Mayoz Soruları

5.
Aynı canlıya ait 1 ve 4 numarali hücrelerin geçirdiği
bölünmeler aşağıda şematize edilerek verilmiştir.
Derr
7
5
8
àng
Ymrta
1 numaralı hücrenin deri hücresi, 7 numaralı hücre-
sinin ise yumurta hücresi olduğu bilinmektedir.
Buna göre 1 ve 4 numaralı hücrelerinin geçirdik-
leri bölünmeler sonucu oluşan hücreler ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1 numaralı hücrenin kromozom sayısı 4 numaralı
hücrenin kromozom sayısının iki katıdır
B) 5 ve 6 numaralı hücrelerin genetik yapıları birbir-
leri ile aynıdır.
CH4 numaralı hücre sperm 'ana hücresi olabilir.
6 ve 10 numaralı hücrelerin kromozom sayıları
aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
5. Aynı canlıya ait 1 ve 4 numarali hücrelerin geçirdiği bölünmeler aşağıda şematize edilerek verilmiştir. Derr 7 5 8 àng Ymrta 1 numaralı hücrenin deri hücresi, 7 numaralı hücre- sinin ise yumurta hücresi olduğu bilinmektedir. Buna göre 1 ve 4 numaralı hücrelerinin geçirdik- leri bölünmeler sonucu oluşan hücreler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1 numaralı hücrenin kromozom sayısı 4 numaralı hücrenin kromozom sayısının iki katıdır B) 5 ve 6 numaralı hücrelerin genetik yapıları birbir- leri ile aynıdır. CH4 numaralı hücre sperm 'ana hücresi olabilir. 6 ve 10 numaralı hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.
Fen Bilimleri
18. Mayoza ait aşamalar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir.
O
Ceren I numaralı aşamada, Selin II numaralı aşamada gerçekleşen evrelere örnekler verecektir. Öğ-
rencilerin doğru örnekler verdiği bilinmektedir.
Buna göre, öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
Ceren'in örneği
Ceren'in örneği
Selin'in örneği
XX
Selin'in örneği
XX
XX
Ceren'in örneği
Ceren'in örneği
Selin'in örneği
"2
Selin'in örneği
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
Fen Bilimleri 18. Mayoza ait aşamalar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. O Ceren I numaralı aşamada, Selin II numaralı aşamada gerçekleşen evrelere örnekler verecektir. Öğ- rencilerin doğru örnekler verdiği bilinmektedir. Buna göre, öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Ceren'in örneği Ceren'in örneği Selin'in örneği XX Selin'in örneği XX XX Ceren'in örneği Ceren'in örneği Selin'in örneği "2 Selin'in örneği
A
Fen Bilimleri
18. Mayoza ait aşamalar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir.
O
Ceren I numaralı aşamada, Selin II numaralı aşamada gerçekleşen evrelere örnekler verecektir. Öğ-
rencilerin doğru örnekler verdiği bilinmektedir.
Buna göre, öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
11
Ceren'in örneği
Ceren'in örneği
Selin'in örneği
X X
Selin'in örneği
D)
XX
XX
Ceren'in örneği
11
Ceren'in örneği
Selin'in örneği
Selin'in örneği
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
A Fen Bilimleri 18. Mayoza ait aşamalar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. O Ceren I numaralı aşamada, Selin II numaralı aşamada gerçekleşen evrelere örnekler verecektir. Öğ- rencilerin doğru örnekler verdiği bilinmektedir. Buna göre, öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 11 Ceren'in örneği Ceren'in örneği Selin'in örneği X X Selin'in örneği D) XX XX Ceren'in örneği 11 Ceren'in örneği Selin'in örneği Selin'in örneği
an
ali
L
Oluşan hücrelerin kromozom
sayısı bölünen hücrenin yarısı
kadardır.
Yaşam boyu devam eder.
Homolog kromozomlar birbirinden
ayrılır.
Çok hücreli canlılarda büyümeyi
sağlar.
Genetik çeşitlilik sağlar.
