer yıllara göre daha fazladır. III. Toplanan katı atıkları değerlendirmenin en iyi yolu gömmektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III S I N A V A N A L i NVV S I N A V
D
10. Bir öğrenci tüm Dünya'yı etkileyen güncel bir ko-
nuya dikkat çekmek için arkadaşlarına aşağıdaki
fotoğrafı gösteriyor.
Bu fotoğraftaki olaya neden olan etki;
1. kutuplarda buzulların erimesine,
II. bitki ve hayvan türü neslinin azalmasına,
III. çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında ar-
tışa,
IV. beklenmedik fırtınalara
olaylarından hangilerine de neden olur?
A) I ve II.
B) II ve III.
D) I, II, III ve IV.
Il ve IV.
Ankara Yayıncılık
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
D 10. Bir öğrenci tüm Dünya'yı etkileyen güncel bir ko- nuya dikkat çekmek için arkadaşlarına aşağıdaki fotoğrafı gösteriyor. Bu fotoğraftaki olaya neden olan etki; 1. kutuplarda buzulların erimesine, II. bitki ve hayvan türü neslinin azalmasına, III. çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında ar- tışa, IV. beklenmedik fırtınalara olaylarından hangilerine de neden olur? A) I ve II. B) II ve III. D) I, II, III ve IV. Il ve IV. Ankara Yayıncılık
MUBA YAYINLAI
1.
11.
III.
F
AI ve II
F
II ve III
Asal
eksen
Asal
eksen
Asal
eksen
Hava ortamında bulunan ince kenarlı mer-
ceğe gönderilen ışınlardan hangilerinin iz-
lediği yollar doğru gösterilmiştir?
B) ve III
D) I, II ve III
Inc
i
K
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
MUBA YAYINLAI 1. 11. III. F AI ve II F II ve III Asal eksen Asal eksen Asal eksen Hava ortamında bulunan ince kenarlı mer- ceğe gönderilen ışınlardan hangilerinin iz- lediği yollar doğru gösterilmiştir? B) ve III D) I, II ve III Inc i K
7. Bir öğrenci birbirine paralel ve düzleme dik olan iki düz ayna arasına oyucak bir araba yerleştirerek
oyuncak arabanın aynalarda oluşan görüntülerini inceliyor. Daha sonra oyuncak arabayı bulunduğu
yatay düzlemden kaldırmadan aynalar arasında hareket ettiriyor.
1. düz ayna
40 cm
60 cm
2. düz ayna
Buna göre öğrencinin bu etkinlik sırasında aşağıdakilerin hangisinde verilen durumu göz
lemlemesi beklenir?
Arabayı 1 yönünde hareket ettirdiğinde 2. düz ayndaki görüntüsünün 1 yönünde hareket etmesi
Arabanın 1 ile 2. düz aynadaki ilk görüntüleri arasındaki uzaklığın 100 cm olması
3,
Araba hareket ettirildiğinde her iki düz aynadaki ilk görüntülerinin aynı yönde hareket etmesi
ilk durumda arabanın 1. aynadaki görüntüsünün kendisinden büyük, 2. aynadaki görüntüsünün
kendisinden küçük olması
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
7. Bir öğrenci birbirine paralel ve düzleme dik olan iki düz ayna arasına oyucak bir araba yerleştirerek oyuncak arabanın aynalarda oluşan görüntülerini inceliyor. Daha sonra oyuncak arabayı bulunduğu yatay düzlemden kaldırmadan aynalar arasında hareket ettiriyor. 1. düz ayna 40 cm 60 cm 2. düz ayna Buna göre öğrencinin bu etkinlik sırasında aşağıdakilerin hangisinde verilen durumu göz lemlemesi beklenir? Arabayı 1 yönünde hareket ettirdiğinde 2. düz ayndaki görüntüsünün 1 yönünde hareket etmesi Arabanın 1 ile 2. düz aynadaki ilk görüntüleri arasındaki uzaklığın 100 cm olması 3, Araba hareket ettirildiğinde her iki düz aynadaki ilk görüntülerinin aynı yönde hareket etmesi ilk durumda arabanın 1. aynadaki görüntüsünün kendisinden büyük, 2. aynadaki görüntüsünün kendisinden küçük olması
19-
X
Y
N
T
Su, canlı yapısından terleme ve solunum
ile doğada ise buharlaşma ile atmosfere
karışır.
Göl, nehir, deniz ve okyanuslardan
buharlaşan su atmosfere gider.
Atmosferdeki su yoğuşarak yeryüzüne
döner.
Yeryüzüne dönen su, yeraltı ve yerüstü
suları ile göl ve okyanuslara gider.
