Saf Madde ve Karışımlar Soruları

4.
UNITE
2. BÖLÜM DEĞERLE
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları ce-
vaplayalım.
1.8 kg = Ag
6000 mL = L
Yukarıdaki birim çevirmelerinde A
ve ile gösterilen yerlere hangi sa-
yılar yazılmalıdır?
A) 80
B) 800
C) 8000
D) 8000
60
6
6000
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
4. UNITE 2. BÖLÜM DEĞERLE Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları ce- vaplayalım. 1.8 kg = Ag 6000 mL = L Yukarıdaki birim çevirmelerinde A ve ile gösterilen yerlere hangi sa- yılar yazılmalıdır? A) 80 B) 800 C) 8000 D) 8000 60 6 6000
1.
Silgi
II. Tahta kürdan
Demir kaşık
FEN BİLİN
Suda Suda
Batar
Yüzer
✓
Tablodaki kaç numaralı maddelerin
suda batar - yüzer özelliği yanlış işa-
retlenmiştir?
A. I, III
C. I, II
B. I,III
D. I, II, III
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
1. Silgi II. Tahta kürdan Demir kaşık FEN BİLİN Suda Suda Batar Yüzer ✓ Tablodaki kaç numaralı maddelerin suda batar - yüzer özelliği yanlış işa- retlenmiştir? A. I, III C. I, II B. I,III D. I, II, III
ünya'mız
Kabuğunun Yapısı
ri "D",
r.
r.
maden
ar.
engin-
ma-
or mi-
oktur.
enleri
adeni
bir ka-
er.
MUTLU YAYINCILIK
-uluna-
lardan
BULMACA
>
Aşağıdaki ifadelerin cevaplarını bulmaca-
ya yazınız.
1. Ekonomik değeri olan kayaçlara verilen ad
2 İletişim ve teknoloji alanında kullanılan
maden
Takı, süs eşyası olarak kullanılan değerli
maden
4. inşaat, otomotiv sektöründe ve günlük ha-
yatımızda kullanılan maden
Temizlik ürünlerinde ve enerji sektöründe
kullanılır. Dünyada en fazla ülkemizde bu-
lunur.
Tarih:
6. Mutfak, süs eşyası, masa, sehpa gibi alan-
larda kullanılır.
7 Isınma amaçlı yakacak olarak kullanılan
Zonguldak'tan çıkarılan madendir.
3
2
7
5
Blity
1
6
1961 - Mims
4
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Çok eski zamanlarda toprak altında kalıp
orada taşlaşan bitki ve hayvan kalıntıları-
na ne denir?
Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir?
3. Fosillere örnek veriniz?
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
ünya'mız Kabuğunun Yapısı ri "D", r. r. maden ar. engin- ma- or mi- oktur. enleri adeni bir ka- er. MUTLU YAYINCILIK -uluna- lardan BULMACA > Aşağıdaki ifadelerin cevaplarını bulmaca- ya yazınız. 1. Ekonomik değeri olan kayaçlara verilen ad 2 İletişim ve teknoloji alanında kullanılan maden Takı, süs eşyası olarak kullanılan değerli maden 4. inşaat, otomotiv sektöründe ve günlük ha- yatımızda kullanılan maden Temizlik ürünlerinde ve enerji sektöründe kullanılır. Dünyada en fazla ülkemizde bu- lunur. Tarih: 6. Mutfak, süs eşyası, masa, sehpa gibi alan- larda kullanılır. 7 Isınma amaçlı yakacak olarak kullanılan Zonguldak'tan çıkarılan madendir. 3 2 7 5 Blity 1 6 1961 - Mims 4 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Çok eski zamanlarda toprak altında kalıp orada taşlaşan bitki ve hayvan kalıntıları- na ne denir? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir? 3. Fosillere örnek veriniz?
