Mitoz Soruları

Gül
Amip
A)
Bakteri
ille Tabloda bazı canlıların resimleri verilmiştir. Fen Bi-
limleri dersinde öğretmen, öğrencilerinden eşeysiz
üreyebilen canlıları tablodan kesmelerini istemiştir.
B)
Denizanası
Buna göre, kalan canlılarla tablonun son görü-
nümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(153
o lim
Fare
D)
Soğan
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
Gül Amip A) Bakteri ille Tabloda bazı canlıların resimleri verilmiştir. Fen Bi- limleri dersinde öğretmen, öğrencilerinden eşeysiz üreyebilen canlıları tablodan kesmelerini istemiştir. B) Denizanası Buna göre, kalan canlılarla tablonun son görü- nümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (153 o lim Fare D) Soğan
9.
A) Kromozom sayısı
2n
GY
n
Evlenen iki insanın yaşam döngüsünde olan durumlar yukarıdaki gibi numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış durumlardaki kromozom sayısı değişimi seçeneklerden hangisi gibi olur?
B) Kromozom sayısı
2n
1
1
1
2 3 4
Kromozom sayısı
2
5
3 4 5
2
4
2
Durum
Durum
n
1 2 3 4 5
D) Kromozom sayısı
2n
1 2 3 4 5
Durum
TEST 7
Durum
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
9. A) Kromozom sayısı 2n GY n Evlenen iki insanın yaşam döngüsünde olan durumlar yukarıdaki gibi numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış durumlardaki kromozom sayısı değişimi seçeneklerden hangisi gibi olur? B) Kromozom sayısı 2n 1 1 1 2 3 4 Kromozom sayısı 2 5 3 4 5 2 4 2 Durum Durum n 1 2 3 4 5 D) Kromozom sayısı 2n 1 2 3 4 5 Durum TEST 7 Durum
13. Aşağıdaki görselde bir karaciğer hücresinin geçirdiği bölünme şekli verilmiştir.
"1
XX
2
3
Buna göre yukarıda verilen bölünme şekli ile ilgili olarak;
1. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.
II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
4
5
"1
D) I, I ve III
MA
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
13. Aşağıdaki görselde bir karaciğer hücresinin geçirdiği bölünme şekli verilmiştir. "1 XX 2 3 Buna göre yukarıda verilen bölünme şekli ile ilgili olarak; 1. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 4 5 "1 D) I, I ve III MA
6. Aşağıdaki şemade, bir insan zigotunun bölünmeler geçirerek hoor
-
0-0
9-8
Zigot
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Zigot, anne ve babanın vücut hücrelerindeki kromozom sayesinin
8) Semada verilen her bir hücre zigotun yanısı kadar hücre içerir.
C) gemada verilen her bir hücre kalitealplarak benzerdir. X
and yourse
Zigot, mayoz bölünme ile olugur.
11
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
6. Aşağıdaki şemade, bir insan zigotunun bölünmeler geçirerek hoor - 0-0 9-8 Zigot Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Zigot, anne ve babanın vücut hücrelerindeki kromozom sayesinin 8) Semada verilen her bir hücre zigotun yanısı kadar hücre içerir. C) gemada verilen her bir hücre kalitealplarak benzerdir. X and yourse Zigot, mayoz bölünme ile olugur. 11
2.
Hücre
84
Çekirdek
X
bad
Z
pino
Yukarıdaki şekilde hücrede bulunan bazı
yapılar X, Y ve Z harfleriyle belirtilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z yapılarıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ile ifade edilen yapının üzerinde
birçok Y yapısından vardır.
Nburda
yayınları ←
B) Z ile belirtilen yapı bütün nükleotid
çeşitlerinden aynı sayıda bulundurur.
C) Y ile belirtilen yapı Z ile belirtilen ya-
pının görev birimidir.
D) Z ile belirtilen yapı DNA molekülüdür
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
2. Hücre 84 Çekirdek X bad Z pino Yukarıdaki şekilde hücrede bulunan bazı yapılar X, Y ve Z harfleriyle belirtilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X ile ifade edilen yapının üzerinde birçok Y yapısından vardır. Nburda yayınları ← B) Z ile belirtilen yapı bütün nükleotid çeşitlerinden aynı sayıda bulundurur. C) Y ile belirtilen yapı Z ile belirtilen ya- pının görev birimidir. D) Z ile belirtilen yapı DNA molekülüdür
Z
9.
