Makaralar Soruları

B
B
Küre
Halka
6. Gravzant halkasıyla yapılan deneyin aşamaları aşağıda numaralandırılarak verilmiştir.
B
Isıtılan küre, halkanın
içinden geçmiyor.
Durum I
Soğuması beklenen küre,
halkanın içinden geçiyor.
Durum II
(1
Fen Bilimleri
→Halka
Buna göre, numaralanmış durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Durum I'de, kürenin ısı almasıyla hacmi artmıştır.
B) Durum I'de, halka büzülmüştür.
C) Durum Il'de, kürenin Isı vermesiyle kütlesi artmıştır.
D) Durum Il'de, küre genleşmiştir.
→→ Küre
Aşağıda bazı ışık kaynaklarından yayılan ışığın izlediği yol numaralandırılarak gösterilmiştir.
T
B
111
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
B B Küre Halka 6. Gravzant halkasıyla yapılan deneyin aşamaları aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. B Isıtılan küre, halkanın içinden geçmiyor. Durum I Soğuması beklenen küre, halkanın içinden geçiyor. Durum II (1 Fen Bilimleri →Halka Buna göre, numaralanmış durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Durum I'de, kürenin ısı almasıyla hacmi artmıştır. B) Durum I'de, halka büzülmüştür. C) Durum Il'de, kürenin Isı vermesiyle kütlesi artmıştır. D) Durum Il'de, küre genleşmiştir. →→ Küre Aşağıda bazı ışık kaynaklarından yayılan ışığın izlediği yol numaralandırılarak gösterilmiştir. T B 111
basit tir/dir.
ve
UZU
Eğik düzlemler her zaman
kaybettirir.
Bazlar sulu çözeltilerinde hidrajan iyonu
si ile yer alır.
yeşil oluşturur.
Soygazlar periyodik sistemde 12A) grubunda
goldan
lerin/ların tatları ekşidir.
Sabit makara kuvvetin yönünü
Özısısı büyük olan maddeler daha.
ve Fermantasyon,
ISınır.
diğer adıdır.
makaralar her zaman kuvvetten kazanç
sağlar.
. Bir silindirin etrafına sarılı eğik düzlemlere......d
adı verilir.
Bir besin zinciri
zorundadır.
Tornavida, kapı kolu, kıyma makinesi
bir ............. örneğidir.
canlılarla başlamak
makaralarda yük makara ile birlikte
hareket eder.
Bakterilerin büyük bir çoğunluğu ile
ayrıştırıcı canlılardır.
Oksijenli solunum sonucunda; van.kve aksjon
üretilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
basit tir/dir. ve UZU Eğik düzlemler her zaman kaybettirir. Bazlar sulu çözeltilerinde hidrajan iyonu si ile yer alır. yeşil oluşturur. Soygazlar periyodik sistemde 12A) grubunda goldan lerin/ların tatları ekşidir. Sabit makara kuvvetin yönünü Özısısı büyük olan maddeler daha. ve Fermantasyon, ISınır. diğer adıdır. makaralar her zaman kuvvetten kazanç sağlar. . Bir silindirin etrafına sarılı eğik düzlemlere......d adı verilir. Bir besin zinciri zorundadır. Tornavida, kapı kolu, kıyma makinesi bir ............. örneğidir. canlılarla başlamak makaralarda yük makara ile birlikte hareket eder. Bakterilerin büyük bir çoğunluğu ile ayrıştırıcı canlılardır. Oksijenli solunum sonucunda; van.kve aksjon üretilir.
SOON ON
1 Hareketli makara says nedir?
2. Sabit makara says nedir?
3. Kuvvet kazanci nedir?
4. Kuvvet yönü değişir mi?
5. Yoldan kayp nedir?
6. 300 Nuk yuk ne kadarlik kuvvetic
çekilir?
1. Hareketli makara sayısı nedir),
2. Sabit makare sayis nedir?
3. Kuvvet kazancı nedir?
4. Kuvvet yönü değişir mi?.
5. Yoldan kayıp nedir?
6. 1200 Nuk yuk ne kadarlik kuvvetle
çekilir?
