Madde ve Isı Soruları

30
Anladin
Kafa Dengi
Cave N
grelerinden hangilerin
Alle
15. Misina behergias, tabak, sıcak su ve buz küpleri kullanarak aşağıdaki düzenegi hazırlıyor.
Tabak
Beherglas
Sicak su
Mislina bir süre beklerse kabın içinde;
1 Bulut
II. Kırağı,
III. Yağmur
olaylarından hangilerini gözlemleyebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
Buz
S-L
Sicarle
C) Yalnız III.
Buu
D) I ve III.
Challenger Fen Bilimler
17. Son yıllarda kürese
fotoğrafları da bu te
Yukarıda Kuzey
arasında Kuzey
Buna göre buz
1. Fosil yakıt H
II. Atmosferde
III. Ormanlık a
olaylarından
A) I ve II.
Challenger Fen
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
30 Anladin Kafa Dengi Cave N grelerinden hangilerin Alle 15. Misina behergias, tabak, sıcak su ve buz küpleri kullanarak aşağıdaki düzenegi hazırlıyor. Tabak Beherglas Sicak su Mislina bir süre beklerse kabın içinde; 1 Bulut II. Kırağı, III. Yağmur olaylarından hangilerini gözlemleyebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. Buz S-L Sicarle C) Yalnız III. Buu D) I ve III. Challenger Fen Bilimler 17. Son yıllarda kürese fotoğrafları da bu te Yukarıda Kuzey arasında Kuzey Buna göre buz 1. Fosil yakıt H II. Atmosferde III. Ormanlık a olaylarından A) I ve II. Challenger Fen
A) Sfar dereceli silindirin içinde en altta L üzerinde K ve en üs
B) Her sividan 10 cm³ hacminde alındığında kütlesi en fazla ola
C) L SIVISının hacmi 60 cm³tur.
D) Dereceli silindirin içine yoğunluğu K SIVISının yoğunluğunda
kesinlikle kabın dibine batar.
Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin tanecik modelleri
verilmiştir.
X
Z
Umut, içi boş bir çubuğun içine sıra ile X, Y ve Z
maddelerini koyarak şekildeki ısıtıcı ile eşit süre ISI
vermektedir.
Y
Isıtıcı
Içi boş çubuk
Mum
Umut'un yaptığı deney ile ilgili verilen ifadeler-
den hangisi doğrudur? (İçi boş çubuğun ısı alış-
verişinde bulunması ihmal edilecektir.)
A) Y maddesi ısıyı, X maddesinden daha hızlı ilet-
miştir.
FEN BİLİMLERİ
B) Z maddesi kullanıldığında mum en çabuk erimiş-
tir.
C) X maddesi kullanıldığında mum en yavaş erimiş-
tir.
BİLİM ANAHTARI
D) X maddesi ısıyı, Z maddesinden daha hızlı ilet-
miştir.
5. E
21
r
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
A) Sfar dereceli silindirin içinde en altta L üzerinde K ve en üs B) Her sividan 10 cm³ hacminde alındığında kütlesi en fazla ola C) L SIVISının hacmi 60 cm³tur. D) Dereceli silindirin içine yoğunluğu K SIVISının yoğunluğunda kesinlikle kabın dibine batar. Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin tanecik modelleri verilmiştir. X Z Umut, içi boş bir çubuğun içine sıra ile X, Y ve Z maddelerini koyarak şekildeki ısıtıcı ile eşit süre ISI vermektedir. Y Isıtıcı Içi boş çubuk Mum Umut'un yaptığı deney ile ilgili verilen ifadeler- den hangisi doğrudur? (İçi boş çubuğun ısı alış- verişinde bulunması ihmal edilecektir.) A) Y maddesi ısıyı, X maddesinden daha hızlı ilet- miştir. FEN BİLİMLERİ B) Z maddesi kullanıldığında mum en çabuk erimiş- tir. C) X maddesi kullanıldığında mum en yavaş erimiş- tir. BİLİM ANAHTARI D) X maddesi ısıyı, Z maddesinden daha hızlı ilet- miştir. 5. E 21 r
6.
