Maddenin Isı ile Etkileşimi Soruları

4. Bilgi: Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli olan ısıya öz ısı denir.
Öz ısıları arasında S>P> R ilişkisi bulunan ve ilk sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli metal küreler özdeş ısıtıcılar kulla-
nılarak sıcaklıkları 100 °C'ye ulaşana kadar ısıtılıyor.
P
R
S
Daha sonra bu küreleri içlerinde 20 °C sıcaklığında eşit miktarda su bulunduran özdeş kaplara bırakıyor.
P
R
S
250 mL
su
20 °C
NEON SERİSİ
250 mL
su
20 °C
Bilyeler ve kaplardaki su arasında isi alışverişi tamamladıktan sonra kaplardaki suların sıcaklıkları arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) P=R=S
C) R>P>S
16
250 mL
su
20 °C
B) P>R>S
D) S>P>R
CL00-08.01CDS05
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
4. Bilgi: Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli olan ısıya öz ısı denir. Öz ısıları arasında S>P> R ilişkisi bulunan ve ilk sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli metal küreler özdeş ısıtıcılar kulla- nılarak sıcaklıkları 100 °C'ye ulaşana kadar ısıtılıyor. P R S Daha sonra bu küreleri içlerinde 20 °C sıcaklığında eşit miktarda su bulunduran özdeş kaplara bırakıyor. P R S 250 mL su 20 °C NEON SERİSİ 250 mL su 20 °C Bilyeler ve kaplardaki su arasında isi alışverişi tamamladıktan sonra kaplardaki suların sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) P=R=S C) R>P>S 16 250 mL su 20 °C B) P>R>S D) S>P>R CL00-08.01CDS05
delerin erime sıcaklığı
ma sıcaklığı eşittir.
JI
Donma süresince
sıcaklık sabit kalır.
D
antili cümleler verilmiş-
in doğru (D) ya da
verilerek ok yönün-
mbole ulaşılır?
D) A
doga
KOLEJI
MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
KAZANIM: Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma
ve kaynama noktalarını belirler.
TEST - 2
Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan saf K ve L sıvıları açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmıştır. Sıvılara
ait sıcaklık ve kütle-zaman değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir.
K
L
Zaman (dakika)
Sıcaklık (°C)
Kütle (g)
Zaman (dakika)
Sıcaklık (°C)
Kütle (g)
0
20
50
1
30
49
0
1
20 31
50 49
2
41
47
3
53
45
4
65
42
3
57
46
5
78
38
6
80
32
7
80
22
8
80
8
4
5
72
88
40
44
8
100
12
6
7
100
100
26
34
9
0
9
100
2
2
43
48
Buna göre tablodaki verilere göre K ve L maddesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kaynama noktaları farklıdır.
B) Buharlaşma iki sıvıda da sadece 6-8. dakikalar arası olmuştur.
C) Kaynama sırasında sıvı kütlesinde azalma ilk 6 dakikaya göre daha fazla olmuştur.
D) K ve L maddelerinin donma noktaları farklı olabilir.
10
la
0
10
doğa
KOLEJİ
0
rayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Erime noktası,
FEN BİLİMLERİ
THAILAND
Corgia
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
delerin erime sıcaklığı ma sıcaklığı eşittir. JI Donma süresince sıcaklık sabit kalır. D antili cümleler verilmiş- in doğru (D) ya da verilerek ok yönün- mbole ulaşılır? D) A doga KOLEJI MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KAZANIM: Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma ve kaynama noktalarını belirler. TEST - 2 Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan saf K ve L sıvıları açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmıştır. Sıvılara ait sıcaklık ve kütle-zaman değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir. K L Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) 0 20 50 1 30 49 0 1 20 31 50 49 2 41 47 3 53 45 4 65 42 3 57 46 5 78 38 6 80 32 7 80 22 8 80 8 4 5 72 88 40 44 8 100 12 6 7 100 100 26 34 9 0 9 100 2 2 43 48 Buna göre tablodaki verilere göre K ve L maddesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kaynama noktaları farklıdır. B) Buharlaşma iki sıvıda da sadece 6-8. dakikalar arası olmuştur. C) Kaynama sırasında sıvı kütlesinde azalma ilk 6 dakikaya göre daha fazla olmuştur. D) K ve L maddelerinin donma noktaları farklı olabilir. 10 la 0 10 doğa KOLEJİ 0 rayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Erime noktası, FEN BİLİMLERİ THAILAND Corgia
gen.
durula
30 °C
4.