1 Hareketli makana says nedir?
2. Sabit makara says nedir?
3. Kuvvet kazanc nedir?
4 Kuvvet yönü değişir mi?
5. Yoldan kayp nedir?
6.90 Nik kuvvetle ne kadark yuk
pekli?
www.fenbilim.net
10
5. Yoldan kayp nedir?
61800 Nuk yuk ne kadar kurvete
1 Hareketi makara says nedir?
2. Sabit makara sayisi nedir?
3 Kuvvet kazancı nedir?
4. Kuvvet yönü değişir mi?
5. Yoldan kayip nedir?
6.100 Nuk kuvvetle ne kadarlık yük
12.Efsun bisikletini kaldirabilmek için şekildeki makara
sistemini kullanmaktadir, 800 Nuk bisikletini kaldırmak için
ne kadar kuvvet uygulamalıdır?
13. Yandaki şekilde verilen sistemde
200 N luk kuvvetle ne kadar yuk
çekilebilir?
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
SOON ON 1 Hareketli makara says nedir? 2. Sabit makara says nedir? 3. Kuvvet kazanci nedir? 4. Kuvvet yönü değişir mi? 5. Yoldan kayp nedir? 6. 300 Nuk yuk ne kadarlik kuvvetic çekilir? 1. Hareketli makara sayısı nedir), 2. Sabit makare sayis nedir? 3. Kuvvet kazancı nedir? 4. Kuvvet yönü değişir mi?. 5. Yoldan kayıp nedir? 6. 1200 Nuk yuk ne kadarlik kuvvetle çekilir? 1 Hareketli makana says nedir? 2. Sabit makara says nedir? 3. Kuvvet kazanc nedir? 4 Kuvvet yönü değişir mi? 5. Yoldan kayp nedir? 6.90 Nik kuvvetle ne kadark yuk pekli? www.fenbilim.net 10 5. Yoldan kayp nedir? 61800 Nuk yuk ne kadar kurvete 1 Hareketi makara says nedir? 2. Sabit makara sayisi nedir? 3 Kuvvet kazancı nedir? 4. Kuvvet yönü değişir mi? 5. Yoldan kayip nedir? 6.100 Nuk kuvvetle ne kadarlık yük 12.Efsun bisikletini kaldirabilmek için şekildeki makara sistemini kullanmaktadir, 800 Nuk bisikletini kaldırmak için ne kadar kuvvet uygulamalıdır? 13. Yandaki şekilde verilen sistemde 200 N luk kuvvetle ne kadar yuk çekilebilir?
M
bakıldı-
e siste-
zıt yön-
8.
Makara ağırlıklan ve sür-
tünmelerin önemsenmedi-
ği sistemde P yükü F kuv-
veti ile dengelenmiştir.
Buna göre aşağıda veri-
len ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Sistemde kuvvetten
kazanç yoktur.
B) Sistemde uygulanan
kuvvet yüke zıt yönde
iletilmektedir.
P
C) Yükün ağırlığı 320 N'dur.
D) Sistemde yoldan 3 kat kazanç vardır.
F= 40 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
M bakıldı- e siste- zıt yön- 8. Makara ağırlıklan ve sür- tünmelerin önemsenmedi- ği sistemde P yükü F kuv- veti ile dengelenmiştir. Buna göre aşağıda veri- len ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sistemde kuvvetten kazanç yoktur. B) Sistemde uygulanan kuvvet yüke zıt yönde iletilmektedir. P C) Yükün ağırlığı 320 N'dur. D) Sistemde yoldan 3 kat kazanç vardır. F= 40 N
11. Az sayıda parçadan oluşan ve yalnız bir kuvvet çeşidi kullanılan araçlar basit makine olarak adlandırılır.
Bir öğrenci aşağıdaki basit makine çeşitlerini kullanarak özdeş K cisimlerini dengeliyor.