W
(XX)
May 2
11
"1
5
Yandaki görselde hüc-
re bölünme evrelerinin
gerçekleşme sırası.ve-
rilmiştir.
(1)
2
(3)
4
Tek aşamada gerçekleşen bölünmeye ait bu evreler incelenirse aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesinlikle
doğru olduğu söylenebilir?
A) Bir bitkinin yaprak hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait evrelerdir.
Üreme ana hücresinden üreme hücresi oluşumuna ait evrelerdir.
ve 5 numaralı evrelerdeki genetik yapılar birbiri ile aynıdır.
D) 3 numaralı evredeki genetik yapıların sayısı, 2 numaralı evredeki genetik yapıların sayısından daha fazladır.
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
Z 9. W (XX) May 2 11 "1 5 Yandaki görselde hüc- re bölünme evrelerinin gerçekleşme sırası.ve- rilmiştir. (1) 2 (3) 4 Tek aşamada gerçekleşen bölünmeye ait bu evreler incelenirse aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesinlikle doğru olduğu söylenebilir? A) Bir bitkinin yaprak hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait evrelerdir. Üreme ana hücresinden üreme hücresi oluşumuna ait evrelerdir. ve 5 numaralı evrelerdeki genetik yapılar birbiri ile aynıdır. D) 3 numaralı evredeki genetik yapıların sayısı, 2 numaralı evredeki genetik yapıların sayısından daha fazladır. 12
9. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz sırasında gerçekleşen sitoplazma bölünmeleri aşağıda modellen-
miştir.
SACO
Hücre I
Hücre II
Buna göre, numaralanmış hücreler ve bu hücrelerdeki sitoplazma bölünmesinin farklı olmasıy-
la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hücre I bitki, Hücre Il hayvan hücresidir.
B) Hüere l'de sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumuyla, Hücre Il' de boğumlanmayla gerçekleşmiş-
tir.
C) Numaralanmış hücrelerde sitoplazma bölünmesinin farklı olmasının nedeni, bitki hücrelerinde hücre
çeperi bulunmasıdır.
(D) Numaralanmış hücrelerde sitoplazma bölünmesinin farklı olmasının nedeni, hayvan hücrelerinde
sentrozom bulunmasıdır.
KLM N
11. A bölünmesi sırasında hom
deş kromatitler birbirinden
Bu bilgiden hareketle A-
A bölünmesi sonucune
II. B bölünmesi, üreme a
III. A bölünmesi sonucun
IV. B bölünmesi sırasınd
bilgilerinden hangileri
A) Yalnızl
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
9. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz sırasında gerçekleşen sitoplazma bölünmeleri aşağıda modellen- miştir. SACO Hücre I Hücre II Buna göre, numaralanmış hücreler ve bu hücrelerdeki sitoplazma bölünmesinin farklı olmasıy- la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hücre I bitki, Hücre Il hayvan hücresidir. B) Hüere l'de sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumuyla, Hücre Il' de boğumlanmayla gerçekleşmiş- tir. C) Numaralanmış hücrelerde sitoplazma bölünmesinin farklı olmasının nedeni, bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunmasıdır. (D) Numaralanmış hücrelerde sitoplazma bölünmesinin farklı olmasının nedeni, hayvan hücrelerinde sentrozom bulunmasıdır. KLM N 11. A bölünmesi sırasında hom deş kromatitler birbirinden Bu bilgiden hareketle A- A bölünmesi sonucune II. B bölünmesi, üreme a III. A bölünmesi sonucun IV. B bölünmesi sırasınd bilgilerinden hangileri A) Yalnızl
13. Aşağıda hücre bölünme evrelerine ait bazı görseller verilmiştir.
ww
Kafa Deng
MYBE
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden herhangi birine ait değildir?
A) Homolog kromozomların ayrıldığı evredir.
B) Mitozda kardeş kromatitlerin kutuplara çekilmeye başlamadan hemen önce gerçekleşen evredir.
Barça değişiminin gerçekleştiği evredir.
Sitoplazmanın boğumlandığı evredir.