Sitoplazma bölünmesinde ara
lamel oluşumu görülür.
Yukarıda verilen tabloda sadece mayoz bölünmeye ait olan özelliklerin yazılı olduğu kutucuklar
koyu renkle boyanırsa tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
an ali L Oluşan hücrelerin kromozom sayısı bölünen hücrenin yarısı kadardır. Yaşam boyu devam eder. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlar. Genetik çeşitlilik sağlar. Sitoplazma bölünmesinde ara lamel oluşumu görülür. Yukarıda verilen tabloda sadece mayoz bölünmeye ait olan özelliklerin yazılı olduğu kutucuklar koyu renkle boyanırsa tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
14. Aşağıdaki görselde bir hücrenin geçirdiği bölünme aşamalar hâlinde verilmiştir.
8
38
8
ebr
XXXX XXXX
→→
Buna göre yukarıda verilen bölünme şekli ile ilgili olarak;
1. Sperm hücresi olabilir.
II. Mayoz bölünme geçirmiştir.
III. Kesinlikle bir bitki hücresidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
636TP VAT
X
B) Yalnız III 50 sid new
C) ve II
D) Ive Ill
CHE
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
14. Aşağıdaki görselde bir hücrenin geçirdiği bölünme aşamalar hâlinde verilmiştir. 8 38 8 ebr XXXX XXXX →→ Buna göre yukarıda verilen bölünme şekli ile ilgili olarak; 1. Sperm hücresi olabilir. II. Mayoz bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir bitki hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II 636TP VAT X B) Yalnız III 50 sid new C) ve II D) Ive Ill CHE
17. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya aşağıdaki grafiği çizmiştir. Grafikte 2n kromozomlu bir canlının bir hücresinde
meydana gelen olaylarda kromozom sayısının değişimi gösterilmiştir.
Kromozom Sayısı
Elif
| || ||| IV Zaman
Öğretmen I, II, III ve IV numaralı aralıklarda meydana gelen değişimi öğrencilerine sormuş ve öğrenciler aşa-
ğıdaki yanıtları vermişlerdir.
Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?
AY
Engin
2n
n
III numaralı durum döllenme
olayında görülür.
I numaralı olay tek hücreli
canlının çoğalmasında görülür.
DY
Cemre
Göktuğ
Il numaralı olay polen hücresinin
oluşumunda görülür.
IV numaralı olayda parça değişimi
görülür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
17. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya aşağıdaki grafiği çizmiştir. Grafikte 2n kromozomlu bir canlının bir hücresinde meydana gelen olaylarda kromozom sayısının değişimi gösterilmiştir. Kromozom Sayısı Elif | || ||| IV Zaman Öğretmen I, II, III ve IV numaralı aralıklarda meydana gelen değişimi öğrencilerine sormuş ve öğrenciler aşa- ğıdaki yanıtları vermişlerdir. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? AY Engin 2n n III numaralı durum döllenme olayında görülür. I numaralı olay tek hücreli canlının çoğalmasında görülür. DY Cemre Göktuğ Il numaralı olay polen hücresinin oluşumunda görülür. IV numaralı olayda parça değişimi görülür.
5. Sürüngenler sınıfının üyeleri olan kertenkeleler, genellikle küçük vücutlu ve oldukça çevik canlılardır. Ancak
kertenkeleler ile beslenen çok sayıda hayvan türü vardır ve hızlı hareket etmelerine rağmen, bazen düşmanla-
rinin elinden kurtulamayabilirler.
Bu nedenle çoğu kertenkele türünde görülen "kuyruk bırakma", aslında onları avcıların elinden kurtaran ye-
gane taktiklerden birisidir. Belirli kertenkele gruplarında tehlike durumunda kuyruk gevşek bağlantılı kıkırdak
bölgeden bırakılır. Bırakıldıktan sonra hareket etmeye uzunca bir süre devam eden kuyruk parçası avcıyı oya-
larken, kertenkele de kaçabilmek için yeteri kadar zaman kazanmış olur. Daha sonra kaybedilen kuyruk "yeni-
lenme (rejenerasyon)" ile yeniden oluşturulur.