Fen Bilimleri
15. K, L ve M atomlarının çekirdek ve katmanlarında bu-
lunan parçacık sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Katmanlarda bulunan
parçacık sayısı
Çekirdekte bulunan
parçacık sayısı
111
L
A) I ve II
C) II ve III
K
Buna göre,
I. K ve L atomlarının proton sayıları birbirine eşittir.
II. Negatif yüklü parçacık sayısı en büyük olan atom
M atomudur.
III. Katomunun pozitif yüklü ve yüksüz parçacık sayıları
toplamı M atomununkinden büyüktür.
İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Paralel ışık demeti
M
B) I ve III
D) I, II ve III
16. Aşağıdaki şekilde bir ince kenarlı mercek gösterilmiştir.
Odak noktası
Asal
eksen
8. Sim
17.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
Fen Bilimleri 15. K, L ve M atomlarının çekirdek ve katmanlarında bu- lunan parçacık sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Katmanlarda bulunan parçacık sayısı Çekirdekte bulunan parçacık sayısı 111 L A) I ve II C) II ve III K Buna göre, I. K ve L atomlarının proton sayıları birbirine eşittir. II. Negatif yüklü parçacık sayısı en büyük olan atom M atomudur. III. Katomunun pozitif yüklü ve yüksüz parçacık sayıları toplamı M atomununkinden büyüktür. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Paralel ışık demeti M B) I ve III D) I, II ve III 16. Aşağıdaki şekilde bir ince kenarlı mercek gösterilmiştir. Odak noktası Asal eksen 8. Sim 17.
madenler işten
Beceri Temelli Yeni Nesil Soru
3. Hakan Öğretmen, tahtaya bazı cümleler yazıp öğrencilerinden bu cümlelerde adı ge-
çen eşyaların yapımında kullanılan madenleri yazmalarını istedi.
Öğrenciler şu cümleleri yazdılar:
★ → Çayımı cam bardakta içerim. Bor
■ → Babam yeni otomobil alacağımızı söyledi. Demir
▲ → Dayım akü imalatı yapılan yerde çalışıyor. Kurşun
● → Duvardan çiviyi pense ile çıkarabildik. Nikel
Cümlelere göre kullanılan madenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) ★ → Bor
B) ★ → Krom
C) → Mermer
→ Demir
→ Bakır
● → Kurşun
→ Demir
Bor
→ Kalay
→ Demir
Altın
→ Nikel
->>>
→ Bor
→ Demir
->>>>
Kurşun
Nikel
Salonokul
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
madenler işten Beceri Temelli Yeni Nesil Soru 3. Hakan Öğretmen, tahtaya bazı cümleler yazıp öğrencilerinden bu cümlelerde adı ge- çen eşyaların yapımında kullanılan madenleri yazmalarını istedi. Öğrenciler şu cümleleri yazdılar: ★ → Çayımı cam bardakta içerim. Bor ■ → Babam yeni otomobil alacağımızı söyledi. Demir ▲ → Dayım akü imalatı yapılan yerde çalışıyor. Kurşun ● → Duvardan çiviyi pense ile çıkarabildik. Nikel Cümlelere göre kullanılan madenler aşağıdakilerden hangisidir? A) ★ → Bor B) ★ → Krom C) → Mermer → Demir → Bakır ● → Kurşun → Demir Bor → Kalay → Demir Altın → Nikel ->>> → Bor → Demir ->>>> Kurşun Nikel Salonokul
almaktadır.
Melike, fasulye tohumlan ile dolu kavanozun içine pirinç
tanelerinin de eklenebildiğini görüyor. Pirinç ve fasulye
asındaki çe doldurduğu kavanoza su eklendiğinde kavanozun bir mik-
tar da su aldığını görüyor.
Melike yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşabilir?
laylarda ta
11
Cik model
gimsız hareket eder.
A. Maddeler bütünsel bir yapıdadır.
B. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluklar bu-
lunur.
C. Tanecikler sıkıştırılabilir.
D. Kati tanecikleri düzenli bir yapıdadır.
Kati, sivi ve gaz maddelerin tanecik yapılarını araştır-
mak
tir.
Fasulye
tohumları
Fasulye tohumları
içerisine pirinç
konuluyor.
