Saf Maddeler Soruları

B
A ve B
4. A ve B maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Madde
A
B
Erime Noktası (°C)
54
76
00
B
B)
B
B
A
A ve B katı maddeleri, ağzı kapalı kabın içine konularak 100 °C olacak şekilde ısıtılıyor.
Buna göre, A ve B maddelerinin kabın içindeki görünümleri son durumda aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur?
A)
Kaynama Noktası (°C)
118
93
A
20
Fen Bilimleri
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
B A ve B 4. A ve B maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde A B Erime Noktası (°C) 54 76 00 B B) B B A A ve B katı maddeleri, ağzı kapalı kabın içine konularak 100 °C olacak şekilde ısıtılıyor. Buna göre, A ve B maddelerinin kabın içindeki görünümleri son durumda aşağıdakilerden han- gisi gibi olur? A) Kaynama Noktası (°C) 118 93 A 20 Fen Bilimleri B
- Su
ukanda.
ayırmak
YILDIZ
Bilindiği üzere Japonya bir Asya ülkesi ve aynı zamanda bir ada ülkesidir. Japonya bir çok
nükleer santrallere sahip ve elektrik enerjisi ihtiyacını bu nükleer santraller sayesinde
karşılamaktadır. Nükleer santrallerde radyoaktif elementlerden çok yüksek miktarlarda isi
enerjisi elde etmekte ve bu isi enerjisi bazı reaktörlerde deniz suyunu buharlaştırmaktadı
Buharlaşan deniz suyu buharı tirbünleri döndürmekte ve dönen tirbunler sayesinde elek-
trik enerjisi üretilmektedir Japon mühendisler buharlaşan deniz suyunu başka birimlere
aktarmakta ve su buharını oğuşturarak tekrar suya dönüştürmektedirler. Bu su Japonya-
nın şehir içi şebekesine gönderitmekte ve evlerde kullanım suyu olarak kullanılmaktadır.
Nükleer santrallerde atik olarak kalan tuz ise diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Bu tekno-
loji ile hem elektrik, hem kutlanım suyu, hemde tuz ihtiyacı karşılanmaktadır.
Yukarıda Japonya'daki nükleer santralinde karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi kullanıl-
maktadır?
ANDamitmayla ayırma yöntemi
B) Yoğunluk farkıyla ayırma yöntemi
C) Buharlaştırmayla ayırma yöntemi
DY Mıknatısla ayırma yöntemi
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
- Su ukanda. ayırmak YILDIZ Bilindiği üzere Japonya bir Asya ülkesi ve aynı zamanda bir ada ülkesidir. Japonya bir çok nükleer santrallere sahip ve elektrik enerjisi ihtiyacını bu nükleer santraller sayesinde karşılamaktadır. Nükleer santrallerde radyoaktif elementlerden çok yüksek miktarlarda isi enerjisi elde etmekte ve bu isi enerjisi bazı reaktörlerde deniz suyunu buharlaştırmaktadı Buharlaşan deniz suyu buharı tirbünleri döndürmekte ve dönen tirbunler sayesinde elek- trik enerjisi üretilmektedir Japon mühendisler buharlaşan deniz suyunu başka birimlere aktarmakta ve su buharını oğuşturarak tekrar suya dönüştürmektedirler. Bu su Japonya- nın şehir içi şebekesine gönderitmekte ve evlerde kullanım suyu olarak kullanılmaktadır. Nükleer santrallerde atik olarak kalan tuz ise diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Bu tekno- loji ile hem elektrik, hem kutlanım suyu, hemde tuz ihtiyacı karşılanmaktadır. Yukarıda Japonya'daki nükleer santralinde karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi kullanıl- maktadır? ANDamitmayla ayırma yöntemi B) Yoğunluk farkıyla ayırma yöntemi C) Buharlaştırmayla ayırma yöntemi DY Mıknatısla ayırma yöntemi
4. Bir öğrenci yukarıdaki düzenekle tanecik boyutuni
çözünme hızına olan etkisini araştırmak istiyor. I
bağımsız değişk
deneyde bağımlı değişken ve
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
10 g kip seker
100 ml su
20 °C
Bağımsız Değişken
A) Şeker Miktarı
B) Tanecik boyutu
C) Sıcaklık
D) Su Miktarı
10 g tor seker
100 ml su
20 °C
Bağımlı Değişken
Tanecik boyutu
Çözünme Hızı
Su Miktarı
Çözünme Hızı
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
4. Bir öğrenci yukarıdaki düzenekle tanecik boyutuni çözünme hızına olan etkisini araştırmak istiyor. I bağımsız değişk deneyde bağımlı değişken ve aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 10 g kip seker 100 ml su 20 °C Bağımsız Değişken A) Şeker Miktarı B) Tanecik boyutu C) Sıcaklık D) Su Miktarı 10 g tor seker 100 ml su 20 °C Bağımlı Değişken Tanecik boyutu Çözünme Hızı Su Miktarı Çözünme Hızı
7.
