Madde ve Değişim Soruları

13. Farklı sıvıların yoğunluklarını kıyaslamak için şekildeki deney tasarlanıyor. Deney tüpü sivi dolu bir behere konuluyor
ve dengeye geldiğinde sıvı hizası işaretleniyor.
Deney tüpü
Demir bilyeler
Aynı deney tüpü iki farklı sıvıya konulduğunda ise aşağıdaki gibi dengeleniyor.
Deneyin sonunda birbiri içinde çözünmediği bilinen bu üç sıvıdan aynı miktarlarda alınarak bir deney tüpüne konuluyor.
Buna göre, sıvıların deney tüpündeki görünümleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
13. Farklı sıvıların yoğunluklarını kıyaslamak için şekildeki deney tasarlanıyor. Deney tüpü sivi dolu bir behere konuluyor ve dengeye geldiğinde sıvı hizası işaretleniyor. Deney tüpü Demir bilyeler Aynı deney tüpü iki farklı sıvıya konulduğunda ise aşağıdaki gibi dengeleniyor. Deneyin sonunda birbiri içinde çözünmediği bilinen bu üç sıvıdan aynı miktarlarda alınarak bir deney tüpüne konuluyor. Buna göre, sıvıların deney tüpündeki görünümleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) D)
Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır.
(D) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de ya
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde
tanecik modellerinin maddenin fiziksel hâline
göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
|
|| |||
A) Kati Sivi Gaz
Gaz Sıvı Katı
SIVI Gaz Katı
SIVI
Katı Gaz
ce 4 146
||
|||
2)
p
h
le
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır. (D) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de ya C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel hâline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? | || ||| A) Kati Sivi Gaz Gaz Sıvı Katı SIVI Gaz Katı SIVI Katı Gaz ce 4 146 || ||| 2) p h le
föy 2
5
6
Isı vererek sıcaklığı azalan havanın, yoğunluk
artışıyla oluşan alana ne denir?
7
8
Havanın yeryüzüne yaptığı basıncın azalmasıyla
oluşan alana ne denir?
Yatay yönlü yer ve yön değiştiren havaya ne denir?
Yer yüzeyine yakın olarak havada asılı kalan su
damlacıkları veya küçük buz kristallerine ne denir?
8. Sinif Fen
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
föy 2 5 6 Isı vererek sıcaklığı azalan havanın, yoğunluk artışıyla oluşan alana ne denir? 7 8 Havanın yeryüzüne yaptığı basıncın azalmasıyla oluşan alana ne denir? Yatay yönlü yer ve yön değiştiren havaya ne denir? Yer yüzeyine yakın olarak havada asılı kalan su damlacıkları veya küçük buz kristallerine ne denir? 8. Sinif Fen
Uzay Araştırmaları
O
8. İnsansız hava aracıdır.
• Fotoğraf çekmek için uzaya gönderilir.
Yukarıda özellikleri verilen uzay aracı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Uzay Mekiği
B) Yapay Uydu
C) Uzay Sondası
D) Uzay İstasyonu
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
Uzay Araştırmaları O 8. İnsansız hava aracıdır. • Fotoğraf çekmek için uzaya gönderilir. Yukarıda özellikleri verilen uzay aracı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Uzay Mekiği B) Yapay Uydu C) Uzay Sondası D) Uzay İstasyonu
1. Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili bazı özel-
likler tabloda verilmiştir.
Maddenin
hâlleri
1
A)
B)
C)
D)
Kati
Kati
SIVI
SIVI
Özellikler
• Sıkıştırılamaz.
.Tanecikleri titreşim hareketi
yapar.
● Sıkıştırılabilir.
• Tanecikleri titreşim, öteleme
ve dönme hareketi yapar.
Buna göre, numaralanmış boşluklara ge-
lecek maddenin hâlleri hangileridir?
.Tanecikler bağımsız hareket
eder.
• Özel şartlarda çok az sıkış-
tırılabilir.
Tanecikleri titreşim, öteleme
ve dönme hareketi yapar.
