Periyodik Sistem Soruları

ADI
SOYADI
SINIFI
NUMARASI
:
:
:
2022-20223EGİTİM ÖĞRETİM
İCİKLER ORTAOKULU
8.SINIF BİLİM UYGULAMALARI DER
2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
C
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.
A
1) (....) Periyodik sistemdeki elementlerin çoğu metaller
grubunda yer alır.
2) (....) Periyodik sistemin son grubunda soygazlar yer
alır.
3) (....) Metallerin hepsi oda koşullarında katı hâlde
bulunur.
4) (....) Sulu çözeltileri hidroksit (OH-) oluşturan
maddeler baz olarak adlandırılır.
B
5) (....) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde,
kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz.
7) (....) Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç
sağlanırken yoldan kayıp vardır.
30
Puan
8) (....) Aynı yüksekliğe yük çıkarmak için daha uzun bir
eğik düzlemin kullanılması işten kazanç
sağlar.
9) (....) El arabası, yükü destek noktası ile kuvvet
arasında olan bir kaldıraçtır.
2) Kim
bilgile
6) (....) Sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlayan basit A) Tip
makinelerdir.
çok ith
B) Cu
10) (....) Basit makineler aynı anda kuvvetten ve yoldan
kazanç sağlayabilir.
Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin
içindeki uygun kelimeyi seçerek
tamamlavınız.(Kelimeler uvaun ekler alabilir.)
1) Periyodik sistemdeki düşey sıralara
adı verilir
1)
1. Periyo
element
II. Aynı
sahiptir
III. Elem
numara
20
Puan
Periyo
bilgiler
A)Yaln
C) II ve
hiçbir
C) Yü
tekno
D) Kir
alanla
3) Aşa
örneğ
A) Ha
B) Ç
C) Li
D) S
4)Es
ölçü
Bur
A) F
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
ADI SOYADI SINIFI NUMARASI : : : 2022-20223EGİTİM ÖĞRETİM İCİKLER ORTAOKULU 8.SINIF BİLİM UYGULAMALARI DER 2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI C Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz. A 1) (....) Periyodik sistemdeki elementlerin çoğu metaller grubunda yer alır. 2) (....) Periyodik sistemin son grubunda soygazlar yer alır. 3) (....) Metallerin hepsi oda koşullarında katı hâlde bulunur. 4) (....) Sulu çözeltileri hidroksit (OH-) oluşturan maddeler baz olarak adlandırılır. B 5) (....) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. 7) (....) Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kayıp vardır. 30 Puan 8) (....) Aynı yüksekliğe yük çıkarmak için daha uzun bir eğik düzlemin kullanılması işten kazanç sağlar. 9) (....) El arabası, yükü destek noktası ile kuvvet arasında olan bir kaldıraçtır. 2) Kim bilgile 6) (....) Sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlayan basit A) Tip makinelerdir. çok ith B) Cu 10) (....) Basit makineler aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlayabilir. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlavınız.(Kelimeler uvaun ekler alabilir.) 1) Periyodik sistemdeki düşey sıralara adı verilir 1) 1. Periyo element II. Aynı sahiptir III. Elem numara 20 Puan Periyo bilgiler A)Yaln C) II ve hiçbir C) Yü tekno D) Kir alanla 3) Aşa örneğ A) Ha B) Ç C) Li D) S 4)Es ölçü Bur A) F
n doğru
ara
etaldir.
Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzeyen
element grubu soygazlardır.
Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.
6) Periyodik cetvelde K, L, D, M, T, Z, A ve B harfleri ile gösterilen elementlerin sınıfını
(ametal, metal, yarı metal, soygaz) yazınız.
A
K
ELEMENTLER
L
D
M
T
K
Z
A
B
TZ
ONY
ONZ HOCA
fon Bilimleri Derslain Adresi
LID M
A
B
SINIFI (metal, ametal, yarı metal, soygaz)
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
n doğru ara etaldir. Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzeyen element grubu soygazlardır. Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. 6) Periyodik cetvelde K, L, D, M, T, Z, A ve B harfleri ile gösterilen elementlerin sınıfını (ametal, metal, yarı metal, soygaz) yazınız. A K ELEMENTLER L D M T K Z A B TZ ONY ONZ HOCA fon Bilimleri Derslain Adresi LID M A B SINIFI (metal, ametal, yarı metal, soygaz)
8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2
5) Aşağıda verilen ifade doğru ise D kutusunu yanlış ise Y kutusunu işaretleyiniz.
İFADELER
Periyodik tabloda her grupta eşit sayıda element bulunur.
En az element 1. Periyotta bulunur.