2
A)
B
D)
D₁
10 N
10 N
20 N
20 N
K
K
Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu düzeneklerde D₁, D₂ ve D3 dinamometre-
lerinin ölçüm değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
D₂
10 N
20 N
10 N
10 N
D₁
D3
10 N
20 N
10 N
20 N
D₂
D3
23izk4
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
11. Az sayıda parçadan oluşan ve yalnız bir kuvvet çeşidi kullanılan araçlar basit makine olarak adlandırılır. Bir öğrenci aşağıdaki basit makine çeşitlerini kullanarak özdeş K cisimlerini dengeliyor. 2 A) B D) D₁ 10 N 10 N 20 N 20 N K K Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu düzeneklerde D₁, D₂ ve D3 dinamometre- lerinin ölçüm değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? D₂ 10 N 20 N 10 N 10 N D₁ D3 10 N 20 N 10 N 20 N D₂ D3 23izk4
A) Yanız II
B) Yalnız III
4. 200 N ağırlığındaki yükün dengelendiği ve bir makaradan oluşan düzeneğe belli aralıklarla makara ekleniyor. Yükü
dengeleyen kuvvette gerçekleşen değişim ile makara sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerle gösteriliyor.
Kuvvet
200
L
100
50
25
1
2 3
4
Durum
Makara sayısı
1
UL
2
3.
4
→ Durum
Yük her seferinde eklenen makaraya takıldığına göre düzenekte kullanılan makara çeşidi ve sağladığı avan-
tajlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. durumdan sonra her aşamada sisteme yeni bir hareketli makara eklenmiştir.
B) Düzeneğe makara eklendikçe kuvvet kazancı artmıştır.
C) Makara sayısı arttıkça yükü aynı miktarda hareket ettirmek için çekilmesi gereken ip miktarı artmıştır.
D) 1. durumda düzenekte kullanılan makara hareketli makaradır.
Sinif
Fer
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
A) Yanız II B) Yalnız III 4. 200 N ağırlığındaki yükün dengelendiği ve bir makaradan oluşan düzeneğe belli aralıklarla makara ekleniyor. Yükü dengeleyen kuvvette gerçekleşen değişim ile makara sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerle gösteriliyor. Kuvvet 200 L 100 50 25 1 2 3 4 Durum Makara sayısı 1 UL 2 3. 4 → Durum Yük her seferinde eklenen makaraya takıldığına göre düzenekte kullanılan makara çeşidi ve sağladığı avan- tajlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. durumdan sonra her aşamada sisteme yeni bir hareketli makara eklenmiştir. B) Düzeneğe makara eklendikçe kuvvet kazancı artmıştır. C) Makara sayısı arttıkça yükü aynı miktarda hareket ettirmek için çekilmesi gereken ip miktarı artmıştır. D) 1. durumda düzenekte kullanılan makara hareketli makaradır. Sinif Fer
iz makara-
düzenek-
vetin
uvvet
tari
eril-
A)
B)
C)
D)
40 N
40
20
20
20
Şekildeki sistemde I, II ve III numaralı di-
namometreler hangi değerleri gösterir?
(Makara ağırlıkları ihmal edilecektir.)
FEN BİLİMLERİ
20
10
10
20
BILIMLE
Mert bir kutuyu;
kazanç sag
kara ve ip a
gial Mert'in an
|||
20
10
5
20
njos
Kutu
C)
Yer (Yata
Kutu
Yer (Yat
Burak ve
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
iz makara- düzenek- vetin uvvet tari eril- A) B) C) D) 40 N 40 20 20 20 Şekildeki sistemde I, II ve III numaralı di- namometreler hangi değerleri gösterir? (Makara ağırlıkları ihmal edilecektir.) FEN BİLİMLERİ 20 10 10 20 BILIMLE Mert bir kutuyu; kazanç sag kara ve ip a gial Mert'in an ||| 20 10 5 20 njos Kutu C) Yer (Yata Kutu Yer (Yat Burak ve
154
5 Özdeş yük ve ağırlıkları önemsiz makara-
lar kullanılarak 1, 2 ve 3 numaralı düzenek-
ler hazırlanıyor.
FI-E
(A)
60
h₁ = h₂=h₂
2
60
1, 2 ve 3 numaralı düzeneklerde kuvvetin
bağlı olduğu ip 4 m çekilerek yükle kuvvet
dengeleniyor.
