Mevsimlerin Oluşumu Soruları

2022-2023 ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ
14. Aşağıdaki grafiklerde Kuzey ve Güney Yarım kürelerde yaşanan mevsimlerin gün sayıları gösterilmiştir.
Kuzey Yarım Küre
Güney Yarım Küre
Gün Sayısı
92
94
89
90
Mevsim
Gün Sayısı
B) ve Il
89
90
92
94
C) I ve Ill
B
S
Verilen grafiklere göre,
Kuzey Yarım Küre'de en uzun mevsim yaz, Güney Yarım Küre'de en uzun mevsim kıştı
H. Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi bittiğinde, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.
III. Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başladığında, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi devam et-
mektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
→Mevsim
D) II ve t
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
2022-2023 ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 14. Aşağıdaki grafiklerde Kuzey ve Güney Yarım kürelerde yaşanan mevsimlerin gün sayıları gösterilmiştir. Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre Gün Sayısı 92 94 89 90 Mevsim Gün Sayısı B) ve Il 89 90 92 94 C) I ve Ill B S Verilen grafiklere göre, Kuzey Yarım Küre'de en uzun mevsim yaz, Güney Yarım Küre'de en uzun mevsim kıştı H. Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi bittiğinde, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar. III. Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başladığında, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi devam et- mektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız →Mevsim D) II ve t
16.
(A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
EKSPERT HABER
Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen dolu yağışı
nedeniyle birçok vatandaşımız araçlarını ellerinde bulunan malzemeler ile
korumaya almışlardır. Vatandaşlarımızın bazılarının aldıkları önlemler işe
yaramış ve araçlarını kuvvetli yağan dolunun olumsuz etkisinden koru-
mayı başarmışlardır. Bazı vatandaşlarımızın ise aldıkları önlemler boşa
çıkmıştır. Çünkü bulundukları yerlere dolu yağışı gerçekleşmemiş ve hava
sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmiştir.
A) Yalnız I.
Buna göre sadece metinden hareketle hava olayları ile ilgili;
Dar alanlar içerisinde etkili olur.
Gün içerisinde değişkenlik gösterir.
STahmini sonuçlar içerir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
FEN BILIMLERI
C) I ve II.
B)tve
C) I ve III.
D) I ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
16. (A) Yalnız I. B) Yalnız II. EKSPERT HABER Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen dolu yağışı nedeniyle birçok vatandaşımız araçlarını ellerinde bulunan malzemeler ile korumaya almışlardır. Vatandaşlarımızın bazılarının aldıkları önlemler işe yaramış ve araçlarını kuvvetli yağan dolunun olumsuz etkisinden koru- mayı başarmışlardır. Bazı vatandaşlarımızın ise aldıkları önlemler boşa çıkmıştır. Çünkü bulundukları yerlere dolu yağışı gerçekleşmemiş ve hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmiştir. A) Yalnız I. Buna göre sadece metinden hareketle hava olayları ile ilgili; Dar alanlar içerisinde etkili olur. Gün içerisinde değişkenlik gösterir. STahmini sonuçlar içerir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? FEN BILIMLERI C) I ve II. B)tve C) I ve III. D) I ve III. D) I, II ve III.
C) II ve III
D) I, II ve III
5. Aşağıda Dünya üzerinde yer alan K, L, M, N ve O şehirlerinin konumları gösterilmiştir.
21 Mart
21
Haziran
N
K
M
2
B) I ve III
Güneş
Startfen
23 Eylül
lanırsa yeni döllerde sarı kart oluşamaz
Yayınları
3
4
Buna göre,
VI. K ve N noktalarına Güneş ışınları yılda 1 kez dik açıyla düşerken, M noktasına yılda 2 kez dik açıyla düşer.
X
K ve L noktaları için 2-3 aralığında gece süresi sürekli artarken, 4-1 aralığında sürekli azalır.