SIVI
Ga
Gaz
Kati
Gaz
SIVI
Kati
Gaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
1. Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili bazı özel- likler tabloda verilmiştir. Maddenin hâlleri 1 A) B) C) D) Kati Kati SIVI SIVI Özellikler • Sıkıştırılamaz. .Tanecikleri titreşim hareketi yapar. ● Sıkıştırılabilir. • Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Buna göre, numaralanmış boşluklara ge- lecek maddenin hâlleri hangileridir? .Tanecikler bağımsız hareket eder. • Özel şartlarda çok az sıkış- tırılabilir. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. SIVI Ga Gaz Kati Gaz SIVI Kati Gaz
j
1.
FEN BİLİMLERİ
IV
To
11
AY Isınma - Isınma - Isınma - Soğuma
B) Isınma - Isınma - Soğuma - Soğuma
Csinma-Soğuma - Soğuma - Isınma
DIsınma - Soğuma - Isınma - Soğuma
|||
DENEME 4
mo St
Yukarıdaki görselde numaralandırılmış kısımlara sırasıyla hangi ifadeler getirilmelid
3.
mo S
DENEME 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
j 1. FEN BİLİMLERİ IV To 11 AY Isınma - Isınma - Isınma - Soğuma B) Isınma - Isınma - Soğuma - Soğuma Csinma-Soğuma - Soğuma - Isınma DIsınma - Soğuma - Isınma - Soğuma ||| DENEME 4 mo St Yukarıdaki görselde numaralandırılmış kısımlara sırasıyla hangi ifadeler getirilmelid 3. mo S DENEME 4
11.
Eşit hacimdeki K ve L sıvıları ile bu sıvılar içerisinde çözünmeyen 40 cm³ hacimli M katısının kütleleri tabloda
verilmiştir. Şekil-I ve Şekil-ll'de verilen birbiri içerisinde çözünmeyen K ve L sivilan Şekil-III'teki boş kaba
dökülüyor. Sonra M katısı karışımın içerisine yavaşça bırakılıyor.
Madde
Hacim
100 cm
100 cm³
40 cm³
K SIVISI
L SIVISI
M katısı
Kütle
200 g
300 g
200 g
A)
Şekil-Il
Şekil-I
Denge sağlandığında K ve L sıvıları ile M katısının kap içerisindeki görünümü nasıl olur?
B)
C)
Şekil-Ill
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
11. Eşit hacimdeki K ve L sıvıları ile bu sıvılar içerisinde çözünmeyen 40 cm³ hacimli M katısının kütleleri tabloda verilmiştir. Şekil-I ve Şekil-ll'de verilen birbiri içerisinde çözünmeyen K ve L sivilan Şekil-III'teki boş kaba dökülüyor. Sonra M katısı karışımın içerisine yavaşça bırakılıyor. Madde Hacim 100 cm 100 cm³ 40 cm³ K SIVISI L SIVISI M katısı Kütle 200 g 300 g 200 g A) Şekil-Il Şekil-I Denge sağlandığında K ve L sıvıları ile M katısının kap içerisindeki görünümü nasıl olur? B) C) Şekil-Ill D)
2.
Proton
• Elektron)
Yukarıda modellemesi yapılan atomlar ile ilgili;
I.
aynı elemente aittir,
II. elektron sayıları farklıdır,
III. nötr atomlardır
Nötron
ifadelerinden hangileri doğrudur?
anda
A) Yalnız I
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
2. Proton • Elektron) Yukarıda modellemesi yapılan atomlar ile ilgili; I. aynı elemente aittir, II. elektron sayıları farklıdır, III. nötr atomlardır Nötron ifadelerinden hangileri doğrudur? anda A) Yalnız I C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
11.
Yanda verilen molekül mo-
deli ile ilgili,
1. Üç tane atom içerir.
II. İki çeşit atom içerir.
III. Farklı atomlardan oluşmuştur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
B ve III
D) I, II ve III
A) Yalnız i
C) Il ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
11. Yanda verilen molekül mo- deli ile ilgili, 1. Üç tane atom içerir. II. İki çeşit atom içerir. III. Farklı atomlardan oluşmuştur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? B ve III D) I, II ve III A) Yalnız i C) Il ve Ill
BILIMLERI TESTI
da
se-
ni
i
1
ÜDÜRLÜĞÜ
B
20. Küresel ısınmanın temel sebeplerinden bi-
rinin atmosfere salınan karbondioksit (CO₂)
oranındaki artış olduğu bilinmektedir.