Periyodik tabloda A grupları içerisinde en fazla element 1A ve 8A grubunda bulunur.
Tüm ametaller oda koşullarında gaz halde bulunur.
Periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.
Metaller Isı ve elektriği iyi iletirler.
Soygazların ve ametallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.
Metaller oda sıcaklığında bir element hariç katı halde bulunurlar.
Soygazlar kararlı yapıdadır. Elektron alıp vermezler.
Metaller genellikle atomik yapılı, fakat ametaller ise moleküler yapıdadır.
Periyodik tablonun sağında ametaller, solunda metaller, ortada ise geçiş metalleri bulunur.
Yarı metaller mat ya da parlak olabilir ve tel - levha haline getirilebilirler.
Bor ve Silisyum bir metaldir.
Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzeyen
element grubu soygazlardır.
Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.
D
6) Periyodik cetvelde K, L, D, M, T, Z, A ve B harfleri ile gösterilen elementlerin sınıfını
(ametal, metal, yarı metal, soygaz) yazınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2 5) Aşağıda verilen ifade doğru ise D kutusunu yanlış ise Y kutusunu işaretleyiniz. İFADELER Periyodik tabloda her grupta eşit sayıda element bulunur. En az element 1. Periyotta bulunur. Periyodik tabloda A grupları içerisinde en fazla element 1A ve 8A grubunda bulunur. Tüm ametaller oda koşullarında gaz halde bulunur. Periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir. Metaller Isı ve elektriği iyi iletirler. Soygazların ve ametallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. Metaller oda sıcaklığında bir element hariç katı halde bulunurlar. Soygazlar kararlı yapıdadır. Elektron alıp vermezler. Metaller genellikle atomik yapılı, fakat ametaller ise moleküler yapıdadır. Periyodik tablonun sağında ametaller, solunda metaller, ortada ise geçiş metalleri bulunur. Yarı metaller mat ya da parlak olabilir ve tel - levha haline getirilebilirler. Bor ve Silisyum bir metaldir. Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzeyen element grubu soygazlardır. Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. D 6) Periyodik cetvelde K, L, D, M, T, Z, A ve B harfleri ile gösterilen elementlerin sınıfını (ametal, metal, yarı metal, soygaz) yazınız.
Defre özüne
81B
8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2
1) Aşağıdaki K, L, X, Z, E ve G elementlerinin periyodik tablodaki yerleri ile ilgili bilgiler
verilmiştir. Tablodaki verilere göre elementleri yerlerine yerleştiriniz periyodik tabloya
yerleştiriniz.
K elementi son katmanında 1 elektron bulunmasına rağmen bir ametaldir.
Z elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir.
K ve L elementleri aynı periyotta yer alır.
X elementi halojenler grubunda yer alır.
Z ve X elementi aynı periyotta yer alır.
E, G ve Laynı grupta yer alır. G'nin proton sayısı E'den 8, L'den 16 daha fazladır.
ONZ
ONZ HE CA
Fen Bilimleri Bersinin Adresi
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
Defre özüne 81B 8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2 1) Aşağıdaki K, L, X, Z, E ve G elementlerinin periyodik tablodaki yerleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tablodaki verilere göre elementleri yerlerine yerleştiriniz periyodik tabloya yerleştiriniz. K elementi son katmanında 1 elektron bulunmasına rağmen bir ametaldir. Z elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. K ve L elementleri aynı periyotta yer alır. X elementi halojenler grubunda yer alır. Z ve X elementi aynı periyotta yer alır. E, G ve Laynı grupta yer alır. G'nin proton sayısı E'den 8, L'den 16 daha fazladır. ONZ ONZ HE CA Fen Bilimleri Bersinin Adresi
CORE
8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2
4) Aşağıda elektron sayilan ile verilmiş yan metallerin bir kismi verilmiştir. Periyodik
tabloya sırasına göre yerleştiriniz.
Ge
w
B
ONZ HOCA
3) 5A grubunda 4 tane/2 tane yarı metal vardır.
4) 6A grubunda 1 tane/2 tane yarı metal vardır.
Si
1) 3A grubu bir ametal/yarı metal ile başlar. Bu elementin ismi.
2) 4A grubunda 3 tane/2 tane yarı metal vardır. Bu elementlerin isimleri.
5) 7A grubunda 2 tane/1 tane yarı metal vardır.
6) Yanı metallerin periyodik tablodaki sayıları fazladır/azdır.
7) Yarı metaller oda sıcaklığında katı/sivi/gaz halde bulunabilirler.
8) Yarı metaller parlaktır/mattır.
