Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Soruları

Fen Bilimleri
12. Bir hipotezi test etmek için kurulan deney düzeneği aşağıda verilmiştir.
Cam
Tahta
Metal
Aynı ortamda tokmakla eşit şiddette cam, tahta ve metal levhalara vurularak çıkan sesler dinlenmişti
Yapılan deney sonucunda hipotezin doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Buna göre, deneyde test edilen hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesi değiştirir.
BY Aynı maddeden yapılan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden farklıdır.
Parklı maddeden yapılan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden farklıdır.
DY Aynı maddeden yapılan farklı ortamlarda bulunan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden fa
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Fen Bilimleri 12. Bir hipotezi test etmek için kurulan deney düzeneği aşağıda verilmiştir. Cam Tahta Metal Aynı ortamda tokmakla eşit şiddette cam, tahta ve metal levhalara vurularak çıkan sesler dinlenmişti Yapılan deney sonucunda hipotezin doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, deneyde test edilen hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesi değiştirir. BY Aynı maddeden yapılan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden farklıdır. Parklı maddeden yapılan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden farklıdır. DY Aynı maddeden yapılan farklı ortamlarda bulunan cisimlerin oluşturduğu sesler birbirinden fa
Şekilde yanan mum alevine yakın bir noktadan davula vurduğumuzda mum alevinin hareket ettiğini titreştiğini göz-
lemleriz.
Sadece bu etkinlikten,
1. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
II. Ses enerjisi başka enerjilere dönüşebilir.
Ses bir enerjidir.
Hadelerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız III
BN ve Ill
CM00-06.01 UDS03.9
C) II ve III
D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Şekilde yanan mum alevine yakın bir noktadan davula vurduğumuzda mum alevinin hareket ettiğini titreştiğini göz- lemleriz. Sadece bu etkinlikten, 1. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. II. Ses enerjisi başka enerjilere dönüşebilir. Ses bir enerjidir. Hadelerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Yalnız III BN ve Ill CM00-06.01 UDS03.9 C) II ve III D) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
Bir araştırmacı yanda hazırladığı deney düzeneğini kul-
lanarak aşağıdaki sorulara cevap bulmak istiyor.
1. soru: Sesin sürati ortam
sıcaklığına bağlı mıdır?
2. soru: Sesin sürati orta-
ma bağlı mıdır?
A)
Buna göre araştırmacı hazır-
ladığı düzenekle beraber aşağıdaki düzeneklerden
hangilerini kullanmalıdır?
1. soru
10 °C Cam
C)
1. soru
20 °C Cam
2. soru
20 °C Su
2. soru
25 °C Hava
B)
25 °C Cam
1. soru
25 °C Hava
D)
1. soru
25 °C Su
2. soru
25 °C Su
2. soru
20 °C Cam
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
•
MEB
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Bir araştırmacı yanda hazırladığı deney düzeneğini kul- lanarak aşağıdaki sorulara cevap bulmak istiyor. 1. soru: Sesin sürati ortam sıcaklığına bağlı mıdır? 2. soru: Sesin sürati orta- ma bağlı mıdır? A) Buna göre araştırmacı hazır- ladığı düzenekle beraber aşağıdaki düzeneklerden hangilerini kullanmalıdır? 1. soru 10 °C Cam C) 1. soru 20 °C Cam 2. soru 20 °C Su 2. soru 25 °C Hava B) 25 °C Cam 1. soru 25 °C Hava D) 1. soru 25 °C Su 2. soru 25 °C Su 2. soru 20 °C Cam Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri • MEB
197
4.
Ses yalıtım uygulamalarına
örnek verir misiniz?
Selin Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğrenci-
lerden hangisi yanlış örnek vermiştir?
A) Aylin: Binalar yapılırken hava boşlukları çok
olan dayanıklı tuğla çeşitlerinin tercih edilmesi
B) Doruk: Arabaların egzozlarına susturucu takıl-
masi
C) Deniz: Sonar cihazı ile deniz dibinin incelenmesi
D) Yağmur: Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'si-
ni inşa ederken kubbe köşelerine ve eteklerine
içi boş 50 cm boyunda 64 adet küp yerleştirmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
197 4. Ses yalıtım uygulamalarına örnek verir misiniz? Selin Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğrenci- lerden hangisi yanlış örnek vermiştir? A) Aylin: Binalar yapılırken hava boşlukları çok olan dayanıklı tuğla çeşitlerinin tercih edilmesi B) Doruk: Arabaların egzozlarına susturucu takıl- masi C) Deniz: Sonar cihazı ile deniz dibinin incelenmesi D) Yağmur: Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'si- ni inşa ederken kubbe köşelerine ve eteklerine içi boş 50 cm boyunda 64 adet küp yerleştirmesi
6.