Buna göre kuyruğun yenilenmesini sağlayan bölünme şekli aşağıdaki durumlardan hangisinde etkili
değildir?
A) Tek hücrelilerde üreme
C) Boyun uzaması
B) Kırılan parmağın iyileşmesi
DÜreme hücrelerinin oluşması
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
5. Sürüngenler sınıfının üyeleri olan kertenkeleler, genellikle küçük vücutlu ve oldukça çevik canlılardır. Ancak kertenkeleler ile beslenen çok sayıda hayvan türü vardır ve hızlı hareket etmelerine rağmen, bazen düşmanla- rinin elinden kurtulamayabilirler. Bu nedenle çoğu kertenkele türünde görülen "kuyruk bırakma", aslında onları avcıların elinden kurtaran ye- gane taktiklerden birisidir. Belirli kertenkele gruplarında tehlike durumunda kuyruk gevşek bağlantılı kıkırdak bölgeden bırakılır. Bırakıldıktan sonra hareket etmeye uzunca bir süre devam eden kuyruk parçası avcıyı oya- larken, kertenkele de kaçabilmek için yeteri kadar zaman kazanmış olur. Daha sonra kaybedilen kuyruk "yeni- lenme (rejenerasyon)" ile yeniden oluşturulur. Buna göre kuyruğun yenilenmesini sağlayan bölünme şekli aşağıdaki durumlardan hangisinde etkili değildir? A) Tek hücrelilerde üreme C) Boyun uzaması B) Kırılan parmağın iyileşmesi DÜreme hücrelerinin oluşması
1. Mitoz bölünme sonucu kalıtsal yapı değişmezken, mayoz bölünme sürecinde parça değişimi ve kromozom sayısının yarıya
inmesi nedeni ile oluşan hücreler ile ata canlı arasında kalıtsal farklılıklar oluşur.
Aşağıdaki bir sperm ana hücresi mitoz bölünme geçirmiş ve bu işlemin ardından elde edilen özdeş genotipe sahip sperm ana
hücrelerinden birinin 25 °C ve diğerinin ise 15 °C'lik ortamlarda mayoz bölünme geçirmesi sağlanmıştır.
Mitoz
Mayoz
2n
Sperm
ana
hücresi
2n
2n
n
25 °C ortam
15 °C ortam
3
n
n
C) II ve III
n
n
n
n
n
Sperm
D) I, II ve III
n
n
n
n
n
n
15 °C'lik ortamda oluşan spermlerin hareketli 25 °C'de gelişenlerin ise hareketsiz olduğu gözlemlendiğine göre,
1. Sıcaklık canlılarda mutasyona neden olur.
II. Spermlerin hareketlilik durumu genotipleri ile ilgilidir.
III. Hareketsiz spermlerin genotipi ile sperm ana hücresinin genotipi birbirinin aynısıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II
B) I ve III
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
1. Mitoz bölünme sonucu kalıtsal yapı değişmezken, mayoz bölünme sürecinde parça değişimi ve kromozom sayısının yarıya inmesi nedeni ile oluşan hücreler ile ata canlı arasında kalıtsal farklılıklar oluşur. Aşağıdaki bir sperm ana hücresi mitoz bölünme geçirmiş ve bu işlemin ardından elde edilen özdeş genotipe sahip sperm ana hücrelerinden birinin 25 °C ve diğerinin ise 15 °C'lik ortamlarda mayoz bölünme geçirmesi sağlanmıştır. Mitoz Mayoz 2n Sperm ana hücresi 2n 2n n 25 °C ortam 15 °C ortam 3 n n C) II ve III n n n n n Sperm D) I, II ve III n n n n n n 15 °C'lik ortamda oluşan spermlerin hareketli 25 °C'de gelişenlerin ise hareketsiz olduğu gözlemlendiğine göre, 1. Sıcaklık canlılarda mutasyona neden olur. II. Spermlerin hareketlilik durumu genotipleri ile ilgilidir. III. Hareketsiz spermlerin genotipi ile sperm ana hücresinin genotipi birbirinin aynısıdır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) I ve II B) I ve III n
9. Aşağıda K hücresinin bölünmesi modellene-
rek gösterilmiştir.
n
L
n
n
K
2n
B
520 9100
M
n
n
Modelde verilenler incelendiğinde K hücre-
si ve K hücresinin bölünmesi ile oluşan L ve
M hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) K hücresi yumurta ana hücresi olabilir.