Deneyde üç şırınga alınıyor
ve üçünün ucu kapatılıyor.
Fasulye ve
pirinç üzerine
su konuluyor.
of
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
almaktadır. Melike, fasulye tohumlan ile dolu kavanozun içine pirinç tanelerinin de eklenebildiğini görüyor. Pirinç ve fasulye asındaki çe doldurduğu kavanoza su eklendiğinde kavanozun bir mik- tar da su aldığını görüyor. Melike yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? laylarda ta 11 Cik model gimsız hareket eder. A. Maddeler bütünsel bir yapıdadır. B. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluklar bu- lunur. C. Tanecikler sıkıştırılabilir. D. Kati tanecikleri düzenli bir yapıdadır. Kati, sivi ve gaz maddelerin tanecik yapılarını araştır- mak tir. Fasulye tohumları Fasulye tohumları içerisine pirinç konuluyor. Deneyde üç şırınga alınıyor ve üçünün ucu kapatılıyor. Fasulye ve pirinç üzerine su konuluyor. of
Kazanım Tarama Föyü
4. Hipotez: Çözünenin tanecik büyüklüğü küçük olanın çözünme hızı fazladır.
Yukarıda verilen hipotezi test etmek isteyen Arda, aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.
5 g toz şeker
10 g küp şeker
0
40°C
Baget
PRE
10 g küp şeker
40°C
10 g küp şeker
50°C
tilled abolded
40°C
A) 1. kap ile 3. kabı seçtiğinde; 3. kabın sıcaklığını 40 °C yapmalıdır.
B) 2. kap ile 5. kabı seçtiğinde; 5. kabın şeker miktarını 10 g azaltmalıdır.
C) 2. kap ile 4. kabı seçtiğinde; 4. kabin madde miktarını 5 g arttırmalıdır.
D) 3. kap ile 6. kabı seçtiğinde; 6. kabın sıcaklığını 50 °C yapmalıdır.
30 g küp şeker
000
---40°ct
su
su
SU
SU
1. Kap
4. Kap
2. Kap
3. Kap
Buna göre Arda; seçeceği iki düzenek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa hipotezini doğru tespit eder?
SU
5. Kap
10 g küp şeker
qug 16t
SU
6. Kap
20°C
nutne nojomcH
pyplexos laipnsit nebielloerop noliev
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
Kazanım Tarama Föyü 4. Hipotez: Çözünenin tanecik büyüklüğü küçük olanın çözünme hızı fazladır. Yukarıda verilen hipotezi test etmek isteyen Arda, aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. 5 g toz şeker 10 g küp şeker 0 40°C Baget PRE 10 g küp şeker 40°C 10 g küp şeker 50°C tilled abolded 40°C A) 1. kap ile 3. kabı seçtiğinde; 3. kabın sıcaklığını 40 °C yapmalıdır. B) 2. kap ile 5. kabı seçtiğinde; 5. kabın şeker miktarını 10 g azaltmalıdır. C) 2. kap ile 4. kabı seçtiğinde; 4. kabin madde miktarını 5 g arttırmalıdır. D) 3. kap ile 6. kabı seçtiğinde; 6. kabın sıcaklığını 50 °C yapmalıdır. 30 g küp şeker 000 ---40°ct su su SU SU 1. Kap 4. Kap 2. Kap 3. Kap Buna göre Arda; seçeceği iki düzenek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa hipotezini doğru tespit eder? SU 5. Kap 10 g küp şeker qug 16t SU 6. Kap 20°C nutne nojomcH pyplexos laipnsit nebielloerop noliev
lanılabilecek yöntemle
uygun olanı seçerek uyg
1502
r. Bu karışımın bileşen-
IV
11. Test
Kükürt
Karışıma su
ekleme
planabilir.
animasi için kullanılabilecek yöntemlerden
seyerek uygular
11. Test
3.