II. 4-1 aralığında N ve O noktalarında birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı sürekli azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
21 Aralık
C) II ve III
apraz-
Q₁
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
C) II ve III D) I, II ve III 5. Aşağıda Dünya üzerinde yer alan K, L, M, N ve O şehirlerinin konumları gösterilmiştir. 21 Mart 21 Haziran N K M 2 B) I ve III Güneş Startfen 23 Eylül lanırsa yeni döllerde sarı kart oluşamaz Yayınları 3 4 Buna göre, VI. K ve N noktalarına Güneş ışınları yılda 1 kez dik açıyla düşerken, M noktasına yılda 2 kez dik açıyla düşer. X K ve L noktaları için 2-3 aralığında gece süresi sürekli artarken, 4-1 aralığında sürekli azalır. II. 4-1 aralığında N ve O noktalarında birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı sürekli azalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II 21 Aralık C) II ve III apraz- Q₁ D) I, II ve III
Dünya'mızdaki kutup noktalarında yıl içerisinde
6 ay gündüz 6 ay gece yaşanır. Bir kutup nok
tasında gündüz yaşanıyorsa o kutup noktasının
bulunduğu yarım kürede ya yaz mevsimi ya da
ilkbahar mevsimi yaşanıyor demektir. Eğer ku-
tup noktasında gece yaşanıyorsa bulunduğu
yarım kürede sonbahar ya da kış mevsimi ya-
şanıyor demektir.
Verilen bilgilere göre seçeneklerde belirtilen
şehirlerin hangisinde yaşanan mevsim doğru
olabilir?
A)
K
K şehri - İlkbahar
C)
M
M şehri - Yaz
B)
L şehri - Sonbahar
D)
N şehri - Yaz
unti ile yapılan etkinlik aşağıdaki
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
Dünya'mızdaki kutup noktalarında yıl içerisinde 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanır. Bir kutup nok tasında gündüz yaşanıyorsa o kutup noktasının bulunduğu yarım kürede ya yaz mevsimi ya da ilkbahar mevsimi yaşanıyor demektir. Eğer ku- tup noktasında gece yaşanıyorsa bulunduğu yarım kürede sonbahar ya da kış mevsimi ya- şanıyor demektir. Verilen bilgilere göre seçeneklerde belirtilen şehirlerin hangisinde yaşanan mevsim doğru olabilir? A) K K şehri - İlkbahar C) M M şehri - Yaz B) L şehri - Sonbahar D) N şehri - Yaz unti ile yapılan etkinlik aşağıdaki
bir papatya bitkisinin tohumu; si-
ak özelliği aynı olan, daha az
k olan bir bölgede yetişen
papatya bitkisinin boyu-
başka bir bölgeye ekiliyor
özleniyor.
sinde incele-
e ilgili
hek aşağıda ve
da meydana
●
Serdar Öğretmen'in mevsimler konusu ile il-
gill verdiği bir proje ödevinde Mustafa aşağı-
daki mevsimler saatini yapmıştır.
MEVSİMLER SAATİ
Haziran
Temmuz
Mayıs
Nisan
Mart
Ikbahar
Yaz
8
3
3
2
9
Eylül
Subat
Sonbahar
11
10
FEN BILIMLERI DENEME-G
W
Ocak
****
******
Aralık
Serdar Öğretmen, Mustafa'ya yaptığı bu
ödevini sınıf arkadaşlarına anlatmasını iste-
miş ve Mustafa şu bilgileri vermiştir:
Bu saatte gösterilen rakamlar ayları tem-
sil etmektedir. Örneğin saat 12 konumun-
da Dünya'nın Güneş'e olan konumuna
göre Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık'ta kış
başlamaktadır.
Saat, Dünya'nın Güneş etrafında dolan-
ma yönünde olduğu gibi ters yönde dön-
mektedir.
Bu saat, Kuzey Yarım Küre'yi temsil eden
mevsimlere göre düzenlenmiştir. Saatin
tam ortasında G ile Güneş gösterilmiştir.