x Litre
x litre ve 45 litre olan iki farklı zeytinyağı birbirine ka-
rıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli 11
şişeye doldurulabildiğine göre x aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 10
B) 120
45 Litre
C) 180
D) 450
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
6. x Litre x litre ve 45 litre olan iki farklı zeytinyağı birbirine ka- rıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli 11 şişeye doldurulabildiğine göre x aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 10 B) 120 45 Litre C) 180 D) 450
6. Farklı genleşme miktarlarına sahip metallerin birbirine perçinlenmesiyle elde edilen yapıya metal çifti
denir. Özellikle termostatlardaki düzeneklerde metal çiftleri kullanılır.
Şekil-11
Şekil-l
Şekil-l'de verilen X ve Y metallerinden yapılmış metal çiftine ısı verildiğinde görünümü şekil-Il deki håle
gelmektedir.
Buna göre bu metal çifti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil-l'deki metal çifti soğutulursa yine şekil-II deki görünümü alacaktır.
B) Metal çiftine isi verildiğinde her iki metalde de genleşme gerçekleşmiştir.
C) Şekil-ll'deki metal çifti soğutulursa her iki metalde de büzülme meydana gelir.
D) X metalinin genleşme oranı Y metalinin genleşme oranından fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
6. Farklı genleşme miktarlarına sahip metallerin birbirine perçinlenmesiyle elde edilen yapıya metal çifti denir. Özellikle termostatlardaki düzeneklerde metal çiftleri kullanılır. Şekil-11 Şekil-l Şekil-l'de verilen X ve Y metallerinden yapılmış metal çiftine ısı verildiğinde görünümü şekil-Il deki håle gelmektedir. Buna göre bu metal çifti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şekil-l'deki metal çifti soğutulursa yine şekil-II deki görünümü alacaktır. B) Metal çiftine isi verildiğinde her iki metalde de genleşme gerçekleşmiştir. C) Şekil-ll'deki metal çifti soğutulursa her iki metalde de büzülme meydana gelir. D) X metalinin genleşme oranı Y metalinin genleşme oranından fazladır.
ak içine şekilde-
dakla
Bebeklerin çorbası fazla ısıtıldığında anneler aşağıdaki işlemleri yaparak çorbayı soğutulurlar.
Çorba kasesi, içinde su bulunan bir
kaba konulur.
e
. Bir müddet bekledikten sonra anne eline
bir damla çorba döker.
Herhangi bir sıcaklık değişimi hisset-
mediğinde çorbayı bebeğine yedirir.
40°C çorba
20°C su
Buna göre,
LÇorba suya ısı verir.
Suyun son sıcaklığı 20°C ile 40°C arasındadır.
LÇorbanın içilebileceği sıcaklık vücut sıcaklığıdır.
planımlarından hangileri doğrudur? (Isı alış verişinin sadece su ve çorba arasında olduğu varsayılacaktır.)
D) I, II ve III.
Al Yalnız 1.
C) II ve III.
B) I ve II.
223
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
ak içine şekilde- dakla Bebeklerin çorbası fazla ısıtıldığında anneler aşağıdaki işlemleri yaparak çorbayı soğutulurlar. Çorba kasesi, içinde su bulunan bir kaba konulur. e . Bir müddet bekledikten sonra anne eline bir damla çorba döker. Herhangi bir sıcaklık değişimi hisset- mediğinde çorbayı bebeğine yedirir. 40°C çorba 20°C su Buna göre, LÇorba suya ısı verir. Suyun son sıcaklığı 20°C ile 40°C arasındadır. LÇorbanın içilebileceği sıcaklık vücut sıcaklığıdır. planımlarından hangileri doğrudur? (Isı alış verişinin sadece su ve çorba arasında olduğu varsayılacaktır.) D) I, II ve III. Al Yalnız 1. C) II ve III. B) I ve II. 223
2. Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan saf A ve B sıvıları ağzı açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmıştır.