Buna göre;
1. elektriğin tasarruflu kullanımı konusunda
insanları bilinçlendirme,
II. fosil yakıt kullanımını yaygınlaştırma,
III. yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
uygulamalarından hangileri küresel ısın-
manın artmasına neden olur?
A) Yalnız I
C) I ve
B Yalnız II
Đ) II ve tí
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
BILIMLERI TESTI da se- ni i 1 ÜDÜRLÜĞÜ B 20. Küresel ısınmanın temel sebeplerinden bi- rinin atmosfere salınan karbondioksit (CO₂) oranındaki artış olduğu bilinmektedir. Buna göre; 1. elektriğin tasarruflu kullanımı konusunda insanları bilinçlendirme, II. fosil yakıt kullanımını yaygınlaştırma, III. yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma uygulamalarından hangileri küresel ısın- manın artmasına neden olur? A) Yalnız I C) I ve B Yalnız II Đ) II ve tí
MLERİ TESTİ
B
11. Maddede meydana gelen değişimler, fiziksel
veya kimyasal değişim olarak sınıflandırılabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kim-
yasal değişime örnektir?
A) Leblebinin havanda dövülmesi
B) Dondurmanın erimesi
C) Patatesin dilimlenmesi
D) Gümüşün kararması
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
MLERİ TESTİ B 11. Maddede meydana gelen değişimler, fiziksel veya kimyasal değişim olarak sınıflandırılabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kim- yasal değişime örnektir? A) Leblebinin havanda dövülmesi B) Dondurmanın erimesi C) Patatesin dilimlenmesi D) Gümüşün kararması
7. Aynı boyutlarda ve katı yapıda olduğu bili-
nen dört farklı maddenin tanecik yapısı ile ilgili
aşağıdaki modeller temsili olarak çizilmiştir.
⠀⠀⠀⠀
K maddesi L maddesi M maddesi N maddesi
Buna göre bu maddelerle ilgili;
1. Sesi soğurma özelliği en iyi olan madde
N maddesidir.
II. Bu maddelerden birinin ses yalıtımı ama-
cıyla kullanılması gerekirse L maddesinin
tercih edilmesi en uygun olur.
III. Ses bu maddelerden biriyle etkileştiğinde
en fazla yansımaya uğradığı madde M
maddesi olur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
7. Aynı boyutlarda ve katı yapıda olduğu bili- nen dört farklı maddenin tanecik yapısı ile ilgili aşağıdaki modeller temsili olarak çizilmiştir. ⠀⠀⠀⠀ K maddesi L maddesi M maddesi N maddesi Buna göre bu maddelerle ilgili; 1. Sesi soğurma özelliği en iyi olan madde N maddesidir. II. Bu maddelerden birinin ses yalıtımı ama- cıyla kullanılması gerekirse L maddesinin tercih edilmesi en uygun olur. III. Ses bu maddelerden biriyle etkileştiğinde en fazla yansımaya uğradığı madde M maddesi olur. yargılarından hangisi ya da hangileri doğ- rudur? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III D) II ve III
12.
3
Madde Özellikleri
1 Belirli bir şekli ve hacmi
yoktur.
2 Bulundukları kabın şek-
lini alır.
Tanecikleri sadece titre-
şim hareketi yapar.
3
Offe
Masa
Maddeler
Mert yukarıda verilen maddeleri 1, 2 ve 3 numaralı
özellikleri ile eşleştirecektir.
Buna göre Mert, aşağıdakilerden hangisinde
ver maddeler ile özelliklerini doğru eşleştirmiştir?
Kolonya
31
2 Kolonya
3123
2231
Masa
Bulut
1
Bulut
312
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
12. 3 Madde Özellikleri 1 Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. 2 Bulundukları kabın şek- lini alır. Tanecikleri sadece titre- şim hareketi yapar. 3 Offe Masa Maddeler Mert yukarıda verilen maddeleri 1, 2 ve 3 numaralı özellikleri ile eşleştirecektir. Buna göre Mert, aşağıdakilerden hangisinde ver maddeler ile özelliklerini doğru eşleştirmiştir? Kolonya 31 2 Kolonya 3123 2231 Masa Bulut 1 Bulut 312
il vodafone TR
9.