C) h₁ > h₂> h3
F₂=30
Buna göre yüklerin yükselme miktarı
arasındaki ilişki hangi seçenekte veril-
miştir?
F₂=30
B) h₂> h₂> h₁
D) h₂> h₁ > h₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
154 5 Özdeş yük ve ağırlıkları önemsiz makara- lar kullanılarak 1, 2 ve 3 numaralı düzenek- ler hazırlanıyor. FI-E (A) 60 h₁ = h₂=h₂ 2 60 1, 2 ve 3 numaralı düzeneklerde kuvvetin bağlı olduğu ip 4 m çekilerek yükle kuvvet dengeleniyor. C) h₁ > h₂> h3 F₂=30 Buna göre yüklerin yükselme miktarı arasındaki ilişki hangi seçenekte veril- miştir? F₂=30 B) h₂> h₂> h₁ D) h₂> h₁ > h₂
1. Düzenek
2. Düzenek
3. Düzenek
Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin ihmal edildiği P yükleri F₁, F₂ ve F₂ kuvvetleri ile dengelenmiştir.
Buna göre;
Soru 1: Düzeneklere uygulanan, kuvvetlerin ilişkisi nasıldır?
Soru 2: Kuvvet kazancı en fazla olan sistem hangisidir?
A)
F₁
Soru 3: Hangi düzeneklerde kuvvetin yönü değiştirilerek iş kolaylığı sağlanmıştır?
sorularına verilmesi gereken cevaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 1
Soru 2.
Soru 3
B)
D)
F₂ > F₁ =F3
F3 = F₁ > F₂
F3 = F₁ > F₂
F₂ > F₁ =F3
2. düzenek
1 ve 3. düzenek
3
¹2. düzenek
1 ve 3. düzenek
1, 2 ve 3. düzenek
1 ve 3. düzenek
r
1, 2 ve 3. düzenek
1 ve 3. düzenek
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
1. Düzenek 2. Düzenek 3. Düzenek Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin ihmal edildiği P yükleri F₁, F₂ ve F₂ kuvvetleri ile dengelenmiştir. Buna göre; Soru 1: Düzeneklere uygulanan, kuvvetlerin ilişkisi nasıldır? Soru 2: Kuvvet kazancı en fazla olan sistem hangisidir? A) F₁ Soru 3: Hangi düzeneklerde kuvvetin yönü değiştirilerek iş kolaylığı sağlanmıştır? sorularına verilmesi gereken cevaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru 1 Soru 2. Soru 3 B) D) F₂ > F₁ =F3 F3 = F₁ > F₂ F3 = F₁ > F₂ F₂ > F₁ =F3 2. düzenek 1 ve 3. düzenek 3 ¹2. düzenek 1 ve 3. düzenek 1, 2 ve 3. düzenek 1 ve 3. düzenek r 1, 2 ve 3. düzenek 1 ve 3. düzenek
Arzu Öğretmen, öğrencilerinden 120 N ağırlığındaki bir cismin 60 N'luk bir kuvvet uygulanarak taşınmasını
sağlayacak bir sistem oluşturmalarını istiyor.
Efe, Alp, Ekin ve Eylül aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor.
Efe'nin düzeneği
Alp'in düzeneği
120 N
120 N
F
B) Efe ve Alp
Ekin'in düzeneği
120 N
F
Eylül'ün düzeneği
C) Ekin ve Eylü!
120 N
Buna göre Arzu Öğretmen hangi öğrencinir. üzeneğini seçerse 60 N'luk bir kuvvet ile 120 N'u taşı-
yabilir?