Kazanım: 7.4.4.1
Saf Madde ve Karışımlar
Karışımların Ayrılması
Madde
P
R
S
Ayırma hunisi
T
Ayrımsal damıtma
P, R, S ve T maddelerini bileşenlerine ayırma yöntemleri tablodaki gibidir.
Buna göre;
1. S, homojen bir karışımdır.
II. P'yi oluşturan maddelerden biri nikel tozu olabilir.
III. R, tuzlu su olabilir.
N. T'yi meydana getiren sıvılar birbiri içerisinde çözünememiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
Bileşenlerine Ayırma Yöntemi
Mıknatıslanma
Buharlaştırma
C) II ve IV
W
4. Unite
D) II, III ve IV
4.
Eleme; kati - kati heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar-
lanılarak yapılan ayırma işlemidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
lanılabilecek yöntemle uygun olanı seçerek uyg 1502 r. Bu karışımın bileşen- IV 11. Test Kükürt Karışıma su ekleme planabilir. animasi için kullanılabilecek yöntemlerden seyerek uygular 11. Test 3. Kazanım: 7.4.4.1 Saf Madde ve Karışımlar Karışımların Ayrılması Madde P R S Ayırma hunisi T Ayrımsal damıtma P, R, S ve T maddelerini bileşenlerine ayırma yöntemleri tablodaki gibidir. Buna göre; 1. S, homojen bir karışımdır. II. P'yi oluşturan maddelerden biri nikel tozu olabilir. III. R, tuzlu su olabilir. N. T'yi meydana getiren sıvılar birbiri içerisinde çözünememiştir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve III Bileşenlerine Ayırma Yöntemi Mıknatıslanma Buharlaştırma C) II ve IV W 4. Unite D) II, III ve IV 4. Eleme; kati - kati heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar- lanılarak yapılan ayırma işlemidir.
seçil-
daki-
-ller
de
an
ak
por.
22
16. Katı hâldeki bir saf madde 20 dakika bo-
yunca bir ısıtıcıyla düzenli olarak ısıtılmıştır.
Isı alışverişinin sadece isitici ve madde
arasında gerçekleştiği bu ısıtma işleminde
maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi
tabloda gösterilmiştir.
Zaman (dk)
Sıcaklık (C)
0 5
-15
15
10
15
0 15
20
28
Buna göre, bu maddeyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) 0 ve 5. dakikalar arasında katı hâlden sivi
hâle geçmiştir.
B) Donma sıcaklığı 0 °C'tur.
C) Kaynama sıcaklığı 15 °C'tur.
D20. dakikada sıvı hâldedir.
fam
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
seçil- daki- -ller de an ak por. 22 16. Katı hâldeki bir saf madde 20 dakika bo- yunca bir ısıtıcıyla düzenli olarak ısıtılmıştır. Isı alışverişinin sadece isitici ve madde arasında gerçekleştiği bu ısıtma işleminde maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi tabloda gösterilmiştir. Zaman (dk) Sıcaklık (C) 0 5 -15 15 10 15 0 15 20 28 Buna göre, bu maddeyle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) 0 ve 5. dakikalar arasında katı hâlden sivi hâle geçmiştir. B) Donma sıcaklığı 0 °C'tur. C) Kaynama sıcaklığı 15 °C'tur. D20. dakikada sıvı hâldedir. fam
2
8.
cisim
Cisim
L
D
Şekildeki kapta bulunan sıvı ve cisim, çizelge-
de verilen K, L ve M maddelerinden hangileri
olabilir?
60
B)
80
MXX
K
SIVI
B) K
Kütle Hacim
Madde (gram) (cm³)
K
4
6
L
30
M
60
SIVI
MLLM
L
d=n
15
20
<)3
(
20
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
2 8. cisim Cisim L D Şekildeki kapta bulunan sıvı ve cisim, çizelge- de verilen K, L ve M maddelerinden hangileri olabilir? 60 B) 80 MXX K SIVI B) K Kütle Hacim Madde (gram) (cm³) K 4 6 L 30 M 60 SIVI MLLM L d=n 15 20 <)3 ( 20
X
Y
Z
Kütle (g)
20
4
5
Hacim (cm³)
5
4
4
1
5
Yukarıdaki tabloda aynı koşullardaki saf X, Y ve Z
maddelerinin kütle ve hacim değerleri verilmiştir.