bir şeyin en
atom degistrez
Petes!!
Su
molekülü
Ozon gazı
molekülü
A) 1-2
(4)
P
B) 1
(3)
3
5
Hidrojen gazı
molekülü
Görkem, doğada bulunan bazı molekülleri yukarıdaki gibi modelleyip, her molekülü numaralandırdığı kartonların
üzerine yapıştırmıştır.
Buna göre, Görkem kartlarını moleküllerin benzer özelliklerine göre gruplandırırsa, aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur?
Azot gazi
molekülü
C) 1-4
Karbondioksit
gazı molekülü
D) 1-5
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
7. bir şeyin en atom degistrez Petes!! Su molekülü Ozon gazı molekülü A) 1-2 (4) P B) 1 (3) 3 5 Hidrojen gazı molekülü Görkem, doğada bulunan bazı molekülleri yukarıdaki gibi modelleyip, her molekülü numaralandırdığı kartonların üzerine yapıştırmıştır. Buna göre, Görkem kartlarını moleküllerin benzer özelliklerine göre gruplandırırsa, aşağıdakilerden han- gisi gibi olur? Azot gazi molekülü C) 1-4 Karbondioksit gazı molekülü D) 1-5
eli kaba taş
ye yükseliyor.
eniyor.
P
banslagisq mubo svoniga
halde nedeib bulunan madde
7) Doğada üç
aşağıdakilerden hangisidir?mislubs
r po
A) Petrol
bugubl girls ninslob
nug
A146912.8
B)Su C)Oksijen D)Sese
Sesin iddetini artırmak ve daha uzaklara
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
eli kaba taş ye yükseliyor. eniyor. P banslagisq mubo svoniga halde nedeib bulunan madde 7) Doğada üç aşağıdakilerden hangisidir?mislubs r po A) Petrol bugubl girls ninslob nug A146912.8 B)Su C)Oksijen D)Sese Sesin iddetini artırmak ve daha uzaklara
12)
?
1
IV
Tamamı formüller ile gösterilir.
Aynı cins atomlardan oluşur.
Semboller ile gösterilir.
Saf maddelerdir.
Yukarıdaki tabloda
elementlerin özellikleri verilmiştir.
Buna göre, hangi özellik elemente ait değildir?
A) I
B) II
C) III
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
12) ? 1 IV Tamamı formüller ile gösterilir. Aynı cins atomlardan oluşur. Semboller ile gösterilir. Saf maddelerdir. Yukarıdaki tabloda elementlerin özellikleri verilmiştir. Buna göre, hangi özellik elemente ait değildir? A) I B) II C) III
10.
insanlar asırlar boyunca maddenin en küçük yapı taşının ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu doğrultuda bilim
insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlemlerden elde ettikle-
ri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Aşağıda farklı görüşleri savunan farklı bilim insanları
verilmiştir.