Serdar Öğretmen, Mustafa'nın verdiği bilgile-
rin tamamen uygun olduğunu söylemiştir.
Buna göre, Mustafa bu mevsim saati ile
ilgili aşağıdaki hangi bilgiyi verirse yanlış
olur?
A) Saat 9 konumunda iken Kuzey Yarım Kü-
re'de sonbahar başlayabilir.
7. Irem,
poste
B) Saat 3 konumunda Kuzey Yarım Küre'de
ve saat 9 konumunda Güney Yarım Küre
'de aynı mevsim yaşanabilir.
C) Saat 6 konumunda Kuzey Yarım Küre'ye
gelen ışınlar, Güney Yarım Küre'ye gelen
ışınlardan daha eğiktir.
D) Saat 12 konumunda Güney Yarım Kü-
re'de gündüz süresi, gece süresinden
daha uzundur.
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
bir papatya bitkisinin tohumu; si- ak özelliği aynı olan, daha az k olan bir bölgede yetişen papatya bitkisinin boyu- başka bir bölgeye ekiliyor özleniyor. sinde incele- e ilgili hek aşağıda ve da meydana ● Serdar Öğretmen'in mevsimler konusu ile il- gill verdiği bir proje ödevinde Mustafa aşağı- daki mevsimler saatini yapmıştır. MEVSİMLER SAATİ Haziran Temmuz Mayıs Nisan Mart Ikbahar Yaz 8 3 3 2 9 Eylül Subat Sonbahar 11 10 FEN BILIMLERI DENEME-G W Ocak **** ****** Aralık Serdar Öğretmen, Mustafa'ya yaptığı bu ödevini sınıf arkadaşlarına anlatmasını iste- miş ve Mustafa şu bilgileri vermiştir: Bu saatte gösterilen rakamlar ayları tem- sil etmektedir. Örneğin saat 12 konumun- da Dünya'nın Güneş'e olan konumuna göre Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık'ta kış başlamaktadır. Saat, Dünya'nın Güneş etrafında dolan- ma yönünde olduğu gibi ters yönde dön- mektedir. Bu saat, Kuzey Yarım Küre'yi temsil eden mevsimlere göre düzenlenmiştir. Saatin tam ortasında G ile Güneş gösterilmiştir. Serdar Öğretmen, Mustafa'nın verdiği bilgile- rin tamamen uygun olduğunu söylemiştir. Buna göre, Mustafa bu mevsim saati ile ilgili aşağıdaki hangi bilgiyi verirse yanlış olur? A) Saat 9 konumunda iken Kuzey Yarım Kü- re'de sonbahar başlayabilir. 7. Irem, poste B) Saat 3 konumunda Kuzey Yarım Küre'de ve saat 9 konumunda Güney Yarım Küre 'de aynı mevsim yaşanabilir. C) Saat 6 konumunda Kuzey Yarım Küre'ye gelen ışınlar, Güney Yarım Küre'ye gelen ışınlardan daha eğiktir. D) Saat 12 konumunda Güney Yarım Kü- re'de gündüz süresi, gece süresinden daha uzundur. 3
1
DENEME
?
man
3. Aylin, el fenerini şekildeki gibi işik şnian ekvato-
adik ulaşacak şekilde konumlandinyor
418
Ekvator
kunlarının ekvatora dik açi ile düşmesi du-
rumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
gerçekleşir?
A) Kuzey yarım küre'de mevsim ilkbahar olur.
B) Güney yarım küre'de mevsim sonbahar olur.
Kuzey yarım küre'de en uzun gece yaşanır.
Gece le gündüz süreleri birbirine eşit olur.
4. A ve B bölgesinde görülen sıcaklık değişimleri ile
ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir.