A) Yalnız Alp
3
D) Alp ve Eylül
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Arzu Öğretmen, öğrencilerinden 120 N ağırlığındaki bir cismin 60 N'luk bir kuvvet uygulanarak taşınmasını sağlayacak bir sistem oluşturmalarını istiyor. Efe, Alp, Ekin ve Eylül aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Efe'nin düzeneği Alp'in düzeneği 120 N 120 N F B) Efe ve Alp Ekin'in düzeneği 120 N F Eylül'ün düzeneği C) Ekin ve Eylü! 120 N Buna göre Arzu Öğretmen hangi öğrencinir. üzeneğini seçerse 60 N'luk bir kuvvet ile 120 N'u taşı- yabilir? A) Yalnız Alp 3 D) Alp ve Eylül
A)
B)
D)
Ayşe, aşağıdaki palangalara 20 N, 30 N ve 40 N ağırlığındaki yükleri asarak sistemleri F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri
ile dengede tutuyor.
unu8 hiraimneipo uni
bidig biabığaçe ev şimis čem!
gerekir?
WAYTHERES
20 N
Buna göre Ayşe'nin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Bağımlı değişken
Yük
Yük
Kuvvet
30 N
Makara sayısı
Bağımsız değişken
Kuvvet
40 N
PORCEL
Makara sayısı
Yük
Yük
Sabit tutulan değişken
Makara sayısı
Kuvvet
Makara sayısı
kuvvet
7
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
A) B) D) Ayşe, aşağıdaki palangalara 20 N, 30 N ve 40 N ağırlığındaki yükleri asarak sistemleri F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile dengede tutuyor. unu8 hiraimneipo uni bidig biabığaçe ev şimis čem! gerekir? WAYTHERES 20 N Buna göre Ayşe'nin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağımlı değişken Yük Yük Kuvvet 30 N Makara sayısı Bağımsız değişken Kuvvet 40 N PORCEL Makara sayısı Yük Yük Sabit tutulan değişken Makara sayısı Kuvvet Makara sayısı kuvvet 7
8-) Yiğit Öğretmen, sınıfın tüm perdelerini ve ışıklarını
kapatarak karanlık bir ortam oluşturmuştur. Daha sonra
renkleri haricinde tüm özellikleri aynı olan üç bardağın
kırmızı ve mavi renkteki ışık altındaki görüntülerini öğ-
rencileri ile beraber aşağıdaki gibi gözlemlemişlerdir.
Kırmızı Işık Altında
Mavi Işık Altında
1
C)
2
2
2
3
Yapılan etkinliğe göre bardakların asıl renkleri aşağıda
verilen seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir?
A)
B)
3
3
1
2
1
2
D)
3
2
3
3
A
Buna göre araştırmacı yaptığı dene
I. Cisimler beyaz ışığı oluşturan b
soğururken bazı renkleri yansıtır.
II. Cisimler yansıttığı ışığın reng
III. Cisimler soğurduğu ışığın re
çıkarımlarından hangilerine ula
A) Yalnız I B) I ve II C) I
12-) Beyaz renkli
masa üzerine
E
4 kırmızı, 3 mavi, 2
sarı renkli top ko-
nulmuştur. Ardından
masaya farklı renkte
ışıklar altında bakıla-
rak kaç adet topun
görülebildiği göz-
lenmiştir.
Buna göre gözlem sonuc
ha
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
8-) Yiğit Öğretmen, sınıfın tüm perdelerini ve ışıklarını kapatarak karanlık bir ortam oluşturmuştur. Daha sonra renkleri haricinde tüm özellikleri aynı olan üç bardağın kırmızı ve mavi renkteki ışık altındaki görüntülerini öğ- rencileri ile beraber aşağıdaki gibi gözlemlemişlerdir. Kırmızı Işık Altında Mavi Işık Altında 1 C) 2 2 2 3 Yapılan etkinliğe göre bardakların asıl renkleri aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir? A) B) 3 3 1 2 1 2 D) 3 2 3 3 A Buna göre araştırmacı yaptığı dene I. Cisimler beyaz ışığı oluşturan b soğururken bazı renkleri yansıtır. II. Cisimler yansıttığı ışığın reng III. Cisimler soğurduğu ışığın re çıkarımlarından hangilerine ula A) Yalnız I B) I ve II C) I 12-) Beyaz renkli masa üzerine E 4 kırmızı, 3 mavi, 2 sarı renkli top ko- nulmuştur. Ardından masaya farklı renkte ışıklar altında bakıla- rak kaç adet topun görülebildiği göz- lenmiştir. Buna göre gözlem sonuc ha
Makineler
7.