Su döngüsü ile ilgili anlatılan olayların
gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A)Y,X,Z,T B)T,Y,X,Z
C)X,T,Z,Y D)X,Z,T,Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
19- X Y N T Su, canlı yapısından terleme ve solunum ile doğada ise buharlaşma ile atmosfere karışır. Göl, nehir, deniz ve okyanuslardan buharlaşan su atmosfere gider. Atmosferdeki su yoğuşarak yeryüzüne döner. Yeryüzüne dönen su, yeraltı ve yerüstü suları ile göl ve okyanuslara gider. Su döngüsü ile ilgili anlatılan olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)Y,X,Z,T B)T,Y,X,Z C)X,T,Z,Y D)X,Z,T,Y
Fasikül
YA?
Bir Kahr
Milli
28. İklim, Dünya'nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri so-
nuçlarıdır. Ülkemizde ise başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz
iklimidir. Bu iklimlerin dağılım alanları haritada verilmiştir.
KARADENİZ
EGE DANIZI
100 200 km
Bilgi
S
AKDENİZ
Aşağıdaki grafikte Türkiye'de bulunan bir şehre ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.
mm
300
250
200
150
100
50
0
Ortalama Yağış (mm)
Ortalama Sıcaklık (°C)
OSM
20,9
22,4
29,4 3
10,3
-8,7
NMHT
225
5,5 51.8
10,2 79,8
-2,2
95
13,9 76,5
17,5 57,3
KARADENİZ İKLİMİ
AKDENİZ İKLİMİ
KARASAL IKLIM
A
EEKA
41
17,6 42,9
13.4 28,7
0,4 26,3
-5.5 22,1
7,3
°C
40
30
20
10
0
-10
-20
Buna göre ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilen bu şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Şanlıurfa
B) Samsun
C) İzmir
D) Erzurum
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Fasikül YA? Bir Kahr Milli 28. İklim, Dünya'nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri so- nuçlarıdır. Ülkemizde ise başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar; Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz iklimidir. Bu iklimlerin dağılım alanları haritada verilmiştir. KARADENİZ EGE DANIZI 100 200 km Bilgi S AKDENİZ Aşağıdaki grafikte Türkiye'de bulunan bir şehre ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. mm 300 250 200 150 100 50 0 Ortalama Yağış (mm) Ortalama Sıcaklık (°C) OSM 20,9 22,4 29,4 3 10,3 -8,7 NMHT 225 5,5 51.8 10,2 79,8 -2,2 95 13,9 76,5 17,5 57,3 KARADENİZ İKLİMİ AKDENİZ İKLİMİ KARASAL IKLIM A EEKA 41 17,6 42,9 13.4 28,7 0,4 26,3 -5.5 22,1 7,3 °C 40 30 20 10 0 -10 -20 Buna göre ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilen bu şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Şanlıurfa B) Samsun C) İzmir D) Erzurum
OXO
UA6F
yunca aynı zaman
anda alan hareketin
ama süreleri aşağıda
nosomaling
3.
C)
600
500
400
300
200
100
0
Yol (km)
300
200
100
0
A7 C
10 20 30 40 50
Yol (km)
B
600
500 A C
400
Yukarıdaki tabloda A, B, C ve D araçlarının yol ve zaman değerleri verilmiştir.
Buna göre, bu araçların aldıkları yolların zamanla değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiş-
tir?
A)
D
¡D
Araç
A
B
C
D
10 20 30 40 50
Zaman (h)
- Zaman (h)
B)
Üniteyi Değerlendiren Sorular
'D)
Yol (km)
400
600
500
400
600
500 A
400
300
200
100
0
600
500
400
Yol (km)
B
300
200
100
0
D
10 20 30 40 50
Yob(km)
A
B
Zaman (h)
10
20
20
40
YO
D
10 20 30 40 50
Zaman (h)
-10
-Zaman (h)
Test 25
Sort
2
2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
OXO UA6F yunca aynı zaman anda alan hareketin ama süreleri aşağıda nosomaling 3. C) 600 500 400 300 200 100 0 Yol (km) 300 200 100 0 A7 C 10 20 30 40 50 Yol (km) B 600 500 A C 400 Yukarıdaki tabloda A, B, C ve D araçlarının yol ve zaman değerleri verilmiştir. Buna göre, bu araçların aldıkları yolların zamanla değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiş- tir? A) D ¡D Araç A B C D 10 20 30 40 50 Zaman (h) - Zaman (h) B) Üniteyi Değerlendiren Sorular 'D) Yol (km) 400 600 500 400 600 500 A 400 300 200 100 0 600 500 400 Yol (km) B 300 200 100 0 D 10 20 30 40 50 Yob(km) A B Zaman (h) 10 20 20 40 YO D 10 20 30 40 50 Zaman (h) -10 -Zaman (h) Test 25 Sort 2 2.
3
E
D
11
C)
Yeniden kullanım, atıkların düzenli depolama alanlarından ayrılmasına ve sınırlı doğal kaynaklarımızın korunması-
na olanak tanır.
A)
Dünya çapında birçok şirket ve kâr amacı gütmeyen kuruluş, üretilen ve daha kullanım ömrü olan materyalleri çöpe
göndermesinin önüne geçilmesi için çalışmaktadır.
