Ses ve Özellikleri Soruları

NG
PI
A
C)
D) ★.
Aşağıdaki olaylardan hangisi ses kirliliğini azalt-
maya yöneliktir?
A Otoban kenarlarına ağaç dikmek
Elektrik kablolarını plastik malzemeden yapmak
C) Okul, hastane binalarını U şeklinde yapmak
D) Otomobil egzozlarına susturucu takmak
BUMERANG
YAZ KAMPI
33
A)
Strafor kö
Metal
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
NG PI A C) D) ★. Aşağıdaki olaylardan hangisi ses kirliliğini azalt- maya yöneliktir? A Otoban kenarlarına ağaç dikmek Elektrik kablolarını plastik malzemeden yapmak C) Okul, hastane binalarını U şeklinde yapmak D) Otomobil egzozlarına susturucu takmak BUMERANG YAZ KAMPI 33 A) Strafor kö Metal
farklı
III. Sesin yayıldığı ortamın farklı olması
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D)
gergin
bakır tel
gergin
bakır tel
2L
I, II ve III
gergin
bakır tel
3L
Aynı cins maddeden yapılan kalınlıkları aynı uzun-
lukları farklı olan 3 bakır tel ile aynı cins çubukla aynı
şiddetle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı
olur.
Buna göre sesin farklı çıkması;
1. Telin boyuna
II. Tellere aktarılan enerjiye
III. Tellerinin bulunduğu ortama
yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine
bağlıdır?
A) Yalnız I
Yalnız III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Ezgi iki tane taşı önce havada sonra da su dolu b
kabın içine daldırarak birbirlerine vuruyor ve çıka
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
farklı III. Sesin yayıldığı ortamın farklı olması ifadelerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) gergin bakır tel gergin bakır tel 2L I, II ve III gergin bakır tel 3L Aynı cins maddeden yapılan kalınlıkları aynı uzun- lukları farklı olan 3 bakır tel ile aynı cins çubukla aynı şiddetle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur. Buna göre sesin farklı çıkması; 1. Telin boyuna II. Tellere aktarılan enerjiye III. Tellerinin bulunduğu ortama yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I Yalnız III B) Yalnız II D) I, II ve III Ezgi iki tane taşı önce havada sonra da su dolu b kabın içine daldırarak birbirlerine vuruyor ve çıka
2
FEN BİLİMLERİ
1
D
Ses en hızlı
havada yayılır.
D
y
2
Ses Boşlukta Yayılmaz
Sesin yayıldığı
ortamlar
Kati
y
Güneş'te meydana
gelen patlamalar
Dünya'dan duyulmaz.
D
Rebild
3
Yukarıdaki şemada verilen açıklamalardan doğru
olanlar için "D" yanlış olanlar için "Y" yönünü ta-
kip eden öğrenci hangi çıkışa ulaşır?
d
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
y
Sesin yayıldığı ortamlara
örnekler
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
2 FEN BİLİMLERİ 1 D Ses en hızlı havada yayılır. D y 2 Ses Boşlukta Yayılmaz Sesin yayıldığı ortamlar Kati y Güneş'te meydana gelen patlamalar Dünya'dan duyulmaz. D Rebild 3 Yukarıdaki şemada verilen açıklamalardan doğru olanlar için "D" yanlış olanlar için "Y" yönünü ta- kip eden öğrenci hangi çıkışa ulaşır? d A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 y Sesin yayıldığı ortamlara örnekler
A) Yalnız I
8.
1. Hipotez: Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı artar.
2. Hipotez: Sıcaklıkları aynı, cinsleri farklı olan maddelerde sesin yayılma hızı farklıdır.
Yukarıdaki hipotezleri test etmek için,
-
-
O
düzeneklerinden hangileri seçilmelidir?