As
Sb Te
Yukarıya yerleştirdiğiniz ametallere göre aşağıdaki ifadelerde / işareti ile ayrılmış koyu renkli kelimelerden doğru
olanını yuvarlak içerisine alınız. Birden fazla doğru varsa onları da yuvarlak içerisine alınız. Verilen boşluklara
uygun elementlerin isimlerini yazınız.
e'
9) Yarı metaller işlenebilirler/işlenemezler.
10) Isı ve elektriği metalden daha fazla/az, ametalden daha fazla/az iletirler.
11) Ametal/metaller ile bileşik oluşturabilirler.
12) Soygazlarla bileşik oluşturabilirler/oluşturamazlar.
At
M
5) Ap
FADELE
Periyodi
En az ele
Periyod
Tüm ar
Perlyon
Metall
Soyg
Metal
Soyg
Meta
Peris
Yaru
Bor
Fizi
ele
M
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
CORE 8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2 4) Aşağıda elektron sayilan ile verilmiş yan metallerin bir kismi verilmiştir. Periyodik tabloya sırasına göre yerleştiriniz. Ge w B ONZ HOCA 3) 5A grubunda 4 tane/2 tane yarı metal vardır. 4) 6A grubunda 1 tane/2 tane yarı metal vardır. Si 1) 3A grubu bir ametal/yarı metal ile başlar. Bu elementin ismi. 2) 4A grubunda 3 tane/2 tane yarı metal vardır. Bu elementlerin isimleri. 5) 7A grubunda 2 tane/1 tane yarı metal vardır. 6) Yanı metallerin periyodik tablodaki sayıları fazladır/azdır. 7) Yarı metaller oda sıcaklığında katı/sivi/gaz halde bulunabilirler. 8) Yarı metaller parlaktır/mattır. As Sb Te Yukarıya yerleştirdiğiniz ametallere göre aşağıdaki ifadelerde / işareti ile ayrılmış koyu renkli kelimelerden doğru olanını yuvarlak içerisine alınız. Birden fazla doğru varsa onları da yuvarlak içerisine alınız. Verilen boşluklara uygun elementlerin isimlerini yazınız. e' 9) Yarı metaller işlenebilirler/işlenemezler. 10) Isı ve elektriği metalden daha fazla/az, ametalden daha fazla/az iletirler. 11) Ametal/metaller ile bileşik oluşturabilirler. 12) Soygazlarla bileşik oluşturabilirler/oluşturamazlar. At M 5) Ap FADELE Periyodi En az ele Periyod Tüm ar Perlyon Metall Soyg Metal Soyg Meta Peris Yaru Bor Fizi ele M
33
Kartlarda günlük yaşamda kullanılan bazı
maddeler yer almaktadır.
Bakr tel (1)
Kurşun kalem
2.
Madeni para 3 Oksijen gazı (4
Buna göre, hangi kartlardaki maddeleri
oluşturan elementler metallere, hangileri
ametallere ornektir?
Metaller Ametaller
2.4
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
33 Kartlarda günlük yaşamda kullanılan bazı maddeler yer almaktadır. Bakr tel (1) Kurşun kalem 2. Madeni para 3 Oksijen gazı (4 Buna göre, hangi kartlardaki maddeleri oluşturan elementler metallere, hangileri ametallere ornektir? Metaller Ametaller 2.4
30
Bir öğretmen tahtaya şekildeki gibi siniflandini-
mış periyodik tablo çizmiştir. Öğrencilerden elekt-
riği ve ısıyı iyi iletmeyen, tel veya levha hâline
getnlemeyen, bileşik oluştururken 1 elektron
alan bir element söylemelerini istemiştir.
IV
Buna göre, öğrenciler numaralanmış bölge-
lerin hangisinden bir element seçmelidir?
A) 1 B) II.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
30 Bir öğretmen tahtaya şekildeki gibi siniflandini- mış periyodik tablo çizmiştir. Öğrencilerden elekt- riği ve ısıyı iyi iletmeyen, tel veya levha hâline getnlemeyen, bileşik oluştururken 1 elektron alan bir element söylemelerini istemiştir. IV Buna göre, öğrenciler numaralanmış bölge- lerin hangisinden bir element seçmelidir? A) 1 B) II.
4.
29.
Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler gösterilmektedir.
1
S
IN
IV
V
VI
Zeynep: I numaralı element son yörüngesinde 1 elektron taşır ve grup içinde diğer elementler ile aynı kimyasal
özelliklere sahiptir.
A) Zeynep
C) Yusuf ve Selim
Yusuf: II ve IV numaralı elementlerin katman sayıları aynı olup metaldirler.
Selim: V ve VI numaralı elementlerin fiziksel özellikleri aynı olup son yörüngede elektron sayıları aynıdır.
Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?
B) Yusuf
D) Zeynep ve Selim
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
4. 29. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler gösterilmektedir. 1 S IN IV V VI Zeynep: I numaralı element son yörüngesinde 1 elektron taşır ve grup içinde diğer elementler ile aynı kimyasal özelliklere sahiptir. A) Zeynep C) Yusuf ve Selim Yusuf: II ve IV numaralı elementlerin katman sayıları aynı olup metaldirler. Selim: V ve VI numaralı elementlerin fiziksel özellikleri aynı olup son yörüngede elektron sayıları aynıdır. Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? B) Yusuf D) Zeynep ve Selim
A
FEN BILIMLER
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması - 2
10. Periyodik tablo grup ve periyotlardan oluşur. Periyodik tabloda bulunan A grubu element atomlarının nötr haldeki
elektron dağılımlarına bakılarak elementin tablodaki yeri bulunabilir. Buna göre elektron dağılımındaki katman sa-
yısı periyot numarasını verirken, son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verir.
Görselde bir kesiti verilen periyodik tabloda A gruplarında yer alan bazı elementler gösterilmiştir.
8A
1A
H
1
2
2A
3 Na Mg
3A
B
4A
Buna göre, verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A Son katmandaki elektron sayısı en büyük olan Ne elementidir.
B) Na, Mg ve Cl son katmanlarında eşit sayıda elektron bulundurur.
OB, NVe Ne aynı periyotta yer almaktadır.
DH ve Na aynı grupta yer almaktadır.
11. Görselde maddelerdeki değişimlere ait iki örnek olay verilmiştir.
5A
N
6A
7A
CI
Ne
FEN BILIN
13. Görsele
C
Bu
1.
11.
if
A
14.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
A FEN BILIMLER LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması - 2 10. Periyodik tablo grup ve periyotlardan oluşur. Periyodik tabloda bulunan A grubu element atomlarının nötr haldeki elektron dağılımlarına bakılarak elementin tablodaki yeri bulunabilir. Buna göre elektron dağılımındaki katman sa- yısı periyot numarasını verirken, son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verir. Görselde bir kesiti verilen periyodik tabloda A gruplarında yer alan bazı elementler gösterilmiştir. 8A 1A H 1 2 2A 3 Na Mg 3A B 4A Buna göre, verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A Son katmandaki elektron sayısı en büyük olan Ne elementidir. B) Na, Mg ve Cl son katmanlarında eşit sayıda elektron bulundurur. OB, NVe Ne aynı periyotta yer almaktadır. DH ve Na aynı grupta yer almaktadır. 11. Görselde maddelerdeki değişimlere ait iki örnek olay verilmiştir. 5A N 6A 7A CI Ne FEN BILIN 13. Görsele C Bu 1. 11. if A 14.
42. Oda sıcaklığında katı hâlde olan element, ışığı yansıtmayan mat bir yüzeye sahiptir. Ayrıca dövülerek tel ve levha
haline getirilemez.
Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ca
B) Be
C) S
D), AI
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
42. Oda sıcaklığında katı hâlde olan element, ışığı yansıtmayan mat bir yüzeye sahiptir. Ayrıca dövülerek tel ve levha haline getirilemez. Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ca B) Be C) S D), AI 13
ÇÖZÜM
için
KODU
YAZ
yada
OKUT
NOR
OND
83722
8. Sınıf
TATS
+2
Dijital
Soru
tonguc
2. Bir bölümü verilen periyodik tabloda bazı elementlerin sembolleri aşağıda verilmiştir.
12
1A
2A
3A 4A 5A 6A 7A
O
F
CI
Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) O elementinin proton sayısı, F'den büyüktür.
B) F ve Cl elementlerinin periyot numaraları eşittir.
Üç elementinde erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Cl elementinin atom numarası en küçüktür.
8A
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
ÇÖZÜM için KODU YAZ yada OKUT NOR OND 83722 8. Sınıf TATS +2 Dijital Soru tonguc 2. Bir bölümü verilen periyodik tabloda bazı elementlerin sembolleri aşağıda verilmiştir. 12 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A O F CI Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) O elementinin proton sayısı, F'den büyüktür. B) F ve Cl elementlerinin periyot numaraları eşittir. Üç elementinde erime ve kaynama noktaları düşüktür. Cl elementinin atom numarası en küçüktür. 8A
Periyodik cetvelde yeri bilinmeyen bir X elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor
Oda koşullarında katı haldedir.