BY
1. Atom içi dolu küre
şeklindedir.
?
C
DY
Yukarıdaki görsellerde I, II ve III numaralı görüşleri savunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?
1. Görüş
John Dalton
Niels Bohr
Democritus
II. Atomlar üzümlü
keke benzemektedir.
Joseph Thomson
III. Atom, Güneş
sistemine
benzemektedir.
II. Görüş
Joseph Thomson
Ernest Rutherford
Niels Bohr
John Dalton
III. Görüş
Ernest Rutherford
Democritus
John Dalton
Niels Bohr
OM
nuls
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
10. insanlar asırlar boyunca maddenin en küçük yapı taşının ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu doğrultuda bilim insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlemlerden elde ettikle- ri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Aşağıda farklı görüşleri savunan farklı bilim insanları verilmiştir. BY 1. Atom içi dolu küre şeklindedir. ? C DY Yukarıdaki görsellerde I, II ve III numaralı görüşleri savunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisin- de doğru olarak verilmiştir? 1. Görüş John Dalton Niels Bohr Democritus II. Atomlar üzümlü keke benzemektedir. Joseph Thomson III. Atom, Güneş sistemine benzemektedir. II. Görüş Joseph Thomson Ernest Rutherford Niels Bohr John Dalton III. Görüş Ernest Rutherford Democritus John Dalton Niels Bohr OM nuls
DUSUN
2
A)
Kimyasal Tepkimeler - Asitler ve Bazlar
5. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz ve yeni tür atomlar oluşmaz. Atomlar arasındaki bağlar yeniden düzenlenen
yeni tür tanecikler oluşur. Bu da yeni tür madde oluşması anlamına gelir. Aşağıda A maddesi ile B maddesinin tepkime
ye girerek ürün oluşturmasına ait tanecik modeli verilmiştir.
A maddesi
+88
B maddesi
goye
RO
Ürün
Yukarıdaki tanecik modelinin tamamlanabilmesi için A maddesinin tanecik modeli olarak aşağıdakilerden hangi
si kullanılmalıdır?
X
UNITE
D)
DUSC
7.
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
DUSUN 2 A) Kimyasal Tepkimeler - Asitler ve Bazlar 5. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz ve yeni tür atomlar oluşmaz. Atomlar arasındaki bağlar yeniden düzenlenen yeni tür tanecikler oluşur. Bu da yeni tür madde oluşması anlamına gelir. Aşağıda A maddesi ile B maddesinin tepkime ye girerek ürün oluşturmasına ait tanecik modeli verilmiştir. A maddesi +88 B maddesi goye RO Ürün Yukarıdaki tanecik modelinin tamamlanabilmesi için A maddesinin tanecik modeli olarak aşağıdakilerden hangi si kullanılmalıdır? X UNITE D) DUSC 7. 2
4. Şekilde X ve Y elementlerinin tanecik yapıları verilmiştir.
Buna göre;
I. Y elementi atomik yapıdadır
II. Y'nin sembolü yoktur.
III. X'in formülü vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız
B. ve I
B
C. II ve III
X
OO
O
D. I, II ve IN
k
O
●
O
O
MANIS^^AN-
Z
V
ANAL-
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
4. Şekilde X ve Y elementlerinin tanecik yapıları verilmiştir. Buna göre; I. Y elementi atomik yapıdadır II. Y'nin sembolü yoktur. III. X'in formülü vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız B. ve I B C. II ve III X OO O D. I, II ve IN k O ● O O MANIS^^AN- Z V ANAL-
2. "Maddenin tanecikli yapısı" konusuyla ilgili renkli oyun
hamurları ve kürdanlar kullanılarak bir etkinlik yapılı-
yor. Etkinlikte öğretmen çeşitli modelleri yapmaları için
her öğrencisine farklı bir görev veriyor.
Aşağıda Aslı ve Osman'ın yapmış oldukları modeller
gösterilmiştir.
