Sesin Sürati Soruları

14.
Hava
22,
1.
Su
11.
Boşluk
III.
C) II ve III
Su
Fen bilimleri dersinde yapılacak bir deney için yukarıdaki şekilde düzenekler özdeş çalar saat, telefon ve fa-
nuslar kullanılarak hazırlanmıştır.
IV.
Aynı kaynaktan çıkan seslerin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci
hangi iki düzeneği kullanmalıdır?
I ve II
B) I ve IV
X
D) II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
14. Hava 22, 1. Su 11. Boşluk III. C) II ve III Su Fen bilimleri dersinde yapılacak bir deney için yukarıdaki şekilde düzenekler özdeş çalar saat, telefon ve fa- nuslar kullanılarak hazırlanmıştır. IV. Aynı kaynaktan çıkan seslerin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci hangi iki düzeneği kullanmalıdır? I ve II B) I ve IV X D) II ve IV
Sesin Yayılması
13. Aşağıda bir yolda oluşan trafik yoğunluğu gösterilmiştir.
Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 17
Şekil 1
katı
Şekil 2
Trafiğin çok yoğun olduğu Şekil 1'de arabalar çok yavaş hareket ederken, Şekil 3'de ise trafik yoğunluğu az olduğu için ara-
balar hızlı hareket etmektedir.
SINT
Şekil 3
gat
14. Bir öğretmen masanın üzerine şekildeki gibi cetveli sabit-
vin diğer eliyle cetveli çekip bırakıyor.
Buna göre bu üç şekil sesin farklı fiziksel hallerde yayılmasına benzetilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Şekil 1 katı bir maddeyi ifade eder. Ses katılarda şekilde olduğu gibi yavaş hareket eder.
B) Şekil 3 gaz bir maddeyi ifade eder. Ses gazlarda şekilde olduğu gibi hızlı hareket eder.
C) Şekil 1 katı bir maddeyi ifade eder. Ses katılarda şekildeki gibi yavaş değil hızlı hareket eder.
D) Şekil 2 sivi bir maddeyi ifade eder. Ses sıvılarda şekildeki gibi değil daha yavaş hareket eder.
NEWTON
YAYINLARI
15. Aşağıda ses ile ilgili bir etkinlik verilmiştir.
I
Ses
vayılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
Sesin Yayılması 13. Aşağıda bir yolda oluşan trafik yoğunluğu gösterilmiştir. Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 17 Şekil 1 katı Şekil 2 Trafiğin çok yoğun olduğu Şekil 1'de arabalar çok yavaş hareket ederken, Şekil 3'de ise trafik yoğunluğu az olduğu için ara- balar hızlı hareket etmektedir. SINT Şekil 3 gat 14. Bir öğretmen masanın üzerine şekildeki gibi cetveli sabit- vin diğer eliyle cetveli çekip bırakıyor. Buna göre bu üç şekil sesin farklı fiziksel hallerde yayılmasına benzetilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Şekil 1 katı bir maddeyi ifade eder. Ses katılarda şekilde olduğu gibi yavaş hareket eder. B) Şekil 3 gaz bir maddeyi ifade eder. Ses gazlarda şekilde olduğu gibi hızlı hareket eder. C) Şekil 1 katı bir maddeyi ifade eder. Ses katılarda şekildeki gibi yavaş değil hızlı hareket eder. D) Şekil 2 sivi bir maddeyi ifade eder. Ses sıvılarda şekildeki gibi değil daha yavaş hareket eder. NEWTON YAYINLARI 15. Aşağıda ses ile ilgili bir etkinlik verilmiştir. I Ses vayılır.
ETKİNLİKLER
3.
Dilek ve Yağız, birbirlerine belli mesafeden seslenerek birbirlerinin
seslerini duymaya çalışıyorlar. Daha sonra iki kâğıt bardağı resim-
deki gibi ip kullanarak birbirine bağlıyorlar. Yağız, bardağı kulağına
dayarken Dilek bardağın içine konuşuyor. Yağız bu şekilde Dilek'in
sesini daha iyi duyduğunu söylüyor.
Buna göre Dilek ve Yağız'ın ip ve bardak kullanarak yaptıkları düze-
nekte seslerini daha iyi duymalarının sebebi ne olabilir? Aşağıdaki
kutucuğa yazınız.