Sicaklik
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
1 DENEME ? man 3. Aylin, el fenerini şekildeki gibi işik şnian ekvato- adik ulaşacak şekilde konumlandinyor 418 Ekvator kunlarının ekvatora dik açi ile düşmesi du- rumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşir? A) Kuzey yarım küre'de mevsim ilkbahar olur. B) Güney yarım küre'de mevsim sonbahar olur. Kuzey yarım küre'de en uzun gece yaşanır. Gece le gündüz süreleri birbirine eşit olur. 4. A ve B bölgesinde görülen sıcaklık değişimleri ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Sicaklik
19
niştir.
2.
PSAYISAL BÖLÜM
FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi kısmına işaretleyiniz.
1. "Yıl boyunca Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sonucunda Dünya'nın farklı yarım kürele-
rine düşen ışık ışınlarının geliş açısı değişmektedir. Güneş'ten gelen ışık ışınlarının düşme açısı arttıkça birim
yüzeye düşen enerji miktarı da artar. Dar bir alanı aydınlatan Güneş ışınları yüzeyin daha çok ısınmasına sebep
olur ve gölge boyu küçülür."
Verilen bilgiler değerlendirilerek çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Gölge boyu (m)
B) Isinan bölgenin alanı (m²)
D) Işığın düşme açısı
(derece)
90°
30° 60° 90° Işığın düşme
açısı (derece)
C) Isinan bölgenin
alanı (m²)
30° 60° 90° Işığın düşme
açısı (derece)
AV AV YAYINLARI
Atmosfer
Enerji
miktarı
60°
30°
Enerji
miktarı
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
19 niştir. 2. PSAYISAL BÖLÜM FEN BİLİMLERİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi kısmına işaretleyiniz. 1. "Yıl boyunca Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sonucunda Dünya'nın farklı yarım kürele- rine düşen ışık ışınlarının geliş açısı değişmektedir. Güneş'ten gelen ışık ışınlarının düşme açısı arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı da artar. Dar bir alanı aydınlatan Güneş ışınları yüzeyin daha çok ısınmasına sebep olur ve gölge boyu küçülür." Verilen bilgiler değerlendirilerek çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) Gölge boyu (m) B) Isinan bölgenin alanı (m²) D) Işığın düşme açısı (derece) 90° 30° 60° 90° Işığın düşme açısı (derece) C) Isinan bölgenin alanı (m²) 30° 60° 90° Işığın düşme açısı (derece) AV AV YAYINLARI Atmosfer Enerji miktarı 60° 30° Enerji miktarı
3.
Dünya eksen eğikliği olmadan
Güneş etrafında dönseydi neler
olurdu?
Emin Öğretmen
Fen Bilimleri dersinde Emin Öğretmen öğ-
rencilerine yukarıdaki soruyu sormuştur.
Buna göre, Emin Öğretmen'in sorusuna
öğrenciler aşağıdakilerden hangisini ce-
vap olarak verirse doğru olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
3. Dünya eksen eğikliği olmadan Güneş etrafında dönseydi neler olurdu? Emin Öğretmen Fen Bilimleri dersinde Emin Öğretmen öğ- rencilerine yukarıdaki soruyu sormuştur. Buna göre, Emin Öğretmen'in sorusuna öğrenciler aşağıdakilerden hangisini ce- vap olarak verirse doğru olur?
FEN BILIMLERİ TESTİ
A)
20. Görselde Güneş ışınlarının Dünya üzerinde mevsim başlangıç tarihlerinde öğle vaktinde dik açı ile düştüğü enlem-
ler verilmiştir.