Aşağıdaki etkinlikte, verilen ifadeler doğru (D) ya da
yanlış (Y) olarak değerlendirilerek bir çıkışa ulaşılıyor.
D
D
Bir arada çalışan diş-
li çarklar kesinlikle aynı
yönde dönemez.
1
Hem dişli hem de kasnaklarda
kuvvet aktarımı sağlanır.
Y
2
ÜNİTE-5
A) 2. çıkış - 3. çıkış
C) 3. çıkış - 1. çıkış
D
Dönen tüm mekaniz-
malarda dişli çarklar
bulunur.
3
Y
Y
Her iki tercihini de hatasız yapan ve her iki tercihini
de hatalı yapan öğrencilerin ulaştığı çıkışlar aşağı-
dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
4
B) 2. çıkış - 4. çıkış
D) 4. çıkış - 2. çıkış
8. Aşağıda, bisikletin bazı parçaları numaralandırılmıştır.
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Makineler 7. Aşağıdaki etkinlikte, verilen ifadeler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirilerek bir çıkışa ulaşılıyor. D D Bir arada çalışan diş- li çarklar kesinlikle aynı yönde dönemez. 1 Hem dişli hem de kasnaklarda kuvvet aktarımı sağlanır. Y 2 ÜNİTE-5 A) 2. çıkış - 3. çıkış C) 3. çıkış - 1. çıkış D Dönen tüm mekaniz- malarda dişli çarklar bulunur. 3 Y Y Her iki tercihini de hatasız yapan ve her iki tercihini de hatalı yapan öğrencilerin ulaştığı çıkışlar aşağı- dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 4 B) 2. çıkış - 4. çıkış D) 4. çıkış - 2. çıkış 8. Aşağıda, bisikletin bazı parçaları numaralandırılmıştır. 2
BİRLİKTE YAPALIM
Aşağıda metan (CH4) ve oksijen (O₂) moleküllerinin tepkimesi sonucu karbondioksit (CO₂) ve su (H₂O) moleküllerinin oluşması
modellenmiştir.
Buna göre, tepkime denklemini yazarak maddelerin kat sayılarını belirleyiniz.
**************
+
***********
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
BİRLİKTE YAPALIM Aşağıda metan (CH4) ve oksijen (O₂) moleküllerinin tepkimesi sonucu karbondioksit (CO₂) ve su (H₂O) moleküllerinin oluşması modellenmiştir. Buna göre, tepkime denklemini yazarak maddelerin kat sayılarını belirleyiniz. ************** + ***********
Sera 19. Pyükü şekildeki sistemlerde F1, F2 ve F3 kuvvetleri
ile dengelenmiştir.
Buna göre; F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki büyüklük
sıralamasını yazınız.
(Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir.)
*$383838)
Foo
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Sera 19. Pyükü şekildeki sistemlerde F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile dengelenmiştir. Buna göre; F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki büyüklük sıralamasını yazınız. (Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir.) *$383838) Foo
3,
Yukandaki fotoğrafı inceleyen öğrenciler ışık ile
ilgili aşağıdaki yorumlan yapıyor.
Kivanç
Işık her yönde yayılır.
İşık ışınları doğrusal yayılır.
Sevil
Buna göre öğrencilerin yorumları hakkında ne
söylenebilir?
A) Yalnız Kıvanç'ın yorumu doğrudur.
B) Yalnız Sevil'in yorumu doğrudur.
C) Her ikisinin de yorumu doğrudur.
D) Her ikisinin de yorumu yanlıştır.
11-
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
3, Yukandaki fotoğrafı inceleyen öğrenciler ışık ile ilgili aşağıdaki yorumlan yapıyor. Kivanç Işık her yönde yayılır. İşık ışınları doğrusal yayılır. Sevil Buna göre öğrencilerin yorumları hakkında ne söylenebilir? A) Yalnız Kıvanç'ın yorumu doğrudur. B) Yalnız Sevil'in yorumu doğrudur. C) Her ikisinin de yorumu doğrudur. D) Her ikisinin de yorumu yanlıştır. 11- 12