TÖDEV 15
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
ETKİNLİKLER 3. Dilek ve Yağız, birbirlerine belli mesafeden seslenerek birbirlerinin seslerini duymaya çalışıyorlar. Daha sonra iki kâğıt bardağı resim- deki gibi ip kullanarak birbirine bağlıyorlar. Yağız, bardağı kulağına dayarken Dilek bardağın içine konuşuyor. Yağız bu şekilde Dilek'in sesini daha iyi duyduğunu söylüyor. Buna göre Dilek ve Yağız'ın ip ve bardak kullanarak yaptıkları düze- nekte seslerini daha iyi duymalarının sebebi ne olabilir? Aşağıdaki kutucuğa yazınız. TÖDEV 15
| 3. Sesin sürati ile ilgili;
1. Sesin birim zamanda aldığı yola denir.
II. Ortamın sıcaklığına bağlı değildir.
III. Madde taneciklerinin titreşimine bağlıdır.
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız II
B) I ve Ili
D) I, il ve ill
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
| 3. Sesin sürati ile ilgili; 1. Sesin birim zamanda aldığı yola denir. II. Ortamın sıcaklığına bağlı değildir. III. Madde taneciklerinin titreşimine bağlıdır. yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğ- rudur? A) Yalnız I C) Yalnız II B) I ve Ili D) I, il ve ill S
Prf Yayın
4.
Fırtınalı ve yağmurlu günlerde gökyüzünde şim-
şek çaktığında bir süre sonra gök gürültüsünü
duyarız.
Yukarıda verilen durumun bu şekilde ger-
çekleşmesinin sebebini aşağıdakilerden han-
gisi açıklar?
A) Işığın doğrusal yayılması
B) Sesin maddesel ortamlarda yayılması
C) Sesin süratinin ışığın süratinden çok büyül
olması
D) Işığın süratinin sesin süratinden çok büyü
olması
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
Prf Yayın 4. Fırtınalı ve yağmurlu günlerde gökyüzünde şim- şek çaktığında bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Yukarıda verilen durumun bu şekilde ger- çekleşmesinin sebebini aşağıdakilerden han- gisi açıklar? A) Işığın doğrusal yayılması B) Sesin maddesel ortamlarda yayılması C) Sesin süratinin ışığın süratinden çok büyül olması D) Işığın süratinin sesin süratinden çok büyü olması
mit
32. Aşağıda sesin, belirli özelliklerine göre gruplandirildiği örnekler verilmiştir. Gruplara
ait ortak özellikler
sembolleri ile gösterilmektedir.
ultrason
cihazlarının sesi
karıncanın
yürüme
Gesi
akr
kelebeğin
kanat çırpma sesi
A) Yüksek şiddeli sealer
nefes
alıp verme
B) Insan kulağının
duyamodiği sesler
C) Alcok siddetli sesler
yaprak hışırtışı
kus ses
dalga sesi
roketin
ateşlenme
sesi
an sesi
Buna göre, sembollerin ait olduğu gruplarda yer alan seslerin ortak özelliğ
aşağıdakilerden hangisidir?
Alçak siddetli sesler
motosiklet sesi
Yüksek şiddeli sester
Inson kulagnin
duyamada seler
aslanın
kükreme
helikopter sesi
Inson kulağının
duyamadıg sesler
Alçak siddetli sesler
Yüksek şiddeli sesia
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
mit 32. Aşağıda sesin, belirli özelliklerine göre gruplandirildiği örnekler verilmiştir. Gruplara ait ortak özellikler sembolleri ile gösterilmektedir. ultrason cihazlarının sesi karıncanın yürüme Gesi akr kelebeğin kanat çırpma sesi A) Yüksek şiddeli sealer nefes alıp verme B) Insan kulağının duyamodiği sesler C) Alcok siddetli sesler yaprak hışırtışı kus ses dalga sesi roketin ateşlenme sesi an sesi Buna göre, sembollerin ait olduğu gruplarda yer alan seslerin ortak özelliğ aşağıdakilerden hangisidir? Alçak siddetli sesler motosiklet sesi Yüksek şiddeli sester Inson kulagnin duyamada seler aslanın kükreme helikopter sesi Inson kulağının duyamadıg sesler Alçak siddetli sesler Yüksek şiddeli sesia
—
Pınar, sesin süratine sıcaklığın etkisini araştırmak için aşağıdaki etkinliği hazırlıyor.
Demir Levha
Demir Levha
Demir Levha
Özdeş demir levhaları farklı miktarda özdeş, eşit miktarda isi veren ispirto ile isitiyor ve demir levha-
ya sese duyarlı kronometreler yerleştiriyor. Bu kronometreler ses titreşimi ulaştığında duruyor. Demir
levhalara eşit şiddette demir tokmakla vuruyor ve kronometredeki süreleri aşağıdaki tabloya yazıyor
Pınar'ın hazırladığı deney düzeneğiyle ilgili;
Demir Levha
X
Y
Z
Isıtıcı
Yok
A) I ve II
Geçen Süre
9 sn
6 sn
3 sn
1. Maddelerin sıcaklığı arttıkça sesin iletim hızı da artar.
IL Demir levhaları oluşturan taneciklerin hızı birbirinden farklidir
III. Demir levhalardaki ısıtıcı miktarı eşit olsaydı kronometrede
okunan değerler değişmezdi.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) I ve III
B) II ve III
Beyhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki gösteri deneyini yapıyor.
D) I, II ve III
F6531
5. UN
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
— Pınar, sesin süratine sıcaklığın etkisini araştırmak için aşağıdaki etkinliği hazırlıyor. Demir Levha Demir Levha Demir Levha Özdeş demir levhaları farklı miktarda özdeş, eşit miktarda isi veren ispirto ile isitiyor ve demir levha- ya sese duyarlı kronometreler yerleştiriyor. Bu kronometreler ses titreşimi ulaştığında duruyor. Demir levhalara eşit şiddette demir tokmakla vuruyor ve kronometredeki süreleri aşağıdaki tabloya yazıyor Pınar'ın hazırladığı deney düzeneğiyle ilgili; Demir Levha X Y Z Isıtıcı Yok A) I ve II Geçen Süre 9 sn 6 sn 3 sn 1. Maddelerin sıcaklığı arttıkça sesin iletim hızı da artar. IL Demir levhaları oluşturan taneciklerin hızı birbirinden farklidir III. Demir levhalardaki ısıtıcı miktarı eşit olsaydı kronometrede okunan değerler değişmezdi. ifadelerinden hangileri doğrudur? C) I ve III B) II ve III Beyhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki gösteri deneyini yapıyor. D) I, II ve III F6531 5. UN
9) Sesin sürati ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır
A) Sesin sürati aşılabilir.
B) Jet uçakları sesin süratini aşabilir.
+
Ses her maddesel ortamda aynı süratte yayılır
D) Sesten hızlı giden araçların hızına, süpersonik hız
denir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
9) Sesin sürati ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A) Sesin sürati aşılabilir. B) Jet uçakları sesin süratini aşabilir. + Ses her maddesel ortamda aynı süratte yayılır D) Sesten hızlı giden araçların hızına, süpersonik hız denir.
1. Yaşlılar için tasarlanmış daha az tuştan oluşan
televizyon ve klima kumandaları aşağıda göste-
rilmiştir.
TV kumandası
Klima kumandası
Kumandalardaki tuşların görevleri şöyledir;
. K tuşu televizyonun sesini tamamen kapatır.
• L tuşu televizyonun sesini açar.
• M tuşu televizyonun sesini kısar.
.N tuşu odanın sıcaklığını artırır.
• P tuşu odanın sıcaklığını azaltır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) K tuşuna basılıp ardından M tuşuna basılırsa
ortamda yayılan sesin sürati artar.
B) Sesin taşıdığı enerjiyi artırmak için L tuşuna
basılmalıdır.
C) N tuşuna basılarak sesin sürati azaltılabilir.
D) P tuşuna basılması ses dalgalarının taşıdığı
enerjiyi artırır.
#terim
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
1. Yaşlılar için tasarlanmış daha az tuştan oluşan televizyon ve klima kumandaları aşağıda göste- rilmiştir. TV kumandası Klima kumandası Kumandalardaki tuşların görevleri şöyledir; . K tuşu televizyonun sesini tamamen kapatır. • L tuşu televizyonun sesini açar. • M tuşu televizyonun sesini kısar. .N tuşu odanın sıcaklığını artırır. • P tuşu odanın sıcaklığını azaltır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) K tuşuna basılıp ardından M tuşuna basılırsa ortamda yayılan sesin sürati artar. B) Sesin taşıdığı enerjiyi artırmak için L tuşuna basılmalıdır. C) N tuşuna basılarak sesin sürati azaltılabilir. D) P tuşuna basılması ses dalgalarının taşıdığı enerjiyi artırır. #terim
E. Aşağıdaki asit ve bazlara ait özelliklerden hangisine ait
ise işaretleyiniz?
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
pH değeri 7'den büyüktür.
Tadı acıdır.
İçerisine metal atıldığında H₂ oluşturur.
Ele kayganlık hissi verir.
Sulu çözeltileri turnusol kağıdının rengini değiştirir
Asit yağmurlarına neden olur.
Metil oraj damlatıldığında kırmızı renk alır.
Mide ilacında bulunur.
Mermeri aşındırır.
Cam yüzeyleri matlaştırır.
Meyve sularında bulunur.
Yumurtanın yapısında bulunur.
Temizlik malzemesi olarak kullanılır.
Lavabo açıcı olarak kullanılır.
Oluşan kireç lekelerini çıkarmada kullanılır.
Safra sıvısında bulunur.
Midemizde bulunur.
Araba kaportalarına zarar verir.
Turşu yapımında kullanılır.
Mide hazımsızlığında kullanılır.
Akü içerisinde kullanılır
Asit Baz
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
E. Aşağıdaki asit ve bazlara ait özelliklerden hangisine ait ise işaretleyiniz? Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. pH değeri 7'den büyüktür. Tadı acıdır. İçerisine metal atıldığında H₂ oluşturur. Ele kayganlık hissi verir. Sulu çözeltileri turnusol kağıdının rengini değiştirir Asit yağmurlarına neden olur. Metil oraj damlatıldığında kırmızı renk alır. Mide ilacında bulunur. Mermeri aşındırır. Cam yüzeyleri matlaştırır. Meyve sularında bulunur. Yumurtanın yapısında bulunur. Temizlik malzemesi olarak kullanılır. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Oluşan kireç lekelerini çıkarmada kullanılır. Safra sıvısında bulunur. Midemizde bulunur. Araba kaportalarına zarar verir. Turşu yapımında kullanılır. Mide hazımsızlığında kullanılır. Akü içerisinde kullanılır Asit Baz
6. Şekilde verilen X ve Y merceklerinin odak uzaklıkları eşittir.
X
16 -
I ışınının geldiği doğrultuda hareketine devam edebilmesi için,
1. X merceğini iki birim sola kaydırmak
II. Y merceğini iki birim sağa kaydırmak
III. X ve Y merceklerini bir birim sağa kaydırmak
değişikliklerinden hangileri yapılmalıdır? (Asal eksendeki noktalar arasındaki uzaklık birbirine eşittir.)
B) I ve II.
D) II ve III.
A) Yalnız III.
C) I ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
6. Şekilde verilen X ve Y merceklerinin odak uzaklıkları eşittir. X 16 - I ışınının geldiği doğrultuda hareketine devam edebilmesi için, 1. X merceğini iki birim sola kaydırmak II. Y merceğini iki birim sağa kaydırmak III. X ve Y merceklerini bir birim sağa kaydırmak değişikliklerinden hangileri yapılmalıdır? (Asal eksendeki noktalar arasındaki uzaklık birbirine eşittir.) B) I ve II. D) II ve III. A) Yalnız III. C) I ve III.
e hál
inde
-nek-
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI -
5. Bir maddenin üç fiziksel halini gösteren X, Y ve Z için
aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X: Maddenin en düzenli halidir.
Y: Belirli bir şekli yoktur ancak belirli bir hacmi
vardır.
Z: Kolayca sıkıştırılabilir.
tanecikleri arasındaki mesafenin büyüklük ilişkisi
Buna göre X, Y, Z hallerinde bulunan maddenin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) X>Y > Z
C) Z>Y>X
B) Y>Z> X
D) X>Z>Y
lain
Ell
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
e hál inde -nek- MADDENİN TANECİKLİ YAPISI - 5. Bir maddenin üç fiziksel halini gösteren X, Y ve Z için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X: Maddenin en düzenli halidir. Y: Belirli bir şekli yoktur ancak belirli bir hacmi vardır. Z: Kolayca sıkıştırılabilir. tanecikleri arasındaki mesafenin büyüklük ilişkisi Buna göre X, Y, Z hallerinde bulunan maddenin aşağıdakilerden hangisidir? A) X>Y > Z C) Z>Y>X B) Y>Z> X D) X>Z>Y lain Ell 1.
18.
Bilgi: Sulu çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelere asit, sulu çözeltilerinde ortama hidroksit iyonu
veren maddelere ise baz denir.
Asit ve bazlarla ilgili olarak
seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Asitlerin su ile karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletir.
B Bazların su ile karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletir.
C) Asitlerin bazlarla karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletmez. Pr
D) Asitler tuzlarla karıştırılırsa tepkimeye girmezler.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Sürati
18. Bilgi: Sulu çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelere asit, sulu çözeltilerinde ortama hidroksit iyonu veren maddelere ise baz denir. Asit ve bazlarla ilgili olarak seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Asitlerin su ile karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletir. B Bazların su ile karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletir. C) Asitlerin bazlarla karıştırılması ile elde edilen çözelti elektriği iletmez. Pr D) Asitler tuzlarla karıştırılırsa tepkimeye girmezler.
1