Yeniden kullanım endüstrisi yılda yaklaşık 2 milyon ton tekstil ürününün çöp olmasını engellemektedir. Örneğin, Kuzey
Amerika çöplüklerinden bulunan yeniden kullanılabilir ürün miktarı yaklaşık 0,65 milyon tondur.
Sonuç olarak her yıl atılan yaklaşık 15 milyon ton tekstil ürününün sadece 2 milyon tonu yeniden kullanım ya da geri
dönüşüm yoluyla kurtarılabilmektedir.
Aşağıdaki öğrencilerin söylediği ifadelerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
ERDEM
Yeniden kullanım ile çevre kirliliğinin önüne
geçilmiş olur.
EMİNE
İhtiyaç fazlası tekstil ürünlerinin büyük bir
kısmı yeniden kullanım ile çöp olmaktan
kurtulmaktadır.
A)
D)
CANAN
İhtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan
eşyaların ihtiyacı olanlara ulaştırılması için
gönüllü çalışan kuruluşlar vardır.
METİN
Atılan tekstil ürünlerinden bazılarının geri
dönüşümü yapılabilmektedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
3 E D 11 C) Yeniden kullanım, atıkların düzenli depolama alanlarından ayrılmasına ve sınırlı doğal kaynaklarımızın korunması- na olanak tanır. A) Dünya çapında birçok şirket ve kâr amacı gütmeyen kuruluş, üretilen ve daha kullanım ömrü olan materyalleri çöpe göndermesinin önüne geçilmesi için çalışmaktadır. Yeniden kullanım endüstrisi yılda yaklaşık 2 milyon ton tekstil ürününün çöp olmasını engellemektedir. Örneğin, Kuzey Amerika çöplüklerinden bulunan yeniden kullanılabilir ürün miktarı yaklaşık 0,65 milyon tondur. Sonuç olarak her yıl atılan yaklaşık 15 milyon ton tekstil ürününün sadece 2 milyon tonu yeniden kullanım ya da geri dönüşüm yoluyla kurtarılabilmektedir. Aşağıdaki öğrencilerin söylediği ifadelerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz? ERDEM Yeniden kullanım ile çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olur. EMİNE İhtiyaç fazlası tekstil ürünlerinin büyük bir kısmı yeniden kullanım ile çöp olmaktan kurtulmaktadır. A) D) CANAN İhtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan eşyaların ihtiyacı olanlara ulaştırılması için gönüllü çalışan kuruluşlar vardır. METİN Atılan tekstil ürünlerinden bazılarının geri dönüşümü yapılabilmektedir.
B FEN BİLİMLERİ
20. Uluslararası Enerji Ajans'indan derlenen verilere göre Dünya genelinde salinimi gerçekleşen karbondi-
oksit miktarının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Cigaton
Küresel Karbon Dioksit Salinim, 1980-2016
Grafik incelendiğinde;
1. Salınımı gerçekleşen karbondioksit miktarı, 2016 yılında 1980'e göre daha fazladır.
II. 1980-2016 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit artışına bağlı olarak sera etkisi artmış olabilir.
III. 1980 yılındaki belirli bir bölgede görülen iklim özellikleri ile aynı bölgede 2016 yılında görülen iklim
özellikleri farklılık gösterebilir.
IV. Karbondioksit salınımı 1980 yılından 2016 yılına kadar sürekli artış göstermiştir.
ifadelerinden kaç tanesi doğru olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
LGS'YI 3'LÜ KUVVET SETİ
TAMAMLAMAYA HAZIR MA
]]]]]
88 8 8 8
BASLANGIC
TURKCE MATEMATIA FEN UM
INCILICE
YÖRÜ YÖRÜNGE
TURKCE
THE BIET
1111
PEKİŞTİRME
THRUNGE GURUNGE
**
TERUNGE TURUNGE HENGE
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
B FEN BİLİMLERİ 20. Uluslararası Enerji Ajans'indan derlenen verilere göre Dünya genelinde salinimi gerçekleşen karbondi- oksit miktarının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Cigaton Küresel Karbon Dioksit Salinim, 1980-2016 Grafik incelendiğinde; 1. Salınımı gerçekleşen karbondioksit miktarı, 2016 yılında 1980'e göre daha fazladır. II. 1980-2016 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit artışına bağlı olarak sera etkisi artmış olabilir. III. 1980 yılındaki belirli bir bölgede görülen iklim özellikleri ile aynı bölgede 2016 yılında görülen iklim özellikleri farklılık gösterebilir. IV. Karbondioksit salınımı 1980 yılından 2016 yılına kadar sürekli artış göstermiştir. ifadelerinden kaç tanesi doğru olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 LGS'YI 3'LÜ KUVVET SETİ TAMAMLAMAYA HAZIR MA ]]]]] 88 8 8 8 BASLANGIC TURKCE MATEMATIA FEN UM INCILICE YÖRÜ YÖRÜNGE TURKCE THE BIET 1111 PEKİŞTİRME THRUNGE GURUNGE ** TERUNGE TURUNGE HENGE