Kütle
X
V
16:05
Buna göre,
Y
Z
Hacim
Yukarıda X, Y ve Z saf sıvılarına ait kütle - hacim
grafiği verilmiştir.
A) Yalnız 1
1 ve 2
Eşit hacimde kütlesi en büyük olan sıvı X'tir.
Yoğunlukları arasındaki ilişki X > Y> Z'dir.
Eşit miktarda alınan sıvılar aynı kaba konuldu-
ğunda Z en üstte bulunur.
%61
numaralandırılmış ifadelerden hangileri söyle-
nebilir?
(Sivilar birbiri içinde çözünmüyor.)
Yalnız 3
D1, 2 ve 3
AHCESEHİR KOLEJİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
il vodafone TR 9. Kütle X V 16:05 Buna göre, Y Z Hacim Yukarıda X, Y ve Z saf sıvılarına ait kütle - hacim grafiği verilmiştir. A) Yalnız 1 1 ve 2 Eşit hacimde kütlesi en büyük olan sıvı X'tir. Yoğunlukları arasındaki ilişki X > Y> Z'dir. Eşit miktarda alınan sıvılar aynı kaba konuldu- ğunda Z en üstte bulunur. %61 numaralandırılmış ifadelerden hangileri söyle- nebilir? (Sivilar birbiri içinde çözünmüyor.) Yalnız 3 D1, 2 ve 3 AHCESEHİR KOLEJİ
5.
Katı
(2)
Sivi
3
Gaz
Yukarıda verilen diyagramda maddenin fiziksel
hållerindeki değişimlere ait olaylar numaralandı-
rılmıştır.
Buna göre, hangi seçenekteki ifade doğru-
dur?
numaralı olayda maddenin tanecikleri ara-
sındaki çekim kuvveti artar.
2 numaralı olayda madde dışarıya ısı verir.
3 numaralı olayda madde daha düzenli hâle
geçer.
4 numaralı olayda taneciklerin hareketleri hız-
lanır.
11310
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
5. Katı (2) Sivi 3 Gaz Yukarıda verilen diyagramda maddenin fiziksel hållerindeki değişimlere ait olaylar numaralandı- rılmıştır. Buna göre, hangi seçenekteki ifade doğru- dur? numaralı olayda maddenin tanecikleri ara- sındaki çekim kuvveti artar. 2 numaralı olayda madde dışarıya ısı verir. 3 numaralı olayda madde daha düzenli hâle geçer. 4 numaralı olayda taneciklerin hareketleri hız- lanır. 11310
9.
Kütle
Buna göre,
Z
Yukarıda X, Y ve Z saf sivilarına ait kütle - hacim
grafiği verilmiştir.
Hacim
Eşit hacimde kütlesi en büyük olan sıvı X'tir.
Yoğunlukları arasındaki ilişki X> Y > Z'dir.
Eşit miktarda alınan sıvılar aynı kaba konuldu-
ğunda Z en üstte bulunur.
A) Yalnız 1
1 ve 2
numaralandırılmış ifadelerden hangileri söyle-
nebilir?
(Sıvılar birbiri içinde çözünmüyor.)
Yalnız 3
D1, 2 ve 3
HGESEHİR KOLEJI
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Değişim
9. Kütle Buna göre, Z Yukarıda X, Y ve Z saf sivilarına ait kütle - hacim grafiği verilmiştir. Hacim Eşit hacimde kütlesi en büyük olan sıvı X'tir. Yoğunlukları arasındaki ilişki X> Y > Z'dir. Eşit miktarda alınan sıvılar aynı kaba konuldu- ğunda Z en üstte bulunur. A) Yalnız 1 1 ve 2 numaralandırılmış ifadelerden hangileri söyle- nebilir? (Sıvılar birbiri içinde çözünmüyor.) Yalnız 3 D1, 2 ve 3 HGESEHİR KOLEJI