2
A) 2-4
C) 2-5
60 °C
SI
45 °C
3
Sıcaklıkları farklı özdeş maddeler arasında-
ki ısı akış yönleri yukarıdaki şekilde oklarla
gösterilmiştir.
90 °C
Kaç numaralı okların yönü ters çevrilirse
ısı akış şeması doğru hâle gelir?
B) 1-3
D) 3-6
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
gen. durula 30 °C 4. 2 A) 2-4 C) 2-5 60 °C SI 45 °C 3 Sıcaklıkları farklı özdeş maddeler arasında- ki ısı akış yönleri yukarıdaki şekilde oklarla gösterilmiştir. 90 °C Kaç numaralı okların yönü ters çevrilirse ısı akış şeması doğru hâle gelir? B) 1-3 D) 3-6
3.
Aybüke, fen bilimleri dersinde su döngüsünü göstermek için şekildeki gibi içine bir miktar su koyduğu ağzı
kapalı beheri yanan ispirto ocağının üzerine koyuyor. Beher ile kap arasında cam boru ile bağlantı kuruyor.
Kabın üzerindeki cam borunun olduğu yere buz parçaları koyarak soğuk bir ortam oluşturuyor.
Buz
Beher
Saç ayak-
İspirto
ocağı
Aybüke'nin hazırladığı bu düzeneğe göre;
Cam borudan kaba damlayan su damlacıkları ile çiy ve yağmur temsil edilmiş olabilir.
Buz parçaları su buharının atmosferde yoğuşmasını sağlayan soğuk hava tabakasını temsil etmiştir.
Güneş ışınlarının yaptığı görevi bu düzenekte ispirto ocağı sağlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve H
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
3. Aybüke, fen bilimleri dersinde su döngüsünü göstermek için şekildeki gibi içine bir miktar su koyduğu ağzı kapalı beheri yanan ispirto ocağının üzerine koyuyor. Beher ile kap arasında cam boru ile bağlantı kuruyor. Kabın üzerindeki cam borunun olduğu yere buz parçaları koyarak soğuk bir ortam oluşturuyor. Buz Beher Saç ayak- İspirto ocağı Aybüke'nin hazırladığı bu düzeneğe göre; Cam borudan kaba damlayan su damlacıkları ile çiy ve yağmur temsil edilmiş olabilir. Buz parçaları su buharının atmosferde yoğuşmasını sağlayan soğuk hava tabakasını temsil etmiştir. Güneş ışınlarının yaptığı görevi bu düzenekte ispirto ocağı sağlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve H C) II ve III D) I, II ve III
6)
Aşağıda saf bir maddenin Isınma grafiği gösteril-
miştir.
Sıcaklık(°C)
60-
20+
O
-201
Bu grafikio ligili olarak,
1. Madde -20 °C'da katı hâldedir.
II. Maddenin erime sıcaklığı 20 °C'dur.
III. Maddenin kaynama sıcaklığı 60 °C'dur.
IV. Madde 30 °C'da kati-sivi hâldedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
c) III ve IV
7)
Birbirinden farklı üç sıvı eşit kütlede alınıyor ve
5'er dakika süre ile ısıtılıyor. Bu süre içerisinde
sıvılanın sıcaklık değişimleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Ilk Sıcaklık (°C)
20
A) 22
20
10
Son Sıcaklık (°C)
23
L
32
M
?