X ile Y aynı tür madde olabilir.
X ile Z aynı tür madde olabilir.
Y ile Z aynı tür madde olabilir.
DX, Y ve Z farklı tür maddelerdir.
Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
X Y Z Kütle (g) 20 4 5 Hacim (cm³) 5 4 4 1 5 Yukarıdaki tabloda aynı koşullardaki saf X, Y ve Z maddelerinin kütle ve hacim değerleri verilmiştir. X ile Y aynı tür madde olabilir. X ile Z aynı tür madde olabilir. Y ile Z aynı tür madde olabilir. DX, Y ve Z farklı tür maddelerdir. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur?
SOR
3. Aşağıda verilenlerden hangileri bir çözeltinin
derişikliğini artırır?
1. Çözücü eklemek
II. Çözünen madde eklemek
III. Çözücüyü buharlaştırmak
A) I ve III.
C) I ve II.
B) II ve III.
D) Yalnız II.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
SOR 3. Aşağıda verilenlerden hangileri bir çözeltinin derişikliğini artırır? 1. Çözücü eklemek II. Çözünen madde eklemek III. Çözücüyü buharlaştırmak A) I ve III. C) I ve II. B) II ve III. D) Yalnız II.
EST
18
1. Pelin, Selim ve Ali ellerindeki kaplarda bulunan mad-
delerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.
Pelin Tek cins atomdan oluşmaktadır.
Selim:
Farklı cins atomlar içeren tek cins molekül-
dür.
Ali : İki farklı cins molekülden oluşmaktadır.
Buna göre Pelin, Selim ve Ali'nin kaplarındaki mad-
deler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Pelin
A) Şeker
B) Tuzlu su
Azot
D) Demir tel
Saf su
Selim
Tuzlu su
Süt
Şekerli su
Su
tes
Ali
Su
Bakır tel
Ayran
Kolonya
Salata
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
EST 18 1. Pelin, Selim ve Ali ellerindeki kaplarda bulunan mad- delerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar. Pelin Tek cins atomdan oluşmaktadır. Selim: Farklı cins atomlar içeren tek cins molekül- dür. Ali : İki farklı cins molekülden oluşmaktadır. Buna göre Pelin, Selim ve Ali'nin kaplarındaki mad- deler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Pelin A) Şeker B) Tuzlu su Azot D) Demir tel Saf su Selim Tuzlu su Süt Şekerli su Su tes Ali Su Bakır tel Ayran Kolonya Salata
4.
Fen bilimleri dersinde öğretmen ile öğrenciler
arasında aşağıdaki diyalog geçiyor:
Öğretmen: Aynı cins atomlardan oluşan mo-
leküler yapılı saf bir maddeye örnek verir mi-
siniz?
Beril: Hidrojen
Hakan: Karbondioksit
Öğretmen: Her yerinde aynı özelliği göste-
ren ve saf olmayan maddeye bir örnek verir
misiniz?
Duru: Etil alkol
Qui 60
Uğur: Kolonya
Buna göre, öğretmenin sorularına hangi
öğrenciler doğru cevap vermişlerdir?
Beril ve Duru
Berit ve Uğur
B) Hakan ve Duru
Hakan ve Uğur
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
4. Fen bilimleri dersinde öğretmen ile öğrenciler arasında aşağıdaki diyalog geçiyor: Öğretmen: Aynı cins atomlardan oluşan mo- leküler yapılı saf bir maddeye örnek verir mi- siniz? Beril: Hidrojen Hakan: Karbondioksit Öğretmen: Her yerinde aynı özelliği göste- ren ve saf olmayan maddeye bir örnek verir misiniz? Duru: Etil alkol Qui 60 Uğur: Kolonya Buna göre, öğretmenin sorularına hangi öğrenciler doğru cevap vermişlerdir? Beril ve Duru Berit ve Uğur B) Hakan ve Duru Hakan ve Uğur 12
LERİ TESTİ
12.