XKX
13
Diğer sayfaya geçiniz. >>>
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
13. Aşağıda hücre bölünme evrelerine ait bazı görseller verilmiştir. ww Kafa Deng MYBE Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden herhangi birine ait değildir? A) Homolog kromozomların ayrıldığı evredir. B) Mitozda kardeş kromatitlerin kutuplara çekilmeye başlamadan hemen önce gerçekleşen evredir. Barça değişiminin gerçekleştiği evredir. Sitoplazmanın boğumlandığı evredir. XKX 13 Diğer sayfaya geçiniz. >>>
FEN BİLİMLERİ
A Sayı
12
8
6
4
2
14. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin başlangıçtaki,
1.bölünme ve 2. bölünmeler sonucundaki hücre
ve kromozom sayısı verilmiştir.
Başlangıç
LÜM
1. Bölünme
2. Bölünme
T.C. Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
B
Hücre sayısı
Kromozom sayısı
Bölünmeler
Grafiğe göre,
1. bölünmede hücrenin kalıtsal yapısı aynı
kalmıştır.
II. Hücre bir dişiye aitse 2. bölünme sonucun-
da yumurta hücresi oluşmuştur.
Afl. 1. bölünme mayoz, 2. bölünme mitozdur.
ifadelerinden hangileri doğrudur? +
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) II ve III
D) I ve III
16.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
FEN BİLİMLERİ A Sayı 12 8 6 4 2 14. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin başlangıçtaki, 1.bölünme ve 2. bölünmeler sonucundaki hücre ve kromozom sayısı verilmiştir. Başlangıç LÜM 1. Bölünme 2. Bölünme T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı B Hücre sayısı Kromozom sayısı Bölünmeler Grafiğe göre, 1. bölünmede hücrenin kalıtsal yapısı aynı kalmıştır. II. Hücre bir dişiye aitse 2. bölünme sonucun- da yumurta hücresi oluşmuştur. Afl. 1. bölünme mayoz, 2. bölünme mitozdur. ifadelerinden hangileri doğrudur? + A) Yalnız I B) I ve Il C) II ve III D) I ve III 16.
aki,
cre
WISI
ni
7-
16.
Avrupalı bilim insanları, insan beyninin 90%
yaşlarına kadar yeni hücre üretmeye devam
edebildiğini ortaya koydu. İspanya'da yapılan
araştırmaya göre beynin hafıza ve ruh hali-
ni yöneten kısmı olan hipokampüs yaşlılıkta
dahi taze hücre üretebiliyor. Ancak Alzheimer
hastalığının baş göstermesiyle beyindeki yeni
hücre sayısı azalıyor. Yeni hücre üretimindeki
bu azalma Alzheimer'in erken teşhisine yar-
dim edebilir.
Verilen habere göre,
1. Beyinde 90'lı yaşlara kadar mitoz gerçekle-
şebilmektedir.
II. Alzheimer hastalığı mayozun hızını yavaş-
latmaktadır.
III. Hücrelerin çoğalma hızındaki farklılık has-
talık teşhisi için kullanılabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
17.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
aki, cre WISI ni 7- 16. Avrupalı bilim insanları, insan beyninin 90% yaşlarına kadar yeni hücre üretmeye devam edebildiğini ortaya koydu. İspanya'da yapılan araştırmaya göre beynin hafıza ve ruh hali- ni yöneten kısmı olan hipokampüs yaşlılıkta dahi taze hücre üretebiliyor. Ancak Alzheimer hastalığının baş göstermesiyle beyindeki yeni hücre sayısı azalıyor. Yeni hücre üretimindeki bu azalma Alzheimer'in erken teşhisine yar- dim edebilir. Verilen habere göre, 1. Beyinde 90'lı yaşlara kadar mitoz gerçekle- şebilmektedir. II. Alzheimer hastalığı mayozun hızını yavaş- latmaktadır. III. Hücrelerin çoğalma hızındaki farklılık has- talık teşhisi için kullanılabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 17.
bırakılıyor.
Kutu
ştir.