Bu sıvıların öz ısıları arasında K> M > Liliş-
kisi olduğuna göre M Sıvısının son sıcaklığı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) 33
D) 41
20
B) 30
Zaman (dk)
B) II ve III
D) I, II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
6) Aşağıda saf bir maddenin Isınma grafiği gösteril- miştir. Sıcaklık(°C) 60- 20+ O -201 Bu grafikio ligili olarak, 1. Madde -20 °C'da katı hâldedir. II. Maddenin erime sıcaklığı 20 °C'dur. III. Maddenin kaynama sıcaklığı 60 °C'dur. IV. Madde 30 °C'da kati-sivi hâldedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II c) III ve IV 7) Birbirinden farklı üç sıvı eşit kütlede alınıyor ve 5'er dakika süre ile ısıtılıyor. Bu süre içerisinde sıvılanın sıcaklık değişimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ilk Sıcaklık (°C) 20 A) 22 20 10 Son Sıcaklık (°C) 23 L 32 M ? Bu sıvıların öz ısıları arasında K> M > Liliş- kisi olduğuna göre M Sıvısının son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) 33 D) 41 20 B) 30 Zaman (dk) B) II ve III D) I, II ve II
Aşağıda saf X ve Y maddelerinin ısınma grafikleri verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
45
30
15
X
Zaman
60
40
20
Sıcaklık (°C)
Buna göre X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X bir kez, Y iki kez hal değiştirmiştir.
B) X ve Y kesinlikle farklı cins maddelerdir.
C) X ve Y maddelerinin donma noktaları farklıdır.
D) X'in erime noktası Y'nin kaynama noktasına eşittir.
Zama
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Aşağıda saf X ve Y maddelerinin ısınma grafikleri verilmiştir. Sıcaklık (°C) 45 30 15 X Zaman 60 40 20 Sıcaklık (°C) Buna göre X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X bir kez, Y iki kez hal değiştirmiştir. B) X ve Y kesinlikle farklı cins maddelerdir. C) X ve Y maddelerinin donma noktaları farklıdır. D) X'in erime noktası Y'nin kaynama noktasına eşittir. Zama
ZAZANIM
AVRAMA 16
ESTI
WWW.
Isı ve Sıcaklık - 2
rladığı
etleri Genel Müdürlüğü
3. Isıca yalıtılmış olan bir ortamda kütleleri eşit K maddesi
önce L maddesine daha sonra ise M maddesine ara-
larındaki ısı alıverişi tamamlanana kadar dokundurulu-
yor. Son durumda K maddesi 25 °C, L maddesi 30 °C ve
M maddesi 25 °C oluyor.
Filth.
5. Sinif
Fen Bilimleri
Buna göre K, L ve M maddelerinin ilk sıcaklıkları aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
K
A) 35 °C
B) 45 °C
C) 40 °C
D) 30 °C
45 °C
15 °C
15 °C
20 °C
M
50 °C
20 °C
20 °C
5 °C
4. İçinde eşit kütlede su bulunan kaplardan 1. kaptaki su-
yun sıcaklığı 30 °C iken 2. kaptaki suyun sıcaklığı bilin-
memektedir. Görseldeki gibi bir beherin içinde kaplardaki
sıvılar karıştırıldıktan bir süre sonra suyun denge sıcaklı-
ğının 15 °C olduğu tespit ediliyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
ZAZANIM AVRAMA 16 ESTI WWW. Isı ve Sıcaklık - 2 rladığı etleri Genel Müdürlüğü 3. Isıca yalıtılmış olan bir ortamda kütleleri eşit K maddesi önce L maddesine daha sonra ise M maddesine ara- larındaki ısı alıverişi tamamlanana kadar dokundurulu- yor. Son durumda K maddesi 25 °C, L maddesi 30 °C ve M maddesi 25 °C oluyor. Filth. 5. Sinif Fen Bilimleri Buna göre K, L ve M maddelerinin ilk sıcaklıkları aşa- ğıdakilerden hangisidir? K A) 35 °C B) 45 °C C) 40 °C D) 30 °C 45 °C 15 °C 15 °C 20 °C M 50 °C 20 °C 20 °C 5 °C 4. İçinde eşit kütlede su bulunan kaplardan 1. kaptaki su- yun sıcaklığı 30 °C iken 2. kaptaki suyun sıcaklığı bilin- memektedir. Görseldeki gibi bir beherin içinde kaplardaki sıvılar karıştırıldıktan bir süre sonra suyun denge sıcaklı- ğının 15 °C olduğu tespit ediliyor.
işaretleyiniz
1. Canan aşağıdaki gibi deney düzeneklerini hazırlayarak bazı araştırmalar yapmak istiyor.
Termometre
A
EX SIVISI
1. Düzenek
Birinci Araştırma
I ve II
Termometre
I
Y SIVISI
II. Düzenek
Termometre
Canan, araştırmaları için tablodaki düzenekleri seçerek deney yapıyor.)