(A) 1. Hipotez → I ve IV
2. Hipotez→ I ve II
B) 1. Hipotez I ve IV
2. Hipotez
C) 1. Hipotez
2. Hipotez
D) 1. Hipotez
-
B) Yalnız II
Hava
20°C
I
FEN BİLİMLERİ
Hazırbulunuşluk Sınavı
III ve IV
I ve II
Il ve IV
2. Hipotez→ I ve III
II ve III
Alkol
20°C
||
14
D) I, II ve III
Taş
10°C
|||
O
Hava
40°C
IV
2022-2023 Öğretim Yılı
7. SINIF
Digor caufava geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
A) Yalnız I 8. 1. Hipotez: Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı artar. 2. Hipotez: Sıcaklıkları aynı, cinsleri farklı olan maddelerde sesin yayılma hızı farklıdır. Yukarıdaki hipotezleri test etmek için, - - O düzeneklerinden hangileri seçilmelidir? (A) 1. Hipotez → I ve IV 2. Hipotez→ I ve II B) 1. Hipotez I ve IV 2. Hipotez C) 1. Hipotez 2. Hipotez D) 1. Hipotez - B) Yalnız II Hava 20°C I FEN BİLİMLERİ Hazırbulunuşluk Sınavı III ve IV I ve II Il ve IV 2. Hipotez→ I ve III II ve III Alkol 20°C || 14 D) I, II ve III Taş 10°C ||| O Hava 40°C IV 2022-2023 Öğretim Yılı 7. SINIF Digor caufava geçiniz.
Hava
1. sesin yayıldığı ortamın farklı olması,
II. ortamların farklı tanecik yapısında olması,
Su
Özge Özdeş saatleri hava, su ve zeytinyağı ile dolu kapların içine atarak farklı zamanlarda çalan
seslerini dinliyor.
Saatlerin alarm sesleri aynı olmasına rağmen Özge'nin duyduğu sesler farklıdır.
Buna göre Özge'nin sesleri farklı duymasının sebebi;
III. ses kaynağının farklı olması
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Zeytinyağı
CI ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
Hava 1. sesin yayıldığı ortamın farklı olması, II. ortamların farklı tanecik yapısında olması, Su Özge Özdeş saatleri hava, su ve zeytinyağı ile dolu kapların içine atarak farklı zamanlarda çalan seslerini dinliyor. Saatlerin alarm sesleri aynı olmasına rağmen Özge'nin duyduğu sesler farklıdır. Buna göre Özge'nin sesleri farklı duymasının sebebi; III. ses kaynağının farklı olması ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Zeytinyağı CI ve II D) I, II ve III
10. Berke konservatuar bölümünde okuyan bir üniversite öğrencisidir ve
oturduğu evin bir odasını müzik stüdyosuna dönüştürerek arkadaş-
ları ile çalışmalar yapacaktır.
Oldukça gürültülü müzikler yapan bu grup, müzik stüdyosunu
tasarlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Sesin yansımasını engellemek için duvarlarını yumuşak ve pü-
rüzlü maddeler ile kaplamalıdır.
B) Stüdyo camlarının çift cam olmasına dikkat etmelidir.
C) Sesin soğurulmasını sağlamak için duvarları sert ve pürüzsüz
maddelerle kaplamalıdır.
D) Stüdyo içine sesin soğurulmasını sağlayacak eşyalar koymaya
dikkat etmelidir.
FEN BİLİMLERİ
Hazırbulunuşluk Sınavı
15
2022-2023 Öğretim Yılı
Diğer sayfaya geçir
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
10. Berke konservatuar bölümünde okuyan bir üniversite öğrencisidir ve oturduğu evin bir odasını müzik stüdyosuna dönüştürerek arkadaş- ları ile çalışmalar yapacaktır. Oldukça gürültülü müzikler yapan bu grup, müzik stüdyosunu tasarlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) Sesin yansımasını engellemek için duvarlarını yumuşak ve pü- rüzlü maddeler ile kaplamalıdır. B) Stüdyo camlarının çift cam olmasına dikkat etmelidir. C) Sesin soğurulmasını sağlamak için duvarları sert ve pürüzsüz maddelerle kaplamalıdır. D) Stüdyo içine sesin soğurulmasını sağlayacak eşyalar koymaya dikkat etmelidir. FEN BİLİMLERİ Hazırbulunuşluk Sınavı 15 2022-2023 Öğretim Yılı Diğer sayfaya geçir
8. Mars'ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur, yoğunluğu Dünya'nın atmosferinin yaklaşık %7'si ka
Atmosferin ortalama sıcaklığı Dünya'da 15°C, Mars'ta ise -50°C olarak belirlenmiştir.
Verilen bilgiye göre Mars'ta oluşan ses ile ilgili,
1. Yayılmaz.
II. Dünya'dakinden daha yavaş yayılır.
III. Dünya'dakinden daha uzaklara yayılır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
235
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
8. Mars'ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur, yoğunluğu Dünya'nın atmosferinin yaklaşık %7'si ka Atmosferin ortalama sıcaklığı Dünya'da 15°C, Mars'ta ise -50°C olarak belirlenmiştir. Verilen bilgiye göre Mars'ta oluşan ses ile ilgili, 1. Yayılmaz. II. Dünya'dakinden daha yavaş yayılır. III. Dünya'dakinden daha uzaklara yayılır. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. 235 D) II ve III.
8.
D)
A)
B)
Deney 1
Kullanılan Araç-Gereçler:
1. Bir adet plastik kova
2. Damlalık
3. Su
Yapılışı
C)
.
•
.
Buna göre hangi öğrencinin yorumu hatalıdır?
Plastik kovaya su doldurun.
Damlalıkla bir damla suyu 50 cm kadar yuka-
ridan kovadaki suya damlatın.
Su yüzeyinde oluşan dalgalanmayı inceleyin.
Efe
Fen Bilimleri dersinde "Ses" konusu ile ilgili yukarıda verilen iki farklı deneyi yapan Ali Öğretmen, öğren-
cilerinden deneylerin sonuçlarını tartışmalarını istemiştir.
Can
Deney 2
Kullanılan Araç-Gereçler:
Naz
1. Bir adet plastik kap
2. İki adet metal çubuk
3. Su
Yapılışı
•
.
Plastik kabi yarısından biraz fazla olacak şe-
kilde su ile doldurun.
Metal çubukları tamamen suyun içerisinde
iken birbirine vurun ve dinleyin.
Deney 1'de, sesin de su dalgaları gibi dalgalar halinde
yayıldığını gözlemleyebiliriz.
Deney 2'de metaller su içerisinde olduğundan vurma
sesini kesinlikle duyamayız.
Deney 1'de sesin nasıl yayıldığı ile ilgili bir modelleme
yapılmıştır.
Deney 2'de sıvılanın sesi ilettiğini gözlemleyebiliriz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
8. D) A) B) Deney 1 Kullanılan Araç-Gereçler: 1. Bir adet plastik kova 2. Damlalık 3. Su Yapılışı C) . • . Buna göre hangi öğrencinin yorumu hatalıdır? Plastik kovaya su doldurun. Damlalıkla bir damla suyu 50 cm kadar yuka- ridan kovadaki suya damlatın. Su yüzeyinde oluşan dalgalanmayı inceleyin. Efe Fen Bilimleri dersinde "Ses" konusu ile ilgili yukarıda verilen iki farklı deneyi yapan Ali Öğretmen, öğren- cilerinden deneylerin sonuçlarını tartışmalarını istemiştir. Can Deney 2 Kullanılan Araç-Gereçler: Naz 1. Bir adet plastik kap 2. İki adet metal çubuk 3. Su Yapılışı • . Plastik kabi yarısından biraz fazla olacak şe- kilde su ile doldurun. Metal çubukları tamamen suyun içerisinde iken birbirine vurun ve dinleyin. Deney 1'de, sesin de su dalgaları gibi dalgalar halinde yayıldığını gözlemleyebiliriz. Deney 2'de metaller su içerisinde olduğundan vurma sesini kesinlikle duyamayız. Deney 1'de sesin nasıl yayıldığı ile ilgili bir modelleme yapılmıştır. Deney 2'de sıvılanın sesi ilettiğini gözlemleyebiliriz.
8.
B)
D)
Deney 1
Kullanılan Araç-Gereçler:
1. Bir adet plastik kova
2. Damlalık
3. Su
Yapılışı
C)
•
Buna göre hangi öğrencinin yorumu hatalıdır?
A)
Plastik kovaya su doldurun.
Damlalıkla bir damla suyu 50 cm kadar yuka-
ridan kovadaki suya damlatın.
Su yüzeyinde oluşan dalgalanmayı inceleyin.
Fen Bilimleri dersinde "Ses" konusu ile ilgili yukarıda verilen iki farklı deneyi yapan Ali Öğretmen, öğren-
cilerinden deneylerin sonuçlarını tartışmalarını istemiştir.
Efe
Can
Naz
Deney 2
Kullanılan Araç-Gereçler:
1. Bir adet plastik kap
2. İki adet metal çubuk
3. Su
Yapılışı
Ela
●
Plastik kabi yarısından biraz fazla olacak şe-
kilde su ile doldurun.
Metal çubukları tamamen suyun içerisinde
iken birbirine vurun ve dinleyin.
Deney 1'de, sesin de su dalgaları gibi dalgalar halinde
yayıldığını gözlemleyebiliriz.
Deney 2'de metaller su içerisinde olduğundan vurma
sesini kesinlikle duyamayız.
Deney 1'de sesin nasıl yayıldığı ile ilgili bir modelleme
yapılmıştır.
Deney 2'de sivilanın sesi ilettiğini gözlemleyebiliriz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
8. B) D) Deney 1 Kullanılan Araç-Gereçler: 1. Bir adet plastik kova 2. Damlalık 3. Su Yapılışı C) • Buna göre hangi öğrencinin yorumu hatalıdır? A) Plastik kovaya su doldurun. Damlalıkla bir damla suyu 50 cm kadar yuka- ridan kovadaki suya damlatın. Su yüzeyinde oluşan dalgalanmayı inceleyin. Fen Bilimleri dersinde "Ses" konusu ile ilgili yukarıda verilen iki farklı deneyi yapan Ali Öğretmen, öğren- cilerinden deneylerin sonuçlarını tartışmalarını istemiştir. Efe Can Naz Deney 2 Kullanılan Araç-Gereçler: 1. Bir adet plastik kap 2. İki adet metal çubuk 3. Su Yapılışı Ela ● Plastik kabi yarısından biraz fazla olacak şe- kilde su ile doldurun. Metal çubukları tamamen suyun içerisinde iken birbirine vurun ve dinleyin. Deney 1'de, sesin de su dalgaları gibi dalgalar halinde yayıldığını gözlemleyebiliriz. Deney 2'de metaller su içerisinde olduğundan vurma sesini kesinlikle duyamayız. Deney 1'de sesin nasıl yayıldığı ile ilgili bir modelleme yapılmıştır. Deney 2'de sivilanın sesi ilettiğini gözlemleyebiliriz.
A
Fen Bilimleri
2. Stetoskop, vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için sağlık personelleri tarafından
kullanılan tıbbi bir cihazdır. Stetoskop, ilk olarak 1816 yılında Fransız doktor Rene
Laennec tarafından, ciğerlerden gelen sesleri doktorun kulağına ileten içi boş tahta
silindir biçiminde yapılmıştır. Bu icat edilen araç zaman içerisinde geliştirilerek günü-
müzde kullanılan halini almıştır. Tıp doktorları tarafından özellikle kalp atışını, akciğerlerin çıkardığı sesleri, ba-
ğırsaklarda ve midede ortaya çıkan sesleri ve nabzı ölçmek için kullanılır.
Buna göre, tıpta yaygın olarak kullanılan stetoskopta sesin hangi ortamlarda yayılmasından faydalanılır?
D) Boşluk ve gaz
C) Sivi ve gaz
B) Kat ve SIVI
A) Katı ve gaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
A Fen Bilimleri 2. Stetoskop, vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için sağlık personelleri tarafından kullanılan tıbbi bir cihazdır. Stetoskop, ilk olarak 1816 yılında Fransız doktor Rene Laennec tarafından, ciğerlerden gelen sesleri doktorun kulağına ileten içi boş tahta silindir biçiminde yapılmıştır. Bu icat edilen araç zaman içerisinde geliştirilerek günü- müzde kullanılan halini almıştır. Tıp doktorları tarafından özellikle kalp atışını, akciğerlerin çıkardığı sesleri, ba- ğırsaklarda ve midede ortaya çıkan sesleri ve nabzı ölçmek için kullanılır. Buna göre, tıpta yaygın olarak kullanılan stetoskopta sesin hangi ortamlarda yayılmasından faydalanılır? D) Boşluk ve gaz C) Sivi ve gaz B) Kat ve SIVI A) Katı ve gaz
il vodafone TR
7.
16:11
%4 L
S
Megafon sesin şiddetini artırmak için kullanılan bir
alettir.
Buna göre, kullanılan megafonun şeklinin koni
olmasının yararı aşağıdakilerden hangisinde
doğru açıklanmıştır?
Sesin soğurulmasını sağlayarak sesin dinleyi-
cilere daha az ulaşmasını sağlar.
B) Sesin yayılma hızını artırarak dinleyicilere
daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Sesin megafonun içinde uğradığı yansımalar-
la, dağılmadan dinleyicilere daha iyi ulaşması-
ni sağlar.
Sesin megafon içinde yankılanmasını sağlar.
8
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
il vodafone TR 7. 16:11 %4 L S Megafon sesin şiddetini artırmak için kullanılan bir alettir. Buna göre, kullanılan megafonun şeklinin koni olmasının yararı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Sesin soğurulmasını sağlayarak sesin dinleyi- cilere daha az ulaşmasını sağlar. B) Sesin yayılma hızını artırarak dinleyicilere daha hızlı ulaşmasını sağlar. Sesin megafonun içinde uğradığı yansımalar- la, dağılmadan dinleyicilere daha iyi ulaşması- ni sağlar. Sesin megafon içinde yankılanmasını sağlar. 8
BA
84
5.
Ses, bir enerjidir.
Ses, titreşimler
sonucu oluşur.
D
A) *
Y
Ümit, ses ile ilgili ifadelerin doğru (D) ya da
yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerlediğinde
hangi çıkışa ulaşır?
B)
Ses, en yavaş
katılarda yayılır.
D
Y
C) A
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
BA 84 5. Ses, bir enerjidir. Ses, titreşimler sonucu oluşur. D A) * Y Ümit, ses ile ilgili ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşır? B) Ses, en yavaş katılarda yayılır. D Y C) A D)
10.
İFADE
Bazı maddeler sesi az bazıları çok
soğurabilir.
Ses duvarlardan yansımaz.
Ses taneciklerin titreşimiyle yayılır.
D/Y
D
Y
Y
Ses ile ilgili bir sınava girecek olan Sevgi verdiği
her doğru cevap için 10 puan alacaktır.
Sevgi'nin verdiği cevaplar yukarıdaki gibi oldu-
ğuna göre Sevgi bu sınavdan kaç puan almıştır?
cles 20
A) O
B) 10
30
12.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
10. İFADE Bazı maddeler sesi az bazıları çok soğurabilir. Ses duvarlardan yansımaz. Ses taneciklerin titreşimiyle yayılır. D/Y D Y Y Ses ile ilgili bir sınava girecek olan Sevgi verdiği her doğru cevap için 10 puan alacaktır. Sevgi'nin verdiği cevaplar yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre Sevgi bu sınavdan kaç puan almıştır? cles 20 A) O B) 10 30 12.
20.
III
hava
ns
A) III > | > ||
|| > | > |||
demir
||
I borusu su, Il borusu demir, III borusu hava
ile doludur. Borular arasındaki hava vakum-
lanmıştır. Çalar saatin sesini Ahmet I, Ayşe
II, Elif III, numaralı borulardan dinliyor..
Buna göre sesi duyma süreleri arasında-
ki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
B) II > III > I
D) III > | > |
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
20. III hava ns A) III > | > || || > | > ||| demir || I borusu su, Il borusu demir, III borusu hava ile doludur. Borular arasındaki hava vakum- lanmıştır. Çalar saatin sesini Ahmet I, Ayşe II, Elif III, numaralı borulardan dinliyor.. Buna göre sesi duyma süreleri arasında- ki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? B) II > III > I D) III > | > |
END
Aşağıdaki
i örneklerde çalar saat cam fanusun
içerisine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Cam
Cam
Cam
A) III > | >1
C) || > ||| > 1
|||
Pamuk
11
Kâğıt parçaları
Buna göre örneklerde saatlerin sesini di-
şardan dinleyen biri saatlerin sesini yüksek
işitilenden az işitilene doğru sıralarsa, sıra-
lama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
B) I > III > |
D) III > | > ||
Öğrenciler
na çalar saat yerleştirilerek etrafı şekildeki gibi
aşağıdaki deney düzeneğinin ortası-
farklı
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
END Aşağıdaki i örneklerde çalar saat cam fanusun içerisine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Cam Cam Cam A) III > | >1 C) || > ||| > 1 ||| Pamuk 11 Kâğıt parçaları Buna göre örneklerde saatlerin sesini di- şardan dinleyen biri saatlerin sesini yüksek işitilenden az işitilene doğru sıralarsa, sıra- lama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B) I > III > | D) III > | > || Öğrenciler na çalar saat yerleştirilerek etrafı şekildeki gibi aşağıdaki deney düzeneğinin ortası- farklı
Bir okul kütüphanesinde 12 kitaplık 4 masa ve 16 sandalye yerleştirilecektir.
Aşağıda verilen yerleşim planlarından hangisi uygulanırsa akustik bilimine uygun bir yerleşim gerçekleşir?
B)
= E
C)
D)
con-viral
#
Ortaokul Fen Bilgisi
Ses ve Özellikleri
Bir okul kütüphanesinde 12 kitaplık 4 masa ve 16 sandalye yerleştirilecektir. Aşağıda verilen yerleşim planlarından hangisi uygulanırsa akustik bilimine uygun bir yerleşim gerçekleşir? B) = E C) D) con-viral #