Osman'nın modeli
Modelleri inceleyen öğretmen Aslı'nın modelini doğru
hazırladığını fakat Osman'ın modelinde hata olduğu
belirtiyor.
Buna göre öğretmen Aslı ve Osman'a hangi mo-
delleri yapmaları için görev vermiş olabilir?
A)
B)
Aslı'nın modeli
C)
D)
Aslı'nın Görevi
Molekül yapılı
bileşik
Molekül yapılı
element
Molekül yapılı
olmayan bileşik
Molekül yapılı
bileşik
Osman'nin Görevi
Atomik yapılı
element
Molekül yapılı
olmayan bileşik
Molekül yapılı
element
Molekül yapılı
element
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
2. "Maddenin tanecikli yapısı" konusuyla ilgili renkli oyun hamurları ve kürdanlar kullanılarak bir etkinlik yapılı- yor. Etkinlikte öğretmen çeşitli modelleri yapmaları için her öğrencisine farklı bir görev veriyor. Aşağıda Aslı ve Osman'ın yapmış oldukları modeller gösterilmiştir. Osman'nın modeli Modelleri inceleyen öğretmen Aslı'nın modelini doğru hazırladığını fakat Osman'ın modelinde hata olduğu belirtiyor. Buna göre öğretmen Aslı ve Osman'a hangi mo- delleri yapmaları için görev vermiş olabilir? A) B) Aslı'nın modeli C) D) Aslı'nın Görevi Molekül yapılı bileşik Molekül yapılı element Molekül yapılı olmayan bileşik Molekül yapılı bileşik Osman'nin Görevi Atomik yapılı element Molekül yapılı olmayan bileşik Molekül yapılı element Molekül yapılı element 1
5. Saf madde ile ilgili,
forkli da
1. Aynı cins tanecik içerir.X
II. Tek cins atom içeren örnekleri vardır.
III. Homojendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A ve II
3) I ve III
CI ve III
I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
5. Saf madde ile ilgili, forkli da 1. Aynı cins tanecik içerir.X II. Tek cins atom içeren örnekleri vardır. III. Homojendir. yargılarından hangileri doğrudur? A ve II 3) I ve III CI ve III I, II ve III
hiştir.
söylenebilir?
FILL
Peryodik
13. Aşağıda yapılan iki farklı deney ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Deney - 1: M karışımı ısıtılıyor. Kaynama noktası düşük olan N sıvısı buharlaşıyor. Yoğuşturma odasında soğutu-
luyor ve farklı bir kapta toplanıyor. Bu deneyde ayrımsal damıtma yöntemi kullanılıyor.
Deney - 2: Y katısı içeren bir kaba sivi X maddesi yavaş yavaş damlatılıyor. Bir süre beklendikten sonra kaptan
çıkan Z gazı ile balonun şiştiği gözleniyor. Ayrıca Y katısının yerinde su oluşuyor.
z
M karışımı
N SIVISI+
Yoğuşturma
odası
Neden
Fiziksel sonuç olarak
baştaki medderin yapısı sonda değişiyor.
Yapılan bu deneylere göre,
X
Havasız
balon
vell
Su
Z
Deney - 2
Kimyas
Deney - 1'de N maddesi önce gaz sonra sivi hâle geçmiştir, yalnızca fiziksel değişim gözlenir
Il Deney-2'de gözlenen gaz çıkışı ve su oluşması kimyasal değişim olduğuna işaret etmektedir.