Sivilara ait sıcaklık ve kütle-zaman değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir.
A
B
Zaman
(dakika)
Sıcaklık
(°C)
Kütle
(g)
Zaman
(dakika)
Sıcaklık
(°C)
Kütle
(g)
0
20
50
0
50
1
30
49
1
2
41
47
2
3
53
45
3
20 31 43 57
49 48 46
4
65
42
4
72
5
78
5
88
32
38
44 40
6
Tablolara göre A ve B maddeleriyle ilgili,
I. Donma noktaları farklıdır.
II. Buharlaşmaya 6.dakikada başlamışlardır.
III. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve III.
80
6
100
7
C) II ve III.
80
22
7
100
8
80
8
8
34 26 12
9
0
9
100 100
2
10
0
10
0
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
2. Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan saf A ve B sıvıları ağzı açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmıştır. Sivilara ait sıcaklık ve kütle-zaman değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir. A B Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) 0 20 50 0 50 1 30 49 1 2 41 47 2 3 53 45 3 20 31 43 57 49 48 46 4 65 42 4 72 5 78 5 88 32 38 44 40 6 Tablolara göre A ve B maddeleriyle ilgili, I. Donma noktaları farklıdır. II. Buharlaşmaya 6.dakikada başlamışlardır. III. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) I ve II. B) I ve III. 80 6 100 7 C) II ve III. 80 22 7 100 8 80 8 8 34 26 12 9 0 9 100 100 2 10 0 10 0 D) I, II ve III.
15. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Isı alışverişinin yönü sıcaktan soğuğa doğrudur.
Üç madde ayrı ayrı birbirlerine dokundurulduklarında aralarındaki ısı alışverişi aşağıdaki gibidir.
• L maddesi K maddesine isi verir.
• M maddesl L maddesinden ısı alır.
.
K maddesi M maddesine ısı verir.
•
Buna göre maddelerin sıcaklıkları hangi seçenekteki gibi olabilir?
K
A) 40°C
B) 56°C
C) 60°C
D) 15°C
L
67°C
70°C
37°C
20°C
M
52°C
40°C
20°C
48°C
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
15. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Isı alışverişinin yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Üç madde ayrı ayrı birbirlerine dokundurulduklarında aralarındaki ısı alışverişi aşağıdaki gibidir. • L maddesi K maddesine isi verir. • M maddesl L maddesinden ısı alır. . K maddesi M maddesine ısı verir. • Buna göre maddelerin sıcaklıkları hangi seçenekteki gibi olabilir? K A) 40°C B) 56°C C) 60°C D) 15°C L 67°C 70°C 37°C 20°C M 52°C 40°C 20°C 48°C
= III.
indeki maddelerin isi vererek sivi hâle geçmesine yoğuşma denir. Buğulanma olayı yoğuşma sonucunda ger-
Adaki şekilde iki özdeş şişe verilmiştir.
Şişelerin dış yüzeylerinin birbirlerine benzememesi,
I. Içlerindeki sıvının sıcaklıkları
II. İçlerindeki sıvının cinsi
III. Bulundukları ortamın sıcaklıkları
özelliklerinden hangilerinin farklı olmasından kaynaklanır?
A) Yalnız I.
HAY
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
= III. indeki maddelerin isi vererek sivi hâle geçmesine yoğuşma denir. Buğulanma olayı yoğuşma sonucunda ger- Adaki şekilde iki özdeş şişe verilmiştir. Şişelerin dış yüzeylerinin birbirlerine benzememesi, I. Içlerindeki sıvının sıcaklıkları II. İçlerindeki sıvının cinsi III. Bulundukları ortamın sıcaklıkları özelliklerinden hangilerinin farklı olmasından kaynaklanır? A) Yalnız I. HAY B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III.
iştir.