II ve III
r.org.tr
9. Görselde, mitoz bölünmenin evreleri verilmiş ve gösterilmeyen iki evre K olayı ve L olayı şeklinde belirtilmiştir.
D-1
A)
X
z
Buna göre, K ve L olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? batamotis isobiga
C)
D)
K olayı
maney Sitoplazmanın bölünmesi
Kardeş kromatitlerin ayrılarak zıt kutuplara taşınması
SJ-X İğ ipliklerinin oluşması (
DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi
Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3
K olayı
25
Lolayı
TOD
Kromozomların hücre ortasında yan yana dizilmesi
ho pabanoon Sitopla
Lolayı
Sitoplazmanın bölünmesi
Kardeş kromatitlerin ayrılarak zıt kutuplara taşınması
Sitoplazmanın bölünmesi
www.ozdebir.org.tr
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
bırakılıyor. Kutu ştir. II ve III r.org.tr 9. Görselde, mitoz bölünmenin evreleri verilmiş ve gösterilmeyen iki evre K olayı ve L olayı şeklinde belirtilmiştir. D-1 A) X z Buna göre, K ve L olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? batamotis isobiga C) D) K olayı maney Sitoplazmanın bölünmesi Kardeş kromatitlerin ayrılarak zıt kutuplara taşınması SJ-X İğ ipliklerinin oluşması ( DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3 K olayı 25 Lolayı TOD Kromozomların hücre ortasında yan yana dizilmesi ho pabanoon Sitopla Lolayı Sitoplazmanın bölünmesi Kardeş kromatitlerin ayrılarak zıt kutuplara taşınması Sitoplazmanın bölünmesi www.ozdebir.org.tr
9. Fen bilimleri öğretmeni Kadir Bey K, L, M ve N
harfleri ile belirttiği, aynı kişiden alınan hücre-
lere ait bilgileri tahtaya aşağıdaki gibi yazıyor.
K hücresi: 2n kromozomlu bir vücut hücresidir.
L hücresi: Mayoz bölünme sonucunda oluşmuş
bir hücredir.
M hücresi: Mitoz bölünme sonucunda oluşmuş bir
hücredir.
N hücresi: Bölünebilme özelliğini kaybetmiş bir
hücredir.
Kadir Bey daha sonra öğrencilerinden K, L,
M ve N hücreleri ile ilgili yorumlar yapmasını
istiyor.
Eda:
K hücresi kesinlikle mitoz bölünme ge-
çirebilir.
Eslem: L hücresi sperm, N hücresi yumurta
olabilir.
Yiğit: K ve M hücrelerinin kromozom sayısı
aynıdır.
Arda: K, L ve M hücreleri mitoz bölünme ge-
çirebilir.
Buna göre, hangi öğrencilerin yaptığı yo-
rum doğrudur
A Eda ve Arda
Yiğit ve Eslem
Yalnız Yiğit
Eslem ve Arda
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
9. Fen bilimleri öğretmeni Kadir Bey K, L, M ve N harfleri ile belirttiği, aynı kişiden alınan hücre- lere ait bilgileri tahtaya aşağıdaki gibi yazıyor. K hücresi: 2n kromozomlu bir vücut hücresidir. L hücresi: Mayoz bölünme sonucunda oluşmuş bir hücredir. M hücresi: Mitoz bölünme sonucunda oluşmuş bir hücredir. N hücresi: Bölünebilme özelliğini kaybetmiş bir hücredir. Kadir Bey daha sonra öğrencilerinden K, L, M ve N hücreleri ile ilgili yorumlar yapmasını istiyor. Eda: K hücresi kesinlikle mitoz bölünme ge- çirebilir. Eslem: L hücresi sperm, N hücresi yumurta olabilir. Yiğit: K ve M hücrelerinin kromozom sayısı aynıdır. Arda: K, L ve M hücreleri mitoz bölünme ge- çirebilir. Buna göre, hangi öğrencilerin yaptığı yo- rum doğrudur A Eda ve Arda Yiğit ve Eslem Yalnız Yiğit Eslem ve Arda
UNITE
A)
5. Mitoz hücre bölünmesi şematik olarak aşağıda verilmiştir.
Kerem-
"1
Mecnun-
Ana hücre
Mitoz
Mitoz evreleri
Ana hücre ile yavru hücrelerin kromo-
zom sayısı birbirine eşit olur.
Ana hücre ile yavru hücreler arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bil.
gi yanlıştır?
Ana hücre ile yavru hücrelerin kalıtsal
özellikleri birbiriyle aynı olur.