B) K hücresinin bölünme aşamasında par-
ça değişimi gerçekleşmiştir.
C) L ve M hücrelerinin genetik yapıları aynıdır.
D) L ve M hücreleri K hücresinin geçirdiği
bölünmeyi geçirmezler.
dinamometrelerdeki
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
9. Aşağıda K hücresinin bölünmesi modellene- rek gösterilmiştir. n L n n K 2n B 520 9100 M n n Modelde verilenler incelendiğinde K hücre- si ve K hücresinin bölünmesi ile oluşan L ve M hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K hücresi yumurta ana hücresi olabilir. B) K hücresinin bölünme aşamasında par- ça değişimi gerçekleşmiştir. C) L ve M hücrelerinin genetik yapıları aynıdır. D) L ve M hücreleri K hücresinin geçirdiği bölünmeyi geçirmezler. dinamometrelerdeki
HA
3. 2n = 32 kromozomlu X ve Y olarak isimlendirilen birer hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu oluşan hücre sa-
yısı ve sahip oldukları kromozom sayısı aşağıda verilen grafiklerdeki gibidir.
Hücre sayısı
Kromozom sayısı
32
16
mitor
2
X
mayo 2
Zaman
8
4
mitor
X
mayor
Zaman
Buna göre X ve Y hücrelerinin geçirmiş olduğu bölünmeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söy-
lenebilir?
A) X hücresi 1 mitoz, 1 mayoz bölünme; Y hücresi 2 mayoz bölünme geçirmiştir.
B) X hüeresi 2 mitoz bölünme; Y hücresi 2 mayoz bölünme geçirmiştir.
C) X hücresi 2 mitoz bölünme; Y hücresi 1 mitoz, 1 mayoz bölünme geçirmiştir.
D) X hücresi 1 mitoz bölünme; Y hücresi 1 mayoz bölünme geçirmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
HA 3. 2n = 32 kromozomlu X ve Y olarak isimlendirilen birer hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu oluşan hücre sa- yısı ve sahip oldukları kromozom sayısı aşağıda verilen grafiklerdeki gibidir. Hücre sayısı Kromozom sayısı 32 16 mitor 2 X mayo 2 Zaman 8 4 mitor X mayor Zaman Buna göre X ve Y hücrelerinin geçirmiş olduğu bölünmeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söy- lenebilir? A) X hücresi 1 mitoz, 1 mayoz bölünme; Y hücresi 2 mayoz bölünme geçirmiştir. B) X hüeresi 2 mitoz bölünme; Y hücresi 2 mayoz bölünme geçirmiştir. C) X hücresi 2 mitoz bölünme; Y hücresi 1 mitoz, 1 mayoz bölünme geçirmiştir. D) X hücresi 1 mitoz bölünme; Y hücresi 1 mayoz bölünme geçirmiştir.
7. Mayoz bölünme aşamalarında gerçekleşen parça değişimi olayı canlılar arasında çeşitliliğe neden olur.
Aşağıdakilerden hangisinde bu durum gözlenmez?
A)
C)
Çoğalan bakteri hücreleri
Aynı anneden doğan kedi yavruları
B)
D)
Çift yumurta ikizleri
Mandalina çekirdeklerinden (tohum) üretilen
farklı özellikteki mandalina ağaçları
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
7. Mayoz bölünme aşamalarında gerçekleşen parça değişimi olayı canlılar arasında çeşitliliğe neden olur. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum gözlenmez? A) C) Çoğalan bakteri hücreleri Aynı anneden doğan kedi yavruları B) D) Çift yumurta ikizleri Mandalina çekirdeklerinden (tohum) üretilen farklı özellikteki mandalina ağaçları
ste.