Kati
Madde
Erime
A) Su
B) Buz
C) Kolonya
D) Katı karbondioksit
Donma
SIVI
Hâl Değişimi
Donma
Erime
Buharlaşma
Buharlaşma
Süblimleşme
Yoğuşma
tlması zor seralarda meyve ve sebzelerin soğuk kış günlerinde donmaması için ortama bir madde konur ve o
maddenin geçirdiği hâl değişimi sonucunda donma olayının önüne geçilebilir.
Süblimleşme
Donma olayını önlemek için ortama konulan madde ve geçirdiği hâl değişimi aşağıda verilenlerden hangisi
olabilir?
Gaz
Isı alır
Isı verir
217
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
iştir. Kati Madde Erime A) Su B) Buz C) Kolonya D) Katı karbondioksit Donma SIVI Hâl Değişimi Donma Erime Buharlaşma Buharlaşma Süblimleşme Yoğuşma tlması zor seralarda meyve ve sebzelerin soğuk kış günlerinde donmaması için ortama bir madde konur ve o maddenin geçirdiği hâl değişimi sonucunda donma olayının önüne geçilebilir. Süblimleşme Donma olayını önlemek için ortama konulan madde ve geçirdiği hâl değişimi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Gaz Isı alır Isı verir 217
Sıcaklık Değişimi
sında olur.
xtarı, diğeri-
si doğru-
3.
D
C)
A)
B)
Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirine dokun-
durulan X ve Y levhaları ile ilgili aşağıdaki
öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
Tuğba
Kübra
Emre
10 °C
Hakan
Bilgi ve Kavrama
TEST -65
X
30 °C
Y
Y cisminin taneciklerinin ortalama
hareket enerjisi artar.
Son durumda X ve Y cisimlerinin
sıcaklıklan eşit olur.
Y cisminden X cismine doğru isi aki
şi gerçekleşir.
X ve Y cisimlerinin isilanında eşit
miktarda değişim blur.
4. Aşağıdaki kaplarda belirtilen miktarlarda 20 "C
sıcaklığında sivilar bulunmaktadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
Sıcaklık Değişimi sında olur. xtarı, diğeri- si doğru- 3. D C) A) B) Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirine dokun- durulan X ve Y levhaları ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Tuğba Kübra Emre 10 °C Hakan Bilgi ve Kavrama TEST -65 X 30 °C Y Y cisminin taneciklerinin ortalama hareket enerjisi artar. Son durumda X ve Y cisimlerinin sıcaklıklan eşit olur. Y cisminden X cismine doğru isi aki şi gerçekleşir. X ve Y cisimlerinin isilanında eşit miktarda değişim blur. 4. Aşağıdaki kaplarda belirtilen miktarlarda 20 "C sıcaklığında sivilar bulunmaktadır.
By Sicaklı
CSıcaklık birimi joule'dür.
DISı, maddeler arasında alinip verilebilir.
7. Bir saf maddeye ait bazı hal değişim olayları
şekilde numaralanarak gösterilmiştir.
Alime
Buz-
Su
Buna göre, bu hâl değişim olaylarıyla ilgil
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
AT, her sıcaklıkta gerçekleşir.
B) II, yoğuşmadır.
T, maddenin Isı almasıyla gerçekleşir.
11, maddenin sadece yüzeyinde gerçekle
at håldeki bir saf madde 20 dakika bo-
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
By Sicaklı CSıcaklık birimi joule'dür. DISı, maddeler arasında alinip verilebilir. 7. Bir saf maddeye ait bazı hal değişim olayları şekilde numaralanarak gösterilmiştir. Alime Buz- Su Buna göre, bu hâl değişim olaylarıyla ilgil aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AT, her sıcaklıkta gerçekleşir. B) II, yoğuşmadır. T, maddenin Isı almasıyla gerçekleşir. 11, maddenin sadece yüzeyinde gerçekle at håldeki bir saf madde 20 dakika bo-
7. Aşağıdakilerden hangisinde yağış şekli
yanlış açıklanmıştır?