III. Fiziksel yöntemler kullanılarak N Sivisi ile tekrar M karışımı elde edilebilir ancak Z gazı ve su ile Y katısı elde
edilemez.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) I, II ve III
L
Açık alanda bırakılan metal paralar zamanla oksitlenerek yıllar içerisinde farklı renklere bürünürler. Bir metal paranın
de yeryüzüne düşmesin
eniyle aniden yoğunla
nde sivi hâle geçme
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
hiştir. söylenebilir? FILL Peryodik 13. Aşağıda yapılan iki farklı deney ile ilgili bilgiler verilmiştir. Deney - 1: M karışımı ısıtılıyor. Kaynama noktası düşük olan N sıvısı buharlaşıyor. Yoğuşturma odasında soğutu- luyor ve farklı bir kapta toplanıyor. Bu deneyde ayrımsal damıtma yöntemi kullanılıyor. Deney - 2: Y katısı içeren bir kaba sivi X maddesi yavaş yavaş damlatılıyor. Bir süre beklendikten sonra kaptan çıkan Z gazı ile balonun şiştiği gözleniyor. Ayrıca Y katısının yerinde su oluşuyor. z M karışımı N SIVISI+ Yoğuşturma odası Neden Fiziksel sonuç olarak baştaki medderin yapısı sonda değişiyor. Yapılan bu deneylere göre, X Havasız balon vell Su Z Deney - 2 Kimyas Deney - 1'de N maddesi önce gaz sonra sivi hâle geçmiştir, yalnızca fiziksel değişim gözlenir Il Deney-2'de gözlenen gaz çıkışı ve su oluşması kimyasal değişim olduğuna işaret etmektedir. III. Fiziksel yöntemler kullanılarak N Sivisi ile tekrar M karışımı elde edilebilir ancak Z gazı ve su ile Y katısı elde edilemez. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) I, II ve III L Açık alanda bırakılan metal paralar zamanla oksitlenerek yıllar içerisinde farklı renklere bürünürler. Bir metal paranın de yeryüzüne düşmesin eniyle aniden yoğunla nde sivi hâle geçme
Gaz
evet
6
evet
hayır
6. Sınıf 8. TFD
E
K
Gaz
L
600
500
400
300
200
100
Yukarıda görselleri verilen materyalleri kullanarak ölçüm yapmak isteyen bir öğrenci hangi materyaller ile neleri öl-
çerek nelerin sonucuna ulaşabilir?
A) K materyali eşit kollu terazidir ve hacim ölçümü yapılır.-
B) L materyali dereceli silindirdir ve kütle ölçümü yapılır.
C) Yoğunluk ölçümü için K ve L materyallerinin ölçüm sonuçları kullanılır.
D) K materyalinin içine konulan maddenin kapladığı alan hesaplaması yapılır
Tin
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
Gaz evet 6 evet hayır 6. Sınıf 8. TFD E K Gaz L 600 500 400 300 200 100 Yukarıda görselleri verilen materyalleri kullanarak ölçüm yapmak isteyen bir öğrenci hangi materyaller ile neleri öl- çerek nelerin sonucuna ulaşabilir? A) K materyali eşit kollu terazidir ve hacim ölçümü yapılır.- B) L materyali dereceli silindirdir ve kütle ölçümü yapılır. C) Yoğunluk ölçümü için K ve L materyallerinin ölçüm sonuçları kullanılır. D) K materyalinin içine konulan maddenin kapladığı alan hesaplaması yapılır Tin
4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
136
TEST 50 UNITE DEGERLENDİRME
1. Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanları tarafından oluşturulan atom modelleri ve atom ile ilgili öne
sürülen görüşler verilmiştir.
Atom modelleri
NAFA
tomt
A)
B)
C)
-D)
Atom Modelleri
Kafa Deng
1-3-5-2-4
2-3-4-5-1
2-3-5-1-4
4-5-1-3-2
Kükürt
b.
Fatma
COM
C.
•H₂SO4
• CO₂
Buna göre, atom modellerinin ve görüşlerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
STECH
2014
a. Atomlar içi dolu sert kürelere benzer ve bölünemezler.
S
d.
olar.
202202 TENCE
Atomun merkezinde pozitif (+) yüklü parçacıkların oluşturduğu çekir-
dek bulunur.
2. Öğretmen, kartlara bazı elementlerin adlarını yazarak tahtaya yapıştırıyor. Öğrencilere bu elementlerden
oluşan ikişer tane bileşik formülü yazmalarını söylüyor.
Azot
Elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu elektron bulutu
adı verilen bölgeler vardır.
Elektronlar çekirdeğin etrafında belirli enerji katmanlarında dolaşır-
Atom ile İlgili Görüşler
a-b-c-d
a-b-d-c
b-d-a-c
d-c-a-b
OKTO
Atom ile ilgili Görüşler
92.00
Karbon
Fatma, Şahin ve Öznur'un yazdığı bileşik formülleri aşağıdaki gibidir.
0
0
Klor
Sodyum
Şahin
• C₂H5OH
Naci
NO
Hidrojen
0 8
Öznur
●
NH3
.HCI
Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yazdığı formüllerin tamamı doğrudur?
A) Yalnız Fatma
B) Fatma ve Şahin
C) Şahin ve Öznur
D) Fatma,
Oksijen
hin ve Öznur
en Bilimler Kafası
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 136 TEST 50 UNITE DEGERLENDİRME 1. Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanları tarafından oluşturulan atom modelleri ve atom ile ilgili öne sürülen görüşler verilmiştir. Atom modelleri NAFA tomt A) B) C) -D) Atom Modelleri Kafa Deng 1-3-5-2-4 2-3-4-5-1 2-3-5-1-4 4-5-1-3-2 Kükürt b. Fatma COM C. •H₂SO4 • CO₂ Buna göre, atom modellerinin ve görüşlerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? STECH 2014 a. Atomlar içi dolu sert kürelere benzer ve bölünemezler. S d. olar. 202202 TENCE Atomun merkezinde pozitif (+) yüklü parçacıkların oluşturduğu çekir- dek bulunur. 2. Öğretmen, kartlara bazı elementlerin adlarını yazarak tahtaya yapıştırıyor. Öğrencilere bu elementlerden oluşan ikişer tane bileşik formülü yazmalarını söylüyor. Azot Elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu elektron bulutu adı verilen bölgeler vardır. Elektronlar çekirdeğin etrafında belirli enerji katmanlarında dolaşır- Atom ile İlgili Görüşler a-b-c-d a-b-d-c b-d-a-c d-c-a-b OKTO Atom ile ilgili Görüşler 92.00 Karbon Fatma, Şahin ve Öznur'un yazdığı bileşik formülleri aşağıdaki gibidir. 0 0 Klor Sodyum Şahin • C₂H5OH Naci NO Hidrojen 0 8 Öznur ● NH3 .HCI Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yazdığı formüllerin tamamı doğrudur? A) Yalnız Fatma B) Fatma ve Şahin C) Şahin ve Öznur D) Fatma, Oksijen hin ve Öznur en Bilimler Kafası
C)
4
2
3
1
A)
3
4
Bu testte 20 soru vardır.
1
2
MITHADOSTRO NADAJA S
1. Elementler, bileşikler ve karışımlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tabloda bazı kutucuklarda hata yapılmıştır.
No Element
No
4
3
1
2
No Element
Element
Saftır.
Her zaman homojendir.
Kimyasal yollar ile daha basit
maddelere ayrışmaz.
Semboller ile gösterilir.
Bileşik
Cemil, tabloyu düzeltebilmek için öncelikle hatalı kutucukları bulup mavi boya kalemi ile boyamıştır. Daha sonra da hataları düzel-
terek yeni bir tablo oluşturmuştur.
Buna göre, Cemil'in hataları düzeltmeden önceki boyalı tablosu aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
Karışım
Bileşik Karışım 2
PROVA
FEN BİLİMLERİ
türülebilir
Bileşik
Saftir.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA ILISKIN BRANŞ DENEMESİ
Her zaman homojendir.
Kimyasal yollar ile daha basit
maddelere ayrışır.
126
Kendisini oluşturan bileşenlerin
özelliklerini taşır.
B)
D)
No
1
2
3
4
No
1
2
3
4
Saf değildir.
Hiçbir zaman homojen değildir.
Fizikisel yollar ile bileşen
maddelere ayrışır.
Karışım
Kendisini oluşturan bileşenlerin
özelliklerini taşır.
Element
Element
Bileşik
Karışım
Bileşik Karışım
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
C) 4 2 3 1 A) 3 4 Bu testte 20 soru vardır. 1 2 MITHADOSTRO NADAJA S 1. Elementler, bileşikler ve karışımlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tabloda bazı kutucuklarda hata yapılmıştır. No Element No 4 3 1 2 No Element Element Saftır. Her zaman homojendir. Kimyasal yollar ile daha basit maddelere ayrışmaz. Semboller ile gösterilir. Bileşik Cemil, tabloyu düzeltebilmek için öncelikle hatalı kutucukları bulup mavi boya kalemi ile boyamıştır. Daha sonra da hataları düzel- terek yeni bir tablo oluşturmuştur. Buna göre, Cemil'in hataları düzeltmeden önceki boyalı tablosu aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? Karışım Bileşik Karışım 2 PROVA FEN BİLİMLERİ türülebilir Bileşik Saftir. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ILISKIN BRANŞ DENEMESİ Her zaman homojendir. Kimyasal yollar ile daha basit maddelere ayrışır. 126 Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşır. B) D) No 1 2 3 4 No 1 2 3 4 Saf değildir. Hiçbir zaman homojen değildir. Fizikisel yollar ile bileşen maddelere ayrışır. Karışım Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşır. Element Element Bileşik Karışım Bileşik Karışım Diğer sayfaya geçiniz.
3.
4. ÜNİTE
Sınırları Zorlayan Test 4
»Saf Madde ve Karışımla
Bilim insanlarının atomun tarihsel gelişimi ile ilgili öne sürdüğü fikirlerden bazıları günümüzde geçerliliğini kaybederken, baz
fikirleri ise geçerliliğini devam ettirmektedir.
Bilim insanlarının fikirlerinin geçerliliğini gösteren aşağıdaki tabloda ifadeler yerine rakamlar yazılmıştır.
Günümüzde Geçerli değil
Bilim insanı
Democritus
Dalton
Thomson
Rutherford
A) 1: Atom parçalanamaz.
1
3
Buna göre rakamların yerine gelecek ifadelerden hangisi yanlıştır?
3: Atomlar içleri dolu, berk yapılardır.
5: Atomlar üzümlü keke benzer.
7: Elektronlar çekirdek etrafında katmanlarda dolanır.
5
7
Günümüzde Geçerli
2
4
6
8
2: Maddeler atomlardan oluşur.
4: Farklı maddeler, farklı atomlardan oluşur.
6: Atomlar proton ve elektron gibi yüklerden oluşur.
8: Nötronlar çekirdekte bulunur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
3. 4. ÜNİTE Sınırları Zorlayan Test 4 »Saf Madde ve Karışımla Bilim insanlarının atomun tarihsel gelişimi ile ilgili öne sürdüğü fikirlerden bazıları günümüzde geçerliliğini kaybederken, baz fikirleri ise geçerliliğini devam ettirmektedir. Bilim insanlarının fikirlerinin geçerliliğini gösteren aşağıdaki tabloda ifadeler yerine rakamlar yazılmıştır. Günümüzde Geçerli değil Bilim insanı Democritus Dalton Thomson Rutherford A) 1: Atom parçalanamaz. 1 3 Buna göre rakamların yerine gelecek ifadelerden hangisi yanlıştır? 3: Atomlar içleri dolu, berk yapılardır. 5: Atomlar üzümlü keke benzer. 7: Elektronlar çekirdek etrafında katmanlarda dolanır. 5 7 Günümüzde Geçerli 2 4 6 8 2: Maddeler atomlardan oluşur. 4: Farklı maddeler, farklı atomlardan oluşur. 6: Atomlar proton ve elektron gibi yüklerden oluşur. 8: Nötronlar çekirdekte bulunur.