2.
Yukarıda verilen bilgi kutusunda boş kalan kısma
hangisi gelmelidir?
A) dokulan
C) hücreleri
Sperm
Yumurta
ana hücresi
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA
11
B) II
IV
B) sistemleri
D) organizmayı
Yumurta
Yukarıda verilen hücrelerin hangisinde mayoz ger-
çekleşir?
A) I
Polen
C) III
D) IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
ste. 2. Yukarıda verilen bilgi kutusunda boş kalan kısma hangisi gelmelidir? A) dokulan C) hücreleri Sperm Yumurta ana hücresi REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA 11 B) II IV B) sistemleri D) organizmayı Yumurta Yukarıda verilen hücrelerin hangisinde mayoz ger- çekleşir? A) I Polen C) III D) IV
kutudur
Buna göre;
1. Dondurma ilk beyaz kaph kutuda erir.
Kübra
en fazla Kübra'nın siyah kutusunda soğuru-
28
mercektir.
D) L yapısı, üzerine gelen ışınları yansıtarak ışınların gözlemdiye ulaşmasını sağlar.
5. 2n = 38 kromozomu bir kedinin eşeyli üremesi aşağıda verilen şemada gösterilmiştir.
2n = 38
Üreme ana hücresi
2n = 38
Üreme ana hücresi
mayoz
mayoz
n = 19
Dişi üreme hücresi
n = 19
Erkek üreme hücresi
Döllenme
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve Il
Zigot
2n = 38
Mitoz
Verilen şema incelendiğinde,
1. Zigot ile ana canlıların kromozom sayıları aynı olduğu için kalıtsal yapıları birbirleriyle aynıdır
II. Zigotun ana hücreler ile aynı sayıda kromozoma sahip olmasında mayoz bölünmenin etki-
si vardır.
C) I ve III
III. Oreme hücreleri mitoz bölünmeler sonucunda büyümesini tamamlayarak yayrú bireyi oluş-
turur.
Yavru birey
2n = 38
b) Ive Ill
7. Sınıf
Görsel incelendiğinde yav
1. Oluşan yavru canlilar,
II. Yavru canlıların büyol
III. Gelisimini tamamlam
fadelerinden hangiler
A) yell
7.) Fen bilimleri öğretmen
biri ile bir önceki yapı
Çok hücreli bir
kıldığında hüc
Buna göre d
1. 2 numar
kılıfı ile
II. 3 numa
III. 4 num
verilen ç
A) Yalnı
7. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
kutudur Buna göre; 1. Dondurma ilk beyaz kaph kutuda erir. Kübra en fazla Kübra'nın siyah kutusunda soğuru- 28 mercektir. D) L yapısı, üzerine gelen ışınları yansıtarak ışınların gözlemdiye ulaşmasını sağlar. 5. 2n = 38 kromozomu bir kedinin eşeyli üremesi aşağıda verilen şemada gösterilmiştir. 2n = 38 Üreme ana hücresi 2n = 38 Üreme ana hücresi mayoz mayoz n = 19 Dişi üreme hücresi n = 19 Erkek üreme hücresi Döllenme çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve Il Zigot 2n = 38 Mitoz Verilen şema incelendiğinde, 1. Zigot ile ana canlıların kromozom sayıları aynı olduğu için kalıtsal yapıları birbirleriyle aynıdır II. Zigotun ana hücreler ile aynı sayıda kromozoma sahip olmasında mayoz bölünmenin etki- si vardır. C) I ve III III. Oreme hücreleri mitoz bölünmeler sonucunda büyümesini tamamlayarak yayrú bireyi oluş- turur. Yavru birey 2n = 38 b) Ive Ill 7. Sınıf Görsel incelendiğinde yav 1. Oluşan yavru canlilar, II. Yavru canlıların büyol III. Gelisimini tamamlam fadelerinden hangiler A) yell 7.) Fen bilimleri öğretmen biri ile bir önceki yapı Çok hücreli bir kıldığında hüc Buna göre d 1. 2 numar kılıfı ile II. 3 numa III. 4 num verilen ç A) Yalnı 7. Sınıf
5.
Ansan may
Sperm ana
hücresi
88
Mayoz I
26
t
a
Mayoz II
Sperm
hücreleri
Yanda 2n = 2 kromozomlu sperm ana
hücresinde meydana gelen mayoz
bölünme aşamalarının bir kısmını
gösteren şema verilmiştir.
Verilen şemaya göre;
1. Spermler, sperm ana hücresinin yarı sayısında ve farklı genetik yapıya sahip kromozomlar içerir.
11. Mayoz l'in sonunda oluşan hücreler aynı genetik yapıda ve eşit sayıda kromozom içerir.
III. Spermlerin farklı genetik yapıda olmasını sağlayan olay mayoz l'de gerçekleşir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız I
BY I ve II
I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
5. Ansan may Sperm ana hücresi 88 Mayoz I 26 t a Mayoz II Sperm hücreleri Yanda 2n = 2 kromozomlu sperm ana hücresinde meydana gelen mayoz bölünme aşamalarının bir kısmını gösteren şema verilmiştir. Verilen şemaya göre; 1. Spermler, sperm ana hücresinin yarı sayısında ve farklı genetik yapıya sahip kromozomlar içerir. 11. Mayoz l'in sonunda oluşan hücreler aynı genetik yapıda ve eşit sayıda kromozom içerir. III. Spermlerin farklı genetik yapıda olmasını sağlayan olay mayoz l'de gerçekleşir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I BY I ve II I ve III D) II ve III
de dizil-
er-
13. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölün-
me ile gerçekleşmez?
A) Bitkinin yaprak sayısının artması
BYumurta ve sperm hücrelerinin oluşması
C) insanda kırılan kemiğin iyileşmesi
D) Bebeğin ergen bireye dönüşmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
de dizil- er- 13. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölün- me ile gerçekleşmez? A) Bitkinin yaprak sayısının artması BYumurta ve sperm hücrelerinin oluşması C) insanda kırılan kemiğin iyileşmesi D) Bebeğin ergen bireye dönüşmesi
8. Aşağıda mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerinin karşılaştırıldığı bir tablo verilmiştir.
Mitoz
1. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.
2. Sadece tek hücreli canlılarda üremeyi sağlayabilir.
3. Sonucunda iki yeni hücre meydana gelir.
4. Kromozomlar arasında parça değişimi görülmez.
Buna göre bölünmelerin numaralanmış özelliklerinden hangileri hatalıdır?
B) Mitoz 2 - Mayoz 1
A) Mitc 1 - Mayoz 3
C) Mitoz 2 - Mayoz 3
Mayoz
1. Üreme hücrelerinde görülür.
2. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
3. Oluşan hücrelerin genetik yapısı hem ana hücre-
den hem de birbirinden farklıdır.
4. Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar.
Asañida Maxwell tekerlent olarak bilinen deney düzeneği verilmistir. Dizonakte
/01
D) Mitoz 3-Mayoz 2
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
8. Aşağıda mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerinin karşılaştırıldığı bir tablo verilmiştir. Mitoz 1. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. 2. Sadece tek hücreli canlılarda üremeyi sağlayabilir. 3. Sonucunda iki yeni hücre meydana gelir. 4. Kromozomlar arasında parça değişimi görülmez. Buna göre bölünmelerin numaralanmış özelliklerinden hangileri hatalıdır? B) Mitoz 2 - Mayoz 1 A) Mitc 1 - Mayoz 3 C) Mitoz 2 - Mayoz 3 Mayoz 1. Üreme hücrelerinde görülür. 2. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. 3. Oluşan hücrelerin genetik yapısı hem ana hücre- den hem de birbirinden farklıdır. 4. Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar. Asañida Maxwell tekerlent olarak bilinen deney düzeneği verilmistir. Dizonakte /01 D) Mitoz 3-Mayoz 2