Şekil - I
Sınıfta yapılan bir etkinlikte şekil l'deki gibi taş
eşit kollu terazide tartılıyor.
100-
80-
60-
40-
20---
cm³
A) 2
30 g 30 g
100-
80-
B) 1
60-
40-
20-
P
cm
Şekil - 11
Daha sonra aynı taş, içinde su bulunan behere
bırakıldığında şekil Il'deki durum gözleniyor.
Elde edilen bu sonuçlardan faydalanarak ta-
şın yoğunluğu kaç g/cm³ olarak hesaplanır?
C) 1/1/2
D) 1/12
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
LERİ TESTİ 12. Şekil - I Sınıfta yapılan bir etkinlikte şekil l'deki gibi taş eşit kollu terazide tartılıyor. 100- 80- 60- 40- 20--- cm³ A) 2 30 g 30 g 100- 80- B) 1 60- 40- 20- P cm Şekil - 11 Daha sonra aynı taş, içinde su bulunan behere bırakıldığında şekil Il'deki durum gözleniyor. Elde edilen bu sonuçlardan faydalanarak ta- şın yoğunluğu kaç g/cm³ olarak hesaplanır? C) 1/1/2 D) 1/12
1. Kart
Ho
krom
y
E'
r
kromozu11
Aşağıda saf maddeler ve karışım örneklerine ait modeller harflendirilerek verilmiştir.
Bir öğrenci, modellerle ilgili olarak öğretmeninin sorduğu sorulara aşağıdaki cevapları veriyor.
Sorular
1. Moleküler yapılı olan saf maddeleri gösteren modeller hangileridir?
2. Atomik yapılı saf maddeleri gösteren modeller hangileridir?
3. Moleküler yapılı olmayan saf maddeleri gösteren modeller hangileridir?
4. Karışımı gösteren modeller hangileridir?
Cevaplar
b, c ve d
a ve d
a
c ve e
Buna göre öğrencinin cevapları ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. soruyu hatalı cevaplamıştır. Doğru cevap vermiş olması için b ve à modellerini söylemeliydi.
B) 2. soruyu hatalı cevaplamıştır. Öğretmen element modellerini sormuş olsaydı verdiği cevap doğru olurdu.
C) 3. soruyu hatalı cevaplamıştır. Doğru cevap vermiş olması için a ve c modellerini söylemeliydi.
D) 4. soruyu hatalı cevaplamıştır. Hazırlananların içinde karışımı gösteren model bulunmamaktadır.
7. Sinit
SUNA
YAYINL
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Madde ve Karışımlar
1. Kart Ho krom y E' r kromozu11 Aşağıda saf maddeler ve karışım örneklerine ait modeller harflendirilerek verilmiştir. Bir öğrenci, modellerle ilgili olarak öğretmeninin sorduğu sorulara aşağıdaki cevapları veriyor. Sorular 1. Moleküler yapılı olan saf maddeleri gösteren modeller hangileridir? 2. Atomik yapılı saf maddeleri gösteren modeller hangileridir? 3. Moleküler yapılı olmayan saf maddeleri gösteren modeller hangileridir? 4. Karışımı gösteren modeller hangileridir? Cevaplar b, c ve d a ve d a c ve e Buna göre öğrencinin cevapları ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) 1. soruyu hatalı cevaplamıştır. Doğru cevap vermiş olması için b ve à modellerini söylemeliydi. B) 2. soruyu hatalı cevaplamıştır. Öğretmen element modellerini sormuş olsaydı verdiği cevap doğru olurdu. C) 3. soruyu hatalı cevaplamıştır. Doğru cevap vermiş olması için a ve c modellerini söylemeliydi. D) 4. soruyu hatalı cevaplamıştır. Hazırlananların içinde karışımı gösteren model bulunmamaktadır. 7. Sinit SUNA YAYINL