23 Eylül
21 Aralık
21 Mart
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
21 Haziran
18
Yengeç Dönencesi
23 Eylül
Ekvator
Buna göre;
I. 21 Haziran'dan sonra güneş ışınları Yengeç Dönencesinin kuzeyinde bulunan noktalara dik olarak düşer.
II. Güneş ışınları yılda birer kez dönencelere dik düşerken, yılda iki kez de dönenceler arası bölgeye dik düşer.
III. 21 Haziran ve 21 Aralık güneş ışınlarının ekvatora en küçük açı ile düştüğü tarihlerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Ⓒy
Oğlak Dönencesi
D) I, II ve III
TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
FEN BILIMLERİ TESTİ A) 20. Görselde Güneş ışınlarının Dünya üzerinde mevsim başlangıç tarihlerinde öğle vaktinde dik açı ile düştüğü enlem- ler verilmiştir. 23 Eylül 21 Aralık 21 Mart YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21 Haziran 18 Yengeç Dönencesi 23 Eylül Ekvator Buna göre; I. 21 Haziran'dan sonra güneş ışınları Yengeç Dönencesinin kuzeyinde bulunan noktalara dik olarak düşer. II. Güneş ışınları yılda birer kez dönencelere dik düşerken, yılda iki kez de dönenceler arası bölgeye dik düşer. III. 21 Haziran ve 21 Aralık güneş ışınlarının ekvatora en küçük açı ile düştüğü tarihlerdir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Ⓒy Oğlak Dönencesi D) I, II ve III TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
1
D) Bu mutasyon zararsız bir mutasyon olarak değerlendirilebilir.
5. Dünya haritası üzerinde K, L, M ve N noktaları işaretlenmiştir.
Takiandigi binmektedir.
11
21 Mart
D
21 Haziran 03 Aralk
23 Eylül
→Yengeç dönencesi
► Ekvator
Oğlak dönencesi
Dünya haritasında işaretlenen noktalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 21 Haziran tarihinde K noktasındaki gündüz süresi L noktasındaki gündüz süresinden kısadır.
B21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında M noktasında gündüz süresi uzar.
CN noktasındaki bir cismin gölge boyu yıl içerisinde iki kez sıfırlanır.
23 Eylül tarihinde öğle vakti birim yüzeye düşen işık miktarı en fazla M noktasındadır.
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
1 D) Bu mutasyon zararsız bir mutasyon olarak değerlendirilebilir. 5. Dünya haritası üzerinde K, L, M ve N noktaları işaretlenmiştir. Takiandigi binmektedir. 11 21 Mart D 21 Haziran 03 Aralk 23 Eylül →Yengeç dönencesi ► Ekvator Oğlak dönencesi Dünya haritasında işaretlenen noktalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) 21 Haziran tarihinde K noktasındaki gündüz süresi L noktasındaki gündüz süresinden kısadır. B21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında M noktasında gündüz süresi uzar. CN noktasındaki bir cismin gölge boyu yıl içerisinde iki kez sıfırlanır. 23 Eylül tarihinde öğle vakti birim yüzeye düşen işık miktarı en fazla M noktasındadır. YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
Test 03
Mevsimler ve İklim - III
Selim Bey, farklı tarihlerde K ve L ülkelerine seyahat etmiştir.
1. seyahati İstanbul'dan K ülkesine yaptığında İstanbul'da gün-
düz süresi 14 saat 32 dakikadır.
• 2. seyahati İstanbul'dan L ülkesine yaptığında ise İstanbul'da
gündüz süresi 8 saat 40 dakikadır.
Buna göre Selim Bey'in gittiği K ve L ülkelerinde gündüz sü-
releri İstanbul'a göre nasıl bir değişiklik gösterir?
Neden L de
K
A) Uzar
Uzar
C) Kısalır
D) Kısalır
L
Uzar
Kısalır
Uzar
Kısalır
war?