A) Bulutlardaki güçlü hava akımı nedeniyle
kar taneciklerinin buz hâlinde yeryüzüne
yağmasına dolu denir.
B) Havadaki küçük buz kristalleri birleşerek
kar tanelerini oluşturur.
C) Geceleyin havanın ısınmasıyla su buharı-
nın yüzeyde buz hâlinde donması, kırağı-
dır.
D) Su buharının soğuk hava tabakasıyla
karşılaşması sonucunda yağmur oluşur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
7. Aşağıdakilerden hangisinde yağış şekli yanlış açıklanmıştır? A) Bulutlardaki güçlü hava akımı nedeniyle kar taneciklerinin buz hâlinde yeryüzüne yağmasına dolu denir. B) Havadaki küçük buz kristalleri birleşerek kar tanelerini oluşturur. C) Geceleyin havanın ısınmasıyla su buharı- nın yüzeyde buz hâlinde donması, kırağı- dır. D) Su buharının soğuk hava tabakasıyla karşılaşması sonucunda yağmur oluşur.
Fernus z-Kitap
20. Aşağıda aynı mahallede bulunan üç konuta ait temsili görsel verilmiştir. Konutlarda yaşayan kişi sa-
yısı ve konutların iç alanları birbirine eşittir. Görsellerin hemen alt kısmında ise belirtilen konutlarda
yaşayan ailelere ait şubat ayında elde edilmiş ortalama bazı sayısal değerler yazılmıştır.
1. Konut
Dış ortam sıcaklığı : -5 °C
Konutun iç sıcaklığı : 24 °C
Isınma amacıyla
harcanan aylık gider : 150 TL
2. Konut
Dış ortam sıcaklığı : -5 °C
Konutun iç sıcaklığı : 18 °C
Isınma amacıyla
harcanan aylık gider: 350 TL
3. Konut
Dış ortam sıcaklığı : -5 °C
Konutun iç sıcaklığı : 24 °C
Isınma amacıyla
harcanan aylık gider: 200 TL
Buna göre verilen bilgilerden yararlanılarak bu konutlar ve ailelerle ilgili aşağıdakilerin han-
gisindeki ifade söylenemez?
A) Isı yalıtımı bakımından konutlarda kullanılan malzemelerin kalitesi birbirinden farklı olabilir.
B) Konutlardaki ısı yalıtımının farklı olması ısınmak amacıyla harcanan ücreti etkilemiştir.
C) 1. ve 3. konuttaki ısı yalıtımı aynı kalitede ise harcanan aylık giderin farklı olmasının nedeni kulla-
nılan yakıtın kalitesi olabilir.
D) 2. konutta isinma amacıyla harcanan ücretin fazla olmasına rağmen iç sıcaklığın diğer konutlar
kadar yüksek olmaması kaliteli ısı yalıtımının yapıldığını gösterir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
Fernus z-Kitap 20. Aşağıda aynı mahallede bulunan üç konuta ait temsili görsel verilmiştir. Konutlarda yaşayan kişi sa- yısı ve konutların iç alanları birbirine eşittir. Görsellerin hemen alt kısmında ise belirtilen konutlarda yaşayan ailelere ait şubat ayında elde edilmiş ortalama bazı sayısal değerler yazılmıştır. 1. Konut Dış ortam sıcaklığı : -5 °C Konutun iç sıcaklığı : 24 °C Isınma amacıyla harcanan aylık gider : 150 TL 2. Konut Dış ortam sıcaklığı : -5 °C Konutun iç sıcaklığı : 18 °C Isınma amacıyla harcanan aylık gider: 350 TL 3. Konut Dış ortam sıcaklığı : -5 °C Konutun iç sıcaklığı : 24 °C Isınma amacıyla harcanan aylık gider: 200 TL Buna göre verilen bilgilerden yararlanılarak bu konutlar ve ailelerle ilgili aşağıdakilerin han- gisindeki ifade söylenemez? A) Isı yalıtımı bakımından konutlarda kullanılan malzemelerin kalitesi birbirinden farklı olabilir. B) Konutlardaki ısı yalıtımının farklı olması ısınmak amacıyla harcanan ücreti etkilemiştir. C) 1. ve 3. konuttaki ısı yalıtımı aynı kalitede ise harcanan aylık giderin farklı olmasının nedeni kulla- nılan yakıtın kalitesi olabilir. D) 2. konutta isinma amacıyla harcanan ücretin fazla olmasına rağmen iç sıcaklığın diğer konutlar kadar yüksek olmaması kaliteli ısı yalıtımının yapıldığını gösterir.
1.
Musluk
Kütle
A) Azalır
B) Azalır
C) Artar
D) Değişmez
Yanda verilen kapalı kap
içerisinde bir miktar
gaz bulunmaktadır.
Musluk açılarak kaptaki gazın bir kısmı dı-
şarı alındığında kaptaki gazın kütle, hacim
ve yoğunluğu nasıl değişir?
Hacim
Azalır
Yoğunluk
Değişmez
Değişmez Azalır
Değişmez Artar
Azalır
Azalır
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
1. Musluk Kütle A) Azalır B) Azalır C) Artar D) Değişmez Yanda verilen kapalı kap içerisinde bir miktar gaz bulunmaktadır. Musluk açılarak kaptaki gazın bir kısmı dı- şarı alındığında kaptaki gazın kütle, hacim ve yoğunluğu nasıl değişir? Hacim Azalır Yoğunluk Değişmez Değişmez Azalır Değişmez Artar Azalır Azalır
MEVSİMLER VE İKLİM
TEST -1
1.
www.ned comedenstand
Islak
A) Pazartesi
C) Çarşamba
Pazartesi
Salı
kuru
Bilal, ıslak ve kuru pamuk sardığı termometre-
lerle ardışık dört gün aynı saatte hava sıcaklı-
ğını ölçüyor. Ölçtüğü değerler arasındaki farkı
tablosuna kaydediyor.
HO
Çarşamba
Perşembe
M
-2°C
4°C
Buna göre, hangi gün havadaki nem oranı-
nir en fazla olduğu söylenebilir?
1 °C
3°C.
B) Sali
D) Perşembe
Ho
L
For
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
MEVSİMLER VE İKLİM TEST -1 1. www.ned comedenstand Islak A) Pazartesi C) Çarşamba Pazartesi Salı kuru Bilal, ıslak ve kuru pamuk sardığı termometre- lerle ardışık dört gün aynı saatte hava sıcaklı- ğını ölçüyor. Ölçtüğü değerler arasındaki farkı tablosuna kaydediyor. HO Çarşamba Perşembe M -2°C 4°C Buna göre, hangi gün havadaki nem oranı- nir en fazla olduğu söylenebilir? 1 °C 3°C. B) Sali D) Perşembe Ho L For 3
1. Binalarda ısı yalıtımı amacıyla çift cam uygulama-
si yapılır.
Camların arasındaki hava vakumlanarak boş bir
ortam elde edilir.
Bu yöntem ile ilgili,
I. Havanın boşaltılması ile elde edilen ortam ısıyı
oldukça iyi iletir.
II. Çift cam uygulaması çevre ve insan sağlığını
tehdit etmez.
III. Çift cam uygulamaları ekonomik ve verimlidir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde ve Isı
1. Binalarda ısı yalıtımı amacıyla çift cam uygulama- si yapılır. Camların arasındaki hava vakumlanarak boş bir ortam elde edilir. Bu yöntem ile ilgili, I. Havanın boşaltılması ile elde edilen ortam ısıyı oldukça iyi iletir. II. Çift cam uygulaması çevre ve insan sağlığını tehdit etmez. III. Çift cam uygulamaları ekonomik ve verimlidir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III