X SIVISI
III. Düzenek
İkinci Araştırma
III ve IV
Termometre
Üçüncü Araştırma
I ve IV
C
IV. Düzenek
Buna göre Canan'ın yaptığı araştırmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birinci araştırmada maddenin cinsinin ısınma ile ilişkisini incelemiştir
B) Üç araştırmada da bağımlı değişken sıcaklık değişimidir.
C) Üçüncü araştırmada sıcaklık değişimini etkileyen madde miktarıdır.
Ikinci araştırmada kontrol edilen değişken ısı miktarıdır.
X SIVISI
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
işaretleyiniz 1. Canan aşağıdaki gibi deney düzeneklerini hazırlayarak bazı araştırmalar yapmak istiyor. Termometre A EX SIVISI 1. Düzenek Birinci Araştırma I ve II Termometre I Y SIVISI II. Düzenek Termometre Canan, araştırmaları için tablodaki düzenekleri seçerek deney yapıyor.) X SIVISI III. Düzenek İkinci Araştırma III ve IV Termometre Üçüncü Araştırma I ve IV C IV. Düzenek Buna göre Canan'ın yaptığı araştırmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birinci araştırmada maddenin cinsinin ısınma ile ilişkisini incelemiştir B) Üç araştırmada da bağımlı değişken sıcaklık değişimidir. C) Üçüncü araştırmada sıcaklık değişimini etkileyen madde miktarıdır. Ikinci araştırmada kontrol edilen değişken ısı miktarıdır. X SIVISI
Kaplardaki çözünen maddelerin çözünme hızları arasındaki ilişkiyi yazınız.
10 g
toz şeker
10 g
toz şeker
10 g
toz şeker
100 ml su
30°C
K
5g
toz şeker
50 ml su
25°C
P
12 g
küp şeker
200 ml su
30°C
X
10 g
küp şeker
100 ml su
10°C
K
100 ml su
40°C
L
5g
küp şeker
50 ml su
25°C
R
12 g
toz şeker
200 ml su
40°C
Y
10 g
pudra şekeri
100 ml su
20°C
L
100 ml su
20°C
M
59
pudra şekeri
58/20
50 ml su
25°C
S
12 g
küp şeker
200 ml su
20°C
Z
10 g
pudra
şekeri
100 ml su
20°C
M
den ulaşabilirsiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Kaplardaki çözünen maddelerin çözünme hızları arasındaki ilişkiyi yazınız. 10 g toz şeker 10 g toz şeker 10 g toz şeker 100 ml su 30°C K 5g toz şeker 50 ml su 25°C P 12 g küp şeker 200 ml su 30°C X 10 g küp şeker 100 ml su 10°C K 100 ml su 40°C L 5g küp şeker 50 ml su 25°C R 12 g toz şeker 200 ml su 40°C Y 10 g pudra şekeri 100 ml su 20°C L 100 ml su 20°C M 59 pudra şekeri 58/20 50 ml su 25°C S 12 g küp şeker 200 ml su 20°C Z 10 g pudra şekeri 100 ml su 20°C M den ulaşabilirsiniz.
14-
120
15
60
Sıcaklık (°C)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zaman (dk.)
Yukarıdaki madde için hangi yorum yanlıştır?
A)Madde ısı almıştır.
B)Kaynama noktası 120 C dir.
C) Erime noktası 60 C dir.
D)madde 10 dakika sonunda sıvı haldedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
14- 120 15 60 Sıcaklık (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zaman (dk.) Yukarıdaki madde için hangi yorum yanlıştır? A)Madde ısı almıştır. B)Kaynama noktası 120 C dir. C) Erime noktası 60 C dir. D)madde 10 dakika sonunda sıvı haldedir.
1. İçlerinde aynı sıcaklıkta su bulunan A, B ve C kapla-
rındaki sıvıların kütleleri şekildeki gibidir.
A kabi
C kabi
A
Su
5 kg
20 °C
ABC
B
→ Erime
süresi
C) Buz miktarı
Kaplara eşit miktarda buz parçaları atıldığında buz-
ların tamamı erimiştir.
Buna göre, kaplardaki buzların erimesi için ge-
çen zamanı gösteren grafik aşağıdakilerden
hangisidir?
A Buz miktarı
B kabi
Erime
süresi
Su
2 kg
20 °C
Su
3 kg
20 °C
D) ₁
B) Buz miktarı
A
B
Buz miktarı
ACB
Erime
süresi
Erime
süresi
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
1. İçlerinde aynı sıcaklıkta su bulunan A, B ve C kapla- rındaki sıvıların kütleleri şekildeki gibidir. A kabi C kabi A Su 5 kg 20 °C ABC B → Erime süresi C) Buz miktarı Kaplara eşit miktarda buz parçaları atıldığında buz- ların tamamı erimiştir. Buna göre, kaplardaki buzların erimesi için ge- çen zamanı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A Buz miktarı B kabi Erime süresi Su 2 kg 20 °C Su 3 kg 20 °C D) ₁ B) Buz miktarı A B Buz miktarı ACB Erime süresi Erime süresi
77. Maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
C yolu
A yolu
B yolu
Öğretmen öğrencilerine özdeş karelerden oluşmuş A, B ve C yollarına ait kesitleri göstermiştir. Öğrecilerinden
görselleri yoğunlukla ilişkilendirmelerini ve yollardaki araçları maddenin tanecikleri gibi düşünmelerini istemiştir.
Buna göre,
I. Bu maddelerin eşit hacimlerinin kütleleri karşılaştırıldığında B maddesinin kütlesi A maddesinin kütlesinden
büyüktür.
II. Yoğunluğu en büyük olan madde B maddesidir.
III. A ve C maddelerinin tanecik sayıları eşit olduğu için yoğunlukları da eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
77. Maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. C yolu A yolu B yolu Öğretmen öğrencilerine özdeş karelerden oluşmuş A, B ve C yollarına ait kesitleri göstermiştir. Öğrecilerinden görselleri yoğunlukla ilişkilendirmelerini ve yollardaki araçları maddenin tanecikleri gibi düşünmelerini istemiştir. Buna göre, I. Bu maddelerin eşit hacimlerinin kütleleri karşılaştırıldığında B maddesinin kütlesi A maddesinin kütlesinden büyüktür. II. Yoğunluğu en büyük olan madde B maddesidir. III. A ve C maddelerinin tanecik sayıları eşit olduğu için yoğunlukları da eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
koyuyor.
değişkenleri
KAVRATAN TESTLER
» ÜNİTE
olarak değişen değişkene "bağımlı değişken" ve miktarı değiştirilmeyen değişkenlere "kontrol edilen değişkenler" denir.
Hipotezlerin belirlenmesi için yapılacak deneylerde; etkisi araştırılan değişkene "bağımsız değişken", bağımsız değişkene bağlı
diğer deney düzeneğini hazırlamasını istiyor.
Mahmut öğretmen, değişken tanımlarını yaptıktan sonra aşağıdaki deney düzeneğini oluşturuyor ve yapılacak deneyle ilgili
değişkenleri tablo hâlinde belirtiyor. Efe'den, bu değişkenlere göre kurulacak bir hipotezin belirlenmesi için kullanılması gereken
CHITECCIO
Bağımlı Değişken
Sıcaklık artışı
100 g
su
Bağımsız Değişken
Buna göre Efe'nin hazırlaması gereken diğer deney düzeneği aşağıdakilerin hangisidir?
B)
Kütle
Kontrol Edilen Değişkenler
ÖZ ISı, ısıtma süresi, ısıtıcı gücü,
ilk sıcaklık
100 g
yağ
200 g
su
100 g
su
Jal
D)
4
200 g
yağ
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
koyuyor. değişkenleri KAVRATAN TESTLER » ÜNİTE olarak değişen değişkene "bağımlı değişken" ve miktarı değiştirilmeyen değişkenlere "kontrol edilen değişkenler" denir. Hipotezlerin belirlenmesi için yapılacak deneylerde; etkisi araştırılan değişkene "bağımsız değişken", bağımsız değişkene bağlı diğer deney düzeneğini hazırlamasını istiyor. Mahmut öğretmen, değişken tanımlarını yaptıktan sonra aşağıdaki deney düzeneğini oluşturuyor ve yapılacak deneyle ilgili değişkenleri tablo hâlinde belirtiyor. Efe'den, bu değişkenlere göre kurulacak bir hipotezin belirlenmesi için kullanılması gereken CHITECCIO Bağımlı Değişken Sıcaklık artışı 100 g su Bağımsız Değişken Buna göre Efe'nin hazırlaması gereken diğer deney düzeneği aşağıdakilerin hangisidir? B) Kütle Kontrol Edilen Değişkenler ÖZ ISı, ısıtma süresi, ısıtıcı gücü, ilk sıcaklık 100 g yağ 200 g su 100 g su Jal D) 4 200 g yağ
120 N
Buna göre F kuvveti ve P yükü kaç Newton
olmalıdır? (Makara ağırlıkları önemsizdir.)
A) 30 N
B) 30 N
C) 60 N
D) 60 N
P
60 N
120 N
60 N
30 N
9-
Su, alkol ve zeytinyağının özısıları sırayla 4,18; 2,54
ve 1,96 J/g C'dir.
P
Buna göre, bu maddelerin eşit kütlelerinin sıcak-
lıklarını eşit miktarda arttırmak için verilmesi
gereken ısılar arasındaki ilişki nedir?
A) Su > Alkol > Zeytinyağı
B) Su = Alkol = Zeytinyağı
C) Zeytinyağı > Alkol > Su
D) Alkol > Su > Zeytinyağı
10-
Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıda
verilmiştir.
+ Sıcaklık (C)
A) K ve M
CL ve N
→ Zaman (dk)
Buna göre, madde hangi noktalarda hål değiş
tirmeye başlamıştır?
B) L ve M
D) M ve N
12-
Aşa
say
Bun
gisi
A) P
13-
Ağ
mis
Bu
ön
A)
14-
Aş
de
A)
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
120 N Buna göre F kuvveti ve P yükü kaç Newton olmalıdır? (Makara ağırlıkları önemsizdir.) A) 30 N B) 30 N C) 60 N D) 60 N P 60 N 120 N 60 N 30 N 9- Su, alkol ve zeytinyağının özısıları sırayla 4,18; 2,54 ve 1,96 J/g C'dir. P Buna göre, bu maddelerin eşit kütlelerinin sıcak- lıklarını eşit miktarda arttırmak için verilmesi gereken ısılar arasındaki ilişki nedir? A) Su > Alkol > Zeytinyağı B) Su = Alkol = Zeytinyağı C) Zeytinyağı > Alkol > Su D) Alkol > Su > Zeytinyağı 10- Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. + Sıcaklık (C) A) K ve M CL ve N → Zaman (dk) Buna göre, madde hangi noktalarda hål değiş tirmeye başlamıştır? B) L ve M D) M ve N 12- Aşa say Bun gisi A) P 13- Ağ mis Bu ön A) 14- Aş de A) C
L
Kütleleri aynı olan K ve L saf sivilan ağzı açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 15 dakika isitilmiştir. Sivilara ait sicoki
zaman ve kütle değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir.