Turkiye
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
1. Test 03 Mevsimler ve İklim - III Selim Bey, farklı tarihlerde K ve L ülkelerine seyahat etmiştir. 1. seyahati İstanbul'dan K ülkesine yaptığında İstanbul'da gün- düz süresi 14 saat 32 dakikadır. • 2. seyahati İstanbul'dan L ülkesine yaptığında ise İstanbul'da gündüz süresi 8 saat 40 dakikadır. Buna göre Selim Bey'in gittiği K ve L ülkelerinde gündüz sü- releri İstanbul'a göre nasıl bir değişiklik gösterir? Neden L de K A) Uzar Uzar C) Kısalır D) Kısalır L Uzar Kısalır Uzar Kısalır war? Turkiye
H sehrinde Z-T arası, G şehrinde X-Y arası
H şehrinde Z-T arası, G şehrinde Z-T arası
9. Aşağıda Dünya'nın eksen eğikliği, Güneş'in etrafındaki bazı konumlarını gösteren şekli ve mevsimlerin
temsil edildiği görseller verilmiştir.
2
3
A) Dünya'nın Ülkenin Dünya
Bulunduğu
Konum
3
1
2 Berkay
Dünya'nın Güneş Etrafındaki Konumlan
Mevsimler
Çalışma Tablosu
Öğretmen, öğrencilerinden mevsimleri temsil eden görselleri Dünya'nın dolanma düzleminde bulunan
aralıklarla eşleştirip tabloyu doldurmalarını istiyor.
Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalardan hangisi doğrudur?
B) Dünya'nın Ülkenin Dünya
Bulunduğu
Konum
Üzerindeki
Yeri
Yengeç
Dönencesi
C) Dünya'nın Ülkenin Dünya Yaşanan
Bulunduğu
Konum
Üzerindeki
Yeri
Yaşanan
Mevsimi Temsil
Eden Görsel
Oğlak
Dönencesi
likbahar
Sonbahar
Mevsimi Temsil
Eden Görsel
Yaz
Kış
11
Dünya'nın Ülkenin Dünya
Bulunduğu Üzerindeki
Konum
Yeri
2
Üzerindeki
Yeri
4
Oğlak
Dönencesi
D) Dünya'nın Ülkenin Dünya
Bulunduğu Üzerindeki
Konum
Yeri
Yaşanan
Mevsimi Temsil
Eden Görsel
Yaşanan
Mevsimi Temsil
Eden Görsel
Yengeç
Dönencesi
Yaşanan
Mevsimi Temsil
Eden Görsel
A8D4-2223
Dir tanesi doğru
optik okuyucular tarafından
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
H sehrinde Z-T arası, G şehrinde X-Y arası H şehrinde Z-T arası, G şehrinde Z-T arası 9. Aşağıda Dünya'nın eksen eğikliği, Güneş'in etrafındaki bazı konumlarını gösteren şekli ve mevsimlerin temsil edildiği görseller verilmiştir. 2 3 A) Dünya'nın Ülkenin Dünya Bulunduğu Konum 3 1 2 Berkay Dünya'nın Güneş Etrafındaki Konumlan Mevsimler Çalışma Tablosu Öğretmen, öğrencilerinden mevsimleri temsil eden görselleri Dünya'nın dolanma düzleminde bulunan aralıklarla eşleştirip tabloyu doldurmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalardan hangisi doğrudur? B) Dünya'nın Ülkenin Dünya Bulunduğu Konum Üzerindeki Yeri Yengeç Dönencesi C) Dünya'nın Ülkenin Dünya Yaşanan Bulunduğu Konum Üzerindeki Yeri Yaşanan Mevsimi Temsil Eden Görsel Oğlak Dönencesi likbahar Sonbahar Mevsimi Temsil Eden Görsel Yaz Kış 11 Dünya'nın Ülkenin Dünya Bulunduğu Üzerindeki Konum Yeri 2 Üzerindeki Yeri 4 Oğlak Dönencesi D) Dünya'nın Ülkenin Dünya Bulunduğu Üzerindeki Konum Yeri Yaşanan Mevsimi Temsil Eden Görsel Yaşanan Mevsimi Temsil Eden Görsel Yengeç Dönencesi Yaşanan Mevsimi Temsil Eden Görsel A8D4-2223 Dir tanesi doğru optik okuyucular tarafından
acmini
=1
hta-
1. Bu teste 20 0010
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Fen Bilimleri dersinde mevsimler ve iklim ünitesini işleyen öğrenciler Güneş ışınlarının gelme açısı ile sıcaklık değerinin de-
ğişimini ifade eden bir etkinlik yapmak isterler. Yaptıkları etkinlik aşağıdaki gibidir.