A) M. L. K
A)
B) L, M, K
B)
Pencere kenarlarının
metalden yapılması
Köpük, sünger ve cam
yünü gibi malzemelerin
binaların duvarlarında
kullanılması
C) L, K, M
Araba egzozlarına
susturucu takılması
Taşıtlardan gelen
gürültüyü azaltmak için
otoyol kenarlarına
ağaçlandırma yapılması
Yukarıdaki tabloda ses yalıtımı sağlayan ifadeler tarandığında tablonun son görünümü aşağıdakilerde
hangisi gibi olur?
ifad
A) Yalnız II
C) I ve III
2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
6. A) M. L. K A) B) L, M, K B) Pencere kenarlarının metalden yapılması Köpük, sünger ve cam yünü gibi malzemelerin binaların duvarlarında kullanılması C) L, K, M Araba egzozlarına susturucu takılması Taşıtlardan gelen gürültüyü azaltmak için otoyol kenarlarına ağaçlandırma yapılması Yukarıdaki tabloda ses yalıtımı sağlayan ifadeler tarandığında tablonun son görünümü aşağıdakilerde hangisi gibi olur? ifad A) Yalnız II C) I ve III 2.
Ses ve Özellikleri
5. K, L ve M duvarlarına gelen ve bu duvarların ilettiği sesler şekildeki gibi verilmiştir.
K
M
B) L, M, K
Buna göre K, L ve M duvarlarının ses iletim özelliklerinin çok olandan az olana doğru sıralanması aşağıda-
kilerden hangisinde verilmiştir?
A) M, L, K
KAZANIM TESTI 6
C) L, K, M
D) K, L, M
SES VE ÖZE
1. Sesin yayılabilmes
I. Ses en hızlı ka
II. Sesin yayılab
yaç vardır.
III. Ses, boşlukta
ifadelerinden ha
A) Yalnız II
C) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Ses ve Özellikleri 5. K, L ve M duvarlarına gelen ve bu duvarların ilettiği sesler şekildeki gibi verilmiştir. K M B) L, M, K Buna göre K, L ve M duvarlarının ses iletim özelliklerinin çok olandan az olana doğru sıralanması aşağıda- kilerden hangisinde verilmiştir? A) M, L, K KAZANIM TESTI 6 C) L, K, M D) K, L, M SES VE ÖZE 1. Sesin yayılabilmes I. Ses en hızlı ka II. Sesin yayılab yaç vardır. III. Ses, boşlukta ifadelerinden ha A) Yalnız II C) I ve III
ğa,
or.
dan
5.
189
O
Arda gitarını K hizasında tutup, tellerine eşit şiddet-
te vurduğunda farklı sesler çıktığını keşfediyor.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) Tellerin gerginliğinin farklı olması
B) Tellerin cinsinin farklı olması
C) Tellerin kalınlıklarının farklı olması
D) Tellerin uzunluklarının farklı olması
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
ğa, or. dan 5. 189 O Arda gitarını K hizasında tutup, tellerine eşit şiddet- te vurduğunda farklı sesler çıktığını keşfediyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Tellerin gerginliğinin farklı olması B) Tellerin cinsinin farklı olması C) Tellerin kalınlıklarının farklı olması D) Tellerin uzunluklarının farklı olması
4. Bir öğrenci iki metal kaşığı önce havuzda sonra tuz-
lu suda birbirine vurarak oluşan seslerle ilgili yorum
yapıyor.
Buna göre, öğrencinin bu deneyle ilgili yaptığı
yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Ses boşlukta yayılmaz.
B) Sesler farklı ortamlarda farklı şekilde duyulur.
C) Ses kaynağı değişirse sesin özelliği de değişir.
D) Ses dalgalar hâlinde tüm yönlere yayılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
4. Bir öğrenci iki metal kaşığı önce havuzda sonra tuz- lu suda birbirine vurarak oluşan seslerle ilgili yorum yapıyor. Buna göre, öğrencinin bu deneyle ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? A) Ses boşlukta yayılmaz. B) Sesler farklı ortamlarda farklı şekilde duyulur. C) Ses kaynağı değişirse sesin özelliği de değişir. D) Ses dalgalar hâlinde tüm yönlere yayılır.
KAZANIM TESTİ 2
MAS
Ma
E7ZX6
3. Dilara babasıyla gittiği konserde müzik aletlerinin
çıkardığı seslerin birbirinden farklı olduğunu göz-
lemliyor.
Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Sesin yayıldığı ortam işittiğimiz sesi etkiler.
B) Ses dalgalar hâlinde yayılır.
C) Ses her ortamda yayılır.
D) Ses kaynağı farklı olduğundan çıkan sesler de
farklı olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
KAZANIM TESTİ 2 MAS Ma E7ZX6 3. Dilara babasıyla gittiği konserde müzik aletlerinin çıkardığı seslerin birbirinden farklı olduğunu göz- lemliyor. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sesin yayıldığı ortam işittiğimiz sesi etkiler. B) Ses dalgalar hâlinde yayılır. C) Ses her ortamda yayılır. D) Ses kaynağı farklı olduğundan çıkan sesler de farklı olur.
3. Uzaklardan gelmekte olan trenin sesini, hava ortamında ve tren raylarına kulağımızı yasladığımızda raylarda duyabiliriz.
Hatta raylara yaslanan kulak ile trenin gelmekte olduğu bilgisine daha önce ulaşırız.
Bu bilgiden hareketle;
151. Ses her ortamda yayılır.
II. Sesin farklı maddesel ortamlardaki yayılma süreti birbirinden farklıdır.
III. Katı ortam, gaz ortama göre sesi daha yavaş iletir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
3. Uzaklardan gelmekte olan trenin sesini, hava ortamında ve tren raylarına kulağımızı yasladığımızda raylarda duyabiliriz. Hatta raylara yaslanan kulak ile trenin gelmekte olduğu bilgisine daha önce ulaşırız. Bu bilgiden hareketle; 151. Ses her ortamda yayılır. II. Sesin farklı maddesel ortamlardaki yayılma süreti birbirinden farklıdır. III. Katı ortam, gaz ortama göre sesi daha yavaş iletir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
D
ABCDETA
Hang, ilk kez 2000 yılında İsviçre'de üretilen bir müzik aletidir. Tamamen çelikten üretilen hang, kucağa yerleştirilip, el
ve parmaklar kullanılarak çalınır. Yüzeyinde bulunan küçük çukurlara vurularak titreşim yoluyla farklı sesler ve notalar
elde edilir.
Bu müzik aleti hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Bankası
A) Müzik aletinin yapıldığı madde değişirse duyacağımız ses de değişir.
B) Müzik aletine farklı cisim vurularak çalınması duyulan sesi değiştirmez.
C) Müzik aletinin üzerindeki çukurların farklı kalınlık ve derinliğe sahip olması farklı sesler çıkarmasına yol açar.
D) Müzik aletine vurulma şiddeti artarsa sesin duyulma mesafesi artar.
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
D ABCDETA Hang, ilk kez 2000 yılında İsviçre'de üretilen bir müzik aletidir. Tamamen çelikten üretilen hang, kucağa yerleştirilip, el ve parmaklar kullanılarak çalınır. Yüzeyinde bulunan küçük çukurlara vurularak titreşim yoluyla farklı sesler ve notalar elde edilir. Bu müzik aleti hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bankası A) Müzik aletinin yapıldığı madde değişirse duyacağımız ses de değişir. B) Müzik aletine farklı cisim vurularak çalınması duyulan sesi değiştirmez. C) Müzik aletinin üzerindeki çukurların farklı kalınlık ve derinliğe sahip olması farklı sesler çıkarmasına yol açar. D) Müzik aletine vurulma şiddeti artarsa sesin duyulma mesafesi artar. Y
Mermer zemin Tahta zemin
Özdeş pinpon topları mermer, tahta ve beton zemine aynı yükseklikten bırakılıyor. Pinpon topları zeminlere çarptiğing
oluşan sesleri bir grup öğrenci dinliyor.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılması beklenir?
A)
B)
C)
Mermer ve beton
zeminlerde oluşan
sesler aynı, tahta
zeminde oluşan ses
farklı oldu.
Üç zeminde de
oluşan sesler aynı
oldu.
Beton zemin
Üç zeminde de
oluşan sesler farklı
oldu.
D)
A.
Mermer ve tahta
zeminlerde oluşan
sesler aynı, beton
zeminde oluşan ses
farklı oldu.
6.Sin
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Mermer zemin Tahta zemin Özdeş pinpon topları mermer, tahta ve beton zemine aynı yükseklikten bırakılıyor. Pinpon topları zeminlere çarptiğing oluşan sesleri bir grup öğrenci dinliyor. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılması beklenir? A) B) C) Mermer ve beton zeminlerde oluşan sesler aynı, tahta zeminde oluşan ses farklı oldu. Üç zeminde de oluşan sesler aynı oldu. Beton zemin Üç zeminde de oluşan sesler farklı oldu. D) A. Mermer ve tahta zeminlerde oluşan sesler aynı, beton zeminde oluşan ses farklı oldu. 6.Sin
2
1.
Keman
Saz
Su ortamı
Yukarıda verilen malzemeler kullanılarak aynı cisimlerle üretilen seslerin farklı olmasını açıklayan bir deney yapılacak
Bu deney,
I. Kemani su ortamında, sazı hava ortamında çalmak
II. Kemani su ve hava ortamında çalmak
III. Sazı sadece hava ortamında çalmak
uygulamalarından hangileri yapılırsa amacına ulaşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Hava ortamı
C) II ve III
D) I, II ve III
3. Uza
Ha
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
2 1. Keman Saz Su ortamı Yukarıda verilen malzemeler kullanılarak aynı cisimlerle üretilen seslerin farklı olmasını açıklayan bir deney yapılacak Bu deney, I. Kemani su ortamında, sazı hava ortamında çalmak II. Kemani su ve hava ortamında çalmak III. Sazı sadece hava ortamında çalmak uygulamalarından hangileri yapılırsa amacına ulaşır? A) Yalnız I B) Yalnız II Hava ortamı C) II ve III D) I, II ve III 3. Uza Ha
8.
Saz kursuna giden Kadir, sazının sesinin evde ve kursta
farklı çıktığını fark etmiştir.
Bu durumun sebebini öğretmenine soran Kadir,
öğretmeninden aşağıdaki cevaplardan hangisini
duymuş olabilir?
A) Farklı sesler, farklı ortamlarda farklı duyulur.
B) Aynı sesler, aynı ortamda farklı duyulur.
C) Aynı sesler, farklı ortamlarda farklı duyulur.
D) Farklı sesler, farklı ortamlarda aynı duyulur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
8. Saz kursuna giden Kadir, sazının sesinin evde ve kursta farklı çıktığını fark etmiştir. Bu durumun sebebini öğretmenine soran Kadir, öğretmeninden aşağıdaki cevaplardan hangisini duymuş olabilir? A) Farklı sesler, farklı ortamlarda farklı duyulur. B) Aynı sesler, aynı ortamda farklı duyulur. C) Aynı sesler, farklı ortamlarda farklı duyulur. D) Farklı sesler, farklı ortamlarda aynı duyulur.
7.
DO
Özdeş cisimler
Hava ortami
Su ortamı
Burak, özdeş cisimleri hava ve su ortamında birbirine
vuruyor.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
Burak, bu durumda oluşan seslerin birbirinden farklı
olduğunu fark ediyor.
Buna göre oluşan seslerin farklı olması;
1. aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması,
II. farklı seslerin aynı ortamda farklı duyulması,
III. farklı seslerin farklı ortamlarda farklı duyulması
ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
7. DO Özdeş cisimler Hava ortami Su ortamı Burak, özdeş cisimleri hava ve su ortamında birbirine vuruyor. A) Yalnız I C) Yalnız III Burak, bu durumda oluşan seslerin birbirinden farklı olduğunu fark ediyor. Buna göre oluşan seslerin farklı olması; 1. aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, II. farklı seslerin aynı ortamda farklı duyulması, III. farklı seslerin farklı ortamlarda farklı duyulması ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir? B) Yalnız II D) I ve III
4.
Bardak
Sevcan, cam bardak ve cam kaseye elindeki tahta ka-
şıkla aynı şiddette vuruyor.
Buna göre bu durumla ilgili;
Kâse
1. Farklı cisimlerin çıkardığı sesler farklıdır.
II. Aynı maddeden yapılan cisimlerden çıkan sesler
aynıdır.
III. Aynı maddeden yapılan cisimlerin şekilleri farklı
olduğu için çıkardığı sesler de farklıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
6.Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
4. Bardak Sevcan, cam bardak ve cam kaseye elindeki tahta ka- şıkla aynı şiddette vuruyor. Buna göre bu durumla ilgili; Kâse 1. Farklı cisimlerin çıkardığı sesler farklıdır. II. Aynı maddeden yapılan cisimlerden çıkan sesler aynıdır. III. Aynı maddeden yapılan cisimlerin şekilleri farklı olduğu için çıkardığı sesler de farklıdır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız II D) II ve III 6.Sınıf