» Nötr haldeki e- sayısı kendisine en yakın soygazdan 3 fazladır.
Tel ve levha haline gelebilir.
Bu bilgiler doğrultusunda;
1. Periyodik cetvelin 3A grubunda bulunur.
II. Değerlik elektron sayısı 3'tür.
Metaldir.
yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) I ve III
Oy ve III
DI ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
Periyodik cetvelde yeri bilinmeyen bir X elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor Oda koşullarında katı haldedir. » Nötr haldeki e- sayısı kendisine en yakın soygazdan 3 fazladır. Tel ve levha haline gelebilir. Bu bilgiler doğrultusunda; 1. Periyodik cetvelin 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Metaldir. yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) I ve III Oy ve III DI ve III
6. Elementier periyodik tabloda metal, ametal ve yanı metal olmak üzere üç gruba ayrılır. Peyouk Cab
mentlerinin yerleri aşağıda gösterilmiştir.
X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili olarak;
LX elementi 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir.
11. Z elementi toprak metali grubunda bulunan bir yanı metaldir.
T ve Y elementleri ametaller sınıfında yer alır.
yorumlarından hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yajo
Buvell
C)
N
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
6. Elementier periyodik tabloda metal, ametal ve yanı metal olmak üzere üç gruba ayrılır. Peyouk Cab mentlerinin yerleri aşağıda gösterilmiştir. X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili olarak; LX elementi 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir. 11. Z elementi toprak metali grubunda bulunan bir yanı metaldir. T ve Y elementleri ametaller sınıfında yer alır. yorumlarından hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yajo Buvell C) N D) II ve III
12 K. L. M ve N elementlerine ait periyot ve grup bilgileri ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Daha sonra
bu elementlerin bazı özellikleri ise tabloya aşağıdaki gibi yazılmıştır.
Grup
Periyot
KLMN Element
KLMN Element
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
AK element 1A grubunda yer alan bir almetaldir.
8)
K
Element Pariyot
M elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayılan birbirine eşit değildir.
entinin bulunduğu periyot numarası, diğer üç elemente göre daha büyüktür.
mentleri ayni element sinifinda yer alabilir.
2A
8A
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
12 K. L. M ve N elementlerine ait periyot ve grup bilgileri ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Daha sonra bu elementlerin bazı özellikleri ise tabloya aşağıdaki gibi yazılmıştır. Grup Periyot KLMN Element KLMN Element Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? AK element 1A grubunda yer alan bir almetaldir. 8) K Element Pariyot M elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayılan birbirine eşit değildir. entinin bulunduğu periyot numarası, diğer üç elemente göre daha büyüktür. mentleri ayni element sinifinda yer alabilir. 2A 8A
FEN BİLİMLERİ
7. Bilgi: Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa
doğru gidildikçe sırasıyla atom numarası bir artmak-
tadır. Periyot bittiğinde bir alttaki periyota geçilir.
Aşağıda periyodik sisteme ait bir kesit verilmiş ve ilk
element X ile gösterilmiştir.
X
Buna göre atom numarası X elementinden 10 faz-
la olan elementle ilgili,
I. X ile aynı periyotta yer alır.
II. X ile benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir.
III. Erime ve kaynama noktası X'ten büyüktür.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.
A
8
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
FEN BİLİMLERİ 7. Bilgi: Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe sırasıyla atom numarası bir artmak- tadır. Periyot bittiğinde bir alttaki periyota geçilir. Aşağıda periyodik sisteme ait bir kesit verilmiş ve ilk element X ile gösterilmiştir. X Buna göre atom numarası X elementinden 10 faz- la olan elementle ilgili, I. X ile aynı periyotta yer alır. II. X ile benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir. III. Erime ve kaynama noktası X'ten büyüktür. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. A 8
4.
Aşağıda küçük bir kesiti verilen periyodik tabloda ba-
zi elementlerin
yeri gösterilmiştir.
H
Li
Mg
C
F Ne
Buna göre,
1. C ve F ayni periyottadır.
•
II. H ve Ne, isi ve elektriği iyi iletir somet
Live Mg ametaldir. V
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
Ove III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
4. Aşağıda küçük bir kesiti verilen periyodik tabloda ba- zi elementlerin yeri gösterilmiştir. H Li Mg C F Ne Buna göre, 1. C ve F ayni periyottadır. • II. H ve Ne, isi ve elektriği iyi iletir somet Live Mg ametaldir. V ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Ove III D) I, II ve III