B)
D)
Aslı-
12
Leyla-
"2
Yavru hücreler
TEST-7
Ana hücre ile yavru hücrenin sitoplaz-
ma miktarı ve organel sayısı birbirine
eşit olur.
Ana hücreler ile yavru hücrelerin orga-
nel çeşitliliği birbiriyle aynı olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
UNITE A) 5. Mitoz hücre bölünmesi şematik olarak aşağıda verilmiştir. Kerem- "1 Mecnun- Ana hücre Mitoz Mitoz evreleri Ana hücre ile yavru hücrelerin kromo- zom sayısı birbirine eşit olur. Ana hücre ile yavru hücreler arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bil. gi yanlıştır? Ana hücre ile yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbiriyle aynı olur. B) D) Aslı- 12 Leyla- "2 Yavru hücreler TEST-7 Ana hücre ile yavru hücrenin sitoplaz- ma miktarı ve organel sayısı birbirine eşit olur. Ana hücreler ile yavru hücrelerin orga- nel çeşitliliği birbiriyle aynı olur.
a
9)
e
1-
1
P
ni
a
n
e)
SADKU
C) Rejenerasyon
(D) Vejetatif
4.
aberse malhey
(Spot 2, 3, 4 ve 5'e göre)
(8
1. Eşeysiz üremede oluşan canlı,
ana canlı ile aynı kalıtsal özellik-
lere sahiptir.
X
2. Bitkiler vejetatif üreme ile eşeysiz
üreme yapmış olurlar.
Yukarıdaki ifadeler ile ilgili hangisi
söylenebilir?
F.7.6.2.1
A) Her iki bilgi de doğrudur.
Bairs
B) Sadece 1. bilgi doğrudur.
C) Her iki bilgi de yanlıştır.
D) Sadece 2. bilgi doğrudur.
(Spot 1 ve 5'e göre)
erilen tabloda tomurcuklanarak.coğalan canlılara
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
a 9) e 1- 1 P ni a n e) SADKU C) Rejenerasyon (D) Vejetatif 4. aberse malhey (Spot 2, 3, 4 ve 5'e göre) (8 1. Eşeysiz üremede oluşan canlı, ana canlı ile aynı kalıtsal özellik- lere sahiptir. X 2. Bitkiler vejetatif üreme ile eşeysiz üreme yapmış olurlar. Yukarıdaki ifadeler ile ilgili hangisi söylenebilir? F.7.6.2.1 A) Her iki bilgi de doğrudur. Bairs B) Sadece 1. bilgi doğrudur. C) Her iki bilgi de yanlıştır. D) Sadece 2. bilgi doğrudur. (Spot 1 ve 5'e göre) erilen tabloda tomurcuklanarak.coğalan canlılara
11. Mitoz bölünme geçiren bir hücrede
I. Kardeş kromatitlerin ayrılması
II. DNA'nın kendini eşlemesi
III. Çekirdek zarının oluşması
IV. Kromozomların ekvator düzleminde dizil-
mesi 2
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
AII-IV-I-III
C) II-IV-III-I
BYT-II - III - IV
DT- III-II-IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
11. Mitoz bölünme geçiren bir hücrede I. Kardeş kromatitlerin ayrılması II. DNA'nın kendini eşlemesi III. Çekirdek zarının oluşması IV. Kromozomların ekvator düzleminde dizil- mesi 2 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? AII-IV-I-III C) II-IV-III-I BYT-II - III - IV DT- III-II-IV
Buna göre hangi bölgeye rasathane kurmak dah
A) X
B) Y
11. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı evrelerine ait bil-
giler verilmiştir.
• Kromozomu oluşturan yapılar karşılıklı kutup-
lara çekilir.
• DNA eşlenmesi biter ve kromozomlar belir-
ginleşir.
• Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
Buna göre mitoz bölünmenin hangi evresi ile il-
gili açıklama yapılmamıştır?
AT
B)
DI
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
Buna göre hangi bölgeye rasathane kurmak dah A) X B) Y 11. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı evrelerine ait bil- giler verilmiştir. • Kromozomu oluşturan yapılar karşılıklı kutup- lara çekilir. • DNA eşlenmesi biter ve kromozomlar belir- ginleşir. • Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Buna göre mitoz bölünmenin hangi evresi ile il- gili açıklama yapılmamıştır? AT B) DI