K
Zaman
(dakika)
Sıcaklık
(°C)
Kütle
(g)
Zaman
(dakika)
Sıcaklık
(°C)
Kütle
(g)
0
20
50
0
15
50
30
49
1
1
31
49
B) I ve Il
41
2
47
2
43
48
3
53
45
3
57
46
Tablolara göre K ve L maddeleriyle ilgili,
1. Buharlaşmaya 3.dakikada başlamışlardır.
II. Kaynama noktalan farklıdır.
III. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
4
65
42
4
72
44
Kogitos
80
38
5
88
40
6
80
32
6
100
kalp
yazıp
7
C) II ve III
80
22
7
100
8
26
34
Lütfen
80
8
8
100
12
9
=(
0
9
100
2
0
10
0
7
D) Il ve Il
Selda Öğ
Sıcak
50
0
-20
Öğre
Oğr
3
if
A
iktadır. Sıvıların özdeş ısı kaynakları ile ısıtılması sonucuENz
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
L Kütleleri aynı olan K ve L saf sivilan ağzı açık kaplarda özdeş ısıtıcılarla 15 dakika isitilmiştir. Sivilara ait sicoki zaman ve kütle değerleri aşağıdaki tablolara kaydedilmiştir. K Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) Zaman (dakika) Sıcaklık (°C) Kütle (g) 0 20 50 0 15 50 30 49 1 1 31 49 B) I ve Il 41 2 47 2 43 48 3 53 45 3 57 46 Tablolara göre K ve L maddeleriyle ilgili, 1. Buharlaşmaya 3.dakikada başlamışlardır. II. Kaynama noktalan farklıdır. III. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 4 65 42 4 72 44 Kogitos 80 38 5 88 40 6 80 32 6 100 kalp yazıp 7 C) II ve III 80 22 7 100 8 26 34 Lütfen 80 8 8 100 12 9 =( 0 9 100 2 0 10 0 7 D) Il ve Il Selda Öğ Sıcak 50 0 -20 Öğre Oğr 3 if A iktadır. Sıvıların özdeş ısı kaynakları ile ısıtılması sonucuENz
Melih, aynı olan saf sıvıları özdeş kaplarda eşit süre ısıtarak yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekildeki
sıcaklık-zaman grafiklerini elde ediyor.
100
40
20
Sıcaklık (°C)
5
blindesme
10
Go
1. Grafik
25
→ Zaman (dk)
50
40
20
Sıcaklık (°C)
10
20
2. Grafik
25
→ Zaman (dk)
Bu grafiklere göre kaplardaki sivi miktarı, ısıtıcı sayısı ve isitici gücü aşağıdakilerden hangisi
gibi olamaz? (Isı alışverişinin sadece sıvılar ve isiticilar arasında olduğu düşünülecektir.
A) Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kapların birincisinde 400 mL, ikincisinde 800 mL sivi vardır.
B) Aynı miktarda sıvı bulunan birinci kap özdeş 4 tane isitici ile ikinci kap özdeş 2 ısıtıcı ile ısıtılmıştır.
C) Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kapların birincisinde 900 mL, ikincisinde 450 mL sivi vardır.
D) Aynı miktarda sivi bulunan birinci kap güçlü bir ısıtıcı ile ikinci kap zayıf bir ısıtıcı ile ısıtılmıştır.
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Melih, aynı olan saf sıvıları özdeş kaplarda eşit süre ısıtarak yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekildeki sıcaklık-zaman grafiklerini elde ediyor. 100 40 20 Sıcaklık (°C) 5 blindesme 10 Go 1. Grafik 25 → Zaman (dk) 50 40 20 Sıcaklık (°C) 10 20 2. Grafik 25 → Zaman (dk) Bu grafiklere göre kaplardaki sivi miktarı, ısıtıcı sayısı ve isitici gücü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? (Isı alışverişinin sadece sıvılar ve isiticilar arasında olduğu düşünülecektir. A) Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kapların birincisinde 400 mL, ikincisinde 800 mL sivi vardır. B) Aynı miktarda sıvı bulunan birinci kap özdeş 4 tane isitici ile ikinci kap özdeş 2 ısıtıcı ile ısıtılmıştır. C) Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kapların birincisinde 900 mL, ikincisinde 450 mL sivi vardır. D) Aynı miktarda sivi bulunan birinci kap güçlü bir ısıtıcı ile ikinci kap zayıf bir ısıtıcı ile ısıtılmıştır. 5.