Işık ışınla
Buna göre yapılan etkinlik ile ilgili;
Sevil
Metal Levha
Etkinlik - 1
Başlangıç sıcaklıkları eşit olan özdeş metal levhalara 20 dakika ışık ışınları tutuluyor. 20 dakika sonra metal levhalardaki
sıcaklık artışı ölçülüyor. Yapılan ölçüme göre Etkinlik - 1'de bulunan metal levhanın daha yüksek sıcaklığa sahip olduğu göz-
lemleniyor.
Işık ışınları bir bölgeye ne kadar
dik açıyla gelirse o bölgede birim
yüzeye düşen enerji miktarı artar.
Yaptığımız etkinlik ile aynı zaman-
da Dünya'nın eksen eğikliğinin
oluşturduğu etkilerde incelenebilir.
Işık ışınla
Sirri
öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangileri doğru olabilir?
A Sevil, Selim, Serpil
Sevil, Sırrı, Serpil
4
Selim
Metal Levha
Etkinlik-2
Serpil
C) Selim, Sirri, Serpil
Sıcaklık artışı ile ışık ışınlarının
yüzeye düşme açısı arasında doğ-
ru orantı vardır.
Işık ışınlarının metal levha üzerine
gelme açıları azaldıkça sıcaklık
artışı yaşanır.
DY Sevil, Selim, Sırrı
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
acmini =1 hta- 1. Bu teste 20 0010 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Fen Bilimleri dersinde mevsimler ve iklim ünitesini işleyen öğrenciler Güneş ışınlarının gelme açısı ile sıcaklık değerinin de- ğişimini ifade eden bir etkinlik yapmak isterler. Yaptıkları etkinlik aşağıdaki gibidir. Işık ışınla Buna göre yapılan etkinlik ile ilgili; Sevil Metal Levha Etkinlik - 1 Başlangıç sıcaklıkları eşit olan özdeş metal levhalara 20 dakika ışık ışınları tutuluyor. 20 dakika sonra metal levhalardaki sıcaklık artışı ölçülüyor. Yapılan ölçüme göre Etkinlik - 1'de bulunan metal levhanın daha yüksek sıcaklığa sahip olduğu göz- lemleniyor. Işık ışınları bir bölgeye ne kadar dik açıyla gelirse o bölgede birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Yaptığımız etkinlik ile aynı zaman- da Dünya'nın eksen eğikliğinin oluşturduğu etkilerde incelenebilir. Işık ışınla Sirri öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangileri doğru olabilir? A Sevil, Selim, Serpil Sevil, Sırrı, Serpil 4 Selim Metal Levha Etkinlik-2 Serpil C) Selim, Sirri, Serpil Sıcaklık artışı ile ışık ışınlarının yüzeye düşme açısı arasında doğ- ru orantı vardır. Işık ışınlarının metal levha üzerine gelme açıları azaldıkça sıcaklık artışı yaşanır. DY Sevil, Selim, Sırrı
LO
Buna göre çeken yukarıdaki fotoğraflar dikkate aindiğinda K ve Lükleri ile gili olarak aşağda de
A 214
0) Ayas als
Kukenge dizler ksamaya, geceler uzamaya başlar
gidebid
esinde oluşan goige boyu Likesine göre daha Unudur
Dunya Güneş etrandaki konumia
HAN
konum
rçekleşen olaylar
Dit w
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
LO Buna göre çeken yukarıdaki fotoğraflar dikkate aindiğinda K ve Lükleri ile gili olarak aşağda de A 214 0) Ayas als Kukenge dizler ksamaya, geceler uzamaya başlar gidebid esinde oluşan goige boyu Likesine göre daha Unudur Dunya Güneş etrandaki konumia HAN konum rçekleşen olaylar Dit w
LERI DENEME-4
Sis Nedir ve Nasıl Oluşur?
