Sabit Süratli Hareket Soruları

Fen Bedelsinde öğretmen periyodik sistemden bir kesiti tahtaya yansıtıyor.
1A
R
2A
3A
B
ALYalnız Ayda
C) Ayda ve Ruşen
Al
4A
5A 6A
7A
F
8A
He
Ar
Bu kesitle ilgili öğrencilerinden kimyasal özellikleri, atom hacimleri, değerlik elektron sayıları, katman sayısı ile ilgili yorum-
lar yapmalarını istiyor. Öğrencilerin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir.
Ayda
: B ve Al aynı kimyasal özelliğe sahiptir. Çünkü periyodik sistemde kimyasal özellikleri benzer olan elementler
aynı grupta bulunur.
Alp Deniz: Al
Alve Ar elementlerinin katman sayıları aynıdır. Çünkü katman sayısı elementlerin periyot numarasına eşittir.
Ruşen : He ve Ar elementlerinin değerlik e- sayıları aynıdır. Çünkü değerlik elektron sayısı en dış katmandaki elektron
sauerdir.
Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur?
B) Yalma Alp Deniz
Deniz, Ruşen
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Fen Bedelsinde öğretmen periyodik sistemden bir kesiti tahtaya yansıtıyor. 1A R 2A 3A B ALYalnız Ayda C) Ayda ve Ruşen Al 4A 5A 6A 7A F 8A He Ar Bu kesitle ilgili öğrencilerinden kimyasal özellikleri, atom hacimleri, değerlik elektron sayıları, katman sayısı ile ilgili yorum- lar yapmalarını istiyor. Öğrencilerin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir. Ayda : B ve Al aynı kimyasal özelliğe sahiptir. Çünkü periyodik sistemde kimyasal özellikleri benzer olan elementler aynı grupta bulunur. Alp Deniz: Al Alve Ar elementlerinin katman sayıları aynıdır. Çünkü katman sayısı elementlerin periyot numarasına eşittir. Ruşen : He ve Ar elementlerinin değerlik e- sayıları aynıdır. Çünkü değerlik elektron sayısı en dış katmandaki elektron sauerdir. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? B) Yalma Alp Deniz Deniz, Ruşen
180 km yolu 6 saatte alan aracın sürati kaç km/sa.tir?
12 m/sn. sabit süratle hareket eden bir cisim 20 sn.
sonunda kaç m yol alır?
3 Bir kişi 30 m'lik yolu 5 m/sn. sabit süratle kaç
sn.de alır?
4
Bir araç 900 m uzunluğundaki yolu 20 m/sn. süratle
kaç saniyede alır?
ACI
Sürati 18 km/sa. olan bisikletli 3 saat yol aldığında kaç
km yol almış olur?
Saatte 40 km alan aracın sürati kaç km/sa.tir?
1
Yukarıdaki soruların cevapları renkli balonlar üzerinde yazmaktadır.
Sorulan ve cevabının bulunduğu balonun rengini doğru bir şekilde eşleştiriniz.
&S-010 FEN
2
3
45
4
30
40
5
6
54
240
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
180 km yolu 6 saatte alan aracın sürati kaç km/sa.tir? 12 m/sn. sabit süratle hareket eden bir cisim 20 sn. sonunda kaç m yol alır? 3 Bir kişi 30 m'lik yolu 5 m/sn. sabit süratle kaç sn.de alır? 4 Bir araç 900 m uzunluğundaki yolu 20 m/sn. süratle kaç saniyede alır? ACI Sürati 18 km/sa. olan bisikletli 3 saat yol aldığında kaç km yol almış olur? Saatte 40 km alan aracın sürati kaç km/sa.tir? 1 Yukarıdaki soruların cevapları renkli balonlar üzerinde yazmaktadır. Sorulan ve cevabının bulunduğu balonun rengini doğru bir şekilde eşleştiriniz. &S-010 FEN 2 3 45 4 30 40 5 6 54 240
1. Doğrusal bir yolda sabit süratle hareket etmekte olan K, L, M ve N araçlarına ait alınan yol-zaman grafikleri aşağı-
da verilmiştir.
Alinan yol (m)
Alinan yol (m)
120
40
Sıra Sizde 2
L
180 km yolu 6 saatte alan ara
90
Alinan yol (m)
M
4 Zaman (sn.) 0
5 Zaman (sn.) 0
Bu araçların süratleri arasındaki ilişkiyi bularak kutucuğun içine yazınız.
Alınan yol (m)
100
20
6 Zaman (sn.) 0
N
8 Zaman (sn.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
1. Doğrusal bir yolda sabit süratle hareket etmekte olan K, L, M ve N araçlarına ait alınan yol-zaman grafikleri aşağı- da verilmiştir. Alinan yol (m) Alinan yol (m) 120 40 Sıra Sizde 2 L 180 km yolu 6 saatte alan ara 90 Alinan yol (m) M 4 Zaman (sn.) 0 5 Zaman (sn.) 0 Bu araçların süratleri arasındaki ilişkiyi bularak kutucuğun içine yazınız. Alınan yol (m) 100 20 6 Zaman (sn.) 0 N 8 Zaman (sn.)
DEY
3. Görselde hareket halinde olan bir araç verilmiştir.
Bati
Buna göre,
D
şeklinde verilen ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
HOC
C
1. Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
II. Araca etki eden kuvvet doğu - batı doğrultu
sundadır.
III. Araca etki eden sürtünme kuvveti uygulanan
kuvvetten daha büyüktür.
hangisi ya da
Doğu
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
DEY 3. Görselde hareket halinde olan bir araç verilmiştir. Bati Buna göre, D şeklinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II HOC C 1. Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. II. Araca etki eden kuvvet doğu - batı doğrultu sundadır. III. Araca etki eden sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten daha büyüktür. hangisi ya da Doğu B) Yalnız II D) I, II ve III
8. Aşağıdaki oyuncak traktöre A noktasından
noktasına kadar 30N'luk kuvvet uygulanmaktadır.
.A
30N
.B
Traktör B noktasına geldiğinde cisme 30'luk
kuvvetten büyük ve zıt yönlü bir başka kuvvet
uygulanıyor.
Buna göre, traktörün B noktasından sonraki
areketi için ne söylenebilir?
Aynı yönde hızlanma hareketi yapar.
Önce hızlanır, sonra durur.
Sabit süratle hareket etmeye devam eder.
Önce yavaşlar, sonra durur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
8. Aşağıdaki oyuncak traktöre A noktasından noktasına kadar 30N'luk kuvvet uygulanmaktadır. .A 30N .B Traktör B noktasına geldiğinde cisme 30'luk kuvvetten büyük ve zıt yönlü bir başka kuvvet uygulanıyor. Buna göre, traktörün B noktasından sonraki areketi için ne söylenebilir? Aynı yönde hızlanma hareketi yapar. Önce hızlanır, sonra durur. Sabit süratle hareket etmeye devam eder. Önce yavaşlar, sonra durur.
Ise
WI
2.
.
MENAN
CAVITE
Alınan Yol (m)
Zaman (sn)
Alinan Yol (m)
Zaman (sn)
PLUS
Yeni Nesil Ontine gam
FOR Byens SAM VOZ
Mps Abow
MINI
A) Sürat (m/s)
IN
NOSAN
NELIS
AVNIS INSA
FOY
Fen Bilimleri
6.
100 metre koşu yanışlarını seyreden üç arkadaş ellerindeki kronometreler ile favori yarışmacılarının yar
kaç saniyede tamamladıklarını ölçüyorlar
Remzi, Rifat, Raufun favori yarışmacılarının alınan yol-zaman tabloları aşağıdaki gibidir.
Alınan Yol (m)
10
1,5
70
60
9
80 90
10,5 12
13,5
Zaman (sn)
50
40
30
20
7,5
3
6
4,5
Remzi'nin Favorisi (1. Koşucu)
40
20 30
4
3
2
Rifat'ın Favorisi (2. Koşucu)
50
5
10
30 40
20
4
3
1 2
Raufun Favorisi (3. Koşucu)
0
0
0
0
0
0
10
1
3. Aşağıda üç farklı araca ait bilgiler verilmiştir.
10000 1:40.00
B) I ve Il
50
5
60 70
6
7
60
7
C) Il ve Ill
70
9
80 90
8
9
B) Surat (m/s)
80
11
X aracı aynı yolu Y aracından daha uzun sürede almaktadır.
Uç araç da sabit süratli yol almaktadır.
. Z aracı aynı sürede X aracına göre daha az yol almaktadır.
Buna göre X, Y ve Z araçlarına ait sürat grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
180
Andr
Buna göre verilen tablolar ile ilgill,
13. koşucu 5. saniyeye kadar yarışmaya yavaş başlayıp, daha sonra süratini artırarak devam etmiştir
II. 100 metre koşu yarışını Rifat'ın favorisi olan koşucu kazanmış olabilir.
III 1. ve 2 koşucular yarışmayı sabit süratle tamamlamışlardır.
itadelerinden hangileri doğrudur?
AVYalniz II
XR
Boos
100
15
100
10
90
100
13 15
D) 1, Il ve il
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Ise WI 2. . MENAN CAVITE Alınan Yol (m) Zaman (sn) Alinan Yol (m) Zaman (sn) PLUS Yeni Nesil Ontine gam FOR Byens SAM VOZ Mps Abow MINI A) Sürat (m/s) IN NOSAN NELIS AVNIS INSA FOY Fen Bilimleri 6. 100 metre koşu yanışlarını seyreden üç arkadaş ellerindeki kronometreler ile favori yarışmacılarının yar kaç saniyede tamamladıklarını ölçüyorlar Remzi, Rifat, Raufun favori yarışmacılarının alınan yol-zaman tabloları aşağıdaki gibidir. Alınan Yol (m) 10 1,5 70 60 9 80 90 10,5 12 13,5 Zaman (sn) 50 40 30 20 7,5 3 6 4,5 Remzi'nin Favorisi (1. Koşucu) 40 20 30 4 3 2 Rifat'ın Favorisi (2. Koşucu) 50 5 10 30 40 20 4 3 1 2 Raufun Favorisi (3. Koşucu) 0 0 0 0 0 0 10 1 3. Aşağıda üç farklı araca ait bilgiler verilmiştir. 10000 1:40.00 B) I ve Il 50 5 60 70 6 7 60 7 C) Il ve Ill 70 9 80 90 8 9 B) Surat (m/s) 80 11 X aracı aynı yolu Y aracından daha uzun sürede almaktadır. Uç araç da sabit süratli yol almaktadır. . Z aracı aynı sürede X aracına göre daha az yol almaktadır. Buna göre X, Y ve Z araçlarına ait sürat grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 180 Andr Buna göre verilen tablolar ile ilgill, 13. koşucu 5. saniyeye kadar yarışmaya yavaş başlayıp, daha sonra süratini artırarak devam etmiştir II. 100 metre koşu yarışını Rifat'ın favorisi olan koşucu kazanmış olabilir. III 1. ve 2 koşucular yarışmayı sabit süratle tamamlamışlardır. itadelerinden hangileri doğrudur? AVYalniz II XR Boos 100 15 100 10 90 100 13 15 D) 1, Il ve il
JVVET VE HAREKET
=
m
i-
1
3
Terazi
Cetvel
Kronometre
A) 1 ve 2
C) 3 ve 4
Termometre
Mert verilen araçlardan hangilerini kulla-
narak yeni aldığı kumandalı oyuncak ara-
basının süratini ölçerek hesaplayabilir?
B) 2 ve 3
D) 2 ve 4
Bitti
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
JVVET VE HAREKET = m i- 1 3 Terazi Cetvel Kronometre A) 1 ve 2 C) 3 ve 4 Termometre Mert verilen araçlardan hangilerini kulla- narak yeni aldığı kumandalı oyuncak ara- basının süratini ölçerek hesaplayabilir? B) 2 ve 3 D) 2 ve 4 Bitti
top
zones
4. Doğrusal bir yolda hep aynı yönde ilerleyen bir aracın aldığı yolun zamanla değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Alınan Yol (m)
Zaman (sn)
Buna göre bu araç ile ilgili,
Yol (m)
50
5
0
0
→ Zaman (sn)
50
0
10
verilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
1
Sürat (m/sn)
20
2
30
-HiperZeka
3
→ Zaman (sn)
50
C) I ve III.
40
0
4
Sürat (m/sn)
E
111
50
5
5
→→ Zaman (sn)
D) II ve III.
147
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
top zones 4. Doğrusal bir yolda hep aynı yönde ilerleyen bir aracın aldığı yolun zamanla değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Alınan Yol (m) Zaman (sn) Buna göre bu araç ile ilgili, Yol (m) 50 5 0 0 → Zaman (sn) 50 0 10 verilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. 1 Sürat (m/sn) 20 2 30 -HiperZeka 3 → Zaman (sn) 50 C) I ve III. 40 0 4 Sürat (m/sn) E 111 50 5 5 →→ Zaman (sn) D) II ve III. 147
20. Bir deneyde ilk önce cam şişenin ağzına haşlanmış ve soyulmuş yumurta konuluyor. Yumurtanın cam şişenin içine
girmediği görülüyor. Daha sonra şişenin içine yanan bir kağıt atılıp yumurta tekrar şişenin ağzına yerleştiriliyor. Bir süre
sonra yumurtanın şişenin içine düştüğü görülüyor.
Yumurta girmiyor
Kısa bir
süre sonra
Kül
Yanan kâğıt
Haşlanmış yumurtanın kendiliğinden şişenin içine girme-
si seçeneklerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanır?
A) Şişe içindeki hava yumurtaya basınç uyguladığı için şişe-
nin içine girmiştir.
B) Kâğıt yandıktan sonra şişenin içindeki gaz basıncı arttığı
için şişenin içine girmiştir.
C) Haşlanmış yumurta, açık hava basıncının şişe içerisindeki
basınçtan büyük olması nedeniyle şişe içine girmiştir.
D)
am şişe, haşlanmış yumurtaya yüzeyi ile orantılı şekilde
katı basıncı uyguladığı için şişenin içine girmiştir.
<Q
Ad Soyad
1 A
2
A
3
4
5
6
7
9
10
A
B
Optik No
7173
FERNUS
C
11
12
13
14
15 (A
16
18
19
20
112
MOD PRO
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
20. Bir deneyde ilk önce cam şişenin ağzına haşlanmış ve soyulmuş yumurta konuluyor. Yumurtanın cam şişenin içine girmediği görülüyor. Daha sonra şişenin içine yanan bir kağıt atılıp yumurta tekrar şişenin ağzına yerleştiriliyor. Bir süre sonra yumurtanın şişenin içine düştüğü görülüyor. Yumurta girmiyor Kısa bir süre sonra Kül Yanan kâğıt Haşlanmış yumurtanın kendiliğinden şişenin içine girme- si seçeneklerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanır? A) Şişe içindeki hava yumurtaya basınç uyguladığı için şişe- nin içine girmiştir. B) Kâğıt yandıktan sonra şişenin içindeki gaz basıncı arttığı için şişenin içine girmiştir. C) Haşlanmış yumurta, açık hava basıncının şişe içerisindeki basınçtan büyük olması nedeniyle şişe içine girmiştir. D) am şişe, haşlanmış yumurtaya yüzeyi ile orantılı şekilde katı basıncı uyguladığı için şişenin içine girmiştir. <Q Ad Soyad 1 A 2 A 3 4 5 6 7 9 10 A B Optik No 7173 FERNUS C 11 12 13 14 15 (A 16 18 19 20 112 MOD PRO
önde ilerleyen
göre konum-
lanarak,
km/sa,
ger ara-
ola-
6.
Şehirlerarası yolculuk yaparken zaman zaman yol kenarındaki tabelaları görürsünüz. Bu tabelalarda gidece-
ğiniz şehre kaç km kaldığı yazar.
Aşağıda, üç aracın gittikleri şehre olan mesafeleri ve tabela ile karşılaştıkları saatler verilmiştir.
Laracı
Saat
10.00
artıbir
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
A) Yalnız K
Karaci
Gidilecek yere
kalan mesafe
120 km
110 km
100 km
90 km
80 km
70 km
60 km
Saat
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
Gidilecek yere
kalan mesafe
B) Yalnız L
250 km
13
230 km
210 km
190 km
170 km
150 km
130 km
Saat
10.00
10.30
11.00
M aracı
11.30
12.00
12.30
Buna göre, araçlardan hangileri yol boyunca sabit süratli hareket yapmış olabilir?
C) K ve L
13.00
Gidilecek yere
kalan mesafe
300 km
250 km
230 km
200 km
150 km
100 km
60 km
A
D) L ve M
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
önde ilerleyen göre konum- lanarak, km/sa, ger ara- ola- 6. Şehirlerarası yolculuk yaparken zaman zaman yol kenarındaki tabelaları görürsünüz. Bu tabelalarda gidece- ğiniz şehre kaç km kaldığı yazar. Aşağıda, üç aracın gittikleri şehre olan mesafeleri ve tabela ile karşılaştıkları saatler verilmiştir. Laracı Saat 10.00 artıbir 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 A) Yalnız K Karaci Gidilecek yere kalan mesafe 120 km 110 km 100 km 90 km 80 km 70 km 60 km Saat 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 Gidilecek yere kalan mesafe B) Yalnız L 250 km 13 230 km 210 km 190 km 170 km 150 km 130 km Saat 10.00 10.30 11.00 M aracı 11.30 12.00 12.30 Buna göre, araçlardan hangileri yol boyunca sabit süratli hareket yapmış olabilir? C) K ve L 13.00 Gidilecek yere kalan mesafe 300 km 250 km 230 km 200 km 150 km 100 km 60 km A D) L ve M DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
ara üstü alır?
Kiteppk Türg
A
Kitapçık Türü
1. Bu testle 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi kısmına işaretleyiniz.
1.
K ve L araçlarına ait yol-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir.
Yol (m)
120
S
80
60
0
5 10 15
1
K122
FEN BİLİMLERİ
Zaman (s)
Mozaik Yayınlan
2
120
Yol (m)
A
80
60
40
2. Maddenin hållerine ait tanecik yapıları aşağıdaki gibi modellenmiştir.
0 5 10
15
Verilen grafiklere göre K ve L araçlarının hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Araçların 15 saniye süre sonunda aldıkları yollar arasındaki ilişki K> L şeklindedir.
B) Laraci 0-15 saniyeler arasında hareketine hiç durmadan devam etmiştir.
OK aracı 10-15 saniyeler arasında hızlanmıştır.
D) Araçların 0-5 saniyeler arasındaki süratleri eşittir.
4. DENEME
22
Zaman (s)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
ara üstü alır? Kiteppk Türg A Kitapçık Türü 1. Bu testle 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi kısmına işaretleyiniz. 1. K ve L araçlarına ait yol-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Yol (m) 120 S 80 60 0 5 10 15 1 K122 FEN BİLİMLERİ Zaman (s) Mozaik Yayınlan 2 120 Yol (m) A 80 60 40 2. Maddenin hållerine ait tanecik yapıları aşağıdaki gibi modellenmiştir. 0 5 10 15 Verilen grafiklere göre K ve L araçlarının hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Araçların 15 saniye süre sonunda aldıkları yollar arasındaki ilişki K> L şeklindedir. B) Laraci 0-15 saniyeler arasında hareketine hiç durmadan devam etmiştir. OK aracı 10-15 saniyeler arasında hızlanmıştır. D) Araçların 0-5 saniyeler arasındaki süratleri eşittir. 4. DENEME 22 Zaman (s)
15
18. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait kütle-zaman gra-
fiği verilmiştir.
Kütle (g)
50
40-
30
20
0
M
K
→ Zaman
Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) K ve L tepkimeye giren maddelerdir.
B) Tepkime sonrası kapta sadece M maddesi bulu-
nur.
C) M maddesi K ve L maddelerinin kimyasal özellik-
lerini göstermez.
D) Tepkimede toplam kütle korunmuştur.
C000-08.03CDS05
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
15 18. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait kütle-zaman gra- fiği verilmiştir. Kütle (g) 50 40- 30 20 0 M K → Zaman Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) K ve L tepkimeye giren maddelerdir. B) Tepkime sonrası kapta sadece M maddesi bulu- nur. C) M maddesi K ve L maddelerinin kimyasal özellik- lerini göstermez. D) Tepkimede toplam kütle korunmuştur. C000-08.03CDS05
39. K aracının yukarıda belirtilen saatlerde aldığı yollar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Araç sabit süratle ilerlediğine göre
A) 10:30
B) 10:45
C) 10:25
D) 10:40
250m
200m
200m
300m
10.00
150m
10:15
300m
150m
28
11:00
11:20
ile belirtilen yol ve zaman değerleri nasıl olmalıdır?
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
39. K aracının yukarıda belirtilen saatlerde aldığı yollar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araç sabit süratle ilerlediğine göre A) 10:30 B) 10:45 C) 10:25 D) 10:40 250m 200m 200m 300m 10.00 150m 10:15 300m 150m 28 11:00 11:20 ile belirtilen yol ve zaman değerleri nasıl olmalıdır?
A noktasındaki K aracı ile B noktasındaki L
aracı aynı anda harekete başlıyor.
K
LZK
A
Bu araçlar Choktasında yan yana geldiğine
göre, araçların hareketleri ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D
A) K aracı, L aracından daha fazla yol almıştır.
B) L aracının sürati, K aracının süratinden az-
dır.
C) K aracı D noktasına önce ulaşır.
D) Aynı mesafeyit aracı daha kısa sürede
almıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
A noktasındaki K aracı ile B noktasındaki L aracı aynı anda harekete başlıyor. K LZK A Bu araçlar Choktasında yan yana geldiğine göre, araçların hareketleri ile ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi yanlıştır? D A) K aracı, L aracından daha fazla yol almıştır. B) L aracının sürati, K aracının süratinden az- dır. C) K aracı D noktasına önce ulaşır. D) Aynı mesafeyit aracı daha kısa sürede almıştır.
Fen Bilimleri 6. SINIF-A
Yol (km)
LA
2
3
K aracı
Sürat (km/sa)
4 5
L aracı
SVOGY
Zaman (sa)
→ Zaman (sa)
K aracının yol-zaman, L aracının sürat-zaman
grafikleri yukarıdaki gibidir.
Buna göre, K ve L araçlarının hareketleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) K aracı hareketinin 1 ve 3 ile belirtilen zaman
aralıklarında sabit süratli hareket yapmıştır.
B) L aracı hareketinin 4 ile belirtilen zaman aralı-
ğında sabit süratli hareket yapmamıştır.
C) K aracı 2 ile belirtilen zaman aralığında dur-
muştur.
D) L aracı 5 ile belirtilen zaman aralığında dur-
muştur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Fen Bilimleri 6. SINIF-A Yol (km) LA 2 3 K aracı Sürat (km/sa) 4 5 L aracı SVOGY Zaman (sa) → Zaman (sa) K aracının yol-zaman, L aracının sürat-zaman grafikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre, K ve L araçlarının hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K aracı hareketinin 1 ve 3 ile belirtilen zaman aralıklarında sabit süratli hareket yapmıştır. B) L aracı hareketinin 4 ile belirtilen zaman aralı- ğında sabit süratli hareket yapmamıştır. C) K aracı 2 ile belirtilen zaman aralığında dur- muştur. D) L aracı 5 ile belirtilen zaman aralığında dur- muştur.
14. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırsa, sabit süratle
hareket ediyordur.
Buna göre, sürat ve zaman değerleri aşağıdaki tablolarda verilen cisimlerin hangisi 20 dakika bo-
yunca sabit süratle hareket etmiştir?
A)
C)
Alınan
yol (m)
Geçen
zaman (dk)
Alınan
yol (m)
Geçen
zaman (dk)
500 1000 1000 1500 2000
4
8
400 600
4
12 16 20
900 1300 1800
8 12 16
20
B)
D)
Alınan
yol (m)
Geçen
zaman (dk)
Alınan
yol (m)
Geçen
zaman (dk)
400 800
4
200
4
8
1200 1600 2000
8
12 16 20
200 600
600 1000
12 16 20
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
14. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırsa, sabit süratle hareket ediyordur. Buna göre, sürat ve zaman değerleri aşağıdaki tablolarda verilen cisimlerin hangisi 20 dakika bo- yunca sabit süratle hareket etmiştir? A) C) Alınan yol (m) Geçen zaman (dk) Alınan yol (m) Geçen zaman (dk) 500 1000 1000 1500 2000 4 8 400 600 4 12 16 20 900 1300 1800 8 12 16 20 B) D) Alınan yol (m) Geçen zaman (dk) Alınan yol (m) Geçen zaman (dk) 400 800 4 200 4 8 1200 1600 2000 8 12 16 20 200 600 600 1000 12 16 20