Sis, yatay görüş mesa-
fesini 1 km'nin altına dü-
şüren meteorolojik bir
olaydır. Yerle temas eden
hava içindeki su buhan-
nın yoğuşması ile ortaya
çıkan çok küçük su dam-
lacıklan ile meydana gelir. Sis olayı, tarım açısın-
dan genellikle olumlu iken deniz, kara ve hava ula-
şımını engelleyebileceği için büyük ölçüde olumsuz
etkileri de görülür.
* 10.
Buna göre, sis ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sis, bir hava olayıdır.
B) Sis, sabah saatlerinde daha yoğun görülür
ve Güneş'in çıkması ile birlikte sisin yo-
ğunluğu azalır.
C) Yeryüzüne yakın yerlerde su buharının
yoğuşması ile oluşur
D) Sis olayının olumlu etkileri olduğu kadar
olumsuz etkileri de vardır.
12. Burak, elindeki
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
LERI DENEME-4 Sis Nedir ve Nasıl Oluşur? Sis, yatay görüş mesa- fesini 1 km'nin altına dü- şüren meteorolojik bir olaydır. Yerle temas eden hava içindeki su buhan- nın yoğuşması ile ortaya çıkan çok küçük su dam- lacıklan ile meydana gelir. Sis olayı, tarım açısın- dan genellikle olumlu iken deniz, kara ve hava ula- şımını engelleyebileceği için büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülür. * 10. Buna göre, sis ile ilgili aşağıda verilen bil- gilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sis, bir hava olayıdır. B) Sis, sabah saatlerinde daha yoğun görülür ve Güneş'in çıkması ile birlikte sisin yo- ğunluğu azalır. C) Yeryüzüne yakın yerlerde su buharının yoğuşması ile oluşur D) Sis olayının olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. 12. Burak, elindeki
Yanda Dünya'nın Güneş'e göre konumu verilmiştir.
3.
Bu konuma göre X, Y, Z ve T şehirlerinde yaşanan gece ve
gündüz süreleri gösterilmektedir.
24
20
16
12
8
AP
BY
4
Saat
1
Z
Z
T
T
Gece
Gündüz
Şehirler
L
11
|||
IV.
Bu grafiğe göre I, II, III ve IV nolu şehirlerin Dünya üzerindeki konumları hangi seçenekte doğru olarak ve-
rilmiştir?
||
Y
X
Y
X
DENEME 1
Fen Bilimleri
21 Aralk
X
Y
X
Y
IV
T
•X
Y
T
Z
Z
•Z
Dr
Deneyin Adı: Rüzgar oluşumu
Malzemeler: 2 adet termometre, ampul, geniş ve derin alttan bölmeli cam kap, duman kaynağı, toprak ve su
Deney basamakları:
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
Yanda Dünya'nın Güneş'e göre konumu verilmiştir. 3. Bu konuma göre X, Y, Z ve T şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz süreleri gösterilmektedir. 24 20 16 12 8 AP BY 4 Saat 1 Z Z T T Gece Gündüz Şehirler L 11 ||| IV. Bu grafiğe göre I, II, III ve IV nolu şehirlerin Dünya üzerindeki konumları hangi seçenekte doğru olarak ve- rilmiştir? || Y X Y X DENEME 1 Fen Bilimleri 21 Aralk X Y X Y IV T •X Y T Z Z •Z Dr Deneyin Adı: Rüzgar oluşumu Malzemeler: 2 adet termometre, ampul, geniş ve derin alttan bölmeli cam kap, duman kaynağı, toprak ve su Deney basamakları: